Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Остеонекроза на челюстта

Остеонекроза на челюстта

Съобщени са случаи на Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза на челюстта при пациенти, лекувани с бифосфонати. Повечето случаи са наблюдавани при болни,страдащи от злокачествени заболявания,при които бифосфонатите са прилагани интравенозно. Получени са също така съобщения за Нежелани лекарствени реакции-остеонекроза при перорално приложение на бифосфонатите. Повечето пациенти, които развиват остеонекроза на челюстта по света при употребата на бифосфонати са провеждали химиотерапия или терапия с кортикостероиди.

Много от съобщените cлучаи   за Нежелани лекарствени реакции се свързват със стоматологична интервенция (екстракция на зъб или друга оперативна намеса). В голям процент се наблюдават признаци на локална инфекция, включително остеомиелит.

Във връзка с гореизложеното се препоръчва следното:
• При пациенти със съпътстващи рискови фактори /рак, химиотерапия, терапия с кортикостероиди,недобра устна хигиена/ преди започване на лечение с бифосфонати трябва да се извърши щателен профилактичен преглед от стоматолог.

• Пациентите със съпътстващи рискови фактори по време на лечението с бифосфонати трябва да избягват инвазивни стоматологични процедури.

• При пациенти, които развиват остеонекроза на челюстта по време на лечение с бифосфонати стоматологичната хирургична интервенция може да влоши състоянието.

Няма налични данни, в подкрепа на предположението, че спиране на лечението с бифосфонати при пациенти,
при които е необходима стоматологична процедура ще доведе до намаляване на риска от развитие на остеонекроза на челюстта. Клиничното поведение на лекуващите лекари трябва да се ръководи отоценката на съотношението риск/полза за всеки пациент поотделно.
У нас са разрешени за употреба следните бифосфонати:

Alendronic acid (Fosamax, Lindron);
Ibandronic acid (Bondronat, Bonviva);
Pamidronic acid (Aredia, Pamitor);
Clodronic acid (Bonefos, Ostac);

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Сряда, 29 Октомври 2014 18:23 )