Вие сте тук:

Trasylol (Aprotinin)

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) Ви информира, че провежданото в Канада от 2001 година проучване BART (рандомизирано, контролирано клинично проучване за приложението на антифибринолитици при високорискови пациенти, обект на кардиохирургия) е прекратено преждевременно, защото при планирана междинна оценка е установено повишение на смъртността при лекуваните с апротинин пациенти в сравнение с пациентите, лекувани с транексаминова или аминокапронова киселина.
Повече информация за проучването BART може да намерите на интернет адрес: www.ohri.ca/programs/clinical epidemiology/thrombosis group/studies/BART.asp
До получаване на окончателните данни от проучването и резултатите от техния анализ ИАЛ съветва медицинските специалисти да се придържат към последната одобрена информация за лекарствения продукт, която е предоставена на интернет страницата на ИАЛ – ИАЛ/регистри/кратки характеристики и листовки за пациента на разрешението за употреба в Република България лекарства - http://www.bda.bg/bdias/16307d.pdf
Препоръчваме да се обърне специално внимание на наскоро въведените предупреждения и препоръки, относно риска от анафилактични реакции и влошаване на бъбречната функция.

http://www.bda.bg/