Тайните на китайското природолечение

Китайците винаги са се опитвали да проумеят тайните на човешкото тяло и да разберат как и защо още от незапомнени времена в него се развиват болести.Пет са условията за добро здраве: хранителният режим, хигиената, почивката, физическите упражнения и околната среда. Не можеш да се лишиш от нито едно. За доброто здраве са нужни всичките пет. Ето защо е особено важно да се погрижим за здравето си, като си изградим здравословен начин на живот и прилагаме принципите на природолечението. Това е не само първата отбранителна линия срещу болестите, но може би и последната ни надежда за лечение, тъй като тъкмо тези основни житейски дейности предизвикват съвременните здравословни проблеми.

 


Китайското природолечение е уникално с това, че е едновременно природосъобразно, профилактично, насочено към първопричините, холистично и уверено в себе си. То не използва нито едно от изкуствените, химически лекарства, до които прибягват модерните медицински практики. Всичко е напълно естествено и може да се приема или извършва ежедневно. Тъкмо този начин на живот древните китайци смятали за оптимален.

Законът на здравето е законът на природата. Човек не може да наруши този закон, без да навреди на собственото си здраве. Храната е добър пример за това. Китайците отдавна знаят, че храната може както да лекува, така и да разболява. Правилно подбраните храни оказват лечебно въздействие, което често пъти е много по-ефективно от съвременните медикаменти. В действителност китайците възприемат храната и като средство за изхранване, и като силно лекарство.

Второ, китайското природолечение е профилактично в своята същност. Според древните китайци профилактиката е най-ефективното лекарство. С други думи или изобщо да не се допуска болестта да се развие, или тя да се унищожи незабавно след появата си. Доброто здраве в много по-голяма степен се дължи на профилактиката, отколкото на лечението на дадена болест. Както след катастрофа един автомобил никога не може да стане същият като преди, така и тялото никога не е същото след сериозно заболяване. Това се дължи на факта, че жизнената енергия ци е накърнена.

Трето, системата е насочена към причинителите на болестите. Повечето медицински грижи се опитват просто да потиснат симптомите на дадено заболяване, но китайското природолечение е насочено към първопричините, като едновременно с това влияе и върху симптомите. Западният подход към болестите определено има своето приложение – спешната медицина. Но като цяло този подход е неефективен за лечение на хронични и дегенеративни заболявания. Например обичайните лекарствени средства за високо кръвно налягане не са в състояние да коригират дисбаланса на енергиите, предизвикващ това заболяване. Нито пък антидепресантите могат да отстранят причината за депресията.

За разлика от тях, китайското природолечение цели да отстрани факторите, довели до дадена болест. В резултат на това, когато един китайски лекар пише рецепта, той се стреми преди всичко да вземе под внимание първопричината, а не произтичащите от нея симптоми.

Четвърто, системата е холистична, защото лекува целия организъм, а не отделни органи на тялото. Западната култура и конвенционалната медицина са склонни да разглеждат поотделно проблемите и да се съсредоточат само върху един конкретен аспект. В Китай обаче холистичният подход е основен. Китайците възприемат човешкото същество като органично цяло, което се състои от взаимозависими ум, тяло и дух, както и от многобройни клетки. За да бъде здрав един човек, необходимо е сборът от изграждащите го части да бъде здрав.

Китайската култура разглежда човека като триединство от дух, ум и тяло. Поради това е съвсем естествено китайските методи на лечение да взимат под внимание взаимодействието и взаимната зависимост между физическите, менталните и духовните страни на пациента, за да разберат как те си влияят една на друга. Възоснова на това разбиране се изгражда цялостна и подходяща стратегия за лечение.

В западната традиция тялото се отделя от ума. Според принципите на китайското природолечение човешкото тяло се състои не просто от мускули и органи, а е носител на емоции и чувства, които директно влияят върху доброто състояние на физическото тяло, и обратно. Китайските системи на лечение поставят акцент върху тясната взаимовръзка между умственото и физическото здраве. Психологическите и физическите аспекти са неделими като светлината и мрака. Физическото здраве осигурява умственото, което, на свой ред, укрепва имунната система на тялото. Китайската система за лечение взима под внимание и взаимодействието на различните вътрешни органи.

И най-накрая, системата е уверена във възможностите си. Тя смята, че човешкото тяло само по себе си е могъщ лечител, надарен с вродени умения да възстановява баланса и да се лекува. След като сме способни да нарушаваме органичното равновесие на тялото, което според китайците е основната причина за всички болести, значи можем и да го възстановим. С други думи – лечението е резултат от биологичен процес, извършван от тялото .

В крайна сметка лечението идва отвътре. Китайците вярват, че повечето неща се подобряват от само себе си – и наистина повечето неща се чувстват добре без външна намеса. Човешките същества не представляват изключение. Човешкото тяло е една самоподдържаща се, саморегулираща се и самолекуваща се машина, стига да знаем как да трупаме, съхраняваме и контролираме енергията ци в тялото. Това схващане напълно хармонира с конфуцианската максима, че „извисеният човек търси помощ от себе си, а низшият – от другите“. В действителност повечето китайци лекуват болестите си у дома, като използват природни методи, предавани от поколение на поколение, и ходят на лекар само когато е крайно наложително.

Ето защо китайското природолечение е жизнена философия. Тя е застъпник на начин на живот, който осигурява оптимално здраве в съответствие с природните закони. Във време, когато деловите интереси, надделяват над морала и съвестта на здравните институции, а свързани с печалбата мотиви взимат надмощие над благосъстоянието на хората, става все по-важно да изучим тази философия за живота . В края на краищата грижата за здравето трябва да бъде наше собствено дело. Доброто здраве няма нищо общо с парите и модерните технологии, то не може да бъде купено. Това е нещо, за което трябва да се борим и да го печелим ежедневно със собствени усилия.

Още...

- Мирзакарим Санакулович, действието на вашата система за самовъзстановяване на човека изпробвахте най-напред върху себе си. Лична трагедия, случила се с вас в казармата, ви “поставя” тежка диагноза и ви привързва към апарата за хемодиализа. Резултатът от тази система е очевиден – пред мен стои човек, който е бил инвалид първа група. В какво все пак не успяхте?

- В нищо не съм успял. Въпреки че моята специалност е човекът, днес мога да кажа, че аз от човека нищо не разбирам. Само слепите духом мислят, че са успели. Светът не е толкова голям и за месец-два можеш да го обходиш. Тези хора ще кажат: Светът е еднакъв, ние видяхме всичко и вникнахме в него. Хората имат два крака и две ръце, щом сме видели един, значи сме видели всички. А за зрящите, светът е в такава степен безкраен по своите възможности, че един човешки живот е само миг от голямата вечност. Изследванията, които правим в Института, показват, че светът е като многопластова баница образно казано. Представителите на всеки слой си мислят, че целият свят е такъв, те почти не подозират за съществуването на другия пласт. Моите изследвания показват, че повечето хора не се интересуват и нямат време да изучават себе си. Всичко, което знаят, е това, което виждат в огледалото, и повърхностни мисловни процеси. Ето това ме води до отчаяние.

- Как мислите, защо официалната медицина продължава да се противопоставя, да не приема източната, въпреки фантастичните резултати, които е постигнала. Кога най-после ще се получи диалог, който в крайна сметка ще бъде в интерес на пациентите?

- Традиционната, европейската медицина в една посока е достигнала невероятни висоти. В същата тази посока източната медицина не може да ги постигне, а и не се налага. Просто лявата и дясната ръка са различни. Като представител, така да се каже, на Изтока, но в същото време дълго време пребивавал на Запад, установих, че източният начин на мислене и западният са като огледални форми. Във всичко, дори и в дреболиите, те са абсолютно противоположни. Даже в Европа пишем от ляво на дясно, а на Изток се пише от дясно на ляво. В европейската медицина външното състояние се явява първично, а вътрешното – вторично. В източната е обратно - вътрешното състояние е първично, а външното – вторично. И те никога не могат да се разберат един друг.

- С какво се занимава Институтът за самовъзстановяване на човека в Москва? Той е създаден през 1998 година, имате около 5-6 ученици и 600 специалисти, които прилагат вашата учебно-възстановителна система по целия свят.

- Ние изучаваме болните, нереализираните, нещастните хора. Изучаваме и противоположностите – успеха, оздравяването. Когато установим, че един процес се повтаря при стотици хора, значи държим в ръцете си закономерност. Съставяме психологически портрет и тази закономерност пренасяме в нашите техники на работа. Така ние предаваме успеха на не успелия - този, който има нужда от него. Сега аз финансирам две изследвания в рамките на Института. Те най-общо казано се занимават с живота на човека. Защо хората се развеждат? Защо гените при децата на богатите почиват? Защо само 3 процента от хората, които се намират в елита на обществото – учени, писатели, творци, са от големите градове-мегаполисите? Защо повечето от тях са израснали извън тях?
Защо европейците са на път да изчезнат? И тук ще ви кажа нещо много неприятно. Европейската нация изчезва от лицето на Земята. Ето например руснаците с всяка една година намаляват с милион и половина. Такава тенденция има и в България, и в Германия, и в други европейски страни.
Бъдещето на Земята е в ръцете на китайците, индусите. Значи по някаква причина природата приема техния начин на живот, позволява им да се размножават и да бъдат по-близки до нея. Защо е така? И аз знам отговора на този въпрос не на 100 процента, а на 400 процента.
Когато една нация тръгне срещу законите на природата, тя изчезва. Да вземем за пример моята нация. Още преди европейците да имат градове, тя е създала Вавилон, Висящите градини на Семирамида, но въпреки това е изчезнала от лицето на Земята.

- Кое е главното във вашата система за самовъзстановяване на човека?

- Вярата в себе си. Любов към себе си. Православието казва, че Бог е създал човек по подобие на себе си. А Бог е любов. Когато ти започнеш да уважаваш себе си, ще можеш да уважаваш и другите. Когато вярваш в себе си, ще вярваш и в другите. И обратното. Ако ти не вярваш в себе си, няма да вярваш и на другите. Ако ти ненавиждаш себе си, ще ненавиждаш и другите.

- Във вашата система се прилага основно силата на духа. А кои болести на тялото не могат да бъдат излекувани чрез самовнушение?

- Това, което ще кажа сега, е много важно. Нашата система не е заместител на каквото и да е. Великият Авицена е казал: Ние сме трима: ти, аз и болестта. Ще победи страната, на която застанеш. Какво означава това? Болният със своето съмнение, неверие и пасивност отива при лекаря. Лекарят може случайно да се окаже заедно с болния на една страна срещу болестта или лекарят да бъде сам срещу болния и болестта. С какво се занимаваме ние? Ние вербуваме болния да застане на страната на лекаря. И му разясняваме дали той случайно не е застанал на страната, която е срещу лекаря.

- Има ли нелечими болести?

- Нелечими болести не съществуват. Просто има незнание. Ако преди 200 години една болест се е считала за нелечима, сега тя може да бъде излекувана от всяка медицинска сестра. Ако сега някой се счита за фатално болен, след 100 години сигурно с някакви си таблетки от аптеката ще може да се възстанови. Има само една много страшна болест, която винаги завършва летално – това е самият живот. Всички останали болести са симптоми на основната.

- Как открихте вашата система за възстановяване на зрението, благодарение на която хиляди хора по света хвърлиха очилата? С нея вие станахте световноизвестен.

- Това беше много отдавна. В тази система има и интуитивен подход, и опит от живота. Да вземем която и да е болест. И при онкологичните заболявания и при всички други, има хора, които са оздравели. Изследвайки хората, които са се излекували от болести, определени за нелечими, намерихме пътя, по който това се е случило. Преди много години, в началото на 80-те, забелязахме, че хората, които се чувстват много добре, които се чувстват щастливи, някъде започват да забравят очилата си. И въз основа на проучване установихме, че в този момент те не са имали необходимост от очила. Ние започнахме да мислим възможно ли е това да се направи изкуствено, да се провокира по някакъв начин. Получи се. Знаете ли за лампата на Аладин? Всеки би искал да има подобна лампа и всеки, който има лошо зрение, иска да стане, да отиде до нея, да отърка о нея едно определено място и край, да прогледне отново. Но това не може да се случи. Не всички искат да се трудят, не всички имат време и затова не всички успяват. 60 процента от хората имат лошо зрение. Но от тези 60 процента, само 30 имат амбицията да работят за подобряване на своето зрение. Останалите имат семейство, работа, грижи, просто не могат да отделят време за това. А за тези, които нямат време, сега има много хубави, за съжаление непроверени методи на лазерно лечение. Те казват: Ела и след 5 минути ще имаш идеално зрение. За съжаление много хора, и ние имаме такъв случай - една от нашите ученички- младо момиче, след такова вмешателство ослепя. Не е все едно да имаш белег на очите или на ръката, нали? Затова аз препоръчвам на хората да възстановят зрението си, но да търсят максимално най-безопасния път. Резултатът от това, което се постига лесно, понякога после е трудно да бъде поправен. При много от очните заболявания операциите са единственият път за подобряване на зрението, но за намаляване на диоптрите има и друг.

- Кажете, Мирзакарим Санакулович, какво е бъдещето на човека? Накъде върви човечеството?

- Аз не мога да кажа това, не съм специалист. Но обърнете внимание, Нострадамус преди 600 години е казал: В Америка ще убият двама близнаци, за това ще бъде наказан не виновният. Това ще се случи тогава, когато от храст /б. р. – английската дума bush означава храст/ ще се роди антихрист. И ще се обяви война на страните на полумесеца. Раздразнените княжества на страните на полумесеца под натиска на антихриста ще започнат да се обединяват. Една страна /б. р. – става въпрос за Русия/ дълго ще се колебае и ще застане на страната на полумесеца. И ще започне световна война. Три четвърти от хората ще изчезнат. И там е казано, че антихристът ще създаде война между християнството и исляма. Написано е, за съжаление. И ние сега виждаме как всичко това се случва.

- Разкажете за вашия Клуб на милионерите в Русия. Вие сте президентът му, в него сега членуват повече от 600 души. Когато пред три години руският президент Владимир Путин прие десетте най-добри руски бизнесмени, шестима бяха ваши ученици. Вие вече имате създадени трима милиардери и 242 милионери. Дейл Карнеги е далеч след вас.

- Клубът на милионерите се създаде преди много, много години. Бях се оказал сам в Москва и ми беше малко самотно. Започнахме да се събираме с хората, които са минали през оздравителните курсове. И те започнаха да грешат по отношение на мен. В какво грешаха? Мислеха си, че съм умен. Задаваха ми въпроси, на които аз също нямах никакви решения, никакви отговори. Но в резултат на това, ние станахме приятели, аз исках да им помогна с нещо и от там започна всичко. Те казваха така: Добре, аз си върнах здравето, но живея на квартира, дори нямам собствен дом. Искам да имам деца, а къде ще ги гледам. Друг казва: Аз имам деца, искам те да се учат в най-добрите училища, но там обучението е платено, а аз нямам пари. И пред нас се появи въпрос: За да се решат всички тези проблеми, трябва да се реши най-простият, а именно финансовият. Колко ти е заплатата? Тя е фиксирана, получаваме я постоянно. А стига ли ти? Не! А как да направим така, че човекът да бъде финансово свободен? И оттам тръгна всичко. И ние създадохме клуб на милионера от нищета, от безизходица. В този клуб няма нито един богат човек, който да е дошъл така в клуба. Всички хора в началото са дошли и са работили някъде като наемни работници. Аз самият съм от едно селище далеч в Централна Азия, там има само 7 къщи, най-близкият град е на около 60 км. Занимавам се с наука и абсолютно нищо не разбирам от бизнес. Когато преди три години, ме поканиха в правителството да стана някакъв консултант в сферата на бизнеса, бях шокиран. Директно казах: Аз абсолютно нищо не разбирам от бизнес. Те ми казаха: Да, но по наши данни вие сте създали трима милиардери, 242 милионери и когато говорихме с тях, те споделят, че вие сте техният треньор. Отвърнах, че не съм ги учил на бизнес, а просто им показах как да се справят със себе си.

- Но Вие самият сте милионер.

- Обадиха ми се тази година, че през април в България излязла статия, в която пишело, че това, което правим ние, било бизнес. Много ме заболя. А аз имам свидетел, че не е така – този свидетел съм аз. Преди много, много години аз обезпечих сам себе си и си отпуснах пенсия. Така че съм пенсионер от 15 години. Когато преди 8-9 години бе основан Институтът за самовъзстановяване на човека в Москва, аз си поставих заплата – 1 долар годишно. Човекът, написал тази статия, сигурно е получил повече от 1 долар. Аз мога да си позволя да стоя вкъщи, заобиколен от своите близки, но това ще ми донесе страдание. Ако утре изведнъж почувствам, че последното ми вдишване приближава, ще се обърна назад и не искам в този момент да съжалявам. Това е.

Акад. Мирзакарим Норбеков:

http://www.chudesa.net/

„Ние сме трима: ти, аз и болестта. Чиято страна вземеш, тя ще победи.“-Авицена


8-Триграми

 

Последна промяна ( Петък, 18 Декември 2009 19:30 )