ћеню

»нтересни

Bookmark / Add To Favorites Google Bookmark E-mail Blogger Twitter FaceBook ¬контакте

¬ие сте тук:

Ќачало –Ф—А—Г–≥–Є –°—В–∞—В–Є–Є «а безсънието има една много проста и ефикасна рецепта!

≈дна много проста и ефикасна рецепта

“опиш си краката до коленете във вода с температура min.43oC- max.45 oC в продължение на min.5 минути- max.15 минути.

¬ечер преди л€гане!
“емпературата € определ€йте с термометър за вода,а не на ръка!

Ќикога не преминавайте посочените граници!
¬одата не тр€бва да покрива коленете!
—лед това краката се изтриват до сухо и задължително се обуват н€какви чорапи.

ќще...

—ледобедни€т сън удължава живота

ѕоредно медицинско проучване доказа, че н€ма нищо по-хубаво от следобедни€ сън. ƒр€мката след хранене намал€ва веро€тността за проблеми със —Џ–÷≈“ќ и кръвоносната система с 37%.
ј както е известно, именно инфарктите са една от основните причини за смъртност в ≈вропа.

—ледобеден сън и начин на живот

ясно е, че в начина ни на живот н€ма нищо здравословно. —тресът, неправилното хранене и липсата на движение ДпомагатУ за развитието на редица болести, като най-потърпевшо е —Џ–÷≈“ќ.
«а това вс€ка стъпка към здравословен начин на живот ще подобри със сигурност състо€нието на ДмашинкатаУ.

ѕолзите от следобедни€ сън

Ќово проучване доказва за пореден път мощта на сиестата, както романтично испанците наричат следобедни€ сън.
»зследвани€та на ползата от сън€ са проведени в √ърци€ връху 24 000 души.
¬ продължение на шест години те са ходели на профилактични прегледи като условието е било всеки ден да дремват по тридесетина минути.
¬сички, които са спели всеки ден по половин час, са подобрили здравословното си състо€ние и при т€х рискът от инфаркт е намал€л с 37%.
’ората, които са подремвали следобед само от време на време, също са се почувствали много по-добре.
Ћюбопитно е да се отбележи, че следобедната др€мка е се отраз€ва много по-добре на мъжете.

—редиземноморски навици

»звестно е, че най-малко сърдечни забол€вани€ има в средиземноморските страни. явно доброто здраве на хората там се дължи не само на доказано полезни€т им начин на хранене, но и на навика им да си почиват следобед.
ƒори да не можете да полегнете както тр€бва и да си подарите качествен следобеден сън, отдел€йте по 30 минути на ден след об€д за истинска почивка.

http://jensko-zdrave.tialoto.bg

ќще...

ѕрочистване на кръвта

–ецептата се състои от 12-те т. нар. билки за прочистване на кръвта:

агримони€,
борови връхчета,
гръцка коприва,
цв€т от жълт кантарион,
жълт равнец,
теснолистен живовл€к (листа),
горска €года (листа),
малина(листа),
миризлива лазаркин€,
орехови листа,
касис (листа и плод),
червена хвойна (зърна)

- от всички билки по 30 г. –азмесват се добре, вземат се по 2 супени лъжици от сместа, слагат се в 500 г кип€ща вода и се остав€т да вр€т 5 мин. —лед като изстине, сместа се прецежда. ѕие се по 1 винена чаша (75 г)† 3 пъти на ден сутрин, обед и вечер преди €дене.
ƒовежда до Добнов€ване" на кръвта, до Дподмлад€ване". ѕрепоръчва се да се употреб€ва пролет и есен по 10 дни

http://www.beinsadouno.com

ќще...

Ѕ≈——ќЌЌ»÷ј

–асстройства сна по типу бессонницы могут иметь разные про€влени€ Ч нарушение засыпани€, частые пробуждени€, полна€ бессонница на прот€жении всей ночи Ч и часто сопровождаютс€ головной болью, сердцебиением. ¬ основе бессонницы лежат функциональные расстройства нервной системы (переутомление, невроз и т.п.).

ѕо представлени€м древневосточной медицины, бессонница св€зана со следующими синдромами.

1. ѕ”—“ќ“ј „» —≈–ƒ÷ј » —≈Ћ≈«≈Ќ ».
Ѕеспокойство и переутомление повреждают сердце и селезенку, дефицит чи селезенки порождает истощение крови, недостаточность крови нарушает питание сердца, привод€ к душевным расстройствам и бессоннице. ќсновные симптомы: трудное засыпание, нарушающие сон сновидени€, сердцебиение, плоха€ пам€ть, в€лость, безразличие, анорекси€, бледность лица, бледный €зык с тонким налетом, нитевидный слабый пульс.

јнализ: когда повреждаетс€ сердце и селезенка, кровь тер€ет способность вмещать душу, что порождает плохую пам€ть, нарушающие сон сновидени€, сердцебиение. Ѕледные лицо и €зык Ч про€влени€ плохого питани€ верхней части тела, нарушение функции селезенки и желудка про€вл€етс€ отсутствием аппетита, недостаток чи и крови обусловливает в€лость, безразличие, нитевидный, слабый пульс.

2. ƒ»—√ј–ћќЌ»я ћ≈∆ƒ” —≈–ƒ÷≈ћ » ѕќ„ јћ».
ƒефицит врожденной чи, повышенна€ сексуальна€ активность, длительные болезни повреждают чи почек; вода почек, посто€нно поднима€сь к сердцу, сдерживает огонь сердца, контролиру€ этим €н сердца; сильные эмоциональные взрывы могут вызвать усиление огн€ сердца, и если имеетс€ дефицит чи почек, то вода уже не может контролировать огонь; возникает дисгармони€ между почками и сердцем, порождающа€ бессонницу. ќсновные симптомы: беспокойство, головокружение, шум в ушах, снижено слюноотделение, ощущение жжени€ в груди, ладон€х и подошвах; красный €зык, нитевидный быстрый пульс, ночные поты, плоха€ пам€ть, сердцебиение, боль в по€снице (в области почек).

јнализ: безразличие, плоха€ пам€ть, сердцебиение, ночные поты, боль в по€снице присущи недостаточности почек и полноте огн€ сердца. √оловокружение и шум в ушах Ч результат усилени€ огн€ сердца, возникающего из-за дефицита чи почек.

3. Ќј–”Ў≈Ќ»≈ ќ√Ќя ѕ≈„≈Ќ».
Ёмоциональна€ депресси€ порождает застой чи печени; дл€щийс€ долго, он превращаетс€ в огонь, который нарушает душу и сон. ќсновные симптомы: раздражительность, нарушающие сон сновидени€, страхи, сопровождающиес€ головными бол€ми, распирающие боли в кост€х, горечь во рту, струнный пульс.

јнализ: Ђвспышкиї огн€ печени порождают душевные расстройства, вызыва€ страхи и бессонницу; когда они поражают сердце, по€вл€ютс€ головные боли. ƒлительный застой чи печени трансформируетс€ в огонь печени, порожда€ раздражительность. ќгонь печени, поднима€сь вверх с желчью, может давать горечь во рту; застой чи в меридиане печени Ч это распирающие боли в кост€х. —трунный пульс указывает на избыточность меридиана печени.

4. Ќј–”Ў≈Ќ»≈ ‘”Ќ ÷»» ∆≈Ћ”ƒ ј.
Ќерегул€рный прием пищи повреждает функции селезенки и желудка. Ќакопление непереваренной пищи продуцирует слизь и тепло в среднем обогревателе, которые повреждают желудок. ќсновные симптомы: бессонница, ощущение удушь€, распирающие боли в эпигастральной области, отрыжка, затруднени€ дефекации, липкий налет на €зыке, лукообразный пульс.

јнализ: непереваренна€ пища задерживаетс€ в среднем обогревателе, дава€ сырость и продуциру€ слизь, что про€вл€етс€ липким налетом на €зыке и движущимс€ пульсом. Ѕессонница св€зана с нарушением функции сердца, что в свою очередь св€зано с нарушением функций селезенки, печени и почек, хот€ бессонница может порождатьс€ и множеством других причин.  ровь возникает из пищи и снабжает питанием сердце; кровь накапливаетс€ в печени и печень успокаивает кровь; кровь контролируетс€ селезенкой, котора€ продуцирует энергию из составл€ющих крови. Ёнерги€ (чи) запасаетс€ почками; почечна€ чи поднимаетс€ к сердцу, а чи сердца опускаетс€ к почкам. ¬ гармоничной св€зи чи сердца и чи почек рождаетс€ душевное равновесие. Ќо беспокойство, депресси€, переутомление повреждают сердце, селезенку, печень и почки, которые, наруша€ друг друга, порождают бессонницу.

Ћ≈„≈Ќ»≈: “ќ„ » ћ≈–»ƒ»јЌј —≈–ƒ÷ј ¬џЅ»–јё“—я  ј  ќ—Ќќ¬Ќџ≈, “ј   ј  ќ ј«џ¬јё“ ”—ѕќ ј»¬јёў≈≈ ƒ≈…—“¬»≈ Ќј —≈–ƒ÷≈ » ќЅЋ≈√„јё“ ƒ”Ў”.
–екомендуемые точки: —7 шэнь-мэнь, RP6 сань-инь-цз€о, PN27 ань-м€нь, а также дополнительные точки, в зависимости от указанных синдромов.

1. ѕ–» ѕ”—“ќ“≈ „» —≈–ƒ÷ј » —≈Ћ≈«≈Ќ » тонизирующим методом усиливают сердце и селезенку: V20 пи-шу, V15 синь-шу, RP1 инь-бай (прижигать маленьким конусом).

2. ѕ–» ƒ»—√ј–ћќЌ»» ћ≈∆ƒ” —≈–ƒ÷≈ћ » ѕќ„ јћ» седативным методом восстанавливают гармонию: V15 синь-шу, V23 шэнь-шу, R3 тай-си.

3. ѕ–» Ќј–”Ў≈Ќ»» ќ√Ќя ѕ≈„≈Ќ» седативным методом подавл€ют огонь: V18 гань-шу, V19 дань-шу, VB12 вань-гу.

4. ѕ–» Ќј–”Ў≈Ќ»» ‘”Ќ ÷»» ∆≈Ћ”ƒ ј седативным методом регулируют чи желудка: V21 вэй-шу, ≈36 цзу-сань-ли.

ѕо€снени€:

—7 шэнь-мэнь Ч седативна€ точка (и точка-пособник) меридиана сердца успокаивает сердце и уравновешивает душу.

RP6 сань-инь-цз€о Ч точка соединени€ меридианов печени, селезенки и почек Ч регулирует эти меридианы (групповое ло).

PN27 ань-м€нь Ч нова€ точка, показанна€ при бессоннице. V15 синь-шу Ч сочувственна€ точка сердца (меридиана), a V20 пи-шу Ч сочувственна€ точка меридиана селезенки, примен€ютс€ дл€ тонизации селезенки и питани€ сердца. RP1 инь-бай Ч точка-родник меридиана селезенки эффективна при сновидени€х, нарушающих сон.

V15 синь-шу уменьшает огонь сердца,

V23 шэнь-шу и R3 тай-си тонизируют воду почек; комбинаци€ этих точек гармонизирует сердце и почки.  омбинаци€ точек V18 гань-шу, V19 дань-шу, VB12 вань-гу подавл€ет огонь печени и желчного пузыр€.

 омбинаци€ точек V21 вэй-шу и ≈36 цзу-сань-ли регулирует функцию желудка.

ƒ.ћ. “абеева с соавторами в 1979Ч1981 гг. установили, что корпоральное иглоукалывание оказывает преимущественное вли€ние на фазу медленного сна, а укалывание точек ушной раковины Ч на фазу быстрого сна. –екомендуемые аурикул€рные точки: AP26 зубна€ боль, AP26а придаток мозга, AP28 гипофиз, AP33 лоб, AP37 шейный отдел позвоночника, AP55 шэнь-мэнь, AP100 сердце; в точки уха ставить микроиглы на 16Ч20 ч.

Ќ. Schmidt [1982] указывает специальные точки сна: 1) на 0,5Ч0,6 см выше точки VB17 чжэн-ин, иглу ввод€т в направлении кончика носа на 10Ч20 мин; 2) VG14 да-чжуй, VB20 фэн-чи (осторожно! ¬агусный эффект!), седатировать обе точки.

—овременные китайские иглотерапевты рекомендуют в случа€х бессонницы, сопровождающейс€ головной болью, использовать точки V15 синь-шу, V23 шэнь-шу, ћ—6 нэй-гуань, —7 шэнь-мэнь.

http://fly-massage.narod.ru/

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ ( –°—А—П–і–∞, 07 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2013 14:58 )
 

ѕоследни от раздел ƒруги статии

ѕоследни от раздел «наете ли че

ѕоследни от раздел —татии