Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Nimesulide

Nimesulide е нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС) от групата на сулфонанилидите с предимно подтискане на COX-2 (циклооксигеназа-2). Разрешените за употреба в България продукти съдържащи това лекарствено вещество са :
AULIN на CSC Pharmaceuticals Ltd. - таблетки и гранули по 100 мг и супозитории 200 мг и
NIMESIL на Berlin – Chemie – гранули за перорална суспензия. Към момента одобрените показания за приложение на тези продукти включват облекчаване на болка при остеоартроза, ревматично заболяване, болка след оперативна интервенция, травма или възпалителни състояния в стоматологията и дисменорея.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 10 Септември 2013 23:47 )
 
Rofecoxib (vioxx)

ROFECOXIB (VIOXX) е селективен COX-2-инхибитор, разрешен за употреба в страната през 2000г. за симптоматично лечение на остеоартроза и остра болка. Неотдавна беше одобрена и нова индикация на продукта - симптоматично лечение на ревматоиден артрит. Лекарствената информация беше актуализирана както във връзка с новата индикация, така и по отношение на профила за безопасност - резултат от завършили клинични изпитвания и постмаркетингови съобщения за нежелани реакции.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 26 Ноември 2015 17:11 )
 
Инхибитори на hmg-coa редуктаза

(atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, simvastatin)
След изтеглянето от употреба на cerivastatin през 2001г. поради съобщените случаи на тежка, понякога фатална рабдомиолиза, Европейската агенция за оценка на лекарствата (ЕМЕА) с участието на експерти от различни страни започна сравнителна преоценка на мускулната токсичност на всички антихиперлипидемични лекарства - инхибитори на HMG-CoA редуктаза.

Резултатите от тази оценка потвърждават, че появата на мускулни увреждания, свързани с употребата на HMG-CoA редуктазни инхибитори е дозо-зависим, групово-специфичен ефект. Поради различия в тяхната фармакокинетика и липофилност, потенциалът за индуциране на мускулни нарушения варира между отделните продукти.

продължава> Последна промяна ( Събота, 12 Октомври 2013 13:08 )
 
Хормонална заместителна терапия

ХЗТ
Недоказан ефект върху сърдечно-съдовите заболявания

Хормоналната заместителна терапия (ХЗТ) с естрогени, приложени самостоятелно или в комбинация с прогестагени, е показана за лечение на менопаузалните симптоми като някои от продуктите се използват и за профилактика на остеопороза, свързана с естрогенен дефицит. Базирайки се на наблюденията от предишни епидемиологични проучвания и потенциално благоприятния ефект на естрогените върху липидния баланс и атеросклеротичните процеси, до скоро се считаше, че ХЗТ предотвратява развитието на коронарна атеросклероза и ИБС.
Резултатите от по-нови рандомизирани плацебо-контролирани клинични изпитвания не потвърждават тези очаквания. Проучванията показват тенденция за увеличаване на заболеваемостта и смъртността от ИБС през първите една - две години приложение на ХЗТ.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 04 Март 2014 10:06 )
 
Epoetin alfa

Нежелани лекарствени реакции

В миналия брой на бюлетина ви информирахме за промени в лекарствената информация на Еprex (epoetin alfa) във връзка с наблюдаваните случаи на Нежелани лекарствени реакции-изолирана аплазия на червените кръвни клетки (еритробластопения). Заболяването се наблюдава рядко при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), провеждащи лечение с различни видове рекомбинантен еритропоетин. Честотата на еритробластопенията при пациенти с ХБН лекувани с Eprex (epoetin alfa) е нарастнала от <1/10 000 на 1.14/10 000 едногодишни курса на лечение. За останалите видове рекомбинантен еритропоетин съобщенията са по-малко от 10. Въпреки това не може да се изключи груповоспецифична реакция, поради което в лекарствената информация на всички продукти съществуват подобни предупреждения за Нежелани лекарствени реакции. До момента не е намерено достоверно обяснение на по-големия брой съобщения за еритробластопения свързана с употребата на Eprex, особено след 1998г.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:23 )
 
Evarin

Нежелани лекарствени реакции

Доказана безопасност само за лечение на депресивен епизод и обсесивно-компулсивно разстройство
Лекарственият продукт Evarin съдържа лекарственото вещество fluvoxamine и е разрешен за употреба в България от април 1995 година.
Evarin принадлежи към групата селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) и е разрешен за употреба за лечение на депресия и обсесивно-компулсивно разстройство.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:16 )
 
Yproterone acetate(diane 35)

Антиандрогенният прогестаген сyproterone acetate в комбинация с ethinylestradiol се съдържа в лекарствения продукт Diane 35. Продуктът е показан за лечение на андроген-зависими заболявания при жени- акне, особено тежките му форми, придружено от себорея, възпаление или образуване на възли - папулопустулозно и нодулокистично акне, андрогенна алопеция и леки форми на хирзутизъм.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 29 Юни 2014 09:36 )
 
Epoetin alfa (eprex)

В предишния брой на бюлетина Нежелани лекарствени реакции ви информирахме за настъпилите промени в указанията за употреба на Eprex (epoetin alfa) при болни с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) във връзка с наблюдаваната при тях повишена честота на еритробластопения.

До 28 февруари 2003г. са съобщени общо 247 случая на Нежелани лекарствени реакции-подозирана еритробластопения, свързана с приложение на Eprex при болни с ХБН.

При 188 от тях са установени неутрализиращи еритропоетина антитела. Няма промяна в честотата на нежеланата реакция, която остава в категорията на редките Нежелани лекарствени реакции.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 23 Юни 2014 11:37 )
 
Desloratadine (aerius)

Нежелани лекарствени реакции

Лекарствената информация за Aerius (desloratadine) беше актуализирана за да отрази предупреждението, че употребата му по време на бременност не се препоръчва. Актуализацията е в резултат на завършилата в ЕС оценка на Нежелани лекарствени реакции-риска от вродени аномалии при деца, които са били изложени на ефекта от лекарството по време на вътреутробното развитие.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 25 Юли 2011 20:55 )
 
Repaglinide и gem.ibrozil

Нежелани лекарствени реакции

NovoNorm (repaglinide), стимулиращ секрецията на инсулин, е разрешен за употреба през 1998г. за лечение на пациенти с диабет тип 2, при които диетата и физическата активност, както и приложението на метформин /Metformin, Meglucon, Glucophage,Metfogamma,Metfodiab,Neoformin,Siofor,Sophamet,Glibomet,Glucovance/като монотерапия не осигуряват задоволителен контрол на кръвната захар.

продължава> Последна промяна ( Събота, 29 Юни 2013 23:07 )
 


Страница 24 от 26