Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Измамата, наречена „флуорна профилактика”

За да стане ясна същината на проблема с предложената от д-р Николай Шарков, и приета от Комисията по здравеопазане към Четиридесетото народно събрание Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст, ще разгледам с факти и интересна информация въпроса с т.нар. флуорна профилактика от 3 страни:

I Какво представлява зъбният кариес, причината за неговата поява и каква профилактика наистина е нужна.

продължава>
 
Dialevel

Изпълнителна агенция по лекарствата за пореден път предупреждава, че рекламирането на хранителни добавки като лекарствени продукти е подвеждащо, спекулативно и особено опасно в някои случаи.

Повод за настоящото изявление е ширещата се промоция на продукта Dialevel, който се разпространява с изявлението : “Уникална комбинация за регулиране на кръвната захар”.

продължава> Последна промяна ( Петък, 09 Август 2013 20:48 )
 
Кetek

EВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧА ОГРАНИЧАВАНЕ НА УПОТРЕБАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА КETEK
Предупрежденията за преходна загуба на съзнанието и влияние върху зрението.
От януари 2006 г., след получаване на съобщения за тежки чернодробни увреждания при пациенти, употребяващи Кетек, СНМР започна преразглеждане на данните за ефикасност и безопасност на Кетек. В резултат на това в информацията на продукта през 2006 година бяха направени редица промени.

продължава> Последна промяна ( Петък, 16 Май 2014 08:57 )
 
Хепарин с примеси

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) разполага с информация за блокиране на партиди хепарин, произведени от Baxter и Rotexmedica в САЩ и Германия, поради поява на сериозни нежелани лекарствени реакции, включващи хипотония и тежки алергични реакции. Проучването на проблема е показало възможна връзка с наличие на примес, представляващ глюкозаминогликан - вещество, близко по структура до хепарина, което не се открива при използваните до сега рутинни методи на анализ. Понастоящем агенцията за храни и лекарства на САЩ (FDA) e разработила методи за откриване на примеса. Присъствието на този примес в произведени от други производители хепарини, включително разпространяваните на нашия пазар е малко вероятно, но не може да бъде напълно изключено. Във връзка с това ИАЛ изиска от притежателите на разрешените за употреба в България хепарини преди пускане на пазара на всяка партида задължително да прилагат допълнителните методи за анализ, разработени от FDA.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 29 Юни 2011 08:31 )
 
Velcade (bortezomib)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча: Velcade (bortezomib) не трябва да се прилага при пациенти с някои тежки белодробни или сърдечни проблеми (остри дифузни инфилтративни белодробни и перикардни заболявания).

Velcade е показан за лечение на прогресивен мултиплен миелом при пациенти, които са получили без успех поне един вид предишно лечение и вече са били подложени или са неподходящи за костно- мозъчна трансплантация.

продължава>
 
Tysabri (natalizumab)

Европейската агенция по лекарствата(ЕМЕА) взе решение за добавянето на предупреждение в информацията за лекарствения продукт Tysabri (Natalizumаb) относно възможен риск от чернодробни увреждания.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 22 Юни 2011 22:23 )
 
ЗАБРАНА на лекарствени продукти, съдържащи АПРОТИНИН

Trasylol


Решение на комисията на европейските общности от 15. 02.2008 г., относно разрешението за употреба на лекарствени продукти, съдържащи апротинин в лекарствени продукти за системна употреба след рефериране по чл. 107 от директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

продължава> Последна промяна ( Събота, 13 Април 2013 07:49 )
 
Заместникът на аспирина донесе на създателите си само разочарование и огромни загуби

Американският фармацевтичен гигант Merck ще изплати близо 5 милиарда долара обезщетения заради премълчаните странични ефекти на лекарствения продукт Vioxx. Много интересна статия в The New York Times разказва как и защо.
Преди статията на NYT няколко думи за Vioxx и неговата съдба. Медикаментът е създаден, за да замести аспирина. Аспиринът дължи действието си на факта, че подтиска функцията на ензима циколооксигеназа 1 (COX-1). Ацетилсалициловата киселина (това е аспиринът) обаче предизвиква киселини, може да причини язва и е противопоказна на хора с разнообразни стомашночревни проблеми. Вижте прикачената статия за повече информация.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 23 Ноември 2011 13:48 )
 
Профил на безопасност на gardasil

В Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) са получени съобщения за смъртни случаи при жени, на които е приложена ваксината Gardasil. Касае се за 2 съобщения за внезапна и неочаквана смърт на млади жени на територията на Европейския съюз. Gardasil е ваксина, разрешена за употреба в Европейския съюз за профилактика на рак на маточната шийка и други заболявания, причинявани от човешки папилома вирус (HPV) тип 6, 11, 16 и 18. Изчислено е, че приблизително 1.5 милиона пациенти са ваксинирани с HPV ваксина в Европа.

продължава> Последна промяна ( Петък, 13 Януари 2012 09:07 )
 
Очни увреждания при употреба на бифосфонати

Бифосфонатите имат широка употреба в лечението и профилактиката на остеопороза, като се използват още при болест на Pаget, хиперкалциемия при малигнени заболявания и метастази.

Разрешени за употреба в България са продукти съдържащи аlendronic acid, сlodronic acid, рamidronic acid, risedronic acid,zoledronic acid и ibandronic acid.

Най-честите нежелани реакции на бифосфонатите засягат гастроинтестиналната система - гадене, диспепсия,коремна болка, езофагеални нарушения,както и мускулно-скелетната система - артралгия и миалгия.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 01 Януари 2019 12:20 )
 


Страница 21 от 26