Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
МИТОВЕ и ИСТИНИ за ВАКСИНАЦИИТЕ

Алън Филипс

Здравните власти в България с всички средства се опитват да наложат практиката на поголовните имунизации като безалтернативен метод за профилактика на инфекциозните болести. Научните аргументи против тази заблуда не впечатляват държавните чиновници. Българинът, обаче, има право да научи някои МИТОВЕ и ИСТИНИ за ВАКСИНАЦИИТЕ

(Противоречията между медицинската наука и имунизационната политика)

продължава> Последна промяна ( Събота, 21 Януари 2012 12:02 )
 
ИСТИНАТА за ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНА

Какво представлява грипът?

Грипът е заразна респираторна инфекция, причинявана от вирус. Обикновено той се развилнява през зимата. Главните му симптоми са висока температура, втрисания, гърлобол, кашлица, главоболие, мускулни болки, отпадналост и понижен апетит. Това състояние обикновено отминава за 2-3 дни. Лечението се състои главно в това да позволим на заболяването да следва естествената си посока. Антибиотиците не могат влияят на грипния вирус. Често се препоръчва постелен режим и приемане на големи количества течности.

продължава>
 
Eвропейската агенция по лекарствата препоръча ограничаване на употребата и засилване на предупрежденията за КETEK

Ketek

Лекарственият продукт Ketek съдържа активното вещество telithromycin, антибиотик от групата на кетолидите. Той е разрешен в Европейския съюз (ЕС) по централизирана процедура (от ЕМЕА), но до този момент не е предлаган на българския фармацевтичен пазар.
Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча ограничаване употребата на Ketek (telithromycin) при три от четирите одобрени показания.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 08 Май 2014 16:24 )
 
EВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧА ОГРАНИЧАВАНЕ УПОТРЕБАТА НА PIROXICAM-/Hotemin; Piroxicam Sopharma; Piroxicam Alcaloid и Flamexin./

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча ограничаване употребата на piroxicam- съдържащи лекарствени продукти, поради риск от стомашно- чревни нежелани ефекти и сериозни кожни реакции.

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА стигна до заключението, че piroxicam не трябва да се употребява в бъдеще за лечение на краткотрайни болкови и възпалителни състояния. Рiroxicam може да се употребява все още за симптоматично повлияване на остеоартрити,ревматоидни артрити и анкилозиращи спондилити. Все пак той не трябва да бъде средство на първи избор при лечение с нестероидни противовъзпалителни средства (НСВПС) за тези състояния.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 22 Декември 2015 16:25 )
 
Rasilez

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча включване на ново противопоказание и предупреждение за Rasilez и другите алискирен- съдържащи лекарствени продукти

Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМЕА) препоръча включване на ново противопоказание в продуктовата информация на алискирен, формулирано по следния начин: Лекарственият продукт не трябва да се прилага при пациенти, получили ангиоедем (подуване на тъканите под кожата) при предходна употреба на алискирен в миналото. Агенцията препоръча също така и включването на предупреждение, което гласи, че пациентите, които развиват признаци на ангиоедем трябва да спрат лечението и да потърсят лекарска помощ.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 14:12 )
 
Raptiva (efalizumab)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Raptiva (efalizumab) на компанията Serono. Поради съображения за безопасност, включващи данни за развитие на прогресивна мултифокална енцефалопатия (*ПМЕ) при пациенти, лекувани с Raptiva, Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СHMP) към ЕМЕА стигна до заключението, че ползите от неговата употреба не надвишават рисковете.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 21 Юли 2011 11:31 )
 
Ritalin и другите ЛП, съдържащи метилфенидат

Concerta, Equаsim, Medikinet,Rubifen

Препоръки на ЕМЕА за по-безопасно приложение на Ritalin и другите ЛП, съдържащи метилфенидат на територията на ЕС

Метилфенидат е разрешен за употреба в ЕС още от петдесетте години на миналия век под различни търговски наименования като: Ritalin, Concerta, Equаsim, Medikinet и Rubifen. Метилфенидат се използва за лечение на Разстройство с дефицит на вниманието като съставна част от една по-обширна терапевтична програма, включваща също психологични, обучителни и социални процедури, в случите при които другите мерки не водят до желания ефект за промяна в поведението на пациента.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 15 Април 2015 17:28 )
 
Fareston (toremifene)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча нови противопоказания за Fareston (toremifene)
Европейската агенция по лекарствата (EМЕА) препоръча лекарственият продукт Fareston (toremifene) на фармацевтичната компания Orion Pharma да не се прилага при пациенти с риск от удължаване на QT интервала или други сърдечни заболявания.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 21 Юли 2011 11:57 )
 
Прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Acomplia

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Acomplia

EМЕА препоръча прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Acomplia (rimonabant) на фармацевтичната компания Sanofi-Aventis. Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМЕА завърши прегледа на Acomplia по искане на Европейската комисия във връзка с психични нарушения при пациенти, приемащи лекарствения продукт. СНМР стигна до заключението, че ползите от лекарството не надвишават рисковете при прилагането му и разрешението за употреба трябва да бъде прекратено в рамките на Европейския съюз (ЕС).

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 27 Юни 2011 16:09 )
 
Употреба на антиепилептични лекарствени продукти

Прегледът на наличните данни за употребата на антиепилептичните лекарства (АЕЛ), на Европейско ниво доведе до заключението, че продуктите от този клас са свързани с малък, но повишен риск от поява на суицидни мисли и поведение. Тъй като механизмът на възникването им не е ясен, не е възможно да се определи, кои точно АЕЛ не могат да бъдат свързани с този повишен риск.

продължава>
 


Страница 19 от 26