Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
АЛИСКИРЕН *(Rasilez; Razilez HCT)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)препоръча нови противопоказания и предупреждения за употреба на лекарствените продукти, съдържащи алискирен *(Rasilez; Razilez HCT)

продължава> Последна промяна ( Сряда, 29 Февруари 2012 14:21 )
 
GILENYA (финголимод)

Европейската агенция по лекарствата започва преразглеждане на лекарствения продукт Gilenya (финголимод)


Препоръчва се засилено проследяване на функцията на сърдечносъдовата система в периода след приложението на първата доза Gilenya.

продължава>
 
АЛИСКИРЕН, СЪДЪРЖАЩИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ/RASILEZ И RASILEZ HCH/

Временните препоръки на Европейската агенция по лекарствата към пациентите и лекарите са следните:
Като предпазна мярка, докато се извършва преразглеждането, лекарите не трябва да предписват на болни с диабет Rasilez и Rasilez HCH в комбинация с

продължава> Последна промяна ( Петък, 06 Януари 2012 22:54 )
 
UKRAIN-5MG/ML AMPOULES

UKRAIN -5MG/ML AMPOULES- NOWICKY PHARMA, AUSTRIA.


Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило съобщение от Австрийския регулаторен орган за разпространение по Интернет на неразрешен за употреба лекарствен продукт, ИАЛ предупреждава да не се употребява:
Ukrain 5mg/ml ampoules, производство на Nowicky Pharma, Austria.

продължава>
 
АВАСТИН

FDA ЗАБРАНИ ХИМИОТЕРАПИЯТА С АВАСТИН ПРИ ЖЕНИ С РАК НА ГЪРДАТА

Здравните власти в САЩ обявиха, че мощно лекарство авастин не бива да бъде използвано за лечение на напреднали форми на рак на гърдата.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 04 Декември 2011 22:16 )
 
PRADAXA-(ДАБИГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ)

През октомври 2011 г. Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към ЕМА препоръча промени в информацията за продукта Pradaxa (дабигатран етексилат) вследствие на съобщенията за фатални случаи на кръвоизливи при пациенти, лекувани с Pradaxa от Япония и оценката на последните налични данни от цял свят за наличен риск от фатални кръвоизливи.

продължава> Последна промяна ( Петък, 21 Юни 2013 07:26 )
 
АНГИОТЕНЗИН II РЕЦЕПТОРНИ БЛОКЕРИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключението, че съотношението полза/риск при употребата на ангиотензин II рецепторните блокери (АРБ) се запазва положително

Прегледът на наличните данни не предполага взаимовръзка на АРБ* с раковите заболявания

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 02 Февруари 2017 22:17 )
 
MULTAQ* (ДРОНЕДАРОН)**

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на употребата на Multaq* (дронедарон)**

Съотношението полза/риск на този антиаритмичен лекарствен продукт се запазва положително само при ограничен брой от пациентите  с пароксизмално или персистиращо предсърдно мъждене (ПМ)

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 19 Май 2014 10:55 )
 
XENICAL (ORLISTAT 120 MG) И ALLI (ORLISTAT 60 MG)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на орлистат съдържащите лекарствени продукти с цел да се определи дали наблюдаваните много редки случаи на увреждане на черния дроб имат отражение върху съотношението полза/ риск.

продължава> Последна промяна ( Събота, 08 Октомври 2011 09:39 )
 
CHAMPIX

Ползите от Champix, като лекарство, подпомагащо спиране на тютюнопушенето, превишават съобщения слабо повишен риск от сърдечно-съдови събития

Европейската агенция по лекарствата потвърди, че съотношението полза - риск за лекарствения продукт Champix (варениклин) остава положително, независимо от неотдавна получените резултати от мета-анализ** за сърдечно-съдови нежелани ефекти.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 07 Май 2014 19:57 )
 


Страница 14 от 26