Вие сте тук:

Начало Други Статии Минералните води на българия

Минералните води на българия

Много е писано за огромното богатство от минерални води в нашата страна. Достояние на българската общественост са изградените през последните десет години мощни предприятия за производство на бутилирана натурална минерална вода Девин, Горна Баня , Михалково, Хисар, Драгойново, Вършец, Катунци, Банкя, Велинград, Невестино, Каварна .и др. Тези води намериха своето място на нашия пазар и хората с удоволствие ги пият за утоляване на жаждада си. Те прекрачиха границите на страната и намериха място в Германия, Македония, Гърция, САЩ, Близкия Изток и т.н..

 

Белица
Мъглиж
Царево

Доц. Л. Владева, сътрудник на Институт Фрезениус, Германия
Консултант на фирма “Девин”АД, гр. Девин,
член на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България


Независимо от многото дадени възможности за бутилиране на натурална минерална вода, предприемчиви производители не са загубили интерес към нови източници и изграждане на нови предприятия. В момента се бутилират около 40 води, а нови 8 се предоставят на концесия.

Останаха недооценени като тип и характеристика много находища на минерални води, не така известни и използвани, но не по-малко полезни, с не по-малко ценни качества и характеристика, но подчинени на общините.

Настоящата разработка има за цел да направи характеристика и оценка на минералните води с общинско значение – техния физико-химичен състав и тип, възможностите за използване в най-общ план и състояние на водоизточниците. Авторът се надява, че с този материал ще се хвърли повече светлина по този толкова важен въпрос.

Асеновград

На терирорията на община Асеновград има разнообразни по състав, качества и възможности за приложение минерални води.

Една от тях, открита през седемдесетте години, е тази от сондаж 6 в Асеновград, характерна със своята минерализация от 1.4 г/л , температура 42 оС, наличие на флуорид и сулфат в повишени концентрации, подходяща за лечебно-профилактични цели. В центъра на града, на десния бряг на река Чепеларска, е сондаж 1, от който излиза вода с особено големи възможности за приложение във водоналивната промишленост и за производство на безалкохолни напитки. Това е термална вода с ниско съдържание на разтворени минерални вещества, с преобладаваща калциево-магнезиева характеристика и бедна на натрий. Подобен тип води особено много се ценят не само за неограничено пиене, но и като подходящи за приготвяне на храна за бебета и малки деца и при провеждане на бедна на натрий диета. На територията на града има и други интересни водоизточници (сондажи 3 и 4).

Общината разполага с минерални води в Бачково и Новаково- слабоминерализирани, подобни по състав на водата от сондаж 1 в Асеновград.

Айтос

На територията на общината има два интересни източници на минерална вода на общинско подчинение.

Една от тях е студената (19 оС), слабоминерализирана ( 0.432 г/л), хидрокарбонатна натриева и флуорна ( 4.5 мг/л) минерална вода в с. Тополица. Тази вода може да се използва за развитие на бутилираща промишленост, както и за производство на безалкохолни напитки.

На общинско подчинение е и минералната вода в с. Поляново, която е хипотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид и метасилициева киселина, подходяща за бутилиране като трапезна, за използване за балнеолечение, спортно-профилактични съоръжения, комунално-битови цели и др.

Белица

На територията на общината е известен сондажен водоизточник в Белица, от който се черпи минерална вода с температура 26 оС и ниско съдържание на разтворени минерални вещества. Според преобладаващите йони, водата се характеризира като хидрокарбонатна натриева, с повишени концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Водата може да се използва за външно балнеолечение и спортно-профилактични цели, като и за бутилиране. Тези възможности се потенцират от близостта на Белица до Семково, красивите околности, както и изключителната екологична чистота на селището. Минералната вода би могла да се използват с много голям ефект, особено ако се развие в селището и селски туризъм.

На подчинение на община Белица е и радоновата минерална вода в Елешница (р. Златарица). Това е една термална (29оС), слабоминерализирана вода (0.199г/л), подходяща за балнеолечение.Тук са необходими разширени изследвания, поради високите концентрации на радон.

Берковица

На територията на общината през седемдесетте години беше разкрита минералната вода в с. Замфирово - сулфидна вода с температура 44 оС и минерализация 2.6 – 3.16 мг/л.. Минералната вода е подходяща за балнеолечение и бутилиране за лечебни цели.

Брезник

На територията на община Брезник е известна уникалната вода с високо съдържание на желязо. Минералната вода в местността “Лесков дол” край града, известна още като “Светата вода”, има обща минерализация 4.5- 8.2 г/л. Концентрацията на двувалентно желязо, което съдържа водата и което се усвоява от организма за покриване на дефицит в него, достига до 0.8 г/л. Балнеологично значими са и концентрациите на калциеви, магнезиеви и сулфатни йони.

Бургас

Минералната вода на територията с общинско значение е тази от Рудник. Това е една интересна вода, която след съответни проучвания, може да бъде оползотворена за балнеолечение и бутилиране.

Велико Търново

На територията на общината с общинско значение са минералните води от Ресен и Поликраище. Минералната вода от Ресен има висока температура, висока минерализация – 4.5 г/л и хлоридно-сулфатна натриево-калциева характеристика. Водата съдържа оптимални концентрации флуорид и близка до лечебната концентрация метасилициева киселина. Минералната вода от Поликраище също заслужава внимание. Необходими са нови актуализирани изследвания, които ще посочат и конкретизират областите на приложение.

Видин

В района на община Видин се намират термални високоминерализирани води (52-57 г/л) с високи лечебни концентрации на сероводород, йодид, бромид, флуорид и хлоридна натриева характеристика. Минералните води могат да се използват за външно балнеолечение- вани, бани, за бутилиране с цел медицинско приложение – инхалации, иригации и др. и евентуално за добив на соли.

Върбица

На триторията на общината се намират два водоизточника с минерална вода около Върбица. Първата е известна от десетилетия като лечебен извор, има минерализация 1.2 г/л, съдържаща сероводород и значителни концентрации на калциеви йони (109 мг/л). Тя се е използвала широко за пиене от населението, дори е била бутилирана от общината и продавана. Водата от сондажния водоизточник също е студена, с висока минерализация (13.1 г/л), хлоридна натриева, съдържаща йодид и бромид, Тя е подходяща след загряване за балнеолечение.

Гоце Делчев

На общинско подчинение са водоизточниците в Баничан и Мусомище.

Минералната вода от с. Баничан е студена, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева и флуорна с добри показатели за бутилиране като трапезна и за производство на безалкохолни напитки.

Минералната вода от с. Мусомище е от интересния тип бедни на натий води. Това е карстова вода в уникален район на страната- борова гора край селото. Във водата преобладават хидрокарбонатни, калциеви и магнезиеви йони.Минералната вода е изключително подходяща за бутилиране като трапезна и за производство на безалкохолни напитки.

Джебел

Високодебитната вода на територията на Джебел е изключително интересна за развитие не само на водоналивна промишленост, но и за спортно-профилактични цели. Тя е с температура 32 оС и обща минерализация 0.574 г/л. Преобладават хидрокарбонатните и калциеви йони.

Златоград

Минералната вода от Ерма река е един много интересен природен феномен, който трябва да бъде използван пълноценно от ръководството на общината. Минералната вода е с температура 87оС, висока концентрация на метасилициева киселина, минерализация около 1.5 г/л и флуорид, който позволява използване на водата за потребностите на бутилиращата промипленост.

Карлово

На общинско подчинение са четири много стойностни минерални водоизточници – Клисура, Климент, Столетово и Розино. Всички те са слабоминерализирани води, но благодарение на своите специфики, дават възможност за широко и разнообразно приложение.

Минералната вода от Клисура е радонова, с температура 21оС, ниска минерализация и оптимален флуорид. Освен за балнеолечение, водата с успех може да се използва за бутилиране и производство на безалкохолни напитки. Благоприятното положение на Клисура очертава положителни икономически промени за общината, ако бъде съчетано използване на природните фактори-климат и минерални води, с историческото минало на селището и великолепните му околности.

Минералната вода от Климент също е слабоминерализирана, с температурата и концентрацията на флуорид по-високи от тези на Клисура. Това определя използването на минералната вода от Климент за външно балнеолечение и бутилиране като лечебно-трапезна.

Минералната вода от Столетово е една много приятна термална слабоминерализирана лечебна вода с високи концентрации на флуорид, подходяща за външно балнеолечение, пиене на място по лекарско предписание и бутилиране като лечебна вода. Изградената старинна баня след съответна реконструкция може да възстанови славата на лечебната вода от Столетово, която е привличала стотици курортисти.

Минералната вода от Розино е студена, радондва с преобладаващи йони на хидрокарбонати и калций. Водата е подходяща за бутилиране и производство на безалкохолни напитки.

Кирково

На територията на общината е известна термалната минерална вода с нискосъдържание на разтворени минерални вещества, хидрокарбонатна калциева, бедна на натрий. Минералната вода от Кирково е подходяща за бутилиране и производство на безалкохолни напитки.

Кочериново

На територията на общината има един сондажен водоизточник с минерална вода в с. Стоб.

Кресна

Община Кресна е богата на минерални води с общинско значение. Тук са слабоминерализираните термални води от Ощава – радонова и флуорна, Горна Брезница – типична акратотермална вода с много флуорид и метасилициевасилициева киселина, съдържаща сероводород и Градешница- хипертермална радонова и флуорна. Минералните води могат да намерят приложение за външно балнеолечение и лечебно пиене, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, басейни, пързалки и др.

Летница

Хипертермалната минерализирана (11.5 г/л) вода в Крушуна е рядко срещана за нашите територии. Тя се съдържа високи концентрации хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви, но особено калциеви (706 мг/л) и магнезиеви (229 мг/л) йони. Във водата има и високо съдържание на йодид и бромид. Това е една ценна лечебна водата, която може да бъде намери своето място за външно балнеолечение, за бутилиране като лечебна чрез инхалации, иригации и др. процедури по лекарско предписание, включително и при домашни условия.

Мъглиж

Една от силно флуорните ( флуорид 16-17 мг/л) слабоминерализирани минерални води на България се намира на територията на община Мъглиж – в с. Ягода. Наред с тази ценна съставка, водата от Ягода съдържа и високи концентрации метасилициева киселина (106 мг/л). Минералната вода може да се използва за външно балнеолечение и за бутилиране като лечебно-профилактично и лечебно средство- особено за кариеспрофилактика. Стойността на подобни високо флуорни води през последните години нарастна, тъй като според западната медицина, те са ценно стрдство при профилактика на остеопороза.

Нова Загора

На територията на общината, в с. Загорци, има сравнително нов сондажен водоизточник С-32, прекаран през 1981 г. Той дава термална (21оС), слабоминерализирана (0.55 г/л) вода, с преобладаващи калциеви и магнезиеви йони и отлични вкусови качества. На територията на общината има и други сондажни водоизточници край Нова Загора

Панагюрище

Сондажът в Панагюрище е високодебитен (10 л/сек). Дава хипертермална(48 оС), нискоминерализирана (0.578 г/л) минерална вода, съдържащ флуорид и метасилициева киселина. Водата е подходяща за балнеолечение и бутилиране като трапезна и за производство на безалкохолни напитки.

Минералната вода в Поибрене е термална (42оС), слабоминерализирана, с високи концентрации флуорид, подходяща за балнеолечение, лечебно пиене, спортно-профилактични цели и бутилиране като лечебна.

Други минерални води на теритотията на общината ( Оброчище и др.) след съответни проучвания също могат да намерят своето място за лечение и профилактика.


Перник

Минералните води от с.Рударци и “Бялата вода” край Перник, които са на територия на общината, са интересни представители на два различни типа минерални води. Минералната вода от Рударци, която вече много години се бутилира и разпространява успешно на пазара, е с ниска минерализация и оптимално съдържание на флуорид, подходяща за бутилиране като трапезна и за производство на безалкохолни напитки, за изграждане на спортни съоръжения, за балнеолечение. Минералната вода “Бялата вода” край Перник е представител на рядко срещана група у нас – на води с минерализация 2.3 – 2.5 г/л.. В нея преобладават йоните на хидрокарбонатите, натрия и сулфатите. Водата съдържа и флуорид (3.6 мг/л) в границите на нормите за трапезни води.

Петрич

В района на община Петрич има няколко различни типа минерални води с общинско значение

студената от Право Бърдо – минерализирана вода със съдържание на разтворени минерални вещества 1.67 г/л, с високи концентрации на хидрокарбонати (1007 мг/л), калциеви (156 мг/л) и магнезиеви (125 мг/л) йони, с естествен въглероден двуокис 665 мг/л. Съставът й дава основание да препоръчаме тази вода за бутилиране.

На територията на Петрич са известни

* сондажа “Луда Мара” – една интересна минерална вода (съдържание на минерални вещества 1.6 г/л), с подходящи показатели за бутилиране (флуорид 4.1 мг/л)

* слабоминерализираната (0.467 г/л) термална ( 51оС) вода от Кромидово, с високи концентрации на флуорид (до 14 мг/л) , съдържаща сероводород, е подходяща за балнеолечение и бутилиране като лечебно-профилактична, за изграждане на оранжерии, отопление и др.

Плевен

На територията на общината се намира високодебитен ( 13 л/сек.) сондаж “Кайлъка”, с хипертермална вода (64оС), високоминерализирана ( 18.5 г/л), съдържаща сероводород, въглероден двуокис и метаборна киселина. Съдържа много калциеви (923мг/л) и магнезиеви (223 мг/л) йони.

Пловдив-Марица

Минералната вода във Войводиново е хипотермална (32 оС), слабоминерализирана (0.500 г/л), хидрокарбонатна натриева с оптимален флуорид (1.2 мг/л). Подходяща е за бутилиране като трапезна.

Пловдив-Родопи

Минералните извори в Кричим са високодебитни (20 л/сек), хипотермални (28оС), слабоминерализирани (788 г/л), хидрокарбонатни калциеви. Голяма част от изворите се изливат в р. Въча, а сондажът има някои проблеми, които биха могли да се решат. Водата е подходяща за водоснабдяване на селището, за изграждане на спортно-профилактичен комплекс, за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки и др..

Полски Тръмбеш

Общината разполага с минерални води, със следните показатели

* Полски Тръмбеш – високодебитн сондаж (50 л/сек), изграден през 1970 г., който разкри много ценна хипертермална ( 46 оС), минерализирана (3.23 г/л), хлоридно-сулфатна натриево-калциево-магнезиева минерална вода, съдържаща сероводород.

* Обединение – високо дебитна (80 л/сек), хипертермална ( 43оС), минерализирана (4.44 г/л), хлоридно-сулфатна натриево-калциево-магнезиева и флуорна, съдържаща сероводород.

И двете минерални води са много подходящи, главно за външно балнеолечение, за спортно профилактични цели, за лечебно пиене.

И двете селища са курорти с регионално значение. Ако се знае точното състояние в момента, могат да се дадат идеи за разширяване на дейността.

Поморие

На територията на общината се намират два водоизточника с общинско значение –Ахелой и Медово.

И двете минерални води са слабоминерализирани, хидрокарбонатно натриеви, флуорни и силициеви, с алкална реакция.

Могат да намерят приложение за бутилиране, за препоръчване като газирани, и за производство на безалкохолни напитки. Възможността за износ на бутилирана минерална вода по море е особено песпективно.

Първомай

На територията на общината има няколко находища с минерална вода. Тук са водите с общинско значение в Брягово, Леново, Драгойново. Това са слабоминерализирани (до 0-600 г/л) води, хипотермални, хидрокарбонатни натриеви с високи концентрации метасилициева киселина (Драгойново), някои от тях флуоридни ( някои от сондажите в Леново).

Водите могат да се използват за бутилиране и спортно-профилактични цели.

Радомир

На територията на общината се намират многобройните извори в Горни и Долни Раковец – на 9 км. от Радомир. Водата е характерна с ниската си минерализация (0.462 г/л), висок дебит (20 л/сек), температура 31оС и хидрокарбонатна натриево-калциева характеристика. Освен за хигиенни цели, водата е подходяща питезно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения и др. Много добри показатели има минералната вода за бутилиране като трапезна ( практически тя не съдържа натриев хлорид) и за производство на безалкохолни напитки.

Разлог

На територията на общината са термалните ( 26 –56оС) минерални води от Бачево, Елешница (р.Места, Света Варвара) и Катарино, с много извори и сондажи. Качествата на водите - слабоминерализирани (0.530-0.222 г/л), термални с различни концентрации на флуорид от 1.8 до 8.7 мг/л дава вжзможност за тяхното много широко и разностранно приложение – за балнеолечение, спортно-профилактични цели, оранжерийно производство, бутилиране като трапезни, лечебно-профилактични и лечебни минерални води, както и за производство на безалкохолни напитки.

Ракитово

Минералните води с общинско значение в Костандово и край самото Ракитово са с общ дебит 22 л/сек., температура им е съответо 30оС и 50оС, имат ниска минерализация (около 0.350 г/л), съдържанието на флуорид е до 8.7 мг/л. Водите са подходящи за балнеолечение, спортно-профилактични цели, изграждане на оранжерийно производство, бутилиране като трапезна, лечебно-профилактична и лечебна вода. Минерална вода от Ракитово се бутилира като трапезна.

Сандански

Минералната вода от Хотово е хомотермална (38оС), слабоминерализирана (0.449 г/л), хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна, съдържаща сероводород и радон. Водата моге да намери приложение забалнеолечение, спортно-профилактични цели, бутилиране като лечебно-профилактична и за влагане в производството на безалкохолни напитки.В района на Сандански има много ценни минерални води от национално значение.

Своге

Минералната вода от Еленов Дол е с незначителен дебит (под 1 л/сек). Това е един естествен извор с температура 28оС, който се намира на 80 м. над нивото на р. Габровница, на 3 км. от гара Елисейна. Използва се примитивно. Характеризира се като хидрокарбонатна-натриева и флуорна, с обща минерализация 0.911 г/л. В случай, че има възможност за увеличение на дебита, водата може да намери по-широко приложение, включително и за бутилиране.

Симитли

В района на Симитли има много сондажни водоизточници – 18 извора и 40 сондажа с общ дебит 37 л/сек. и максимална температура 63оС. Водите са слабоминерализирани (около 0.559 г/л), хидрокарбонатно-натриеви, флуорни ( до 10.8 мг/л) и силициеви (74 мг/л). Могат да намерят приложение за балнеолечение, спортно-профилактични цели, бутилиране и производство на безалкохолни напитки, питейно водоснабдяване и др.

Царево

Минералната вода на територията на общината в кв. Китен на гр. Приморско е термална (20оС), с минерализация 1.007 г/л и дебит 3.0 л/сек. Водата се характеризира като хлоридно-сулфатна-хидрокарбонатна натриева и флуорна, съдържаща метаборна киселина. Използването на минералната вода може да допълни и обогати природните фактори на този черноморски курорт.

Шумен

Високоминерализираната (8.78 г/л) сондажна вода с общинско значение в с. Мараш е с температура 61оС, дебит 17 л/сек и съдържа много балнеологично значими съставки като йодид, бромид, флуорид, високи концентрации на калций (600 мг/л), магнезий (100 мг/л). Минералната вода може да намери много широко приложение за външно балнеолечение -вани, бани, инхалации, иригации и др., като източник на топлина при оранжерийно производство, отопление на сгради и др.

Якоруда

Минералната вода на територията на Якоруда е хипертермална (42оС), слабоминерализирана, сулфатно - хидрокарбонатна натриева с висока концентрация на флуорид (14-15 мг/л). Минералната вода е била известна като извори около Места с незначителен дебит. Сондажите, прокарани през седемдесетте години, са били високодебитни. Минералната вода може да намери много широко приложение за външно балнеолечение, спортно-профилактични нужди, за бутилиране като лечебна.

Още...

КАКВА ВОДА ПИЕМ?

колко минерална е минералната вода - един педантичен поглед на потребител

Когато ви кажат "минерална вода" какви са вашите асоциации? Марка? Или продукт? А може би извор? Ако не сте фен на здравословното хранене ще учудите на предлаганото разнообразие в търговската мрежа:

Натурална минерална вода
Изворна вода
Трапезна вода
Натурална минерална вода – естествено газирана
Натурална минерална вода – догазирана с газ от водоизточника
Натурална минерална вода – газирана
Натурална минерална вода – напълно дегазирана
Изворна вода – газирана или трапезна вода – газирана
Сода

Малко теория с цел по-грамотни потребители

За да бъде продавана в търговската мрежа всяка минерална вода трябва да притежава сертификат от Министерство на здравеопазването за удостоверяване, че водата имайки постоянни физико-химически и радиологични свойства, е подходяща за питейни цели.

Номерът на този сертификат, се отпечатва на етикета на всяка бутилка и обикновено има следния формат: “МЗ 25/01.01.2010”, т.е. Министерство на Здравеопазването, номер на лиценза и дата на издаване. Освен това, изворът, от който се бутилира водата, трябва да има разрешение за ползване чрез концесия.

Много от производителите на бутилирани води в България добавят още три основни сертификата към етикетите си, с цел доказване на качество на предлагания продукт.

Сертификатите ISO 9001:2000, ISO 14001 и Институт “Фрезениус” дават различна информация, те не са взаимозаменяеми или еднозначни.

Сертификатът ISO 9001:2000 показва, че бутилиращата компания е въвела серия от стандарти за добри практики в производството, система за осигуряване на качеството, както и гарантира за наличието на трета страна, инспектираща спазването на тези стандарти.

Препоръчително е да се купуват води, маркирани с ISO 9001:2000 поради гарантираното качество на крайния продукт.

Сертификатът ISO 14001 дава информация, че производителят на бутилираната вода е спазил определени екологични стандарти, свързани с опазването на околната среда. Този сертификат означава, че производителят спазва законодателството, намалил е до минимум влиянието на производството върху околната среда (вода, почви, вредни газове) и постоянно работи по подобряването на производството си в тази насока.

Сертификатът от Институт “Фрезениус” показва постоянност на състава на извора и е свидетелство за международно признание за натурална минерална вода. Този сертификат не е обвързан с качеството на самата бутилирана вода, а с нейния извор и състав.

ВОДИ И ИЗВОРИ


Горна баня (сондаж 4) - сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус

Водица (сондаж Р-2)

Девин (сондаж C-5) - сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус

Девин (сондаж В-5) - сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус

Девин Изворна (Балдаран) - сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус

Банкя (сондаж 1ХГ)- сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус + ISO 14001

Хисаря

Хисар (извор 7)

Хисар (сондаж 7)

Хисар (Чобан чешма) - сертификат ISO 9001/2000 + Фрезениус

Хисар (Банчето)

Пирин (Баничан)

Aqua Diva (Белово C3, МС6)

ThornSpring (Трънска Банкя) - Фрезениус

Преподобна Стойна (сондаж 236, Разсадника)

Предела (Калугерица)

Велинград (С-5, Горски пункт)

EVA (Преподобна стойна, Разсадника)

Ice Breath (Драгойново-9) - Фрезенус

Четете внимателно етикетите

Етикетите на бутилките трябва да съдържат информация за вида на водата, наименованието на водовземното съоръжение и находището, наименованието на мястото на бутилиране на натуралната минерална вода, данни от физико-химичния и химичния анализ на водата, определящи характерния й състав по сертификата – съдържание на аниони, катиони и микроелементи, номерът и датата на издаване на сертификата, данни за приложена обработка и др.

Внимание! Подвеждащи твърдения върху етикетите

Върху етикетите и бутилките на някои води има определени твърдения, които са непроверими или целят да заблудят потребителя, като направят продукта по-привлекателен.

Няколко примера за заблуждение в тази посока:
„ThornSpring“ („Хидрокопм“ ООД) ползва символ на майка, кърмеща дете и твърдението „Подходяща за ежедневна консумация. Без ограничения“, в една по-късна версия на етикета се виждат и анимационни герои;

„Банкя“ („Минерални води – Банкя“ ЕООД) ползва етикет, показващ анимационен герой „Рики“ и твърдението „Подходяща за ежедневна употреба за деца и възрастни“;

„Девин – изворна вода“ („Девин“ АД) ползва символа на Българска педиатрична асоциация и твърденията „Може да се пие ежедневно“, „Улеснява майките в приготвянето на бебешки храни“.

Други търговски марки ползващи по един или друг начин твърдението, че водата е подходяща за ежедневна употреба са „Пирин“ (“Тя То Той” ООД), „Хисар“ (“Малакови” ООД), „Велинград“ (“Акварекс-В” АД), Водица (“Водица ботълинг” ООД) и „Хисар“ (ТПК “ХИСАР”).

Няма натурална минерална вода, която да е подходяща за ежедневна употреба, и ако това твърдение се рекламира, просто трябва да се игнорира. Подходящи за ежедневна употреба са трапезните, деминерализираните и чешмяните води.

Специална наредба забранява поставянето на указания, които приписват на натуралната минерална вода свойства, свързани с профилактика и лечение. Подобни твърдения могат да бъдат забелязани на етикетите на следните минерални води:

Горна баня („Горна баня“ ООД), Хисар (Банчето, “Малакови” ООД), на етикетите се споменава: „..с доказани здравословни качества.“ Освен, че е изявлението е забранено, не става ясно дали водата помага при миене или пиене.

Велинград (С-5, Горски пункт, “Акварекс-В” АД), на етикета се споменава: „Изключително чиста минерална вода..“. Водата в търговската мрежа бива само и единствено чиста, ако има по-малко чисти, т.е. микробиологично или химически замърсени води, те няма да са разрешени за консумация от МЗ, т.е. това е заблуждение по отношение на изключителността на чистотата.

Девин Изворна (Балдаран, “Девин” АД), на етикета се споменава: „Поддържа кожата хидратирана и млада“. Това е заблуждение, защото всички води на пазара могат да имат тези свойства, т.е. Девин Изворна не може да има претенции за уникалност поради това твърдение. Тук също не става ясно дали указания ефект се постига след пиене или миене с водата.

Ice Breath (Драгойново-9, „Булит кид“ ООД), на етикета е упоменато: „Препоръчва се при лица експонирани на вредни вещества.“ Това твърдение въвежда в заблуждение по отношение на определени свойства на водата, касаещи профилактика и превенция на токсични агенти.

Предела (Калугерица, “ЕКО БОТЪЛС” ЕООД), на етикета се споменава, че водата се ползва за детоксикация. (Виж предходното твърдение.)

Други заблуждения по етикетите

Хисаря (Сондаж 7, “Аугуста-91” АД), на етикета се споменава „Calorie free“.

Хисар (Извор 7, ТПК „Хисар“), на етикета се споменава „Енергийност: 0“.

Това е заблуждение по отношение на калоричността на водата. По този параметър посочената вода, не би могла да се различава качествено от другите на пазара, но въвежда в заблуждение потребителите спазващи хранителни режими.

Обща минерализация

Общата минерализация на минералните води е параметър показващ какво е количеството на разтворените соли, измерено в милиграми на 1 литър [mg/l] или [mg/dm3] (В настоящото изследване ползваната мерна единица ще бъде mg/l).

с много ниска минерализация - до 50 mg/dm3

с ниска минерализация - до 500 mg/dm3

с висока минерализация - над 1500 mg/dm3

От направения анализ на минералните води, които масово се продават се вижда, че средните стойности на общата минерализация на натуралните (негазирани) минерални води е около 250-300 mg/l, т.е. водите в търговската мрежа са води с ниска минерализация.

Водите с най-ниска обща минерализация са Девин Извоpна и Предела, а водите с най-висока – AquaDiva, Водица, ThornSping (Трънска банкя) и Ice Breath.

pH на сравняваните води

pH е мярка за активността на водородните йони в разтвор, и съответно неговата киселинност или алкалност. pH е и скала за измерване на киселинност или алкалност на разтвори. Скалата варира между 0 и 14.

Водни разтвори с pH по-малко от 7 се считат за киселинни, а разтвори с pH по-голямо от 7 са алкални (основни).

Ако разтворът има pH = 7, той е неутрален. pH на стомашния сок е около 2, Кока-Кола ~ 2.5, сок от портокал – 3.5, бира – 4.5, кафе – 5, мляко – 6.5, амоняк – 11.5, белина – 12.5, сода каустик – 13.5.

В търговската мрежа има най-общо две групи минерални води. В едната попадат води с pH стойности около 8.5-9.5, а в другата със стойности в интервала между 7 и 8. Оптималната стойност, касаеща качеството на водата е в интервала между 7 и 8. Стойностите на този параметър се следят и присъстват като основен параметър във всеки сертификат за натурална минерална вода, защото токсичността на даден йон се повлиява от стойностите на pH.

Например йоните на желязото се понасят по-добре при по-ниски стойности на pH, а дори незначителни количества при по-високи стойности на pH биха довели до токсичен ефект.

Сравнение на химическите показатели

Съдържание на Натрий
Съдържанието на натрий в организма е от съществена важност в повечето клетъчни процеси. Всяка клетка на човешкото тяло ползва натриеви йони, за да осъществи йонен транспорт на вещества през мембраната си. Съдържанието на натриеви йони в организма е пряко свързано с регулацията на кръвното налягане и течностите.

Важно е да отбележим, че при спазване на хранителен режим, количеството поет натрий е регулиран параметър, поради нуждата на организма от натрупване на вода при наличие на по-високи стойности на натриевите соли.

Според сравнителното изследване най-ниски стойности на натриеви катиони се установяват в ThornSpring (3,1 mg/l), Девин изворна (5,4 mg/l) и Aqua Diva (15,1 mg/l). Средни стойности за натрий се явяват стойностите около 45-65 mg/l. Най-високи стойности за натриеви катиони има минералната вода Преподобна Стойна (сондаж 236) – 97,1 mg/l.

Подходяща при провеждане бедна на натрий диета е водата, съдържаща натриеви йони до 20 mg/l.

Съдържание на Флуор
Максималната стойност флуориди в питейните води е 1,5 mg/l.

Ако съдържанието на флуорид е над 1,5 mg/l, значи че водата не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст.

Според наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, на етикета на такива води трябва да виждаме следното:
„Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст.”

Според мнение на Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) публикувано на 16.03.2005 г, се казва, че флуоридът не е под физиологичния контрол на организма, т.е. не се контролира от биологичните системи. Щом е неконтролируем, флуоридът би могъл да се натрупва в костите на организма и да повлияе негативно поради токсичността си в по-високи концентрации. Според EFSA консумирането на води съдържащи количества разтворени флуориди над 2.0-3.0 mg/l може да доведе до надвишаване на дневната доза от 5.0 mg/l.

Според клиничната токсикология, консумирането на води с повишена концентрация на флуориди, може да доведе до необясними за потребителя симптоми – виене на свят, гадене, главоболие, декалциране на костите, т.е. повишаване на вероятността от счупвания на кости и др. Всички тези симптоми показват хронично отравяне с флуор. Съществуват сериозни данни за канцерогенността на хроничното излагане на повишени концентрации на флуориди.

Минералните води съдържащи флуор над 1.5 mg/l са:

Девин (4.0 mg/l), Хисар ( 4.0-5.0 mg/l), Велинград (4.5 mg/l) и Пирин (1.6 mg/l).

При такава концентрация на флуориди, след 01.01.2008 г., тези води не биха могли да се продават в търговската мрежа поради това, че няма да отговарят на изискванията на Европейския съюз за максимално съдържание на флуориди.

по данни на асоциацията на потребителите

http://www.chudesa.net/
Oще...

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели


Обнародване: ДВ, бр. 68 от 3 август 2004 г.; в сила от 3 август 2004 г., с изключение на чл. 14, чл. 22, ал. 3, чл. 26, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 29 - в сила 6 месеца след 3 август 2004 г.; Постановление № 178 на Министерския съвет от 2004 г.

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. минерални води, които се използват за балнеолечение;

2. минерални води, чийто състав позволява използването им само за лечебни цели;

3. бутилирани води, предназначени за износ;

4. бутилирани води, към които са добавени ароматични продукти, подсладители, оцветители и други хранителни добавки по смисъла на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматични продукти в храните (ДВ, бр. 70 от 2002 г.) и Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.), с изключение на посочените в чл. 10, ал. 2.

Чл. 2. (1) Бутилирана вода е натурална минерална, изворна или трапезна вода, предназначена за питейна употреба, поставена в бутилка или друг вид готови потребителски опаковки.

(2) Наименованията, които се използват за бутилираните води, са:

1. "натурална минерална вода" - за минерална вода, която произхожда от подземен воден обект (находище), добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават от обикновената питейна вода; по смисъла на чл. 6, ал. 4 и 5 е микробиологично безопасна, първоначалната й чистота и състав остават непроменени поради дълбокия й подземен произход и защитеност срещу замърсяване на водния обект, от който произхожда, и при производството й са спазени изискванията на наредбата;

2. "изворна вода" - за вода, която произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника;

3. "трапезна вода" - за всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата;

4. "натурална минерална вода - естествено газирана" - за минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид, като количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е същото (в рамките на обичайните граници на отклонение), както във водата при водоизточника; в това определение се включват и натуралните минерални води, при които повторно е въведен въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, в количество равно на това, което е отделено в хода на техническите операции при бутилирането;

5. "натурална минерална вода - догазирана с газ от водоизточника" - за минерална вода, която е газирана допълнително с въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, и количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е по-голямо от това във водата от водоизточника;

6. "натурална минерална вода - газирана" - за минерална вода, която съдържа въглероден диоксид, който е разтворен допълнително във водата и не произхожда от водоизточника, от който е водата;

7. "натурална минерална вода - напълно дегазирана" или "натурална минерална вода - частично дегазирана" - за минерална вода, която при бутилирането е преминала съответната обработка по чл. 15, т. 2;

8. "изворна вода - газирана" или "трапезна вода - газирана" - за изворна или трапезна вода, в която изкуствено е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и видимо при нормална температура и налягане;

9. "сода" - за газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.

(3) Забранява се пускането на пазара на бутилирани води с други наименования освен посочените в ал. 2.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списък на натуралните минерални води, които отговарят на изискванията на наредбата.

(2) Заповедта по ал. 1, придружена със списъка, се обнародва в "Държавен вестник".

Още...

ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА КАЛОЛЕЧЕБНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЕЗЕРАТА ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ РУСАЛКА, ТУЗЛА,ВАРНА, ШАБЛА (РЕЗЮМЕ)

Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева Българското Черноморско крайбрежие има едно уникално природно богатство - разнообразие от ценна, с доказано терапевтично действие лечебна кал. Създавана в продължение на хилядолетия, лагунно-лиманната кал е едно от най-старите средства, утвърдено по емпирия, а в последните десетилетия и с модерни методи за лечение в балнеологията. Като част от общата научно-изследователска и приложна дейност по изясняване механизма на действие, физико-химичните проучвания заемат съществено място.

Наличието на едни или други съставки в разтворима форма обуславя химическия фактор при комплексното калолечение. Схемата на физико-химичните проучвания е сложна и продължителна. При проведените многогодишни наблюдения на калта от крайморските езера у нас, сме използвали методите и схемите за анализ, усвоен в специализираните лаборатории на НЦФЛР в Москва, фармацевтичния институт в Познан, Полша, Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен, Германия, както и разработени от нас схеми за анализ и специализираната литература по въпроса.

Съществени за ефективно провеждане на балнеолечението са следните показатели на лечебната кал:

· Влага или водно съдържание на калта, което има основно влияние върху останалите физични показатели и определя консистенцията на калта.

· Относителна маса - показател за натиска на калта върху тялото и периферното кръвообращение, определен чрез теглото на проба кал и същото количество вода

· Водозадържаща способност - показател, който показва какво количество вода може да задържи калта в продължение на 14 дни

· Обем на утайка - показател за възможността на суха кал да увеличава обема си

· Степен на набъбване - показател за сравняване набъбването на влажна и суха кал· Топлоемкост - количеството топлина, необходимо за увеличаване температурата на калта с 1 градус, изчислено в джаули

· 3амърсеност дефинираме като механични примеси с големина на частички над 0.25 мм

· Общ сероводород - свързан и разтворен сероводород, който има значимо отношение към процесите на пелоидогенеза и лечение. Съединението му с желязото или т.н. хидротроилит е една от лечебните съставки на калта, която придава черния й цвят.

· Органичен въглерод и органичен азот са показатели за наличието на хуминови киселини, битуми, дискутираните хормоноподобни вещества и др. Лечебната кал е изградена от:

· Течна фаза - воден разтвор на соли, който запълва порите и пространствата в калта

· Кристален скелет - силикатна част (глинести и пясъчни частици) и калциеви магнезиеви соли

· Колоиден комплекс - железни и алуминиеви съединения, алумосиликати, железен хидросулфид (хидротроилит) и др.

Изучаване на качествата и свойствата на Черноморската лечебна кал е била една от основните наши изследователски задачи, а натрупаните познания за нейния физико-химичния състав е резултат от дългогодишните ни творчески търсения.Огромната информация, натрупана върху научно-приложните разработки върху Черноморските находища през годините, е в следните насоки:

· Физико-химични проучвания на проби лечебна кал и рапи от езерата

· Обобщения и корелационни връзки между значими величини и процеси, свързани с образуване на лечебната кал (пелоидогенеза) с оглед възможности за контрол на езерата

· Актуализирани проучвания на проби от различни пунктове на находищата· Проучвания върху пакетирана лечебна кал и възможности за нейното използване в извънкурортни условия и др.

· Регенерация на лечебната кал -проучванията на калолечебните езера по Черноморското крайбрежие, както и опита ни върху анализи на подобни ресурси в чужбина - Куба, Йемен, Гърция, Либия, са докладвани от нас на научни форуми у нас и в чужбина, което отразяваме в литературата.

Основните физико-химични показатели и свойства на лечебната кал от езерата Русалка, Шабла, Балчишка тузла, Варна, Поморийско и Атанасовско представяме в обобщен вид по находища:

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО РУСАЛКА


Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 28 490 тонаОбект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите:

· 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху две проби

· 1973 - 1979 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 19 проби

· 1990-1991 г. от Л. Владева върху 36 проби

Лечебната кал от Русалка е от кафява до черна, мазна, с едрозърнести частици в никои от участъците, със силен мирис на сероводород и структура от кремоподобна до влакнеста. В отделни участъци механични частици правят калта нехомогенна и е наложително при използването й отстраняване на тези примеси, които имат различна степен на топлопредаване, в сравнение с калта.

Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са много благоприятни. Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм достига 6-8 %.

Като цяло лечебната кал има най-висока органика, съответно и влага, което следва да има влияние върху показанията на лечение. Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото и годишния сезон, начина на вземане на проби и др. Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 55 г/кг., а средната минерализация е около 37 г/кг.

Значителната концентрация на сулфатни йони - около 3 г/кг дават възможност за активно протичане на процеси на сулфатредукция.Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 14 г/кг до 107 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите.

Средните стойности през 1988/1989 г се колебаят от около 21 г/кг (през пролетта) до 58 г/кг (през лятото) - силно повлияни от сезонните валежи и температурите.

Лечебната кал от езерото Русалка според нашите проучвания и класификации спада към високо минерализираните (над 35 г/кг), средно сулфидните, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид.

Лечебната кал е с добри физични и физико-механични показатели. В определени райони калта има значими механични онечиствания, които трябва да бъдат отстранени, преди калта да се използва за балнеолечение. На територията на курортен комплекс Русалка се намира и термалната сулфидната хлоридно-сулфатна натриева минерална вода, със сравнително високи концентрации на калциеви и магнезиеви йони и доказана лечебна ефективност.

Минералната вода и лечебната кал могат да се допълват при лечение на редица хронични заболявания.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО ШАБЛА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 235 000 тона
Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите

· 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху една проба

· 1967 - 1970 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 40 проби

· 1990-1991 г. от Л. Владева върху 26 проби лечебна кал и 55 проби рапи

Калта е черна, мазна, фина на пипане, с много силен мирис на сероводород и кремоподобна структура. В отделни участъци, недалеч от района с плажа, механичните частици правят калта нехомогенна и е наложително при използването й отстраняване на тези примеси, които имат различна степен на топлопредаване, в сравнение с калта.

Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са изключително благоприятни за балнеолечение.

Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм не надвишават 3-4 % и не са типични за цялото находище.Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото. Имало е периоди, когато цялото езеро е било покрито с килим от водорасли.

След внасяне на минерализирана сулфидна вода от сондаж 134 х в езерото, условията на калообразуване бяха променени и стана известно опресняване на калта - количеството на разтворените минерални вещества в течната фаза намаляха, което като цяло не се отрази негативно върху качествата на калта.

Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта през различните периоди е достигала до 51 г/кг., а средната минерализация е около 27 г/кг.

Сравнително ниската концентрация на сулфатни йони - около 0.6 г/кг дават възможност за активно протичане на процеси на сулфатредукция. Рапите са близки по състав до морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 14 г/кг до 108 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите, подхранването с минерална вода и др. Средните стойности през 1988/1989 г се колебаят около 21 г/кг (през пролетта) до 58 г/кг (през лятото)- силно повлияни от валежите и температурите на изпарение на езерото. Лечебната кал от езерото Шабла, според нашите проучвания и класификации, спада към средно минерализираните (15 - 35 г/кг), силно сулфидните, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид.

Лечебната кал е с много добри физични и физико-механични показатели. В определени райони калта има значими механични онечиствания, които трябва да бъдат отстранени, преди калта да се използва за балнеолечение.

Лечебната кал от Шабла се намира и продуцира в едно езеро, далеч от промишлени зони, което обуславя отсъствие на тежки метали и други химични замърсявания.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ БАЛЧИШКА ТУЗЛА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 11 332 тона

Лечебната кал е била обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите

:· 1952, 1953, 1954 и 1955 г върху 16 проби от В. Куситасева и Й.Меламед

· 1966 -1969г. от Л. Владева, Р. Янчева и Г. Загорски върху 30 проби

· 1988-1989 г. о т Л. Владева върху 35 проби

Калта е сива до сивочерна, мазна, с едрозърнести частици, с мирис на сероводород. В отделни участъци, особено през лятото механичните частици главно от гипсови кристали правят калта нехомогенна и е наложително при използването и преработка за отстраняване на тези примеси.

Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са не винаги пълноценни за използване в балнеолечението. Замърсеността с миди, пясъчни частички и кристали с големина до 0.25 мм достигат 8-9 %.

Характерно за лечебната кал, особено през летните месеци, са високите концентрации на сулфати в кристалния скелет на калта. Това се изразява в образуване на гипсови кристали и крие опасност от изгаряния, поради разлики в топлоемкостта.

Течните фази са хлоридно натриево-магнезиеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото.

Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 83 г/кг., а средната минерализация е различна при различните изследвания и варира от 37 до 66 г/кг. Значителната концентрация на сулфатни йони- около 8 г/кг, е причина за пресищане на разтвора и образуване на кристали.

Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 43 г/кг до 64 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите.

Лечебната кал от езерото Балчишка тузла, според нашите проучвания и класификации, спада към високо минерализираните (над 35 г/кг), средно сулфидни, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид.

Лечебната кал без пречистване е със задоволителни физични и физико-механични показатели. След пречистване тези показатели ще се подобрят.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО


Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите · 1954 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху 3 проби

· 1965- 76 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху 25 проби

След 1978 г. ежегодни изследвания - Л. Владева върху повече от 50 проби лечебна кал. Честотата на изследване е обусловена от необходимостта за контрол на качествата на калта при използването й в калолечебно отделение на Националния Център по физикално лечение и рехабилитация, Овча Купел, София.

Калта е сивочерна до черна, мазна, фина на пипане, с мирис на сероводород. Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са пълноценни за използване в балнеолечението. Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм в сравнение с останалите обекти е най-ниска и не надвишава 2 %.

Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която твърде малко се влияе от оводняването на езерото и годишните сезони. Това се дължи на голямата дълбочина, от която се добива.

Концентрацията на сулфатни йони е много ниска и показва протичане на забавени процеси на пелоидогенеза, които са свързани със значимо изчерпване на тези йони и затихващо калообразуване. Езерото е било обект на различни замърсявания от предприятията в района на Варненското пристанище. Установявали сме промени в рН на лечебната кал и в някои райони наличие на живак в измерими концентрации. Рапите са близки по състав до морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира около 14 г/кг, независимо от сезона и мястото на вземане на пробите. Лечебната кал от езерото Варна според нашите проучвания и класификации спада към ниско минерализираните (до 15 г/кг), средно сулфидните, със съдържание, близко до морската вода. Лечебната кал е с добри физични и физико-механични показатели.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ПОМОРИЙСКОТО ЕЗЕРО

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 1 448 000 тона

Лечебната кал е била обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите:

· 1952, 1953, 1954 и 1955 г върху 13 проби от В. Куситасева и Й.Меламед

· 1966 -1969г. от Л. Владева, Р. Янчева и Г. Загорски върху повече от 30 проби

· 1988-1989 г. от Л. Владева върху 25 проби.

В езерото има два слоя лечебна кал- черен горен слой и сив - долен.

Лечебната кал от сивия слой не се използва за балнеолечение, поради значително неблагоприятните си показатели.

Това не се отнася за черната лечебна кал, която е известна и призната. Тук е изграден и един от най-добрите балнеосанаториуми у нас, в който се използва именно лечебната кал от черния слой.

Тук има изградени участъци за регенерация, в които се възстановяват показателите на използваната лечебна кал.

Физичните показатели на лечебната кал от черния слой като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са пълноценни за използване в балнеолечението.

Замърсеността с миди, пясъчни частички и кристали с големина до 0.25 мм в някои ограничени участъци достигат 5-8%, което крие опасност от изгаряния, ако калта не се хомогенизира.Течните фази са хлоридно натриево-магнезиеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото.

Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 63 г/кг., а средната минерализация е различна при различните изследвания и варира от 37 до 63 г/кг. Значителната концентрация на сулфатни йони - около 4 г/кг, е основание за активни процеси на сулфатредукция, която е твърде ограничена поради ниски концентрации на органика.

Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 43 г/кг до 64 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ - КАКВО ЛЕКУВА ЛЕЧЕБНАТА КАЛ?


Лечебната кал от крайморските езера, според проучвания на специалисти от НИКФР, е подходяща за лечение на следните заболявания:

· Заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматично-ортопедични заболявания)

· Заболявания на нервната система (неврити, радикулити, детска церебрална пареза, състояния след полиомиелит)

· Гинекологични заболявания

· Кожни заболявания

· Стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания

· Професионални и обменни заболявания Във всички случаи лечението зависи от стадия и степента на заболяване след индивидуална консултация с балнеолог и се провежда под строг лекарски контрол.

Като систематизираме направеното до тук, можем да направим следните обобщени заключения:

1. Българското черноморско крайбрежие разполага с богати по състав и с разнообразни свойства калолечебни ресурси, подходящи за балнеолечение.

2. Като цяло физико-механичните и химичните показатели на лечебната кал са благоприятни за прилагане за балнеолечение.

3. В определени, ограничени, участъци за подобряване показателите на калта за балнеолечение е необходима предварителна подготовка на лечебната кал (пресяване), поради наличие на механични примеси

4. Три от представените езера са в екологически чисти райони и не съдържат микрокомпоненти и антропогенни вещества, резултат на човешката дейност.

5. Продуцирането на лечебна кал в езерата е продължителен процес (отлага се около 1 мм лечебна кал годишно). Според нас, използването на калта трябва да се извършва на място (с изключение на Варненското езеро), ползвайки се главно египетския, а при възможност и апликационния начин на лечение, с последваща регенерация на използваната кал.

Лечебната кал от крайморските езера е един ценен природен феномен, който с успех може да се използва в нашите международни курорти, на фона на благоприятния климат, морето и неповторимите български минерални води, за широко развитие на балнеологичния туризъм.

Юли. 2001 г. Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

Последна промяна ( Вторник, 12 Март 2013 11:50 )