• Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • MySpace
 • Yahoo! Bookmarks
Ци-Гун
Цигун

На китайски гун означава работа, а ци - енергия, така че цигун може да се преведе като подобряване и засилване  циркулацията на енергията.

Всъщност практиката на цигун се опира на достиженията на
цялата китайска традиционна медицина и има обширна основа в теория и изследвания, натрупани през хилядолетията.

Според китайската медицина има два начина за изучаване на здравето и болестта - вътрешен и външен.

Външният включва физически въздействия върху тялото и наблюдаване на резултатите, подобно на съвременните лабораторни изследвания.

Вътрешнният начин включва изучаване на собственото тяло и наблюдаване на собствените усещания.

Първата стъпка в използването на вътрешния начин е направена чрез наблюдението върху усещанията на хората при промяна на външните условия и средата - сезон, време на денонощието. Това довело до търсене на начини за хармонизиране на хората и техния живот с промените и измененията в прородата. Наблюдавало се също така, че циркулацията на енергията ци има тясна връзка с човешките действия, издаването на определени звуци, емоциите , храната. Хората постепенно достигнали до извода, че циркулацията на ци е важна за здравето и започнали да търсят начини за подобряването й. Постепенно се създали методи и форми, които станали основата на цигун.

Тук трябва да разгледаме няколко основни въпроса.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 07 Октомври 2014 17:42 )
 

Най-нови

Случайна

 • БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-4ч.

  07.12.09
  Челебитка - Nigella Sativa L. Сем.  Лютикови - Ranunculaceae

  Описание.
  Едногодишно културно растение с 30-50 см високо стъбло (прил. 21).  Листата са последователни, 2 до 3 пъти пересто наделени, с линейни или тясно ланцетни крайни дялове. …
  продължава>
 • ОТВАРКА ОТ СУХА БАМЯ СИЛНО НАМАЛЯВА КРЪВНАТА ЗАХАР

  26.11.12
  Вместо вода  да се пие  отварка от 25 зърна суха бамя (в 500 г вода се варят 30 минути и веднага се прецежда).
  продължава>
 • Гимнастика и массаж для ребенка

  21.05.10
  Для физического и нервно-психического развития детей первого года жизни массаж и гимнастика имеют немаловажное значение.

  Своевременное и правильное развитие движений находится в прямой зависимости от развития центральной нервной системы. В свою очередь, чем больше движений совершает ребенок, чем они…
  продължава>
 • «Варикозное расширение вен. Травы, которые помогут избежать операции»-2 ч.

  06.08.10
  Ногти становятся или истонченными и ломкими, или же неестественно толстыми. Затем человек неожиданно обращает внимание на то, что на ногах у него видна сеточка синеватых жилок, которые в здоровом состоянии различимы обычно в подколенной ямке, да и то лишь у…
  продължава>
 • Тыква

  14.06.10
  Историческая справка: Культура тыквы уходит в глубь тысячелетий. Уже за 3000 лет до нашей эры ее возделывали в Мексике, обычным огородным растением была она в Древнем Египте и Древнем Китае. О популярности ее в Древнем Риме можно судить по свидетельствам…
  продължава>