Вие сте тук:

LINEZOLID (ZYVOXID)

Необходимо е функцията на очите рутинно да се проверява за Нежелани лекарствени реакции при пациенти, при които се налага продължителен- над 28 дни курс на лечение с линезолид. Всички нови очни симптоми при пациенти, които се лекуват с линезолид трябва да се оценяват своевременно.

Линезолид (ZYVOXID) е синтетичен антибактериален лекарствен продукт, който принадлежи към нов клас антибактериални средства - оксазолидинони.
Той се прилага за лечение на нозокомиални и придобити в обществото пневмонии и усложнени инфекции на кожата и меките тъкани,за които се знае или се подозира, че са причинени от метицилин или ванкомицин резистентни грам положителни бактерии. Тъй като той е антибиотик със стратегическо значение,обикновено лечението с него започва в болнична среда и бива назначено от насочено специализиран лекар. Ефикасността и безопасността на лечението с линезолид (ZYVOXID)е проучвана в рандомизирани клинични проучвания с продължителност до 28 дни. След пускането на пазара са получени редки съобщения за Нежелани лекарствени реакции-тежка невропатия на очния нерв, прогресираща до слепота при пациенти, употребяващи линезолид. Наблюдаваните случаи касаят най-вече пациенти,които са лекувани за период надхвърлящ 28 дни. В някои от тези случаи зрението се възвръща след ранно спиране на лечението, но процесът
обхваща месеци. Информацията за Нежелани лекарствени реакции присъства в одобрената характеристика на продукта. Важни съвети,произтичащи от тази информация
за лекарите са следните:
• Да изискват от пациентите да съобщават незабавно за всяка промяна в зрителната острота,цветовото възприятие или замъглено зрение и други зрителни дефекти.
• Да оценяват внимателно, включително чрез консултация с офталмолог оплакванията от страна на очите на всеки пациент, получаващ линезолид(ZYVOXID), независимо от продължителността на приложението.
• Редовно да проверяват очния статус на пациенти, които
изискват лечение с линезолид,надхвърлящо по продължителност 28 дни.

Последна промяна ( Неделя, 10 Ноември 2013 21:31 )