Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
ЛОПЕРАМИД -КАТО НАРКОТИК / НАРКОМАНЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАССТРОЙСТВА ЖИВОТА

Противодиарийно лекарство -най - новия хит сред наркоманите

Медиците са разтревожени : наркоманите използват противодиарийното лекарство   Имодиум  като наркотик.

продължава> Последна промяна ( Събота, 31 Декември 2016 22:19 )
 
DAKLINZA, EXVIERA, HARVONI, OLYSIO, SOVALDI ,VIEKIRAX - РИСК ОТ РЕАКТИВИРАНЕ НА ХЕПАТИТ В И ПОВТОРНА ПОЯВА НА ХЕПАТО-ЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ /РАК НА ЧЕРНИЯ ДРОБ/

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) разширява обхвата на преразглеждане на директно действащите антивирусни средства срещу хепатит С

На 17 март 2016 г. ЕМА започна преразглеждане на лекарствата, известни като директно действащи антивирусни средства, предназначени за лечение на хроничен хепатит С.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 20 Декември 2016 15:44 )
 
OMNISCAN ,GADOVIS ,MAGNEVIST ,OPTIMARK - КОНТРАСТНИТЕ СРЕДСТВА СЪДЪРЖАЩИ ГАДОЛИНИЙ , ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА - РИСК ОТ НАТРУПВАНЕ В МОЗЪКА

ЕМА преразглежда контрастните средства съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика

Целта на прегледа е да се оценят налични доказателства за натрупване на гадолиний в мозъчната тъкан

продължава> Последна промяна ( Вторник, 05 Април 2016 13:00 )
 
TYSABRI-РИСК ОТ ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (ПМЛ)

Актуализирани препоръки за минимизиране на риска от Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение с Tysabri

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 21:35 )
 
УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ ДИАБЕТНА КЕТОАЦИДОЗА ПРИ УПОТРЕБА НА SGLT2-ИНХИБИТОРИ

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената  безопасност (PRAC) препоръча допълнителни мерки за намаляване на риска от диабетна кетоацидоза при употреба на SGLT2-инхибитори

 

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 20:45 )
 
ПРЕКРАТЯВАТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА БИОПАРОКС

/сериозни алергични реакции , кръстосана антибиотична резистентност и ниска  ефективност/

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на оро-мукозален и назален спрей, съдържащ фузафунгин*.

Съображенията на PRAC са свързани със сериозни алергични реакции и ограничени  данни за ефект

продължава> Последна промяна ( Вторник, 16 Януари 2018 09:02 )
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я за отказ от ваксини

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отказ от ваксини

от...............................................................................
трите имена

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 16 Октомври 2017 09:17 )
 
ТАМИФЛУ ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВЕЧЕ ВРЕДИ ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ/ЭКСПЕРТЫ ДОКАЗАЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТАМИФЛЮ»

Eксперти предупредиха, че широката употреба на Тамифлу ще причини повече вреди отколкото ползи

http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/16/swine-flu-tamiflu-helpline-paracetamol

Неделя, 16 август 2009 г.

Правителството (на Великобритания – б.п.) отхвърли съвета на своите съветници-експерти по свинския грип, които заявиха, че широката употреба на антигрипното лекарство Тамифлу е неоправдана и предложиха да се насърчи обществеността да използва Парацетамол.

продължава> Последна промяна ( Събота, 19 Декември 2015 00:18 )
 
МУКОЛИТИКИ - НЕ ДАВАЙТЕ ИХ ДЕТЯМ

Детям младше 2-х лет давать муколитики (средства, разжижающие мокроту) запрещено.

РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРЕВЫШАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
После того, как муколитики для детей были запрещены во Франции (апрель 2010) в связи с возникновением тяжёлых осложнений в дыхательных путях и их установленной связи с приёмом данных препаратов, мы проинформировали итальянские власти о необходимости принять меры и в нашей стране.

продължава> Последна промяна ( Петък, 04 Декември 2015 14:55 )
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА BETMIGA/БЕТМИГА® (MIRABEGRON) – НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Betmiga. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Betmiga.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 22 Ноември 2015 21:33 )
 


Страница 3 от 25