• Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • MySpace
 • Yahoo! Bookmarks
Ци-Гун
Цигун

На китайски гун означава работа, а ци - енергия, така че цигун може да се преведе като подобряване и засилване  циркулацията на енергията.

Всъщност практиката на цигун се опира на достиженията на
цялата китайска традиционна медицина и има обширна основа в теория и изследвания, натрупани през хилядолетията.

Според китайската медицина има два начина за изучаване на здравето и болестта - вътрешен и външен.

Външният включва физически въздействия върху тялото и наблюдаване на резултатите, подобно на съвременните лабораторни изследвания.

Вътрешнният начин включва изучаване на собственото тяло и наблюдаване на собствените усещания.

Първата стъпка в използването на вътрешния начин е направена чрез наблюдението върху усещанията на хората при промяна на външните условия и средата - сезон, време на денонощието. Това довело до търсене на начини за хармонизиране на хората и техния живот с промените и измененията в прородата. Наблюдавало се също така, че циркулацията на енергията ци има тясна връзка с човешките действия, издаването на определени звуци, емоциите , храната. Хората постепенно достигнали до извода, че циркулацията на ци е важна за здравето и започнали да търсят начини за подобряването й. Постепенно се създали методи и форми, които станали основата на цигун.

Тук трябва да разгледаме няколко основни въпроса.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 07 Октомври 2014 17:42 )
 

Най-нови

Случайна

 • ЛЮБЛЮ КОФЕ!

  20.08.10
  Недавно  закончилось интересное исследование Национального института   рака.  Ученые доказали, что кофе замедляет развитие  нарушения  функции печени у людей, которые болеют гепатитом С. 
  продължава>
 • GILENIA (ФИНГОЛИМОД)*-нова информация, свързана с безопасността на лекарствения продукт

  26.04.12
  В  Р. България лекарственият продукт Gilenia, не е наличен на пазара към настоящия момент, но поради предстоящо маркетиране и възможностите за закупуване на лекарства от други европейски страни, ИАЛ предоставя следната информация:
  продължава>
 • Desloratadine (aerius)

  15.09.09
  Нежелани лекарствени реакции Лекарствената информация за Aerius (desloratadine) беше актуализирана за да отрази предупреждението, че употребата му по време на бременност не се препоръчва. Актуализацията е в резултат на завършилата в ЕС оценка на Нежелани лекарствени реакции-риска от вродени аномалии…
  продължава>
 • ПИТАНИЕ ЗИМОЙ ПО КАНОНАМ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

  10.01.16
  В зимний период рекомендуется высококалорийная пища и свежие овощи (в первую очередь, овощи, собранные поздней осенью, такие как капуста, морковь, тыква , тёплые или нейтральные по своему характеру).
  продължава>
 • НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВ, О КОТОРЫХ ИЗВЕСТНО, ЧТО ОНИ - ОТОТОКСИЧЕСКИЕ

  12.07.11
  АНТИБИОТИКИ:
  аминоглюкозидной группы: amikacin (Amakin), gentamycin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), neomycin (самый ядовитый из всех), netilmicin (Netromycin), некоторые, плохоочищенные препарты стрептомицина, tobramycin (Nebcin).
  продължава>