THELIN (SITAXENTAN)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съобщи, че фармацевтичната компания Pfizer ще изтегли от фармацевтичните пазари на Европейския съюз (ЕС) лекарствения продукт THELIN заради случаи с непредвидими, сериозни увреждания на черния дроб.

Pfizer ще прекрати и провеждащите се клинични изпитвания с този лекарствен продукт.

Thelin съдържа лекарственото вещество SITAXENTAN и е разрешен за употреба от 2006 г. по централизирана процедура в държавите от ЕС с показание лечение на белодробна артериална хипертензия. Според разрешението за употреба той е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане и увеличени стойности на чернодробните амино трансферази.

ЕМА съветва пациентите, които употребяват Thelin или са включени в клинични изпитвания с този продукт, да не прекратяват самоволно лечението си, а да изчакат съвета на техния лекар в хода на първата планирана визита.

Комитетът за Лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМА ще разгледа проблема на съвещанието си през декември (13-16) и ще предостави подробни съвети за лекарите и пациентите.

До момента Thelin не е предлаган на българския пазар.

http://www.bda.bg

 

Последна промяна ( Понеделник, 21 Февруари 2011 11:31 )