Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Tysabri* (Натализумаб)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) получи две съобщения за поява на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при пациенти с пристъпни рецидиви на мултиплена склероза (МС), които са лекувани с лекарствения продукт Tysabri* (Натализумаб).
ПМЛ е рядка мозъчна инфекция, която се проявява със симптоми, подобни на пристъп на МС. Двата случая са се появили при пациенти, лекувани за мултиплена склероза само с Tysabri за повече от 12 месеца.
Двата случая са докладвани като част от непрекъснато проследяване на безопасността след разрешаването за употреба и пускането на лекарствения продукт на пазара.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 31 Май 2011 23:03 )
 
Nolicin* tabl. 400 mg, NorfloHEXAL

Европейската агенция по лекарствата препоръча ограничаване на употребата на лекарствени продукти, съдържащи норфлоксацин, при лечение на пикочни инфекции.
Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) на ЕМЕА направи заключението, че показанието “лечение на остри или хронични усложнени пиелонефрити” трябва да отпадне от разрешението за употреба на перорални лекарствени продукти, съдържащи норфлоксацин, защото ползата от тези лекарства не надвишава риска, когато се прилагат при това показание. Това заключение се основава на факта, че ефикасността при цитираното показание на норфлоксацин-съдържащи перорални лекарствени продукти не е адекватно защитено.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 23 Декември 2012 11:05 )
 
Avelox

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча ограничаване на употребата на моксифлоксацин*- съдържащите лекарствени продукти за перорално приложение./Avelox/

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 25 Ноември 2013 00:15 )
 
Еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, употребявани за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча да се засилят предупрежденията и противопоказанията на еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти, употребявани за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.

Завършвайки прегледът на съотношението риск полза на еторикоксиб - съдържащите лекарствени продукти/Arcoxia/, ЕМЕА направи заключението, че те могат да се употребяват за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит, но препоръча информацията за предписване да се промени относно риска от сърдечно-съдови нежелани ефекти.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 27 Май 2015 18:05 )
 
Съобщение на ЕМЕА относно ерго-производните допаминови агонисти-Bromocriptine Sopharma,Bromocriptine NIHFI,Dostinex,Cabaser,Almirid

ЕМЕА препоръча включване на нови предупреждения и противопоказания в лекарствената информация на ерго-производните допаминови агонисти във връзка с риска за възникване на фиброза

Ерго-производните допаминови агонисти се употребяват от дълги години главно за лечение на болест на Parkinson – самостоятелно или в комбинация.

продължава> Последна промяна ( Събота, 27 Декември 2014 10:48 )
 
Exubera

През януари 2008 г. Притежателят на разрешението за употреба на първия инхалаторен инсулинов продукт – Exubera обяви, че прекратява по финансови причини маркетирането на продукта. Очаква се през септември 2008 г той вече да не е наличен на пазара в Европейския съюз. Независимо от това продуктът все още се употребява и проследяването на лекарствената безопасност доведе до препоръка за промяна в лекарствената информация на продукта. Европейската агенция по лекарствата ЕМЕА препоръча включване на информация за случаи на рак на белия дроб при пациенти, които употребяват продукта.

продължава> Последна промяна ( Събота, 13 Април 2013 07:08 )
 
Deanxit

Deanxit

* Съдържа тиоксантенов невролептик – Flupentixol със собствени анксиолитични и антидепресивни свойства и
Militracen – биполярен тимолептик с активиращи свойства;

* Показания: тревожност, депресия, апатия;
* Дневен стабилизатор на настроението;
* Нежелани Лекарствени Реакции – безсъние, атропиноподобни прояви, напълняване.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 13 Август 2013 20:07 )
 
Roche изтегля Viracept заради химически примеси

Roche е установил наличието на необичаен контаминат - етил мезилат (известен също като етилов естер на метан-сулфоновата киселина) в някои партиди Viracept

Европейската агенция по лекарствата получи информация на 5 юни 2007 г. от Roche Registration Limited за контаминиране с вредно вещество, засегнало производствения процес на Viracept (nelfinavir), антиретровирусен лекарствен продукт, използван за лечение на HIV-1 при възрастни, юноши и деца над 3-годишна възраст. В резултат на това, продуктът се изтегля незабавно от пазара в целия Европейски съюз.

продължава> Последна промяна ( Събота, 13 Април 2013 07:21 )
 
Omniscan (gadodiamide); Magnevist (gadopentetic acid ); Gadovist (gadobutrol); Primovist (gadoxetic acid) и Vasovist (gadofosveset). Гадолиний съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД) и Нефрогенна Системна Фиброза

Нефрогенната Системна Фиброза (НСФ) е тежко протичащо и понякога фатално заболяване, свързано с употребата на интравенозни гадолиний-съдържащи контрастни вещества за целите на МРОД, приложени при пациенти с тежко бъбречно увреждане. На основание наличните към момента доказателства, Европейската група по лекарствена безопасност (PhVWP) към Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) препоръчва следното:

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 06 Октомври 2016 00:19 )
 
Относно данните за безопасност на tamiflu

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМЕА)
ОТНОСНО ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА TAMIFLU

Европейската агенция по лекарствата – ЕМЕА уведомява, че е получила информация за нови съобщения за невропсихиатрични нежелани лекарствени реакции след употреба на Tamiflu, възникнали на територията на Япония.
Tamiflu е лекарствен продукт, разрешен за употреба на територията на Европейския съюз(ЕС) по централизирана процедура, т. е процедура, обект на оценка и контрол на ЕМЕА.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 21 Юли 2011 11:52 )
 


Страница 20 от 26