Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Груби грешки в акушеро-гинекологичната практика

Груби грешки в акушеро-гинекологичната практика

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на антитуморния антибиотик Актиномицин D (или дактиномицин /COSMEGEN/) мускулно. Този антибиотик се прилага само венозно, иначе причинява некрози в мястото на апликацията.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на алкалоиди на моравото рогче (Methergyn, Methylergobrevin) при миома на Oxitocin. Многократно се повишава рискът от некроза на миомен възел в маточната кухина.

Груба лекарска грешка е:
Оперативното отстраняване на бременна матка диагностицирана като миома.

Груба лекарска грешка е:
Ваксинирането на бременна против рубеола.

Груба лекарска грешка е:
Използването на вътрематочни контрацептиви при следните ситуации:

•наличие на остра или хронична тазововъзпалителна болест
•бременност
•доказани или възможни злокачествени заболявания на гениталиите
•маточни кръвотечения с неизяснен характер
•вродени или придобити аномалии на матката, затрудняващи поставянето или стоежа на вътрематочния песар

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на гестагенни хормонални препарати при наличие на захарен диабет, чернодробни и жлъчни заболявания, хипертонична болест и заболявания на периферните вени, предразполагащи към тромбози.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на Methergyn при епидурална регионална проводна анестезия обезболяваща раждането.

Груба лекарска грешка е:
Налагането на изходящ форцепс при високо разположен плод с голям caput succedaneum. Риск от сериозни разкъсвания на родилните пътища и вътречерепни увреждания на плода.

Груба лекарска грешка е:
Налагането на изходящ форцепс при високо разположен плод с голям caput succedaneum.

Риск от сериозни разкъсвания на родилните пътища и вътречерепни увреждания на плода.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на метода на Креде (плацентоизгонващ масаж на матката) при недобре контрахирана матка. Създават се предпоставки за частично отделяне на плацентата и задържане, впоследствие, на части от нея в маточната кухина.

Груба лекарска грешка е:
Извършването на лапароскопия при:
•дифузен перитонит
•хеморагична диатеза
•възможност за срастване на чревни бримки с предната коремна стена като резултат от предшестващи операции в областта

Груба лекарска грешка е:
Вземането по погрешка на липсващ участък от плацентата за пространство между котиледоните. Останал в матката, липсващият участък води до нейното инфектиране, което при общо намалените защитни сили на родилката и доброто кръвоснабдяване на матката, е първата крачка към сепсис..

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на магнезиеви препарати за токолиза при родилки със сърдечно-съдови увреждания и нарушена бъбречна функция.

Груба лекарска грешка е:
Консервативното лечение на функционалните неправилни маточни кръвотечения, без поставяне на хистологична диагноза и сигурно отхвърляне на възможността за наличие на злокачествен процес.

Груба лекарска грешка е:
Повторното поставяне на маточно-влагалищна тампонада след напояване с кръв на вече поставената. Щом еднократното тампониране не е помогнало да се преустанови кървенето, сигурно е, че и повторния опит ще даде същия резултат, с тази разлика, че ще бъдат загубени още 400 ml, жизнено необходима на родилката, кръв.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на Methergyn в плацентарния период при бременни със сърдечно-съдови заболявания. Като заместител на метергина се използва окситоцин.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на алкалоиди на моравото рогче (Methergyn, Methylergobrevin) при миома на матката. Многократно се повишава рискът от некроза на миомен възел в маточната кухина.

Груба лекарска грешка е:
Лечението на миомни кръвотечения с естрогени. Така само се захранва нарастването на миомата.

Груба лекарска грешка е:
Пункцията на овариални кисти през коремната стена или през задния влагалищен свод. Има голям риск при злокачественост на кистата да се получи перитонеална дисеминация на малигнения процес.

Груба лекарска грешка е:
Стимулацията с Oxitocin при преразтегната матка. Матката е преразтегната при: хидрамнион, макрозомия, многоплодие, многораждали, жени с предишни операции на матката.

Груба лекарска грешка е:
Индуциране на раждането с Oxitocin при: пелвио-фетална диспропорция, situs transversus (напречно положение на плода), тотално предлежаща плацента, маточни цикатрикси, аномалии, седалищно предлежание на плода.

Груба лекарска грешка е:
Включването на окситоцинова инфузия (за ускоряване на родилния процес) без преди това напълно да е изключена пелвио-фетална диспропорция. Плодът е твърде голям и не може да мине през родилните пътища, а матката се съкращава все повече и повече. Резултатът може да е тотална руптура на маточното тяло с масивен кръвоизлив и смърт за раждащата и плода.

Груба лекарска грешка е:
Предприемането на партусистенова токолиза при обилно вагинално кръвотечение, еклампсия и тежка прееклампсия, хипертиреоидизъм, диабет, сърдечно заболяване, интраутеринна инфекция.

Груба лекарска грешка е:
Включването на окситоцинова инфузия (за ускоряване на родилния процес) без преди това напълно да е изключена пелвио-фетална диспропорция. Плодът е твърде голям и не може да мине през родилните пътища, а матката се съкращава все повече и повече. Резултатът може да е тотална руптура на маточното тяло с масивен кръвоизлив и смърт за раждащата и плода.

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на перорална контрацепция при жени с:
• минали или настоящи циркулаторни заболявания - исхемична болест на СЪРЦЕТО, есенциална хипертония, съдови нарушения в резултат на продължителен диабет, артериални или венозни тромбози.
• състояния свързани с увеличен риск от тромбози - атерогенен липиден профил, нарушение в коагулацията с тенденция към хиперсъсирваемост
• временни или постоянни разстройства на мозъчното кръвообращение, включително тежка мигрена, фокална мигрена или динамично разстройство на мозъчното кръвообращение без главоболие
•клапни сърдечни заболявания, особено с белодробна хипертония, сърдечна недостатъчност, клапно протезиране
•чернодробни заболявания: инфекциозен хепатит, холестатична жълтеница, порфирия, аденома
•естрогенно зависими злокачествени заболявания
•херпес гениталис, хорея, отосклероза
•недиагностицирани генитални кръвотечения
•алергия към синтетични стероиди
•възраст над 35 год. и активно пушене

Груба лекарска грешка е:
Трансвагиналното туширане на матката при съмнение за или още повече - ултразвуково доказана плацента превия. Съществува реална опасност от масивен кръвоизлив и смърт на бременната и плода.

Груба лекарска грешка е:
Извършването на пробна пункция на Дъгласовото пространство през задния влагалищен свод при следните ситуации:
•възможно наличие на злокачествен овариален тумор
•вероятност за наличие на срастнали чревни бримки към задната маточна стена

Груба лекарска грешка е:
Грубият масаж на недобре контрахирана матка и прекомерното теглене на пъпната връв в последния период на раждането (плацентарния).

Груба лекарска грешка е:
Прилагането на спинална анестезия за обезболяване на раждането при липсваща възможност за сърдечно-съдова и дихателна реанимация, както и при възпалителни изменения на мястото на прилагането и.

Груба лекарска грешка е:
Използването на спирала при следните ситуации:
•наличие на остра или хронична тазововъзпалителна болест
•бременност
•доказани или възможни злокачествени заболявания на гениталиите
•маточни кръвотечения с неизяснен характер
•вродени или придобити аномалии на матката, затрудняващи поставянето или стоежа на спиралата

Груба лекарска грешка е:
Налагането на форцепс при тесен таз и плод с големи размери. Риск от сериозни разкъсвания на родилните пътища и вътречерепни увреждания на плода.

Груба лекарска грешка е:
Допускане на раждане per vias naturales (по нормален начин през родилните пътища) при напреднал тумор на шийката на матката. Огромен е рискът от неовладяеми кръвоизливи.

Груба лекарска грешка е:
Налагането на форцепс при тесен таз и плод с големи размери. Риск от сериозни разкъсвания на родилните пътища и вътречерепни увреждания на плода.

Груба лекарска грешка е:
Включване на окситоцинова инфузия при неразпознаване на хипертонична маточна дистокия по време на раждането.

Груба лекарска грешка е:
Извършването на хистеросалпингография при налична бременност, остри и подостри възпалителни заболявания на гениталиите. Съществува голяма вероятност от вкарване на инфекцията в маточната кухина и нейното разпространение към яйчниците.

Груба лекарска грешка е:
Извършването на хистероскопия при възпалителни заболявания на гениталиите. Съществува голяма вероятност от вкарване на инфекцията в маточната кухина и нейното разпространение към яйчниците.

http://www.med.primasoft.bg/

Последна промяна ( Петък, 09 Август 2013 21:15 )