Вие сте тук:

Начало Знаете ли че.. „РЕКРЕАЦИОННИТЕ ЛЕКАРСТВА“ - НОВАТА ДАЛАВЕРА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ

„РЕКРЕАЦИОННИТЕ ЛЕКАРСТВА“ - НОВАТА ДАЛАВЕРА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ

Щом само фармацевтиката станала голям бизнес, тя започнала силно да се променя. В първия етап от нейното развитие фармацевтите измисляли лекарства срещу болестите, във втория етап те започнали да измислят болести за новите лекарства. В третия етап, който е настъпил днес, те вече измислят лекарства за здрави хора.

С първия етап всичко е ясно - това е периодът на първоначално натрупване на капитал и опит. Когато срещу основните масови болести били създадени лекарства, а методите за тяхната продажба били отработени, фармацевтичният капитал започнал да търси нови сфери на приложение за своята продукция и нови насоки в бизнеса.

КАК ПРОЗАК ЗАВЛАДЯЛ СВЕТА

Една класическа илюстрация на това е свързана с депресията и препарата прозак. Това лекарство се оказало малко ефективно срещу истинската депресия - достатъчно сериозно психическо заболяване, трудно подаващо се на лечение, и съпровождано от опити за самоубийство. Но лекарството вече съществувало и на фармацевтичните бизнесмени хич не им се искало да го изпращат в архивите.
Намерили се умни, креативни мозъци, които разработили цяла стратегия за втория живот на този препарат. За щастие, той помагал при умерени и леки депресивни състояния, които изобщо не били смятани за болести. Съгласете се, почти при всеки човек от време на време се срещат такива състояния - напролет, през зимата, след стрес, при кризата на средната възраст и т.н. А доколкото такива хора не са милиони, а милиарди, това е много лакома целева група за всеки бизнес. Оставало само да се преименуват тези депресивни състояния на здравите хора в пълноценна и официална диагноза депресия. Предвкусващите огромни печалби експерти във фармацевтичния маркетинг бързо се справили с тази задача. Диагностичните критерии за поставяне на диагноза депресия били разширени, и болни се оказали практически всички, които понякога изпадат в потиснато настроение.
Била решена и още една важна задача. Разбираемо е, че такива хора никога не биха отишли при психиатър, а продажбата на прозак без рецепта е забранено. Поради това, тази леки депресии се озовали в кабинетите и джобовете на общопрактикуващите лекари. Лекарите започнали да препоръчват препарата наляво и надясно, само и само депресираните пациенти да не ги натоварват със своите проблеми и мними оплаквания.
Подобна схема впоследствие била отработвана нееднократно. И според редица експерти една от най-новите мними болести представлява синдромът на хиперактивност и дефицит на внимание.

ЖИВЕЕМ В ИНТЕРЕСНО ВРЕМЕ

А сега за най-интересното и съвременно - за третия етап. Колкото и да боледува човечеството, здравите винаги са повече, отколкото са болните. Най-големият фармацевтичен мираж е свързан именно с това - клиенти на аптеките да стане точно това болшинство от населението на планетата. На здравите хора трябва да им се даде нещо такова, което ще ги направи още по-здрави, по-умни, по-добри. По принцип първият опит да се създадат такива лекарства бил напълно успешен - това били синтетичните витамини. Но днес това вече е изиграна карта, Биг Фарма вече я е използвала в играта. Сега е ясно, че не може да се очаква нещо велико от синтетичните поливитамини, а негативите от тяхната употреба се трупат твърде бързо. Но идеята за „лекарства за всички” е жива и актуална.
Както и в случая с прозака, главните усилия на фармацевтите днес са насочени към мозъка. И по същество в арсенала на фармацевтичните компании вече има лекарства, ефектът от които върху мозъка си може да почувства всеки. Например препаратите за лечение на синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание позволяват да се концентрира вниманието, лекарството срещу нарколепсия (патологична сънливост) помага да се спи по-малко и да се запази ясен ум. А някои препарати против болестта на Алцхаймер влияят едновременно на няколко функции на мозъка, подобрявайки паметта, концентрацията на внимание и способността за обучение. Съгласете се, студентите с удоволствие биха започнали да гълтат такива таблетки преди изпити, счетоводителят - преди годишен финансов отчет, а всички останали - при всякакви трудности. И това вече не е фантазия, а реалност. За тези препарати дори е измислено красиво название - рекреационни лекарства. Защо се наричат така? Английската дума recreation означава възстановяване на силите, освежаване, развлечение, отдих. Всичко това подхожда за описание на подобни препарати. И употребата на такива лекарства, благодарение на интернет и другите медии расте, но все едно остава маргинална. Например преди две години на сайта на известното и влиятелно списание "Нейчър" било проведено допитване за приема на подобни лекарства. От 1400 доброволци, отговорили на въпросите, всеки пети признал, че ги е приемал за подобряване работата на мозъка.

ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Проблемът е в това, че употребата на лекарства за рекреационни цели засега е незаконна. Та нали в инструкциите към тези средства няма официални показания, препоръчващи ги за употреба от студенти и други хора в ситуациите, когато от тях се изисква лекота и бързина на мисленето. Те са предназначени за лечение на хора, които имат такива проблеми, но не и за здрави.
Специалистите отбелязват, че са обезпокоени от подобно нелегално „лечение”, защото не е известно как подобни лекарства влияят на здравите хора. Ето защо те настояват препаратите да се изпитват не само върху болни, но и върху здрави хора, които искат да разширят границите на своето мислене. По същество тези специалисти, независимо от декларираната предпазливост и загриженост, играят ролята на фармацевтични лобисти. Техните изследвания са първи стъпки към легализацията на лекарствата за здрави.
Има и официално лоби, което просто настоява да се узакони това приложение на подобни препарати.
Най-известният такъв лобист е сър Дейвид Кинг - научен съветник на английското правителство. Между другото той е специалист не само по рекреационните лекарства, но и по глобалното затопляне, трансгенните продукти, стволовите клетки, биогоривата и други остри научно-политически-финансови проблеми. Ето какво казва той за фармакологията за здрави хора:
„Намираме се пред прага на събития, които може да ни пренесат в такъв свят, в който ние бихме могли да приемем лекарство, за да се обучаваме по-добре, по-бързо да мислим, да се отпускаме, по-ефективно да спим или дори още по-деликатно да изменяме нашето настроение, за да се чувстваме в унисон в компанията от приятели.”
Тези думи сър Кинг произнесъл, не като се връщал от дискотека, където глътнал шепа хапчета екстази, а на заседание на правителството.
Можем да бъдем сигурни: фармацевтичните компании ще постигнат своето и рекреационните психотропни лекарства за здрави след време ще се продават без рецепта не само в аптеките, но и в магазините. Твърде голяма е печалбата, която може да се получи от такива средства. Трябва само малко да се изчака. Колко?
Доклад, подготвен от научния отдел на английското Министерство на търговията и промишлеността, наречен „Лекарства на бъдещето 2025?”, отделя най-голямо място на рекреационните лекарства, значи трябва да се предполага, че тези срокове са реални. Във всеки случай Академията на медицинските науки на Великобритания, поддържаща този доклад, ги смята за напълно реални.

http://www.lechitel.bg

Още...
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ

Как только фармацевтика стала большим бизнесом, она начала сильно меняться. На первом этапе ее развития фармацевты придумывали лекарства только от болезней, на втором - они стали придумывать болезни для новых лекарств. На третьем этапе, который наступил сейчас, они придумывают лекарства для здоровых.

Чтобы не быть голословным, поясню все на примерах. Думаю, с первым этапом все ясно - это этап первоначального накопления капитала и опыта. Когда лекарства против основных массовых болезней были уже созданы, а методы их продвижения отработаны, фармацевтический капитал начал искать новые сферы применения своей продукции и новые направления для бизнеса.

ПРОЗАК - ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ

Классическая иллюстрация этого связана с депрессией и препаратом прозак. Это лекарство оказалось слабовато для настоящей депрессии - достаточно серьезного психического заболевания, трудно поддающегося лечению и сопровождающегося суицидальными попытками. Но лекарство уже существовало, и списывать его в архивы было жалко.

Нашлись умные креативные мозги, разработавшие целую стратегию под этот препарат. К счастью, он помогал при умеренных и легких депрессивных состояниях, которые и болезнью-то не считались. Согласитесь, почти у каждого человека время от времени такие состояния бывают - весной, зимой, после стрессов, в кризис среднего возраста. А поскольку таких людей не миллионы, а миллиарды, это очень лакомая целевая группа для любого бизнеса. Осталось только переименовать эти депрессивные состояния здоровых людей в полноценный и официальный диагноз - депрессия. Диагностические критерии для постановки диагноза депрессия были расширены, и больными оказались практически все, время от времени впадающие в угнетенное настроение.

Понятно, что такие люди к психиатру никогда не пойдут, а продавать прозак без рецепта не разрешат. Поэтому такие легкие депрессии дали на откуп докторам, которых у нас называют участковыми, а у них - “ДжиПи” (врачами общей практики). Они стали рекомендовать препарат налево и направо, лишь бы депрессивные пациенты не грузили их своими проблемами и мнимыми жалобами.

Подобная схема потом отрабатывалась неоднократно. И, по мнению ряда экспертов, самыми известными новыми мнимыми болезнями являются остеопороз и ADHD (синдром гиперактивности и дефицита внимания).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОТДЫХА

Ну а теперь о самом интересном и современном - о третьем этапе. Как бы ни хирело человечество, а здоровых всегда больше, чем больных. Вот бы их всех посадить на “колеса”. Им нужно дать что-то такое, что делает их еще здоровее, умнее, лучше. В принципе первая попытка сделать такие лекарства отчасти удалась - ими были витаминчики. Сейчас ясно, что чего-то великого ждать от поливитаминов не стоит, а негатив на них накапливается очень быстро. Но идея лекарств для всех (или почти для всех) жива и актуальна.

Как и в случае с прозаком, главные усилия фармацевтов сегодня нацелены на мозги. И, по сути, в арсенале фармкомпаний уже есть лекарства, эффект которых мозгами может почувствовать каждый. Например, препараты для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания позволяют концентрировать внимание, не отвлекаясь ни на что, лекарство от патологической сонливости (нарколепсии) помогает подолгу не спать и сохранять ясный ум. А некоторые препараты от болезни Альцгеймера влияют сразу на несколько функций мозга, улучшая память, концентрацию внимания и способность к обучению. Согласитесь, студенты бы с удовольствием начали глотать такие таблетки перед экзаменами, бухгалтеры - перед отчетами, а все остальные - при любых трудностях. И это происходит.

Для таких препаратов даже придумано красивое название - рекреационные лекарства (recreational drugs). Почему они так называются? По-английски слово “рекреэйшн” означает восстановление сил, освежение, развлечение, отдых. Все эти смыслы подходят для описания подобных препаратов. И потребление таких лекарств благодаря интернету и сарафанному радио растет, но все равно оно остается маргинальным. Например, два года назад на сайте известнейшего и влиятельнейшего журнала “Нейче” был проведен онлайн-опрос о применении подобных лекарств. Из 1400 добровольцев каждый пятый сознался, что принимал их для улучшения работы мозга.

Используют похожие лекарства и у нас. Вот история, которую мне поведала дочь. Ее подруге по группе нужно было купить лекарство для бабушки. Дочь составила ей компанию, и они зашли в университетскую аптеку. “У вас есть препарат А (назовем его так для конспирации)?” - спросила девушка-студентка. “Есть”, - ответила фармацевт и с понимающей улыбкой обратилась к коллеге: “Сессия начинается, и сейчас за этим лекарством студенты пойдут один за другим”. Пикантность ситуации заключается в том, что препарат А используют при лечении тревожных расстройств, и, соответственно, он может снимать чувство тревоги перед экзаменом.

А вот в мои студенческие годы многие пили в сессию не только кофе в лошадиных дозах, но и препарат Н. Зачем? Официально его назначают после инсультов и старикам, чтобы он улучшал процессы мышления.

ФАРМЛОББИЗМ В ДЕЙСТВИИ

Проблема в том, что потребление лекарств в рекреационных целях пока носит незаконный характер. Ведь в инструкциях к этим средствам нет официальных показаний, рекомендующих их принимать студентам и прочим людям в тех ситуациях, когда от них требуются легкость и быстрота мысли. Ими лечат больных, у которых есть такие проблемы, но не здоровых.

Специалисты отмечают, что их беспокоит такое нелегальное “лечение”, потому что они не знают, как подобные лекарства влияют на здоровых. Поэтому они настаивают на том, чтобы их испытали не только на больных, но и тех, кто здоров и хочет расширить границы своего мышления. По сути, эти специалисты, несмотря на видимую осторожность и озабоченность, играют роль фармацевтических лоббистов. Их деятельность - первые шаги к легализации лекарств для здоровых.

Есть и официальное лобби, которое просто требует узаконить такое применение подобных препаратов. Самый известный из них - сэр Дэвид Кинг, научный советник английского правительства. К слову, он специалист не только по рекреационным лекарствам, но и по глобальному потеплению, трансгенным продуктам, стволовым клеткам, биотопливу и прочим острым научно-политическо-финансовым проблемам. Вот что он говорит о фармакологии для здоровых: “Мы находимся на пороге событий, которые, возможно, переместят нас в такой мир, в котором мы могли бы принять лекарство, чтобы лучше обучаться, быстрее думать, расслабиться, более эффективно спать или даже чтобы более тонко изменять наше настроение, чтобы мы чувствовали себя в унисон в компании друзей”. Эти слова сэр Кинг произнес, не возвращаясь с дискотеки, наглотавшись экстази, а на заседании правительства.

Можно быть уверенным, фармацевтические компании добьются своего, и рекреационные психотропные лекарства для здоровых будут продаваться без рецепта не только в аптеках, но и в магазинах. Уж больно высоки прибыли, которые можно получить от таких средств. Нужно только немного подождать. Сколько? Доклад, подготовленный Отделом науки и технологий английского министерства торговли и промышленности, называется “Лекарства будущего 2025?” (Drugs Futures 2025?). Самое значительное место в нем отведено рекреационным лекарствам, и значит, надо полагать, что эти сроки реальны. Во всяком случае, Академия медицинских наук Великобритании, поддержавшая этот доклад, считает их реальными.

Ведущий рубрики к.м.н. Александр Телегин

http://www.mirnov.ru

Еще...

КАКИЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОВОЦИРУЮТСЯ ТАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ КАК: PROZAC, SSRI ПРЕПАРАТАМИ, СЕРТРАЛИНОМ, ПАКСИЛОМ, FONTEX, CIPRAMIL?


Пожалуй, наиболее распространенной причиной задержки или отсутствия эякуляции является использование SSRI препарата. SSRI лекарства (Arketis, Cilomed, Cilopram, Cipralex, Cipramil, Citalomed, циталопрам, Citalopriva, Citalostad, Citapram, Citawie, Citohlan, Deoxatine, Desital, Entact, Феварин, флуоксетин, Fluvosol, Fluvosol, флувоксамин, Fontex, Isoxatine, Paraxodil, Parocetan , Paroxetabs, Paroximed, Paroxistad, Paroxoetin, Parxiflex, Paxil, Prosac, Seroxat, Сертралин, Сертралин, Sertranat, Sertranat, Sertraparma, Sertrasen, Sertraxea, Talocit, Tifisertral, Titroxatine, Ziral, Ziral, Zoloft и т.д.), намеренно использовались мужчинами, которые имеют проблему с очень ранней эякуляцией.

http://web4health.info/ru

Еще...

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ФЛУОКСЕТИНА: ПРОЗАК, ФЛУОКСЕТИН ЛАННАХЕР, ФОНТЕКС, ЛАДОСЕ, САРАФЕМ, СОЛАКС.


/Отзывы зависимых от Флуоксетина/

... я около 2 лет принимала Флуоксетин, с диагнозом панические атаки ... постепенно отменила ... месяц всё было хорошо ... но последнее время повышенное давление, учащённое серцебиение ... вернулись и мои панические аттаки ... врач сказала, что это на отмену Флуоксетина, говорит: "пей его пожизненно" ... меня такой подход просто убивает ... это и называется - врачи "садят" на препараты пожизненно ...

... Флуоксетин пью уже несколько лет, в поддерживающих дозах ... были попытки бросить - заканчивалось каждый раз всё плачевно, уже несколько лет попытки такие не предпринимаю... Так что, мне его пить до конца жизни?


3 дня на Флуоксетине и ...
... принимала Флуоксетин как надо по 20 мг в день утром ... но на 3-й день приёма я выкурила пачку сигарет, и что тут началось. Через три часа меня охватывает дикая тревога, сердце очень сильно колотится, по венам вместо крови течёт кипяток, я вся бледная, голова болит так, будто её пилят напильником, перед глазами серые точки, мушки. Потом приступ повторился вечером, но в смазаннной форме: только дикая тревога и головная боль с точками. А ночью всё началось с начала, пульс был 110 + дикая тревога, сильная головная боль, желание ходить по квартире, жар в спине, серые точки перед глазами ...

ФЛУОКСЕТИН И ЛИБИДО
... принимал в течении 2-х дней Флуоксетин 40 мг и Паксил 20 мг (одновременно) ... на 2-й день появилась дрожь в подбородке (сильная), стучат зубы порой довольно громко! ... пытался заняться сексом, увы пистолет плохо и очень медленно встаёт и вообще не стреляет!!! Хочу кончить и не могу! Препараты тут же пить перестал. Два дня прошло, а легче с потенцией не становится! Блин, я просто в панике!

... я эффект от Флуоксетина почувствовал сразу - состояние "счастливой свиньи" как я его называю. Но не стал пить из-за того, что он до нуля снижает либидо

Я принимаю 10 мг Флуоксетина. Попробовала 20 - стало невыносимо плохо: появились страхи, тревожность, паника, бессонница... Решила вернуться к 10. Либидо падает до нуля с 1-го дня приема.

Привет! Хочу поделиться своим опытом ... Отказавшись от триттико и пиразидола, я остановился на Флуоксетине ... совсем неожиданно я очень быстро столкнулся с проблемой секса. Точнее с проблемой невозможности секса в принципе. Я бросил Флуоксетин и надеялся что недели через две приду в норму. Но прошло две недели ... месяц ... два месяца – и практически ничего не изменилось ... Я порылся на американских форумах и откопал вот что – побочный эффект в виде снижения либидо очень распространён и отмечается в среднем у трети пациентов, с момента отмены препарата до восстановления этих функций может пройти от месяца до года (!). Никаким стандартными средствами (виагра) это не лечится ... Прошло полгода, и только сейчас я могу сказать, что я пришел в норму ...

... врачи "падение либидо до нуля" называют по-другому, а именно - "решение проблемы преждевременного семяизвержения" ...

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛУОКСЕТИНА
... принимаю Флуоксетин уже более трёх месяцев в дозировке 20 мг, эффекта не ощущаю ... Аппетит отбило почти сразу ... Настроение по-прежнему подавленное ... У меня многолетняя депрессия.

Принимаю Флуоксетин, впервые, 60 мг в день уже 4 день. У меня булимия. Меня тревожит главным образом то, что аппетит не уменьшается, плюс появился тремор рук, лень, ощущение нереальности ...

... мне 18 лет. Депрессия легкая, выражена только сильной апатией (интересует только ненапряжный интернет и любимая музыка) и суицидальными мыслями ... пил прозак 20 мг ... повысили до 40 ... что ни спроси - не знаю, мне все равно. Лучше? - Не знаю. Изменилась ли интенсивность суицидальных мыслей? - Не знаю, не задумывался, не наблюдал. И такой ответ на все вопросы о состоянии ...

... принимал Флуоксетин 2 месяца по 20 мг ... о таких чувствах как тоска и грусть вообще забыл ... со временем отменил релиум и фенибут, тут-то я и почувствовал стимулирующий эффект Флуоксетина!!! Появилась энергия, суетливость, взбудораженность какая-то ... при этом физически что-то делать особо не хотелось, мог по 2 часа просто валяться на кровати в полусне под музыку. Настроение было приподнято. Но вместе со стимулирующим эффектом Флуоксетина пришло и сильное желание к уединению ... Хотелось спокойствия, совсем не хотелось идти на контакт с кем бы-то ни было. Даже по аське и телефону, избегал любого общения, был страх перед общением ... Сначала хотел продолжить курс, но устал терпеть эту стимуляцию ...

Неделю принимаю Флуоксетин, производства Озон и Ланнахер. Дозировка 60 мг. Первые три дня голова шумела, потом прошло. Сейчас побочек нет, но и лечебного эффекта тоже нет!

ФЛУОКСЕТИН ... УХУДШЕНИЕ ... ПСИХОТЕРАПИЯ ...
Хочу поделиться своим опытом приема Флуоксетина ... у меня была диагностирована депрессия и дистрофия 1й стадии (на фоне нервного истощения). В крупной и авторитетной клинике Москвы (наверное, называть ее здесь будет неправильно), я проходила курс медикаментозного лечения в течение года ... я должна была одновременно принимать прозак и золофт. Условно результаты можно так разделить:
1. Ватное, прибитое, безликое, безынициативное, притупленное состояние; мне было просто все равно, вообще все, я была как пенопласт какой-то; близкие отмечали, что я стала другим человеком, сильнейшее изменение личности в целом;
2. Суицидальные мысли и намеренья (практически навязчивости); до приема препаратов у меня их не было, ни в каком виде, не смотря на депрессию;
3. Привыкание и невероятный по интенсивности синдром отмены: депрессия усиливалась многократно, абсолютная бессонница, панические атаки, рвота, прием пищи становился невозможным.
Могу сказать, что эти средства не помогли от депрессии (они просто притупили мое восприятие и эмоциональные реакции), а проблем прибавили. Пять лет спустя, одно могу сказать – и врагу не пожелаю.
К счастью, друзья меня буквально затащили к талантливому психотерапевту ... за 2 месяца я избавилась и от депрессии, и от медикаментозной зависимости ... Не болейте! :)

Отзывы взяты с сайтов www.03.ru и neuroleptic.ru.

CАМЫЙ ЛУЧШИЙ АНТИДЕПРЕССАНТ.
Петиция против Флуоксетина / Прозака
Более 21000 человек подписали петицию о Прозаке. В петиции предъявляются факты, и раскрывается правда о нечестных испытаниях антидепрессанта, в которых скрывались негативные и даже смертельные побочные эффекты препарата. В заключении предъявляется требование расследовать мошенническое поведение производителя Прозака компании "Eli Lilly" и FDA в суде с участием Расширенной коллегии присяжных. Петиция заканчивается словами: "Бесконечное количество невинных жизней зависит от этого".

Ссылка на петицию на англ.: http://www.petitiononline.com/lilpro/petition.html

Вы также можете подписать эту петицию или почитать что пишут подписавшиеся в своих комментариях.

ОТЗЫВЫ О ФЛУОКСЕТИНЕ В КОММЕНТАРИЯХ К ПЕТИЦИИ

... Флуоксетин разрушил мою жизнь ... (подпись 21229)

... Мой друг совершил суицид после одного дня приёма Флуоксетина ... (подпись 21219)

... СИОЗС антидепрессанты ужасны, они вызывают необратимые сексуальные нарушения ... (подпись 21205)

... Флуоксетин разъедает душу ... (подпись 21179)

... Ложь забирает человеческие жизни ... (подпись 21145)

... Спасибо тебе Eli Lilly за то, что забрала мою жену и мою жизнь ... (подпись 21234)

... Этот препарат убивает американцев и людей по всему миру, их разум, тело и душу ... НЕ НАСТАЛО ЛИ ВРЕМЯ ИЗЪЯТЬ ЕГО ИЗ ПРОДАЖИ ?!?!?!?!?!?!?!?! ... (подпись 21131)

... Риски опустошающих побочных эффектов не стоят любой пользы от этих таблеток ... (подпись 21126)

... Доверие ко всей медицинской профессии теперь под вопросом. Они сохраняют молчание слишком долго и счастливы собирать финансовые плоды химического холокоста ... (подпись 21084)

... Прозак и многие другие похожие препараты должны быть немедленно запрещены. Нет никаких сомнений в их разрушительном действии и в безответственности Eli Lilly ... (подпись 15473)

... Тяжело понять как врачи могут делать такое по отношению к доверчивым людям под прикрытием науки ... это очень постыдно ... куда делась вся человечность ... (подпись 15462)

... Руки компании Eli Lilly по локоть в детской крови! ... (подпись 15392)

... Флуоксетин изменяет поведение. Живой и активный человек, каким был мой отец, стал интровертом, замкнутым и скрытным после нескольких месяцев лечения. У него начали развиваться серьёзные симптомы слабоумия ... (подпись 15348)

... Запретить эти дьявольские таблетки, чтобы избежать ещё большего вреда ... (подпись 21239)

И ещё 21000 подобных отзыва ...

http://paxilu.net/

Последна промяна ( Четвъртък, 06 Декември 2012 09:12 )