ћеню

»нтересни

Bookmark / Add To Favorites Google Bookmark E-mail Blogger Twitter FaceBook ¬контакте

¬ие сте тук:

Ќачало ƒруги —татии —ќƒј Ѕ» ј–ЅќЌј“-Ћ≈„≈ЅЌ» —¬ќ…—“¬ј

—ода пищева€/бикарбонат натри€/гидрокарбонат натри€

ќбласти за използване на сода бикарбонат

1. ѕрофилактика и лечение на рака.
2. Ћечение на алкохолизъм.
3. ќтказване от тютюнопушене.
4. Ћечение на всички видове наркомании и токсикомании.

5. »звеждане от организма на олово, кадмий, живак, талий, барий, бисмут и други тежки метали.
6. »звеждане на радиоактивни изотопи от организма, профилактика на радиоактивното зараз€ване на организма.
7. »звличане, разтвар€не на всички вредни отлагани€ в ставите, в гръбначни€ стълб; на камъни в черни€ дроб и бъбреците, лечение на радикулит, остеохондроза, полиартрит, подагра, ревматизъм, бъбречнокаменна болест, жлъчнокаменна болест; разтвар€не на камъни в черни€ дроб, жлъчни€ мехур, червата и бъбреците.
8. »зчистване на организма за усилване на вниманието, концентраци€та, равновесието и успеваемостта на неуравновесени деца.
9. »зчистване на организма от отровни вещества, изработени при раздразнение, злоба, омраза, завист, съмнение, недоволство и други вредни чувства и мисли на човека.

—одата се взима на гладно, 20-30 минути преди €дене (да не се взима веднага след €дене Ц може да има обратен ефект).

ƒа се започва с малки дози Ц 1/5 чаена лъжичка,
постепенно дозата се увеличава до 1/2 чаена лъжичка.

—одата може да се разтвори в чаша топла или гореща вода (или горещо мл€ко) или да се вземе в сух вид, като се пие (задължително!) гореща вода или мл€ко (една чаша).
ƒа се взима 2-3 пъти на ден.

—Џ¬–≈ћ≈ЌЌ» »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я


¬ организма на човека, животните и растени€та содата неутрализира киселините, повишава алкалните резерви на организма за поддържане в норма на киселинно-алкалното равновесие.
ѕри човека показател€т на киселинността pH на кръвта тр€бва да се намира нормално в границите 7,35-7,47. јко pH е по-малко от 6,8 (много кисела кръв, силна ацидоза), то настъпва смърт на организма.

ѕонасто€щем повечето хора страдат от повишена киселинност на организма (ацидоза), като имат pH на кръвта под 7,35.

ѕри pH под 7,25 (силна ацидоза) тр€бва да се назначи алкализираща терапи€: прием на сода от 5 до 40 грама на денонощие.

ѕричините за ацидозата са отровите в храната, водата и въздуха, лекарства, пестициди. √ол€мо отрав€не на хората с психически отрови става от страх, безпокойство, раздразнение, недоволство, завист, злоба, омраза. ѕри загуба на психическа енерги€ бъбреците не могат да задържат в кръвта висока концентраци€ на содата, ко€то при това се губи с урината. “ова е друга причина за ацидозата: загубата на психическа енерги€ води до загуба на алкали (сода).
«а корекци€ на ацидозата назначават 3-5 грама сода на денонощие.

—одата унищожава ацидозата и повишава алкалните резерви на организма, като измества алкално-киселинното равновесие към алкалната страна (pH приблизително 1,45 и повече). ¬ алкални€ организъм се извършва активаци€ на водата, т.е. нейната дисоциаци€ на йони Ќ+ и OH- за сметка на аминните основи, аминокиселини, белтъци, ферменти, нуклеотиди –Ќ  и ƒЌ . ¬ активираната вода, наситена с огнената енерги€ на организма, се подобр€ват всички биохимични процеси: ускор€ва се синтезът на белтъчини, по-бързо се обезвреждат отровите, по-активно работ€т ферментите и аминните витамини, по-добре действат аминните лекарства, които имат огнена природа и биологически активните вещества.

«драви€т организъм изработва за храносмилането силно алкални храносмилателни сокове. ¬ дванадесетопръстника храносмилането се извършва в алкална среда под действието на следните сокове: панкреатичен сок, жлъчка, сок на слизестата обвивка на дванадесетопръстника.

¬сички сокове имат висока алкалност.
ѕанкреатични€т сок има pH=7,8-9,0.
‘ерментите на панкреатични€ сок действат само в алкална среда.

∆лъчката нормално има алкална реакци€ pH=7,50-8,50.
—екретът на дебелото черво има силно алкална среда pH=8,9-9,0.

ѕри силна ацидоза жлъчката става кисела pH=6,6-6,9 вместо нормата pH=7,5-8,5. “ова влошава храносмилането, което води до отрав€не на организма с продукти на лошото храносмилане, до образуване на камъни в черни€ дроб, жлъчни€ мехур, червата и†бъбреците.
¬ кисела среда спокойно живе€т глисти и други паразити. ¬ алкална среда те загиват.

¬ кисели€ организъм слюнката е кисела pH=5,7-6,7, което води до бавно разрушаване на зъбни€ емайл. ¬ алкални€ организъм слюнката е алкална: pH=7,2-7,9† и зъбите не се разрушават. «а лечение на кариеса освен флуор тр€бва два пъти дневно да се приема сода, за да стане слюнката алкална.

 ато неутрализира излишните киселини, содата повишава алкалните резерви на организма, прави урината алкална, което облекчава работата на бъбреците (запазва психическата енерги€), запазва глутаминовата аминокиселина, предотврат€ва отлагането на камъни в бъбреците.

«абележително свойство на содата е това, че нейни€т излишък лесно се извежда от бъбреците, като дава алкална реакци€ на урината. Ќо т€лото тр€бва да се приучава към содата по-продължително, защото алкализирането на организма със сода води до извеждането на гол€мо количество отрови (шлаки), натрупани от организма през многото години кисел живот.
¬ алкална среда с активирана вода многократно нараства биохимическата активност на аминните витамини: ¬1, ¬4, ¬5 или ––, ¬6, ¬12.

¬итамините, които имат огнена природа, могат напълно да € про€в€ват само в алкална среда. ¬ киселата среда на отровени€ организъм даже най-добрите растителни витамини не могат да про€в€т своите най-добри качества.
Ућускус и горещо мл€ко със сода предпазват много добре. —туденото мл€ко не се съедин€ва с тъканите, а горещото мл€ко със сода прониква в центровете.

«ј“ќ¬ј «ј ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј ¬—ћ” ¬јЌ≈“ќ Ќј —ќƒј“ј ќ“ „≈–¬ј“ј “я —≈ ѕ–»≈ћј — √ќ–≈ўќ ћЋя ќ.
¬ „≈–¬ј“ј —ќƒј“ј –≈ј√»–ј — јћ»Ќќ »—≈Ћ»Ќ»“≈ Ќј ћЋя ќ“ќ,  ј“ќ ќЅ–ј«”¬ј јЋ јЋЌ» Ќј“–»≈¬» —ќЋ» Ќј јћ»Ќќ »—≈Ћ»Ќ»“≈,  ќ»“ќ ѕќ-Ћ≈—Ќќ ќ“ —ќƒј“ј —≈ ¬—ћ” ¬ј“ ¬  –Џ¬“ј,  ј“ќ ѕќ¬»Ўј¬ј“ јЋ јЋЌ»“≈ –≈«≈–¬» Ќј ќ–√јЌ»«ћј. √ќЋ≈ћ»“≈ ƒќ«» —ќƒј — ¬ќƒј Ќ≈ —≈ ¬—ћ” ¬ј“ » ѕ–≈ƒ»«¬» ¬ј“ –ј«—“–ќ…—“¬ќ, »«ѕќЋ«¬ј“ —≈  ј“ќ —ЋјЅ»“≈ЋЌќ.

—ќƒј“ј —≈ »«ѕќЋ«¬ј ѕ–» ќ“–ј¬яЌ≈ с метанол, етилов спирт, формалдехид, флуор, йод, живак и олово.

«ј ќ“ ј«¬јЌ≈ ќ“ “ё“ёЌќѕ”Ў≈Ќ≈: изплакване на устата с гъст разтвор на сода или намазване на устната кухина със сода със слюнка: содата се постав€ на езика, разтвар€ се със слюнката и предизвиква отвращение към тютюна при пушене. ƒозите са малки, за да не се наруши храносмилането.

¬ ∆ивата ≈тика за содата в ”чението на ∆ивата ≈тика, записано от ≈лена »вановна –ьорих, нееднократно се говори за необходимостта от използване на содата, за нейното благотворно вли€ние върху организма на човека.

¬ писмо от 1 €нуари 1935 г. ≈лена –ьорих пише: У¬ладиката много препоръчва на всички да се научат да приемат сода два пъти дневно. “ова е изумително предпазно средство от ного тежки забол€вани€ и в частост от рак."

4 €нуари 1935г. : Ујз приемам сода ежедневно, пон€кога при силно напрежение, до 8 пъти на ден по една каф€на лъжичка. ѕри това просто € изсипвам върху езика и пи€ вода. —ъщо така много добре действа при всички простуди и напрежени€ на центровете горещо, но не прекип€ло мл€ко със сода. ƒобре е и на децата да се дава сода в горещо мл€коФ.
18 июл€ 1935 г. : У—лед това ви съветвам ежедневно да приемате два пъти дневно сода бикарбонат.

ѕ–» Ќјѕ–≈∆≈Ќ»≈ ¬ —ЋЏЌ„≈¬»я —ѕЋ»“ приемането на сода е незаменимо. » изобщо, содата е най-благотворното средство, т€ предпазва от всевъзможни забол€вани€, като се започне от рак, човек тр€бва да се научи да € взима всеки ден, без пропуски Е

—Џўќ “ј ј ѕ–» ЅќЋ » ¬ √Џ–Ћќ“ќ незаменимо средство е горещото мл€ко, но да не е кипнало, също със сода. ќбикновената пропорци€ е каф€на лъжичка сода на чаша мл€ко. ѕрепоръчвайте содата на всички. —ъщо така внимавайте стомахът да не е обременен и червата да са чисти.Ф

¬елики€т ”чител препоръчва на всички хора ежедневен прием на сода два пъти дневно: Уѕравилно е, че не забрав€те значението на содата. Ќе напразно са € наричали Упепел на Ѕожествени€ ќгън". “€ спада към тези широко давани лекарства, изпратени за полза на ц€лото човечество.†
“р€бва да се помни за содата не само при болест, но и сред благополучието.  ато връзка с огнените действи€, т€ е щит от тъмнината на разрушението. Ќо т€лото тр€бва продължително време да се приучва към не€. —одата тр€бва да се взима всеки ден с вода или мл€ко.  ато се приема содата, т€ тр€бва като че ли да се насочва в нервните центрове. “ака постепенно може да се въвежда имунитет."
У«а отслабване на диабета приемат сода ... мл€ко със сода винаги е добре...Ф.
Ђявлението на препълване с психическа енерги€ предизвиква многи симптоми както в крайниците, така и гърлото и в стомаха. —одата е полезна, за да предизвика разреждане, също така горещото мл€ко Еї.

Ђѕри раздразнение и вълнение препоръчвам вс€какви видове мл€ко като обикновена противоотрова. —одата усилва действието на мл€кото.ї
Ђѕри вълнение Ц преди всичко, недо€ждане и валериан, и, разбира се, мл€ко със содаї.
Ћечение на кашлица: ЂЕћускус и горещо мл€ко предпазват добре.Ф

Ђ—одата е полезна и нейни€т смисъл е толкова близък до огън€. —амите содови полета се наричали пепел на ¬елик€и ѕожар. “ака още в древността хората са познавали особеностите на содата. ѕовърхността на «ем€та е покрита със сода за широка употребаФ.
Ђ«апекът се лекува с различни методи, като се забрав€ най-прости€т и естествен, а именно: обикновена сода с горещо мл€ко. ¬ дадени€ случай действа металът натрий. —одата е дадена за широка употреба от хората. Ќо за това не зна€т и често използват вредни и дразнещи лекарстваФ.
Уќгненото напрежение се отраз€ва на н€кои функции на организма. ¬ такъв случай за правилната работа на червата е необходима сода, ко€то се взема в горещо мл€ко... —одата е добра затова, че не дразни черватаФ.

Ђ Џћ ќЅ»„ј…Ќќ“ќ »«„»—“¬јЌ≈ Ќј „≈–¬ј“ј може да се добави редовно приемане на питейна сода, ко€то има способността да неутрализира много отрови...Ф
Ќа 1 июни 1936 г. ≈лена –ьорих пише: УЌо содата получи всеобщо признание и сега от не€ се увл€коха особено в јмерика, където т€ се използва едва ли не против всички болести... Ќа нас ни е препоръчано да приемаме сода два пъти на ден, така както валериан, като не пропускаме нито един ден. —одата предпазва от много забол€вани€, включително и от рак".
8 юни 1936 г.: У»зобщо, содата е полезна почти при всички болести и предпазва от много забол€вани€, затова не се страхувайте да € вземате, така както и валерианФ.

Ђ“ова е изумително предпазно средство от много тежки забол€вани€, в частност от рак. јз съм чувала за случай на излекуване на застар€л външен рак, като се посипва със сода.  огато си спомним, че содата влиза като главна съставка в състава на кръвта ни, то става пон€тно нейното благотворно действие. ѕри огнени €влени€ содата е незаменимаФ.

«ј ƒќ«»“≈ Ќј ѕ–»≈ћј ≈лена –ьорих пише: Уƒозата за сода за момче на 11 години с диабет: четвърт чаена лъжичка 4 пъти на денФ.
У≈дин английски доктор използвал обикновена сода за вс€какви възпалителни и простудни забол€вани€, включително възпаление на белите дробове. ѕри това той € давал в доста големи дози едва ли не по чаена лъжичка до 4 пъти дневно в чаша мл€ко или вода. –азбира се, английската чаена лъжичка е по-малка от нашата руска. ћоето семейство при всички простуди, особено при ларингит и кашлица използва горещо мл€ко със сода. ¬ една чашка мл€ко слагаме чаена лъжичка содаФ.
Ујко вие не сте взимали досега сода, започнете с малки дози, по половин каф€на лъжичка два пъти на ден. ѕостепенно тази доза може да се увеличи. Ћично аз взимам всеки ден 2-3 пълни каф€ни лъжички. ѕри болки в слънчеви€ сплит и тежест в стомаха взимам и значително повече. Ќо винаги тр€бва да се започва с малки дози.Ф

Ќа 14 юни 1965 г. Ѕ.Ќ. јбрамов записал от ћайката на јгни …ога: У»нтересно е да се отбележи, как чувствителните организми реагират на огненото напрежение. » е добре, ако н€кой умее да регулира в сво€ организъм тези приливи на огнените енергии. —одата може да се окаже истинска панаце€Ф.
—одата и основите имат огнена природа. У—одата е полезна и нейни€т смисъл е толкова близък до ќгън€. —амите содови полета се наричали пепел на ¬елики€ ѕожарФ.

¬ храната на човека Уне е нужна изкуствено приготвена киселинаФ, т.е €вно е казано за вредата от изкуствените киселини, но изкуствените основи (сода и калиев бикарбонат) са много по-полезни от калиеви€ хлорид.

ќще...

¬—≈ » “”ћќ– —≈ ѕ–»„»Ќя¬ј ќ“ √ЏЅ»„ »:ƒ-р “улио —имончини


ƒ-р —имончини е убеден, че причината за рака е гъбичка, затова базира лечението си на най-силните противогъбични вещества, натриев бикарбонат и кленов сироп, които са безвредни, за разлика от традиционните терапии, назначавани при раковоболни.

Ф«а около 100 години фундаменталната теори€ за рака се основава на хипотезата, че той възниква заради нарушаване работата на гените. “ази гледна точка предполага, че ракът е вътреклетъчен. ћо€та гледна точка обаче е, че ракът е гъбична инфекци€, а оттам се по€в€ват и допълнителни клетъчни €влени€. ¬ света на растени€та раковите забол€вани€ са причинени от гъбична инвази€ и е възможно да се твърди, че същото нещо се случва на хората. √ъбичките са винаги свързани с рака: те се срещат както ин виво, така и в следклиничен преглед.

¬ъпреки това учените см€тат, че те се развиват след началото на забол€ването. ћоето мнение е, че те произвеждат рак, тапи на имунната система и след това се намесват в цели€ организъм.

¬секи рак се причин€ва от гъбички от вида Candida. — течение на времето тъканта се изчерпва и произвежда само недиференцирани клеткиФ, об€сн€ва теори€та си д-р —имончини.

“ой твърди, а и форумите са пълни с мнени€ на негови пациенти, че с тези методи са излекувани хора в продължение на 20 години. Ќай-добри€т начин да се отстрани туморът е да се приведе в контакт с натриев бикарбонат. “ова може да стане възможно с приемане на разтвора през устата, с клизми за ректума, впръскване във влагалището и матката, интравенозно инжектиране на бели€ дроб и мозъка и чрез вдишване - за горните дихателни пътища. √ърдите, лимфните възли и подкожните тумори могат да бъдат лекувани с местни вливани€ на разтвора. ¬ътрешните органи могат да бъдат лекувани с натриев бикарбонат чрез разполагането на подход€щи катетри в артериите (на черни€ дроб, панкреаса, простатата и крайниците) или в кухини (на плеврата или перитонеума). ¬ажно за лечението на всеки вид рак е дозата. “р€бва да се има предвид, че туморните колонии започват да се унищожават между трети€ и четвърти€ ден, а т€хното свиване става между четвърти€ и пети€ ден.

ѕълни€т цикъл на лечение се състои от шест лечебни дни и шест почивни дни, повтар€щи се шест пъти. Ќай-важните странични ефекти от тази терапи€ са по€вата на жажда и временна слабост, пише д-р —имончини. —поред него не може да се прилага пълната доза за лечение на рак при пациенти с тежки сърдечни, бъбречни и чернодробни проблеми. ѕри н€кои пациенти, които не са засегнати от други патологични състо€ни€, различни от тумор, ако има много маси или те са с големи размери, пон€кога се наблюдава увеличаване на температурата до 39 градуса през първите дни на лечението с бикарбонат. “ова се дължи на брутални€ разпад на колониите.

–ј  Ќј  ќ∆ј“ј
¬сички видове кожен рак са причинени от гъбички, винаги Candida, ко€то се е адаптирала към метаболизиращите най-белтъчни съставки на кожата. «атова при рак на кожата не се използва натриев бикарбонат, а м€стото се третира със 7% йодна тинктура, ко€то тр€бва да се намаже върху засегнатата област, 20-30 пъти дневно, в продължение на пет дни и след това след още десет дни. ¬същност, разликата между кожни микози, псориазис и тумори се състои само в агресивността и дълбочината на вкорен€ване, но причинител€т е винаги един и същ: гъбички. «атова и лечението е еднакво. —игурно е, че мазила и лосиони са р€дко ефективни при забол€вани€ на кожата.

“”ћќ–» ¬ ѕ» ќ„Ќ»я ћ≈’”–
“ерапевтични€т подход зависи от това дали туморът е ограничен до вътрешните стени, или преминава в тазовата кухина. ѕри карциноми, които са повърхностни, е достатъчно да се осигури достъп на натриев бикарбонат, директно в пикочни€ мехур през катетър. —ъщо така може да се приложи приемане през устата на разтвор от една чаена лъжичка, в чаша вода, на гладно.

 ј–÷»Ќќћ Ќј ћќ«Џ ј
¬сички мозъчни тумори както първични, така и метастазирали като ц€ло отстъпват или спират да растат след терапи€ с натриев бикарбонат на пет процента разтвор. Ћечението тр€бва да бъде изпълнено най-малко шест до осем дни за първи€ цикъл, тъй като забол€ването започва отново в относително кратък период от време и често става необратимо, ако периодът е по-малък от шест дни. “ерапи€та се осъществ€ва чрез последователно вливане на разтвора в двете вътрешни полукълба на мозъка. “ерапевтичната схема се основава на размерите на масите - по-големите се нужда€т от допълнителни цикли.

–ј  Ќј √Џ–ƒј“ј
ƒълбоко проникване в млечната жлеза може да бъде достатъчно, ако ракът е с малки размери. ѕрониквани€та тр€бва да се осъществ€ват след местна упойка, комбинирана с интравенозно вливане, като се използват 400-500 cm3 разтвор през ден, в продължение на месец. јко масата е гол€ма, е необходимо да се приложи катетър за вътрешната артери€ на млечните жлези, чрез ко€то натриев бикарбонат и пет на сто разтвор може да се прилагат директно.

ќсвен леко възпаление н€ма значителни странични ефекти. УЌие говорим за безвредни и бързоефективни методологии, които са в състо€ние да предотврат€т хирургична интервенци€. “ези методи тр€бва да бъдат винаги опитвани, дори когато има съмнение по отношение на крайни€ резултат от т€х, тъй като дават положителни отговори в кратък срок, без да нарушават възможността на другите терапевтични подходи за лечениеФ, пише д-р —имончини.

јко пациентът е несигурен за това, какво да прави, или ако има предпочитание към частична, или пълна оперативна интервенци€, резервното лечение с натриев бикарбонат се прилага през устата. “ака може да се предотврати и да се неутрализират метастази в други органи (мозък, черен дроб, кости), което е много често при този вид рак.

–ј  Ќј ѕ–ќ—“ј“ј“ј
јко не е имало операци€, е възможно да се направи опит за лечение на рака чрез уретрални катетри, които позвол€ват разпространението на солени€ разтвор в рамките на простатата.  огато не е възможно да се лекува адекватно масата или вече има постоперативен рецидив, прилагането на натриев бикарбонат се повтар€ в цикъла на 6-7-8 дни в месеца.

ѕри възможни метастази в костите се изисква съвсем различен терапевтичен подход, който зависи както от бро€, така и от разположението на лезиите. јко те не са многобройни, е подход€що да се предвиди цикъл на лъчетерапи€ за вс€ка една страна, подкрепена от вливане на 500 cm3 натриев бикарбонат, с цел предотврат€ване на по-нататъшна по€ва и разпространение на ракови клетки.

–ј  Ќј —“ќћј’ј
“ова е един от туморите, които са най-лесни за лечение, тъй като са леснодостъпни.
“ерапи€ и доза: една чаена лъжичка сода бикарбонат разтворена в чаша вода, 30 минути преди закуска и вечер€, в продължение на 15 дни. —лед това приемът се остав€ само през нощта за още 30 дни.

“очките, които са трудно достъпни за лечение с бикарбонат, са връзки за защита и възстанов€ване на колониите от ракови клетки. јко освен връзки има и участие на други органи, особено на черни€ дроб, всичко става още по-трудно.

«атова е необходимо туморът на стомаха да бъде атакуван възможно най-бързо и с най-гол€ма интензивност, за да бъде изкоренен напълно и веднъж завинаги, преди да се създадат услови€ да се УорганизиратФ нови.

http://www.blitz.bg

ќще...

ѕ»“№≈¬јя —ќƒј, Ќќ¬џ≈ —¬ќ…—“¬ј —“ј–ќ√ќ ѕ–ќƒ” “ј- “ать€на Ћќ—ќ“ќ

/преподаватель  расногорского медицинского училища/

ѕитьевой содой можно не только мыть посуду, но и лечить всю семью от разных хворей.

1. ¬кус соды, растворенной в молоке, знаком с детства каждому. » по сей день это лучшее средство дл€ см€гчени€ кашл€ Ч сода прекрасно разжижает мокроту. ¬рачи рекомендуют развести одну чайную ложку соды в кип€щем молоке и принимать на ночь.

2. “ем, кто не любит или не переносит молоко, при кашле помогут ингал€ции с содовым раствором Ч столова€ ложка на литр кип€щей воды.

3. Ќичто так хорошо не снимает боль в горле, как полоскание раствором питьевой соды Ч две чайные ложки на стакан теплой воды. ѕолоскать надо п€ть-шесть раз в день. —ода увлажн€ет слизистую оболочку горла, тем самым уменьша€ першение.

4. —правитьс€ с насморком поможет закапывание в нос содового раствора. ѕри обильных выделени€х советую делать промывани€ Ч закапайте в нос несколько пипеток раствора, а через минуту очистите его от слизи. ѕроцедуру надо повтор€ть два-три раза в день.

5. ѕри конъюнктивитах помогают многократные промывани€ глаз раствором соды. “олько помните, что одной ваткой можно пользоватьс€ только один раз.

6.  акой €звенник не прибегал к соде, чтобы избавитьс€ от болей и изжоги? ќна нейтрализует избыток кислоты в желудке, и улучшение наступает в считанные минуты. ѕоэтому сода долгие годы была основным лекарством от €звенной болезни.
ќднако частое ее применение дает обратный эффект: выделение кислоты увеличиваетс€.  роме того, при взаимодействии кислоты с содой выдел€етс€ углекислый газ, который бомбардирует истонченную стенку желудка, что может привести к прободению €звы. ѕоэтому соду следует использовать только когда под рукой нет других лекарств.

7. —ода издавна примен€етс€ в медицине как антиаритмическое средство. ¬незапный приступ сердцебиени€ можно прекратить, прин€в половинку чайной ложки.

8. ѕомогает сода и при гипертонии: благодар€ усиленному выведению жидкости и солей из организма она снижает артериальное давление. ѕоловина чайной ложки, прин€та€ вместе с лекарствами, позвол€ет уменьшить их дозу.

9. —ода Ч очень эффективное средство против укачивани€ в транспорте. √лавное Ч не забыть вз€ть с собой в дорогу порошок.

10. ≈сли кто-то обожжетс€ кислотой, то ее можно моментально нейтрализовать содовым раствором.

11. —ода Ч средство первой помощи при т€желых травмах, большой кровопотере, отравлени€х, протекающих с многократной рвотой и поносом, длительной лихорадке с проливными потами. „тобы восполнить потерю жидкости, надо приготовить содово-солевой раствор. –ецепт прост: половину чайной ложки соды и чайную ложку соли развести в одном литре теплой кип€ченой воды. ƒавать по 1 столовой ложке каждые п€ть минут.

12. Ќе обойтись без соды и больным с панарицием Ч гнойным воспалением пальца. Ћечение начинайте, как только по€витс€ пульсирующа€ боль. ѕриготовьте крепкий содовый раствор: две столовые ложки соды на поллитра гор€чей воды. ќпустите туда палец и подержите минут двадцать. ƒелайте это три раза в день Ч и воспаление об€зательно рассосетс€.

13. ѕолоскание рта с содой хорошо снимает зубную боль. ќсобенно эффективно оно при флюсе (воспалении надкостницы). ѕриготовив гор€чий содовый раствор, полоскайте им рот 5 Ч 6 раз в день. »ногда это позвол€ет избежать хирургического лечени€.

14. —ода Ч отличное косметическое средство. —мешав ее с мыльной стружкой, протирайте этой смесью лицо два раза в неделю. ќна хорошо помогает при юношеских угр€х, очища€ кожу от омертвевших клеток и открыва€ поры лица.

15. —ода может заменить отбеливающие зубные пасты. ќбмакнув в нее ватку, потрите зубы, пока не удалите желтый налет. –езультат виден даже после одной такой чистки.

16. Ќе преп€тству€ выделению пота, сода нейтрализует его кислую среду. ј как известно, именно в ней бурно плод€тс€ бактерии, которые и придают поту непри€тный запах. ѕоэтому в летнее врем€ по утрам полезно протирать подмышечные впадины ваткой, смоченной в растворе соды Ч запаха не будет весь день.

17. —одовый раствор помогает избавитьс€ от последствий укусов насекомых. ≈сли несколько раз в день смазывать им место укуса, то жжение и зуд исчезнут.  роме того, сода предотвращает попадание микробов в ранку.

18. ѕосле трудового дн€ сн€ть усталость и отечность ног помогут ножные ванны с содой: п€ть столовых ложек на дес€ть литров теплой воды. ѕ€тнадцать минут Ч и вы сможете танцевать до самого утра!

http://www.pravda.ru/

≈ще...

–ј  - √–»Ѕ ќ¬ќ≈ «јЅќЋ≈¬јЌ»≈ » ќЌќ »«Ћ≈„»ћќ!

ѕредлагаем вашему вниманию перевод статьи ƒэвида јйка, оригинал которой на английском вы можете найти на сайте davidicke.com

‘армацевтический бизнес не ставит перед собой целью излечить рак. «ачем излечивать болезнь, если можно скачивать деньги за борьбу с симптомами. ѕри этом совсем не об€зательно рассказывать доверчивым пациентам, что €ды химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки, и в результате самого человека. я думаю, это делаетс€ даже не ради денегЕ Ёлита хочет сократить население, поэтому, надо, чтобы люди страдали и умирали раньше времени.

ј если какой-нибудь врач вдруг открывает действенный способ лечен舆рака, то он сразу же попадает под обстрел медицинского истеблишмента и официальных структур. ќдин из тех, кто открыто пошел против системы Ц это италь€нец “улио —имончини. Ќа него началась травл€ со всех сторон и его на три года упекли в тюрьму, потому что он начал успешно лечить людей на последних стади€х†рака. ≈го преступление заключалось в том, что он пон€л, что злокачественные опухоли Ц это разросшийс€ грибок кандиды (дрожжеподобный грибок, имеющий паразитарную природу, живет даже в организме здоровых людей; сильный иммунитет держит кандиду под контролем, но если организм ослаблен, грибок распростран€етс€ по телу и вызывает злокачественные опухоли).

¬от, что мой друг, ћайк Ћамберт из клиники Ўен, говорит о кандиде: Ђ√рибки и особенно кандида живут за счет тела хоз€ина. Ётому организму, как и любому другому паразиту, дл€ воспроизведени€ нужен хоз€ин. ѕродукты жизнеде€тельности кандиды ослабл€ют иммунную систему и привод€т к тому, что человек чувствует себ€ плохо как физически, так и психическиї. “уллио —имончини считает, что рак и есть разросшийс€ грибок кандиды и что традиционное объ€снение природы†рака совершенно неправильное. Ѕудучи сам специалистом в области онкологии и метаболических нарушений, он пошел против интеллектуального конформизма традиционной медицины, против традиционных методов Ђлечени€ї глобальной эпидемии рака.

ќн решил говорить своим пациентам правду, а не повтор€ть вызубренные в мединституте фразы. — того самого момента, как он начал заниматьс€ медициной, —имончини пон€л, что рак лечат как-то неправильно: Ђя видел как сильно страдают люди. ¬ детском онкологическом отделении, в котором € работал, все дети умирали. ” мен€ все сжималось внутри от вида бедных малышей, погибающих от химиотерапии и радиацииЂ. ∆елание помочь пациентам привело его на поиски новых путей лечени€ этой болезни.

—имончини решил отбросить все, что он знал об онкологии и начать собственное независимое исследование. ќн обнаружил, что все виды рака про€вл€ли себ€ одинаково, вне зависимости от того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль. ¬се злокачественные новообразовани€ были белого цвета. —имончини стал думать, на что похожа ракова€ опухоль. √рибок кандиды? Ќеужели то, что традиционна€ медицина считает неконтролируемым делением клеток Ц процесс, запускаемый самим организмом дл€ защиты от кандидоза (молочницы)? ≈сли отталкиватьс€ от этого предположени€, то развитие болезни протекает по следующему сценарию: √рибок кандиды, обычно контролируемый сильным иммунитетом, начинает размножатьс€ в ослабленном организме и образует своеобразную Ђколониюї.

 огда какой-то орган заражаетс€ молочницей, иммунитет пытаетс€ защитить его от чужеродного вторжени€. »ммунные клетка выстраивают защитный барьер из клеток организма. »менно это традиционна€ медицина называет раком. —читаетс€, что распространение метастазов по организму Ц это расползание Ђзлокачественныхї клеток по органам и ткан€м.

Ќо —имончини утверждает, что метастазы вызваны тем, что грибок кандиды расходитс€ по организму. ј грибки могут уничтожить только клетки нормально функционирующего иммунитета. »ммунна€ система - ключ к выздоровлению. — каждым годом количество заболевших раком возрастает. ј не €вл€етс€ ли это хорошо спланированной войной против иммунитета человека, войной, котора€ становитс€ все более и более ожесточенной.

»ммунитет ослабл€етс€ продуктами питани€, пищевыми добавками, пестицидами и гербицидами, вакцинацией, электромагнитными и микроволновыми технологи€ми, фармацевтическими препаратами, стрессом современной жизни и т.п. ƒети до двух лет получают около 25 прививок. ј ведь в это врем€ иммунитет только формируетс€! ѕлан »ллюминатов Ц массова€ депопул€ци€ через ослабление иммунной системы. ј что отключает иммунитет быстрее всего? ’имиотерапи€. ƒобавьте сюда еще радиотерапию.

Ќа сегодн€шний день Ц это самые действенные методы по разрушению клеток организма. —амое современное общепризнанное Ђлечениеї онкологии основываетс€ на постулате (постулат Ц положение, которое, не будучи доказанным, принимаетс€ в силу теоретической или практической необходимости за истинное), что раковые клетки будут убиты раньше, чем здоровые клетки пациента. ядовитые соединени€ химиотерапии убивают клетки иммунной системы. Ќо кандида-то никуда не деваетс€.

ќбломки иммунной системы не в состо€нии держать под контролем клетки кандиды. √рибок пересел€етс€ в другие органы и ткани. –ак расползаетс€ по организму. “е, кто вроде бы как выздоровели после хирургического вмешательства и химиотерапии всего навсего получили бомбу с часовым механизмом. »ммунитет разрушен. ѕо€вление рецидивов Ц дело времени. ƒругими словами: химиотерапи€ убивает людей, которых €кобы должна лечить. ’имиотерапи€ лечит только от инфекционного заболевани€ передающегос€ половым путем и называющимс€ жизнь. ƒл€ того, чтобы излечитьс€ от рака, нам надо укрепить иммунитет, а не ослабить его.  огда —имончини пон€л, что рак имеет грибковую природу, он начал искать эффективный фунгицид. Ќо тогда же ему стало €сно, что противогрибковые препараты не работают.

 андида быстро мутирует и настолько приспосабливаетс€ к препарату, что даже начинает им питатьс€. ќсталось только старое, проверенное, дешевое и доступное средство от грибковых - бикарбонат натри€. ќсновной ингредиент пищевой соды. ѕочему-то грибок не может адаптироватьс€ к бикарбонату натри€. ѕациенты —имончини пьют содовый раствор или бикарбонат натри€ вводитс€ непосредственно на опухоль с помощью приспособлени€, напоминающего эндоскоп (длинна€ трубка, которую используют дл€ просматривани€ внутренних органов). ¬ 1983 году —имончини лечил одного италь€нца по имени √еннаро —ангермано, которому врачи предрекали смерть через несколько мес€цев от рака легких. „ерез непродолжительное врем€ этот человек полностью вылечилс€. –ак исчез.

ќкрыленный успехом и с другими пациентами, —имончини представил свои данные италь€нскому министерству здравоохранени€, наде€сь, что они начнут клинические исследовани€ и провер€т как работает его метод.  аково же было удивление —имончини, когда италь€нский медицинский истеблишмент не только не рассмотрел его исследовани€, но и лишил его медицинской лицензии за лечение пациентов лекарствами, которые не были одобрены.

ћасс-медиа начали кампанию против —имончини, высмеива€ его лично и облива€ гр€зью его метод. ј вскорости этот талантливый врач попал на три года в тюрьму за то, что €кобы Ђубивал своих пациентовї. —имончини был окружен со всех сторон. ћедицинский истеблишмент за€вил, что метод лечени€ онкологических заболеваний с помощью бикарбоната натри€ €вл€етс€ Ђбредовымї и Ђопаснымї. Ёто в то врем€, когда миллионы пациентов умирают мучительной смертью от Ђпровереннойї и Ђбезопаснойї химиотерапии, медики продолжают запрещать лечение бикарбонатом натри€. »мнаплеватьналюдей. The Unreal Universe A Book on Physics and Philosophy "For thinking laymen."

  счастью “уллио —имончини не удалось запугать. ќн продолжил свою работу. —ейчас о нем знают понаслышке и благодар€ интернету. Ётот врач творит чудеса и лечит даже самые запущенные случаи онкологии простым и дешевым бикарбонатом натри€. ¬ некоторых случа€х процедуры дл€тс€ мес€цами, а в некоторых (например, при раке груди) Ц всего несколько дней. „асто —имончини просто рассказывает люд€м, что им надо делать по телефону или по электронной почте. ќн даже лично не присутствует при лечении и все равно результат превосходит все ожидани€.

Ќо это еще не все. –аковые клетки содержат уникальный биомаркер, энзим CYP1B1. Ёнзимы Ц это белки, которые €вл€ютс€ катализаторами химических реакций. CYP1B1 измен€ет химическую структуру вещества, которое называетс€ сальвестрол и находитс€ во многих фруктах и овощах. ’имическа€ реакци€ превращает сальвестрол в компонент, убивающий раковые клетки и не повреждающий здоровые. Ёнзим CYP1B1 вырабатываетс€ только в раковых клетках и реагирует с сальвестролом из фруктов и овощей, образу€ субстанцию, котора€ убивает только раковые клетки!

—јЋ№¬≈—“–ќЋ - ≈—“≈—“¬≈ЌЌјя «јў»“ј, Ќј’ќƒяўјя—я ¬ќ ‘–” “ј’ » ќ¬ќўј’ ƒЋя Ѕќ–№Ѕџ — √–»Ѕ јћ». „≈ћ ЅќЋ№Ў≈ –ј—“≈Ќ»≈ ѕќƒ¬≈–∆≈Ќќ √–»Ѕ ќ¬џћ «јЅќЋ≈¬јЌ»яћ, “≈ћ ЅќЋ№Ў≈ —јЋ№¬≈—“–ќЋј ќЌ» —ќƒ≈–∆ј“.†

  “ј »ћ ‘–” “јћ » ќ¬ќўјћ ќ“Ќќ—»“—я:
 Ћ”ЅЌ» ј, „≈–Ќ» ј, ћјЋ»Ќј, ¬»Ќќ√–јƒ, „≈–Ќјя —ћќ–ќƒ»Ќј,  –ј—Ќјя —ћќ–ќƒ»Ќј, ≈∆≈¬» ј,  Ћё ¬ј, яЅЋќ », ѕ≈–—» », «≈Ћ≈Ќџ≈ ќ¬ќў» (Ѕ–ќ  ќЋ» » ЋёЅјя ƒ–”√јя  јѕ”—“ј), ј–“»Ўќ »,  –ј—Ќџ… » ∆≈Ћ“џ… ѕ≈–≈÷, ј¬ќ јƒќ, ј—ѕј–ј√”— » Ѕј Ћј∆јЌџ.

Ќо агро- и фармацевтические компании знают об этом. » вот, что они предпринимают: ѕроизвод€т химические фунгициды, которые убивают грибки и преп€тствуют образованию естественной защиты (сальвестрола) у растени€ в ответ на грибковое заболевание.

—альвестрол содержат только плоды, не подвергшиес€ обработке химическими фунгицидами. —амые распространенные фунгициды блокируют выработку CYP1B1. ѕоэтому, если вы едите химически обработанные фрукты и овощи, то никаких оздоровительных эффектов не получаете. ¬ы все еще думаете, что все это происходит случайно?! ¬ы думаете, что “уллио —имончини хотели извести по-ошибке?! —емьи хот€т, чтобы люди умирали от рака и чтобы никакое лекарство этому не мешало. ќни ментально и эмоционально больны и считают, что люди Ц это скот. ¬се ваши страдани€ им безразличны. ƒаже наоборот Ц чем больше, тем лучше. ќни не совсем в своем уме.

’орошо, что Ђпсихї —имончини продолжает лечить людей, потому что в мире Ђнормальныхї миллионы пациентов продолжают умирать от неправильного лечени€, которое, в свою очередь, базируетс€ на неправильных постулатах. —пасибо таким люд€м как он за то, что он дает надежду в этом перевернутом мире, управл€емом сумасшедшими семь€ми. Ќам нужны такие, как он! »ћ’ќ, грибки начинают размножатьс€ в организме, когда у человека возникает окислительный (оксидативный) стресс. “от стресс, о котором говорил Ћюк ћонтанье и который €кобы приводит к —ѕ»ƒу. «начит, все дело в кислотно-щелочном балансе организмаЕ

http://teros.org.ru/

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ ( –°—А—П–і–∞, 07 –Ь–∞–є 2014 20:07 )
 

ѕоследни от раздел ƒруги статии

ѕоследни от раздел «наете ли че

ѕоследни от раздел —татии