Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Роля и място на инхибиторите на тумор некрозис фактор алфа в лечението на ревматоиден артрит-tnfalfa

Нежелани лекарствени реакции

Ингибитор альфа-фактора некроза опухоли

Пациентите с ревматоиден артрит често показват различия по отношение прогресията на заболяването, отговора на прилаганото лечение, поносимостта спрямо Нежелани лекарствени реакции на различните лекарства, които се прилагат.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 11 Февруари 2014 20:00 )
 
Дългодействащи бeta-2 адренорецепторни агонисти

Нежелани лекарствени реакции

Американският регулаторен орган за храни и лекарства (FDA)изиска от притежателите на разрешения за употреба да допълнят лекарствената информация за дълго действащите $-2- адренорецепторни агонисти salmeterol/ fluticasone propionate,formoterol и salmeterol под формата на прах за инхалации, като включат нови предупреждения и правила за употреба,за да се подчертае, че тези лекарства могат да засилят риска от Нежелани лекарствени реакции -тежки астматични епизоди и смърт в хода на тези епизоди. Данни от клинични проучвания сочат поголям брой Нежелани лекарствени реакции, свързани с астма смъртни случаи, при пациенти,приемащи дългодействащите $-2- адренорецепторни агонисти като допълнение към обичайното лечение, в сравнение с пациенти, приемащи плацебо и обичайно лечение. При първо или последващо предписване на такива лекарствени продукти, пациентите трябва да бъдат информирани за Нежелани лекарствени реакции.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 11:47 )
 
Metoclopramide

Нежелани лекарствени реакции

Мetoclopramide, разрешен за употреба у нас под търговски имена - Cerucal, Degan, Reglan, Pramidin, е показан за симптоматично лечение на: нарушения в мотилитета на горните отдели на стомашночревния тракт; гадене и повръщане от различен произход; диабетна гастропареза и за улеснение на пасажа през стомаха и тънките черва при рентгенови изследвания. Съществува под формата на инжекционен разтвор за интрамускулно и интравенозно приложение, перорални таблетки и назален спрей.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 27 Август 2014 22:29 )
 
Elidel и Protopic/Protopy*

Европейската лекарствена агенция завърши прегледа на лекарствената безопасност за продуктите Elidel(pimecrolimus) и Protopic/Protopy*(tacrolimus) и направи заключението, че ползата от употребата на тези два продукта за дерматологично приложение надхвърля риска, но те трябва да се прилагат с по-голяма предпазливост,за да се намалят колкото е възможно повече Нежелани лекарствени реакции-потенциалните рискове от поява на кожен рак и лимфоми.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 16 Април 2013 23:11 )
 
Употреба на метадон

METADON

е синтетичен опиоиден аналгетик, който се употребява за лечение на опиоидна зависимост.
Шведската лекарствена агенция съобщава за 32 случая на Нежелани лекарствени реакции-удължаване на QT- интервала, аритмия или внезапна смърт след приложено лечение с метадон.

продължава> Последна промяна ( Събота, 10 Май 2014 11:41 )
 
Интраоперативен floppy iris syndrom (ifis)

Tamsulosin e алфа-блокер, одобрен за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия. Напоследък се установи, че употребата на тамсулозин причинява Нежелани лекарствени реакции-интраоперативен Floppy Iris Syndrome, новодиагностициран вариант на синдрома на малката зеница, който може да доведе до повишена честота на усложненията на процедурата по време на катарактна хирургия.

продължава> Последна промяна ( Събота, 28 Януари 2017 21:47 )
 
Лекарствени продукти,съдържащи calcitonin

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина CHMP извърши преоценка на съотношението полза/ риск на лекарствените продукти, съдържащи calcitonin и са под формата на инжекционни разтвори,което налага промяна в терапевтичните индикации както следва:
Отпадат следните показания:

продължава> Последна промяна ( Сряда, 01 Юни 2011 20:08 )
 
Остеонекроза на челюстта

Съобщени са случаи на Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза на челюстта при пациенти, лекувани с бифосфонати. Повечето случаи са наблюдавани при болни,страдащи от злокачествени заболявания,при които бифосфонатите са прилагани интравенозно. Получени са също така съобщения за Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза при перорално приложение на бифосфонатите. Повечето пациенти, които развиват остеонекроза на челюстта по света при употребата на бифосфонати са провеждали химиотерапия или терапия с кортикостероиди.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 29 Октомври 2014 18:23 )
 
LINEZOLID (ZYVOXID)

Необходимо е функцията на очите рутинно да се проверява за Нежелани лекарствени реакции при пациенти, при които се налага продължителен- над 28 дни курс на лечение с линезолид. Всички нови очни симптоми при пациенти, които се лекуват с линезолид трябва да се оценяват своевременно.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 10 Ноември 2013 21:31 )
 
Сериозни чернодробни нежелани реакции, свързани с приложението на лекарства, съдържащ cimicifugae racemosae rhizoma (blac cohosh,root)

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) и Комитетът за Растителни продукти (НМРС) разполагат с данни за случаи на хепатотоксичност при пациенти, употребявали Cimicifugae racemosae rhizomae (Black Cohosh, root).
Въз основа на наличните данни HMPC, направи заключението, че съществува потенциална връзка между лекарствените продукти от растителен произход, съдържащи Cimicifugae racemosae rhizomae (Black Cohosh, root) и наблюдаваната хепатотоксичност.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 04 Юни 2013 12:24 )
 


Страница 25 от 25