Вие сте тук:

Начало Статии Китайската теория на Петте стихии (Петте елемента) и нейното прилагане

Китайската теория на Петте стихии (Петте елемента) и нейното прилагане

Преди около 5000 години в древен Китай и по територията на Индия се заражда т.нар. теория на Петте стихии. Тя се отнася като цяло към природните закони и нейните основни принципи на взаимодействие между всичко съществуващо. Теорията на Петте елемента се използва и за обясняване на отношенията между човека и обкръжаващия го свят, както и за анализ на функциите на организма му.


Тази теория придобива систематизиран вид през династия Ранна Хан (ІІІ в.пр.н.е. – І в.), когато идеите на предшествениците им се обобщават за да се даде синкретично и систематично обяснение на Вселената, промените в нея и връзките между света на хората и физичния и божествен свят.

Според древните китайци в основата на всичко стои дуалистичната космогонична концепция за съществуването на две противоположни сили – ин и ян, които са произлезли от първоначалната единна енергия ци (чи). Това става под въздействие на първоматерията Тайдзи 'Великия предел'. Светлите и леки частици на ян се вдигнали нагоре и образували небето, а мътните и тежки ин се спуснали надолу и образували земята.

Редуването на ин – пасивната сила и ян –активната сила определя цикличността на всички процеси на природата: ден и нощ, сутрин и вечер, зима и лято, студ и горещина, бодърстване и сън, дишане и издишване и т.н.

Взаимодействието на ин и ян пък ражда петте първоелемента (първостихии), които се явяват основа на всички материални неща и природни явления. Ако се отнеме само едно начало, то животът ще стане невъзможен. Древните китайци заимстват за тези елементи материи от ежедневието. Това са вода, огън, дърво, земя и метал и те обхващат много по-широка идея от конкретните вещества. Те се характеризират със следните особености:

? Дърво 'му': "растящо нагоре", тъй като има процес на захващане и разпростиращо се свободно. Всичко, което расте и се развива свободно, има характеристиката на дърво.

? Огън 'хуо': "горещ и горещ ярко" и символизира всичко, което е горещо и има характеристики на лумване, бляскане.

? Земя 'ту': тя служи за засаждане и израстване на посятото в нея, затова тя представлява основата за растеж и процеса на изхранване и се казва, че тя е майка на всичките неща.

? Метал 'дзин': той има способността да бъде претопяван и така той служи за сваляне и изчистване или пък като стипца.

? Вода 'шуей': "тя овлажнява и тече надолу", т.е. всичко, което овлажнява, охлажда и тече надолу, отговаря на елемента вода.

Посочените по-горе характеристики се използват за да се класифицира всичко съществуващо във Вселената, като името изразява по асоциация качествата, а не конкретната материя.

Тези представи са основата на теорията на петте елемента 'У син', според която всичко във Вселената се намира в постоянно движение: земята е почва за растенията, водата – храна за растенията и животните, огънят – топлина за всичко живо, дървото – храна за животните.

Тези взаимосвързани циклични явления могат да се наблюдават не само в природата, но и в човешкия организъм. Така, дървото съответства на раждането и израстването, което се приема и за сутрин и за пролет; огънят – на периода на максимална активност (кулминация), т.е. обяд и лято; металът – на упадъка на силите (разрушение), т.е. вечер и есен; водата – за минималната активност (покой), т.е. нощ и зима. Към тези елементи се прибавя и земята, който е център и ос на цикличните промени, защото всичко става на земята.

Древните китайци използват тези пет обозначения за да пояснят по-добре взаимодействието на природните сили, както и връзките между отделните явления. Между петте елемента съществуват връзки, които са пряко подчинени на дуалистичното противопоставяне между ян и ин, които са съответно създаваща и разрушаваща сила. Така първоелементите се взаимопораждат и взаимопобеждават един друг. Това е и основната разлика със съвременната западна физика, която също твърди, че на Земята съществуват 5 основни сили – електромагнитна, на сила, на деформация, на гравитация и на цветове, но те в никакъв случай не си взаимодействат по начина на петте първоелемента У-син и не могат да бъдат приложени за нищо извън механиката или атомната физика. Петте елемента са метафизично обяснение на промените във всяко едно нещо и явление във Вселената.

Последователността на взаимопораждането е следната: дървото ражда огън, огънят – земя, земята – метал, металът – вода, водата – дърво и така до безкрай. Що се отнася до взаимопобеждаването, то цикълът е както следва: водата преодолява огъня, огънят – метала, металът – дървото, дървото – земята, земята – водата. Съзидателният цикъл е външен, а разрушаващият – вътрешен, но те се уравновесяват по принципа на ин-ян. Това определя системата на петте елемента като свръхустойчива, като при евентуално външно действие може да се наруши някой елемент, но поради здравите връзки вътре в нея, то тя бързо ще възстанови равновесието си. Тази система няма начало и край.

Теорията на петте елемента се пренася върху всички живи същества, вещи и процеси. Ако петте стихии не са в равновесие, то при хората възникват болести, а в природата – дисхармония.

С петте първостихии се обозначават и основните посоки на света. Тъй като слънцето изгрява от изток и изгряващото слънце е сходно с процеса на покълване и порастване, изтокът се приема за дърво. Климатът на юг се отличава с горещина, също като лумващия огън, затова югът се определя за огън. Слънцето залязва на запад, с което се доближава до намаляващия характер на метала. Времето на север пък е студен и затова се приема за вода.

Философите от династия Хан започват да прилагат теорията на Петте елемента и към историята и да обясняват събитията и редуването на династии, като се погледне реда на първостихиите откъм взаимопораждане и взаимопобеждаване. Така историята се претворява като едно цяло и бъдещето може до някъде да се предположи.

Според този модел, династия Ранна Хан е под знака на земята. Тъй като цветът на земята е зелен, то този цвят се приема за цвят на императорите от тази династия, а последващите се съобразяват с реда от цикъла на елементите.

Тази теория се използва на практика от китайската традиционна медицина, която така обяснява връзките между вътрешните органи и съответно помага при диагностика и лечение на различни заболявания. Лекарите приемат, че човешкият организъм е вид микрокосмос, състоящ се от същите пет първоелемента, както и целия Космос и които попадат в тялото ни чрез храната. Самите органи, тъкани, сетива, чувства и способности на човека са тясно свързани със състоянието на енергийните канали-меридиани, които съответстват на някоя от стихиите и съответно свързват определени органи. По тези канали протича жизнената енергия ци.

Вътрешните органи се разглеждат като единство на тялото и духа, защото взаимодействието между органите определя мисловните и емоционални процеси. Органите взаимодействат помежду си и с обкръжаващата среда и всеки орган съответства на определено първоначало; природните закони и цикли съответстват на процесите в човешкия организъм. Така например, при заболяване на белите дробове се усеща проблем с функционирането на черния дроб, което пък се предава по енергийните канали до далака и т.н.; т.е. при едно заболяване се въвлича целия организъм и е много важно да се намери първоизточника на болестта.

Според китайската медицина има 6 основни органа ин и шест органа ян. Ин органите са сърцето, перикарда, черния дроб, бъбреците, белите дробове и далака; освен основните си функции, те изработват, натрупват и трансформират различни форми на енергия. Ян органите са стомах, тънко черво, дебело черво, жлъчен мехур, пикочен мехур и тройния нагревател; първите 5 се грижат за прием и преработка на хранителните вещества и отделяне на непотребни вещества, а тройният нагревател служи за регулиране на телесната температура, координиране на дишането, кръвообращението, храносмилането и отделянето на урина. Трябва да поясним, че названията на китайски на органите не съответстват на тези от европейската медицина; така например, китайското понятие за стомах обхваща стомаха, дванадесетопръстника и предния дял на тънкото черво, това за далак – далака и подстомашната жлеза.

Вътрешните органи на човека също се разделят според свойствата си на принадлежащи към някоя от първоматериите. Например, черният дроб се смята за дърво, защото неговото ци има увеличаващ характер; сърцето – за огън, защото неговото ян се грижи за телесната температура; далакът – за земя, защото отговаря за храносмилането и пренасянето на вещества; белите дробове – за метал, защото имат намаляващ характер; бъбреците – за вода, защото регулират циркулацията на вода в организма.

Ето една примерна таблица на кой елемент какъв орган съответства:

 

ТАБЛИЦА НА ПЕТТЕ ПЪРВОЕЛЕМЕНТА

елемент

дърво

огън

земя

метал

вода

вътрешен орган

черен дроб

сърце

далак

бели дробове

бъбреци

съответстващ орган

жлъчка

тънки черва

стомах

дебело черво

пикочен мехур

орган на чувствата

очи

език

уста

нос

уши

тъкани

сухожилия

кръвоносни съдове

мускули

кожа

кости, зъби

вид роговица на епидермиса

нокът

цвят на лицето

устни

косми

коса

вид секреция

сълза

пот

слюнка

храчка

урина

вкус

кисел

горчив

сладък

лют

солен

климатичен фактор

вятър

горещина

влага

сухота

студ

посока

изток

юг

център

запад

север

сезон

пролет

лято

късно лято

есен

зима

цвят

зелен, син

червен

жълт

бял

лилав, черен

емоция

гняв

радост,

еуфория

прекалена умисленост

тревоги, тъга

страх

стадий на развитие

раждане

растеж

узряване

упадък

склад

 

Ако сравним с по-горе посочената последователност на петте елемента, то се обяснява, че черният дроб поражда сърцето, сърцето – далака, далакът – белите дробове, белите дробове – бъбреците, бъбреците – черния дроб. По тази схема се развиват и острите заболявания и протича процесът на оздравяване. Но ако поради външни фактори се развалят регулиращите връзки между органите и между човешкия организъм и природата, то системата не може да се възвърне към състоянието на равновесие. Това е именно причината за възникването на хронични заболявания.
Целият свод на китайската медицина се крепи на теорията на Петте елемента. Така са се лекували и императорът и семейството му, както и простолюдието. Китайските лекари още в древността изработват основните методи и средства за да помогнат на организма да се справи самостоятелно с причината за заболяването. Тази помощ, според тях, се състои в регулиране на жизнената енергия, т.е. възстановяване на енергийния баланс в човешкото тяло, като се имат предвид конкретните физиологични особености на всеки пациент към дадения момент и точното определяне на засегнатия елемент, който действа като слабо звено в предаването на жизнената енергия ци.

Лекарят обръща голямо внимание и на вкусовите предпочитания на пациента, които може да са сериозен показател. Например, ако пациентът в последно време е развил вкус към кисела храна, това може да показва проблеми с черния дроб. Това пък също и определя, че при приема на определеното, строго индивидуално, лекарство, трябва да се спазва и подобаваща диета.

Освен това, преди да се пристъпи към лечение, се преценя и психическото състояние на човека. Смята се, че прекалените грижи оказват отрицателно влияние върху духа, прекалената привързаност към някой нарушава циркулацията на енергията ци, гневът приближава смъртта, страхът поражда безумие. Всеки човек по отделно е подвластен на дадена стихия и връзките му с други хора, принадлежащи на тяхната си стихия, зависят пряко от законите за взаимодействие, които властват в природата.

Също така, самият човек откъм физическо и психическо състояние може да се определи като подвластен на един елемент, което трябва да бъде отчетено при диагностицирането.

Елемент Основен характер Характер на човека

Дърво Растящ, разцъфтяващ, с добре хванати корени и вървящ нагоре Борбен, контролиращ, с гъвкава сила, самоуверен

Земя Произвеждаща, плодородна Здрав, стабилен, надежден, издръжлив, обосноваващ се

Метал Твърд, структуриран, симетричен Организиран, реален, здрав, издръжлив

Огън Сух, горещ, изкачващ се Динамичен, искрящ, ентусиазиран

Вода Мокра, студена, намаляваща Течещ, нагаждащ се, огъващ се

Проблем с елементите-Значение-Симптоми

Много нисък огън – не затопля земята Сърцето (огън) не може да затопли далака (земя) Зиморничавост, прекален студ, сутрешно разстройство, проблеми с уринирането, подпухване, разширен гръден кош, умора, слабост

Много нисък метал – не прозивежда вода Белите дробове (метал) не изпращат вода до бъбреците Задъхване, жажда, слаби колена, болки ниско в гърба, тъмно оцветена урина

Прекалено дърво –побеждава земята Ци на черният дроб (дърво) има надмощие над далака (земя) Главоболие, възпалени очи, газове, лош апетит, слабост, болки в страните, световъртеж, проблеми в гръдния кош

Прекалено метал –огънят не може да победи метала Сърцето (огън) не може да контролира флуидите от белите дробове (метал) Често уриниране, задуха, слабо сърцебиене, безсъница

Всички източни медицински учения са повлияни от тази философска концепция. Тя не обръща голямо внимание на анатомията и физиологията, според европейските понятия, а се стреми да изясни връзките и взаимоотношенията вътре в организма, отражението на Космоса в него.


Философските понятия за Ин и Ян лежат в основата на мирогледа на китайците от най-древни времена. Претворена в теорията на Петте стихии, тя дава идеята за постоянното взаимодействие на различните сили във всичко съществуващо във Вселената. Всичко е част от непрекъснат цикъл, като всяка ново изменение води задължително след себе си друго и така до безкрая. Ако настъпи отслабване на някое звено от този цикъл, т.е в самото равновесие между Ин и Ян, то се получават проблеми. Този цикъл може да се приложи към всичко, затова китайците обясняват чрез тези сили всички проблеми – природни бедствия като наводнения, болести и тежки хронични заболявания, невъзможни отношения с други хора и несполучлив брак, даже внезапен огън в къщата, например.

Принципът на равновесието на Ин и Ян и теорията на Петте първостихии се прилага и към храната.

Във всяко едно даже най-обикновено китайско ястие може да се открие спазване на тези философски принципи, като да речем, броколи с телешко или пък сладко-кисело свинско. Равновесието се усеща в цвета, аромата и съставките. Но придържането към принципа на ин-ян отива още по-далеч. За някои храни се вярва, че те имат ин или охлаждащ характер, докато други пък са ян и носят топлина на организма. Хората трябва да знаят, как да комбинират правилно ястията за да може да се постигне здравословно равновесие.

Съществува китайска поговорка, която гласи: "Ако болният само приема лекарства, но не обръща внимание на храненето си, то той прахосва усилията на лекаря." Затова, при лечение на някаква болест, китайският доктор на традиционна медицина ще посъветва за определени промени в основното хранене на пациента за да може да се възстанови полезното за здравето равновесие на ин и ян в организма.

Например, ако човек страда от болки в сърцето, то те е много вероятно да са предизвикани от прекалена употреба на лютива ян храна. Китайският доктор в такъв случай по-скоро ще ви предпише билкови чайове за засилване на ин силите, вместо болкоуспокояващи средства. При настинка пък, може също да бъдете посъветвани да се лекувате с промени в хранителния режим, отколкото с антибиотици или лекарства за кашлица и температура.

Почти няма храна, която да е чисто ин или ян, просто една от тези две страни доминира. Затова няма съвсем пълно единодушие между експертите, кои храни точно помагат за засилване на ин или ян. Смята се, че по-скоро съчетанието на отделните съставки дава крайния ефект. Интересното е, че и начинът на приготвяне също допринася до определянето на дадено ястие като ин или ян.

По-долу следва примерна таблица на готварски методи и храни, които се разделят на ин и ян:

Готварски методи:

Ин

1- Варене

2- Варене до разваряване

3- Задушаване на пара

==============================

Ян

1- Пържене

2- Печене

3- Китайски начин на бързо пържене

Видове храна:

Ин храни

Ян храни

Соеви кълнове

Бамбук

Зеле

Телешко

Моркови

Пилешко

Раци

Яйца

Краставица

Джинджифил

Патица

Лепкав ориз

Тофу

Гъби

Водна лилия

Сусамово олио

Вода

Виноhttp://bulgarian.cri.cn/

Още...

Защо е важен алкално-киселинния баланс

Какво е pH?

Тялото е съставено предимно от вода – така от едно място на друго могат лесно да се пренасят хранителни съставки, кислород и биохимикали.
Водната среда може да има киселинни или алкални свойства (алкали = основи), които се измерват в скала наречена pH ("potential hydrogen" или „потенциален водород”). Ако скалата отчита от 1,0 до 6,9, средата се счита за киселинна. Ако скалата отчита 7,0 – тя е неутрална, а от 7,1 до 14 е алкална.

Защо трябва да се грижим за pH нивото?

Тъй като 50-60% от общото тегло на тялото е вода, pH нивата се отразяват на целия организъм и често са индикатор за здраве или заболяване.
Небалансиран pH означава, че pH нивата са станали твърде киселинни или прекалено алкални за дълъг период от време.
Продължителен pH дисбаланс от единия или другия вид не се приема добре от тялото. Всъщност, регулирането на pH е толкова важно, че тялото е развило стриктни отчетни процедури за проследяването на киселинно-алкалния баланс във всяка клетка.

Може ли небалансиран pH да доведе до сериозни проблеми?

Да, особено, когато човек остарее! Въпреки че може да остане незабелязан години наред, небалансираният pH (твърде киселинен или алкален) води до развитието на повечето, ако не и на всички, дегенеративни заболявания, включително сърдечносъдови заболявания, рак и диабет, както и безсилие в справянето с наднорменото тегло.

Висока киселинност

Заради начинът ни на хранене, повечето модерни хора страдат от киселинност. Съвременната диета съдържа в по-голямата си част храни, които оставят киселинни остатъци в организма. И, точно както киселинният дъжд действа на една гора, небалансираните нива на pH могат бавно, но сигурно да разядат нашето тяло и да доведат до множество здравословни проблеми.
Ето някои ранни признаци на излишни киселини в тялото:

* Отпадналост сутрин и мигрена.
* Затруднено концентриране и запаметяване.
* Раздразнителност.
* Прекалено мазна кожа при събуждане, обилно потене при леки напрягания.
* Лош дъх и обложен език рано сутрин.
* Затруднено храносмилане. Събуждане по няколко пъти нощем.
* Болки в тялото, мускулите, схващания.

Как да върна баланса на моето pH?

Спазването на балансирано хранене може да помогне. Ако нивата ви са твърде киселинни, увеличете количествата плодове и зеленчуци, които консумирате. Ако нивата ви са твърде алкални, увеличете киселинните храни.
Храни, които генерират киселини и алкали:
Храните могат да бъдат класифицирани като киселинни и алкални. Алкалите са разтворими соли, а киселините са корозивни агенти, които трудно се комбинират с други вещества.
Балансираната диета съдържа 40% киселинни и 60% алкални храни. Ето един кратък списък на киселинно-алкални храни:

Високо алкални

Боб, зрели банани, фурми, смокини, сини сливи, сушени плодове, бадеми, авокадо, зелен фасул, цвекло, къпини, моркови, боровинки, кисело грозде, сушени праскови, нар, сливи, малини, спанак.

Неутрални мазнини

Студено пресовани, бадемови, от авокадо, от кокос, от рапица, от памуково семе, зехтин, от шафран, от соя, от слънчоглед, орехови.

Алкални

Люцерна, ябълка, свежа кайсия, артишок, броколи, брюкселско и обикновено зеле, пъпеш, карфиол, целина, череши, кестени, кокосово мляко, прясна и сладка царевица, краставици, патладжани, чесън, джинджифил, цариградско грозде, грейпфрут, пресен и суров хрян, праз лук, лимони и кората им, марули, манго, дини.

Високо киселинни

Алкохол, корен от артишок, ечемик, хляб, елда, кофеин, кафе, житни растения, яйчен крем, лекарства, всички видове брашно, сушен джинджифил, мед, суха леща, просо, овесени храни, фъстъци, ориз, ръж, соев хляб, соева паста, сорго, зърнени храни, спагети и други видове паста, захарна тръстика, сурово цвекло, тютюн, индийско орехче, пшеница, месо, риба, пиле.

Киселинни

Аспержи, сушен боб, кашу, сушен кокос, боровинков сок и концентрат, жълтък на яйце, плодови желета, (консервирани, сулфирани, подсладени сладка), сладко грозде, продукти от пастьоризирано мляко, сушен грах, джанки, пържено тофу, варени кестени.

Киселинни мазнини

Масло, сметана, маргарин, свинска мас.

Всички натурални храни съдържат едновременно киселинно и алкално генериращи елементи. В някои преобладават киселинно генериращите, а в други алкално генериращите. Съществува състояние, наречено алкалоза.
То може да възникне, когато телесните сокове станат прекалено алкални. Клиничните симптоми за алкалоза включват мускулно потрепване, спазми, замаяност, обърканост и треперене.

От друга страна, високите нива на киселинност също имат свои вариации, в това число и състояние, наречено ацидоза. Освен други симптоми, метаболичната ацидоза може да доведе до загуба на калций.

В изследване, проведено през 2006 година, учени от Швеция установяват, че излишъкът от киселини в човешкото тяло може също така да причини загуба на бъбречен магнезий. Което от своя страна би могло да доведе до недостиг на магнезий (Mg), което причинява състояния като мигрени, остеопения, остеопороза и други.

Кратък коментар към статията:
В Цигун храните се делят на три основни типа:

1. Храни в които преобладава енергията Ян
2. Храни с преобладаваща Ин енергия
3. Ин-Ян храни, в които двете енергии са разпределени по равно или балансирани храни
Може да се направи пълно съпоставяне между Янският тип храни и тези които са киселинни, Инският тип и храните с високо алкално съдържание, както между балансираните храни и храните тип Ин-Ян, които в цигун също се наричат балансирани.
В цигун съвсем естествено важи същото правило за балансирано хранене.

http://daoin.com/

„Ние сме трима: ти, аз и болестта. Чиято страна вземеш, тя ще победи.“-Авицена


8-Триграми

Последна промяна ( Неделя, 06 Декември 2009 14:57 )