Вие сте тук:

Начало Други Статии Лунен календар за 2012

Лунен календар за 2012

Лунен календар за 2012 с точните дати и часове на фази на луната през 2012 година. Часовете са в EET (българско време).

НОВОЛУНИЕ - Луната е между Слънцето и Земята и е невидима.

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ И ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ - посоките към Луната и Слънцето, гледани от Земята сключват 90° ъгъл, вижда се половината от лунния диск.

ПЪЛНОЛУНИЕ - Земята е между Слънцето и Луната и се вижда целия лунен диск осветен от лъчите на Слънцето.

 

НоволуниеПърва ЧетвъртПълнолуниеПоследна Четвърт

1 януари 2012
08:15:49
9 януари 2012
09:31:17
16 януари 2012
11:09:09
23 януари 2012
09:40:29
31 януари 2012
06:10:53
7 февруари 2012
23:55:01
14 февруари 2012
19:05:02
22 февруари 2012
00:35:52
1 март 2012
03:22:44
8 март 2012
11:40:38
15 март 2012
04:26:16
22 март 2012
17:38:18
30 март 2012
22:41:59
6 април 2012
22:19:45
13 април 2012
13:50:45
21 април 2012
10:18:00
29 април 2012
12:57:00
6 май 2012
06:35:00
13 май 2012
00:47:00
21 май 2012
02:48:14
28 май 2012
23:17:09
4 юни 2012
14:12:40
11 юни 2012
13:42:28
19 юни 2012
18:03:14
27 юни 2012
06:31:34
3 юли 2012
21:52:53
11 юли 2012
04:49:05
19 юли 2012
07:25:10
26 юли 2012
11:57:20
2 август 2012
06:28:32
9 август 2012
21:56:13
17 август 2012
18:55:38
24 август 2012
16:54:39
31 август 2012
16:59:12
8 септември 2012
16:16:11
16 септември 2012
05:11:46
22 септември 2012
22:41:55
30 септември 2012
06:19:40
8 октомври 2012
10:34:29
15 октомври 2012
15:03:37
22 октомври 2012
06:33:07
29 октомври 2012
22:50:39
7 ноември 2012
02:36:54
14 ноември 2012
00:09:08
20 ноември 2012
16:32:33
28 ноември 2012
16:47:10
6 декември 2012
17:32:39
13 декември 2012
10:42:41
20 декември 2012
07:20:11
28 декември 2012
12:22:21

Още...

ЛУНАТА

Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказали влияние условията, при които даден човек се е родил, влиянието на различните планети върху него. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите - в периода на нейното пълнене.

Съответствието между явленията в природата и в човешкия организъм се забелязва особено лесно при влиянието на планетите върху даден човек. Запример,влиянието на Луната се отразява върху лунните типове. Изобщо пълненето и празненето на Луната се отразява върху изграждането на човешкия ум.

Всички трябва да се интересувате от месечината, защото тя оказва влияние върху нервната система, върху ума на човека.

Луната влияе върху въображението.

Луната дава разширение на челото.

Луната покровителствува семейния живот, специално майката. Син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на Луната, имат добро отношение към майката.

Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идват от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който иска да се очисти от греховете си, да се свърже с Луната. Тя пък може да действува върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Когато Луната минава през своите фази на пълнене и празнене, тя оказва различно действие върху среброто.

Животът се поддържа от Слънцето, а се пречиства от Луната. Всички нечистотии на Земята се изчистват чрез Луната. Ако разбираме законите на Луната, ще знаем по-добре как да се чистим и лекуваме. Много болести могат да се лекуват чрез лъчите на Луната. Затова ще поставим между нас и Луната среброто.

Луната изтегля всички отрови от Земята. Ако не е Луната положението на хората щеше да бъде ужасно. Почти половината от злините, които хората извършват на Земята, Луната ги изтегля. Тя е място за чистене. Силата на чистенето идва от Слънцето; а Луната го изпълнява. Външната страна на красотата се регулира от Луната, понеже образът на Слънцето не го виждаме. Образът на Луната виждаме, а Слънцето не го знаем какво е. Виждаме само светлината му, а какво е вътрешно, не знаем.

Вътрешните планети се изявяват отвътре - навън, от центъра към периферията. Външните от периферията към центъра. Всякога, когато човек има желание да му дадат нещо, Луната действува. Когато има желание да даде нещо, Слънцето действува. Когато си тъжен, това е Луната; когато си радостен - това е Слънцето. Когато обичаш - това е Слънцето, когато не обичаш, това е Луната. Когато си доволен, това е Слънцето, когато не си доволен, това е Луната.


Луната регулира растенията на Земята. Приливите и отливите, кръвообръщението в растенията се регулира от Луната. Ако Луната в теб е добре поставена, разбирам, че кръвообръщението в тебе става правилно.

Луната не помага пряко на растенията в растежа им, но косвено: когато тя грее, растенията спират процеса на растене. Когато човек завижда. Луната е взела надмощие в него; тя обича да заблуждава, да лъже хората. Нейният кредит е в лъжите. Но трябва да знаете, че всяка планета оказва и добро и лошо въздействие върху човека, а не само отрицателно.

Всички растения вечер растат. Месечината вече въздействува върху тях.

Когато се празни Луната оказва един род влияния върху явленията в природата; когато се пълни - съвсем други противоположни влияния има. Когато садите боб, царевица, любеници, или друго нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето внася подтик, импулс за растене на растенията. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене спира. Щом Луната започне да се празни и растенето на растенията започва. Светлината на Луната при пълненето й се отразява отрицателно върху растенето, спира растежът. Когато болният иска да се излекува от болестта си, се препоръчва да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея, но пълни ли се, да затваря кепенците, да не прониква нейната светлина в стаята. Но на слънчевата светлина и болният и здравият трябва да се излагат.


Падането на Луната се дължи на падането на Земята. Че температурата на Луната е ниска, причината е Земята. Понеже Земята e изтеглила влагата от Луната, там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага, и онази влага, която е останала на Луната те я пазят и по-малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я крадат. На Луната още преди милиони години, още преди да е имало живот на Земята, там има един отличен, културен живот. Окултната наука твърди, че сегашните жители на Земята са слезли от Луната. Понеже там било недостъпно за тях, карали са се, били се, пратили ги с парашут през пространството, не в тази форма, каквато ние знаем, че като слезли на Земята им съградили подходящи тела, те са дошли първи на Земята. Жителите на Луната се върнали пак на Луната. И сега отдалеч ги наблюдават. По някой път хората от Луната наблюдават отблизо хората на Земята, при това нищо не казват. Не може да има жители на Земята, а на Луната или на Слънцето, или на другите планети да няма. Температурата ни най-малко не пречи на живота. Защото за температурата, която има една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Истинският живот е господар на топлината. В слънчевата система има същества, съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човекът е слязъл. Земните типове са крайни материалисти . Слънчевите типове са весели, слънчеви, оптимисти.

Животът на Луната е съществувал преди този на Земята. Съществата там са по-учени, по-културни от хората тук. Природата не търпи празни пространства, значи никъде няма ненаселени места. Навсякъде има същества, които се различават едни от други по устройството на организма. Различните климатични условия създават различни форми, различни организми.

На месечината има студ 200 градуса под нулата. Този студ служи като протекция на адептите, които живеят там. да ги запазва от същества, които биха ограбили богатствата им. Температурата на Слънцето е от три милиона градуса нагоре, някъде достига до 35 милиона. Във вътрешната страна на Слънцето обаче живеят възвишени същества, в красота и величие.

Сега Луната минава през едно пасивно състояние, животът е под кората й . Тези циркуси, тъмните петна на Луната, не са нищо друго, освен кондензатори на грамадно количество мисловна енергия, която лунните жители събират под кората на Луната, за да живеят. Било е време, когато хората са живели на Луната, но днес са слезли на Земята, понеже там условията са се снижили и влошили. Там са останали най-учените да живеят. Климатът на Луната е отличен за живеене: там няма микроби, няма прах и дим. Ако се качите на някоя тяхна лаборатория, много добре можете да наблюдавате оттам и небето, и Земята. Ще дойде ден, когато външният свят, обективният свят ще представлява за вас тера инкогнита. Запример, ако не ви върви на Земята, вие можете да обърнете погледа си към Луната. За сега влиянието и на Земята чрез Луната се изразява чрез среброто, а среброто е лечебен елемент. То лекува много болести и трансформира енергиите, които идват от Луната. Златото пък трансформира слънчевата енергия.

Луната на пълнолуние се показва такава, каквато не е. Тия светлите петънца по нея представляват циркуси, които са осветени отвътре. Циркусите имат дълбочина около 1000 метра н са толкова начесто, че може да хлътнете вътре. Тези циркуси са складове, за хващане на слънчевата енергия, в която жителите на Луната живеят.

На Луната има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На Луната няма условия за болести. На нея живеят доста учени хора.
В нашата епоха се създава една нова Луна. Досега нашата Земя е била само с една Луна, а сега вече се създава нова, с особена светлина. Луната не е мъртва, както някои смятат.

Като се е отделила от Земята, с това Луната е намалила нейната скорост, да не се движи толкова бързо. Ако ние бяхме се родили на Земята в това време, когато тя се е движела толкова бързо, в три часа отгоре тя би ни изхвърлила вън от себе си, нямаше да живее спокойно. За да се уравновеси нейното движение, за да се увеличи денят и за да се намали движението, и за да стане Земята така достъпна за органически живот, както е сега, при тия условия, трябвало е Луната да се отдели по някакъв начин и да въздействува върху движението на Земята. Втората функция на Луната е, че всички ония нечистотии, които хората имат, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната ги е намалила 75 процента - тя поглъща нечистотиите на Земята. Като се създава втората Луна на Земята, няма да има никаква престъпност, втората Луна съвършено ще уравновеси движението на Земята.

bratstvoto.net

Още...

ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА

I. Новолуние

Когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия така, че Луната е разположена между Слънцето и наблюдателя, намиращ се на Земята, Слънцето осветява само обратната страна на Луната, която е невидима. Това е новолунието. В точката на новолунието става смяна в посоката на въздействие – наблюдава се движение към успокояване.

Първа фаза на Луната. След новолунието, когато Луната продължава да се движи на изток /обратно на часовниковата стрелка/ от Слънцето, тя отново става видима във вид на млада месечина в западната част на небето. Осветената дясна част на лунното полукълбо се увеличава, докато след 7,4 денонощия не се освети половината от Луната. Това е първата фаза на Луната. В тази фаза се наблюдава тенденция към пълно успокоение.

В този период се препоръчва да се започне набелязаният оздравителен цикъл /какъвто и да е той/, да се планира операция. Същото важи за формирането на полезен навик, привичка, както и за отказването от вредни стереотипи.

Ето и някои конкретни препоръки:

Физически натоварвания. Те трябва да нарастват постепенно до 5-ия ден. През 5-, 6- и 7-ия ден може добре да се натоварите.
Физиотерапия, процедури. Много добре в този период се отразяват контрастните бани: топъл душ – 1 минута, рязко обливане със студена вода в продължение на 5-10 сек.
Хранене. След 4-ия ден най-вече използвайте прясна, сурова, прохладна, водниста и необработена термически храна, прясно изстискани плодови и зеленчукови сокове /ябълки, червено цвекло, моркови и пр./.
Очистителни процедури. В този период, особено в неговия край, е добре да се почиства кожата, а също така да се набавят необходимите микроелементи. За целта се препоръчват топлите вани и билковите чайове. Течностите добре се всмукват от кожата и се движат навътре в тялото.
Билкосъбиране. През тази фаза е най-добре да се събират корени. Енергията и микроелементите се намират в най-голямо количество в кореноплодите.
Забележка. Да се обърне особено внимание върху четвъртия ден на лунния месец. Този ден е тежък за организма на човека, защото се проявява умора, натрупана дотогава при промяната на лунния цикъл. Този ден е добре да се използва за почивка и молитви.

Първа четвърт. Това е промеждутък на покой, когато е осветена дясната половина на Луната, след който направлението на движението се сменя, като започва да се разширява.

Втора фаза на Луната. Луната продължава своето движение след точката на първата четвърт, отдалечавайки се все повече от Слънцето. Осветената повърхност на Луната расте с всeки изминал ден. Накрая, когато Луната заема положение от 180 градуса по отношение на Слънцето, а Земята с наблюдателя на нея се намира между тях, се вижда изцяло осветената от Слънцето страна на Луната. Настъпва пълнолуние. От момента на първата четвърт до пълнолунието минават още 7,4 денонощия /от новолунието - 14,8/. Това е втората фаза.

В тази фаза започва разширението на организма, при което потокът на течността и енергията е отвътре навън. Този факт съдейства за очистването на организма, лесната загуба на енергия и кръв. Затова трябва да се намали физическото натоварване, добре е всички операции да бъдат отложени и пренесени за третата фаза /най-добре към нейния край/. Обърнете най-голямо внимание на очистителните процедури.

Конкретни препоръки:

Физическо натоварване. Нужно е то да бъде намалявано постепенно към пълнолунието – от средно към по-малко.
Физиотерапия. Много добре се отразяват топлите /за по-пълни хора/ и горещите /за по-слаби/ вани. Същото важи и за парните бани. Прохладните и студените обливания да се правят много умерено, но затова пък към края, преди пълнолуние, да се практикуват усилено.
Хранене. Този период е най-благоприятен за организма на хора с конституция Вата. В началото на фазата се ядат разширяващи храни, за да се обърне процесът от свиване към разширение. Полезни храни са сварените каши, леко обработените зеленчуци, хлябът от покълнало зърно. Маслото да се използва в минимално количество.
Очистителни процедури. Тази фаза е най-благоприятна за тях - токсините заедно с потока на течностите сами се стремят навън. През тази фаза са активни жлъчката и черният дроб и затова е добре да се чистят именно през този период. Подходящи са и очистителните процедури: парна баня /сауна/, шанк-пракшалана /йогийска очистителна процедура/, клизми.

През 9-ия ден се препоръчва не само очистване от шлаковете, но и по-тънки видове очиствания, например от уроки или пренасянето на болестите върху предмети. Най-мощният ден за очистване обаче е 11-ият – денят на „екадаши“, изцяло подчинен на очистването: лечебното гладуване се понася много добре, много е ефективно и се равнява на три въздържания от храна.

Kакто вече знаем, 14-ият ден носи названието „две тръби“ и символизира канализационните тръби, през които е нужно да се отстраняват шлаките от организма. Повтаряме, че през този ден може не само да се въздържате от храна, но и от вода, тъй като според древните трактати всяка течност, погълната в този ден, носи замърсяване.

Въобще най-благоприятното време за започване или за завършване на лечебното гладуване е втората фаза на Луната.

Билкобер. Тази фаза е най-благоприятна за събиране на надземната част на билките. Енергията, идваща отдолу нагоре и действаща разширяващо, изнася много микроелементи към повърхността на растението. Препоръчва се събирането на билките да става, когато се вижда Луната.

Забележка. Тази фаза завършва на 14-ия ден с пълнолуние. През този ден енергията блика като мощен фонтан. Необходимо е въздържание от сексуални връзки, защото загубата на енергия в този ден е колосална и възстановяването е дълго. Това особено важи за отслабнали организми.

II. Пълнолуние

В тази точка започва обратен процес на свиване.

Трета фаза на Луната. След точката на пълнолунието /максималното отдалечаване от Слънцето/ Луната започва да се приближава към него. Напълно осветената част на лунното полукълбо започва да намалява, докато от лявата страна не остане наполовина. Това е третата фаза, която в лунния месец продължава от 14,8 до 22,1 денонощие.
Тази фаза се характеризира с преход от разширение към свиване в организма.

Конкретни препоръки за третата фаза на Луната:

Физическо натоварване. В този период могат успешно да се издържат големи физически натоварвания. На човек му се иска да тренира.
Физиотерапевтични процедури. Те са сродни с тези в първа фаза.
Хранене. В тази фаза може да се употребява по-груба храна, успешно се прилага суровоядството, защото храносмилателните процеси са по-интензивни, но не бива да се преяжда. Добре се отразява и тъй нареченото хранене през кожата.
Очистителни процедури. Същите, както и в първа фаза.
Билколечение. Сушенето на билките е най-добре да става в този период. Използването им трябва да бъде съобразено с фазовото състояние на организма. Например билките срещу камъни и пясък най-добре действат в предидущата втора фаза на Луната, когато е налице естественоразширение и разреждане на всичко в организма; тогава отделянето на камъчетата и песъчинките става без обостряне, защото всички пътища са разширени. В друга фаза обаче могат лесно да възникнат спазми, запушвания, обостряне.

Общи препоръки. Те се отнасят до 17-ия ден на лунния цикъл, който е благоприятен за сексуална връзка на мъжа; 21-ият ден е много подходящ за усилена физическа тренировка, а 22-ият ден е денят на особената точка, в която става енергийното обръщане, трансмутация на организма. Ето защо той трябва да се проведе меко, спокойно, за да не предизвика този естествен обрат различни усложнения.

Трета четвърт. Това отново е промеждутък на покой, когато е осветена лявата половина на Луната, след който тенденцията на свиване се сменя с друг вид движение.

Четвърта фаза на Луната. Луната все повече и повече продължава да се доближава до Слънцето, докато не заеме средно положение между Земята и Слънцето. Това става от 22,1 до 29,5 денонощие, т.е. до новолунието. Външно това се изразява с все по-голямото изчезване на лунния сърп до новолунието, когато не се вижда нищо. Това е последната четвърта фаза. Тази фаза се характеризира с движение от покой към максимална активност.

С четвъртата фаза завършва лунният цикъл и затова тренировъчните и оздравителните цикли също трябва да приключат. Особеното тук е следното. През нощта въздействието на гравитационните сили на Луната и Слънцето взаимно се наслагват, енергията и течностите тогава се насочват към главата. През деня Луната се намира на обратната страна на Земята и гравитационната енергия и течностите извършват обратното движение – към стъпалата.

Тази фаза на Луната съдейства за очистването на организма, провеждането на гладуване, различни промивки и пр. Така че внимателно следете лунния сърп. Очистителни клизми, шанк-пракшалана и пр. могат да се правят 3-5 часа, след като той се скрие зад хоризонта. За това спомага усилената гравитация на Луната, Слънцето и Земята, която действа в една посока през деня.

Конкретни препоръки

Физическо натоварване. То трябва да бъде умерено и дори да бъде сведено до минимум до самото новолуние. Повече ходете, по-малко седете, за да не се застоява кръвта в краката. Добре е да се прави виброгимнастика по акад. Микулин, обратни йогийски асани /стойка на глава, свещ, полусвещ/.
Физиотерапевтични процедури. Обливането с вода трябва да става в следния ред: отначало водната струя се насочва върху ходилата, след това върху колената, бедрата, областта на корема и накрая да се облива главата.
Хранене. Трябва да се избягва непозната, лошоусвоима, тлъста храна. Храносмилателните органи в сравнение с останалите фази работят по-лошо, храната по-лошо се усвоява, настъпват различни храносмилателни разстройства и като следствие се появяват различни обриви. Добре е в този период да се използват повече подправки.
Очистителни процедури. Енергията, насочена надолу, съдейства за очистването на организма, а прилаганото гладуване още повече спомага за това. Най-подходящи са 23-ият ден – ден на покаяние, опрощаване и пост; 26-ият ден е вторият ден на „екадаши“, през който древните писания горещо препоръчват пълно въздържане от храна. Не е лошо да се ограничи приемането на храна и през 29-ия ден, за да се помогне на организма при прехода към новия лунен цикъл. Добре е в този ден да приключи седмичното гладуване, ако сме го започнали. Въобще по-дългите гладувания не бива да се предприемат през първата и третата фаза на Луната, а през втората и четвъртата.
Билколечение. Своеобразието на тази фаза дава възможност да се използват успешно билки, които очистват от камъни бъбреците, пикочния и жлъчния мехур и ги извеждат от организма. Трябва да имаме предвид, че съвместната гравитация на Луната, Слънцето и Земята е най-голяма в пози период, когато човек се намира от противоположната страна. Например, ако Луната /старият сърп/ е била в зенита си в 12 часа през деня, то в 24 часа Луната и Слънцето ще бъдат под вас, от другата страна на Земята. Затова процедурата по извеждане на камъните от организма трябва да започне 1,5-2 часа преди настъпването на това време. Подходящо е да се използва и топлата вана.

В заключение, нека още веднъж подчертаем, че грамотното използване на лунните фази ще ни помогне да избегнем 90 на сто от грешките, които обикновено се допускат при съставянето и изпълнението на набелязания оздравителен план. Природният лунен цикъл е златен ключ към собствения успех, стабилно здраве и процъфтяване.

http://dar-center.com

Още...


КАК ЛУНА ВЛИЯЕТ на ЧЕЛОВЕКАСуточные биоритмы в организме человека значительно зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц продолжается от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Именно при таком цикле создается большая психологическая напряженность у человека. События этих месяцев приносят людям много трудностей и испытаний, особенно в критические дни. При 30-дневном календарном месяце влияние Луны на человека проявляется более благоприятно. Луна, будучи в 27 миллионов раз меньше Солнца и находясь в 374 раза ближе к Земле, оказывает значительное влияние на природные явления и жизнедеятельность на Земле. Мы постоянно смотрим на ночной мир через лунный калейдоскоп. Лунный месяц состоит из 4 фаз, которые связаны с положением Луны относительно Солнца. Новолуние — это совмещение Луны и Солнца, а полнолуние — это их противостояние. Разделяют две формы влияния Луны — когда она растет и убывает. Имеются важные четыре точки лунного месяца (новолуние, полнолуние, дни первой и третьей четверти). Необходимо отметить, что каждая фаза лунного цикла длится примерно неделю.

Кроме общего лунного ритма, существует индивидуальный ритм, где день рождения человека принимается за первый лунный день, который является началом собственного лунного месяца. Ритм индивидуального лунного месяца постоянен от рождения человека и до его смерти. Как считают многие исследователи, знание своего индивидуального ритма позволяет человеку избежать многих опасностей, получить максимум энергии на пути самопознания и самореализации, раскрыть и реализовать свою «астральную тайну». Считается, что расположение Солнца, Луны и других планет в период зачатия накладывают «космическое клише» и тем самым определяют костяк и форму тела, умственные задатки, черты характера, продолжительность жизни и указывают на возможные заболевания тех или иных органов, которые могут провоцироваться взаимным расположением небесных тел в течение жизни. Правда, в процессе жизни человек может влиять на свои конституциональные особенности, как бы по-новому творит самого себя.

Установлено, что под гравитационным влиянием Луны по направлению к ней происходит деформирование твердой поверхности Земли на величину 50 см в вертикальном направлении и около 5 см в горизонтальном. Еще сильнее это влияние сказывается на водной среде Земли и выражается в том, что в береговых зонах океанов через каждые 12 часов 25 минут происходит смена приливной волны на отливную. А такие гравитационные возмущения в водной среде земного шара, естественно, сказываются на поведении и живых организмов. Луна влияет на сознание и психику человека, карму, настроение и эмоции.

Гравитационные и энергетические воздействия каждого лунного дня уникальны, они зависят от углового расстояния между Луной и Солнцем на небосводе, и это расстояние ежедневно изменяется примерно на 12°. Следует отметить, что каждый день влияние Луны на человека разное. Воздействия определенного лунного дня может восстановить здоровье всего организма, если энергия используется правильно, но может и усугубить заболевания, особенно хронические, если человек нарушает лунные биоритмы жизни.

Так как тело человека на 70 — 80% состоит из воды, то она является основой жизни и детектором восприятия космических воздействий, а все живое на Земле можно представить в виде сосуда для получения, сохранения, использования и трансформации в течение лунного месяца космической энергии. Тем самым каждый человек путем несложных ежемесячных процедур очищения может стать чистым сосудом, о чем говорится в Библии, и таким образом активно и сознательно участвовать в мировой мистерии, созидая свою полноценную и счастливую жизнь. На 12 знаках Зодиака, представляющих собой небесный круг, разделенный на 12 секторов и проектирующих индивидуально жизнь каждого человека, огромное влияние оказывает положение Луны, которая, двигаясь вокруг Земли, проходит под этими знаками на небесной сфере. Скорость движения Луны по Зодиаку составляет примерно 0,5 градуса дуги за один час. Находясь в течение 2,5 суток в любом знаке Зодиака, Луна делает органы и системы организма человека, связанные с этим знаком, уязвимыми и слабыми, и их не следует в это время перегружать.

Знание лунного календаря, который ведет счет лунным ритмам, может помочь человеку рациональным способом объяснить много загадочного в Природе, адекватно реагировать на окружающий мир, оградить себя от многих болезней.

Гравитационное поле Луны (приливы и отливы) оказывает значительное влияние на наш организм, прежде всего на распределение крови в органах и тканях.

Китайская медицина доказывает, что 12 основных органов, связанных соответствующими каналами, раз в сутки испытывают двухчасовую приливную волну активности, и противоположную — отливную волну, когда орган минимально омывается кровью. При этом Луна ускоряет протекание биохимических процессов в тканях человека.

Характер воздействия Луны на человека зависит в значительной степени от фазы лунного цикла, каждая фаза которого длится примерно неделю.

В новолуние при повышенной гравитации Луны и Солнца масса человека становится меньше, жидкость из области головы устремляется вниз и равномерно распределяется по организму, повышается активность обменных процессов, нарастает количество психических расстройств. В этот период хорошо очищать кожу, а также производить подпитку микроэлементами, принимать теплые ванны. Жидкость в это время хорошо всасывается через кожу и поступает в глубь тела. На новолуние сильнее реагируют мужчины. Они в это время агрессивны, нервны, чаще заболевают инфарктом. Женщины сильнее реагируют на полнолуние.

В первой фазе Луны активизируется функции коры головного мозга и органов верхней части тела. Следует обратить внимание, что именно в первую фазу рекомендуется начинать любой оздоровительный цикл после новолуния, ибо за счет начала энергии жизненного лунного цикла человек согласовывает и укрепляет собственные функции организма. Если он хочет избавиться от дурных привычек, которые подрывают его здоровье, то начинать избавляться от них необходимо в соответствии с этим периодом. По мере роста фазы Луны будет возрастать и искушение вернуться к старому образу жизни, но необходимо все перетерпеть, сломить старый стереотип и закрепить новый, физиологически перестроиться. Следует помнить, что сила старых привычек и характер обменных процессов действуют только до следующего новолуния и в новый лунный цикл вы будете жить по-новому.

Вторая фаза характеризуется постепенным увеличением внешней гравитации от Луны и Солнца, направлением движения энергии и жидкости в организме изнутри наружу, увеличением массы тела. Этот период наиболее благоприятен для очищения организма, легкой траты энергии и характеризуется обильными кровотечениями. Шлаки вместе с потоком жидкости сами стремятся наружу, особенно во время посещения парной, поэтому очистку толстого кишечника, печени и почек лучше приурочивать к этому времени. Вообще, 11—14-й дни лунного календаря самые благоприятные для очистки. Голодание в эти дни переносится легко, а очищение будет таким, как при голодании в течение нескольких дней. Чтобы голодание дало наибольший эффект, то лучше второй фазы Луны для этой цели нет. После недельного голодания вы очиститесь в два — три раза лучше, чем в любую другую фазу. Следует меньше перегружать себя физически, не проводить операций и перенести их выполнение на конец третьей фазы. Во второй фазе Луны гравитационный и энергетический центр воздействия находится в грудной и надчревной области, активируются легкие, органы брюшной полости и грудной отдел позвоночника. Если в этих частях тела будет скрытая патология, она будет обостряться.

Полнолуние характеризуется максимальным противоположным воздействием Луны и Солнца на биосферу Земли. В это время в организме человека происходит значительный стресс, когда энергия и потоки жидкости из внешнего расширенного состояния организма устремляются вглубь. У человека появляются силы, ему хочется активно двигаться, выполнять большую физическую нагрузку. Энергия бьет фонтаном, человека тянет к противоположному полу, искушения самые большие, отдача энергии в эти дни колоссальная. Тяга к противоположному полу связана с тем, что центр гравитационной энергии Луны влияет на область половых органов, и оргазм в это время наиболее сладострастен. В полнолуние ускоряется прохождение через фаллопиевы трубы созревшей яйцеклетки и попадание ее в матку, где лучше всего в этот период осуществляется полноценное зачатие.

В третьей фазе Луны происходит еще большее сжатие энергии и жидкости в организме человека. В эти дни необходимо избегать больших физических нагрузок, пищевых погрешностей, являющихся стрессовыми факторами для организма.

В четвертой фазе Луны страдают верхние и нижние части организма. Чрезмерный прилив энергии и жидкости стремится к голове и ступням ног, вызывая в них застойные явления и дефицит крови, приводящие к обморочным состояниям и обострению тромбофлебита конечностей. Масса тела начинает уменьшаться за счет истечения жидкости и шлаков из организма, завершается менструальный цикл у женщин, нарастает пассивность, заканчиваются все процессы лунного цикла. В эту фазу Луны также хорошо проводить очистительные процедуры в виде клизм и парного очищения. Разнообразные компрессы, поставленные локально, будут тянуть на себя всю грязь из пораженных органов и тканей. Супружеские контакты в эту фазу весьма нежелательны, умеренность должна быть во всем.

Широкое поле деятельности этот период несет любителям голодания. Благоприятные для такого мероприятия 23, 26 и 29 дни лунного цикла при 24 и 48-часовом голодании. Если проводится длительное голодание, то его следует приурочивать к началу лунных фаз. Практика показала, что весьма трудно начать голод в первую и третью фазы Луны. В эти лунные фазы, когда тело стремится сжаться, и все, что поступает в организм, имеет тенденцию проникать внутрь и там накапливаться, эффективнее применять определенные диеты, фитопрепараты, лекарства, микроэлементы и витамины. Для начала длительного голодания более всего подходит начало второй и четвертой фаз Луны. В это время пищевая связь прерывается намного легче и безболезненней, а очищение организма происходит более эффективно. Необходимо помнить, что вход в голодание и выход из него в дни «злых духов», (или так называемых «сатанинских дней») — 1, 4, 9, 11, 15, 19, 23, 26 и 29 каждого месяца по лунному календарю противопоказаны. Большинство неприятностей и осложнений случается у людей именно в эти дни. Неспособность организма адаптироваться к гравитационным и энергетическим потокам приводит к неблагоприятным последствиям, обострению или возникновению острых и хронических заболеваний.

В лунном месяце существуют и благостные дни, приносящие людям духовное и физическое очищение, которые повышают адаптивные возможности человека, нормализуют гомеостаз организма, приводят к восстановлению здоровья. При 30-дневном лунном цикле это 6, 7, 16, 24 и 28 дни.

Все сущее на Земле и в Космосе имеет двуединую природу. Наш мир един и дуален, он гармоничен. Человек, вписываясь в единую систему Вселенной, должен помнить о вечной ее двойственности, где постоянно противостоят две мощные силы — созидание и разрушение, день и ночь, энергетические — Ян и Инь, ассимиляция и диссимиляция, жизнь и смерть, здоровье и болезнь и т.д. Суть дуального мира гениально изобразили китайцы в своей монаде, где показали, что каждая половинка существует во Вселенной только благодаря другой, и они стремятся к единству. И чтобы быть здоровым в изменяющемся в худшую сторону дуальном мире, поддерживать полноценную жизнь, человеку надо прилагать много сил и стараний для возрождения вновь и вновь.

Если вы решили начать новую жизнь, то лучше это сделать после новолуния, а не с понедельника, как для нас традиционно привычно. Жизнь в согласии с лунным циклом позволяет сохранять стабильное здоровье, а при лечении болезней с учетом фаз Луны можно получить более эффективное и ускоренное выздоровление. Это тот жизненный путеводитель, который должен передаваться с молоком матери. А он нами (европейцами) в процессе эволюции потерян и забыт.

http://www.abc-people.com/

Последна промяна ( Събота, 10 Декември 2011 01:08 )