Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Профили на нежелани реакции

Профили на нежелани реакции

Профили на  нежелани  реакции на антидепресантите

 

Генерично
наименование  

(по азбучен ред)
Антихолинергични
Гадене/
гастроинтестинални
Седация Безсъние/ажитираност
Сексуални
дисфункции
Ортостатична
хипотензия
Увеличаване
на теглото
Специфични
нежелани реакции
Леталитет
при предозиране
Amineptine - + - ++ + + + Риск от злоупотреба
(подобни на ефекти от амфетамин)
Нисък
Amitriptyline +++ - +++ - + +++ +++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Amoxapine +++ - + ++ + + +
Висок
Bupropion + + - + - - -
Нисък
Citalopram/Antidepressa,
Dalsan,
Oropram, Seropram,
Citalec, Citalon/
- ++ - ++ ++ - -
Нисък
Clomipramine +++ + + + ++ ++ ++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Умерен
Desipramine + - - ++ + + + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Dibenzepine + - + - + + + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Умерен
Doslepine ++ - ++ - + + + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Dothiepin +++ - +++ - + +++ +++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Doxepine +++ - +++ - ++ +++ ++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Fluoxetine - ++ - ++ ++ - - Инхибиращ ефект върху
CYP2D6d
Нисък
Fluvoxamine - ++ + ++ ++ - - Инхибиращ ефект върху
CYP1A2, CYP2C19d
Нисък
Imipramine ++ - + ++ + ++ ++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Isocarboxazid + + - ++ + ++ + Хипертензивни кризие,
риск от серотонинов синдромf
Висок
Lofepramine + - + ++ + + + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Нисък
Maprotiline ++ - ++ - + ++ ++ Повишен риск от припадъци Висок
Mianserin + - ++ - - + + Blood dyscrasia (рядко) Нисък
Milnacipran - ++ - ++ ++ - -
Нисък
Mirtazapine - - ++ - - + ++
Нисък
Moclobemide + + - + - - -
Нисък
Nefazodone + + ++ - - + + Инхибиращ ефект върху
CYP3A4d
Нисък
Nortriptyline + - + + + + + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Paroxetine + ++ - ++ ++ - - Инхибиращ ефект върху
CYP2D6d
Нисък
Phenelzine + + + ++ ++ ++ + Хипертензивни кризие,
риск от серотонинов синдромf
Висок
Protriptyline +++ - + ++ + ++ + Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Reboxetine - + - ++ + ++ -
Нисък
Sertraline - ++ - ++ ++ - -
Нисък
Setiptiline + - ++ - + + +
Умерен
Tianeptine + + - + - - - Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Нисък
Tranylcypromine + + + ++ + ++ + Hypertensive crisise; risk of serotonin
syndromef
Висок
Trazodone - + ++ - ++ + + Приапизъм (рядко) Нисък
Trimipramine ++ - +++ - + ++ ++ Промени в ЕКГс; може
да свали прага на припадъци
Висок
Venlafaxine-/Efectin и Efectin ER/ - ++ - ++ ++ - - Hypertension Нисък
Viloxazine - + - ++ - - -
НисъкИнтензивност на нежеланите реакции:
+++ (висока/силни),
++ (умерена),
+ (ниска/лека),
- (много ниска/липсва)


http://www.bsbp-bg.org/

Последна промяна ( Неделя, 07 Юли 2013 17:27 )