Вие сте тук:

Начало Други Статии Лунен календар за 2011 година

Лунен календар за 2011 година

НоволуниеПърва ЧетвъртПълнолуниеПоследна Четвърт
4 януари 2011
11:03:48
12 януари 2011
13:32:36
19 януари 2011
23:22:31
26 януари 2011
14:58:24
3 февруари 2011
04:31:50
11 февруари 2011
09:19:27
18 февруари 2011
10:36:46
25 февруари 2011
01:27:31
4 март 2011
22:47:02
13 март 2011
02:46:07
19 март 2011
21:11:08
26 март 2011
15:08:25
3 април 2011
17:33:26
11 април 2011
15:06:28
18 април 2011
05:45:04
25 април 2011
05:47:55
3 май 2011
09:51:48
10 май 2011
23:34:02
17 май 2011
14:09:43
24 май 2011
21:53:14
2 юни 2011
00:03:42
9 юни 2011
05:11:47
15 юни 2011
23:14:37
23 юни 2011
14:49:20
1 юли 2011
11:54:59
8 юли 2011
09:30:33
15 юли 2011
09:40:39
23 юли 2011
08:03:03
30 юли 2011
21:40:55
6 август 2011
14:09:27
13 август 2011
21:58:39
22 август 2011
00:55:38
29 август 2011
06:05:12
4 септември 2011
20:40:28
12 септември 2011
12:27:50
20 септември 2011
16:39:47
27 септември 2011
14:09:43
4 октомври 2011
06:16:11
12 октомври 2011
05:06:57
20 октомври 2011
06:31:36
26 октомври 2011
22:56:54
2 ноември 2011
19:39:14
10 ноември 2011
22:17:24
18 ноември 2011
17:10:15
25 ноември 2011
08:10:50
2 декември 2011
11:53:23
10 декември 2011
16:37:34
18 декември 2011
02:48:52
24 декември 2011
20:06:00

http://lunaf.com/ Още...

ЛУНАТА

Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказали влияние условията, при които даден човек се е родил, влиянието на различните планети върху него. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите - в периода на нейното пълнене.

Съответствието между явленията в природата и в човешкия организъм се забелязва особено лесно при влиянието на планетите върху даден човек. Запример,влиянието на Луната се отразява върху лунните типове. Изобщо пълненето и празненето на Луната се отразява върху изграждането на човешкия ум.

Всички трябва да се интересувате от месечината, защото тя оказва влияние върху нервната система, върху ума на човека.

Луната влияе върху въображението.

Луната дава разширение на челото.

Луната покровителствува семейния живот, специално майката. Син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на Луната, имат добро отношение към майката.

Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идват от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който иска да се очисти от греховете си, да се свърже с Луната. Тя пък може да действува върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Когато Луната минава през своите фази на пълнене и празнене, тя оказва различно действие върху среброто.

Животът се поддържа от Слънцето, а се пречиства от Луната. Всички нечистотии на Земята се изчистват чрез Луната. Ако разбираме законите на Луната, ще знаем по-добре как да се чистим и лекуваме. Много болести могат да се лекуват чрез лъчите на Луната. Затова ще поставим между нас и Луната среброто.

Луната изтегля всички отрови от Земята. Ако не е Луната положението на хората щеше да бъде ужасно. Почти половината от злините, които хората извършват на Земята, Луната ги изтегля. Тя е място за чистене. Силата на чистенето идва от Слънцето; а Луната го изпълнява. Външната страна на красотата се регулира от Луната, понеже образът на Слънцето не го виждаме. Образът на Луната виждаме, а Слънцето не го знаем какво е. Виждаме само светлината му, а какво е вътрешно, не знаем.

Вътрешните планети се изявяват отвътре - навън, от центъра към периферията. Външните от периферията към центъра. Всякога, когато човек има желание да му дадат нещо, Луната действува. Когато има желание да даде нещо, Слънцето действува. Когато си тъжен, това е Луната; когато си радостен - това е Слънцето. Когато обичаш - това е Слънцето, когато не обичаш, това е Луната. Когато си доволен, това е Слънцето, когато не си доволен, това е Луната.
Луната регулира растенията на Земята. Приливите и отливите, кръвообръщението в растенията се регулира от Луната. Ако Луната в теб е добре поставена, разбирам, че кръвообръщението в тебе става правилно.

Луната не помага пряко на растенията в растежа им, но косвено когато тя грее, растенията спират процеса на растене. Когато човек завижда. Луната е взела надмощие в него; тя обича да заблуждава, да лъже хората. Нейният кредит е в лъжите. Но трябва да знаете, че всяка планета оказва и добро и лошо въздействие върху човека, а не само отрицателно.

Всички растения вечер растат. Месечината вече въздействува върху тях.

Когато се празни Луната оказва един род влияния върху явленията в природата; когато се пълни - съвсем други противоположни влияния има. Когато садите боб, царевица, любеници, или друго нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето внася подтик, импулс за растене на растенията. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене спира. Щом Луната започне да се празни и растенето на растенията започва. Светлината на Луната при пълненето й се отразява отрицателно върху растенето, спира растежът. Когато болният иска да се излекува от болестта си, се препоръчва да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея, но пълни ли се, да затваря кепенците, да не прониква нейната светлина в стаята. Но на слънчевата светлина и болният и здравият трябва да се излагат.

Падането на Луната се дължи на падането на Земята. Че температурата на Луната е ниска, причината е Земята. Понеже Земята e изтеглила влагата от Луната, там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага, и онази влага, която е останала на Луната те я пазят и по-малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я крадат. На Луната още преди милиони години, още преди да е имало живот на Земята, там има един отличен, културен живот. Окултната наука твърди, че сегашните жители на Земята са слезли от Луната. Понеже там било недостъпно за тях, карали са се, били се, пратили ги с парашут през пространството, не в тази форма, каквато ние знаем, че като слезли на Земята им съградили подходящи тела, те са дошли първи на Земята. Жителите на Луната се върнали пак на Луната. И сега отдалеч ги наблюдават. По някой път хората от Луната наблюдават отблизо хората на Земята, при това нищо не казват. Не може да има жители на Земята, а на Луната или на Слънцето, или на другите планети да няма. Температурата ни най-малко не пречи на живота. Защото за температурата, която има една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Истинският живот е господар на топлината. В слънчевата система има същества, съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човекът е слязъл. Земните типове са крайни материалисти . Слънчевите типове са весели, слънчеви, оптимисти.

Животът на Луната е съществувал преди този на Земята. Съществата там са по-учени, по-културни от хората тук. Природата не търпи празни пространства, значи никъде няма ненаселени места. Навсякъде има същества, които се различават едни от други по устройството на организма. Различните климатични условия създават различни форми, различни организми.

На месечината има студ 200 градуса под нулата. Този студ служи като протекция на адептите, които живеят там. да ги запазва от същества, които биха ограбили богатствата им. Температурата на Слънцето е от три милиона градуса нагоре, някъде достига до 35 милиона. Във вътрешната страна на Слънцето обаче живеят възвишени същества, в красота и величие.

Сега Луната минава през едно пасивно състояние, животът е под кората й . Тези циркуси, тъмните петна на Луната, не са нищо друго, освен кондензатори на грамадно количество мисловна енергия, която лунните жители събират под кората на Луната, за да живеят. Било е време, когато хората са живели на Луната, но днес са слезли на Земята, понеже там условията са се снижили и влошили. Там са останали най-учените да живеят. Климатът на Луната е отличен за живеене там няма микроби, няма прах и дим. Ако се качите на някоя тяхна лаборатория, много добре можете да наблюдавате оттам и небето, и Земята. Ще дойде ден, когато външният свят, обективният свят ще представлява за вас тера инкогнита. Запример, ако не ви върви на Земята, вие можете да обърнете погледа си към Луната. За сега влиянието и на Земята чрез Луната се изразява чрез среброто, а среброто е лечебен елемент. То лекува много болести и трансформира енергиите, които идват от Луната. Златото пък трансформира слънчевата енергия.

Луната на пълнолуние се показва такава, каквато не е. Тия светлите петънца по нея представляват циркуси, които са осветени отвътре. Циркусите имат дълбочина около 1000 метра н са толкова начесто, че може да хлътнете вътре. Тези циркуси са складове, за хващане на слънчевата енергия, в която жителите на Луната живеят.

На Луната има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На Луната няма условия за болести. На нея живеят доста учени хора.
В нашата епоха се създава една нова Луна. Досега нашата Земя е била само с една Луна, а сега вече се създава нова, с особена светлина. Луната не е мъртва, както някои смятат.

Като се е отделила от Земята, с това Луната е намалила нейната скорост, да не се движи толкова бързо. Ако ние бяхме се родили на Земята в това време, когато тя се е движела толкова бързо, в три часа отгоре тя би ни изхвърлила вън от себе си, нямаше да живее спокойно. За да се уравновеси нейното движение, за да се увеличи денят и за да се намали движението, и за да стане Земята така достъпна за органически живот, както е сега, при тия условия, трябвало е Луната да се отдели по някакъв начин и да въздействува върху движението на Земята. Втората функция на Луната е, че всички ония нечистотии, които хората имат, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната ги е намалила 75 процента - тя поглъща нечистотиите на Земята. Като се създава втората Луна на Земята, няма да има никаква престъпност, втората Луна съвършено ще уравновеси движението на Земята.

http://www.bratstvoto.net/

...Още

ФАЗЫ ЛУНЫ

Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое Лунные ритмы чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла находится Луна, влияет на ритм водного обмена в живых существах, в том числе и в растениях, на ритмы функциональной физиологии, на цикличность размножения в животном мире и на многие другие процессы, что уже давно подтверждается научным исследованиям. Так учеными США, исследующими тайны сна, доказано, что биологические часы человека "заведены" не на 24, а на 24,5 - 25 часов, что соответствует лунным суткам. По данным Иллиноиского университета (США), если зачатие происходит в течение 12 дней до полнолуния, высока вероятность рождения мальчика.
На основе лунных ритмов возможны долгосрочные прогнозы жизни. У многих людей (особенно у женщин) заметно проявляется так называемый большой Лунный цикл - цикл Сароса, через каждые 18,6 года от дня рождения наступают годы высокой эмоциональной напряженности, которые часто сопровождаются ухудшением здоровья и знаменуют серьезные повороты в жизни. Менее выражены малые Лунные циклы с периодом около 9 лет (8,85 года). Наиболее заметно они сказываются в возрасте 61-62 лет (один из критических возрастов человека).

Луна от новолуния до следующего новолуния проходит свой месячный цикл за 29,6 дней. Этот цикл делится на четыре фазы примерно по 7,5 дней каждый. Так было угодно природе, что новолуние каждый раз начинается в другом знаке. Знаки сменяют друг друга в порядке следования их в Зодиаке, т.е. если предыдущее новолуние произошло в знаке Тельца, то следующее наступит, когда Луна будет находиться в знаке Близнецов. Солнце проходит полный зодиакальный круг за один год. Луна - за один месяц. Полный цикл Луны разделяется на две значимые части: от новолуния до полнолуния - период растущей Луны и от полнолуния до следующего новолуния - период убывающей Луны. Эти две части также делятся на две менее значимые части. Это деление выделяет четыре основных фазы Луны: Новолуние, когда Луна в астрологической карте находится в соединении с Солнцем; Первая Четверть, когда Луна образует с Солнцем правую квадратуру; Полнолуние - Луна в оппозиции с Солнцем; Последняя четверть - Луна образует с Солнцем левую квадратуру.Считается благоприятным начинать все новое на растущей Луне, лучше всего вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, ближе к новолунию, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.
В период растущей Луны человек становится более активным, энергичным и более удачливым в делах, поэтому на этот период следует планировать самые важные и ответственные дела (особенно важные телефонные звонки и письма). Растущая Луна наделяет своего подопечного любовью к философским вопросам и мистицизму.
В период убывающей Луны жизнеспособность организма снижается, человек становится менее активным, быстрее устает, а его реакции замедляются, поэтому в этот период следует заниматься налаженными, не требующих особых усилий делами. Если в натальной карте Луна растущая, у человека преобладает объективность и в сфере мышления, и в решениях, и в действиях, а если убывающая преобладает субъективность.

В период от новолуния до первой четверти идет скрытый внутренний процесс формирования, поэтому в этот период следует планировать, взвешивать, подсчитывать ресурсы, но не браться за практическое воплощение идеи. Люди, родившиеся в первую неделю после Новолуния, своеобразны и по характеру, и по поведению. В них выражены любовь к философии, мистицизм. Людей с таким положением Луны часто можно встретить среди церковных служителей и тех, кто добровольно уходит в монастырь. Вероятно, им трудно приспосабливаться к реальному, практическому, т.н. светскому образу жизни, трудно ориентироваться в условиях повседневной жизни, к которой они просто не подготовлены. Все, что им не понятно, они отталкивают и не воспринимают. Они любят природу, животных землю, что с ней связанно. Это земледельцы, лесники, охотники, биологи, зоологи, травники.

В период с первой четверти до полнолуния процесс становится видимым обществу, энергия нарастает, поэтому в этот период следует начинать практическое осуществление своей идеи. Чем раньше (ближе к фазе Первой четверти) начнутся действия, тем больше шансов на успех. Это хороший период для начала путешествия, переселения, перемены места работы, особенно, если Луна будет находиться в знаках Близнецов, Стрельца или Рыб. Рекламу и публичные выступления лучше проводить ближе к полнолунию, они будут особенно успешными, если Луна будет находиться в знаках Рака, Стрельца, Рыб. Люди, родившиеся в неделю до Полнолуния обладают сильной эмоциональностью позитивного толка. Они обычно очень впечатлительны, доброжелательны, искренни, сердечны, открыты. Обладают большими адаптивными возможностями. У них повышенная восприимчивость ко всему хорошему, красивому, доброму. Они обладают хорошей интуицией, нередко умеют предугадывать события, часто наделены феноменальными или экстрасенсорными способностями.

В период от полнолуния до последней четверти процесс направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается только до конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые возможно завершить до новолуния, начало остальных следует оставить до нового цикла. Люди, родившиеся в неделю после Полнолуния, стараются быть духовно свободными и независимыми от внешних влияний. Эти люди весьма лояльны, беспристрастно смотрят и на себя, и на других, не поддаются ничьему влиянию, но сами, нередко впадают в крайности. Им следует слушать свой внутренний голос, а не следовать общепринятым правилам. Это положение Луны встречается у многих государственных и политических деятелей, а также у людей мира искусства.

В период с последней четверти до новолуния процесс снова становится внутренним, поэтому излишняя активность в это время приводит к истощению сил, а начатое дело рискует быть незавершенным. Это время приведения дел в порядок и завершения их, время отчетов и подведения итогов. Новые дела можно начинать только будучи уверенными, что успеете их завершить к Новолунию, если это не удастся, то они грозят затянуться на неопределенное время. Этот период более всего пригоден для внутренней работы, самоанализа. А также для работы с бумагами, письмами, отчетами, наведения справок, поиска разных сведений и ремонта дома. Люди, родившиеся в неделю перед Новолунием, склонны к уединению, избегают толпы, публичных мероприятий, чем ближе к Новолунию они родились, тем более ярко это выражается. У них сильная интуиция, дар предвидения, но они не афишируют свои способности. Предпочитают тишину и скрывают свою личную жизнь от постороннего взгляда. В каждый переход с одной Лунной фазе к другой могут создаваться стрессовые моменты, длящиеся день-два, не больше, но действующие на каждого человека. В эти дни люди становятся более восприимчивыми, впечатлительными и неуравновешенными.

...Още

НОВОЛУНИЕ

В новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей, в этот момент к Земле обращена темная, не освещенная Солнцем сторона Луны. Через два дня после новолуния на вечернем небе, на западе, вскоре после захода Солнца, появляется тоненький серп молодой луны. Астрологически Новолуние наступает в тот момент, когда Солнце и Луна образуют аспект соединения в одном из знаков Зодиака. В одном и том же знаке и градусе Новолуние повторяется регулярно через каждые 18,6 лет. Это так называемый цикл Сароса.
В период Новолуния до и два дня после точной фазы) у многих людей отмечается заметное отклонение как психического, так и физического характера, строго соответствующее свойствам эссенциальной природы знака Зодиака и главным принципам небесного дома гороскопа, где Новолуние происходит. В дни Новолуния у многих людей наблюдается обеднение чувств, они становятся вялыми, безразличными, нередко доходит до полной бесчувственности. Люди становятся односторонними, однобокими, хуже приспосабливаются к обстоятельствам, уменьшается понятливость, у них снижается память и возрастает вероятность ошибок и сбоев в поведении. В Новолуние снижается давление жидкости в организме, поэтому это бьет по людям, страдающих сосудистыми заболеваниями. Наблюдается эмоциональная заторможенность, что очень неблагоприятно сказывается на людях, склонных к депрессиям. У людей, которые родились в период Новолуния, такое состояние может повторяться каждый месяц, оно длится день-два, а иногда даже до фазы Первой четверти.
Новолуние особенно сильно действует на мужчин. Они становятся эмоционально более напряженными, нервными, агрессивными, с просьбами к ним в это время лучше не обращаться. Именно в период новолуния наблюдается наибольшее количество инсультов, инфарктов, эпилептических припадков среди мужской половины. В период Новолуния не следует заниматься физическим трудом, нагрузки должны быть минимальными. Не следует предпринимать активных действий по реализации планов, принимать окончательных решений и давать ответ на предложение. По возможности, следует заниматься умственным или творческим трудом. Собирать и обрабатывать информацию, планировать. Все, что не закончено на предыдущем этапе, следует продолжить дальше. Это важная фаза, так как именно в Новолуние происходит закладка ментальных установок.

Последние два дня до Новолуния и первые два после Новолуния называются "Днями Гекаты". Геката - богиня ада, черных ночей и ночных кошмаров, богиня колдунов и ведьм, которая согласно древнегреческой мифологии была внучкой Солнца и прославилась как отравительница и убийца. Четыре самые темные ночи месяца были самыми загадочными, хранившими некую тайну, поэтому с древнейших времен Дням Гекаты придавалось мистическое значение, они всегда считались фатальными, роковыми, так как означали неизбежность. Именно в эти ночи ведьмы и колдуны варили колдовское зелье и собирали магические травы для наведения "порчи" и других несчастий на людей. Эти же ночи выбирались для ведьмовских оргий.
В первый день Гекаты (28-29 лунный день) людей мучает нерешительность и растерянность. Они становятся своенравными и упрямыми, им требуются постоянное движение, общение, связи, контакты, но это часто приводит к потере независимости, можно легко попасть под влияние окружающих. Успех неустойчив, непостоянен.
Во второй день Гекаты (29-30 лунный день) усиливается тяга к самообману и обману других людей. Замечаются неблаговидное поведение, увеличение числа некорректных, бестактных поступков, душевные страдания, капризы, причуды, истерические приступы. Нередко - разлад между супругами. Может ухудшиться состояние здоровья, особенно у женщин, или сказаться какое-либо другое дурное влияние, могут быть неприятности, идущие от матери или супруги. В этот день следует избегать больших скоплений народа, остерегаться воды и других жидкостей, поездок по воде и морских путешествий.
В третий день Гекаты (1-2 лунный день) люди становятся мрачными, скрытными, необщительными, впадают в апатию, депрессию, подвержены пессимизму и на все смотрят со своей колокольни, становятся упрямыми, в своих мнениях не отступают ни на шаг. Велика вероятность зачатия внебрачного ребенка. Остерегаться поспешных решений и опрометчивых поступков.
В четвертый день Гекаты (2-3 лунный день) люди становятся чрезмерно восприимчивыми и впечатлительными, трудными для понимания. Этот день часто используется для перерождения человека в т.н. "зомби", который становится зловещей игрушкой в руках создателя. Этот живой робот будет исполнять любой приказ своего начальника, слепо пойдет на убийство по заказу, исполнит любой террористический акт или станет религиозным фанатиком. "Зомби" из человека делают или с помощью гипноза, или с помощью психотронных средств.

http://lunnoe.info/

Последна промяна ( Събота, 23 Януари 2016 13:00 )