Вие сте тук:

Euvax B (hepatitis B vaccine)

Нежелани лекарствени реакции

на определени партиди от ваксината Euvax B (hepatitis B vaccine), производство на LG Life Sciences Ltd., Republic of Korea.

СЗО препоръчва временно прекратяване на разпространението и употребата на определени партиди от ваксината Euvax B (hepatitis B vaccine), производство на LG Life Sciences Ltd., Republic of Korea, поради получена нова информация за Нежелани лекарствени реакции,включително смъртни случаи във Виетнам. Понастоящем се извършва проучване на съобщените случаи на Нежелани лекарствени реакции, като засега не е установена причинно-следствена връзка с ваксината.Като предпазна мярка до приключване на проучванията СЗО препоръчва временно прекратяване на разпространението и употребата на определени партиди от Euvax B.

ИАЛ уведомява, че цитираните от СЗО партиди от ваксината Euvax B не са разпространявани на територията на Република България. От 12.02.2007 г. е прекратено разрешението за употреба на ваксината Euvax B у нас, тъй като такива лекарствени продукти, получени чрез рекомбинантна ДНК технология подлежат на разрешаване за употреба по централизирана процедура от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004.

http://www.bda.bg

 

Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:40 )