Водолечение

Водолечението се е прилагало от нашия народ от най-стари времена. Благотворното действие на водата като лечебно и укрепващо (закаляващо) средство сега е доказано научно. То е подобно на действието на слънчевата светлина, въздуха и движението.
Употребено правилно и индивидуализирано, водолечението заякчава здравите и спомага за оздравяването на болните; приложено обаче неправилно и без да се отчита състоянието на лицето, което се подлага на водолечение, може да разстрои и най-здравия организъм.

ДЕЙСТВИЕ НА ТОПЛАТА ВОДА

Топлата (37–38оС), но не гореща (39–40–42оС) вода при по-продължително въздействие (повече от няколко секунди до 1–2 минути) след първоначалното възбуждане действува успокояващо. Кръвоносните съдове по кожата под влияние на топлата вода се разширяват. Кръвта започва да тече в по-голямо количество от вътрешността на тялото към кожата и кръвното налягане спада.

Действие на студената вода

Студената вода (под 30оС) има силно възбудително действие; когато се прилага правилно, тя раздвижва, оживява, ободрява, усилва обмяната на веществата. От действието на студената вода кръвоносните съдове на кожата в началото се свиват, което бързо се последва от разширение. Кожата се зачервява, т. е. от вътрешността на тялото приижда кръв, и с това се облекчават болните органи. При първата фаза на този процес, при свиването на кожните кръвоносни съдове, кръвното налягане се повишава. Приложението на студена вода изисква организъм, който може на силното действие на водата да отговаря с противодействие, организъм, който не е слаб и може да отговаря с реакция на студеното действие. Няма ли това противодействие, то всяко приложение на студената вода е безсмислено и вредно. Студената баня се прилага за късо време (1–3 минути) за цяла и половин баня, а повече във форма на душове, поливания, седящи (отводни) бани, бани на краката, пръскания, увивания и като последно приложение плуване.

Действие на водните процедури

Отначало при започване на всяка (топла или студена) водна процедура човек може да има неприятно чувство, но то скоро преминава в общо приятно усещане; само тогава тази процедура е добра за организма. Водните процедури привличат кръвта към кожата и това е един от основните механизми на тяхното действие.
Водното лечение предизвиква, общо взето, четири важни действия върху организма на здравите и болните. Изразеността на тези действия зависи от температурата на водата, продължителността на въздействието Ј, общото състояние на лицето и свикването на организма с водните процедури.
1. То въздействува преди всичко върху нервната система; студените и краткотрайните горещи процедури действуват възбуждащо, а дълготрайните горещи – потискащо.
2. Върху сърцето студените бани действуват, като забавят пулса и понижават кръвното налягане; топлите бани учестяват леко пулса и снижават кръвното налягане, а горещите учестяват значително пулса и повишават налягането.
3. При правилно провеждане водолечението усилва функциите на всички органи и увеличава обмяната.
4. Увеличава се отделянето на урина.
Затова при неразположение добре е да се проведе водолечение за няколко (6–7) дни до 2–3 седмици. Хубаво е и при пълно здраве да се предприема водолечение за общо укрепване и закаляване. Водолечението трябва да се провежда по лекарско предписание.
Към водолечението се отнася и пиенето на преварена вода, която е полезна при много заболявания – на стомаха, бъбреците, сърцето, черния дроб, на нервите, при запек и др. Нашият народ прилага лечение с преварена вода.
Заключение. Водата, светлината, чистият въздух, растителната диета, движенията и гимнастиката, последвани от дълбоко дишане, масаж и весело настроение, са най-мощните лечебни фактори.

Разни видове бани

Общи упътвания. Баня обикновено се нарича потопяването на цялото тяло или само на част от него във вода – в първия случай банята се казва цяла (обща), а във втория случай – местна. В народната медицина се използуват и двата вида бани.
Както за общата, тъй и за местната баня има нарочно направени вани, но при липса на такива може да си послужим и с подръчни средства, предварително приспособени за целта.
Според целта, за която се употребяват, баните биват хигиенни, т. е. само за омиване и очистване на тялото, и лечебни – за лечение на някои болести.
Баните с вода от 35 до 38оС се наричат топли; баните с вода от 30 до 35оС – хладки; от 20 до 30оС – хладни, а под 20оС – студени. (Температурата на водата да се измерва изключително с воден топломер, а не с ръка.)
Бани, на които температурата на водата във време на къпането се покачва, се наричат покачващи, другите пък, на които температурата на водата се понижава, се наричат понижаващи.
Топлите бани се правят винаги в топло помещение (25оС), но никога в по-студено.
Хладните и студените бани никога не се прилагат при усещане на студ, тръпки, въобще при недостатъчно топло тяло. Тялото трябва предварително да се затопли. Ако баните са цели (общи), трябва да се правят на стайна температура, като при това винаги бъдат предшествувани от студено омиване на челото, гърдите и врата или пък забраждане на челото със студена кърпа.
Тежко болните трябва да бъдат подпомагани във време на банята и да правят колкото може по-малко движения. При нужда могат да се направят приспособления за лягане.
Много препоръчително е във водата нетежко болните да правят движения с краката, ръцете, масажи и т. н. с цел да се образуват вълни и така да се увеличи механическото действие на водата. При тежко болни вълните се образуват от второ (обслужващо) лице.
Всяка топла баня трябва да се последва от студено обливане, душ или фрикция, като водата е с 5 или 10оС по-студена от водата на банята съответно за деца и слаби болни и с 10оС за здрави хора.
Всяка хладка баня, ако е цяла, се последва от студено обливане на краката и бедрата. Необходимите за целта съдове се приготвят още в началото на банята.
След всяка баня (топла или студена) е необходимо главата добре да се изсуши, а тялото енергично да се избърше със суха кърпа. Ако болният има повишена температура, взима се само голямата мокрота чрез попиване с кърпата, без да се избърсва напълно, после ляга в леглото или пък се раздвижва до пълно затопляне.
Не забравяйте, че по време на каквато и да е баня се получават изпарения. Затова след привършване на банята (ако е проведена в стая) прозорците трябва да се отворят, за да се проветри напълно стаята, в която остава болният. Дълбокото дишане, което настъпва след всяка баня, също налага това.

Цяла (обща) баня

При цялата баня човек се потопява във водата до врата. Тя възбужда цялото тяло. Трябва да продължава само докато се чувствува приятна.
За тази баня водата трябва да е 250–300 л, за да може човек, като легне във ваната, да бъде покрит с вода до шията; за деца са достатъчни 50–100 л вода.
Топла цяла (обща) баня (35–37оС) е полезна при безсъние, сърдечно неспокойствие (невроза), при нервна възбуда и някои душевни болести. В тези случаи банята трае 10–15–20–25 минути и може да се повтори след 8 часа. През времетраенето Ј се прибавя гореща вода, за да се запазва температурата все една и съща.
По-дълготрайни (понякога цели часове и дни) цели топли бани влияят много добре при бъбречни камъни, улесняват отделянето на задържана в пикочния мехур урина и действуват добре при по-разпространени изгаряния.
Горещи цели бани (38–42°С) са подходящи само за възрастни със здрави нерви и сърце, и то с продължителност 3 до 10 минути. Децата понасят тази баня до 10 минути. Банята всякога трябва да се прави на гладен стомах. Преди влизане във ваната болният трябва да измие лицето и главата с топла вода, а във време на банята се поставя приятно горещ компрес на главата.
Тези бани са полезни като затоплящо средство при недостатъчна телесна топлина, при зиморничавост, усещане на студени тръпки, простуда и пр. С тях може да се предизвика бързо и изобилно изпотяване. Накрая винаги трябва да се последват от обливане с по-студена вода: за слабите и децата с 5оС, а за здравите с 10оС по-ниска от употребената при банята. След тази баня болният бързо се изсушава, облича и раздвижва на чист въздух или неизсушен, увит в хавлия, ляга в легло и се завива добре, за да се изпоти.
Като лечебно средство тази баня намира приложение при всички видове колики и спазми, пясък в бъбреците и жлъчката, хронично отравяне с олово, кожни сърбежи и болести, невралгии, неврити, ишиас.
Тази баня не се понася добре и трябва да се избягва при неврози, при сърдечни болести, мозъчни заболявания и др. Забранена е и при атеросклероза, при наплив на кръв в главата, високо кръвно налягане.
Важно е да се знае, че простудяване след гореща баня е невъзможно.
От практиката се знае, че горещите бани се понасят по-лесно в седнало състояние, отколкото в легнало.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МЕДИЦИНА - ТОМ І
ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ И ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ЖИВОТ

Още...

СЕКРЕТЫ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

Вода - жидкость, не имеющая запаха, цвета и вкуса. Химическая формула - Н20. При нуле градусов превращается в лед, при 100° С - в пар. Такова характеристика воды, одного из самых распространенных веществ в природе. Гидросфера занимает чуть ли не 3/4, поверхности Земли.

Каждый из нас о ней знает кажется все: вода - обязательный компонент практически всех технологических процессов как в промышленном, так и в сельскохозяйственном производстве; вода особой чистоты необходима в производстве продуктов питания и медицине, а также для новейших отраслей промышленности.

Стремительный рост потребления воды и возросшие требования к ней настоятельно требуют непримиримой борьбы с загрязнением и истощением водоемов. Такие меры важны и необходимы еще и потому, что без воды невозможно существование живых организмов, в том числе и человека. Около 65% человеческого тела составляет именно вода. И еще можно добавить: вода - спутник здоровья!

КТО НЕ БОИТСЯ НАСМОРКА!

С древних времен известна целительная сила воды как испытанного средства, укрепляющего здоровье человека. Холодную воду академик И. П. Павлов, например, считал одним из самых действенных средств борьбы за здоровье. Однажды во время болезни академик потребовал холодную воду и стал ... купать в ней руку. Доктор, вошедший в палату, остановился в недоумении. И. П. Павлов, лежа на спине, продолжал купание руки. "Вот, делаю заем! - тихим и слабым голосом сказал Иван Петрович доктору. - Да ведь как же? Ведь вы знаете: я же истощен болезнью до предела. Полтора пуда потерял в весе. У меня даже голоса нет. И вот я лежал и думал: откуда же энергию взять? Кора истощена. Я должен сделать для нее заем. Где? В подкорке. Зарядить кору из подкорки. Ведь подкорка-это же грандиозный аккумулятор нервной энергии. С подкоркою же все сильнейшие, лучшие эмоции связаны. С детства для меня вода, река - это все. Купание, плавание... И вообще сильнейшие эмоции у меня связаны с водой... и с шумом ее и видом... и, наконец, температурные раздражения. Вот я и делаю заем: возбуждаю подкорковые центры этим купанием... а они уж пускай заряжают кору".

Высокая эффективность воздействия воды на организм объясняется тем, что ее теплоемкость в 28 раз выше, чем теплоемкость воздуха. Так, воздух при температуре 13° С воспринимается как прохладный, в то же время вода той же температуры кажется холодной. При одной и той температуре воздуха и воды организм теряет в воде почти в 30 раз больше тепла. Именно по этой причине вода рассматривается ,как весьма сильное закаливающее природное средство.

У водных процедур есть еще одна особенность. Они, как правило, оказывают на человека и механическое воздействие. Более сильное действие по сравнению с воздухом вода оказывает и за счет растворенных в ней минеральных солей, газов и жидкостей. Кстати, с целью усиления раздражающего действия воды иногда к чей прибавляют 2-3 столовые ложки поваренной соли либо 3-4 ложки столового уксуса.

Основное же преимущество воды как средства закаливания заключается в температурном факторе. Водные процедуры по своей температуре подразделяют на горячие - выше 40 °С, теплые - 36-40 °С, безразличные - 34-35 °С, прохладные -20-33 °С и холодные-ниже 20 °С. Деление такого рода учитывается при проведении закаливания. Умело варьируя температурой воды, можно легко соблюдать точность дозировки сеансов закаливания.

Каждый, в зависимости от состояния, степени закаленности, других условий может к тому же выбрать подходящий для себя способ процедур. Воздействие некоторых из них не слишком велико (например, обтирания мокрым полотенцем). Сила же воздействия других, скажем, душа, купания, - достаточно велика. Однако при всех обстоятельствах старайтесь придерживаться важнейшего принципа - постепенности. Иначе говоря, целесообразнее использовать воду той температуры, которая необходима в данном случае.

Закаливание водой начинают с "мягких" процедур- обтирания, обливания, затем переходят к более энергичным - душ, купание и т. д.

Систематическое применение водных процедур- надежное профилактическое средство против случайных охлаждений тела. Не зря бытует поговорка: "Кто с водои холодной дружит, тот насморка не боится". Водные процедуры, многогранно воздействуя на организм, улучшают терморегуляцию, обмен веществ, работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

ОТ ОБТИРАНИЙ - К КУПАНИЯМ

Как уже отмечалось, организм на действие холодной воды на кожу отвечает энергичной реакцией. В первый момент вследствие резкого сужения сосудов поверхности тела кровь устремляется к внутренним органам, появляется гусиная кожа. Вслед за первой фазой наступает вторая: организм начинает усиленно вырабатывать тепло, кровеносные сосуды кожи расширяются, кровь снова приливает к коже, ощущение озноба сменяется приятным чувством теплоты. Такова своеобразная гимнастика, которая приучает сосуды своевременно и безотказно расширяться и суживаться в зависимости от температурных условий.

Для получения благоприятного воздействия подходить к воде следует согревшись, поскольку в охлажденной воде вместо согревания происходит еще большее охлаждение. Главное при закаливании - температура воды, а не продолжительность процедуры. Неуклонно придерживайтесь правила: чем холоднее вода, тем короче должно быть время ее соприкосновения с телом.

Водные процедуры рекомендуется вначале проводить при температуре воздуха не ниже 17-20 ° С, и лишь по мере развития закаленности можно переходить к более низкой.

Лучшее время для процедур - утренние часы, сразу же после сна или в конце утренней зарядки, когда кожа равномерно согрета, что обеспечивает хорошую сосудистую реакцию. Такие водные процедуры способствуют переходу организма в активное состояние после сна, вызывают бодрое, приподнятое настроение. А вот водные процедуры, выполняемые перед сном, переносятся плохо, потому что возбуждается нервная система, появляются раздражительность и бессонница, ухудшается самочувствие.

Особенно эффективно сочетание закаливания водой с физическими упражнениями. Вот почему после тренировочных занятий рекомендуется обязательно принимать водные процедуры.

Самое благоприятное время для начала водных процедур-лето и начало осени. Вначале для процедур применяют воду температуры 33-34 °С. Затем через каждые 3-4 дня температуру воды снижают на 1 °С. За 1,5-2 мес. постепенно ее доводят до 18-20 °С и ниже в зависимости от самочувствия и состояния здоровья. Никаких неприятных ощущений во время процедур быть не должно. Рекомендуются следующие виды процедур: обтирание, обливание, душ, купание.

Обтирание- начальный этап закаливания водой. В течение нескольких дней производят обтирания полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Сперва обтираются лишь по пояс, затем переходят к обтиранию всего тела. Обтирание проводится в направлении тока крови и лимфы - от периферии к центру.

Придерживайтесь определенной последовательности. Сначала обтирают водой голову, шею, руки, грудь, спину, вытирают их насухо и растирают до красноты полотенцем. После этого то же проделывают со ступнями, голенями, бедрами. Продолжительность всей процедуры, включая и растирание тела, которое частично заменяет самомассаж, не должна превышать 5 мин.

Обливание характеризуется действием низкой температуры воды, небольшим давлением струи, падающей на поверхность тела. Это резко усиливает эффект раздражения, поэтому обливания противопоказаны людям с повышенной возбудимостью и пожилым.

Вода при обливании выливается из сосуда или резинового шланга, присоединенного к водопроводу. И здесь необходим принцип постепенности. Для первых обливаний применяется вода температуры около 30 ° С. В дальнейшем температура снижается до 15 ° С и ниже. Длительность процедуры с последующим растиранием тела составляет 3- 4 мин.

Обливания вначале делают в закрытом помещении при температуре воздуха 18-20 °С, затем-на открытом воздухе. Для того чтобы подготовить организм к такому переходу, перед каждой процедурой тщательно проветривают помещение, снижая температуру в нем до 15° С. Летом обливания следует проводить на открытом воздухе ежедневно при любой погоде. Людям, имеющим высокую степень закалки, эти процедуры можно продолжать до глубокой осени.

Д у ш - еще более энергичная водная процедура. Благодаря механическому раздражению падающей водой душ вызывает сильную местную и общую реакцию организма. Наш совет - прежде чем приступить к систематическому закаливанию с помощью душа, проконсультируйтесь у врача.

Для закаливания используют душ со средней силой струи - в виде веера либо дождя. На первых порах температура воды составляет 30-35 °С, продолжительность - не более 1 мин. Затем температуру воды постепенно снижают, а время приема душа увеличивают до 2 мин. Процедура должна обязательно заканчиваться энергичным растиранием тела полотенцем, после чего, как правило, появляется бодрое настроение.

При высокой степени закаленности после физических нагрузок, в гигиенических целях, для снятия утомления, вызванного тренировкой или тяжелой физической работой, полезно применять так называемый контрастный душ. Особенность его состоит в том, что попеременно используются теплая и холодная вода с перепадом температуры от 5-7 до 20 °С и более (табл. 4).

В оптимальном режиме закаливания нижний предел температуры воды для лиц 16-39 лет составляет 12 °С, 40.-60 лет - 20 °С. Когда закаливающийся хорошо адаптируется к охлаждениям, можно переходить к специальному режиму закаливания водой. Перед процедурами и после них полезно применять физические упражнения и самомассаж.

Для лучшей ориентации в применении закаливающих процедур рекомендуем воспользоваться табл. 5. В ней указаны дозы охлаждения при закаливании водой в утренние и дневные часы для лиц в возрасте от 16 до 60 лет.

В начальном и оптимальном режимах закаливания снижение температуры воды на 2 °С каждые 5 дней рекомендуется лицам 16-39 лет, а на 1 °С - 40-60 лет.

Поздней осенью, зимой и ранней весной при всех видах закаливания для начинающих температура воды должна составлять 30-38 °С, а температура воздуха в помещениях-18-20 °С.

Купание в открытых водоемах - один из наиболее эффективных способов закаливания. Температурный режим при этом сочетается с одновременным воздействием на поверхность тела воздуха и солнечных лучей. Плавание, кроме того, имеет большое оздоровительное значение, способствует гармоничному развитию организма, укрепляет мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную систему, формирует очень важные двигательные навыки. Думается, не случайно в древности с пренебрежением говорили о неполноценных людях: не умеет ни читать, ни плавать...

Начинают купальный сезон, когда температура воды и воздуха достигнет 18-20°С. Прекращают купание при температуре воздуха 14-15 °С, воды-10- 12 °С. Лучше купаться в утренние и вечерние часы. Вначале купайтесь 1 раз в день, затем 2-3 раза, соблюдая при этом промежуток между купаниями (3-4 ч). Не рекомендуется плавать сразу после еды. Перерыв .должен быть не менее 1,5-2 ч.

Нельзя входить в воду чрезмерно разгоряченным или охлажденным.

В воде необходимо больше двигаться и плавать. Чем вода прохладнее, тем энергичнее должны быть движения. Продолжительность купания вначале составляет 4-5 мин, в дальнейшем увеличивается до 15- 20 мин и более.

Пожилым людям лучше ограничить время пребывания в воде. Ориентируйтесь на состояние своего здоровья, погодные условия. Не допускайте появления озноба. Охлажденная кожа уже не дает должной реакции, и вместо покраснения и согревания происходит еще большее охлаждение. Словом, рекомендуем тщательно следить за своим самочувствием. Иначе при продолжительном купании могут наступить излишнее раздражение нервной системы, общая слабость и др.

Сильное воздействие на организм оказывают морские купания. Особая их ценность состоит в том, что происходит сочетание термического раздражения с механическим - ударами волн. Повышенное содержание в морской воде растворенных солей, прежде всего поваренной, вызывает химическое раздражение кожи.

При купании, напомним об этом, происходит комплексное воздействие водной процедуры и последующей воздушной ванны. Для малышей ясельного возраста при таком закаливании можно воспользоваться специальными рекомендациями, изложенными в табл. 6, а для детей постарше и для взрослых - в табл. 7.

Таблица 4. Схема применения контрастного душа

 

ДниТемпература воды, oС

Продолжительность процедур, с

Смена процедур, количество

Горячей

Холодной

Нагревание

Охлаждение

Начальный режим

1 — 3

37 — 34

30 — 28

90

120

3 — 4

4 — 6

37 — 34

27 — 26

90

120

3 — 4

7 — 10

38 — 39

26 — 25

90

120

3 — 4

11 — 15

38 — 39

25 — 24

90

120

3 — 4

16 — 20

40

24 — 23

90 — 60

100 — 80

4 — 5

Оптимальный режим

21 — 25

40

23 — 22

90 — 60

100 — 80

4 — 5

26 — 30

40

22 — 21

90 — 60

100 — 80

4 — 5

31 — 35

41 — 40

21 — 20

75 — 60

80

4 — 5

36 — 40

41 — 40

20 — 19

60

80

4 — 5

41 — 45

41 — 40

19 — 18

60

70

5 — 6

Специальный режим

46 — 50

41 — 40

17 — 16

60

70

5 — 6

51 — 55

41 — 40

14 — 14

60

60

5 — 6

56 — 60

42 — 41

13 — 12

45

45

7 — 8

 

Таблица 5. Схема применения водных закаливающих процедур

 

Дни

Вид процедур

Температура воды, oС

Время охлаждения, с

Начальный режим

1 — 3

Обтирание, обливание, душ, ванна

36 — 34

180 — 120

4 — 7

То же

33 — 32

180 — 120

8 — 11

То же

32 — 30

180 — 120

12 — 15

То же

31 — 28

150 — 100

16 — 20

То же

30 — 26

150 — 90

21 — 25

То же

29 — 24

130 — 90

26 — 30

То же

28 — 22

120 — 90

Оптимальный режим

31 — 35

Обливание, душ, ванна

27 — 20

120 — 80

36 — 40

То же

26 — 18

120 — 80

41 — 45

То же

25 — 17

120 — 80

46 — 50

То же

24 — 16

110 — 70

51 — 56

То же

23 — 15

100 — 60

57 — 60

То же

22 — 14

90 — 50

61 — 65

То же

20 — 12

90 — 30

Специальный режим (только с разрешения врача)

66 — 70

Обливание, душ, ванна

19 — 11

90 — 30

71 — 75

То же

18 — 10

90 — 30

76 — 80

То же

17 — 9

90 — 25

81 — 85

То же

16 — 8

90 — 25

86 — 90

То же

15 — 7

90 — 20

91 — 100

То же

14 — 6

90 — 15

 

Таблица 6. Схема купаний детей ясельного возраста

 

Дни

Температура воды, " С

Время охлаждения, с

Начальный режим

1 — 5

37 — 36

180 — 200

6 — 10

36 — 34

180 — 200

11 — 15

34 — 32

180 — 200

16 — 20

32 — 31

180 — 200

21 — 25

30

150 — 180

Оптимальный режим

26 — 30

29

150 — 180

31 — 35

28

159 — 180

36 — 40

27

120 — 150

41 — 45

26

120 — 150

46 — 50

25

90 — 120

Специальный режим

51 — 55

24

90 — 120

56 — 60

23

90 — 120

61 — 65

22

90 — 120

66 — 70

21

60 — 90

71 — 75

20

60 — 90

 

Таблица 7. Продолжительность энергичного плавания в минутах в зависимости от температуры воды (по В.Н. Сергееву)

Температура воды, " С

Закаленные здоровые люди

Незакаленные здоровые люди

Ослабленные, пожилые люди и дети до 15 лет

12

1 — 2

13

1 — 2

14

1 — 3

15

2 — 3

1 — 2

16

2 — 5

1 — 3

17

3 — 7

2 — 4

1 — 2

18

4 — 9

2 — 5

1 — 3

19

5 — 10

3 — 8

2 — 4

20

7 — 13

4 — 8

2 — 5

21

10 — 25

5 — 10

3 — 8

22

13 — 25

7 — 15

5 — 10

23

13 — 25

10 — 18

6 — 12

24

15 — 40

12 — 20

7 — 15

25

20 — 45

15 — 30

8 — 18

http://bibliotekar.ru/

Още...

Рецептите на Петър Димков

Биостимулиращи вани

Това са най-широко употребяваните общоукрепващи и общотонизиращи процедури в света. Днес те имат широка гама от приложения и се обосновават с това, че поставеното във водата вещество действа върху цялото тяло. При това процедурата е приятна, обикновено „се включва” в поносими температури (температурата на тялото).

Тези вани имат различно въздействие, но общото в тях е, че създават особени навици и здравословни нагласи у човека.

Оттук и необходимостта да се правят периодично - веднъж седмично, на две седмици или месец. Правило не съществува. То се поражда от самата процедура и тялото, което „желае” или „не желае” определена честота.

Повторяемостта на ваните създава известен здравен ред в живота на човека и с течение на времето целебният ефект става по-голям.

Тези процедури имат много предимства:
• евтини са
• засилват не само тялото, но и психическата устойчивост, тъй като за всекиго е важно да „се осланя” на някои здравни навици и действия, за да бъде по-устойчив
• укрепват волята и издръжливостта на човека, помагат му по-лесно да понася неблагополучията в живота.
Може би най-ефикасна (поради многостранното си въздействие) е ваната с трина. Лечебният продукт, който представлява оронени цветчета, семена, листа, стръкове от купите сено (особено от балканско), се вари предварително (200 г за една вана) в тенджера, след това се излива във ваната и човек престоява в нея, докато водата изстине.

Много полезна за общо укрепване на вътрешните органи е ваната с отвара от овесена слама.
Накълцаната слама се вари в тенджера (1/4 кг слама в няколко литра вода). За половин час възвиране се приготвя отвара, която се излива във ваната. Лежи се спокойно в продължение на половин час, докато лечебната вода проникне до вътрешните органи - бъбреци, пикочен мехур, нервна система.

Общоукрепваща е ваната с корени на валериана. Една стиска от тях се поставя в кипяща вода за 30 мин, после съдът се оставя захлупен за още толкова време и след това отварата се излива във ваната. Температурата и тук е както тази на тялото. Остава се във ваната, докато е приятно, може час и повече.

Димков препоръчваше на засегнатите от старческо слабоумие да правят 2-3 пъти седмично за 10 мин. топла баня - вана със сложени в нея отвара от трина и борови клончета.

Температурата на водата да бъде 36°С. Баните оказват тонизиращо въздействие върху организма и подобряват почти всички негови функции. Не бива да се пренебрегва и това, че приготвянето и ползването на такава вана е усилие, което и психически влияе благотворно, като дава нов импулс от усещане за нужност, търпимост и пр.
Трината, която се ползва за тези вани, да се взема рано напролет от плевници, в които е имало сено. Тя е един необикновено силен концентрат от лечебни вещества, и то в най-виталната част на растението - семената

Още...

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Водолечение (синоним гидротерапия) — применение в профилактических, реабилитационных и лечебных целях минеральной воды (бальнеотерапия) и пресной воды (собственно водолечение). Пресная вода может использоваться в твердом (аппликации льда), жидком и парообразном (паровые души, ингаляции и др.) состояниях. В зависимости от необходимости использования в лечебно-профилактических целях того или иного физико-химического свойства воды организм подвергается неимущественному воздействию температурного, механического или химического факторов. Температурный фактор воздействует на организм при всех методиках В. Используют холодную воду (ниже 20°), прохладную (20—33°), так называемую индифферентную (34—37°), теплую (38—39°) и горячую (40° и выше). Действие температурного фактора основано на том, что между телом человека и водой происходит обмен тепловой энергией. Водолечебными процедурами воздействуют в основном на кожу и, реже, на слизистые оболочки. Поэтому реакции организма на В. во многом определяются анатомо-физиологическими свойствами кожи. Установлено, что температурные раздражения воспринимают так называемые неинкапсулированные нервные окончания кожи. От терморецепторов кожи сигналы в составе задних корешков спинного мозга и афферентных волокон тройничного нерва поступают в ц.н.с. Водные процедуры при температуре воды, приближающейся к так называемой индифферентной, оказывают седативное действие, вызывают чувство сонливости. Значительное согревание, увеличивая чувствительность механотермических рецепторов к механическим воздействиям и, следовательно, учащая количество афферентных импульсов, поступающих к ретикулярной формации, оказывают возбуждающее воздействие (первая фаза реакции). К аналогичному эффекту приводят холодовые процедуры, возбуждающие холодовые рецепторы. Длительное применение процедур как с холодной, так и горячей водой сопровождается развитием второй фазы реакции — угнетением ц.н.с. В формировании реакций на термический фактор водолечебных процедур принимают участие терморецепторы внутренних органов и терморецепторы спинного, продолговатого и среднего мозга. В ответ на действие температурных раздражителей включаются кожно-висцеральные рефлексы, изменяющие прежде всего кровообращение во внутренних органах, например, согревание рук улучшает условия питания миокарда, а холодная сидячая ванна приводит к сужению сосудов легких. Через ц.н.с. и вегетативную нервную систему реализуется влияние термического раздражителя на потоотделение, дыхание и другие функции организма.

Кожа богато снабжена кровеносными сосудами с большим количеством артериовенозных анастомозов. Кровоток через кожу может значительно изменяться а зависимости от температуры раздражителя, что обусловливает уникальные возможности кожи как органа физической терморегуляции. Под действием холодовых водолечебных процедур в первый момент возникает спазм мелких сосудов кожи. В ответ на сигналы о снижении температуры кожи через ц.н.с. и эндокринную систему ускоряются обменные процессы, главным образом в печени и поперечнополосатых мышцах. В результате температура в более глубоко расположенных органах и тканях возрастает, что, в свою очередь, через систему терморецепторов внутренних органов и ц.н.с, приводит к увеличению микроциркуляции в коже (увеличению количества действующих и расширению уже функционирующих капилляров). Компенсаторно развивается артериальная гиперемия, которая сопровождается приятным ощущением тепла. На этой стадии водолечебную процедуру заканчивают, поскольку избыточная теплоотдача через кожу (вследствие большой теплопроводности воды) приводит через некоторое время к переохлаждению и развитию нежелательной фазы реакции — венозной гиперемии.

Холодовые процедуры замедляют и усиливают, а горячие учащают и ослабляют сердечные сокращения. Первые повышают АД, вторые оказывают гипотензивный эффект.

Холодовые водолечебные процедуры тормозят дыхательную активность на центральном уровне и активируют на спинальном, поэтому при процедурах В. с холодной водой сначала возникает задержка дыхания, затем следует усиленный цикл вдох — выдох, после чего устанавливается углубленное и замедленное дыхание в течение всей процедуры. Продолжительные водолечебные процедуры с применением теплой или горячей воды учащают дыхание и уменьшают его глубину.

Процедуры с холодной водой стимулируют обмен веществ. Физическая терморегуляция (главным образом потоотделение) требует затраты энергии; поэтому процедуры с горячей водой также приводят к стимуляции обмена веществ.

Холодовое воздействие вызывает повышение тонуса скелетной и гладкой мускулатуры. Тепловые водные процедуры способствуют снижению мышечного тонуса, оказывают расслабляющее действие на гладкие мышцы кишечника.

Сосуды почек реагируют на температурные раздражители так же, как сосуды кожи. Охлаждение кожи, сопровождающееся сужением сосудов почек, влечет за собой снижение диуреза. Вместе с тем охлаждение, повышая тонус нервно-мышечного аппарата мочевого пузыря, учащает мочеиспускание. Процедуры с непродолжительным тепловым воздействием способствуют расширению сосудов почек, улучшают кровообращение в них и повышают выделение мочи. При длительных тепловых процедурах, сопровождающихся повышением потоотделения, количество выделяемой мочи уменьшается.

При процедурах с использованием воды, по температуре приближающейся к индифферентной, фаза сужения сосудов выпадает. Реакция на водолечебную процедуру начинается с очень медленного, постепенного расширения сосудов и не приводит к значительным изменениям кровообращения. Степень выраженности функциональных изменений различных органов и систем зависит от площади поверхности тела, подвергающейся воздействию, температуры воды и продолжительности процедуры. Действие тем сильнее, чем больше разница между температурой воды и тела.

Для восприятия температурного раздражителя большое значение имеет индивидуальная чувствительность кожи, тренированность организма к температурным раздражениям, а также воздействие предшествующего температурного раздражения. В связи с этим один и тот же температурный раздражитель может восприниматься по-разному. При изменении температурного раздражителя, места его приложения, продолжительности процедуры, площади воздействия можно вызвать различные реакции со стороны ряда органов и систем организма. Это обстоятельство положено в основу некоторых методических приемов В. и используется с целью тренировки адаптационных возможностей организма, закаливания. Так, усиление влияния температурного фактора достигается, например, путем чередования воздействий водой различной температуры — контрастные ванны, шотландский душ и др.

Наряду с температурным при каждой водолечебной процедуре воздействует и механический фактор — давление воды, ее движение. Механический фактор усиливает общее действие процедуры, вызывая изменения преимущественно и системе кровообращения. О действии химического фактора см. в статье Бальнеотерапия.

Водолечебные процедуры с холодной водой показаны как общетонизирующее средство, стимулирующее функции нервной и сердечнососудистой систем, повышающее обмен веществ в организме. Процедуры с теплой водой применяют при хронических воспалительных заболеваниях, особенно опорно-двигательного аппарата, нарушениях некоторых видов обмена веществ (водно-солевого, жирового и др.). Процедуры с горячей водой используют в качестве потогонного средства, а также для повышения обменных процессов. Процедуры с водой индифферентной температуры оказывают седативное действие при повышенной возбудимости нервной и сердечно-сосудистой систем, при гипертонической болезни, бессоннице.

Водолечебные процедуры противопоказаны при гипертонической болезни III стадии, особенно при явлениях нарушения мозгового кровообращения, стенокардии III—IV функциональных классов, остром инфаркте миокарда, недостаточности кровообращения в стадии декомпенсации, злокачественных новообразованиях, доброкачественные опухоли с наклонностью к повышенному росту, туберкулезе в активной фазе, склонности к кровотечениям, заболеваниях системы крови и кроветворных органов, некоторых заболеваниях кожи.

Дозируя водолечебные процедуры, учитывают характер раздражителя и состояние больного. Обычно В. назначают в виде курса, состоящего из 12—15, реже 25—30 процедур, которые проводят ежедневно, через день или два дня подряд с отдыхом на третий. В целях профилактики и закаливания водные процедуры начинают с небольших дозировок, постепенно их увеличивают, тренируя адаптационные механизмы и повышая устойчивость организма к условиям окружающей среды.

Процедуры водолечения включают душ, ванны, некоторые виды влажных компрессов (см. Компресс), кишечные промывания, а также купания, обливания, обтирания, укутывания и др.

Души — лечебные или гигиенические процедуры, основанные на воздействии на тело струи воды разной формы, температуры и давления. Процедуры обычно проводят в душевом зале водолечебницы. По форме струй различают дождевой, игольчатый, пылевой, струевой (душ Шарко, шотландский душ), циркулярный и восходящий (промежностный) души, по температуре воды — холодный, индифферентный, теплый, горячий и душ с переменной температурой. Давление воды при лечебных душах может быть низким (0,3—1 ат), средним (1,5—2 ат) и высоким (3—4 ат).

Лечебные души показаны при функциональных расстройствах нервной системы (пылевой, дождевой, циркулярный душ), нарушениях обмена веществ (душ Шарко), гипертонической болезни I и II А стадий (дождевой, пылевой, циркулярный души), геморрое, простатите, атонии сфинктера прямой кишки (восходящий душ). Души с контрастной температурой, а также с понижением ее в продолжение воздействия процедур применяют с целью тренировки и закаливания организма. Душ-массаж показан при остеохондрозе позвоночника, нарушениях обмена веществ (ожирении, подагре), последствиях травм опорно-двигательного аппарата; местный душ-массаж — при заболеваниях суставов, мышц и сухожилий, последствиях повреждений и заболеваний центральной и периферической нервной системы.

Холодный (прохладный) душ вначале вызывает сужение периферических сосудов, повышение АД, урежение пульса и дыхания. Затем сосуды расширяются (особенно при душе Шарко — воздействии на различные части тела струей воды с расстояния 3—3,5 м), причем выраженность такой активной гиперемии тем сильнее, чем больше давление струи и чем ниже температура воды.

Процедура, при которой сочетается воздействие душа и проводимого под водой массажа (ручного или с помощью струи воды), называется душ-массаж. Ручной массаж (общий или местный), осуществляемый под струями дождевого душа или под струей из шланга, из-за ряда технических трудностей и неудобств применяют редко. Душ-массаж с помощью струи проводят в ванне или в специальном бассейне при температуре воды 35—37°.

Разновидностью местных ванн с постепенно повышаемой температурой воды является ванна Гауффе. При этой процедуре раздетый больной в положении сидя опускает в ванночки с водой 37° одну или обе руки, одну или обе ноги одновременно; его укрывают простыней и одеялом вместе с ванночками. В течение 10—15 мин температуру воды доводят до 42°, после чего процедуру продолжают еще 10—15 мин (курс лечения состоит из 10—15 процедур). Ванны Гауффе показаны при гипертонической болезни I—II стадии, кардиосклерозе, периферических сосудодвигательных расстройствах и др.

Обливание — процедура, оказывающая тонизирующее действие. Курс таких процедур применяют как метод лечения при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для закаливания организма. Обнаженного больного, стоящего на деревянной решетке в большом тазу или ванне, обливают 2—3 ведрами воды, а затем энергично растирают согретой грубой простыней до легкого покраснения кожи. Обливать больного следует медленно, держа ведро на уровне его плеч так, чтобы вода равномерно стекала по задней и передней поверхности тела. Процедуру проводят ежедневно или через день в течение 2—3 мин. Температуру воды постепенно понижают с 34—33° при каждом последующем обливании на 1—2° и доводят ее до 22—20° к концу курса лечения, который состоит из 15—30 процедур.

Обмывание. Общие обмывания прохладной водой показаны здоровым людям, тренированным к холодовым раздражителям, с целью закаливания, а также больным легкими формами заболеваний для повышения резистентности организма. Используют таз с водой (около 5 л) нужной температуры. Обильно смачивают губку или махровое полотенце, отжимают и быстро обмывают обнаженного сидящего на табуретке больного. Сначала обмывают переднюю поверхность тела, начиная с верхней части груди, а потом заднюю, начиная с шеи. Эту процедуру повторяют 2—3 раза, после чего больного тщательно растирают полотенцем до появления выраженной сосудистой реакции. Для усиления гиперемии после обмывания и растирания больного следует уложить в постель и закутать в согретую простыню и одеяло.

Местные (частичные) обмывания показаны лежачим больным для повышения реактивности. У покрытого простыней и одеялом больного последовательно открывают, а затем обмывают и растирают отдельные части тела, после чего укутывают. Для местных обмываний используют воду 32—30°, при каждой последующей процедуре температуру воды понижают и доводят до 20°. У тренированных людей и не очень ослабленных больных обмывания можно начинать и с более низкой температуры воды (25°). Процедуру проводят ежедневно или через день, у очень слабых больных — два раза в неделю. Длительность процедуры 2—3 мин. Общее количество процедур 15—20.

Обтирание — освежающая и тонизирующая процедура, проводится как вводная к курсу В., а также в качестве самостоятельного курса лечения больных с переутомлением, неврастенией, с астеническим состоянием, пониженным обменом веществ и для закаливания. Обнаженного больного укутывают простыней, смоченной водой и тщательно отжатой, через простыню энергично растирают до ощущения тепла. Затем простыню снимают, больного обливают водой, после чего его тщательно растирают простыней. Обтирание начинают водой 32—30°, постепенно понижая ее до 20—18° и ниже. Если больной ослабел, находится в постели, поочередно открывают одну его руку, затем вторую, потом одну ногу и т.д. и, если позволяет состояние, все тело по частям обтирают смоченным и хорошо отжатым полотенцем или варежкой, после чего растирают сухим полотенцем и опять покрывают простыней и одеялом.

Для усиления реакции организма после общего обтирания больного иногда обливают 1—2 ведрами воды, температура которой на 1—2° ниже той, которой смачивали простыню при обтирании, и насухо вытирают. Иногда с той же целью к воде для обтирания добавляют соль, уксус, спирт, одеколон. Процедуры длительностью 3—5 мин проводят ежедневно или через день. Всего на курс лечения 20—30 процедур.

Укутывание. Проведение процедуры требует четкости и быстроты выполнения. На кушетке расстилают шерстяное или байковое одеяло, а на него смоченную водой 30—25° и отжатую простыню. Обнаженный больной ложится, поднимает руки, и его заворачивают одним концом простыни. Затем больной кладет руки вдоль туловища, и его обертывают другим концом простыни, прокладывая простыню между ног, и укутывают одеялом. Свободный край одеяла, так же как и простыни, подвертывают под ноги больного. Простыня должна быть туго натянута и не образовывать грубых складок. Действие процедуры зависит от ее продолжительности. Первая стадия ее (10—15 мин) характеризуется возбуждающим, а у лихорадящих больных и жаропонижающим действием. Вторая стадия (последующие 30—40 мин) характеризуется успокаивающим действием, при этом у больных развивается дремотное состояние, а нередко и сон. Процедура такой продолжительности рекомендуется больным с повышенной возбудимостью нервной системы (например, при гипертонической болезни I—II стадии), при бессоннице. Если процедуру продолжать более 40 мин, она вызывает обильное потоотделение — третья стадия. Процедура такой длительности показана при нарушении обмена (ожирении, подагре) и с целью дезинтоксикации. Влажное укутывание назначают ежедневно или через день, на курс 15—20 процедур. При плохой переносимости общих укутываний можно проводить так называемое неполное (частичное) укутывание, при котором руки остаются свободными.

Водолечебные процедуры проводят в водолечебницах или водолечебных отделениях в составе санаториев, больниц. В водолечебнице предусмотрены ванное отделение, душевой зал, процедурные кабины, кабинет врача, комната отдыха для среднего и младшего медперсонала. Оборудование водолечебницы включает ванны (керамические, металлические или пластмассовые), аппараты для насыщения воды газом (углекислым, кислородом, азотом), для кишечных промываний, душевую кафедру и т.д. Душевая кафедра, представляющая собой небольшой шкаф с системой приводящих и отводящих водопроводных труб и пультом управления, обеспечивает подведение к установкам медицинских душей пресной воды дозированной температуры и давления. В некоторых водолечебницах имеются лечебные бассейны, в которых проводят лечебную гимнастику в воде, дозированное плавание, купания. Глубина бассейнов для взрослых 1,2—1,8 м, для детей 0,8—1 м с равномерным или ступенчатым понижением. Для подводного вытяжения позвоночника нужны специальные емкости. Проводить его в обычном бассейне нельзя, т.к. температура воды в нем составляет 26°—32°, а для вытяжения позвоночника температура воды должна быть 36—37°, необходима глубина 2—2,2 м. Оптимальная площадь бассейна для проведения лечебной гимнастики группой в 12 человек — 60 м2.

Библиогр.: минут-Сорохтина О.П. Физиология терморецепции, М., 1972; Олефиренко В.Т. Водотеплолечение, М., 1986; Серебрина Л.А., Кенц В.В. и Горчакова Г.А. Водолечение, Киев, 1983, библиогр.

http://medarticle.moslek.ru/

Още...

Лечение морской водой

Море, которое я любил с детства, всегда приносило мне всевозможные дары-дары здоровья. Море готово делиться своими дарами со всеми людьми - с теми, кто ищет здоровья, гармонии, полноценной жизни. Сама Жизнь вышла из моря. И море продолжает дарить нам Жизнь и ее Энергию.

Скалистые берега, изобилующие каменными террасами, и море - всегда разное, то штормовое, то спокойное, то слегка поигрывающее волнами, ежесекундно меняющее оттенки цвета, - вот то, что я помню и люблю с детства. Море, богатое планктоном, моллюсками, рыбой. Море, несущее самую натуральную пищу. Море, несущее здоровье.

Насколько я знаю, в других странах нет обычая добавлять в пищу соль, получаемую естественным путем - путем выпаривания из морской воды. Это делают только в Японии. И не потому ли японцы считаются более здоровой нацией, чем другие народы? Здесь реже встречается рак лимфатических желез, болезни сердца, преждевременный склероз, психические заболевания. Не только морская соль, но и морские водоросли, употребляемые в пищу, несут людям здоровье моря! Я тоже использовал для лечения морские водоросли: проверял их действие и на себе, рекомендовал и другим людям. И могу сказать, что это один из самых здоровых продуктов на земле, одно из лучших природных лекарств.

Существует множество разновидностей водорослей. Почти все они целебны. Если суммировать целебное воздействие всех разновидностей водорослей, то выяснится, что в общей сложности они побеждают свыше 300 болезней. Причем водоросли и пища из них становятся лекарством на любой стадии проявления болезни. Они могут устранить болезнь, когда даже самые первые признаки ее не появились. Они помогают вылечиться и тогда, когда болезнь запущена и зашла уже далеко.

Водоросли - и лекарство, и пища. Вернее, пища, которая становится лекарством. В них содержится белок - один из основных наиважнейших компонентов питания. Причем белка в водорослях больше, чем в любом другом из продуктов питания. Но белок в водорослях гораздо более полезен, чем белок мяса. Ведь там почти нет холестерина. Поэтому регулярное употребление продуктов из водорослей позволяет и насытить организм необходимыми веществами, и избавить сосуды от жировых отложений, и справиться с атеросклерозом!

В водорослях множество витаминов и самых разных полезных веществ, которые просто необходимы для крови и ее нормального состава. Нормальная работа нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма невозможна без этих веществ. Они весьма положительно влияют и на защитные функции организма. Причем все эти вещества содержатся в водорослях в наиболее приемлемой для человека, очень легко усвояемой форме. Практически все, что есть в море, очень полезно для человека. Даже сама морская соль очень полезна, так как содержит почти полный комплекс необходимых человеку минеральных веществ. Бесполезной и даже вредной она становится, когда ее в результате промышленной переработки очищают так, что остается чистый хлористый натрий. Обычная кухонная соль, которую употребляет большинство людей на планете, - практически чистый яд.

Тот, кто заботится о своем здоровье, будет употреблять только натуральную каменную соль, не очищенную химическим путем, а еще лучше - морскую соль.

Без соли организму жить нельзя. Какой вкус у крови? Соленый. Какой вкус у пота? Соленый. Многие жидкости организма имеют естественный солоноватый привкус. Значит, они содержат соли, это их естественное свойство, их природный состав. И сколько бы ни говорили о вреде соли -совсем исключить соль из питания нельзя. Организм не получит необходимых веществ, к тому же многие продукты без соли будут просто лишены всякого вкуса.

Известно, что многие животные любят слизывать с рук человека соленый пот - ведь в нем содержатся важные микроэлементы. Есть исследования, свидетельствующие о том, что рак крови у скота может развиваться вследствие недостатка в их рационе соли.

И раз уж нельзя без соли, а обычная соль вредна - остается только одно: использовать морскую соль, естественным образом выпаренную из морской воды. Тем более что только в морской, не очищенной химическим образом соли содержатся все необходимые для нормального состава крови компоненты: магний, кальций, натрий, йод и т. д.

С детства я верил в целительную силу моря. Проводя долгие дни на морском берегу, я смотрел на море и молился ему, как Богу, прося о здоровье. В хорошую погоду я окунался в его волны, продолжая произносить свои молитвы. Я чувствовал, как целительная морская соль входит в тело через кожу и исцеляет меня, как морской воздух будто омывает мои больные легкие и исцеляет их. Я свято верил в это. И, возможно, во многом благодаря именно моей неистовой вере действительно исцелился. И до сих пор благодарен морю за это. Не устаю благодарить его, не устаю рассказывать о его целительных свойствах другим.

...Теплый ветер дует с моря, шумит прибой, легкие волны разбиваются о берег... Воздух насыщен кислородом и мельчайшими, микроскопическими, почти неощутимыми капельками воды, которые образуют морские волны, разбиваясь о берег. Значит, воздух насыщен и йодом, и бромом, и кристаллами соли. Все это впитывает кожа, все это вдыхают легкие. Я вхожу в воду и ощущаю легкую дрожь - это потому, что поверхностные кровеносные сосуды сокращаются от воды, температура которой ниже температуры тела. Но мгновенно дыхание становится глубоким и учащенным, сердце начинает работать усиленно, повышается обмен веществ во всем организме-и вот уже по телу разливается приятная теплота. Сосуды снова расширяются, кровяное давление слегка понижается, кровь начинает циркулировать интенсивнее, лучше работают капилляры, усиливается питание органов и тканей... Прекрасная тренировка, закалка для сосудов! Мышцы расслабляются - морские волны оказывают на тело действие легкого массажа. Я плыву, глубоко при этом дыша. Это значит, организм обогащается кислородом.

Лучше всего купаться в море при температуре воды от 20°С до 27°С. Наилучшее время для купания от 10 до 17 часов. Завтрак перед купанием должен быть очень легким. Если прием пищи был обильным, то нужно выждать, как минимум, 2 часа, прежде чем войти в воду. Раздевшись, не следует немедленно входить в воду, сначала надо подставить тело свежему воздуху и солнцу, дать ему немного подышать. Если тело вспотело, надо дать ему остыть, надо высушить пот, прежде чем входить в воду. Нормальная длительность купания от 3 до 20 минут при температуре холодной воды 14°С-15°С и температуре горячей воды 41°С-43°С.

http://www.pozvonok.ru/nishi2/page_2_6.html

Избрана глава от "Водолечение"-Очни и ушни болести-Автор: Луи Куне

Както очите, така и ушите тези така важни органи, са подхвърлени на сериозни заболявания. В повечето случаи, ако невинаги, очните и ушните болести се отдават на известни външни въздействия върху очите и ушите и никой не си дава труд да надзърне по-дъбоко в същината им. Лечебният ми метод и обширната ми лечебна практика не допускат нито капка съмнение, че всички очни и ушни болести, безразлично какво име носят, произхождат от вътрешни, хронични болестни състояния. Те водят началото си или от потушени детски болести шарка, скарлатина, дифтерит и други подобни на тях, или от ваксинирането. Нуката ми за лицеизраза потвърждава това по несъмнен начин. Всяка очна и ушна болест разкрива странично облагане на организма с чужди вещества.

Напълно изключено е организмът, който страда от очни или ушни болести, да е напълно здрав в останалите си части. В тялото трябва да има отложени чужди вещества, преди някой орган да заболее. Чрез науката за лицеизраза процесът на облагането може да се долови още в самото начало, когато от очната или ушната болест няма нито следа. Когато чуждите вещества се отправят към ушите, първо се запушват нежните ушни проходи, при което ушното тъпанче се пуква или упада и изгубва способността си да трепти, т.е. престава да реагира на идващите отвън звукови вълни. Това състояние поражда катар в средната част на ухото. Катарът е резултат на облагане на тази част с чужди вещества. При такова облагане, когато наблягането на чуждите вещества откъм корема е много силно, често се явява възпаление. Известни вътрешни части на ухото гноясват и безспирно изхвърлят ферментиращи вещества. Това явление наричат ушно течение. Ако възпалението не бъде навреме излекувано по природен начин, облагането се усилва и някои части на ушите биват буквално разрушени. Състоянието на ушите се влошава толкова повече, колкото по-усилено се стремим да потушим неприятните болестни признаци чрез лекарства.

Който е усвоил принципите на лечебната ми теория, неизбежно идва до заключението, че ушното течение и хремата, както и триперът и бялото течение, имат общ характер. Твърдя, че тези разновидни болестни прояви се дължат изключително на облагане на организма с чужди вещества, които чрез ферментация минават в гной или лига. Ферментацията причинява възпаление на съответните лигоотделящи ципи и части на тялото. Това възпаление може в най-лошия случай да мине в открити рани или циреи. Тези възпаления, които обикновено се появяват по закритите части на тялото, за нас са дотолкова важни, доколкото разкриват напреднало вътрешно облагане на тялото с чужди вещества и показват, че тялото все още има достатъчно жизненост да прогони тези вещества чрез остри лечебни кризи.

Болестните прояви на очите са подобни по същина на тези на ушите. При очните болести чуждите вещества проникват в кристалната течност, във вътрешността на окото, помътняват я и по този начин накърняват зрителната сила. Така се явява късогледството. В други случаи чуждите вещества проникват във вътрешните ципи на очната ябълка и изместват или покриват жълтото петно или излизащите от него нерви (черна звезда).

По същия начин се явява и сивата звезда. При нея върху кристалната леща се образува мътна покривка, която не е нищо друго освен чужди вещества, които са проникнали в тази част на окото. Тези състояния предполагат многогодишно облагане, затова са присъщи на старци. Зелената звезда предполага усилено наблягане на очната ябълка навън, причинено от ферментацията на чуждите вещества в окото. Лекарите, за да излекуват тази болест, изрязват част от ириса, но с това отвличат жизнената сила от лечебното є усилие, повреждат зрението и оставят причината на болестта непокътната. Операциите променят състоянието на очите в неблагоприятен смисъл.

Като обсъдим всичко това, не можем да не се убедим в безсмислието на очните операции, които засягат само признаците на болестта, а оставят непокътнати корените є. Ако след операцията не настъпи промяна в състоянието на чуждите вещества, тя се смята за сполучлива, обаче, щом чуждите вещества почнат да ферментират и се раздвижат а това никога не закъснява веднага се явяват старите потушени признаци и безсмислието на операцията проличава.

Египетска очна болест.

Тази, свойствена на децата, болест не е нищо друго освен ферментация на чужди вещеста, обикновено наследени, затова и лекуването є е много бавно и изисква голямо търпение. Постигнал съм редица успехи при лекуване на тази болест. Ето един случай от лечебната ми практика.

Осемгодишният син на госпожа В. се разболял от египетска болест и четири години бил развеждан из разни клиники, където го лекували с атропин и му правили операции без всякакъв успех. Накрая лекарите заявили, че момчето страда от водноглавие и не може да му се помогне. Майката доведе сина си при мен. Чрез науката за лицеизраза установих, че голямата глава и очното възпаление се дължат на неизлекувани стари болести. Заявих на майката, че излекуването е възможно, но изисква много време, понеже облагането е гръбно. Предписах дневно 34 отводни бани и диетична храна. След 8 дни очното възпаление значително намаля. Очите малко се поотвориха нещо, което по-рано бе немислимо. И храносмилането почти се уреди, след като коремът се пречисти чрез обилно ходене по нужда. След две седмици чувствителността на очите спрямо светлината изчезна, а през четвъртата се яви скарлатина, от която детето страдало на 4-годишна възраст. Тялото закрепна дотолкова, че бе в състояние да довърши започнатата и потушена чрез лекарства лечебна криза. След свършване на кризата очната болест и водноглавието изчезнаха окончателно. Двойното виждане се дължи на това, че между лещата и жълтото петно на окото или непосредствено до или в самата леща или в зеницата са се отложили чужди вещества. При лекуването по моя метод често се случва вследствие на връщане на чуждите вещества към корема да се яви не само двойно виждане, но и временно помътняване на погледа. Това състояние е преходно и изчезва, щом чуждите вещества, които го причиняват, бъдат отстранени.

Кривогледството е резултат на облагането на мускулите, които движат окото. По пътя към главата чуждите вещества се сблъскват с един от тези мускули, засядат в него, втвърдяват го и го правят недееспособен. Обложеният мускул е неразтеглив, по-къс от останалите, вследствие на което движението на очната ябълка постепенно се измества и се явява кривогледството. Лекарите, смятайки обложения мускул за пречка, го срязват и с това доказват за сетен път, че не познават същината на болестите. Кривогледството изчезва, щом чуждите вещества, които причиняват втвърдяването и скъсяването на очните мускули, бъдат отстранени. Тогава очната ябълка заема нормалното си положение и правилното зрение се възстановява.

Както знаем, зрителните нерви се събират във възел и се кръстосват във вътрешността на окото по начин, че левият зрителен нерв отива към дясната страна на главата, а десният към лявата. Затова не е изключена възможността при левостранно облагане да заболее дясното око, понеже е засегнат неговият нерв, и обратното.

Не смятам за нужно да се впускам в разглеждане на многото болести, които съставляват специални занятия на съвременната медицина. Всички те имат общ произход дължат се на по-слабо или напреднало облагане на съответната част на окото. Смятам за необходимо да обърна внимание само върху едно обстоятелство. Поради разнообразието на облаганията на очите всеки болестен случай е нещо своеобразно и понеже човечеството от ден на ден се облага все повече и повече, броят на очните болести безспирно се увеличава. Ето защо медицината не може да се справи с тях. Явяват се все нови и нови болести, които тя означава с нови имена и търси нови средства, за да ги лекува.

За нас разнообразието на очните болести е без значение, понеже произходът им е един и същ. Следователно и лекуването им е едно. То цели да премахне причината облагането на организма с чужди вещества. Принципът във всички случаи, колкото разновидни и противоречиви на пръв поглед да са, е да се върнат чуждите вещества към изходната им точка корема, и да бъдат отстранени чрез отделителните органи. Това се постига чрез отводните ми бани, съчетани с невъзбуждаща (вегетарианска) диета и природосъобразен живот. Много полезни при лекуване на очните болести се оказват понякога частичните парни бани, които описах в раздела за баните. Що се отнася до излечимостта на различните очни и ушни болести по моя метод, нека се знае, че всички болестни състояния, придружени от възпаление, се лекуват много бързо, често пъти само за няколко дни, щом няма разрушения в органите. Най-малко поне изчезват болките и се премахва опасността от разрушения и по този начин се разчиства пътят към пълното излекуване, което не закъснява. Ако вече има частични или пълни разрушения на очите или на ушите, можем да очакваме поне подобрение и запазване на органа от по-нататъшно разпадане.

Хроничните очни и ушни болести, понеже в повечето случаи са свързани с други тежки разстройства, изискват по-продължително лекуване и постоянство. Те се дължат обикновено на потушени чрез лекарства болести в детството. В зависимост от естеството на облагане за излекуването на хроничните ушни и очни болести са необходими месеци, дори години. Като знаем това, можем лесно да си обясним защо при една и съща болест един оздравява за два месеца, а друг трябва да се лекува година. Причината е в разновидността на облагането.

Ето няколко случая от собствената ми практика.

Очни болести.

Болният бе дете на един лайпцигски търговец, което на 9-годишна възраст се заразило от сифилис. Особено бе засегнато лявото око. Силното възпаление застрашаваше да го разруши. Болното дете бе сериозно обложено с чужди вещества, за което свидетелстваше голямата му глава. Това облагане бе причина то да се зарази от сифилис, като последица на който се явило силното очно възпаление. В болницата лекували болното око с атропин отрова, която най-настойчиво съветвам всеки да отбягва на всяка цена. Състоянието на окото продължавало да се влошава и накрая ослепяло. Този неуспех заставил бащата да доведе сина си при мен. Аз изоставих локалното лекуване на окото и насочих усилията си да усиля дейността на отделните органи в корема чрез отводни бани. Предписах и диетична храна. След осем дни настъпи значително подобрение, а след шест седмици изчезна не само сифилисът, но и очното възпаление. Никой не можеше да познае кое от двете очи бе ослепяло. Зрението напълно се възстанови. Детето се чувстваше по-добре, отколкото всеки друг път. Сива звезда. Болната бе 60-годишна. Въпреки “сполучливата” операция на лявото око, то ослепяло. Лекарите подготвяли болната да подложи на операция и дясното си око, но я посъветвали да почака, докато звездата “узрее”. И този случай е неопровержимо доказателство за несъвършенството и заблудимостта на официалната медицина и нейната диагностика. Характерен е лекарският съвет “да се почака”, който, изразен с други думи, означава да чакаме, докато пламъците обхванат цялата сграда. А да се угаси пожарът, докато е още в зачатък, т.е. да се излекува болестта, докато все още е възможно това медицината не умее. Въпросната болна бе изгубила доверие в лекарите и накрая се обърна за съвет към мен. Зрението є бе влошено до такава степен, че виждаше само някаква сянка и когато някой застанеше пред нея, не можеше да познае дали е мъж, или жена. Облагането бе много тежко и водеше началото си от потушена в детството болест. След като болната се лекува четири седмици по моя метод, зрението се подобри дотолкова, че тя можеше да чете едър шрифт. Мрачното є настроение изчезна. Почувства се като новородена. Лекуването продължи и зрението още повече се проясни. След шест месеца очите бяха напълно здрави.

Бързото излекуване в този случай бе възможно само защото облагането бе предно. Гърбът бе едва засегнат от чуждите вещества. Ако облагането бе гръбно, за да се постигне същият успех, лекуването трябваше да продължи не шест месеца, а шест години. Излишно е да казвам, че разрушеното от операционния нож око остана сляпо.

Левостранна глухота, ушно течение и шум в ушите.


Болният бе 35-годишен. Страдал в продължение на години от много мъчително ушно течение. От шест месеца лявото ухо бе оглушало. Никакво лекарство не помогнало, затова той дойде при мен. Констатирах чрез науката за лицеизраза, че глухотата бе последица на разстроено храносмилане. Предписах 23 коремообтривни и обтривноседящи бани дневно, лесносмилаема растителна храна, изпотяване чрез движение или покриване на легло и спане при отворен прозорец. След 17 дни ушното течение и глухотата изчезнаха. Храносмилането се подобри още на първия ден на лекуването. След още 14 дни и шумът в ушите престана. Лекуването трая всичко 31 дни.

http://www.janua-98.com/

Идеята за издаване на “Водолечение” е личният ми опит с прилагане метода на Луи Куне. Това е лечение без антибиотици, без скъпи лекарства, с чиста вода загрята или охладена до необходимата температура. Това е новата лечебна наука на Луи Куне - науката за единната причина за болестите. Откритието е направено в края на XIX век след години упорит труд, опити и хиляди излекувани болни.

Самият автор е бил отписан от официалната медицина и така в отчаянието си, сред Природата, той открива, че всички болести произтичат от облагането на нашите тела с отпадъчни, ненужни, отровни вещества. Различно е само мястото на тяхното отлагане. Учителят Беинса Дуно е препоръчвал водолечението на Луи Куне.

Махатма Ганди е лекувал и себе си и цялото си семейство с метода на Луи Куне. И в нашия технократски свят простите неща остават най-ефективни. “Водолечението” съдържа двата най-нашумели труда на Луи Куне - “Новата лечебна наука” и “Наука за лицеизраза”.

http://www.janua-98.com/

Ето и как Луи Куне описва процедурите.

Давам ги и с оригиналните им имена:

Студена баня на корема (Коремообтривна баня).
Стаята е добре стоплена. Болният сяда в корито или леген така, че да са потопени тазът до хълбоците и коремът до пъпа. Водата в коритото е 19-20 градуса. С парче ленен плат се обтрива корема надолу и настрани от пъпа. Краката и тялото нагоре да не изстиват и, ако трябва да се покрият с вълнено одеало. Времетаене 10-15 минути за начинаещи, повече за напреднали. За деца - няколко минути. След банята цялото тяло да се загрере хубаво чрез движение или обличане, завиване.

Студена баня на половите органи (Обтривноседяща баня)
Стаята е добре стоплена. Болният сяда на столче. Отпред има легенче със студена вода 10-15 градуса. С парче ленен плат се загребва хубаво от водата и се обтриват външните полови органи. Мъжете държат пениса си с едната ръка нагоре и обтриват кожата отвън. Жените прекратяват процедурата по време на мензис. Времетраене 10-60 минути според възрастта и силите на организма.

Сауна (Парна баня).
Болният ляга на решетесто легло. Под леглото има три метални купи с вода, всяка купа е върху спиртник и се нагрява до 80-100 градуса. Болният е покрит с вълнено одеало. Лежи по гръб, после по корем. Времетраене 15-30 минути, за деца по-малко. След сауната да се направи студена баня на корема или на половите органи.
Това е описанието на пълната парна баня, има и частични парни бани, които засягат само някоя част от тялото.

Слънчеви бани.
Луи Куне дава подробни описания как да се правят пълни или частични слънчеви бани. Във всички случаи главата и/или част от тялото се покрива с дебели зелени листа, например от тиква.

http://www.emozdrave.info/

Още...

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

чем полезна вода?


МОРСКАЯ ВОДА.
Согласно "Тиббнаме": "Купание в морской или соленой воде делает человека худым. Это также очень полезно при дрожи, онемении, невралгиях, водянке, болезнях от избытка слизи. Если к некоторому количеству воды добавить немного соли, отварить ее, затем постоять немного на солнце и, согревшись, омыться этой водой, то получат ту же пользу, что и от купания в морской воде" (60, c.201-202).

Согласно Ибн Сине, морская вода полезна от трещин, появляющихся вследствие холода, прежде чем они изъязвятся; она убивает вшей и рассасывает кровь, запекшуюся под кожей. Морскую воду полезно употреблять от чесотки и лишаев. Морской водой обливают опухоли женской груди (2, с.393-395).

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ВОДА.
Железистая вода полезна для селезенки, почек и желудка (2, с.394-395). Вода, в которую кузнецы опускают железо, полезна при застарелом поносе, опухолях печени, селезенки, несварении желудка, различных опухолях, водянке, лихорадке (60, с.177).

СЕРНИСТЫЕ ВОДЫ.
Купание в горячих сернистых водах очень полезно при болезнях и недугах почек, мочевого пузыря, а еще более при парше, чесотке, водянке, параличе, слизистых и черножелчных болезнях. Если истолочь 200 г серы, завязать в кусок материи и отваривать в 600 г пресной воды до тех пор пока часть воды не испарится, а затем снять эту воду с огня и омыться ею, то получат ту же пользу, что и от купания в естественной серной водt (60, с.202).

Купание в сернистых водах полезно при лишаях, болях в суставах и невралгиях. Сернистые воды полезны при опухолях селезенки и боли в ней, а также и для печени. Они помогают и при болях в матке (2, с.394-395).

Лечебные ванны

Мухаммед Юсиф Ширвани и Ибн Сина отмечают, что ванны с травяными настоями чрезвычайно полезны при различных заболеваниях. Однако, у некоторых людей ванны вызывают дурноту и обморок, ослабляют сердце. Поэтому слабому больному рекомендовали пользоваться ванной с осторожностью. Если он принимал их, то около него находилось что-либо укрепляющее силы, например, благовонные плоды или духи, горячий хлеб и то, что ему приятно и успокаивает. “Нужно стараться, чтобы вода не покрывала больному грудь и сердце” - отмечает Ибн Сина (2, с.221).

Считалось, что ванну следует принимать до тех пор, пока кожа продолжает краснеть и набухать. Как только покраснение начнет исчезать, следует оставить баню (1, 320).

ВАННЫ С ВИНОГРАДНЫМИ ЛИСТЬЯМИ.
Наполните ванну теплой водой, опустите в неё примерно 50 г промытых листьев и полежите в ванне 10-15 минут. Эта ванна делает кожу эластичной и мягкой, полезна при кожных заболеваниях.

ВАННЫ С ВОДОРОСЛЯМИ.
Современные исследования установили, что ванны с концентрированными добавками на основе водорослей повышают тургор кожи, делают её гладкой. Температура воды не должна превышать 38оС. На первых порах ограничьте прием ванны 5 минутами. Впоследствии время процедуры можно постепенно увеличивать до 20 минут. Принимая ванну с экстрактом водорослей, не намыливайтесь и не вытирайтесь насухо. Закутайтесь в подогретое полотенце и отдохните. Эти ванны улучшают состояние кожи и укрепляют ткани. Современными учеными установлено, что высококонцентрированная энергия моря содержится в водорослях и действует на разных уровнях. Кальций - повышает упругость кожи, магний - укрепляет мускулатуру, калий - выводит шлаки и излишки жидкости из тканей. Таким образом, эта ванна одновременно и стимулирует и успокаивает. Современные ученые рекомендуют завершить такое купание хорошо расслабляющим средством для нервной системы - так называемым душем Шарко.

ВАННЫ С ДУШИЦЕЙ.
Укрепляющие ванны с отваром душицы полезны при многих заболеваниях кожи. Их назначают при кожных сыпях, скрофулезе.

ВАННЫ С ЖЕРУХОЙ.
“Ванны в отваре жерухи, называемой также крессом водяным, выводят шлаки из организма, смягчают кожу, полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ревматизме” - отмечается в “Тух-фат ал-му’минин” (1669 г.) .

ВАННЫ С ЛАВАНДОЙ.
Лаванда обладает мочегонным действием. Ванны в отваре лаваны оказывают спазмолитическое, успокаивающее воздействие при неврастении и сердцебиениях.

ВАННЫ С МАЙОРАНОМ.
Ванны с отваром майорана действуют против метеоризма (скопления газов), успокаивают нервы и оказывают мочегонное действие.

ВАННЫ С МЕЛИССОЙ.
Ванны с отваром мелиссы оказывают благоприятное действие на больных с сердечными заболеваниями, уменьшают тахикардию, снимают боли в области сердца, снижают кровяное давление. Вода в ванной должна быть теплой, но не горячей.

ВАННЫ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ.
Соляные добавки стимулируют кровообращение и, следовательно, обмен веществ в организме. Растворите 300 г соли в кипящей воде и добавьте полученный раствор в воду для ванны. Продолжительность ванны - 15 минут. Не вытирайтесь, закутайтесь в халат. через полчаса примите теплый душ.

ВАННЫ С НУТОМ.
Ванны в отваре нута (нохуда) полезны при болях в кишечнике и воспалениях матки (85, с.88).

ВАННЫ С ОВСЯНОЙ СОЛОМОЙ.
100-200 г соломы залить 5 л горячей воды, кипятить 30 минут. В остывший до 36-37°С отвар погрузить ноги или руки на 20-30 минут. Процедуру принимать через день при ревматоидном артрите, подагре. Курс лечения - 5-6 ванн.

ВАННЫ С ПОРЕЕМ.
Ибн Сина (980-1037 гг.) утверждает, что больных сажают в отвар из его листьев с водой и это помогает от сжатия матки и затвердений в ней.

ВАННЫ С СОСНОВОЙ ХВОЕЙ.
Мухаммед Му'мин (ум. 1697 г.) писал, что ванны с отваром сосновой хвои полезны при болезнях матки и прямой кишки. Отвар хвои удаляет грязь, пот и придает приятный запах телу. Из соснового лапника (ветвей с хвоей) готовят такое общеизвестное средство, как сосновый экстракт для ванн, служащий для укрепления нервной системы. Он представляет собой жидкость, оставшуюся при перегонке эфирного масла сосны, упаренную до концентрации густого экстракта или высушенную и спрессованную в таблетки (27, с.127).

ВАННЫ С СУШЕНИЦЕЙ.
150 г травы заваривают 3 л кипятка, томят 30 минут на медленном огне или в духовке, охлаждают и делают ножную ванну. Длительность процедуры - 30 минут.

ВАННЫ С ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ.
Тысячелистник (трава) - 50 г, манжетка (цветки и листья) - 50 г (сухих трав потребуется вдвое меньше). Смесь трав насыпают в мешочек, сшитый из ткани, и крепят его так, чтобы горячая вода, наполняющая ванну, проливалась через него. Длительность процедуры 15-20 минут. При температуре 30°С ванна снимает напряжение, а при 35°С - восстанавливает силы.

ВаннЫ с шалфеем.
200 г шалфея и 5 л кипятка настаивают 2 ч, после чего вливают в ванну с температурой воды 35°С с постепенным снижением этого показателя до 26°С. Настой оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, поэтому процедура эффективна при болях в спине и суставах.

ВАННЫ С УКРОПОМ.
Ванны с отваром укропа полезны при резях в кишках.

ВАННЫ С ШЕЛКОВИЦЕЙ.
При ревматизме делают ванны с плодами белого тута.

ВАННЫ С ХВОЩЕМ.
Траву хвоща полевого заливают водой, кипятят 30 минут и полученный отвар добавляют в ванну (для полной ванны потребуется 800 г сухого сырья). Эту процедуру применяют при нарушениях в работе почек и мочевого пузыря.

ВАННЫ СО ЗВЕРОБОЕМ.
Согласно Мухаммеду Му'мину, ванны с отваром зверобоя полезны при пролапсе и размягчают затвердения матки. Водные настои в виде ванн применяют также против геморроя. Ибн Сина рекомендовал ванны со зверобоем при воспалениях прямой кишки.

ГОРЧИЧНЫЕ ВАННЫ.
Размешать 250-400 г горчичного порошка, подливая к нему теплую воду, до консистенции жидкой кашицы, растирать которую необходимо до появления резкого горчичного запаха. Вылить кашицу в ванну (на 180-200 л воды) и хорошо перемешать. Ванну принимать при температуре воды 35-36°С. После ванны следует ополоснуться под теплым душем и закутаться в одеяло. Принимать при хроническом радикулите.

ИВОВАЯ ВАННА.
Согласно Мухаммеду Му'мину, ванны из отвара листьев и ветвей ивы очень эффективны при болячках и язвах на теле.

КРАХМАЛЬНАя ВАННА.
Крахмальные ванны служат в качестве смягчающего противозудного средства (у взрослых при нейродермите с расчесами, у детей - при экссудативном диатезе). Такую ванну можно приготовить, добавляя в воду пшеничный или картофельный крахмал (0,5-0,6 кг. на ванну) и пшеничные отруби (1-1,5 кг на ванну). Рекомендуемая температура воды 36-37 °С, длительность процедуры - до 1 ч для взрослых и до 15 минут для детей, количество процедур - от 10 до 20 на курс лечения.

МИНДАЛЬНАЯ ВАННА.
Жмых и миндальные отруби применяются для умывания и ванн в качестве средства, смягчающего кожу.

МОЛОЧНАЯ ВАННА.
Считается, что тайна необычайного обаяния Клеопатры заключалась в молоке. Молоко разглаживает морщинки, улучшает цвет лица и придает коже нежность, а волосам - блеск. Молоко, содержащее более 2000 различных веществ, необходимо для регенерации кожи и ухода за ней. Благодаря своему увлажняющему действию, молочные кислоты разглаживают складки на коже. Витамины защищают её от воздействия свободных радикалов, а жиры устраняют кожные раздражения.

1.Один литр сыворотки выливают в ванну температура воды в которой равна температуре человеческого тела и ложатся в ванну. Эта процедура устраняет усталость, улучшает состояние тела. Достаточно проводить пару процедур в неделю.

2. Добавка для ванны из двух литров цельного молока и одной столовой ложки масла из ростков пшеницы сделает кожу необычайно мягкой. Молочный сахар и минералы предохранят её от сухости.

ОВСЯНЫЕ ВАННЫ.
Ванны с водой, в которой вымачивалась овсяная солома, являются облегчающим средством при ревматизме и подагре.

РОЗМАРИНОВЫЕ ВАННЫ.
Рекомендуются людям с пониженным давлением. Розмарин стимулирует кровообращение и создает ощущение бодрости. 50 г травы залейте 1 литром кипящей воды, накройте и настаивайте в течение 30 минут, затем процедите и добавьте в теплую воду для ванны. Оптимальное время для процедуры - 30 минут.

РОЗОВЫЕ ВАННЫ.
Еще царица Клеопатра принимала ванну с лепестками роз. Считалось, что такая ванна не только снимает усталость, но и усиливает половое влечение. Две горсти лепестков залейте 1,5 л кипящей воды, настаивайте в течение 40 минут, затем процедите и добавьте в ванну. Оптимальное время процедуры - 25-40 минут. Вместо лепестков можно использовать розовое масло. Рекомендуется добавить 10 капель розового масла в ванну. Температура воды в ванне должна быть равна температуре тела.

РОМАШКОВЫЕ ВАННЫ.
Это универсальное растение, обладающее уймой полезных свойств, противовоспалительным, успокаивающим, потогонным, болеутоляющим эффектом. При раздраженной, нечистой коже хорошо помогают ромашковые ванны. Заварите пригоршню сухих цветков ромашки одним литром кипящей воды и настаивайте 15 минут. Процедите настой через марлю или ситечко и добавьте в воду для ванны. Оптимальная температура воды 38°С.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ.
В переводе с греческого Thalassа означает море. Особенность талассотерапии заключается в том, что для всех видов такого лечения применяется морская вода, взятая на некотором расстоянии от берега на глубине шести метров. Нагретая до температуры 33°С, она поступает в ванны лечебных учреждений и лечебные бассейны. Морская вода исключительно полезна для здоровья, так как богата минеральными веществами, микроэлементами и микроорганизмами, улучшающими обмен веществ. А морские водоросли благодаря разным солям, белкам, витаминам и минеральным веществам, таким как йод, кремний, магний, медь, железо представляют собой прекрасное косметическое средство. Они выводят шлаки, очищают кожу и придают ей упругость. Талассотерапия, почерпнутые из моря биологически активные вещества, хорошо зарекомендовали себя в лечении аллергических реакций, заболеваний кожи, ревматизма, нарушений кровообращения и сна. Для приготовления искусственной морской воды необходимо взять 500 г морской соли, всыпать соль в воду, нагретую до 37°С, и принимать ванну в течении 20 минут.

ФАСОЛЕВЫЕ ВАННЫ.
Согласно Мухаммеду Му'мину (ум. 1697 г.) ванны в отваре фасоли способствуют аборту.

ХЛОПКОВЫЕ ВАННЫ.
Согласно Хаджи Сулейману Иревани (ХVII в.) ванны с отваром хлопковых листьев успокаивают нервную систему, полезны при истерии у женщин (70, с.43).

ЧЕСНОЧНЫЕ ВАННЫ.
Согласно Ибн Сине (980-1037 гг.), ванны с отваром чеснока гонят мочу, способствуют месячным, выводят глистов из кишечника.

ШЛЕМНИКОВЫЕ ВАННЫ.
Шлемник растет на влажных лугах и по берегам водоемов. В смеси с валерианой или ромашкой шлемник облегчает волнение и снимает стресс. Ванны с обыкновенным шлемником и липовым цветом успокаивают и восстанавливают здоровый сон. Вскипятите 1 л воды, бросьте в воду каждой травы по горсти. Дайте настояться и вылейте в теплую ванну.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА.
После горячей ванны или душа медленно вотрите в кожу лица и тела смесь эфирных масел. Состав смеси: в любое растительное масло (лучше миндальное), не имеющее "пищевого запаха", добавьте несколько капель одного или нескольких эфирных масел. Эта смесь делает кожу нежной и шелковистой.

ЯЧМЕННЫЕ ВАННЫ.
Для приготовления ванны берут 1,5 кг ячменного солода, заливают их в ведре 3 литрами крутого кипятка, настаивают полчаса-час, а затем процеживают полученный настой и выливают в ванну. Эти ванны улучшают состояние кожи, оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие (особенно после перенесенных болезней). Они используются при простудных и желудочно-кишечных заболеваниях и для лечения целого ряда кожных заболеваний (53, с.73-74).Целебные свойства травяных ваннБОЛИ В МАТКЕ

Ванна с отваром ситника ароматного полезна при воспалительных опухолях матки (2, с.70).

Если посидеть в ванне из настоя лишайников рода Usnea, то это помогает от болей в матке и гонит месячные (2, с.74).

Сидячие ванны с корневищем касатика помогают при болях в матке и гонят месячные (2, с.94).

Ванны с настоем ромашки гонят месячные, изгоняют плод и послед (2, с.120).

Полынь-чернобыльник в виде ванн способствует изгнанию плода (2, с.126).

Сидеть в отваре прутняка (цветы, листья, плоды) полезно при болях в матке и опухолях ее (2, с.153).

При жжениях в матке рекомендуется сидеть а отваре льняного семени (2, с.158).

человеческая моча сваренная с пореем, если садиться в нее пять дней по одному разу в день, полезна от болей в матке (2, с.163).

В отваре пажитника сидят при опухолях в матке, болях в ней и сжатии ее (2, с.279).

Больных сажают в отвар листьев лука порея и это помогает от сжатия матки и затвердений в ней (2, с.351).

Если посидеть в отваре корицы, то она приносит пользу при расширении и скользкости матки (2, с.473).

Переступень очищает матку если сидеть в его отваре (2, с.515).

Тростник душистый помогает от болей в матке если принимать ванну в его отваре (2, с.543).

Ванны с отваром костуса (Saussurea lappa) полезны при болях в матке (2, с.549).

Воловик красильный если сидеть в его отваре сильно гонит месячные, изгоняет мертвый плод и убивает живой, а также помогает при твердых опухолях в матке (2, с.653).

Ванна с отваром мальвы полезна при затвердениях матки (2, с.657).ВОСПАЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА

Ванны с лекарственными травами очень помогают от болей при воспалении кишечника сопровождающегося запором и скоплением газов. Они рассасывают воспаление, а также вызывают расслабление мышц заднего прохода, благодаря чему выводятся газы и кал из кишечника. Считалось, что ванны с водой из горячих минеральных источников очень помогают страдающему воспалением кишечника, тогда как пресных вод ему лучше остерегаться (4, с.221).

Семена зверобоя очень помогают от болей в заднем проходе и от его расслабления, если посидеть в их отваре (2, с.199).

Ванны с млечным соком индийского кедра (деодара) устраняют расслабления заднего прохода (2, с.206).

Ванна с плодами рожкового дерева полезна при недержании кала (2, с.654).ГЕМОРРОЙ

Шлак железа помогает от кровотечения и геморроя, особенно, если больного сажают в старое вино с этим шлаком (2, с.663).ДИСПЕПСИЯ

Ванны с отваром медвежьего корня (Meum atamanthicum) помогают от рези в кишках, урчания и вздутия (2, с.388).ЗАДЕРЖКА МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Ванны с отваром ферулы сумбул обладают мочегонным действием (2, с.741).

Если посидеть в отваре перьев чеснока, то это вызывает усиленное отделение мочи (противопоказано беременным женщинам) (2, с.629).

Ванны с отваром плодов рожкового дерева и сгущенным соком винограда обладают мочегонным действием (2, с.654).

Отвар мальвы, если в нем посидеть, обладает мочегонным действием (2, с.657).КАМНИ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ

Согласно Ибн Сине (980-1037 гг.), ванны которыми пользуются при камнях в мочевом пузыре должны быть более сильными. В них кладут листья прутняка, адиантум, чернобыльник, розу и кожуру граната (4, с.309).

Отвар лавровых листьев, если сидеть в нем, полезен от заболеваний мочевого пузыря (2, с.677).КАМНИ В ПОЧКАХ

Показаны ванны в отварах ромашки, донника лекарственного, алтея и отрубей (4, с.301).

Если посидеть в отваре полыни чернобыльника, то это дробит камни в почках (2, с.126).

Млечный сок индийского кедра (деодара) дробит камни в мочевом пузыре если посидеть в его отваре (2, с.206).КИШЕЧНАЯ КОЛИКА

Купание в горячих источниках полезно при сильных болях. Показаны ванны с нашатырной водой (4, 216).

При болях в почках садятся в отвар амома (дикого винограда) (2, 262).ПЛОХОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Ванны с экстрактами эвкалипта, ментола, сосны усиливают циркуляцию крови, мгновенно согревают тело.ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА

Ванны очень полезны при болях в почках. Они успокаивают боль, обладают мочегонным действием, способствуют выведению песка и камней из почек. Особенно полезно принимать ванны в отварах кумина, ромашки, укропа, сухой руты, жасмина (4, с.275). Но ванны следует принимать умеренно, ибо частое пользование ваннами ослабляет силу почки (4, с.294).СПАЗМЫ

Рекомендуется применять ванны из молока. Если же это невозможно, готовят ванну из отваров листьев ивы, фиалки, кувшинки, а также тыквы и огурца. Полезна также ванна из отваров лепестков розы. После ванны необходимо смазывать кожу лечебными маслами (3, с.191).

Рекомендуется также сидеть в воде горячих источников. Другая ванна против спазмов: готовят отвар из таких трав как тысячелистник сантолиновый, листья сыти, лавровые листья. Ванны нужно принимать многократно но понемногу (3, с.192-193).ССАДИНЫ И ЯЗВЫ В КИШКАХ

При сильных болях рекомендуется принимать ванну с отваром гранатовой кожуры с небольшим количеством пажитника, укропа и алтея (4, с.184).РЕВМАТИЗМ

Следует отварить лисицу или гиену в оливковом масле и подолгу сидеть в этом отваре. Причем лучше делать это после прочищения желудка (2, с.632)

Тысяча и один секрет Востока


Още...

«КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» -Съветите на АВИЦЕНА

Гениальный труд Абу Али ибн Сина (Авиценна) "Канон врачебной науки" (канон будущих властелинов) величайший по значению и содержанию памятник культуры, написанный в 1012-1024 годах.
Этот колоссальный свод медицинских знаний не потерял своей актуальности и в настоящее время.

О купанье в холодной воде

[Купанье в холодной воде] благоприятствует тому, у кого режим во всех отношениях является совершенным. Возраст, сила и наружные данные, а также сезон должны подходить для этого.

[Человек] не должен страдать несварением [желудка], рвотой, поносом, бессонницей, катарами. Кроме того, он не должен быть ни ребенком, ни стариком; тело его должно быть бодрым и движения соразмерными. Иногда купаются [в холодной воде] после горячей воды, чтобы укрепить кожу и удержать [в теле] прирожденную теплоту. Если желают купаться в холодной воде для этой [цели], то необходимо, чтобы она была не слишком холодной, а умеренной.

Иногда [купаются в холодной воде] после физических упражнений, при этом массаж перед [упражнениями] должен быть более сильным, чем обычный. Что касается растирания с маслом, то оно должно быть обычным. Физические упражнения после такого массажа и растирания с маслом должны быть умеренными и производиться намного быстрее, чем обычно. После физических упражнений следует сразу же войти в холодную воду, чтобы последняя покрыла одновременно все члены. [Купающийся] остается в воде, пока ему приятно и сносно и у него не появляется “гусиная кожа”. Когда он выйдет [ из воды], ему нужно сделать массаж таким образом, как упомянуто нами, побольше накормить [его] и поменьше напоить. Затем нужно заметить, через сколько времени возвратятся [в первоначальное состояние] цвет его [кожи] и теплота. Если они возвратятся быстро, то это значит, что он пробыл в воде умеренно; если они будут [восстанавливаться] медленно, то это значит, что он пробыл в воде больше, чем нужно.
Исходя из этого устанавливают продолжительность [пребывания в воде] для следующего дня. Иногда после массажа, восстановле ния цвета [кожи] и теплоты вторично входят в воду. Если кто-нибудь хочет [купаться в холодной воде], то он должен сделать это постепенно, в первый раз в середине жаркого летнего дня. Кроме того, в этот день не должно быть ветра.

Нужно остерегаться [купанья в холодной воде] после полового сношения, после еды или до того, как переварилась пища, после рвоты, после опорожнений и хайды, при бессоннице, при слабости тела и желудка, после физических упражнений, за исключением очень сильных людей. Кроме того, надо [купаться] столько, сколько мы сказали.

Купанье в холодной воде так, как нами упомянуто, сразу же осаживает прирожденную теплоту вовнутрь [тела], затем она заново приливает к поверхности [тела], усиленная в несколько раз.

http://med.autotp.ru/