Evarin

Нежелани лекарствени реакции

Доказана безопасност само за лечение на депресивен епизод и обсесивно-компулсивно разстройство
Лекарственият продукт Evarin съдържа лекарственото вещество fluvoxamine и е разрешен за употреба в България от април 1995 година.
Evarin принадлежи към групата селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) и е разрешен за употреба за лечение на депресия и обсесивно-компулсивно разстройство.


След решение на Европейската комисия, в резултат от арбитражна процедура за хармонизиране на информацията за всички лекарства съдържащи fluvoxamine в рамките на ЕС, беше актуализирана лекарствената информация за продукта Evarin в България. В хода на хармонизацията на лекарствената информация е направен цялостен анализ на съотношението риск/полза за fluvoxamine и е оценено, че съотношението е благоприятно, само когато се използва за лечение на депресивни епизоди и обсесивно-компулсивно разстройство.
В актуализираната лекарствена информация са добавени нови Нежелани лекарствени реакции-специални предупреждения при употребата на Evarin:
-Нежелани лекарствени реакции-нарушен гликемичен контрол,особено в ранния стадий на лечение, и необходимост от адаптиране на дозата на антидиабетните лекарства.
-Нежелани лекарствени реакции-възможност за развитие на невролептичен малигнен синдром и серотонинов синдром, които,макар и рядко, са наблюдавани при употребата на fluvoxamine.
-Нежелани лекарствени реакции-повишаване на плазмените концентрации на terfenadine,astemizole (Hismanal) и cisapride(Coordinax) и увеличен риск от удължаване на QT-интервала /Torsade de Pointes при едновременното им приложение с Evarin.
-Нежелани лекарствени реакции-повишено внимание в началото на лечението, поради опасност от опит за самоубийство.
-Нежелани лекарствени реакции-възможно развитие на кожни кръвоизливи, като екхимози и пурпура и повишено внимание при едновременна употреба с лекарствени продукти, действащи на тромбоцитната функция.
В заключение, лекарствената информация за Evarin е актуализирана и включва всички Нежелани лекарствени реакции, типични за класа SSRI.
Съотношението на тези Нежелани лекарствени реакции към ползата, която получава пациента от лечението, е оценено като положително само в одобрените показания -лечение на депресивен епизод и обсесивно-компулсивно разтройство.
Ref:
EMEA/CPMP/600/02/.inal, London 25July 2002
CPMP Summary information on referralfollowing arbitration pursuant to Article 30 of Council Directive 2001/83/EC for INNfluvoxamine

http://www.bda.bg/

 

Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2010 13:16 )