Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
TYSABRI-РИСК ОТ ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (ПМЛ)

Актуализирани препоръки за минимизиране на риска от Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение с Tysabri

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 21:35 )
 
УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ ДИАБЕТНА КЕТОАЦИДОЗА ПРИ УПОТРЕБА НА SGLT2-ИНХИБИТОРИ

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената  безопасност (PRAC) препоръча допълнителни мерки за намаляване на риска от диабетна кетоацидоза при употреба на SGLT2-инхибитори

 

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 20:45 )
 
ПРЕКРАТЯВАТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА БИОПАРОКС

/сериозни алергични реакции , кръстосана антибиотична резистентност и ниска  ефективност/

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на оро-мукозален и назален спрей, съдържащ фузафунгин*.

Съображенията на PRAC са свързани със сериозни алергични реакции и ограничени  данни за ефект

продължава> Последна промяна ( Събота, 27 Февруари 2016 16:42 )
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я за отказ от ваксини

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отказ от ваксини

от...............................................................................
трите имена

Ваксинирането е „медицинска дейност” по смисъла на чл. 87 от Закона за здравето и "инвазивен метод, носещ риск за живота и здравето" по смисъла на чл. 89, както и съгласно определението в § 1 т.3 от Допълнителните разпоредби. От това следва, че преди поставяне на ваксина трябва да ми бъде предоставено информирано съгласие в писмена форма, което съгласие, съгласно чл. 90 от същия закон, може да бъде оттеглено по всяко време.

Тази ми позиция се подрепя и от следните международни нормативни актове:

Конвенция за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагане постиженията на биологията и медицината (ратифицирана от Р. България и имаща статут на закон):
Чл.5. Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.
Чл.6 т.2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция....
Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Р. България, влезлите в сила международни актове имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат.

Универсална декларация за биоетика и човешки права на ЮНЕСКО:
Чл. 6. ал. 1 Всички превантивни, диагностични и терапевтични медицински интервенции се извършват само с предварително свободно дадено информирано съгласие на лицето, основано на адекватна информация. Съгласието може да се оттегли по всяко време и по всякаква причина, без негативни последици за лицето и без предразсъдъци към него.
Чл. 5. Свободата на лицата да вземат сами решения и да носят отговорност за тези решения, зачитайки свободата на другите, трябва да се уважава.
България като член на Юнеско е длъжна да вземе предвид тази Декларация.


Поради гореизложените факти ОТКАЗВАМ да бъдат поставяни ваксини на детето ми:

...............................................................................
трите имена

Дата:........................................                                               Декларатор:.............................................

 
ТАМИФЛУ ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВЕЧЕ ВРЕДИ ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ/ЭКСПЕРТЫ ДОКАЗАЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТАМИФЛЮ»

Eксперти предупредиха, че широката употреба на Тамифлу ще причини повече вреди отколкото ползи

http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/16/swine-flu-tamiflu-helpline-paracetamol

Неделя, 16 август 2009 г.

Правителството (на Великобритания – б.п.) отхвърли съвета на своите съветници-експерти по свинския грип, които заявиха, че широката употреба на антигрипното лекарство Тамифлу е неоправдана и предложиха да се насърчи обществеността да използва Парацетамол.

продължава> Последна промяна ( Събота, 19 Декември 2015 00:18 )
 
МУКОЛИТИКИ - НЕ ДАВАЙТЕ ИХ ДЕТЯМ

Детям младше 2-х лет давать муколитики (средства, разжижающие мокроту) запрещено.

РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРЕВЫШАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
После того, как муколитики для детей были запрещены во Франции (апрель 2010) в связи с возникновением тяжёлых осложнений в дыхательных путях и их установленной связи с приёмом данных препаратов, мы проинформировали итальянские власти о необходимости принять меры и в нашей стране.

продължава> Последна промяна ( Петък, 04 Декември 2015 14:55 )
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА BETMIGA/БЕТМИГА® (MIRABEGRON) – НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Betmiga. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Betmiga.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 22 Ноември 2015 21:33 )
 
НЕ ПОСЯГАЙТЕ ЧЕСТО КЪМ ОБЕЗБОЛЯВАЩИТЕ/АСПИРИН И ПАРАЦЕТАМОЛ ВОВСЕ НЕ ТАК БЕЗОБИДНЫ

Вземани редовно, те може да създадат много повече болка, отколкото да облекчат

Всеки в един или друг момент посяга към обезболяващи хапчета – някои често, други още по-често. Защото го боли главата. Или коленете. Или проклетото рамо не му дава мира.
Посяга, макар да знае, че няма „безобидно" хапче. Но с убеждението, че аналгетиците са по-малкото зло.

продължава> Последна промяна ( Събота, 14 Ноември 2015 19:43 )
 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ - С. Ю. Штрыголь,

доктор мед. наук, профессор, Т. В. Кортунова, канд. фарм. наук, доцент, Д. В. Штрыголь, канд. мед. наук, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Последние 30 лет ознаменованы все более широким применением ноотропных средств. Термин «ноотропный препарат» (от греч. noos — мышление, разум; tropos — стремление) был предложен в 1972 г.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 02 Ноември 2015 09:21 )
 
PROZAC-СИЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ И ПРИСТУПЫ НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИИ

Антидепрессанты: спокойствие – это не только спокойствие

«Не волнуйся, будь счастлив» – вот главная заповедь нашего времени, кодекс веры цивилизации XXI века. Старую песенку смешного негра с шотландской фамилией Макферрин впору делать гимном Объединенных наций.

Путь к исполнению мечты непременно должен проходить через испытания, трудности. Это непременное условие любой религии, даже суперсовременной. Дорогу в нирвану вечного кайфа перегораживает Депрессия.

Многолетние усилия фармакологов увенчались безоговорочным успехом: сейчас это самое модное заболевание.
В отличие от простуды, популярность ее не снижается в зависимости от сезона. Не страдать депрессиями просто неприлично. Это все равно, что верить в бога и не читать молитвы.

В религии нашего времени молитвы подменены химическими веществами – антидепрессантами. Они появились без малого полвека назад. Но вскоре выяснилось, что у антидепрессантов масса побочных эффектов – сухость во рту, запор, потливость, слабость, бессонница и ожирение. Но что много хуже, антидепрессанты вызывали нарушения сердечного ритма, проблемы с печенью и почками, снижение потенции.

Полтора десятка лет назад был запатентован антидепрессант нового поколения «Prozac». Он оказался настоящим чудом – побочных эффектов обнаружено не было. В аптеке всем желающим давали попробовать таблеточку. Как у драгдиллеров – первая доза бесплатно.

Америка, а следом и весь мир подсели на «Прозак». Теперь мода докатилась и до нас.

НО «ПРОЗАК» – НЕ ВАЛЕРЬЯНКА, А ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА.
А его пользуют как средство улучшения настроения.

Не сразу выяснилось, что «Прозак» и его аналоги вызывают сильную зависимость.

Больше половины людей, решивших завязать с таблетками, испытывали «ломку». Из-за антидепрессантов у каждого двадцатого случались приступы немотивированной агрессии. С 1996 года Америку захлестнула волна: школьники расстреливали учителей и одноклассников, заканчивали жизнь самоубийством.

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО МНОГИЕ ДЕТИ-УБИЙЦЫ РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЛИ «ПРОЗАК».

Больные с депрессией часто хотят умереть или кого-нибудь убить. Антидепрессанты дают силы сделать это.

Впрочем, к черту крайние случаи. Дело в другом: постоянное химическое счастье – как постоянное опьянение. Острота ощущений теряется, эмоции притупляются, и ты постепенно превращаешься в блуждающего биоробота с идиотской ухмылкой на лице. Американцы называют подобных субъектов «счастливыми дураками».

А от депрессий, кстати, отлично помогают физические упражнения. Если чувствуешь, что все серьезно – вали к врачу. А если просто хочется поесть таблеточек – купи витамины. Можно попытаться внушить себе, что это антидепрессант. Авось полегчает.

http://www.yoki.ru/

Ещё...

MIRTAZAPINE,FLUOXETINE-РИСК ЗАРАЖЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ БАКТЕРИЯМИ


Прием антидепрессантов повышает риск инфицирования

Ученые Мичиганского университета выяснили, что прием антидепрессантов увеличивает риск заражения смертельно опасными бактериями из рода клостридий. Подобная инфекция ежегодно становится причиной смерти более чем 7 тысяч жизней. Выяснилось, что препараты Ремерон (миртазапин) и Прозак (флуоксетин) повышают риски заболеть на 36 процентов.

Причина такого явления пока не установлена. О влиянии депрессии на работу желудочно-кишечного тракта ученым известно давно и в будущем они намерены более детально изучить данный вопрос.

http://www.pravda.ru/

Последна промяна ( Петък, 25 Септември 2015 12:23 )
 


Страница 3 от 25