Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Хормонозаместителна терапия

Повод за връщане към темата за Нежелани лекарствени реакции при употреба на хормонозаместителна терапия (ХЗТ) са публикуваните резултати от проучванията UK Million Women Study и Women’s Health Initiative Memory Study.

Проучването UK Million Women Study извежда данни за повишен риск от карцином на млечната жлеза при употреба на ХЗТ.
Проучването изследва ефекта на различните видове ХЗТ и tibolone(Livial®) върху 1 084 110 жени на възраст 50-64 г, които са били проследявани за Нежелани лекарствени реакции развитие на карцином на гърдата и смърт в продължение на 5 години.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 14:33 )
 
Употреба на paroxetine и venlafaxine

Нежелани лекарствени реакции

Данните за ефективност и безопасност от опита при възрастни не могат да се пренасят при деца!
Seroxat (paroxetine) е антидепресант от групата на селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина. Разрешен е за употреба в България от началото на 2000г. за лечение на депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, паническо разстройство, социално тревожно разстройство и генерализирана тревожност, както и за лечение на посттравматично стресово разстройство.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 23 Ноември 2014 23:25 )
 
Синдром на лекарствена свръхчувствителност

Нежелани лекарствени реакции

Синдромът на лекарствена свръхчувствителност, наричан още лекарствено обусловена реакция с еозинофилия исистемни симптоми, е тежка проява на идиосинкразия. Характеризира се с треска, обриви, засягане на вътрешните органи (хепатит, миокардит, нефрит или пневмонит) и може да се появи от 1 до 8 седмици след прием на лекарството.
Треската обичайно се появява най-рано и се последва от широко разпространен и продължително персистиращ папулопустулозен или еритематозен кожен обрив, който често прогресира до ексфолиативен дерматит. Тежестта на Нежелани лекарствени реакции кожните прояви не винаги е в съответствие със степента на засягане на вътрешните органи, което може да протече безсимптомно или да прогресира до животозастрашаващо състояние.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 12:28 )
 
Sumatriptan

Нежелани лекарствени реакции

Sumatriptan е селективен 5-НТ1 антагонист, показан за лечение на мигренозни пристъпи с или без аура. Според изследователи от Нова Зеландия и Холандия, употребата на sumatriptan може да доведе до засилване на болка, свързана с предшестващи възпалителни процеси или травма. Sumatriptan е бил обект на активно постмаркетингово проследяване на безопасността в продължение на 8 години чрез системата за интензивно мониториране на Нова Зеландия. Използвани са и данни от системата за спонтанни съобщения за Нежелани лекарствени реакции на Холандския център за лекарствена безопасност Lareb.

продължава> Последна промяна ( Събота, 17 Май 2014 17:10 )
 
Casodex 150 mg

Нежелани лекарствени реакции

Casodex 150 mg (bicalutamide) е разрешен за употреба от май 2003 г.за лечение на локално авансирал рак на простатата, самостоятелно или като адювантно лечение към радикална простатектомия или лъчетерапия, както и при пациенти, при които оперативна кастрация или друга интервенция е неподходяща.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 06 Януари 2014 19:21 )
 
Лекарствата, които се използват за профилактика на мигрена:

Propranolol, Metoprolol

продължава> Последна промяна ( Вторник, 08 Април 2014 07:27 )
 
Роля и място на инхибиторите на тумор некрозис фактор алфа в лечението на ревматоиден артрит-tnfalfa

Нежелани лекарствени реакции

Ингибитор альфа-фактора некроза опухоли

Пациентите с ревматоиден артрит често показват различия по отношение прогресията на заболяването, отговора на прилаганото лечение, поносимостта спрямо Нежелани лекарствени реакции на различните лекарства, които се прилагат.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 11 Февруари 2014 20:00 )
 
Дългодействащи бeta-2 адренорецепторни агонисти

Нежелани лекарствени реакции

Американският регулаторен орган за храни и лекарства (FDA)изиска от притежателите на разрешения за употреба да допълнят лекарствената информация за дълго действащите $-2- адренорецепторни агонисти salmeterol/ fluticasone propionate,formoterol и salmeterol под формата на прах за инхалации, като включат нови предупреждения и правила за употреба,за да се подчертае, че тези лекарства могат да засилят риска от Нежелани лекарствени реакции -тежки астматични епизоди и смърт в хода на тези епизоди. Данни от клинични проучвания сочат поголям брой Нежелани лекарствени реакции, свързани с астма смъртни случаи, при пациенти,приемащи дългодействащите $-2- адренорецепторни агонисти като допълнение към обичайното лечение, в сравнение с пациенти, приемащи плацебо и обичайно лечение. При първо или последващо предписване на такива лекарствени продукти, пациентите трябва да бъдат информирани за Нежелани лекарствени реакции.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 11:47 )
 
Metoclopramide

Нежелани лекарствени реакции

Мetoclopramide, разрешен за употреба у нас под търговски имена - Cerucal, Degan, Reglan, Pramidin, е показан за симптоматично лечение на: нарушения в мотилитета на горните отдели на стомашночревния тракт; гадене и повръщане от различен произход; диабетна гастропареза и за улеснение на пасажа през стомаха и тънките черва при рентгенови изследвания. Съществува под формата на инжекционен разтвор за интрамускулно и интравенозно приложение, перорални таблетки и назален спрей.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 27 Август 2014 22:29 )
 
Elidel и Protopic/Protopy*

СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕКАРСТВЕНА АГЕНЦИЯ (EMEA)  ОТНОСНО ПРЕГЛЕДА НА ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ELIDEL И PROTOPIC/PROTOPY*

Европейската лекарствена агенция препоръча предпазлива употреба на Elidel и Protopic/Protopy* (оригиналното съобщение може да бъде прочетено на интернет адрес http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/pr/9888206en.pdf)

Европейската лекарствена агенция завърши прегледа на лекарствената безопасност за продуктите Elidel (pimecrolimus) и Protopic/Protopy* (tacrolimus) и направи заключението, че ползата от употребата на тези два продукта за дерматологично приложение надхвърля риска, но те трябва да се прилагат с по-голяма предпазливост, за да се намалят колкото е възможно повече потенциалните рискове от поява на кожен рак и лимфоми.

Пациентите, които вече провеждат лечение с Elidel или Protopic/Protopy* не трябва да спират или променят лечението си без консултация с лекуващия лекар.

Elidel и Protopic/Protopy* са лекарства за приложение върху кожата, които се използват при лечението на атопичен дерматит (екзема). След появата на съобщения за рак на кожата и лимфоми при пациенти, които са употребявали тези лекарства, Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СHMP) към Европейската лекарствена агенция предприе през април 2005 г. преглед на данните за безопасност на двата продукта.

Наличните до момента данни не дават основание на Комитета да стигне до заключение дали Elidel и Protopic/Protopy* са причина за съобщените случаи на кожен рак или лимфоми. Комитетът поиска от притежателите на разрешение за употреба на тези лекарства да събират допълнителни данни за дългосрочния профил на безопасност при употреба на продуктите, които да потвърдят, че той остава приемлив.

Комитетът препоръча промени в одобрената информация за тези продукти, което има за цел да повиши вниманието на пациентите и лекарите за потенциални дългосрочни рискове, свързани с употребата на тези лекарствени продукти.

*Лекарствен продукт, който към момента не е разрешен за употреба в Р. БългарияВъпроси и отговори свързани с прилагането на лекарствените продукти ELIDEL и PROTOPIC/PROTOPY* (оригиналното съобщение може да бъде прочетено на интернет адрес http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/pr/8027006en.pdf)

По искане на Европейската комисия и регулаторните органи на Дания (референтна страна за оценка на Elidel в Европейския съюз), Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина(СНМР) направи преглед на данните за безопасност на лекарствените продукти, съдържащи tacrolimus и pimicrolimus, прилагани локално(върху кожата) за лечение на атопичен дерматит. Стигна се до заключението, че ползата от прилагането на тези лекарства засега надвишава риска, но се препоръчват някои промени в лекарствената информация.


НА КОИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ Е НАПРАВЕН ПРЕГЛЕД?

СНМР направи преглед на всички лекарствени продукти за локално приложение, съдържащи tacrolimus и pimicrolimus, разрешени за употреба в Европейския съюз(ЕС) за лечение на атопични дерматити(екзема - сърбящ, червен обрив; атопичен - означава свързан с алергия). Това са:
- Elidel - лекарствен продукт, съдържащ pimicrolimus, разрешен за употреба най–напред в Дания, а по-късно и в други европейски страни, за лечение на леки и средно тежки форми на атопични дерматити.
- Protopic/Protopy*– лекарствен продукт, съдържащ tacrolimus, разрешен за употреба във всички страни на ЕС за лечение на средно изразени и тежки форми на атопични дерматити, при които не може да се използва или не се повлияват от стандартното лечение с локални кортикостероиди.

Тacrolimus и pimicrolimus са лекарства, които принадлежат към групата на имуномодулаторите. Това означава, че те повлияват имунната система (естествените защитни сили на организма). При атопичния дерматит засилената реакция на имунната система на кожата причинява възпаление (сърбеж, зачервяване, суха кожа). Тacrolimus и pimicrolimus успокояват имунната система и така се подпомага облекчаването на възпалението и сърбежа.


ЗАЩО СНМР НАПРАВИ ПРЕГЛЕД НА ТЕЗИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ?

Всички лекарствени продукти, продавани в ЕС, включително Elidel и Protopic/Protopy* се проследяват непрекъснато. В хода на това проследяване е идентифициран “сигнал, свързан с безопасността”(белег за възможни нежелани ефекти), насочващ към потенциален риск от рак на кожата и лимфоми (друг вид злокачествено заболяване) при употребата на тези лекарства. Европейската комисия и регулаторните органи на Дания поискаха от СНМР да преразгледа всички налични данни, за да прецени: има ли потенциална причинно- следствена връзка между прилагането на Elidel и Protopic/Protopy* и появата на кожен рак или лимфоми; как това се отразява върху профила на безопасност на тези лекарствени продукти и да даде становище дали са необходими бъдещи мерки.


КАКВИ ДАННИ РАЗГЛЕДА СНМР?

Притежателите на разрешение за употреба на Elidel и Protopic/Protopy* представиха на СНМР научните данни, относно безопасността и ефикасността на Elidel и Protopic/Protopy*. Те включват данни от предклинични и клинични изпитвания, съобщения за нежелани лекарствени реакции, епидемиологични проучвания, както и информация, публикувана в научни списания.


КАКВИ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НАПРАВИ CHMP?

Заключенията на CHMP са, че ползата от употребата на tacrolimus и pimecrolimus за външно приложение все още надвишава риска. Засега наличните данни не дават възможност да се приеме или отхвърли, че употребата им е свързана с появата на съобщаваните рак или лимфоми. CHMP изиска от притежателите на разрешението за употреба да събират допълнителни данни за дългосрочния профил на безопасност на tacrolimus и pimecrolimus, които да потвърдят, че той остава приемлив. Тези резултати обаче ще станат известни след години. Междувременно CHMP препоръча продуктите да се употребяват с по- голяма предпазливост от обичайната. Лекарите и пациентите трябва да знаят, че е нужно да се проследяват болните с атопичен дерматит и, че трябва да се съобщават всички подозирани нежелани реакции, включително и тумори.

CHMP препоръча да се извършат промени в информацията за продукта (информация, предназначена за лекари и пациенти) за Elidel и Protopic/Protopy*.

CHMP препоръча информацията за Elidel да се промени, като се подчертае, че продуктът трябва да се употребява при пациенти с атопичен дерматит в лека и умерена степен, само когато те не могат да употребяват или не се повлияват от локален кортикостероид.


КАКВИ СА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ?

Пациентите, които употребяват Elidel или Protopic/ Protopy* не трябва да спират или да променят лечението си, преди да обсъдят това с лекаря, който им го е предписал.


КАКВИ СЕ ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ЛЕКАРИТЕ?

Когато изписват Elidel или Protopic/ Protopy* лекарите трябва да знаят,че:
• Тези лекарства трябва да се употребяват само от пациенти над 2 годишна възраст с лека до умерена форма на атопичен дерматит (за Elidel) и средна до тежка форма на атопичен дерматит (за Protopic/Protopy*), когато лечение с локални кортикостероиди не трябва или не може да се използва. Това може да е по причина на местонахождението на увреждането, което не е подходящо за приложение на кортикостероиди (напр. лице и шия), когато заболяването не се повлиява от кортикостероидно лечение или пациентът има непоносимост към лекарства от тази група.
• Само лекари с опит в диагностицирането и терапията на атопичния дерматит трябва да започват лечение с Elidel или Protopic/Protopy*.
• Elidel или Protopic/ Protopy* трябва да се прилагат само на тънък слой върху увредената кожна повърхност.
• Трябва да се избягва продължителна употреба. Лечението трябва да продължи докато екземата се овладее и след това да се спре.
• Ако заболяването не се повлиява от лечението или състоянието се влоши, диагнозата атопичен дерматит трябва да се преоцени и да се предприеме друг лечебен подход.
• Тези лекарства не трябва да се употребяват при имунокомпрометирани възрастни пациенти или деца (пациенти с увредена имунна система по причина на заболяване като СПИН или защото приемат лекарства, които подтискат имунната система, например такива които се употребяват от хора след трансплантация).
• Тези лекарства не трябва да се прилагат при ракови или предракови увреждания на кожата.
• Случаи на рак, включително кожни или други видове лимфоми и кожен рак са съобщени при пациенти, употребявали такива лекарствени продукти.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА PROTOPIC/ PROTOPY*:
• Ако при започване на лечението пациентът има лимфаденопатия (увеличени лимфни възли или “жлези”) лекарят трябва да направи изследване и проследяване на лимфните възли в хода на лечението.
• Трябва да се употребява възможно най-ниската концентрация.
• Трябва да се употребява по възможност веднъж дневно.

Лекарственият продукт Elidel (pimecrolimus) cream 1% e разрешен за употреба в Р. България на 17.10.2003 г. , а от 2004 г. се предлага на нашия фармацевтичен пазар. В сравнение с терапевтичните алтернативи за сега данните за консумацията на продукта са ниски. Elidel е разрешен в България по опростена CADREAC процедура, базирана на европейската процедура по взаимно признаване с референтна страна Дания. По силата на тази процедура предвидената в ЕС промяна тип ІІ ще бъде направена и в България. След приключване на процедурата Кратката характеристика на Elidel, съдържаща обновената информация за продукта ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАЛ. Към днешна дата на адрес www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/elidel/ElidelSPC.pdf може да бъде видян одобрения от EMEA текст на информацията за Elidel.

Protopic/Protopy* за сега не е разрешен за употреба в Р. България.

Напомняме ви да съобщавате всички подозирани нежелани реакции, свързани с употреба на лекарствени продукти като изпратите жълтата карта, която може да се попълва и директно on-line на Интернет-страницата на ИАЛ: www.bda.bg/ Лекарствена безопасност/ Система за спонтанни съобщения, при посочване на жълтата карта.


http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Вторник, 13 Март 2018 16:35 )
 


Страница 25 от 26