Вие сте тук:

Начало Други Статии Показания и противопоказания за лечение

Показания и противопоказания за лечение

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД

Постъпването във филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД се урежда от правоимащите лица чрез :

1. Резервации в отдел “Пласмент, маркетинг и реклама” в Централния офис в София,бул.”Васил Левски” № 54, стая № 1.
2. Резервации директно, на място или по телефона, във филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД.

ФИЛИАЛ ХИСАР

1. Показания за лечение:

* храносмилателна система: възпалителни и ятрогенни езофагити, гастрити, язвена болест, болест на резецирания стомах, възпалителни и невъзпалителни заболявания на червата, хронични панкреатити (токсични);
* жлъчно-чернодробни заболявания: функционални смущения, жлъчно-каменна болест, хронични възпалителни заболявания на жлъчния мехур-калкулозни и некалкулозни, хронични хепатити, чернодробна стеатоза, чернодробна цироза без усложнения в стадии на компенсация;
* пикочо-отделителна система: гломерулонефрити с насложена калкулоза, поликистоза, неспецифични пиелонефрити, нефропатии, туберкулопатии, хронична бъбречна недостатъчност І стадий и състояния след остра бъбречна недостатъчност, хронични простатити, бъбречно-каменна болест (без обструкция и насложена инфекция, състояния след литотрипсии, следоперативни състояния, лекостепенни обструктивни състояния), хронични цистити;
* обменни заболявания-метаболитен синдром: диабет, подагра-извънбъбречна форма, дислипидемии, остеопороза, обезитас;
* опорно-двигателен апарат: артрози, полиартрити, състояния след травми, фрактури, болест на Бехтерев и Рейно;
* гинекологични: аднексит и стерилитет;
* неврологични: дископатии, радикулити, слединсултни хемипарези, невралгии, плексити, полиневропатии.

2.Противопоказания:
* напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност;
* малигнени, сърдечни ритъмни и проводни нарушения;
* миокарден инфаркт в субакутен стадий и нестабилна стенокардия;
* високостепенна артериална хипертония;
* аневризми на СЪРЦЕТО, аортата или големите съдове;
* съдови заболявания-флебити, варици;
* слединсултни състояния;
* множествена склероза;
* психични разтройства на нервната система, епилепсия;
* хеморагични диатези;
* хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
* възпалителни заболявания в остър стадий;
* инфекциозни заболявания;
* туберкулоза;
* онкологични заболявания;
* кожни и венерически болести.

3.Телефони за връзка:

0337 20 44 (директор)
0337 21 25 (регистратура)
0337 20 46 (централа)
факс : 0337 20 43

4.Адрес :
гр. Хисар 4180
ул. “Гладстон” №12
“СБР-НК” ЕАД,
филиал Хисар

ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ

1. Показания за лечение:
* заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалително, дегенеративно, травмено и ендокринно-обменно естество: ревматичен полиартрит (Соколски-Буйо), ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, артрозна болест, периартрити, миозити, фиброзити, тендовагинити, състояние след счупване на кости и други травми, подагрен артрит, артрити и артрози при други заболявания, но не от специфично естество;
* заболявания на периферната нервна система: неврити, полиневрити, неврофибромиозити, радикулити, плексити, последици от наранявания и травми на периферната нервна система и гръбначния мозък, след травматични миелити;
* гинекологични заболявания: хронични възпалителни процеси на яйчниците от нетуберкулозно естество, аднексити, метрити, ендометрити, пери- и пара- метрити, безплодие вследствие инфантилност на МАТКАта, овариална недостатъчност и последствия от хронични неспецифични възпалителни азменения;
* професионални заболявания: силикозозастрашени, силикоза 0-1 степен, хронични отравяния със соли на тежки метали – олово, живак, бисмут, вибрационна болест;
* кожни заболявания: състояния след изгаряния на кожата (ръбцови изменения), хронични екземи, невродермити, себороична екзема, псориазис вулгарис, дисхидрози (неусложнени с пиодермия), пруритус, хронична уртикария.

2. Противопоказания за лечение:
* всички болни в острия стадий на заболяването и болните, неждаещи се от спешно оперативно лечение;
* болни със силно изразена кахексия;
* патологична бременност през целия й срок, а нормална бременност след четвъртия месец;
* болни с често повтарящи се кръвоизливи, независимо от причината, с изключение на хемороидалните;
* инфекциозни болни;
* болни от туберкулоза и венерически заболявания през заразния им период;
* злокачествени тумори;
* сърдечно болни в периода на декомпенсация II и III-та степен, абсолютна аритмия.

3.Телефони за връзка:

078 2 32 41 (директор)

0 78 2 35 24 (дежурен к-т)

078 2 20 63 (регистратура)

Факс: 078 2 81 82
4.Адрес:

гр. Кюстендил 2500

ул. “Цар Симеон I” № 28

“СБР-НК” ЕАД

филиал Кюстендил


ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД

1. Показания за лечение:

* заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове: хронични възпалителни и алергични ларингити, фарингити, синуити, бронхити, бронхиална астма, състояние след пневмонии и др.;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: остеартрози и сродни заболявания, състояния след счупвания, състояния след ендопротезиране, професионални заболявания на мускули и сухожилия;
* заболявания на централната нервна система: остатъчни парези, след апоплексия, травматични увреди на централна нервна система и възпалителни заболявания на същата;
* заболявания на периферната нервна система: невралгия, неврити, радикулити, плексити, компресивни коренчеви синдроми при остеохондрози на гръбначния стълб, родова плексусова увреда при деца, след травматични лезии на периферни нерви лекувани оперативно или консервативно;
* кожни заболявания: псориазис в неизострен стадий, парапсориазис, невродермит, себорейна екзема, други хронични екземи без гнойни процеси, професионални лекарствени дерматити, начална форма на склеродермия и склеротичен склеродермит, ихтиозис, кератодермия, пруритус, дисхидроза, хронична уртикария.

2. Противопоказания:
* активна белодробна туберкулоза;
* новообразувания;
* хеморагична диатеза;
* остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология;
* обострени стадии на хронични заболявания, напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодборна недостатъчност;
* високостепенна малигнена артериална хипертония;
* хронична исхемична болест на СЪРЦЕТО с ритъмни и проводни нарушения;
* субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия;
* множествена склероза.

3.Телефони за връзка:

07142 22 64 (директор)

07142 22 50 (централа)

факс : 07142 23 42

4. Адрес :

Момин проход 2035

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Момин проход


ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН

1. Показания за лечение:

* ендокринно-обменни заболявания: диабет, заболявания на щитовидната жлеза, полигландуларни заболявания, затлъстяване;
* сърдечно-съдови заболявания: хипертонична болест, хронична исхемична болест на СЪРЦЕТО, ритъмни и проводни нарушения, синдром на Рейно;
* заболявания на ЦНС: слединсултни състояния, функционални заболявания, травмена болест на мозъка, цереброспинални арахноидити, паркинсонова болест, отоневрологични синдроми с различна етиология, следенцефалитни и постинтоксикационни енцефалопатии;
* заболявания на периферна нервна система: неврити и невралгии, полиневропатии, дископатии, вертеброгенни радикулопатии, черепномозъчни невропатии;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: следфрактурни състояния, полиартрити, артрози, хронични миалгии;
* гинекологични заболявания: хронични неспецифични аднексити, менструални разстройства, климакс;
* кожни заболявания: псориазис, невродермити, екземи, хронична уртикария;
* заболявания на храносмилателната система: функционални смущения, хронични гастрити и гастродуоденити, хронични колити (без улцерозен колит), хроничен хепатит, хепатостеатоза.

2.Противопоказания:

* остри и подостри инфаркти на миокарда;
* екстремна артериална хипертония, неповлияваща се медикаментозно;
* напреднали форми на сърдечна декомпенсация;
* остри инфекциозни заболявания;
* злокачествени заболявания;
* ендокринни заболявания свързани с хиперфункция на жлезата;
* епилепсия;
* остри психотични разстройства;
* диагностично неуточнени случаи в тежко общо физическо състояние.

3.Телефони за връзка:

032 62 90 93 (директор)

033 42 224 (регистратура)

факс : 032 62 90 93
4. Адрес :

Нареченски минерални бани 4880

ул. “Родопи”

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Наречен

ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ

1. Показания за лечение:

* вертеброгенни заболявания и такива на периферните нерви: дискова болест, радикулопатии, моно- и полиневрити, блокирани движения в ставите на гръбнака с болка и ограничени движения, гръбначни изкривявания;
* състояния след травматични и ортопедични заболявания: състояние след счупване на костите и след гипсова имобилизация, състояния след изкълчвания, анкилози на ставите, вродени луксации на тазобедрените стави, състояния след операция на стави, особено след поставяне на изкуствени стави, състояние след ампутация на крайник, състояние след корегиращи операции;
* дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания: ревматизъм в хроничен стадий и ремисия, ревматоиден артрит, полиартрити, деформиращи остеоартрози-предимно коксартрози, спондилоартрози, тонартрози, болест на Бехтерев, тендовагинити, бурсити,миозити и инсерционити;
* заболявания на централната нервна система: контузия или прекъсване на гръбначния мозък (квадри-, парапарези или плегии), възпалителни съдови поражения на гръбначния мозък, травматични увреждания на гръбначния мозък, състояние след операция на гръбначния и главния мозък, дегенеративни и наследствени неврологични заболявания.

2.Противопоказания:

* съдови поражения на главния мозък - слединсултни състояния;
* епилепсия, туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи и др.;
* сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;
* злокачествени заболявания;
* болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;
* психични разстройства;
* тежки белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцеси и др.);
* кожни и венерически болести.

В болницата не се приемат деца под 14-годишна възраст.
3.Телефони за връзка:

04361 21 46 (директор)

04361 21 19 (манипулационна)

04361 21 14 (централа)

факс: 04361 39 69

4. Адрес :

гр. Павел баня 6155,

ул.”Освобождение” № 2

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Павел баня


ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ

1. Показания за лечение :

* заболявания на опорно-двигателния апарат: ревматоиден, инфекциозен, обменен и псориатичен артрит, болест на Бехтерев, остеоартроза, остеохондроза, травматични заболявания на опорно-двигателния апарат-състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;
* заболявания на периферната и централната нервна система: дискова болест, плексити, радикулити, травмени заболявания на периферна нервна система, състояния след травми на гръбначен стълб със или без засягане на гръбначния мозък (параплегии, парези), състояния след травма на главния мозък-най-рано 3 месеца след травмата (церебрастения, парези, плегии), неврит на лицевия нерв, състояние след мозъчен инсулт (най-рано 3 месеца след острия стадий), детска церебрална парализа, вибрационна болест, диабетна полиневропатия, състояние след полиомиелит, мултиплена склероза;
* заболявания на женската полова система: хормонални смущения на менструацията и яйчниците, флуор гениталис, възпалителни заболявания на женските полови органи (хроничен вулвит, колпити, ендометрити, аднексити, салпингити, оофорити, параметрити), стерилитет (първичен и вторичен), следоперативни състояния (от 2-ри до 6-ти месец след операцията);
* заболявания на мъжката полова система: простатит, уретрит-преден и заден, везикулит, парапростатит, олигоспермия;
* заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест-І и ІІ стадий, хипотония, болест на Бюргер, болест на Рейно, остатъчни явления след тромбофлебит;
* заболявания на дихателната система: хронични бронхити, бронхиална астма, синузити, фарингити, сенна хрема;
* заболявания на стомашно-чревния тракт: хиперациден гастрит, язвена болест, хронични хепатити, холецистити, холангити, дискинезии на жлъчните пътища, колити;
* професионални заболявания: вибрационна болест, хронична оловна интоксикация, болести от пренапрежение на крайниците;
* заболявания на кожата: псориазис, невродермит, екземи, склеродермия;
* заболявания на обмяната на веществата : диабет, диабетна полиневропатия, затлъстяване, подагра.

1. Противопоказания :
* повишена температура, остри инфекциозни заболявания;
* кръвотечения;
* злокачествени тумори;
* състояние след сърдечен инфаркт;
* хипертонична болест ІІІ стадий, сърдечна декомпенсация;
* тежки заболявания на белите дробове (активна туберкулоза, белодробен абсцес);
* психични заболявания, епилепсия.

3.Телефони за връзка:

0596 24 79 (директор)

0596 52 92 (регистратура)

0596 41 50 (резервации)

факс : 0596 61 03

4.Адрес :

гр. Поморие 8200

ул. “Проф. Парашкев

Стоянов” № 7

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Поморие

ФИЛИАЛ САНДАНСКИ

1. Показания за лечение :

* хронични, неспецифични и алергични заболявания на дихателната система: хронични бронхити, бронхиална астма, състояния след пневмонии, ринит, синузит, фарингит, хронична обструктивна белодробна болест;
* болести на опорно-двигателния апарат: след травми и фрактури, артрозна болест,
* заболявания на периферната нервна система: невралгии, неврити, плексити;
* атопичен дерматит.

1. Противопоказания :

* инфекциозни заболявания;
* сърдечно-съдови заболявания в стадии на декомпенсация;
* туберкулоза.

3.Телефони за връзка :
0746/308 34 (регистратура)

0746/324 78 (централа)

факс : 0746 324 69


4.Адрес :

гр. Сандански 2800

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Сандански

ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД

1.Показания за лечение :

* заболявания на централната и периферната нервна система: ранна рехабилитация на слединсултните състояния, черепно-мозъчни травми и техните усложнения, състояния след прекаран менингит и енцефаломиелит с остатъчна неврологична симптоматика, полиомиелит, паркинсонова болест, интоксикационни енцефалопатии, постоперативни състояния поради черепномозъчни тумори и травматични увреди, прогресивна мускулна дистрофия, невроза, дискова болест, моно- и полиневрити, радикулити, плексити, травматични увреждания на периферните нерви;
* ортопедо-травматологични заболявания: вродена и придобита луксация на тазобедрената става, следоперативна рехабилитация при ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави, състояния след счупвания на гръбначния стълб и периферните кости и техните усложнения, дисторзии, синовити, травмени увреди на сухожилия и лигаменти, сколиоза на гръбначния стълб, състояния след ампутация на крайници;
* дистрофични и възпалителни ставни заболявания: коксартроза, гонартроза, периартрит на раменна става, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит, артрози;
* ендокринни и метаболитни заболявания: остеопороза (има обособен сектор), диабет (има обособен сектор), подагра, тиреотоксикоза, микседем, тиреоидити, хиперлипопротеинемии, затлъстяване, хиповитаминози;
* белодробни заболявания: хронични възпалителни заболявания на горни дихателни пътища, хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, състояния след белодробни оперативни интервенции, силикоза и други професионални увреждания на белите дробове, интоксикационни увреди - след обгазявания и хронични въздействия в екологично застрашени региони, алергични състояния;
* сърдечно съдови заболявания: исхемична болест на СЪРЦЕТО, състояния след прекаран инфаркт (след 3-ти месец), хипертонична болест, дегенеративни и възпалителни съдови заболявания;
* ендокринни и метаболитни заболявания: остеопороза, диабет и неговите усложнения, тиреотоксикоза, подагра, затлъстяване;
* други:

-гинекологични заболявания, стерилитет, хипоплазии;

-стомашно-чревни заболявания: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, гастрити, състояния след прекаран хепатит, холецистити;

-заболявания на отделителната система: бъбречно-каменна болест с уратна диатеза, цистити, пиелонефрити, състояния след урологични операции;

-кожни заболявания, възпалителни дистрофични и токсо-алергични изменения на кожата.

2.Противопоказания:

* остър стадий на възпалителни заболявания;
* болни с кръвоизливи, независимо от причината;
* онкологични заболявания;
* остри инфекциозни заболявания, паразитози и венерически заболявания;
* психични заболявания;
* болни с остри сърдечно-съдови заболявания, тежки ритъмни и проводни нарушения;
* бременност след 6-я месец и патологична бременност;
* хронични заболявания в стадий на декомпенсация.

3.Телефони за връзка :

0359 2 25 43 (директор)

0359 2 33 59 (регистратура)

0359 2 20 09 (дежурна стая)

факс : 0359 2 25 43

4.Адрес :

гр. Велинград 4600

ул.”Гоце Делчев” № 38

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Велинград

ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА

1.Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрози, болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, заболявания на костите и мускулите от травматично, професионално, токсично и инфекциозно естество, контрактури от кожно-мускулен и ставен произход;
* заболявания на нервната система: дискови хернии, радикулити, плексити, неврити.

2.Противопоказания:

* всички заболявания в остър стадий;
* злокачествени тумори;
* припадъчни състояния, особено тези със загуба на съзнание;
* психични заболявания;
* изразена сърдечна недостатъчност;
* тежка степен на артериална хипертония.

3.Телефони за връзка:

06327 24 04 (директор)

06327 24 41 (регистратура)

факс : 06327 28 30


4.Адрес :

с. Овча могила 5295

обл. Велико Търново,

общ. Свищов

“СБР-НК” ЕАД,

филиал Овча могила

ФИЛИАЛ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО

1.Показания за лечение:

* заболявания на периферна нервна система: дископатии, дискови хернии, радикулити, неврити, плексити, невралгии;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрози, артрити, състояния след фрактури, изкълчвания;
* хронични възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт и половата система: гастрити, язви, колити, жлъчна и бъбречна калкулоза, хепатити, аднексити;
* отравяния със соли на тежки метали: олово, живак, кобалт, никел, мед.

2.Противопоказания:

* всички остри и подостри инфаркти на миокарда;
* напреднали форми на сърдечна декомпенсация;
* остри инфекциозни заболявания;
* злокачествени новообразувания;
* ендокринни заболявания, свързани с хиперфункция на жлезата в криза - до изписването от специализирана клиника;
* диагностично неуточнени случаи в тежко общофизическо състояние.

3.Телефони за връзка:

03025/22 41(администрация)

03025/22 20(администрация)

факс: 03025/21 20


4.Адрес :

с. Баните

област Смолян

“СБР-НК”ЕАД, филиал Баните

ФИЛИАЛ БАНЯ, КАРЛОВСКО

1.Показания за лечение:

* възпалителни и дегенеративни ставни заболявания: ревматоиден артрит; болест на Бехтерев; заболявания на околоставните тъкани, мускулатурата и нервите, бурсити, фиброзити, тенденити, тендовагинити, миозити, неврити, нералгии; остеоартрози - професионални и непрофесионални, ендокриннообменни, нервно-дистрофични; артрити и артрози при други заболявания, но не от специфично естество;
* заболявания на централната и периферната нервна система: възпалителни - дископатии, дискова херния, радикулити, неврити, плексити, полиневрити, неврофибромиозити, целулити; слединсултни състояния - парези и парализи; последици от наранявания и травми на периферната нервна система и гръбначния мозък, при които не се налага хирургично лечение; функционални заболявания на нервната система - неврози с неврастенен синдром, след съответното амбулаторно или клинично изследване;
* следфрактурни състояния;
* хипертония;
* възпалителни гинекологични заболявания и стерилитет;
* кожни заболявания (псориазис, псориатичен артрит).

2. Противопоказания:
* заболявания в остър стадий;
* фебрилни състояния;
* венерически заболявания;
* кръвоизливи от най-различен произход;
* злокачествени заболявания;
* туберкулоза - всички локализации;
* сърдечно-съдови заболявания (СН III и IV степен по НИХА);
* напреднала атеросклероза с нарушения на мозъчното кръвообръщение;
* епилепсия;
* тежки парализи с нарушени функции на тазовите резервоари;
* астма в напреднал стадий;
* кожни заболявания - бактериални и гъбични инфекции.

3. Телефони за връзка:

031/32 22 34 (управител)

031/32 22 04 (регистратура)

031/32 22 05

факс 031/34 22 03
4. Адрес:

с. Баня 4360

община Карлово

“СБР-НК” ЕАД

филиал с.Баня


“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД


Правоимащите лица правят резервации за заведенията на “Профилактика, рехабилитация и отдих” (”ПРО”) ЕАД:

o чрез туристическите агенции на дружеството в страната;
o директно чрез заведенията, на посочените телефони.

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “СТРЯМА”,КАРЛОВСКО

1. Показания за лечение:

* възпалителни и дегенеративни ставни заболявания: ревматоиден артрит в стадий на ремисия, анкилозиращ спондилоартрит, заболявания на околоставните тъкани – миозити, бурсити, периостити, миалгии, тендинити, тендовагинити, посттравматични увреждания – след фрактура, луксация, дисторзио, контрактури, остеоартрози – възпалителни, обменни, дегенеративни;
* заболявания на периферната нервна система от травматично, възпалително, съдово, вертеброгенно и обменно естество, след неврохирургични операции, неврити, радикулити, невропатии, полиневропатии, парези;
* заболявания на нервната система от функционално естество: неврози, неврастении.

2. Противопоказания:

* всички заболявания в острия стадий;
* гнойни заболявания;
* венерически заболявания (сифилис, трипер и др.);
* кръвоизливи от различен произход;
* злокачествена анемия;
* злокачествени новообразувания;
* туберкулоза при различните й локализации;
* сърдечни заболявания с явления на недостатъчност;
* напреднала атеросклероза със смущения на мозъчното кръвообръщение;
* тежки парализи със смущения при ходене по малка и голяма нужда;
* епилепсия;
* стесняване на хранопровода, стомаха и червата с нарушена проходимост;
* бронхиална астма в напреднал стадий;
* чернодробна цироза с течност в корема;
* тежки форми на захарна и Базедова болест;
* кожни заболявания: краста, заболяване от гъбички и др.

3.Телефони за връзка:

03132 22 73 (директор)

03132 22 93 (рецепция)

факс : 03132 23 97

4.Адрес :

с. Баня 4360,

Карловско, област Пловдивска

ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС – ПАВЕЛ БАНЯ

1. Показания за лечение:

* дегенеративни и ставни възпалителни заболявания: ревматизъм в хроничен стадий и ремисия, инфектполиартрити с неизяснена етиология, деформиращи остеоартрози – коксартрози, гонартрози, спондилоартрози и други, болестта на Бехтерев, възпаления на сухожилията (тендовагинити), на ставните торбички (бурсити), на мускулите и залавните им места (миозити и инсерционити), вибрационна болест и други;
* състояния след травматични и ортопедични заболявания: състояния след счупване на костите и след гипсова имобилизация, състояния след изкълчвания, навяхвания, анкилози на ставите, вродени луксации на тазобедрените стави, състояния след операции на ставите и състояния след ампутация на крайниците;
* вертеброгенни (произлизащи от гръбначния стълб) болестни изменения и такива на периферните нерви: дискова болест (шийни, гръдни и лумбални поражения на междупрешленните дискове) във всички форми, назовани като плексити, ишиас, радикулит, спондилоза и др., неврити от различно естество, моно- или полиневрити (вкл. и парализа на лицевия нерв), остатъчни явления от детски паралич;
* заболявания на централната нервна система: контузия или прекъсване на гръбначния мозък (парапарези и плегии), възпалителни съдови поражения на гръбначния мозък, травматични увреждания на главния мозък – хемипарези, състояния след операции на гръбначния и главния мозък.

2. Противопоказания:

* съдови заболявания на централната нервна система;
* сърдечно-съдови заболявания – ИБС и сърдечна недостатъчност;
* тромбофлебити;
* хипертонична болест – 2-ра и 3-та степен;
* белодробни заболявания – астма, емфизем, абсцес и др.;
* психични заболявания;
* епилепсия;
* туберкулоза;
* анемии, кръвоизливи;
* цирози;
* туморни заболявания;
* ендокринни заболявания – захарна болест с късен дегенеративен синдром;
* тиреотоксикоза, Адисонова болест, болест на Кушинг;
* кожни и венерически заболявания.

3.Телефони за връзка :

03461 20 90 (директор)

03461 32 90 (регистратура)

03461 31 80 (централа)

4.Адрес :

гр. Павел баня 6155

бул. “Освобождение” № 1

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “СТРАНДЖА”,БАЛНЕОСАНАТОРИУМ “РОДОПИ” -БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: състояние след остър ставен ревматизъм, инфекциозен полиартрит, ревматоиден полиартрит с невисока активност, болестта на Бехтерев, артрозна болест, заболяване на костите, мускулите, сухожилията, състояние след счупване на костите, периартрити след остър стадий, миозити, тендовагинити, контрактури, деформации;
* заболявания на периферната нервна система: дискова болест, радикулити, плексити, невралгии, неврити, полирадикулоневрити;
* заболявания на централната нервна система: състояние след прекаран менингит и менингоенцефалит, полиомиелит, травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък, системни дистрофични прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат, прогресивна мускулна дистрофия, дисеминирана склероза, състояние след прекаран мозъчен инсулт;
* заболявания на пикочо-половата система: стерилитет, параметрит, простатит;
* кожни заболявания: склеродермия, псориазис.

2. Противопоказания:
* злокачествени новообразувания;
* туберкулоза;
* инфекциозни заболявания;
* температурни състояния;
* тежки сърдечно-съдови заболявания;
* психични заболявания;
* бременност;
* Базедова болест.

3.Телефони за връзка:

05512 22 40 (регистратура)

05512 23 74 (регистратура)

05512 20 19 (гл. лекар)

4.Адрес:

Бургаски минерални бани

с.Ветрен (с.Житарово)

община Бургас

КОМПЛЕКС “ТИНТЯВА” – ГР. ВЪРШЕЦ


1. Показания за лечение:

* заболявания на централната и периферна нервна система: възстановителен период при слединсултни състояния и при множествена склероза, радикулити, неврити, плексити, полиневрити, функционални заболявания – невровегетативни разстройства, неврози;
* заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест – първа и втора степен, исхемична болест на СЪРЦЕТО – стабилна стенокардия, миокарден инфаркт – след третия месец, хипотонична болест;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрозна болест, болест на Бехтерев, подагрозен артрит – леки и средно тежки форми, ревматоиден артрит – след затихване на острите прояви, засягания на околоставния апарат (периартрити), след фрактурни състояния (контрактури на ставите след консервативно или оперативно лечение);
* заболявания на стомашно-чревния тракт: хроничен гастрит, язвена болест – в стадий на ремисия, хроничен колит с обстипация;
* жлъчно-чернодробни заболявания: жлъчно-каменна болест, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния;
* ендокринно-обменни заболявания: захарен диабет, тирео-токсикоза – при леки форми и болни в ремисия, затлъстяване и подагра;
* заболявания на отделителната система: гломерулонефрити – в ремисия, пиелонефрити, цистити, пикочокаменна болест;
* гинекологични заболявания: хронични аднексити;
* кожни заболявания – невродермити, хронични дерматити, екземи;
* болести на дихателната система: хронични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища;
* профилактика и лечение при хронични професионални интоксикации;
* очни: хронични конюнктивити и блефарити.

2. Противопоказания:

* пресни инсулти и инфаркти;
* хронични заболявания в стадий на изостряне;
* епилепсия с чести епилептични припадъци;
* тежки неврози и психопатии;
* всички форми на туберкулоза;
* често повтарящи се или изобилни кръвоизливи от всякакъв произход;
* всички венерически заболявания.

3.Телефони за връзка:

09527 23 74 (директор)

09527 22 74 (регистратура)

факс: 09527 23 74

4.Адрес:

гр. Вършец 3540,

обл. Монтана,

ул.”В. Левски” № 16

ПД "КЛЕПТУЗА" ГР. ВЕЛИНГРАД


1. Показания за лечение:

* заболявания на дихателната система: хронични бронхити, бронхиална астма - компенсирана, състояние след пневмония;

* заболявания на опорно-двигателния апарат: артритни заболявания, артропатии с неизяснена етиология, травми на опорно-двигателния апарат;

* заболявания на централна нервна система: компенсирани след инсултни състояния, които не изискват специални грижи, неврози, неврастении;

* заболявания на периферна нервна система: радикулити, плексити, неврити;

* чернодробни заболявания: компенсирани хронични хепатити, холелитиаза и холецистит;
* заболявания на храносмилателната система: колити, гастрити, язвена болест;

* бъбречно-урологични заболявания: нефролитиаза, компенсирани възпалителни заболявания.

2. Противопоказания:
* тежки сърдечно-съдови заболявания в субкомпенсация и декомпенсация: сърдечни пороци, инфаркт на миокарда, стенокардия, вродени сърдечни пороци, хипертонична болест;

* субкомпенсирани и декомпенсирани хронични белодробни заболявания;
* неопластични заболявания - всички локализации;
* психични заболявания.

3.Телефони за връзка:

0359 2 27 63 (директор)

0359 2 50 46 (регистратура)

факс: 0359 2 32 34

4.Адрес:

гр. Велинград 4600

ул.”Димитър Благоев”№ 4

КОМПЛЕКС "ЛЮЛЯЦИТЕ” – ГР. ГАБРОВО

1. Показания за лечение:

* заболявания на дихателната система: бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, хронични пневмонии, пневмосклероза, силикоза;
* заболявания на ушите, носа и гърлото: заболявания на външното, средното и вътрешното ухо, заболявания на носа – хроничен и алергичен ринит, тонзилити, ларингити, фарингити, синузити;

* заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертония І и ІІ степен, миокарден инфаркт в хроничен стадий, исхемична болест на СЪРЦЕТО – стабилна форма;

* заболявания на ендокринната система: затлъстяване, тирео-токсикоза, хипотиреоидизъм, захарен диабет;

* заболявания на централната нервна система: мозъчен инсулт – за самообслужващи се болни, невралгии на n. occipitalis, n. trigeminus, n. facialis;
* заболявания на периферна нервна система: цервикален, брахиален и поясно-кръсцов радикулит, скаленус синдром, интеркостална невралгия, полиневрити и полирадикулити, травмени увреждания на периферни нерви;
* функционални заболявания на нервната система: неврози;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: дисторзио, луксацио, синдром на Зудек; периартрити, артрозна болест, остеопороза.

2. Противопоказания:
* злокачествени заболявания;
* бременност;
* туберкулоза – активна форма;
* шизофрения;
* епилепсия;
* лица с психични отклонения;
* флеботромбоза – активна форма;
* злокачествена хипертониа;
* миокарден инфаркт в остра и подостра форма;
* мозъчен инсулт – без възможност за самообслужване.

3.Телефони за връзка:

0662 34 29 (директор)

0662 04 69 (регистратура)

4.Адрес:

гр. Габрово

ПД”Люляците”

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ЗАГОРЕ" СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат, дегенеративни възпалителни заболявания: състояния след прекаран ревматичен полиартрит (не по-рано от осем-девет месеца след отзвучаване на острите и подострите сърдечни и ставни явления и при състояние на сърдечна недостатъчност не повече от първа степен), инфекциозни полиартрити, включващи инфекциозен (ревматоиден) неспецифичен полиартрит в ремисия или със слабо изразена активност на процеса, хронична деформираща остеоартроза, деформиращи артрозо-артрити, обменно-ендокринни и травматични артрити, остеохондропатии, болест на Бехтерев, заболявания на костите, мускулите и сухожилията от травматично, токсично и инфекциозно естество, бавно зарастващи костни фрактури, миозити, тендовагинити, бурсити, контрактури и деформации;

* заболявания на централната и периферната нервна система: неврити, радикулити, полиневрити, неврофибромиозити, състояния след травмени увреждания на периферната нервна система; неврози, обусловени от инфекции, интоксикации и еднокринни заболявания, вибрационна болест, съпроводена с вегетативна полиневропатия;

* гинекологични заболявания: аднексити и периаднексити - подостри и хронични (не по-рано от 4 седмици след острия период), хронични пери- и параметрити, пелвиоперитонити, след оперативни инфилтрати;

* бъбречно-урологични заболявания: бъбречно-каменна болест, хронични пиелити, цистити, уретрити, простатити, везикулити от неспецифично естество и без силно изразени възпалителни явления и инфилтрати;

* заболявания на храносмилателния апарат: стомашно-чревни – хронични гастрити, язвена болест, ентерити, колити, функционални разстройства на стомаха и червата, хепатити, холецистити, жлъчно-каменна болест, дискинезии на жлъчните пътища;

* заболявания на дихателните органи: хронични ринити, фарингити, синуити, трахеити, хронични бронхити, бронхиална астма - без чести и изразени пристъпи и без значителни нарушения от страна на сърдечносъдовата система и белите дробове;

* заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест - бавно прогресираща (1-ва и 2-ра степен), кардиосклероза, без чести и изразени пристъпи на стенокардия при сърдечна недостатъчност не повече от първа степен, функционални сърдечно-съдови нарушения от невротичен тип.

2. Противопоказания:
* злокачествени тумори;

* патологична бременност през целия срок и нормална след 5-я месец;

* припадъчни състояния, особено тези със загуба на съзнание;

* психични заболявания и наркомании, депресивни състояния;

* всички сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;

* болести на кожата в остър стадий и инфекциозни кожни заболявания;

* бацилоносители и контактни със заразноболни до завършване срока на карантината;

* болни, които не могат сами да пътуват и да се обслужват;

* болни, които се нуждаят от болнично, респ. специализирано клинично лечение.

3.Телефони за връзка:

04111 23 19 (регистратура)

4.Адрес:

Старозагорски минерални бани

БС “Загоре”

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "РОЗА" – ГР. СТРЕЛЧА


1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: хронични дегенеративни заболявания (артрозна болест) хронични възпалителни ставни заболявания (артрит, полиартрит, спондилоартрит), заболявания на кости, мускули и сухожилия (фрактури, миозити, бурсити, тендовагинити);

* заболявания на нервната система: неврити, полиневрити, радикулити, състояния след прекарани заболявания на гръбначния мозък (миелити, травматични увреждания), състояния след прекарани заболявания на главния мозък (енцефалити, детска церебрална парализа), функционални разстройства на нервната система – неврастения, невроза, неврастенни реакции – хипостенна и хиперстенна форма;
* гинекологични заболявания: възпалителни заболявания на женски полови органи – аднексити, климакс, функционална недостатъчност на яйчниците и МАТКАта;
* ендокринни заболявания: захарен диабет – лека степен без усложнения, затлъстяване, подагра, хипотиреоидизъм;

* сърдечно-съдови заболявания: хипертония, атеросклероза, заболявания на артериите на крайниците;

* заболявания на дихателната система: синузити, ринити, фарингити, ларингити, трахеобронхити, астма;

* бъбречно-урологични заболявания: хронични възпалителни заболявания на пикочните пътища с кисела реакция на урината, бъбречно-каменна болест с уратни или оксалатни конкременти, диатези от същия тип;

* кожни заболявания: псориазис, невродермит, дерматит, склеродермия, хронична уртикария, акроцианози – външно приложение на минералната вода.

2. Противопоказания:
* онкологични заболявания;
* туберкулоза;
* Базедова болест и тиреотоксикоза;
* хроничен нефрит;
* всички заболявания, протичащи с кръвоизливи;
* фебрилни състояния.

3.Телефони за връзка:

032/625854 (директор)

03532 23 20 (управител)

03532 23 01 (регистратура)
4.Адрес:

гр. Стрелча 4530

ул.”Димитър Благоев”№ 47


БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ТОПЛИКА" –ХАСКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

* заболявания на съдовата система:

- облитериращ ендартериит (болест на Бюргер), облитерираща атеросклероза, облитериращ тромбангит, болест на Рейно и рейно подобен синдром, безпулсова болест І, ІІ и ІІІ стадий;

* заболявания на периферните вени:

- варикозна болест, посттромбофлебитен синдром в хроничен стадий, хронична венозна недостатъчност;

* заболявания на опорно-двигателния апарат:

* дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб-полиартроза, коксартроза, артроза на горен крайник, спондилоартроза, дискова болест-дископатия, дискова херния;
* възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат: слединфекциозни реактивни артрити, посттравматични артрити, ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилоартрит – болест на Бехтерев, остър ставен ревматизъм извън пристъп;

* ендокринно-обменни заболявания: диабетна артропатия, подагрозен артрит, псориатичен артрит;
* ортопедични заболявания: състояние след контузии, луксации на ставите, следфрактурни състояния на костите (след шестмесечен период при добре оформен калус), болести на околоставния апарат, увреждания на мускули и сухожилия, заболявания на костите, мускулите, сухожилията от възпалителен произход, вибрационна болест, синдром на Зудек;

* заболявания на нервната система – гръбначен мозък и периферна нервна система: състояние след полиомиелит, радикулити, радикулоневрити, полирадикулоневрити, неврити, полиневро-патии с токсичен, инфекциозен, ендокринен или травматичен характер (диабетна полиневропатия, алкохолна полиневропатия, вегетативна полиневропатия);
* кожни заболявания: прогресивна склеродермия, псориазис, хронични уртикарии, хронични екземи, дерматити.

2. Противопоказания:
* остър стадий на всички заболявания;
* хронични заболявания, усложнени с остро възпаление;
злокачествени тумори;
* чести и обилни кръвоизливи от всякакъв произход;
* патологична бременност през целия й срок и нормална бременност след петия месец;
* туберкулоза;
* всички сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;
* хипертонична болест;
* подостри форми на ревматизъм с явления на заболяване на СЪРЦЕТО;
* заболявания на нервната система, злокачествени тумори на ЦНС, всички заболявания на нервната система съпроводени с резки нарушения на движенията, епилепсия, психози в състояние на обостряне;
* остри стомашно-чревни заболявания – язвена болест в острия стадий, тежка форма на възпаление на червата, черния дроб и жлъчния мехур;
* тежка форма на захарна болест;
* тежки белодробни заболявания, като силно изразен емфизем, бронхиална астма с чести пристъпи, белодробен абсцес;
* тежки поражения на костите, ставите, мускулите и лимфните възли, придружени със секреция.

3.Телефони за връзка :

03722 21 85 (директор)

03722 21 81 (гл. счетоводител)

4.Адрес :

БС “Топлика”

с.Хасковски минерални бани

ул. “Енергетик”

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ДРУЖБА - 2" – ГР. БАНКЯ

1. Показания за лечение:

* сърдечно-съдови заболявания:
* сърдечни пороци (стабилизирани форми) с недостатъчност на кръвообращението до І степен;
* състояния след операции на сърдечен порок – неусложнени форми;
* исхемична болест на СЪРЦЕТО с леко изразени и редки стенокардни пристъпи;
* състояния след прекаран инфаркт на миокарда – стабилизирани и неусложнени форми;
* миокардиодистрофии от различен произход – компенсирани форми;
* хипертонична болест 1-ва и 2-ра степен, хипотонична болест, ранна атеросклероза, ангионевроза на крайниците и синдром на Рейно І-ІІ стадий, болест на Бюргер І-ІІ стадий;

* функционални разстройства на нервната система: неврози, неврастении, неврастенни реакции при други заболявания, леки форми на психастения;
* леки форми на тиреотоксикоза, затлъстяване.

2. Противопоказания:

* белодробни заболявания;

* пресни инфаркти и инсулти;

* обострени ставни заболявания;

* болни със сърдечна декомпенсация.

3.Телефони за връзка:

02/9977308 (рецепция)

02/917 05 38; 917 06 61

4.Адрес:

гр. Банкя 1720

ул.”Кирил и Методий” №11

БАЛНЕОСАНАТОРИУМ "ЖИВА ВОДА" СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: хроничен ставен ревматизъм, заболявания на опорно двигателния апарат от ревматично естество, заболяване на органите на движението от инфекциозен характер, мускулен ревматизъм, възпалителни заболявания на мускулите, сухожилията и влакната им;
* заболявания на нервната система: неврити, ишиас, лумбаго, радикулити, дискови хернии, парастезии;
* заболявания на черния дроб и жлъчните пътища: хронични възпаления на черния дроб, хронични възпалителни заболявания на жлъчните пътища;
* заболявания на храносмилателна система: гастрит - хроничен, колити, ентероколити, язва на стомаха и дванадесетопръстника;
* заболявания на обмяната на веществата: диабет (всички форми), затлъстяване;
* заболявания на бъбреците и пикочно-половите органи: нефрити, цистити, пиелити, уретрити, възпалителни процеси на простатната жлеза, възпаление на семенните мехурчета, епидидимити, импотенция от неврогенно естество;
* заболявания на кръвта: вторични анемии, желязодефицитни анемии;
* гинекологични заболявания: хронични възпалителни заболявания на придатъци на МАТКАта, аднексити; салпингоофорити, параметрити, хронични възпалителни заболявания на влагалището и шийката, флуор, колпити, ендоцервицити, ерозио на шийката на МАТКАта, хронични възпалителни заболявания на МАТКАта- хронични ендометрити, хипоплазия на гениталите, смущение на менструалния цикъл, безплодие - първично и вторично.

2. Противопоказания:

* всички заболявания в острия си стадий и остри инфекциозни заболявания преди завършването на определения карантинен срок;
* всички злокачествени заболявания;
* често повтарящи се кръвоизливи от стомашна и дуоденална язва най-ранен срок 8 седмици след кръвоизлива;
* бременност след третия месец;
* заболявания на сърдечно съдовата система с изразена сърдечна декомпенсация, трайни отоци, увеличен черен дроб, хипертония и др.
* злокачествени заболявания на двигателните органи в напреднал стадий;
* туберкулоза на ларинкса и белите дробове;
* декомпенсирани нефропатии и хидронефрози;
* злокачествени заболявания на бъбреците с високо кръвно налягане и нарушено отделяне на урината;
* психични заболявания и т.н.

3.Телефони за връзка:

04511/29 65(директор)

04511/28 09(рецепция)

4.Адрес:

Сливенски минерални бани

обл. Сливен, п.к. 8840

“ПРО” ЕАД

БС “Жива вода”


БАЛНЕОХОТЕЛ “АПРИЛЦИ” - ХИСАР

1. Показания за лечение:

* пикочо-отделителна система: бъбречно-каменна болест, хроничен пиелонефрит, хроничен цистит и уретрит, състояние след екстакорпорална литотрипсия, единствен бъбрек, хронична бъбречна недостатъчност - начална степен;

* храносмилателна система: хронични гастрити и гастродуоденити, функционални заболявания на стомаха, диспептичен синдром, хронични неспецифични ентероколити, язвена болест;

* жлъчно-чернодробни заболявания: жлъчно-каменна болест, хроничен холецистит, дискинезии, състояние след вирусен хепатит;

* обменни заболявания-метаболитен синдром: затлъстяване, диабет, подагра;

* опорно-двигателен апарат: артро-ревматични заболявания;
* гинекологични: възпалителни заболявания;

* неврологични: дископатии, радикулити, полиневрити.

2. Противопоказания:

* всички заболявания в остър стадий, остри инфекциозни заболявания, бацилоносителство, гнойни процеси във всички органи;

* злокачествени тумори;

* чести и скорошни кръвоизливи от различно естество;

* патологична бременност след IV - V л. м.;

* всички форми на туберкулоза;

* припадъчни състояния;

* тиреотоксикоза.

3.Телефони за връзка:

0337/25-12

0337/21-91

0337/24-67(рецепция)

4.Адрес:
гр. Хисар

бул. “Ив. Вазов” № 66

“ПРО” ЕАД

БХ “Априлци”


БАЛНЕОХОТЕЛ “КОНСТАНЦИЯ”, КУРОРТ КОСТЕНЕЦ


1. Показания за лечение:

* дегенеративни ставни и около ставни възпалителни заболявания: артрити, артрози, епикондилити, миалгии;
* състояния след травматични и ортопедични заболявания: фрактури, луксации, дисторзии, периартрити;
* вертеброгенни заболявания – болести на междупрешленния диск и тяло – дископатии, дискови хернии, спондилози;
* заболявания на периферната нервна система (свързани или не с вертеброгенната патология): неврити, вибрационна болест полиневропатии;
* заболявания на дихателната система в етап на ремисия: бронхити, хронични синузити.

2. Противопоказания:

* всички заболявания в остър стадий;
* кръвоизливи;
* злокачествени тумори;
* злокачествени анемии;
* белодробна туберкулоза;
* сърдечно-съдови заболявания с явление на недостатъчност;
* напреднала атеросклероза със смущения на мозъчното кръвообращение;
* тежки парези;
* епилепсия;
* чернодробна цироза с асцит;
* тежка форма на диабет и тиреотоксикоза;
* кожни инфекции – краста, пиодермии, микози.

3.Телефони за връзка:

07144/50 50 (управител)

07144/151 69 (рецепция)

07144/50 71 (счетоводство)

Факс: 07128-409
4.Адрес:

курорт Костенец 2041

област Софийска

БХ “Констанция”

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез съответното заведение, 10 дни предварително.

 

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА “КАЛЕРОЯ” ГР. ХИСАР


1.Показания за лечение :

* заболявания на бъбреците, пикочоотделителната и половата системи: бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, цистити, хронични нефрити без изразена бъбречна недостатъчност, хронични простатити и епидидимити, хронични нефрози;
* заболявания на стомашно-чревния тракт: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хронични гастрити и гастродуоденити, хронични ентерити и колити, функционални заболявания на стомаха и червата;
* жлъчно-чернодробни заболявания: жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, следхолецистектомен синдром, дискинезии на жлъчния мехур и жлъчните пътища, хронични хепатити, хронични панкреатити;
* заболявания на обмяната на веществата : диабет, подагра;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: дископатии, ошипявания на ставите и гръбначния стълб, артрити, артрози, следфрактурни състояния.

2. Противопоказания :

* неопластични заболявания;
* инфекциозни заболявания;
* активна туберкулоза;
* тежки форми на атеросклероза;
* миокардиосклероза-тежка форма;
* церебрална атеросклероза-тежка форма;
* артериална хипертония ІІІ степен;
* бъбречна недостатъчност ІІІ степен;
* тиреотоксикоза;
* психични заболявания.

3.Телефони за връзка:

0337 20 27

0337 27 64

факс: 0337 20 89

4.Адрес:

гр. Хисар 4180

ул. “Парилките” № 1

 

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГР. БАНКЯ

1.Показания за лечение :

* исхемична болест на СЪРЦЕТО: миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна стенокардия;
* състояния след коронарна реваскуларизация: аортокоронарен бай пас и РТСА (дилатация);
* артериални хипертонии - есенциални и симптоматични;
* клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране, корекции на вродени дефекти;
* кардиомиопатии;
* ендомиоперикардити;
* ритъмни нарушения на СЪРЦЕТО;
* заболявания на периферните съдове;
* остри разстройства на мозъчното кръвообращение – мозъчни инсулти и кръвоизливи;
* преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;
* състояния след мозъчни травми и операции;

* заболявания на периферната нервна система, както и състояния след травми и операции;
* следтравматични и следоперативни състояния на опорно-двигателния апарат.

2.Противопоказания:

* психични заболявания.

Тежко болни, които не могат да се обслужват сами, се приемат само с придружител.
3.Телефони за връзка:

02 997 71 94, вътр. 256

4.Адрес:

гр. Банкя

ул. “Иван Вазов” № 5

БОЛНИЧНА БАЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” - ГР. ПОМОРИЕ

1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит в подострия и хроничния стадий, други артрити - инфекциозни обменни, псориатичен), дегенеративни ставни заболявания (остеоартроза - всички форми, стадии и локализации, остеохондрози), травматични заболявания на опорно-двигателния апарат и състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;
* заболявания на периферна и централна нервна система: неврити и радикулити от инфекциозно, токсично, травматично естество, дискова болест, лумбо-ишалгичен синдром, невралгии, детски церебрални парализи, състояния след полиомиелит;
* заболявания на пикочо-половата система:

- заболявания на мъжката полова система - простатит, везикулит, заден уретрит, епидидимит, олигоспермия, орхит - три месеца след острия период;

- заболявания на женската полова система - колпити, ендоцервицити, ендометрити, параметрити, салпингоофорити, овариална хипофункция, дисменорея, пруритус вулве, енорезис ноктурна - след 5 годишна възраст;

* заболявания на кожата и придатъците й: псориазис вулгарис, склеродермия, нерводермити, сухи екземи;
* професионални заболявания: вибрационна болест, хронична оловна интоксикация, болести от пренапрежение на крайниците;
* обменни заболявания: затлъстяване, подагра, лек диабет с диабетна полиневропатия.

2. Противопоказания:

* инфекциозни заболявания;
* всички заболявания в остър стадий;
* сърдечна декомпенсация II - III степен;
* стенокардия;
* състояние след инфаркт на миокарда;
* ритъмни нарушения на СЪРЦЕТО;
* хипертонична болест - III стадий;
* аневризми на СЪРЦЕТО, аортата и големите съдове;
* изразена склероза на мозъчните съдове;
* злокачествени анемии, левкемии и други заболявания;
* често повтарящи се кръвоизливи;
* варици;
* туберкулоза;
* неоплазми;
* тиреотоксикоза;
* психични заболявания;
* нефрити, нефрози;
* бременност;
* алергия към калта;
* температурни състояния.

3.Телефони за връзка:

0596/20 55

0596/3145 - д-р Шишков

факс: 0596 31 45
4. Адрес:

гр. Поморие 8200

ул. “Акад. проф. Парашкев Стоянов” № 5

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "БАНКЯ” АДРезервации се правят от правоимащите лица директно, на място или по телефона, чрез съответното заведение.

ПОДЕЛЕНИЕ “ЯСЕН” – ГР. БАНКЯ

1.Показания за лечение:

* сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония - първи, втори и трети стадий; исхемична болест на СЪРЦЕТО; след инфаркт на миокарда - 3 месеца от началото на заболяването без чести ритъмни и проводни нарушения; стенокардия - стабилна; клапни пороци - без ревматична активност и сърдечна недостатъчност; кардиомиопатии - без сърдечна недостатъчност; състояние след прекаран миокардит и перикардит в хроничен стадий; периферно-съдови заболявания - атеросклероза, болест на Бюргер, болест на Рейно;
* заболявания на нервната система: функционални нервни заболявания (неврози); заболявания на периферната нервна система - радикулити, неврити;
* заболявания на централната нервна система: състояния след мозъчен инсулт с или без остатъчни парези - 3 месеца след началото на заболяването; състояние след травми на черепа; дегенеративни и автоимунни заболявания на нервната система;
* ендокринно-обменни заболявания: захарен диабет - лека и средно тежка форма; обезитас, тиреотоксикоза в ремисия;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрити; артрозна болест; подагрозен артрит; дископатии; болест на Бехтерев; следфрактурни състояния; спортен травматизъм, включително и оперативно лечение;
* заболявания на стомашно-чревния тракт: гастрити, язвена болест, колити;
* заболявания на жлъчно-чернодробната система: състояние след остър хепатит, хронични хепатити, начална чернодробна цироза, холелитиаза, хронични холецистити;
* заболявания на отделителната система: хронични пиелонефрити, хронични гломерулонефрити, хронична бъбречна недостатъчност - I-ва и II-ра степен, нефролитиаза , простатити;

2.Противопоказания:

* артериална хипертония ІV стадий;
* ИБС – до три месеца от началото на заболяването;
* чести ритъмни и проводни нарушения;
* нестабилна стенокардия;
* сърдечен порок с ревматична активност;
* състояние след мозъчен кръвоизлив – до три месеца от началото на заболяването;
* чернодробна цироза в напреднал стадий;
* Хронична бъбречна недостатъчност ІІІ и ІV стадий;
* Хронична дихателна недостатъчност ІІІ и ІV стадий;
* онкологично болни;
* активна туберкулоза.

3. Телефони за връзка:

9977 123 (централа)

9977 265 (рецепция)

факс: 997 72 93
4. Адрес:

гр. Банкя

ул. "Шейново" № 8

СБР - ”Ясен”

ПОДЕЛЕНИЕ “САПАРЕВА БАНЯ” – ГР.САПАРЕВА БАНЯ


1.Показания за лечение:

* заболявания на ставите, мускулите и сухожилията от възпалително естество: ревматоиден артрит, ревматичен артрит,артрит от друго естество, болест на Бехтерев, миозити, миотендинити;
* заболявания на костите, ставите и други от дегенеративно естество;
* заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от травматично естество;
* заболявания на периферна нервна система: неврити, радикулити, радикулоневрити, дископатии, парези, парализи;
* заболявания на женските полови органи от неспецифично естество: ендометрити, аднексити, стерилитет;
* остри и хронични отравяния със соли на тежки метали и техните съединения: олово, живак, бисмут и др.;
* заболявания на кожата: псориазис, невродермити, дерматити от алергично естество;
* заболявания на горни дихателни пътища: синузити, фарингити, ларингити, трахеобронхити.

2.Противопоказания:

* артериална хипертония ІV стадий;
* ИБС – до три месеца от началото на заболяването;
* чести ритъмни и проводни нарушения;
* нестабилна стенокардия;
* сърдечен порок с ревматична активност;
* състояние след мозъчен кръвоизлив – до три месеца от началото на заболяването;
* чернодробна цироза в напреднал стадий;
* Хронична бъбречна недостатъчност ІІІ и ІV стадий;
* Хронична дихателна недостатъчност ІІІ и ІV стадий;
* онкологично болни;
* активна туберкулоза.

3.Телефони за контакт:

0707/22-30 (директор)

0707/23 55 (личен състав)

0707/20 55
4.Адрес:

гр. Сапарева баня

ул. “Серафим Йорданов” №1

СБР-“Сапарева баня”

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ” АД, ВАРНА

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението на телефон : 052 35 53 86.

1. Показания за лечение:

* заболявания на периферната нервна система: функционални разстройства на нервната система – неврози, неврозоподобни състояния, невровегетативна дистония, вазомоторно главоболие (мигрена),неврити, невралгии, радикулерен синдром (без отпадни явления или с леки такива);

* нервно-мускулни заболявания в стадий на частична или пълна компенсация (без дистрофиите);
* болести на междупрешленните дискове: дископатии, дискова херния, включително след операции, в подходящ стадий за рехабилитация;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрозна болест, артрити, периартрити, артралгии (без острите артрити, системните деформиращи артрити и формирани анкилози), посттравматични състояния на опорно-двигателния апарат в стадий, подходящ за рехабилитация, заболявания на синовията, сухожилията и бурсите, на мускулите, лигаментите и фасциите, остеохондропатии;
* заболявания на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест – първи и втори стадий, ИБС стабилна ангина пекторис, инфаркт на миокарда в хроничен стадий, след третия месец от прекарания инцидент;
* гинекологични заболявания: хронични възпалителни гинеко-логични заболявания, стерилитет.

2. Противопоказания:
* тежък двигателен дефицит (изключения – с придружител);
* тежки дефинитивни отпадни явления;
* неоплазми;
* инфекциозни заболявания и бацилоносители;
* психози и психотични състояния;
* наркомания и алкохолизъм;
* епилепсия;
* сърдечно-съдови заболявания в декомпенсирано състояние.

3.Телефони за връзка:

052 355 733 (директор)

052 355 386 (регистратура)

факс : 052 355 733

4.Адрес:

гр. Варна

спирка “Журналист”

Курортен комплекс

“Златни пясъци”

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВЕТИ ВЛАС, СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:
* заболявания на опорно-двигателния апарат: дегенеративни заболявания на големите стави и гръбначен стълб (коксартроза, гонартроза, Бехтерев), генерализирана спондилоартроза на гръбначен стълб - цервикална, торакална и лумбална област, постоперативни заболявания на големите стави, следфрактурни състояния, ендопротезирани болни, асептични възпалителни заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията (вкл. артрити, периартрити, тендовагинити, синовити), деформация и ортопедични заболявания на ходилото, както и посттравматични, дискогенни радикулопатии, спондилози, дискови хернии, състояния след травмени увреди на меките тъкани и нерви;
* слединсултни състояния;
* ревматологични заболявания;
* дихателна система: бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест.

2. Противопоказания:
* оперирани болни с незарастнали постоперативни рани, остеомиелити и други оперативни усложнения;
* трудно подвижни болни, нуждаещи се от придружител не могат да бъдат приемани сами;
* сърдечно болни - декомпенсирани, високо кръвно налягане (хипертонична криза), пресен инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт;
* болни със злокачествени заболявания;
* тежка форма на диабет, епилепсия, Паркинсон.

3.Телефони за връзка:

0554/2 22 64–регистратура;

0554/2 22 34-директор;

0554/2 22 63-гл.счетоводител;

факс:0554/2 22 44

4.Адрес:
к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас

“СБР-Свети Влас, Слънчев бряг” АД

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СВ. ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО – ВАРНА” ЕООД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

* състояния след остър миокарден инфаркт;
* хронична обструктивна белодробна болест – след фаза на обостряне;
* рехабилитация на метаболитен синдром – хипертонична болест, диабет, хиперлипидемия, затлъстяване;
* диабет с вегетативни нарушения;
* дегенеративни ставни заболявания – гонартроза, коксартроза;
* аднексити;
* слединсултна рехабилитация – след острата фаза;
* периферни нервни заболявания – дископатии, остеохондрози, плексити, радикулити, периферни нервни парези;
* периартрити;
* нервно-мускулни заболявания в ранен стадий;
* дегенеративни нервни заболявания в ранен стадий – паркинсонова болест;
* ортопедични заболявания след фрактури с остатъчни неврологични заболявания: парестезии, болки, двигателен дефицит;
* гръбначни изкривявания;
* неврози.

1. Противопоказания :

* лабилни стойности на кръвното налягане;
* нарушения в съзнанието;
* декомпенсирани съпътстващи заболявания;
* ранни и късни усложнения на миокардния инфаркт и ритъмни нарушения;
* фебрилни състояния и инфекции;
* състояния с дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност;
* остри метаболитни и съдови усложнения на захарния диабет.

3.Телефони за връзка:

052/77 42 47 (управител)

052/77 43 94 (гл.мед.сестра)

052/77 41 41 (рех.о-ние)

052/77 42 37 (вътр. о-ние)

4.Адрес:
гр. Варна 9003

кв. Аспарухово

МБДПЛР “Св. Ив. Рилски”ЕООД

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВНЯ” ЕООД


Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

* белодробни заболявания: ХОББ - необострена, бронхиална астма в извънпристъпен период, хронична пневмония и пневмосклероза;
* сърдечно-съдови заболявания: - ИБС, миокарден инфаркт в хроничен стадии без сърдечна недостатъчност по висока от II-ра степен, стабилна ангина пекторис I и II функционален клас без сърдечна недостатъчност по-висока от II ст., хипертонична болест I и II стадий, облитериращ ендартериит I и II функционален клас, болест на Рейно;
* възпалителни и дегенеративни ставни заболявания: ревматоиден артрит в неактивен стадий, артрозна болест - централна и периферна форма, артропатии, дископатии;
* неврологични заболявания: мозъчни инсулти в хроничен стадии, хронични заболявания на периферната нервна система, увреждания на раменен и поясно-кръсцен сплит, полиневропатии;
* гастроентерологични заболявания: хроничен гастрит, язвена болест в ремисия, хроничен колит;
* ендокринни заболявания: диабетна полиневропатия, обезитас;
* травмени увреждания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение;
* гинекологични заболявания: аднексити и параметрити в хроничен стадий.

2. Противопоказания:

* обостряне на белодробните заболявания;
* дихателна недостатъчност II и III ст.;
* наличие на неопластично заболяване;
* сърдечно заболяване със сърдечна недостатъчност – ІІ, III и IV клас;
* индивидуална непоносимост към апаратна физиотератия;
* бъбречна недостатъчност;
* хипертонична болест със стойности на кръвното налягане над 140/90;
* тиреотоксикоза в активен стадий;
* фебрилно състояние;
* активност на възпалителния процес при артритите;
* декомпенсиран стадий на захарен диабет;
* кома;
* психични заболявания;
* стомашно-чревни хеморагии;
* артериална хипотония с колапсни инциденти;
* тромбофлебит или флеботромбоза на мястото на травмата;
* декубитални изменения на кожата и подкожието;
* метрорагии.

3. Телефони за връзка:
0519/34 90-регистратура
4. Адрес:

гр. Девня, п.к. 9160

обл. Варненска, кв. "Река Девня",

ул. "Петрича" № 10А

“МБДПЛ-Девня” ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕАД

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

* заболявания на опорно-двигателния апарат: следфрактурни състояния, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, заболявания на околоставните тъкани, мускулатурата и нервите – бурсити, фиброзити, периартрити, тендинити, тендовагинити, миозити, неврити, невралгии, остеоартрози – професионални и непрофесионални, ендокринни, нервно-дистрофични, артрити и артрози при други заболявания от неспецифично естество;
* заболявания на централна и периферна нервна система: дископатии, дискова херния, радикулити, неврити, плексити, полиневрити, неврофибромиозити, целулити, слединсултни състояния-парези и парализи, последици от травми на периферна нервна система и гръбначния мозък, които не се нуждаят от хирургично лечение;
* хронични възпалителни гинекологични заболявания и стерилитет;
* кожни заболявания: псориазис и скеродермия;
* професионални заболявания: вибрационна болест, хронична оловна интоксикация, болести от пренапрежение;
* обменни заболявания: подагра, лек диабет (с диабетна полиневропатия).

2.Противопоказания :

* всички видове туберкулоза;
* злокачествени новообразувания;
* заболявания в остър стадий, инфекциозни заболявания;
* венерически заболявания в заразен период;
* сърдечно-съдови заболявания в стадий на декомпенсация;
* състояния след миокарден инфаркт;
* хипертония ІІ и ІІІ стадий;
* остър тромбофлебит, флебит и лимфангит;
* стомашно-чревни заболявания в остър стадий и с кръвоизливи, чернодробна цироза, абсцес и ехинокок на черния дроб;
* белодробни заболявания: бронхиална астма, абсцес на белия дроб, емфизем и др.;
* психични заболявания;
* тежка форма на диабет;
* остри гинекологични заболявания със склонност към кръвотечение;
* заболявания на кожата: пемфигус, язви и др.

3.Телефони за връзка:

05512/23 78-рецепция;

05512/23 22-директор;

факс : 05512/23 21

4 .Адрес :

гр. Бургас, п.к.8000

ул. “Иван Богоров” №19

“СБР-Бургаски минерални бани” ЕАД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ “ВИТА” ЕООД, ГР. ВЕЛИНГРАД


Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение :

* травматични заболявания: състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;
* дегенеративни ставни заболявания: остеоартрози - всички форми, стадии и локализации, остеохондрози;
* възпалителни ставни и мускулни заболявания;
* заболявания на дихателната система: хронични бронхити, състояния след пневмонии, бронхиална астма, алергични заболявания на дихателната система;
* заболявания на периферна нервна система: неврити и невралгии от инфекциозно, токсично или травматично естество, дискова болест, радикулити, други заболявания на периферната нервна система.

2.Противопоказания :

* пресни неконсолидирани фрактури без калус;
* незарастнали рани;
* онкологични заболявания в напреднал стадий;
* болни в статус асматикус;
* болни с остри психични разстройства;
* болни с епилепсия (гранд мал);
* напреднали стадии на сърдечно-съдова декомпенсация;
* болни с мозъчен инсулт до 6 месеца от получаването му;
* заразни кожни и венерически заболявания;
* СПИН;
* наркомании.

3.Телефони за връзка:

0359 2 24 38

0359 2 21 59

факс : 0359 2 54 49

4 .Адрес :

гр. Велинград 4600

ул. “Пушкин” № 2

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТРЕСА, НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИАБЕТ “СВЕТА БОГОРОДИЦА” ЕООД, НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:

* захарен диабет и усложненията му;
* стрес, дисстрес, тревожни депресивни, конверзионни и панически разстройства;
* всички форми на хипертония и исхемична болест на СЪРЦЕТО;
* съдови заболявания;
* заболявания с обменни и метаболитни нарушения;
* органични заболявания на централната и периферната нервна система;
* заболявания на опорно-двигателния апарат;
* акушеро-гинекологични заболявания: хронични неспецифични заболявания,менструални нарушения, климакс;
* кожни заболявания: псориазис, невродермити, хронична уртикария, екземи;
* заболявания на храносмилателната система: функционални смущения на храносмилателната система, хронични гастрити и гастродуоденити, хронични колити, хроничен хепатит, хепатостеатоза, жлъчна дискинезия.

2.Противопоказания :

* доброкачествени новообразувания;
* преканцерозни заболявания;
* злокачествени новообразувания;
* ендогенни психични заболявания;
* епилепсия;
* наркомании.

3.Телефони за връзка:

033 42 212

факс : 033 42 242
4.Адрес :

ул. “Панорама” № 8

с. Нареченски бани

област Пловдив


 

 

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” ЕООД – ГР. ПЕРНИК


Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

* заболявания на опорно-двигателния апарат: следфрактурно състояние на горни и долни крайници и туловището, състояние след ампутация на горен и долен крайник, състояния след всички видове контузии, дисторзии и изкълчване на крайници и туловище, хронични заболявания на костно-мускулната система и съединителната тъкан, вродени аномалии на крайници, гръбначни изкривявания, остеопорози;
* неврологични заболявания: хронични заболявания на периферната нервна система – невралгии, неврити, невропатии, хронични съдови заболявания на НС, хронични възпалителни заболявания на НС, множествена склероза – междупристъпен период, третичен луес, тумори на НС – следоперативно състояние, травми на НС, системни и последователни заболявания на НС, паркисонизъм, дегенеративни заболявания на нервно мускулния апарат, миастения и миастенни синдроми, малформации, натални и постнатални увреждания на НС, заболявания на вегетативната НС, мигрена, епилепсия, неврози, хистерия, увреждания на НС при заболявания на вътрешни органи и опорно-двигателния апарат;
* болести на органите на кръвообръщението: хроничен ревматизъм с и без засягане структурите на СЪРЦЕТО, хипертонична болест, ИБС, миокарден инфаркт след остър период, ангина пекторис, хронична белодробно-сърдечна болест, хроничен перикардит, миокардити, смущения на сърдечния ритъм и проводимост, сърдечна слабост, атеросклероза, варикозни вени на долните крайници, флебит и тромбофлебит;
* болести на ендокринната система и обмяната: захарна болест, хроничен панкреатит, болести на щитовидната жлеза, подагра, затлъстяване;
* болести на кръвта и кръвотворните органи: желязо-недоимъчни анемии, пернициозна анемия;
* болести на дихателната система: състояния след пневмония, хронични бронхити, астма, хронична обструктивна белодробна болест;
* болести на храносмилателната система: хроничен гастрит и дуоденит, язвена болест, хронични колити, хронични болести на черния дроб и жлъчните пътища;
* болести на отделителната система: нефролитиаза, пиелонефрит, цистит;
* дегенеративни и автоимунни заболявания: артрози, артрити, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, Райтер.

2. Противопоказания за лечение:

* всички животозастрашаващи заболявания, изискващи интензивно лечение и/или реанимационни мероприятия, заболявания, изискващи спешна хирургическа намеса, инфекциозни и паразитни болести, активна туберкулоза, психични заболявания.

Телефони за връзка:

076/60 44 02-регистратура;

076/60 44 01-управител
Адрес:

гр. Перник,

ул. “Протожерица” № 102

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “ЗДРАВЕ” АД - гр. Банкя

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

* заболявания на сърдечно-съдовата система: артериална хипертония - всички стадии; ИБС - стабилна стенокардия ІІ -III ф. к. по NIHA; ИБС - състояние след инфаркт на миокарда (подостър стадий), без ранна постинфарктна стенокардия; ИБС - хронична исхемична кардиопатия; ритъмни и проводни нарушения - хемодинамично незначими; сърдечни пороци - некоригирани, компенсирани; състояние след сърдечни операции - клапно протезиране, аорто-коронарен бай пас - без тежки усложнения; сърдечна недостатъчност - I - III степен по NIHA; заболявания на артериите - болест на Рейно, болест на Бюргер и други;
* заболявания на нервната система: състояние след мозъчно-съдови инциденти (инсулт); черепно-мозъчни травми; функционални неврологични заболявания; периферни неврологични заболявания - радикулити, плексити, дископатии;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: болести на ставите - ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, други възпалителни ставни и невъзпалителни артрози - неактивна фаза; болести на мускули и сухожилия; следтравматични състояния; остеопороза;
* заболявания на обмяната на веществата: захарен диабет; нарушена мастна обмяна.

2. Противопоказания:

* всички заболявания в остър стадий, налагащи хоспитализация в болница за активно лечение;
* болни с невъзможност за самообслужване без придружител;
* хронична сърдечна недостатъчност IV степен по NIHA;
* исхемична болест на СЪРЦЕТО - IV функционален клас по NIHA;
* ритъмни и проводни нарушения - хемодинамично значими;
* психични заболявания в активна фаза;
* онкологично болни в терминален стадий.

3.Телефони за връзка:

02997/7231 (централа)

02997/7036 (секретар)

факс: 02997/71-54
4.Адрес:

гр. Банкя

ул. “Г. С. Раковски” № 15

СБР “Здраве”

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВЪРШЕЦ” АД - ГР. ВЪРШЕЦ

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

* сърдечно-съдови заболявания: хипертонична болест I и II стадий, исхемична болест на СЪРЦЕТО, слединфарктни състояния - стабилизирани и неусложнени форми;
* заболяване на централната и периферна нервни системи: слединсултни състояния, мозъчно-съдова болест, неврози, неврастении, неврити, радикулити;
* заболявания на опорно-двигателния апарат: артрози, артрити, ревматични заболявания, следфрактурни състояния;
* ендокринно-обменни заболявания: диабет, тиреотоксикоза, обе-зитас, бъбречно-каменна болест (питейно лечение).

2. Противопоказания:
* онкологични образувания;
* туберкулоза;
* инфекциозни заболявания;
* психични разстройства, епилепсия;
* тежки белодробни заболявания - астма, емфизем;
* хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
* остър стадий на възпалителни заболявания.

3.Телефони за връзка:

09527/22 58-централа;

09527/20 89-директор;

факс: 09527/22 23
4.Адрес:

гр. Вършец, област Монтана

Паркова зона

“СБР-Вършец” АД

“ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - София” ЕАД - база Драгалевци

Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1. Показания за лечение:

* белодробни заболявания: бронхиална астма, ХОББ, хронични пневмопатии;

* неврологични заболявания: болести на ЦНС - слединсултни състояния (с възможност за самообслужване);

* болести на периферна нервна система: дискогенни радикулити, неврити, полиневропатии, вибрационна болест;

* заболявания на опорно-двигателния: ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилоартрит (болест на Бехтерев), артрозна болест, състояние след ендопротезиране;

* постравматични увреждания на костите и ставите (в след-имобилизационния период);

* професионални заболявания от пренапрежение на опорно-двигателния апарат (периартрити, епикондилити, миозити, тендовагинити);
* сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония I и II степен;
* болести на обмяната: захарен диабет (компенсиран, с полиневропатични усложнения) затлъстяване – I и II степен.

2. Противопоказания:

* неопластични процеси;

* болести на сърдечно-съдовата система: хипертонична болест - III степен; ритъмни и проводни нарушения, инфаркт на миокарда (в първите шест месеца);

* инфекциозни артрити и артропатии в остър стадий;

* травматични увреждания на костите и ставите в имобилизационния период;

* епилепсия;

* състояния след мозъчен инсулт (без възможност за само-обслужване);

* заболявания, протичащи със сърдечно-съдова, дихателна, ендокринна, чернодробна или бъбречна декомпенсация.

3.Телефони за връзка:

967/11 48-регистратура

4.Адрес:

кв. Драгалевци;

гр.София


“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ,

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ - БУЛ - ПРО" ЕАД


Резервациите се правят от правоимащите лица директно чрез заведението.

1.Показания за лечение:

* пациенти с ампутирани крайници - за протезиране, рехабилитация и обучение с техническо помощно средство;
* артрозна болест с различни локализации;
* хумероскапуларен периартрит;
* увреди на меките тъкани на коленната става;
* следфрактурни състояния - различни локализации;
* следоперативна рехабилитация при ортопедични интервенции;
* дископатии.

2.Противопоказания:

* състояние след мозъчен инсулт;
* състояние след кардиологични операции;
* остро настъпили тежки ритъмни и проводни нарушения на сърдечно-съдовата система;
* нестабилна ангина пекторис;
* сърдечна недостатъчност III-IV степен по NIHA;
* остър миокарден инфаркт - до месеца след инфаркта;
* тежка неовладяна хипертония.

3. Телефони за връзка:

55 51 58 - изп.директор;

55 51 58 - факс;

56 831 - централа
4. Адрес:

гр. София п.к.1614

общ. "Овча купел"

бул. "Никола Петков" № 56А

http://www.homeopathybg.org/

 

Последна промяна ( Събота, 13 Април 2013 06:36 )