Metoclopramide

Нежелани лекарствени реакции

Мetoclopramide, разрешен за употреба у нас под търговски имена - Cerucal, Degan, Reglan, Pramidin, е показан за симптоматично лечение на: нарушения в мотилитета на горните отдели на стомашночревния тракт; гадене и повръщане от различен произход; диабетна гастропареза и за улеснение на пасажа през стомаха и тънките черва при рентгенови изследвания. Съществува под формата на инжекционен разтвор за интрамускулно и интравенозно приложение, перорални таблетки и назален спрей.

В България лекарствените продукти, съдържащи Мetoclopramide, са противопоказани за приложение при деца под 2 годишна възраст. Употребата на продуктите, съдържащи Мetoclopramide (5mg/ml в инжекционната форма и 10mg в една таблетка), не е препоръчителна при деца на възраст от 2 до 14 години, поради високото съдържание на лекарственото вещество и невъзможността за прецизно дозиране. Назалният спрей не се прилага при деца под 12 годишна възраст.

В някои страни (САЩ, Великобритания,Австралия), поради риск от тежки Нежелани лекарствени реакции , Мetoclopramide е противопоказан при деца и не се препоръчва до 20 годишна възраст, освен при повръщане, възникнало по време на противотуморна химиотерапия.

Във Франция е разрешен за употреба лекарственият продукт Primperan под формата на перорални капки, предназначени за приложение при кърмачета и малки деца, в които съдържанието на Мetoclopramide е 0,10mg в една капка и се дозира по 0,10mg (една капка) на кг тегло на 6 часа 3- 4 пъти на ден.

Препоръчва се продуктът да не се употребява при пациенти с епилепсия, поради задълбочаване честотата и интензитета на гърчовете.

В случай на чернодробна и бъбречна недостатъчност се препоръчва да се намали дозировката.

Най-честите Нежелани лекарствени реакции, свързани с приложението на Мetoclopramide, са:
сънливост, умора, световъртеж,по- рядко главоболие, безсъние, диария,метеоризъм и изпотяване.
По- голям риск от поява на екстрапирамидни симптоми съществува при деца и юноши и когато е превишена обичайната доза.

Касае се за остра дистонична реакция с абнормни движения
на глава, шия (лицеви спазми, тризмус, очни парези, спазми на езика, смущения в гълтането и говора, тортиколис), генерализирана мускулна хипертония до опистотонус. Тези Нежелани лекарствени реакции се наблюдават в началото на лечението 1 - 3 часа след приема. Могат да се появят и след един единствен прием на лекарството.

В изключително редки случаи е докладван злокачествен невролептичен синдром - втрисане, вегетативни смущения, промени в съзнанието, мускулна ригидност.Също така изключително рядко са наблюдавани: хипотензия,депресия, хиперпролактинемия, тардивна дискинезия, алергични реакции, метхемоглобинемия(при новородени в дози надвишаващи 0,5 mg/кg/24 часа или 0,1 mg/кg/ на прием).Всеобщо известен факт е, че често при липса на подходяща за деца лекарствена форма у нас се прилагат перорално инжекционни разтвори на някои лекарствени продукти, в това число и Мetoclopramide. Това създава опасност от Нежелани лекарствени реакции,поради непригодността на разтвора за приложение през устата и крие риск за неправилно дозиране и дори предозиране. В такива случаи са наблюдавани сомнолентност, обърканост, раздразнителност,гърчове, екстрапирамидни нарушения, кардиоваскуларни нарушения – брадикардия и хипер или хипотензия. При кърмачета е наблюдавана метхемоглобинемия.

В някои епидемиологични проучвания за  Нежелани лекарствени реакции на американски и британски изследователи през последните години употребата на Мetoclopramide се свързва и с появата на синдрома на Reye (придобита енцефалопатия при малки деца, която се появава след остър фебрилитет - най- често при грип или варицела). Това тежко състояние се характеризира с повтарящо се повръщане, възбуда и летаргия, която може да доведе до Нежелани лекарствени реакции-кома с повишаване на интракраниалното налягане. Азотните тела и серумните трансаминази са повишени. Може да настъпи смърт от мозъчен оток и последващо мозъчно вклиняване. Нежелани лекарствени реакции-патоморфологичните промени най-често са подчертана мастна инфилтрация на черния дроб под формата на малки липидни капки и подобна, но по-слабо изразена инфилтрация на проксималните тубули на бъбреците, миокарда и други вътрешни органи. В много страни по света, включително и у нас, има възрастови ограничения за употребата на ацетилсалицилова киселина, поради връзка между наблюдаваните усложнения в хода на това състояние и приемането на ацетилсалицилова киселина.Някои публикации свързват синдрома на Reye с приложението и на други симптоматични лекарства, в това число и Мetoclopramide, прилагани при малки деца. Предполага се, че белезите на енцефалопатия при някои пациенти всъщност са проява на екстрапирамидна симптоматика, причинена от антиеметици.

В базата данни на ИАЛ има общо 8 съобщения за наблюдавани нежелани реакции, свързани с употребата на лекарствени продукти, съдържащи Мetoclopramide.
Най често са съобщавани екстрапирамидни нарушения, нистагъм,ригор, дискинезия, тремор, вертиго, диспнеа и цианоза. При 2 от случаите лекарството е прилагано на малки деца.

В заключение на основание горе изложените данни напомняме на лекарите да спазват показанията, противопоказанията и възрастовите ограничения за Нежелани лекарствени реакции,посочени в кратката характеристика на лекарствените продукти, съдържащи Мetoclopramide.

Ref: Dukes M., Aronson J. Meyeler’s Side Effects of Drugs, Elsevier Science B.V., 2000.
Vidal 2005 Le Dictionnaire 80 Ed. Vaughan V., McKay R., Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company 1975
Casteels- van Daele M. Eggermont E. Reye s syndrome, BMJ 1994; 308:919- 920(2 Apr)
Rrynolds J. Martindale- The Extra Pharmacopoeia 31 Ed. The Royal Pharmaceutical Society,1996

http://www.bda.bg/

Още...

МЕТОКЛОПРОМИД: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

США. Управление по контролю пищи и лекарств (FDA) США обязало производителей метоклопрамида добавить в раздел «Предостережения» инструкции препарата указание о риске его длительного использования в высоких дозах. Хроническое применение метоклопрамида связано с развитием поздних дискинезий. В группе наибольшего риска находятся пожилые пациенты, особенно женщины, а также лица, принимающие препарат в течение длительного периода времени. Метоклопрамид используется кратковременно для лечения гастро-эзофагального рефлюкса и диабетического гастропареза.

Продолжительность лечения не должна превышать 3 месяцев. Однако FDA стало известно, что продолжается поступление спонтанных сообщений относительно развития поздних дискинезий у пациентов, принимающих метоклопрамид. В большинстве случаев препарат принимался свыше 3 месяцев. Производители обязаны включить указанные предостережения в инструкции всех продуктов, содержащих метоклопрамид. В базе данных ВОЗ содержатся 362 сообщения относительно поздних дискинезий, связанных с приемом метоклопрамида.

Источник информации :WHO Phamarceuticals Newsletter N.2, 2009

http://www.dari.kz/

Последна промяна ( Сряда, 27 Август 2014 22:29 )