Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Профили на нежелани реакции

Профили на  нежелани  реакции на антидепресантите

 

продължава> Последна промяна ( Неделя, 07 Юли 2013 17:27 )
 
Анксилолитици

Общи данни:
Транквилизиращите средства от бензодиазепиновата група са едни от най-често прилаганите лекарства в медицината. За съжаление те се използват в последните десетилетия до голяма степен некритично.

Това се отнася преди всичко за показанията (”широкоспектърни психосоматични средства”), от друга страна, за дозировката и продължителността на приложението.

продължава> Последна промяна ( Петък, 24 Януари 2014 02:07 )
 
Champix (vareniclin)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи заключението, че е необходимо допълване на предупрежденията към лекари и пациенти, с цел насочване на вниманието към случаи на суицидни мисли и суицидни опити, съобщени при пациенти, приемащи Champix (varenicline), употребяван за отказване от тютюнопушене при възрастни.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 07 Май 2014 19:55 )
 
Лекарствени продукти, съдържащи lumiracoxib

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Лумиракоксиб (Lumiracoxib) на територията на Европейския съюз(ЕС), поради риск от сериозни нежелани лекарствени реакции, засягащи черния дроб. Лумиракоксиб е нестероидно противовъзпалително средство, принадлежащо към групата на т. нар. СОХ – 2 инхибитори. Това е лекарство, което се използва за симптоматично облекчаване в хода на лечението на остеоартрит на тазобедрената и колянната става.

продължава>
 
ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нежелани лекарствени реакции

Ваксините

Повсеместно налагано е мнението, че ваксинирането на малките деца срещу инфекциозни заболявания е нещо добро и полезно за самите тях, а и за цялото общество. Но така ли е в действителност? И ефикасни и безвредни ли са ваксинациите?

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 16 Юни 2016 19:02 )
 
Protelos / Osseor

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча, като спешна мярка включване на строги предупреждения относно риска от тежки Нежелани лекарствени реакции на свръхчувствителност в информацията за Protelos/Osseor, предназначена за лекари и пациенти. Protelos и Osseor са лекарствени продукти, съдържащи strontium ranelate. Те са разрешени за употреба в Европейския съюз (ЕС) от септември 2004г. за лечение на постменопаузална остеопороза за намаление на риска от фрактури на гръбначни прешлени и бедрена кост.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 15 Януари 2014 12:04 )
 
НИМЕЗУЛИД - продължение

Нежелани лекарствени реакции

На 15 .05. 2007 г. Ирландската агенция по лекарствата IMB прекрати временно разрешенията за употреба на всички перорални лекарствени продукти,съдържащи нимезулид, и предприе изтеглянето на тези продукти от фармацевтичния пазар на Ирландия. Причината за това е поява на нова информация за Нежелани лекарствени реакции, която касае връзката между употребата на лекарства, съдържащи нимезулид и появата на чернодробни Нежелани лекарствени реакции. IMB е получила информация от Националния център за чернодробни трансплантации за 6 случая на пациенти, изискващи трансплантация на черен дроб, които са употребявали нимезулид. От момента на разрешаването на нимезулид в Ирландия (1995 г.) до момента лекарствената агенция на Ирландия е получила 53 съобщения за случаи на чернодробни Нежелани лекарствени реакции при употреба на нимезулид. Те включват 9 случая на чернодробна недостатъчност (сред тях са 6-те случая съобщени от националния център по чернодробни трансплантации). Три от случаите са завършили фатално и Ирландската агенция има обезпокояваща информация за още един такъв случай.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 14:32 )
 
Euvax B (hepatitis B vaccine)

Нежелани лекарствени реакции

на определени партиди от ваксината Euvax B (hepatitis B vaccine), производство на LG Life Sciences Ltd., Republic of Korea.

СЗО препоръчва временно прекратяване на разпространението и употребата на определени партиди от ваксината Euvax B (hepatitis B vaccine), производство на LG Life Sciences Ltd., Republic of Korea, поради получена нова информация за Нежелани лекарствени реакции,включително смъртни случаи във Виетнам. Понастоящем се извършва проучване на съобщените случаи на Нежелани лекарствени реакции, като засега не е установена причинно-следствена връзка с ваксината.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:40 )
 
Pозиглитазон (Avandia, Avandamet, Avaglim)

Изявление на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА), относно скорошна публикация за Нежелани лекарствени реакции-сърдечно-съдов риск при употребата на розиглитазон (Avandia, Avandamet, Avaglim)
В публикувана статия в New England Journal of Medicine* (NEJM) се изразява загриженост от леко увеличения риск от инфаркт на миокарда и сърдечно-съдова смърт при пациенти с диабет тип 2, които провеждат лечение с розиглитазон. Статията, основавайки се на анализи на данните за Нежелани лекарствени реакции, получени от 42 клинични изпитвания, показва леко увеличен риск от инфаркт на миокарда и сърдечно-съдова смърт сред приблизително 15 500-те пациенти, лекувани с розиглитазон. Все пак, смъртните случаи по различни причини не са нарастнали значително.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 04 Януари 2021 12:21 )
 
Rosiglitazone* (Avandia) и Pioglitazone* (Actos)

Нежелани лекарствени реакции

След приключване прегледа на ползите и рисковете при приложението на тиазолидиндионите: rosiglitazone* (Avandia) и pioglitazone* (Actos) Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи заключението, че ползите от тези лекарствени продукти продължават да надвишават рисковете, когато се прилагат при одобрените индикации. Все пак ЕМЕА препоръча промяна в лекарствената информация за rosiglitazone и одобри бъдещи дейности за повишаване на научните познания във връзка с безопасното приложение на двете лекарства.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 04 Януари 2021 12:23 )
 


Страница 22 от 26