Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Груби лекарски грешки в областта на лекарствената терапия

Груби лекарски грешки в областта на лекарствената терапия

Прилагането на Алфа-метил-допа (симпатиколитик) при чернодробни заболявания и паркинсон.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Амидофен при деца. От една страна има опасност от миелотоксичен ефект, а от друга, възможно е да стимулира хипертермичен гърч, поради собствената си склонност да предизвиква гърчове в токсични дози.

Груба лекарска грешка е: Съвместното инжектиране посредством една спринцовка на Аминогликозиди с пеницилини (особено карбоксипеницилини). Дезактивират се аминогликозидите.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на цефалоспорини І-во поколение с Аминогликозиди. Повишава се нефротоксичността им.

Груба лекарска грешка е: Предписването на бременни, кърмещи майки и малки деца на Аминогликозидите канамицин, амикацин/Amikacin/ - увреждащи слуха и стрептомицин, тобрамицин/TOBRAMYCIN/, гентамицин /Gentamicin / - увреждащи равновесния апарат, особено ако това стане на фона на предхождаща терапия с етакринова киселина, фуроземид или полимиксини.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Амиодарон /Amiodarone/ при вътрекамерен и AV-блок.

Груба лекарска грешка е: Бързото венозно инжектиране на Аналгин. Честа реакция в такива случаи е екстремната хипотензия до шок. Затова парентералните апликации на аналгина трябва да се осъществяват с 50% разтвор и скорост на въвеждане 1 ml/min.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Аналгин при болни с левкопения или подлежащи на химио- и лъчетерапия, както и при възрастни хора.

Груба лекарска грешка е: Комбинираното приложение на Аналгин и Амидофен с трициклични антидепресанти, перорални контрацептиви и алопуринол, защото изброените медикаменти имат инхибиращ ефект върху ензимите метаболизиращи пиразолоновите деривати.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Бета-блокери при сърдечна недостатъчност.

Груба лекарска грешка е: Рязкото спиране на Бета-блокерите. Може да доведе до инфаркт. По принцип спирането им трябва да става постепенно за 2 седмици.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Верапамил с бета-блокери.

Груба лекарска грешка е: Венозното приложение на Vit. В12.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Vit. В12 при тромбоемболия и еритремия.

Груба лекарска грешка е: Съвместното прилагане на Vit.В12 с Vit В6 и Vit В1 в една спринцовка. Vit.В12 разрушава другите два.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Гликокортикоидни препарати при:

* язвена болест
* сърдечна декомпенсация
* хипертонична болест
* инфекциозни заболявания
* психози
* диабет
* остеопороза
* глаукома
* рецидивиращи херпесни заболявания

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Дигитоксин съвместно с фенобарбитал, фенитоин, фенилбутазон, рифампицин, тъй като последните са индуктори на ензимите разграждащи дигитоксина. В резултат намалява ефекта от лекарството, дава се завишена доза и при внезапно спиране на ензимния индуктор се развива дигитоксинова интоксикация.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Дизопирамид (антиаритмик) при уринна задръжка, глаукома, артериална хипотония.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Диклофенак при язвена болест.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Дипиридамол (коронародилататор) при генерализирана коронаросклероза със стеноза на коронариите.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Еритромицин в общ разтвор с пеницилини, цефалоспорини, аминогликозиди, тетрациклини, хлорамфеникол, колистин, барбитурати, фенитоин, хепарин, фенотиазини, рибофлавин, витамини от групата В и витамин С. Еритромицинът е несъвместим с изброените препарати.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Еритромицин с неорганични солеви разтвори при венозна апликация.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Етамбутол (противотуберкулозен препарат) при деца под 13 год. Съществува опасност от увреждане на очите (ретробулбарен неврит).

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Изониазид (противотуберкулозен препарат) при бременност. Има ембриотоксично действие.

Груба лекарска грешка е: Комбинираното изписване на Салицилати с Индометацин. Едновременно се намалява чревната резорбция на Индометацина и се повишава улцерогенността му.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Индометацин при бременност, лактация, язвена болест, паркинсонизъм, епилепсия, психози. Поради факта, че повишава артериалното кръвно налягане, не се дава на хипертоници.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Инхибиторите на моноаминооксидазата- ИМАО (антидепресанти) в комбинация:

* с резерпин - предизвикват състояние на възбуда и повишаване на артериалното кръвно налягане.
* с норадреналин или други адренергични амини - предизвикват хипертензивни кризи или рязко понижение на артериалното кръвно налягане, както и нарушения в сърдечната дейност.
* с барбитурати - усилват и удължават подтискащото им действие

При чернодробни заболявания, както и при импотентност и проблеми с еякулацията въобще не бива да се изписват ИМАО.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Калий-отмиващи диуретици при болни от подагра, тъй като водят до хиперурицемия.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Каптоприл (инхибитор на ренин-ангиотензиновата система) при бременни, при кърмачки, при болни с неутропения, тромбоцитопения, анемия, аортна стеноза.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Колистин (антибиотик от групата на полимиксините) с аминогликозиди.

Прилагането на Кумаринови индиректни антикоагуланти при бременност.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на тиазидни диуретици в комбинация с Литий, тъй като се стига до кумулация на лития и интоксикация.

Груба лекарска грешка е: Въвеждането в анестезия с инхалационния анестетик Метоксифлуран на пациент приемащ тетрациклини. Двата препарата потенцират голяма нефротоксичност.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Морфин при бронхиална астма. Морфинът засилва бронхиалната секреция и увеличава тонуса на бронхиалната мускулатура.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Морфин при болки със спастичен характер. Сам морфинът има спазмогенно действие.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Морфин при деца до 7 години, старци и при болни с нарушения в дишането. Морфинът подтиска дихателния център.

Груба лекарска грешка е: Изписването на Морфин при бременни и раждащи. Морфинът преминава плацентарната бариера и може да увреди плода или да го направи зависим с абстинентен синдром след раждането при фетуса и новороденото.

Груба лекарска грешка е: Използването на Наркотан (инхалационен общ анестетик) заедно със симпатикомиметици и катехоламини. Наркотанът сензибилизира миокарда към катехоламини. Ефектът може да е смъртоносен.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на транквилизаторите и невролептиците с Наркотици без намаляване на дозата на наркотика. Транквилизаторите и невролептиците потенцират действието на наркотиците.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Na-оксибутират с всички средства подтискащи централната нервна система, без да се вземе предвид, че той потенцира действието им.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Неселективни бета-блокери ( напр. пропранолол) при астматици, поради свойството им да предизвикват тежка дихателна обструкция.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Нитроглицерин (антистенокардно средство) при мозъчен кръвоизлив, повишено интракраниално налягане, глаукома.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Норакин (антипаркинсоново средство) при епилепсия, глаукома, хипертрофия на простатата.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Парацетамол при болен черен дроб (хепатити, цирози), поради хепатотоксичния му ефект.

Груба лекарска грешка е: Съвместното инжектиране посредством една спринцовка на аминогликозиди с Пеницилини (особено карбоксипеницилини). Дезактивират се аминогликозидите.

Груба лекарска грешка е: Използването на Пентран (инхалационен общ анестетик) без да се има предвид, че сензибилизира миокарда към катехоламините.

Груба лекарска грешка е: Предписването на тетрациклини при пациенти приемащи Перорални контрацептиви. Намалява активността на контрацептивите.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Пиразинамид (туберкулостатик) при болни с бъбречни-, чернодробни заболявания или диабет.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Пироксикам при бременност, при деца и при язвена болест.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Прокаинамид при:

* хематологични нарушения
* склонност към алергични реакции
* AV-блок
* miastenia gravis
* бъбречна недостатъчност

Груба лекарска грешка е:Предписването на Простагландин F2 при болни с глаукома, хипертония, бронхиална астма.

Груба лекарска грешка е:Предписването на Резерпин при астматично болни, поради свойствата на препарата да предизвиква спазъм на бронхите и да увеличава бронхиалната секреция.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Рифампицин (антибиотик) с цефалоспорини. Антагонизират действието си.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Рифампицин при бременност и при непроходимост на жлъчните пътища.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Салицилати (аспирин и др.) при деца до 5 год. възраст, поради опасност от развитието на синдром на Рей: остра невъзпалителна енцефалопатия - съчетана с дегенеративни промени във вътрешните органи, особено паренхимните и висок % на смъртност.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Салицилати (включително аспирин) при бременни, тъй като преминават плацентарната бариера и могат да увредят плода, предизвиквайки билирубинова енцефалопатия у новороденото. Отделно довеждат до хипопротромбинемия на майката със засилване склонността към кръвотечения особено по време на раждането.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Салицилати с кумаринови антикоагуланти, гликокортикоиди, пеницилини, сулфонамиди, метотрексат или сулфанилурейни противодиабетични средства, тъй като по този начин изброените по-преди медикаменти биват изместени от албуминовите молекули в серума и дори в нормална доза могат да предизвикат токсичен ефект.

Груба лекарска грешка е: Предписване на Сулфанилурейни препарати (антидиабетични) при бременност, поради тератогенния им ефект.

Груба лекарска грешка е: Предписването на прокаинамид в комбинация със Сулфонамид, поради намаляване ефекта на сулфонамида.

Прилагането на Стрептокиназа при:

* хеморагични диатези
* следоперативни състояния
* постпуерперален период
* тежка хипертония
* endocarditis lenta
* бременност

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сулфонамиди при болни с глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназна недостатъчност. Развива се хемолитична анемия.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сулфонамиди при:

* тежки бъбречни заболявания
* тежки чернодробни заболявания
* сърдечна декомпенсация
* увреди на кръвотворния апарат
* бременност (особено първите 3 месеца и 1 седмица преди раждането)
* новородени
За последните две подточки съществува опасност от развитие на билирубинова енцефалопатия.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сулфонамиди съвместно с локални анестетици от групата на естерите и парааминобензоената киселина.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Сърдечни гликозиди съвместно с препарати на лития.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сърдечни гликозиди при успоредно парентерално аплициране на калциеви препарати, магнезиеви препарати, терапия с карбеноксолон, резерпин, трициклични антидепресанти, адреномиметици.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сърдечни гликозиди при бъбречна недостатъчност, хипертиреоидизъм или хипопротеинемия.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Сърдечни гликозиди при камерни аритмии поради опасност от превръщане на камерната тахикардия в камерно мъждене.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Тетрациклини при лечение на инфекции причинени от Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Providencia, Seratia, Protozoa и вируси, срещу които медикаментите от тази група не са активни.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Тетрациклини на бременни и деца до 7 год. възраст.

Груба лекарска грешка е: Въвеждането в анестезия с инхалационния анестетик метоксифлуран на пациент приемащ Тетрациклини. Двата препарата потенцират голяма нефротоксичност.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Тиазидни диуретици в комбинация с литий, тъй като се стига до кумулация на лития и интоксикация.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Тиамазол (тиреостатик) при бременност, тъй като преминава плацентарната бариера и може да предизвика хипотиреоидизъм у плода.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Триамтерен (калийсъхраняващ диуретик) при предразположеност към бъбречно-каменна болест.

Груба лекарска грешка е: Използването на Трилен (инхалационен общ анестетик) за обезболяване на раждане, без да се вземе предвид факта, че той има свойството да кумулира в плода.

Груба лекарска грешка е: Комбинираното приложение на Фенилбутазона с толбутамид, фенитоин, кумаринови антикоагуланти, перорални антикоагуланти, морфин, кодеин, ацетилсалицилова киселина или ПАСК, без да се вземе предвид потенциращото действие на първия върху останалите медикаменти.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Фенилбутазон при налична язва на стомаха или дванадесетопръстника, поради подчертания му улцерогенен ефект.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Фенилбутазон при болни от струма. Фенилбутазонът потиска фиксирането на йода в щитовидната жлеза, с което изявява струмигенен ефект.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Фенилбутазон при бременност. Медикаментът може да предизвика билирубинова енцефалопатия на фетуса и новороденото.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Фенитоин (антиепилептично средство) при бременни. Фенитоинът има тератогенен ефект.

Груба лекарска грешка е: Използването на Фенобарбитал и Барбитал (сънотворни) в комбинация с косвено действащ антикоагулант (неодикумарин, синкумар и др.), антиепилептични средства или сулфанилурейни противодиабетични средства, без да се отчита факта, че като индуктори на чернодробните ензими, те намаляват ефекта на гореизброените медикаменти.
При децата, поради ускоряване разграждането на Vit.D, може да се стигне до рахит.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Фолиева киселина при левкемия.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Фуроземид (мощен диуретик) с други ототоксични лекарства (аминогликозиди, цефалоспорини, полимиксини), поради драстично увеличаване на риска от настъпване на трайна глухота.

Груба лекарска грешка е: Въвеждането на епилептици в наркоза с Халотан, без да се вземе предвид, че фенитоинът забавя метаболизма на халотана в черния дроб и удължава действието му.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хепарин при:

* хемофилия
* тромбоцитопения
* тежка хипертония
* вътречерепни кръвоизливи
* активна туберкулоза
* язвена болест
* левкоза

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хинидин (антиаритмично средство) при артериална хипотония.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хинидин съвместно с нитрати, празозин, хидралазини, поради опасност от рязко спадане на артериалното кръвно налягане.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Хинидин при бременност, поради големия риск от AV-блок.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на 4-Хинолони за лечение на стрептококови-, анаеробни-, гъбни-, рикетсийни- и вирусни инфекиции. Не са ефективни срещу изброените причинители.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на 4-Хинолони при бременност или при деца под 12 години. Предизвикват задръжка в развитието на хрущялите на дългите кости.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Хлоразин (невролептик) при неврози и психози с депресивна компонента. Поради подтискащия ефект на медикамента върху емоционалната сфера, той има свойството да задълбочава депресията.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хлорамфеникол при инфекции с Pseudomonas aeruginosa. Хлорамфениколът не е активен против този бактерий.

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хлорамфеникол при недоносени и новородени. Поради недостатъчна активност на глюкуронилтрансферазата в тази възраст, може да се предизвика бледа цианоза, фатален вазомоторен колапс (синдром на "сивото бебе").

Груба лекарска грешка е: Прилагането на Хлорамфеникол за повече от 10 дни, както и за повторен курс.

Груба лекарска грешка е: Комбинираното прилагане на Хлорамфеникол и линкомицин. Двата медикамента конкурентно се антагонизират.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефалоспорини с N-метил-тиотетразолов пръстен (Cefamandol, Latamoxef, Cefoperazon, Cefmenoxin, Cefotetan) при болни с нарушения в кръвосъсирването. Гореспоменатите медикаменти предизвикват склонност към кръвотечения, ефект свързан с потискане синтезата на Vit К- зависимите фактори на кръвосъсирването, инхибиране на Vit К-епоксиредуктазата и нарушение функциите на тромбоцитите. Отчасти този страничен ефект се обяснява и с повишеното излъчване на тези антибиотици чрез жлъчката и унищожаване на Vit К-продуциращата чревна флора.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Цефалоспорини І-во поколение с аминогликозиди. Повишава се нефротоксичността им.

Груба лекарска грешка е: Комбинирането на Цефалоспорини с бактериостатиците: тетрациклин, хлорамфеникол, сулфонамиди, поради намаляване ефекта на първите.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефалоспорини І-во поколение за лечение на мозъчни-, на простатата и вътреочни възпаления, тъй като медикаментите от тази група въобще не проникват в посочените органи.

Груба лекарска грешка е: Лечението на инфекциозни енцефалити с Цефамандол, тъй като той много слабо прониква през хемато-енцефалната бариера.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефоперазон на бременни, кърмещи майки и новородени.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефотаксим през първото тримесечие на бременността.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефотаксим при инфекции със Staphilococcus aureus, поради слаба ефективност против този бактерий.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефтазидим при бременни (особено в първия триместър) и кърмачки.

Груба лекарска грешка е: Предписването на Цефтриаксон по време на бременност, особено през първото тримесечие.

Груба лекарска грешка е: Изписването на Циметидин заедно с кумаринови антикоагуланти, фенитоин, теофилин, фенобарбитал, диазепам, хлордиазепоксид, пропранол, имипрамин. Циметидинът инхибира чернодробната смесено функционираща оксидаза (СФО) и забавя метаболизма на гореизброените лекарства. Препоръчва се използването на Ранитидин, който в много по-малка степен проявява инхибиращи свойства.

http://www.med.primasoft.bg

Още...

25% от хората отиват в болница заради объркани лекарства

До 25% от всички болни в света, отиват в болница не заради заболяване, а поради неправилно използване на лекарства, сочи статистика на Световната здравна организация (СЗО).

При който и лекар да отидете, той почти във всички случаи ще ви изпише някакъв медикамент. Ако пък отидете при двама или трима, много вероятно е изписаното лекарство да не е едно и също, а 20% от усложненията в резултат на медикаменти се дължат именно на тяхното взаимодействие.

Ако приемате не повече от 2-3 препарата, рискът не е много голям, но той нараства около 20 пъти, ако броят на приеманите лекарства нарасне до 4-6, изчислили са от СЗО, като в числото влизат и биологично активните добавки и фитотерапията.

Всеки ден в света 300 милиона души употребяват обезболяващи средства. 100 милиона от тях го правят по предписание на лекаря, а останалите - като самолечение.

Нежелателните последици от смесванията на медикаменти могат да бъдат най-различни - от сравнително невинното усещане за безпокойство или кожна реакция до кръвоизливи във вътрешните органи.

Върху действието на медикаментите влияе не само приемът на други медикаменти и добавки, но и храната, която поемаме.

Сокът от грейпфрут например води до затруднено освобождаване на статините (лекарства за понижаване на холестерола) от тялото.

Млякото и млечните продукти понижават ефективността на антибиотиците, особено на тетрациклините, приемани най-често при лечение на респираторни и полови инфекции.

Алкохолът пък усилва седативните медикаменти, съдържащи парацетамол и тези, които се приемат за понижаване на кръвното налягане.

Лютата храна в съчетание с аспирин често води до болки в стомаха.

При възрастните хора страничните ефекти от лекарствата са 2-3 пъти по-чести отколкото при хората под 30-годишна възраст, посочват експертите от СЗО.

http://science.actualno.com/

Последна промяна ( Събота, 18 Януари 2014 18:18 )