Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Интраоперативен floppy iris syndrom (ifis)

Интраоперативен floppy iris syndrom (ifis)

Tamsulosin e алфа-блокер, одобрен за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия. Напоследък се установи, че употребата на тамсулозин причинява Нежелани лекарствени реакции-интраоперативен Floppy Iris Syndrome, новодиагностициран вариант на синдрома на малката зеница, който може да доведе до повишена честота на усложненията на процедурата по време на катарактна хирургия.

Синдромът IFIS се характеризира с: отпуснат ирис, който се задвижва при интраоперативна иригация и едновременно прогресираща интраоперативна миоза, (въпреки предоперативната дилатация чрез стандартни мидриатици) и възможност за пролапс на ириса към факоемулсификацията или страничните инцизии .В повечето случаи този синдром е наблюдаван при болни, които приемат или са приемали тамсулозин.
Има съобщения за Нежелани лекарствени реакции и при употреба на други алфа блокери,включително alfuzosin и doxazosin.

С оглед гореизложеното лекарите трябва да знаят, че започването на лечение с такива лекарства при пациенти, очакващи катарактна хирургия не е желателно. Спиране на алфа-блокера 1-2 седмици преди катарактната хирургия се счита за подходящо, но към момента не е убедително доказано, че е достатъчно.

Препоръчва се в периода на предоперативна оценка, очните хирурзи и целият офталмологичeн екип да проверят дали пациентът се лекува или се е лекувал с алфа блокери,за да се предвидят адекватни мерки за справяне с IFIS синдрома по време на хирургичната намеса.

Tamsulosin e разрешен за употреба в България под следните търговски имена:
Omnic, Omnic Tocas, Fokusin, Taniyz ,Urimax и Tamsol.

Ref: Chang, D.F. & Campbell, J.R. J
Cataract Refract Surg 2005; 31: 664-673.

http://www.bda.bg/
Алфа-адренорецепторни антагонисти

Последна промяна ( Събота, 28 Януари 2017 21:47 )