Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
XENICAL (ORLISTAT 120 MG) И ALLI (ORLISTAT 60 MG)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на орлистат съдържащите лекарствени продукти с цел да се определи дали наблюдаваните много редки случаи на увреждане на черния дроб имат отражение върху съотношението полза/ риск.

продължава> Последна промяна ( Събота, 08 Октомври 2011 09:39 )
 
CHAMPIX

Ползите от Champix, като лекарство, подпомагащо спиране на тютюнопушенето, превишават съобщения слабо повишен риск от сърдечно-съдови събития

Европейската агенция по лекарствата потвърди, че съотношението полза - риск за лекарствения продукт Champix (варениклин) остава положително, независимо от неотдавна получените резултати от мета-анализ** за сърдечно-съдови нежелани ефекти.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 07 Май 2014 19:57 )
 
MULTAQ* (ДРОНЕДАРОН)**

последни данни от прегледа на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) върху съотношението полза/риск на лекарствения продукт

ЕМА преразглежда ползите и рисковете от антиаритмичния лекарствен продукт Multaq (дронедарон), тъй като първоначалните данни от клиничното проучване PALLAS показват наличие на повишен риск от сърдечно-съдови нежелани ефекти като сърдечно-съдова смърт, инфаркт на миокарда и увеличен брой хоспитализации на пациенти с перманентно (трайно) предсърдно мъждене.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 19 Май 2014 10:54 )
 
НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВ, О КОТОРЫХ ИЗВЕСТНО, ЧТО ОНИ - ОТОТОКСИЧЕСКИЕ

АНТИБИОТИКИ:
аминоглюкозидной группы: amikacin (Amakin), gentamycin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), neomycin (самый ядовитый из всех), netilmicin (Netromycin), некоторые, плохоочищенные препарты стрептомицина, tobramycin (Nebcin).

продължава> Последна промяна ( Събота, 16 Юли 2011 22:26 )
 
НИМЕЗУЛИД-СЪДЪРЖАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕ ТРЯБВА ПОВЕЧЕ ДА СЕ УПОТРЕБЯВАТ ЗА СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕЗНЕН ОСТЕОАРТРИТ

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА стигна до заключението, че ползите от употребата на системните нимезулид-съдържащи лекарствени продукти за лечение на остра (краткотрайна) болка и първична болезнена дисменорея продължават да надвишават рисковете.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 10 Септември 2013 23:39 )
 
PROPYL-THIOURACIL

Propylthiouracil може да доведе до тежко чернодробно увреждане и остра чернодробна недостатъчност при възрастни и деца, се казва в променената от FDA лекарствена инструкция на препарата.

продължава> Последна промяна ( Петък, 17 Юни 2011 13:43 )
 
NIMODIPINE

Nimodipine да не се прилага интравенозно! Nimodipine (Nimotop, Bayer HealthCare Pharmaceuticals), прилаган за терапия на неврологични усложнения след субарахноидален кръвоизлив, трябва да се използва само перорално и никога интравенозно (1).

продължава> Последна промяна ( Неделя, 26 Август 2012 13:30 )
 
БУФЛОМЕДИЛ

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРОРАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ БУФЛОМЕДИЛ*.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 14 Юни 2011 15:39 )
 
АНТИБИОТИКИ ЛЕЧАТ ИЛИ КАЛЕЧАТ

Что такое антибиотики? Надежное оружие в умелых руках или враг кишечной микрофлоры, печени, почек - а значит, и здоровья в общем? Passion.ru обратился за разъяснениями к профессионалам.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 04 Февруари 2014 20:32 )
 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Пособие для врачей. Под редакцией А.Т.Бурбелло.

В пособии содержатся основные понятия, классификации, причины возникновения и методы диагностики неблагоприятных побочных реакций лекарственных средств.

продължава> Последна промяна ( Петък, 20 Май 2011 14:27 )
 


Страница 15 от 26