Вие сте тук:

Начало Статии ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА-Виктор Востоков-7ч.

ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА-Виктор Востоков-7ч.

че при натиск върху нея се усеща болка или скованост. Това е много важно за откриването на "жизнената точка". Натискът не трябва да е груб и рязък, не бива да оставя синина.

Въздействието с пръстта трябва да е внимателно, перпендикулярно на повърхността на кожата и

точно в съответната точка. Например:— докосване — леко, непрекъснато поглаждане;
—лек натиск — при който се използува тежестта на пръста или на китката;
—силен натиск, при който върху кожата в областта на точката под пръста се образува
видима ямка.
Движението на пръста може да е хоризонтално-вър-теливо по часовниковата стрелка или
вибриращо, но винаги непрекъснато. Натискът се извършва с възглавнич-ката на палеца и с
възглавничката на средния пръст. Използуват се 2 метода.
1. УСПОКОЯВАЩ — непрекъснати въздействия, плавни, бавни, въртеливи движения с
постепенно увеличаване силата на натиска и задържане на пръста в дълбочина. Повтаря се 3-4
пъти като всеки път пръстът се връща в изходно положение, без да се отделя от точката.. Про-
дължителност — 3-5 минути.
2. ТОНИЗИРАЩ — кратък, силен натиск и рязко отделяне на пръста от точката.
Продължителност: 1/2-1 минута.
Всяка точка за акупунктура има свое строго местоположение. За откриване на точките се
използува мярката Цун. Индивидуалният Цун — това е разстоянието между двете гънки на
втората фаланга на средния, които се образуват при свиването му. При мъжете — на лявата
ръка, при жените — на дясната.
ПРИМЕРИ ЗА ТОЧКОВ МАСАЖ
1. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ НА УШНАТА РАКОВИНА
Точковият масаж на ушната раковина може да се изпълнява самостоятелно или в
съчетание с общия масаж. Резултатът от процедурата се проявява бързо. Ако по време на
масажа почувствувате болка в отделни участъци — това означава, че е нарушена функцията на
някои
органи, свързани с разположените в тези места рефлексогенни зони.
Точковият масаж или акупресу-рата на "болезнените" точки ще помогнат
да се нормализира тази функция и да се предотврати развитието на
заболяването.
Начините за точков масаж на ушната раковина са поглаждане и
размачкване. Когато ги изпълнявате, свивайте пръстите като щипки и
хващайте ушната мида с възглавничките на палеца, показалеца и
средния пръст. Масажирайте от двете страни. Прилага се и разтриване,
което се извършва с възглавничките на показалеца, бавно и ритмично, за
да не се предизвиква болка, когато ушната мида се притиска към черепа.
Най-добре е масажът да се извършва в легнало или седнало
положение.
Самомасаж на ушната мида може да се прави 2-3 пъти дневно.
Започнете с поглаждане отгоре надолу, зад и пред раковината, като
постепенно създавате чувството за приятна топлина. Добре е да се прави
самомасаж преди сутрешната гимнастика, в процеса на работния ден и
два часа преди сън, за да се премахне умората, да се повиши тонусът и
да се подобри сънят. В тези случаи се масажира равномерно цялата повърхност на ушната мида,
без изключване на отделните зони.При болезнени състояния масажирайте съответната
рефлексогенна зона, въздействувайте върху двете ушни миди едновременно или поред.И
още няколко практически съвета. При нарушен сън, особено във фазата на заспиване, добър
ефект оказва повърхностното щипкообразно поглаждане на меката част на ухото в съчетание с 2-
3 дълбоки вдишвания.
Движенията на пръстите отначалотрябва да следват ритъма на сърцето, след това кръго-
вото поглаждане се извършва на 2-3 удара на сърцето.
При сънливост, вялост", умора на очите се прилага дълбоко щипкообразно поглаждане,
преминаващо в мачкане. Ефективна е също така акупресурата на меката част на ухото (рис. 11,
зона 1) и срещу издатината-пред слуховия канал (рис. 11, зона 13).
При шум в ушите и влошаване на слуха е добре да се направи масаж на горната стена на
външния слухов канал (зона 11) в съчетание с акупресура на зона 11 от лицето — тя се намира
между веждите.
Самомасажът на ушната мида винаги завършва с повърхностното й поглаждане и с
поглаждане на областта зад ухото, съчетани с пълно, дълбоко дишане.
2. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ НА ЛИЦЕТО
Рефлексогенните зони върху лицето са разположени около очите, носа, устата и ушите (виж
рис. 12).
Масажът на зони 5, 6, 7, 9, 10, разположени около очите, се прилага при очни заболявания,
виене на свят, главоболие, сълзене.
Зоните 1,1 и 12, разположени около носа, се масажират при нарушение на носовото
дишане, алергии, бронхиална астма, а също при измръзване и простуда.
Масажът на рефлексогенните зони, разположени около устата — зони 13, 14 и 15, оказва
добър лечебен ефект при подпухнало лице, зъбобол, нервни тикове, речеви разстройства,
заболявания на лицевия нерв. Масажът на зона 14 се прилага също така за оказване на помощ
при изпадане в безсъзнание.
А сега — за методите на лицевия масаж.
Точковият масаж тук трябва да бъде по-щадящ и нежен, отколкото при масажа на другите
части на тялото. Кожата на лицето на места е много тънка; нервите, кръвоносните и лимфните
съдове са разположени повърхностно и лесно се нараняват. Затова масажът се изпълнява само
с възглавничките на показалеца или средния пръст, разположени вертикално спрямо
масажираната повърхност. Ако е необходим масаж по протежение на тройния или лицевия нерв,
пръстите се разполагат под наклон спрямо кожата, а "болезнените"
точки се докосват леко. За усилване на въздействието върху
рефлексогенните зони се прилага непрекъсната вибрация с един
или няколко пръста с честота 100-120 колебания в минута в
продължение на 5-10 секунди с прекъсване за 3-5 секунди. По вре-
ме на паузата масажирайте кожата около зоната чрез поглаждане.
Само в един случай натискът върху лицева зона трябва да е
силен до болка — при въздействие върху рефлексогенни зони 14 и
15 за оказване на помощ при безсъзнание.
За препоръчване е самомасажът на лицето да се извършва
пред огледало. Методите са същите, но за по-ефикасно
предотвратяване на бръчките се прилагат допълнителни начини за
тонизиране: раздвижване на меките тъкани, разтегляне на
отслабените мускули, натиск, щипкообразно мачкане, подръпване
на мускулите и кожата. Всеки път завършвайте самомасажа с
вибращо поглаждане, което се изпълнява по посока на ма-сажните линии и се съпровожда с
поглаждане на главата от челото и слепоочията към тила, шията и горната част на гърдите.И,
както винаги, няколко практически препоръки.
Ако сте настинал, приложете точков масаж (метод на въздействие — възбуждащ) на лицеви
зони 7, 12, 16. Срещу хрема помага масаж на лицеви зони 11 и 14, срещу сълзене на очите — на
зони 5, 6, 10. Започнете с лек натиск на възглавничката на показалеца, завършете силно, до
болка. За предотвратяване на заболяванията правете масаж сутрин и вечер. Ако вече сте болни
— на всеки 30-40 минути в течение на 1 денонощие.
При умора на очите ще ви помогне точковият масаж (метод на въздействие — успокояващ)
на лицевите рефлексогенни зони 6, 7, 9, 10, 11. Масажирайте лицето с цяла длан и при затворени
очи.
3. ТОЧКОВ МАСАЖ НА КРАКАТА
Начините и методите за този масаж са различни, (рис. 13) В зоните върху стъпалата и в
областта на глезена се изпълнява точков масаж с възглавничката на палеца или средния пръст,
а върху ходилото, там, където мускулният слой е по-плътен — със свит под остър ъгъл среден
пръст.
Върху ходилата се намират множество чувствителни зони, свързани с различни вътрешни
органи. Навярно сами сте забелязали, че ходилата наистина са много
чувствителни към дразнители, особено към студа. Малко да изстинат краката — потича
носът, започва настинката.
Масажът на ходилата е ефикасно средство за профилактика на простудните заболявания.
Изпълнението му е много лесно. През лятото ходете боси по речен чакъл или окосена ливада.
Най-добре сутрин и вечер, когато има роса; а през зимата търкаляйте по пода с боси крака
кръгъл дървен предмет.
За самомасаж на ходилата насипете грах, боб или ситен чакъл в дървено сандъче с ниски
стени (40 X 40 см) — така че дъното да е скрито. Раздвижете стъпалата си, изпълнете дихателни
упражнения, после стъпете боси на дъното на сандъчето и започнете да пристъпвате от крак на
крак, докато болката претръпне. Запомнете — отначало задължително трябва да почувствувате
болка! Ако не я усетите, заменете камъчетата с по-едри.
Процедурата продължава 10 минути.
4. ТОЧКОВ МАСАЖ И САМОМАСАЖ
НА РЪЦЕТЕ
Масажът на ръцете започва със "съживяване" на пръстите. За целта, като започнете от
кутрето, с палеца и показалеца на дясната ръка натискайте поред външните части на всички
пръсти на лявата от върха към дланта. После масажирайте дланта и тилната част на ръката,
също и китката. Сетне преминете към другата ръка.
Тибетската народна медицина е висше и в много аспекти неповторимо изкуство за лечение.
Ненапразно ти-бетците владеят тайните на подмладяването и дълголетието. Техните рецепти се
състоят от известни на всички растения, продукти и минерали, чесън, мед, мумийо, месо от
степни животни и т.н.
НЯКОЛКО РЕЦЕПТИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
РЕЦЕПТА №1 — С ЧЕСЪН
ПРИГОТВЯНЕ: разтриват се 350 г чесън с дървена или порцеланова лопатка, от тази маса
се вземат 200 г (главно сок) и се слагат в стъклен съд. Заливат се с 400 г 96%-ен спирт. Капакът
се затваря плътно и съдът се поставя на студено за 10 дни. После масата се прецежда и се
поставя за още 3 дни на студено.
ПРИЛОЖЕНИЕ: строго по схемата със студено мляко (50 г мляко на един прием) 3 пъти
дневно, докато не свърши цялата настойка.
Такъв курс за подмладяване се провежда 1 път на 5 години. Предазначението му е да
пречисти организма от мастни и варовикови отлагания, да подобри общата обмяна на
веществата. В резултат се предотвратяват болести като склероза, паралич, инфаркт на
миокарда, стенокардия, образуване на различни тумори, възстановява се зрението.
Време на приемане и
количество в капки
Дни на
приемане
СУТРИН ДЕНЕМ ВЕЧЕР
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
За добро зрение през зимата или след заболяване трябва да се пие преди сън по чаша топло мляко
с 9-12 капки чеснов сок.
РЕЦЕПТА №2 — ОЦЕТНО-МЕДЕНА НАСТОЙКА
30 г ябълков оцет се прибавят към 70 г цветен мед, размесват се добре и се слагат в хладилник. Пие
се по 1 чаена лъжичка 2 пъти дневно 1 час преди ядене с топла вода.
РЕЦЕПТА №3
20 минути преди ядене се изяждат две парчета (с дължина 2 см) зелен лист от алое. Листът
предварително се почиства и се отрязва задължително от долната част на растението. Трябва да се
сдъвче добре.
РЕЦЕПТА №4
Приготвя се сироп от зрели плодове на бъз и се пие по 1 супена лъжица.
РЕЦЕПТА №5
Прави се отвара в следния състав: 5 ореха се смачкват заедно с черупките, добавят се по 1 супена
лъжица ечемик, овес и исландски мъх, 3 предварително стрити жълъда. Всичко това се залива с 1 литър
вряла" вода и се вари на бавен огън 20 минути. Отварата се прецежда и 10 минути след приемането на
едно от средствата по рецепти №2 или №3 се изпиват 75 г.
За запазване на младостта, бодростта и красотата помагат вегетариански, млечно-кисели,
растителни диети с голямо количество почистени от ципата зеленчуци и плодове.
Храната трябва да бъде умерено солена и подкисе-лена с винен оцет или с лимонов сок. Не бива да
се пуши, да се употребяват алкохол и силни подправки. За сутрешна закуска се пият 200 г нискоалкохолна
бира, на следобедна — чаша овесено мляко (2 супени лъжици едро смлян овес се заливат с 200 г вряла
вода, престояват 1 нощ, сутринта се добавят по супена лъжица стрити орехови ядки, мед и сухари). Такава
закуска е за предпочитане пред всички останали, защото укрепва мускулите, придава енергия на
организма и красота на тялото.
Преди обяд и на вечеря се изяжда по 1 порция салата от равни количества зелен лук или
кромид, магданоз, моркови и репички (репичките се нарязват 30 минути преди употреба, за да .се
избегне неприятното уригва-не) с малко растително масло и винен оцет на вкус. На обяд може да
се изяде 100 г телешко, овче месо или прясна риба.
За вечеря — вегетарианска храна: кисело мляко и продукти от него с прибавяне към всяка
порция по 1 -2 супени лъжици целина, зеленчукови ястия, компоти.
След ядене да се взема по 1 чаена лъжичка мармалад от плодове на черен бъз. Той се
вари без захар на бавен огън до изпаряване на течността, при постоянно разбъркване. Пази се в
прохладно място. Приема се с малко мед и 1/4 чаена лъжичка брашно от яйчени черупки (от
варената черупка се сваля ципата и се мели в кафемелачка).
Ако след ядене коремът се подува, трябва да се приемат по 75 г исландски мъх (2 супени
лъжици мъх се за- ливат с 50 г вряла вода и се варят на бавен огън 10 минути). Изстиналата
отвара се прецежда. Тя е извънредно полезна за жлезите с вътрешна секреция, което влияе
положително върху целия организъм или, казано с други думи, го подмладява.
Вместо вода е полезно да се пие отвара от овес: 2 супени лъжици овесено брашно се
заливат с 400 г вода и се варят до сгъстяване, сетне се прецеждат.
Още един съвет: 2 часа след всяко ядене да се изпиват по 75 г от следната отвара: смесват
се по 50 г камшик, ушици (агримония) (Аgrimonia eupatoia), борови пъпки, коприва, жълт
кантарион, орехови листа, листа от френско грозде, тинтява. Вари се на тих огън 15 минути.
Изстиналата отвара се прецежда.
Добра е и следната рецепта: 1 средно голяма глава целина се разрязва на 4 части, добавят
се 3 смачкани заедно с черупките орехи, 3 супени лъжици овес или овесено брашно, средно
голям морков, шепа спанак. Всичко се залива с 2 литра вряла вода и се вари до готов вид.
Изстиналата отвара се прецежда. Тя също придава свеж вид на лицето.
Преди сън даже при еднодневен запек трябва да се направи клизма с 600 мл топла вода,
понеже запекът влияе отрицателно върху цвета на лицето. Препоръчва се лицев масаж, особено
в местата с повече бръчки.
Техника на масажа: със средните пръсти на двете ръце, топнати в зехтин, се правят нежни
кръстообразни движения. Да се масажира, докато се почувствува известна умора в местата,
където кожата е покрита с бръчки. По време на тази процедура главата трябва да бъде високо
вдигната. След масажа кожата на лицето се почиства, измива се с дестилирана вода или с
отвара от пшенични и бадемови трици (4 супени лъжици трици се заливат с 1 литър вряла вода и
се варят на тих огън 10 минути. Изстиналата отвара се прецежда.). Лицето мо-, же също така да
се изтрие с памук, натопен в следната смес: розова вода — 30 г, камфоров спирт — 30 г, лимонов
сок — 30 г.
КАК ДА СЕ ПРЕМАХНЕ УМОРАТА?
Ако сте изморени след труден ден — вземете душ, изпийте чаша прясна настойка от мента
с една чаена лъжичка мед. След това си направете медена баня на лицето: разтворете 1 супена
лъжица мед в 2 чаши топла вода и в продължение на 5-7 минути мийте лицето си, после го
изплакнете с обикновена, непреварена вода със стайна температура; настроението ви ще се по-
виши, кожата ви ще придобие мек, свеж вид.
Съветвам -ви по принцип да се миете със студена вода, защото топлата състарява кожата
или поне след топлата вода изплаквайте лицето си със студена.
КАК ДА СЕ ОТСЛАБНЕ?
Поставете в термос 1 чаена лъжичка резене (Foeniculum vulgare) и го залейте го с 1 чаша
вряла вода; престоява 2 часа. Прецежда се, добавя се 1 чаена лъжичка мед и се изпива вместо
закуска.
ПРИРОДНИТЕ МАСЛА — СРЕДСТВА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА
КОЖАТА
СМЕС №1. 1/2 кг черно френско грозде се смесват със 100 г ленени семена. 200 г от сместа
се заливат с 1/2 л сребърна вода. Всичко се размесва до получаването на кашица, след което се
прибавя 1 л олио или зехтин и се вари на тих огън 20 минути. Получената смес се втрива в
почистената кожа на лицето. Такъв балсам я подмладява.
СМЕС №2. 100 г змийско мляко (Сhelidonium) се смесва с 1 л олио или масло от хипофае
(Нурpophae
rhamnoides) и се разбърква добре. Кожата се разтрива със сместа при гнойни, гъбични и
вирусни заболявания.
СМЕС №3. 100 г коприва и 1 л олио се смесват. Втрива се в кожата преди сън.
СМЕС №4. 100 г миризлив саз (Асоrus calamus) се сипват в 1 л нагрято олио (или масло от
хипофае) и се варят 20 минути, след което се охлаждат и прецеждат. Пие се по 1 супена лъжица
2 пъти дневно преди ядене. Сместа съдържа високоактивни вещества с широк спектър на
действие.
За тонизиращи и подмладяващи вани от мумийо виж раздела "Тибетската медицина срещу
безсънието, неврозите и стреса".
МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Сутрин, преди да се измиете, си направете следната маска. Кожата на лицето се изтрива с
памучен тампон, потопен в каквото и да е растително масло, за предпочитане е зехтин. 1 супена
лъжица сметана или кисело мляко се смесва с 2 супени лъжици брезов сок. Прибавя се 1 чаена
лъжичка пресен мед.-Разбърква се. Сместа се нанася върху лицето и шията. След 10-15 минути
се измивате със студена вода. Вместо брезов сок може да използувате отвара от ментови листа
(освежаваща маска).
По принцип трябва да се знае, че медът е не само вкусен хранителен продукт, но и чудесно
средство за подмладяване на лицето. Вместо обикновен пчелен мед може да използвате пчелно
млечице, което неколкократно увеличава биологичната активност на маските — затова се
използува чак когато кожата завехне и изгуби еластичността си.
Необходимо е да се отчете и обстоятелството, че би-остимулиращи кремове може да се
прилагат чак след 30-годишна възраст.
ТОНИЗИРАЩА И ПОДМЛАДЯВАЩА МАСКА ЗА ЛИЦЕТО И КОЖАТА. Течен мед, най-добре
майски, се нанася с плоска четчица върху лицето и шията. Върху клепачите се поставят памучни
тампони, напоени в слаба чайна запарка. "
Легнете по гръб, сложете крака на невисока поставка и максимално се отпуснете. След 8-10
минути махнете памучните тампони. Щом завършите основния си тоалет, медът се измива с
топла вода. Тази козметична процедура е съвсем проста и лесна, а ефектът е великолепен.
Кожата отпочива и се освежава.
ГЛИЦЕРИНОВА МАСКА (ОМЕКОТЯВАЩА). По 1
чаена лъжичка глицерин и овесено брашно се смесват с 3 чаени лъжички водка. Сместа се
нанася на тънък слой върху почистената кожа на лицето, стои 20-25 минути. Добре е маската да
се прави 2 пъти седмично в продължение на месец — месец и половина.
ПОЧИСТВАЩА, ОМЕКОТЯВАЩА И ХРАНИТЕЛНА МАСКА. Смесват се старателно 25 г чист
спирт, 25 мл вода и 100 г леко затоплен летен мед. Маската стои върху лицето 10-15 минути,
после се измива с топла вода.
МАСКА ЗА НОРМАЛНА КОЖА. 1 чаена лъжичка прясна извара се смесва с 1/2 чаена лъжичка
пресен мед. Прибавя се малко мляко или кефир. Старателно се размесва и се нанася върху
кожата на лицето. След 30-60 минути се измива с топла вода.
ХРАНИТЕЛНА МАСКА "АФРОДИТА". Смесват се сок от 1 лимон, 1 супена лъжица царевично
масло или зехтин и 1 супена лъжица летен мед. В легнало положение сместа се нанася с
памучен тампон върху кожата на лицето и предната повърхност на шията. След като изсъхне, се
нанася втори слой. Маската е много полезна за старееща и повяхнала кожа. Тя се прилага 1-2
пъти седмично в продължение на 2 месеца. Цикълът се повтаря след 3 месеца.
СМЕКЧАВАЩА И ХРАНИТЕЛНА МАСКА ЗА МНОГО СУХА КОЖА. 2 глави печен лук се стриват и
смесват с 2 супени лъжици мед от различни билки. Сместа се нанася върху предварително
почистената кожа. След 5 минути се измива с влажна салфетка.
ИЗБЕЛВАЩА МАСКА ПРИ СКЛОННОСТ НА КОЖАТА КЪМ ПИГМЕНТАЦИЯ И ЛУНИЧКИ. 100 г
пресен полифлорен мед се смесва с предварително филтриран сок от 1 лимон. С получената
смес се напояват • парчета марля с големина на салфетка и се слагат върху лицето за 10-15
минути. На всеки 5-10 минути салфетките се сменят. Маската се измива с топла вода.
МАСКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БРЪЧКИ ПРИ СУХА И НОРМАЛНА КОЖА. 2 супени лъжици
брашно се смесват с разбит белтък и с 1 чаена лъжичка полифлорен мед. Получената
тестообразна маса се налага върху предварително почистената кожа на лицето за 15 минути.
Измива се с топла вода.
ПРЕЧИСТВАЩИ И ПОДМЛАДЯВАЩИ МАСКИ ОТ МОНГОЛСКО МУМИЙО "БРАГШУН". Мумийото
е древен чудотворен- балсам. Това вещество се използува от незапомнени времена за
лечението на различни заболявания. Съдържа около 30 химически елемента, 20 макро- и
микроелемента, а също и 6 метални микрооки-са, 6 аминокиселини, редица витамини, етерни
масла и смоли. Поради това мумийото с успех се прилага за подмладяване на лицето. 1%-ов
разтвор на мумийо почиства кожата и добре я подхранва с липсващите й мик-ролементи.
Маските от мумийо чудесно освежават лицето и премахват дневната умора.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1 г мумийо се разтваря в 100 мл преварена вода (по-добре
дестилирана). Може да се разтворят 5 г мумийо в 500 мл вода. След маската останалият разтвор
се използува за подмладяваща вана.
Почистете лицето с лосион (розова вода) или го измийте с вода и детски сапун. Седнете в
кресло или легнете на дивана, отпуснете си. Главата ви е изпразнена от мисли, пълен покой.
Направете от памук плоски широки тампони, натопете ги в разтвора от мумийо и ги сложете
върху лицето си. Трябва да престоят 2 минути. Не повече от 2 минути!
Тази маска се прави през ден.
КРЕМОВЕ ЗА ЛИЦЕ И РЪЦЕ
СМЕС №1. Ланолин — 150 г, вазелин — 15 г, златен корен — 50 г, 10%-ов разтвор от
мумийо — 40 г. Съставките се смесват и сместа се нанася върху почистената кожа на лицето.
СМЕС №2. Ланолин — 15 г, вазелин 15, сок от ме-дуница —10 г, 5%-ова сребърна вода — 4
г. Съставките се смесват и сместа се нанася върху почистената кожа на лицето.
СМЕС №3. Ланолин — 15 г, вазелин — 15 г, бял восък — 3-5 г, масло от хипофае — 10 г,
сок от борови фи-лизи — 10 г, 10%-ов разтвор от мумийо — 10 г,-масло от бял бор — 1 капка.
Съставките се смесват. Сместа се нанася на тънък слой върху лицето. Всички кремове и други
съставки се държат в хладилник при температура 2 С.
КРЕМОВЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БРЪЧКИ ПО ЛИЦЕТО
КРЕМ №1. След масаж на участъците с бръчки върху тях се налагат бархетни парчета,
намазани с крем. Той се приготвя по следния начин: 3 сурови белтъка се разбиват старателно и
се смесват с 15 г зехтин и с 1 супена лъжица отвара от дафинов лист (5 листчета дафи-нов лист
се заливат с 30 г вряла вода и се варят на слаб огън 10 минути). Добавят се 10 г стипца (от
аптеката) и всичко се разбърква до-лолучаването на еднородна смес. Бархетните парчета леко
се намазват, прикрепват се към местата с бръчки и се оставят през нощта.
КРЕМ №2. 4 супени лъжици зехтин се затоплят в емайлирана тенджера, прибавя се 1
супена лъжица борова смола (твърдите съставки на рецептата предварително се прецеждат през
ситно сито) и сместа се нагрява при постоянно разбъркване до разтварянето на смолата. Ако
част от нея не се разтопи, трябва да се извади от маслото, за да не се пържи, понеже тогава
лечебните й свойства изчезват. Тенджерата се сваля от огъня и при постоянно разбъркване се
добавя восъкът. Горещата смес се прецежда, през марля. Наливат се 2 супени лъжици вода,
загрява се до кипване, добавя се боракс на върха на ножа, сваля се от огъня и се бърка до изс-
тиване. Добавят се 5 капки бензолова настойка и тю 1 малка ампула витамин А и Д.
Кремът се приготвя на слаб огън, защото в противен случай лечебните свойства на смолата
и на восъка се унищожават. Восъкът се добавя само при свалена от огъня тенджера (той се топи
при 37°С и при по-висока температура може да се изпари). Кремът се разбърква с борова
пръчица.
КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Смесват се 3 супени лъжици глицерин, 1 чаена лъжичка амоняк, боракс на върха на ножа, 1
чаена лъжичка пресен мед и 1/2 чаша вода. Всичко се разбърква и се нанася върху кожата на
ръцете.
ОТВАРИ, НАСТОЙКИ И МЕХЛЕМИ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
ЖЪЛТ КАНТАРИОН (Нурericum)
За жените е полезно да знаят, че жълтият кантарион е наречен "билка срещу 99 болести".
Външно се прилага при рани, язви и изгаряния. В древността при натъртвания и схванатост
стривали растения или правели запарка от сухи билки и налагали увреденото място. Жълтият
кантарион има силни бактерицидни свойства, намалява възпалителните процери, съдействува за
възстановяване на тъканите.
НАСТОЙКА ОТ ЖЪЛТ КАНТАРИОН ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
20 г от билката се заливат с 1 чаша вряла вода, варят се 10 минути, охлаждат се и се
прецеждат. Използува се за лечение на рани. Намалява възпалителните процеси върху кожата,
ускорява епителизацията, влияе антисептично. Прилага се при изгаряния.
Воден разтвор на жълт кантарион (100 г на 500 мл вода) се прилага като компрес за
разтриване при мастна себорея и пъпки.
НЕВЕН (Саlendula)
За козметични цели се използуват цветчета, събирани през лятото, но непременно при сухо
време. Те трябва бързо да се изсушат в топло, тъмно, добре проветрено помещение.
В козметиката от невен се произвеждат мехлеми, кремове или се използува разредена
спиртна настойка, както и водна настойка. Ценни са кръвоспиращите и ан-тисептичните му
свойства, способността му да успокоява болката и да премахва раздразненията и възпаленията
върху кожата; компресите и разтриванията с настойка от невен свиват порите на лицето,
намаляват отделянето на мазнини, помагат при мастна себорея, пъпки и акне. Много добри
резултати има при мазна кожа на главата, пърхот и косопад.
ВОДНА НАСТОЙКА ОТ ЦВЯТ НА НЕВЕН ЗА КОМПРЕСИ И РАЗТРИВАНЕ: 1 чаена лъжичка сух
цвят кисне 15 минути в чаша вряла вода, после се прецежда. По-силна разновидност на
настойката: 1 чаена лъжичка в 1/2 чаша вода. Прилага се като обикновен и студен компрес при
гнойни рани, изгаряния и порезни рани.
МЕХЛЕМ ОТ НАСТОЙКА НА НЕВЕН: 10-20 мл спиртна настойка от невен се смесват с 90 г
вазелин. Препоръчва се при раздразнения, възпаления и пъпки на лицето, а също и при циреи.
МЕХЛЕМ ОТ СУХ ЦВЯТ НА НЕВЕН: 5 г сух цвят от не-вен се стриват на прах и се смесват с 25
г вазелин,
ЗАБЕЛЕЖКА: за лица, страдащи от алергии (невро-дермит, екзема, токсико-алергичен
дерматит и др.) не се препоръчват кремове, мехлеми и други лекарствени форми, в състава на
които влизат мед, мента, ягоди, черно френско грозде, клюква, цитруси.
КОПРИВА (Urtica)
Едно от най-полезните растения. Въздействието й върху организма е разностранно.
Богатият химичен състав както на свежите, така и на сухите листа от коприва е полезен за
укрепване на косата и усилване на растежа й, срещу промяна на мастното съдържание на кожата
на главата, за унищожаване на пърхота.
НАСТОЙКА ОТ КОПРИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСАТА: 1 супена лъжица сухи, стрити на
прах листа, се заливат с 1 чаша вряла вода. Престояват 1 час. Прецеждат се, остатъкът се
изстисква. След обикновено измиване, без косата да се подсушава от водата, настойката се
втрива в кожата на главата. Прилага се при косопад — 1-2 пъти седмично в продължение на
няколко месеца.
РЕПЕЙ (Аrctium)
Корените на репея се изкопават през късна есен или ранна пролет. Външно, корените на
репея се прилагат при кожни заболявания, екземи, обриви, сърбеж, пъпки, циреи.
ОТВАРА ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ: 10-20 г сухи стрити корени от репей се заливат с 1 чаша
преварена вода, варят се 10-15 минути на слаб огън,известно време престояват. Охлаждат се и
се прецеждат. Отварата се втрива в корените на косата или се изплаква с нея след миене 2-3
пъти седмично — при мастна себорея, пърхот, сърбеж, косопад. Освен това се прилага при
локално лечение на себорея на лицето, ръцете и различни участъци от кожата, както й при
люспеста екзема и други кожни заболявания.
Релейното масло е средство срещу пърхот. Лесно е да се приготви: 75 г стрити корени от
репей престояват 1 денонощие на топло място в 200 мл бадемово или ва-зелиново масло (или
олио). Варят се на слаб огън 15 минути, като често се разбъркват, за да не загори маслото.
Прецеждат се и се наливат в буркан. Кожата на главата се натрива с репейно масло 1 -2 часа
преди миене.
В народната медицина се използува и при дълго не-зарастващи рани и екземи.
МЕХЛЕМ ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ: Приготвената отвара се изпарява наполовина, смесва се
поравно със свинска мас; съдът се затваря плътно с капак и се поставя за няколко часа, във
фурната.
МЕХЛЕМ ОТ КОРЕНИ НА РЕПЕЙ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ, НЕЗАРАСТВАЩИ РАНИ
И ЕКЗЕМИ: 4 супени лъжици стрити корени от репей се заливат с 4 чаши вряла вода. Водата се
изпарява. Към 1 част от остатъка се добавят 4 части топена мас. Мехлемът се поставя в буркан.
ОТВАРА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСАТА: 20 г сухи стрити корени от репей и 10 г сух цвят от
невен се сваряват в 1 л вода. Добавят се 15 шишарки хмел. Сместа престоява и се прецежда.
Топлата отвара се втрива 3 пъти седмично в кожата на главата срещу косопад и кожни
заболявания.
СМЕС №3 ЗА МАЗНА КОСА: 3 супени лъжици дъбова кора се варят 15 минути в 1 л вода.
Добавят се по 20 г сок от коприва и репей. Сместа се втрива в измитата кожа на главата 2-3 пъти
седмично.
СМЕС №4 ЗА СУХА КОЖА (БАЛСАМ ЗА КОСА): 100 г зехтин, 10 г масло от хипофае, 1 г
розово масло, 5 г цветен прашец. Главата се измива на два пъти с детски сапун, после се
подсушава. Сместа се втрива с върховете на пръстите. Изпълнява се 2 пъти седмично с по 2-3
грама смес.
ПОДМЛАДЯВАЩ И ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ "БЯЛА МАГИЯ"
Съществен недостатък на всички съществуващи кремове е тежестта им, те. те трудно се
поемат от кожата. Добавете към крема-хидрант суспензия от морски водорасли и кремът "Бяла
магия" става лек и въздушен като морска пяна.
За жените над 25 години към основния състав се добавят екстракти от чайна роза, шипка,
царевична свила и лайка.
"Бяла магия" съдържа биологично активни вещества и витамини; подхранва, овлажнява,
омекотява сухата и нормална кожа, прави я еластична, премахва раздразненията. За жените над
35 години в основния състав се прибавят екстракти от цветен прашец, кориандър, масло от
хипофае, китайски жен-шен, конски кестен. Получава се крем за всякакъв вид кожа, който
подхранва, регенерира и поддържа нормалната хидратация на кожата; прави я гладка, нежна и
кадифена. Великолепно подмладява епидермиса и възстановява нормалната физиологична
функция на кожата. Благодарение на биологично активните вещества — благородни масла,
витамините А и В, кремът "Бяла магия" е много добро стимулиращо средство за повдигане на
тонуса и на жизнената дейност на кожните клетки.
Какво отличава подмладяващите кремове на професор Востоков от най-добрите кремове на
"Ланком", "Кристиан Диор" или другите световноизвестни марки?
1. Всички тибетски кремове са "предни" и "млади", току-що приготвени.
2. Те леко се усвояват от кожата на лицето, като я освежават и подмладяват.
3. Кремът "Бяла магия" допада на всички жени с прекрасния си..аромат.
4. Една от тайните на професор Востоков се състои в това, че първичната обработка на
растителните съставките се извършва от момичета на 15-16 години с целебни и млади ръце.
5. Белият лама, професорът по тибетска медицина Востоков, зарежда крема с енергия и
го прави лек, въздушен; мантрата, с която той въздействува, удължава въздействието му.
6. В състава на подмладяващия крем влизат главно природни вещества: ланолиново
млечице, кокосово масло, кайсиево масло, цитрусово (противовъзпалител-но, пречистващо)
масло, екстракти от лечебни растения, хидранти от морски водорасли, витамините А, В, Е, Р (с
овлажняващ-ефект), екстракт от жен-шен и хипо-фае, розово масло и т.н.
7. Кремът се изготвя ръчно, със сребърни лъжички. Няма машинна обработка и
съприкосновение с метали.
8. Кремът е хигроскопичен, т.е. трябва да се използува в минимално количество,
приблизително по 1 г.
9. Кремът много добре се поема от кожата на лицето и премахва умората (втрива се, след
като лицето е добре овлажнено със студена преварена вода).
Здравословният начин на живот, правилното хранене и гимнастиката — това са трите "кита"
на източната наука за здравето.
На Изток отделят много време и внимание на гимнастиката. Така например в Китай голяма
част от населението, излиза сутрин на улиците и се занимава с някоя от многобройните
оздравителни системи — почти във всяко семейство от поколение на поколение се предават
традициите за изпълнение на едни или други упражнения, похвати от кунг-фу, методи за
иглотерапия, изработва се своеобразна семейна акупунктура.
Всичко това дава впечатляващи резултати. Съдете сами: средната продължителност на
живота при мъжете в Китай достига 80 години, а в Москва, Санкт-Петер-бург, Новосибирск и
други големи градове на Русия се колебае от 48 до 60 години.
Всички източни оздравителни системи са основани върху използуването на енергията Ци.
Енергията Ци циркулира вътре в гръбначния стълб. Ако има разместване на прешлен, енергията
избива навън като фонтан.
Гръбначният стълб е антената, която свързва човека с космоса и космическата енергия. Той
трябва да бъде изправен, а повечето от нас имат блокажи, затова йогата е противопоказна за
европейците. Йога — това е система от упражнения, свързана преди всичко с циркулацията на
биоенергията в човешкото тяло.
Спортът също не е изход, защото първо в него липсва духовност. Второ — не се отчита
биоенергетиката. Спортът означава разход на енергия. Млечната киселина задръства каналите и
меридианите. Крайните резултати от спортните свръхпостижения са болни мускули, сухожилия и
гръбнак; разпиляна нервна енергия, пси-хотравми. Почти всички бивши спортисти са депресира-
ни хора с лошо настроение.
А човек трябва да събира и акумулира жизнената енергия, за да живее дълго, без да се
разболява. Какво представлява болестта? Загуба на енергия. Също такава загуба са старостта и
смъртта. Всички лами се занимават с източни упражнения — преди всичко Тай-дзи, У-шу, До-ин,
Ци-гун, Кун-нейа.
ТАЙ-ДЗИ — китайска лечебна гимнастика.
У-ШУ — древна биоенергийна гимнастика с топка и други спортни уреди. .
ДО-ИН — система на тибетските манастири, упражнения за самолечение и за натрупване
на енергията Ци.
ЦИ-ГУН — древна китайска система на биоенергийно дишане за натрупване на енергията
Ци и за лечение на заболяванията.
КУН-НЕЙА — древна система на будистките монаси; упражнения, удължаващи живота;
система за релаксация.
Човек трябва да познава древните изкуства. Вземете например Тай-дзи. Това е преди
всичко нравствено-ети-чен комплекс и едва след това — система от движения. У нас с Тай-дзи
предимно се занимават гимнастиците. А в Китай те са насочени главно към умението да се уп-
равлява и акумулира енергията Ци. Чак след това се подбира стилът."
В основата на източните оздравителни системи,са положени стиловете на поведение на
различните животни. Така например в Кунг-фу присъствуват стилове на леопарда (резки, бързи
движения), на тигъра (плавни движения, силни удари), на кобрата (плавни меки движения, хитро
поведение), на жерава (движения с широк замах и високи издигания), на дракона (жесток, силен
удар, без високи..издигания).
Стилът на изпълняване на упражненията изцяло се определя от индивидуалността на
човека: на някого подхожда повече стилът на тигъра, на друг — кобрата, на пълния силен мъж —
стилът на мечката, а на леката, крехка жена — лястовицата.
Източните оздравителни системи са безкрайно разнообразни. Те включват и гимнастически,
и биоенергий-ни упражнения за саморегулация и развитие на психиката. Всяка система
позволява не само да се развиват силата и ловкостта, да се усъвършенствуват тялото и
психиката, но и да се лекуват много заболявания. Нещо повече, всяка от системите благодарение
на тясната връзка с философията способствува за формирането на такива качества като
благородство, мъжество, висока духовност, развива мисленето.
Всички оздравителни системи са основани върху акумулирането на енергията Ци или
праната. В процеса на изпълнение на упражненията се включват древни механизми за
самолечение, разкриват се (тонизират се) точки за акупунктура," стимулират се и се лекуват
вътрешните органи.
ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА ТАЙ-ДЗИ
Дишането е основата на живота. Животът на детето започва с вик, тоест с първото
вдишване. Повечето хора дишат с горната част на белите дробове. Това е така нареченото горно
дишане, което води до маса заболявания: бронхит, трахеит, бронхиална астма, пневмония,
сърдечни заболявания, главоболие. Даже атеросклерозата е свързана с нарушеното дишане и
недостатъчното усвояване на кислорода от белите дробове. Неправилното дишане се състои в
това, че: първо — между вдишването и издишването не се прави пауза, и второ — времето за
издишване е по-малко от времето за вдишване.
Източните мъдреци неслучайно отбелязват: "Колкото по-продължително е издишването,
толкова по-продължителен е животът." Дишането в упражненията на Тай-дзи, което в превод
означава "висше съвършенство", се подчинява на контрола на съзнанието върху движенията на
коремната стена и диафрагмата. Необходимо е те да бъдат непрекъснати и ненапрегнати,
спокойни и леки, сякаш въобще не съществуват.
Изключително важно е правилното положение на тялото и движението му в пространството.
Без правилно положение на тялото не може да има правилно дишане. Всяко движение се
хармонира с околния свят. Гръбнакът трябва да е изправен, той е антената между космоса и
земята. Затова, преди да се коригира към дихателната гимнастика, трябва да се поправи
изкривяването на гръбначния стълб с помощта на мануалната терапия и да се усвои вярното
преместване в пространството, правилния начин на ходене.
Лечебното въздействие на Тай-дзи се заключава в хармонията между движенията, между
положението на тялото и дишането. При определени последователни движения и концентриране
на вниманието върху отделни участъци от тялото се премахва нервно-мускулното напрежение,
възстановява се равновесието Ин-Ян. Протича самолечение, нормализират се всички жизнени
процеси. Гимнастиката Тай-дзи лекува сърдечно-съдови и белодробни заболявания, с нейна
помощ укрепват мускулите на гърба, организмът се подмладява. При правилно положение на
гръбначния стълб се възстановява нервната система, подобрява се настроението, изчезват
неврозите.
Следните упражнения трябва да се изпълняват сутрин и вечер.
1. В легнало положение — пълно възходящо и низходящо дишане през двете
ноздри. Цикълът е: вдишване — пауза — издишване, в съотношение 8-4-12 (брои се наум).
Продължителност — 20 минути. След 4 седмично изпълняване на това упражнение може да се
премине към следващите.
2. В легнало положение — възходящо дишане през двете ноздри. Една седмица в
съотношение 24-24-24; две седмици. — 26-26-26; три седмици — 28-28-28, четири седмици — 30-
30-30. Продължителност 20 минути. Изпълнява се без напрягане. Ако се окаже, че е трудно,
фазите се намаляват.
3. В легнало положение — възходящо дишане през двете ноздри в съотношение 30-30-
30. Сутрин:. вдишване — издишване — задържане; вечер: вдишване— задържане —
издишване. След две седмици — обратно. Продължителност — 20 минути.
4.В седнало положение, гърбът и тилът притиснати към стената,гърдите
изпъчени,коремът
Ръцете върху коленете. Дишане през двете ноздри. Сутрин възходящо, вечер низходящо:
вдишване — задържане — издишване — задържане, в съотношение 30-15-30—15. Цялото тяло
вибрира. Продължителност — 20-30 минути.
5. Дишане с единия бял дроб. В легнало положение — подложете възглавница под
лявата страна на гърдите си. Запушете лявата ноздра. Дишайте с дясната.После всичко се
повтаря обратно — бавно напълвате с въздух левия бял дроб, като запушите дясната
ноздра.Издишване през дясната ноздра. Лявата ноздра се за пушва, след това обратно.
Продължителност — 20-30
минути. Упражнението се изпълнява 3-4 седмици.
6. Сутрин: вдишване през лявата ноздра — задържане — издишване през дясната. Вечер:
вдишване през лявата ноздра — издишване през дясната - задържане. Циклите се сменят през
няколко седмици. Вдишването — с броене до 10, 12, 14 ,16; задържането — до 40, 48, 54, 56;
издишването — до 20, 24, 28 32 Това е най-важното упражнение.
ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Целта на тези упражнения е вниманието и органите на чувствата да се подчинят на волята.
Упражненията по изолиране на съзнанието от външните дразнители за натрупване на
жизнена енергия се наричат Пранаяма, упражненията за подчиняване на органите на чувствата
на волята — Пратя-хара.
За да се изолирате от вкусови, осезателни, обоня-телни и слухови впечатления, е
достатъчно да се откъснете от външните влияния и да останете неподвижни. Очите се затварят,
в ушите се слага памук. Вниманието се насочва върху някой предмет или върху плексуса
(Дхарана), задържа се върху този предмет (Дхиана), от късвате се от формата и съзерцавате
само идеята за предмета (Самадхи).
КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕПРОИЗВОЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ
КОНТРОЛ ВЪРХУ МУСКУЛИТЕ НА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА
В седнало положение протегнете ръка на нивото на рамото с дланта надолу. Извърнете
глава по посока на ръката. Внимателно наблюдавайте средния пръст. Ръката не бива да прави и
най-малкото движение. Същото се повтаря с другата ръка, а после и с изпънат напред крак.
Продължителността на ежедневните упражнения с всяка ръка и крак е по 1 минута. След 5-7 дни
времетраенето се удвоява.
КОНТРОЛ ВЪРХУ МУСКУЛИТЕ
НА ТЯЛОТО В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ
Седнете в кресло, отпуснете мускулите, устремете поглед в една точка (това ще направите
без никакво напрежение, ако съвсем отпуснете очните мускули, благодарение на което погледът
ще спре блуждаенето си). Дишането е плитко, без видими колебания на гърдите и корема,
ритмично, равномерно и спокойно. Цялото тяло сякаш застива. Упражнението се изпълнява
ежедневно по 5-10 минути, като постепенно се стига до 20 минути.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ
Съсредоточаване на вниманието при произволни движения с ръце (това упражнение е
въведение в Пра-тя-хара). Сключете ръцете си така, че пръстите на едната ръка да влизат в
междупръстията на другата. Бавно въртете палците си един около друг от 50 до 100 пъти. Изцяло
се съсредоточете върху това действие. Положете ръка върху масата и я свийте в юмрук. Бавно
изпънете палеца, като насочите цялото си внимание върху това действие.
Повторете упражнението с всички пръсти. После сгъвайте поред кутрето, безименния
пръст, средния пръст, показалеца и палеца — съсредоточете цялото си внимание върху това.
Повторете упражнението в обратен ред с въртене на пръстите, като започнете с кутрето. Дългото
изпълнение на това упражнение укрепва волята.
КОНТРОЛ НА ВОЛЯТА ВЪРХУ ОРГАНИТЕ НА ЧУВСТВАТА (ПРАТЯ-
ХАРА)
ЗРЕНИЕ
Изцяло съсредоточете вниманието си върху някакъв предмет — молив, книга, компютърен
монитор и т.н. Обърнете внимание на цвета, формата и пр. В продължение на 5-7 минути се
старайте максимално да използувате зрителното възприятие, така, че другите органи на
чувствата да бездействуват. Положението на тялото трябва да е удобно. Постепенно, като
тренирате аналитичната способност на зрението, сменяйте предметите, преминавайки към по-
бледи и безцветни.
СЛУХ
Легнете на дивана, поставете наблизо ръчен часовник. Отпуснете мускулите и затворете
очите. Вслушайте се в тиктакането на часовника. Не възприемайте други дразнители, не мислете
за нищо странично. Ударите на часовника може да се броят до 100. Упражнявайте се ежедневно
по 10 минути. Това упражнение помага за изостряне на слуха.
ОСЕЗАНИЕ
Легнете. Затворете очи и запушете ушите с памук. Отпуснете се. Върху тялото си поставете
монета, съсредоточете вниманието си върху усещането за допир. Монетата се слага на
плексусите (освен лицевите). За контрол служи появата на топлина в мястото на допира.
Топлината преминава в парене, предизвикващо болка.
ВКУС
Затворете очи, запушете ушите с памук. В устата си поставете сол или захар.
Съсредоточете вниманието си само върху вкусовото усещане. Упражнението се изпълнява в
продължение на 2 седмици по 5-10 минути.
ОБОНЯНИЕ
Затворете очи. Ушите запушете с памук. Отпуснете се. Поднесете към носа си парфюм.
Съсредоточете се и възприемайте само миризмата. Времетраене — 10 минути. Изпълнява се в
продължение на 2 седмици.
По-нататък е необходимо да се научите да не възприемате впечатленията изолирани едно
от друго. Например, докато гледате часовника, трябва да чувате и тиктакането му, а чувайки
тиктакането, трябва да усещате миризмата на поднесения под носа ви парфюм и т.н. После
трябва да се научите да спирате потока на мисълта.
РАЗМИСЛИ
Когато размишлявате върху нещо, трябва да си задавате въпросите как, защо, с каква цел,
кога, при какви условия, с каква честота и продължителност и т.н., като се стараете да им давате
верни отговори.
РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ОБЕКТИВНИ ПРЕДМЕТИ
В продължение на 10-15 минути съзерцавайте картина, като размишлявате как е
нарисувана, каква цел е имал художникът, какви композиционни и цветови похвати е използувал,
за да постигне изразителност, и каква роля при това играе техниката на изпълнение. По-на-татък
може да се размишлява за детайлите, фона и т.н.
РАЗМИСЛИ ЗА СОБСТВЕНОТО "АЗ"
Заемете удобно положение, отпуснете мускулите, дишайте ритмично. Мислете за това, че
земните страдания и наслади могат да влияят само върху тялото, докато духът не е подвластен
на въздействието им. Мислете за своето "АЗ" като за чист безсмъртен дух, част от световния дух,
искра от божествения огън.
Добре е също така да насочите съзнанието към вътрешната си същност и да се опитате
поотделно да "разгледате" всяко от своите тела (състояния): физическо, астрално, ментално.
След като се съсредоточите върху физическото си тяло, мислете за свойствата, които са му
присъщи. Научете се да го чувствувате като нещо отделно от вас.
Когато мислите за астралното си тяло, изхождайте от това, че всички желания, страсти,
емоции, преживявания зависят от това начало, но то все пак не е вашето "АЗ", не е дух, а само
обвивка, по-тънка и от физическото тяло .
После пристъпете към размисли върху менталното тяло, върху своите мисли, разум, свят
на логиката, представи и всичко останало, зависещо от това начало.
Тези упражнения позволяват да се придобие вътрешно спокойствие, помагат стоически да
изтърпяваме земните страдания и философски да се отнасяме към тях, да избягваме стресовите
ситуации, да не изостряме отношенията, по-спокойно да се отнасяме към несгодите, да
намираме изход от явните или мними неприятности, да владеем себе си.
КОНТРОЛ НА ВОЛЯТА НАД МИСЛИТЕ
Вниманието се насочва към съответна мислена представа.
Възпроизвеждате и мислено се съсредоточавате върху зрителни, слухови, осезателни и
вкусови представи. Очите са затворени, в ушите се слага памук, отпуснати сте. Направете 3
дълбоки вдишвания. Мислено си представете някакъв предмет и се съсредоточете върху него.
Трябва изцяло да се откъснете от себе си, да забравите за своето тяло и изцяло да се слеете с
предмета. Продължителност на упражнението — 10-15 минути.
В същите условия мислено чуйте звук, глас или мелодия, научете се да се съсредоточавате
върху звуците на гамата. Мислено си припявайте от долно до горно "до" и обратно, като
постепенно забавяте скоростта; стигнете до представата за един звук в продължение на 1-2
минути. Може също да се упражнявате в произнасяне на "Ом".
После се пристъпва към мислено възпроизвеждане на вкусовите и обонятелните усещания,
което ще ви е полезно при предаването им на разстояние.
Мислено възпроизведете усещанията от всички органи на чувствата.
Представете си някакво действие, във възприемането на което участвуват всички тези
органи.
БИОЕНЕРГИЙНИ УПРАЖНЕНИЯ.
РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
КЪМ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПОЛЕТО
Около всеки жив организъм съществува биополе. Интензивността или, както още се казва,
силата на различните полета е различна. При човека тя е по-голяма, отколкото при животните.
Всеки човек може да почувствува биополето и да усети неговата интензивност.
Необходимата за това чувствителност се развива с помощта на специални упражнения, в
резултат на които индивидът придобива определени психически свойства. В процеса на
тренировките се развиват съсредоточеност и положителни черти на характера, стабилизират се
функциите на организма. Подобрява се самочувствието, изчезва главоболието, нормализира се
сънят. Някои от хората, които се занимават с това, след 10-15 седмици забелязват, че сутрин
започват да стават по-лесно, други придобиват увереност в поведението си.
Преди занятията е необходима почивка. Упражненията трябва да се изпълняват в удобно за
вас време и в съответна обстановка, но и тук има ограничения: не е желателно да се провеждат
занимания между 12-14 ч. и 18-20 ч. Оптималната температура на въздуха е 23 градуса.
Крайниците трябва да бъдат топли. Ръцете следва да се държат над източник на топлина или да
се използуват йогистки методи.
При провеждане на заниманията трябва да се отчита слънчевата активност. Постарайте се
да определите как влияе активността на слънцето върху ефективността на изпълнение на едно
или друго упражнение (дали я повишава или понижава).
Всички, упражнения се изпълняват при изцяло насочено към тях съзнание. Заниманията
трябва да ви доставят радост и удоволствие. Ако се появят неприятни усещания, изпълнението
на упражненията трябва незабавно да се прекрати.
Крайно важна е последователността на заниманията — да няма прекъсвания между тях.
Консумацията на алкохол в този период абсолютно се изключва, защото отслабва синапсът
(съединението между нервните клетки); по-слаби стават и импулсите, които постъпват в мозъка.
При опит за изпълняване на упражнение след приемане на алкохол натоварването върху
нервната система се увеличава многократно. За възстановяване на нормалното състояние са
необходими поне 3 дни.
Най-добре е упражненията да се изпълняват на гладно.
УПРАЖНЕНИЕ 1
Отпуснете се. Откъснете се от страничните дразнители. Съсредоточете вниманието си
върху дясната ръка.
Предизвикайте в нея чувство за тежест (бодеж, топлина). Импулсите от мускулите
постъпват в съзнанието. Направете същото с дясното стъпало. Всичко, което постъпва от
стъпалото, възприемайте през съзнанието. Сетне прехвърлете вниманието си върху частта на
крака до коляното, после — до бедрото. Насочете вниманието си върху левия крак. Приемайте
импулсите в същата последователност.
Необходимо е упражнението да се изпълнява в продължение на седем дни.
Излизането от състоянието на съсредоточеност се осъществява чрез 3 дълбоки вдишвания,
след което възприятията трябва да бъдат "изхвърлени", всички усещания да изчезнат. Този
похват трябва да се използува в края на всяко упражнение.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Съсредоточете вниманието си върху левия крак. Възприемайте импулсите от стъпалото,
после от прасеца, след това от бедрото. Усещанията от всяка част на крака трябва да се
възприемат поотделно. Тази част от упражнението изпълнявайте 3 дни.
Следващите 3 дни възприемайте импулсите едновременно от десния и левия крак (също на
части — отначало от стъпалото, после от прасците и бедрата). Тази част от упражнението е най-
добре да се изпълнява чрез метода на мислената зона, в която е заключено вниманието. Ако
това е трудно, тогава трябва чрез бързо превключване на вниманието от единия крак към другия
да получите усещане едновременно от двата крака.
Продължителността на възприемане на усещанията от всяка част е не по-малко от 2
минути.
УПРАЖНЕНИЕ 3
Легнете. Разположете ръце успоредно на тялото с дланите надолу. Съсредоточете се, като
мислено разделите ръцете на длани, китки, предмишници, мишници и рамене ; възприемайте
импулсите от всяка част поотделно.
В първия ден съсредоточете вниманието си върху дясната ръка, във втория — върху
лявата, през третия — едновременно върху двете ръце.
УПРАЖНЕНИЕ 4
Съсредоточете се. Първия ден приемайте импулси от краката (на части), втория — от
ръцете (също на части), а през третия-шестия дни — едновременно от ръцете и краката, но вече
не на части, а като цяло. На седмия ден почувствувайте топлина от дясната ръка,
УПРАЖНЕНИЕ 5
Първите три дни съсредоточавайте вниманието си върху тялото като цяло. За 4-6 дни
вниманието ви трябва да се "пълзи" по тялото като бавна вълна, от стъпалата към главата (но не
включвайте главата!), после в обратна посока. Това е подготвително упражнение. Про-
дължителност на всяка "вълна" — 1-2,5 минути.
УПРАЖНЕНИЕ 6
Отпуснете се. Съсредоточете внимание върху тялото си, Почувствувайте топлина в дясната
си длан. Незабавно я усилете и я "придвижвайте" нагоре по ръката до рамото. После по гърдите.
"Прехвърлете" я върху лявото рамо, "спуснете" я надолу по лявата ръка и я "изпуснете" през
върховете на пръстите.
Упражнението не е лесно и може да не се получи веднага. В такъв случай добре
оттренирайте метода за "прехвърляне" на топлината нагоре-надолу по едната ръка. Правете
упражнението 7 дни.
УПРАЖНЕНИЕ 7
Ръцете висят покрай тялото (или са положени на коленете в седнало положение). В
продължение на 3 дни "прехвърляйте" топлината от едната ръка в другата и обратно не по малко
от 5 пъти на тренировка. В следващите 3 дни е необходимо да предизвикате едновременно
затопляне на двете ръце от дланите до раменете, а после да премахнете топлината. За по-
доброто й премахване трябва да се направи бавно издишване, като че я изтласквате навън.
ОМ РАМ!

 

Последна промяна ( Четвъртък, 25 Август 2011 15:04 )