Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
Azithromycin.: сериозна опасност за сърцето?

Azithromycin, е предпочитан, тъй като има кратък курс на лечение, въпреки че е по-скъп в сравнение с аналозите му.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 04 Септември 2014 13:45 )
 
PERFALGAN (парацетамол)*10 mg/ml разтвор за интравенозна инфузия

Риск от лекарствени грешки,свързани с предозиране

Случайното предозиране на Perfalgan, съдържащ парацетамол за венозна инфузия в концентрация 10 mg/ml, при новородени, малки деца и възрастни с тегло под нормата, може да има сериозни последствия.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 13:33 )
 
ИНХИБИТОРИТЕ НА ПРОТОННАТА ПОМПА (PPIS) - РИСК ОТ ХИПОМАГНЕЗИЕМИЯ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА

Инхибиторите на протонната помпа могат да доведат до значителна хипомагнезиемия при пациенти, при които те се прилагат продължително време и особено ако едновременно с това се приемат и други лекарства, които могат да доведат до хипомагнезиемия.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 05 Август 2014 11:52 )
 
ЛЕКАРСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ, ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО НА СЪРЦЕТО- /CITALOPRAM,ESCITALOPRAM/

Популярният антидепресант циталопрам е обвинен за повишен риск от внезапна СМЪРТ, поради проблеми със сърцето, пише The Telegraph. Британски лекари призовават за намаляване на максималната допустима доза. Въпреки това, не е ясно дали е безопасна и малката  доза.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 07 Юли 2013 19:04 )
 
PREDUCTAL MR,PREDOZONE,TRIMDUCTAL,TRIMETAZIDINE-VITANIA,TRIMETAZIDINE DC PR,PRECTAZIDINE MR,VASCOTASIN,TRIMETAZIDINE-RATIOPHARM,TRIMELUZINE,TEVATRIM

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на употребата на триметазидин-съдържащите лекарствени продукти

Показанията за пациенти със стабилна ангина пекторис са ограничени, а съществуващите показания за лечение на вертиго, тинитус и нарушения на зрителната острота и поле са заличени от разрешението за употреба

продължава> Последна промяна ( Сряда, 15 Май 2013 12:07 )
 
MYDOCALM

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА, ПРЕПОРЪЧВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ТОЛПЕРИЗОН (MYDOCALM)

Профилът полза/риск на толперизон* за перорално приложение се счита положителен само при възрастни пациенти със спастичност след инсулт.
За инжекционно прилаганите форми профилът полза/риск е отрицателен

продължава> Последна промяна ( Събота, 27 Юли 2013 19:43 )
 
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗАСИЛВА ПРОЗРАЧНОСТТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) КАТО ПРЕДОСТАВИ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ДО СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Предоставянето на данни за лекарствата от Държавите-членки и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) става в съответствие с политиката за достъп до базата данни EudraVigilance* (база-данни на ЕМА за докладвани подозирани нежелани реакции във фаза на разработване на продукта и в постмаркетинговия период за лекарствените продукти на притежатели на разрешения за употреба от Европейското икономическо пространство)

продължава>
 
ТЕРПЕНОВИ ПРОИЗВОДНИ


(КАМФОР, ЦИНЕОЛ, НИАУЛИ, ДИВА МАЩЕРКА, ТЕРПИНЕОЛ, ТЕРПИН, ЦИТРАЛ, МЕНТОЛ И ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА ОТ БОРОВИ ИГЛИЧКИ, ЕВКАЛИПТ И ТЕРПЕНТИН)

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕРПЕНОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ
С решение C(2012) 422 от 20.01.2012 г. Европейската комисия, след задълбочен научен анализ, поискан от Франция, изиска отмяна на националните разрешения за употреба в Белгия, Финландия, Франция, Италия, Люксембург, Испания и Португалия, на лекарствени продукти под формата на супозитории, съдържащи терпенови производни (камфор, цинеол, ниаули, дива мащерка, терпинеол, терпин, цитрал, ментол и есенциални масла от борови иглички, евкалипт и терпентин), предназначени само за деца под 30 месечна възраст и поиска промяна в продуктовата информация в националните разрешения за употреба с лекарствените продукти, за деца над тази възраст.

продължава> Последна промяна ( Петък, 01 Юни 2012 21:51 )
 
ИНХИБИТОРИТЕ НА HMG-COA РЕДУКТАЗАТА (СТАТИНИ) МОГАТ ДА УВЕЛИЧАТ РИСКА ОТ НОВОПОЯВИЛ СЕ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

/ ПРИ ПАЦИЕНТИ,ПРИ КОИТО ВЕЧЕ Е НАЛИЦЕ РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО/

Инхибиторите на HMG-CoA редуктазата, като клас лекарствени продукти са едни от най-широко предписваните на територията на Европейския съюз и тази тенденция нараства. Публикувани са мета-анализи, които показват, че като цяло, терапията с инхибиторите на HMG-CoA редуктазата се свързва със слабо повишаване на риска от новопоявил се захарен диабет.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 27 Октомври 2013 23:55 )
 
LIPITOR,ZOCOR-СТАТИНИТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ И ЗАГУБА НА ПАМЕТ

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) съобщи за наличието на нови рискове при употребата на статини, най-често предписваните медикаменти за понижаване нивата на холестерол с цел предотвратяване на сърдечносъдови проблеми.

продължава>
 


Страница 13 от 26