Вие сте тук:

Начало Статии Въпроси за Простото-Хуанди, Жълтия император-2-ра част

Въпроси за Простото-Хуанди, Жълтия император-2-ра част

ТРИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО
Император Хуанди:
Чувал съм, че иглоубождането е много сложно изкуство. Ще се радвам да науча за основите на това учение.
Цибо:
Числата, съответстващи на космоса, започват с единицата и завършват с девятката. Единицата отговаря на небето, двойката отговаря на земята, а тройката - на човека Три пъти по три е девет.


В космоса има девет области. В човешко тяло всяка от трите (основни) части се разделя на още три и стават общо девет. Животът или смъртта на болния могат да се предвидят на нивото на всяка от тези части и да бъде лекуван различно във всяка една от тях.
Трите (основни) части на човека съответстват на горната, средната и долната част на тялото.
Горната част на тялото съответства на небето, средната - на земята, долната - на човека.
Всяка от тези три (основни) части, на свой ред, се подразделя на три:
1. Горната част на тялото, съответстваща на главата и небето, се разделя на:
- горна, съответстваща на артерията при слепоочието (небе)
- средна, съответстваща на двете бузи (земя)
- долна, съответстваща на меридиана, отиващ към ушите (човек).
2. Средната част, съответстваща на земята, се разделя на:
- горна, съответстваща на меридиана на белите дробове(небе)
- средна, съответстваща на меридиана на дебелото черво (земя)
- долна, съответстваща на меридиана на сърцето (човек)
3. Долната (основна) част, съответстваща на човека, се разделя на:
- горна, съответстваща на меридиана на черния дроб (небе)
- средна, съответстваща на меридиана на бъбреците (земя)
- долна, съответстваща на меридиана на далака (човек).
И така, в долната (основна) част небето е представено от черния дроб, земята - от бъбреците, а човекът -от стомаха и далака.
В средната (основна) част небето е представено от белите дробове, земята - от енергията на гърдите, а човекът - от сърцето.
В горната (основна) част небето е представено от енергията на главата, земята - от енергията на устните и зъбите, а човекът - от енергията на очите и ушите.
Гореизброените три основни части, умножени по три, съставляват общо девет части, съответстващи на деветте континента, каквито са петте органа (Джан), съхраняващи същността на човека, и четирите вътрешности (дебелото черво, тънкото черво, пикочния мехур, стомаха) охраняващи неговата същност. Всичките девет континента управляват човешката физиология, която е подчинена на духовния живот. Тези девет континента формират деветте енергийни резервоара. Ако петте органа заболеят, което е съпроводено с промяна в цвета на лицето, това е равнозначно на смърт.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Горната, съответстваща на главата и небето (основна) част се разделя на: а) горна или небесна част, съответстваща на слепоочната артерия (по която се движи енергията на меридиана Дзу Шао Ян (Жлъчен .мехур); 6) горна "земна" част, съответстваща на артериите на двете бузи (където се движи енергията на меридиана Дзу Ян Мин в точката дзюйляо - 3-та точка (на меридиана на Стомаха); в) горна "човешка" част, съответстваща на артериите, по които се движи енергията на Шоу Шао Ян в падината, разположена пред ушите.
2. Средната, съответстваща на земята (основна) част се разделя на: а) средна "небесна" част, съответстваща на меридиана Шоу Тай Ин (белодробната артерия или радиалната, съответстваща на радиалния пулс на "палеца", където се, намира точката тайюан, 9 Р), 6) средна "земна" част, съответстваща на меридиана Шоу Ян Мин (Дебело черво), разположена по меридиана на Дебелото черво в точката хегу (4 GI), в) средна "човешка" част, съответстваща на енергията на меридиана Шоу Шао Ин (сърце), разположена на сърдечната артерия в точката шън.мън (7 С).
3. Долната, съответстваща на човека (основна.) част, се разделя на: а) долна "небесна" част, съответстваща на енергията на меридиана Дзу Дзюе Ин (черен дроб), разположена на артерията на черния дроб; биенето й се усеща в района на срамната кост. При жените пулсът се изследва в точката тайчун (З F), 6) долна "земна" част, съответстваща на енергията на меридиана Дзу Шао Ин (бъбреци), разположена на артерията на бъбреците в точката тайси (З Р), в) долна "човешка" част, съответстваща на меридиана Дзу Тай Ин (далак), разположена на артерията на далака в точката дзимън (II точка от меридиана) Ако трябва да се изследва енергията на стомаха, пулсът се палпира в точката чунян (42 Е).
Император Хуанди:
Каква е същността на изкуството на иглотерапията в практиката?
Цибо:
Преди всичко, трябва да се определи физическото състояние на болния, т.е. дали е пълен или слаб. След това трябва да се хармонизира енергията му - да се разсее, ако е в излишък, да се стимулира - ако е в недостиг. Ако болният е пълен човек, иглата може да се забоде по-дълбоко и да се задържи за по-дълго време. Ако болният е слаб човек, необходимо е да се използват повърхностни и кратки убождания.
За да се разсее енергията, убождането се прави по посоката на движение на енергията, а за да се стимулира (тонизира) - в посока, обратна на движението на енергията. Преди да се изравни (потока) на енергията в меридианите, трябва да се успокоят болезнените точки. Каквито и да са заболяванията, (преди всичко) трябва да се направи изравняване на енергията.
Император Хуанди:
По какъв начин се прави прогноза дали болният ще продължи да живее или ще умре?
Цибо:
Когато болният е пълен човек и пулсът му е малък и слаб (което показва недостиг на енергия), и диша тежко - налице са признаци за сериозно заболяване. Ако болният е слаб човек и пулсът му е обширен (разлят) и има натрупване на енергия и пълнота в гърдите - това е признак за настъпваща смърт. Съответствието между (количеството) енергия и физическата конструкция на даден човек показва, че болният ще оздравее. Обратно, положението на болния е сериозно. Пълният дисбаланс на енергията в трите основни части на тялото (горната, средната и долната) говори за настъпваща смърт. При неправилен (неуравновесен) пулс в областта на "палеца" и "основата на китката" на двете ръце, когато ударите на пулса не се усещат едновременно (те са като две мотовилки) може да се говори за сериозно заболяване. Много силно нарушен ритъм на пулса също е белег за настъпваща смърт. Хлътналите очи са също признак за смърт.
Император Хуанди:
Как може да се локализира болестта по пулса?
Цибо:
Ако пулсът в някоя от трите (основни) части на тялото (в горната, средната или долната) е малък или обилен, бавен или дълбок в сравнение с другите пулсове (т. е. с пулсовете на другите части) - това е признак за заболяване.
Трябва да се натиска (достатъчно дълго) точката на стъпалото на болния, разположена на пет интервала (цуна) по-високо от глезена (т. е. близо до точката фейян (58 Y), разположена на 7 интервала по-високо от външния край на глезена. След това няколко пъти се почуква с другата ръка по външната част на глезена. Ако вълните от тези удари се уловят на разстояние 5 интервала (сякаш нещо пропълзява), това говори за добро здраве на болния. Ако вълната се усеща много силно, това е признак за заболяване на Ян. Ако вълната е много забавена, това е признак за заболяване на Ин. Ако тази вълна не преодолее разстоянието от 5 интервала (цуна), това е признак за настъпваща смърт.
При прекомерно отслабване на тялото и наличие на извратена енергия, това също е признак на смърт. Ако пулсът в средната (основна) част на тялото е рядък, това също е признак за настъпваща смърт. Наличието на "кукичкообразен" пулс, с прекъсване на всеки три удара показва, че болестта е локализирана във вторичните съдове.
(Както беше казано по-горе), тялото се дели на три части (горна, средна и долна), но в действителност те образуват едно цяло и затова и най-малкото нарушение в една от тях може да предизвика заболяване. Щом една от частите бъде нарушена, това веднага причинява заболяване. Ако са налице поражения едновременно в две от частите на тялото, това говори за сериозност на заболяването. Наличието едновременно на поражения и в трите части на тялото е смъртно опасно.
За да се определят патологичните пулсове, трябва много добре да се познават нормалните. При възприемането на пулс само на един орган, без наличие на енергията на стомаха - това означава смърт.
При пълно разсейване на енергията Дзу Тай Ян (Пикочен мехур), стъпалата на болния губят напълно тонуса си. След неговата смърт ще забележите, че очите му са изхвръкнали от орбитите си (изцъклили са се). Ако пулсът на трите части на тялото се характеризира с дълбочина, ако е малък и сякаш "увисва" (спира), това говори за инско заболяване - болният ще умре в полунощ. Ако пулсът в трите части на тялото е силен, "вихрообразен" (мятащ се) и учестен, това говори за янско заболяване - болният ще умре по пладне. Ако болният е сериозно поразен от фън, той ще умре през същия ден, но ако приеме малко вода - ще умре през нощта. При отслабнало тяло, болният може да умре дори при наличието на нормални пулсови характеристики. При наличие на следните характеристики, свойствени за нормалните пулсове, болният може да оздравее, т. е. не е задължително да умре:
а) силен, мятащ се и учестен пулс - признак за янско заболяване, или
б) дълбок, малък, "пърхащ" и прекъсващ пулс.
Но ако извън наличните характеристики за янски и ински тип заболявания, пулсът е и неправилен (нарушен) - болният непременно ще умре, като преди самата смърт ще му се гади.
Император Хуанди:
Как трябва да се лекуват болести, които не са смъртоносни?
Цибо:
Ако са засегнати конкретни меридиани, трябва да се бодат присъщите им точки. При поражение на вторичните съдове трябва да се спре кръвотечението чрез триъгълни игли в точките на вторичните съдове. Ако болестта "идва" от кръвта или за болния са характерни болки, трябва да се въздейства едновременно и върху точките на меридиана, и върху точките на вторичните съдове. Ако болестта е локализирана на нивото на "чудесните съдове" - трябва да се боде противоположната страна, т.е. да се боде дясната страна при наличието на болка в лявата и обратното. Ако извратената енергия се намира на скрити места (букв. "в ъгълчетата"), както например местата при хроничен ревматизъм - в този случай трябва да се бодат точките, разположени в ставните падини. При наличие на пълнота горе или пустота долу, трябва да се следва хода на меридиана, за да се "засече" мястото на спиране на енергията (там, където се намира възелът); трябва да се боде и предизвика кръвотечение в това място.
При изпъкване на очните ябълки (дори те да не са напълно изхвръкнали) може със сигурност да се говори за липсата на енергия Тай Ян. Пълно изцъкляне на очната ябълка говори за пълно изчезване или изтощаване на енергията Тай Ян.
При пустота на енергията Тай Ян трябва да се стимулират точките по кутрето, оставяйки иглата да стои забодена дълго време (т.е. на меридиана Шоу Тай Ян или Тънкото черво), а също така и в точката хоуси (З IG).

Глава Двадесет и първа
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МЕРИАИАНИТЕ И АРТЕРИИТЕ
Император Хуанди:
Могат ли движението на тялото и емоциите да влияят върху състоянието на пулса?
Цибо:
Да, страхът, гневът, преумората и травмите могат да влияят върху пулса. Например, ако човек е задъхан от бързо ходене или е бил много уморен, през нощта енергията на бъбреците му се изтощава и уврежда белите дробове. Точно в този момент извратената енергия е способна да ги "атакува". В резултат на спадането и изтощаването на енергията на черния дроб се поврежда далакът; с други думи, в този случай извратената енергия може да атакува далака. При изплашения човек, изпитващ силен страх, се изтощава енергията на белите дробове като се уврежда сърцето; в този случай извратената енергия може да атакува сърцето. Падането във вода може да доведе до изтощаване на енергията на бъбреците и костите; ако в този момент човек не се изплаши, енергията продължава да циркулира нормално; ако обаче се изплаши, извратената енергия може да се възползва от уплахата му и да атакува тялото. Затова, изследвайки болния, не трябва само да се палпира пулса му и да се отчете физическо му състояние, но да се вземе предвид и психическото му състояние.
Погълната храна се преобразува в енергетична субстанция и прониква в черния дроб. Оттук тази енергия се разпространява в мускулите, след това в сърцето, в артериите и меридианите и най-накрая в белите дробове. Белите дробове управляват енергията като цяло, благодарение на което тя циркулира навсякъде и храни кожата. От кожата енергията постъпва в шестте "вътрешни органа" (фу), след това в органите (Джан), където се натрупва в запас. Циркулацията на енергията трябва да се хармонизира; и най-малките нарушения могат да се регистрират в пулса на "палеца" на дясната китка на ръката в цункоу (наречена Устие на енергията). В резултат на изследванията могат да се дават прогнози относно живота или смъртта на болния.
Погълнатите напитки, преминавайки в стомаха, се превръщат в енергийна субстанция и достигат далака. Именно през далака продължава разпространението на енергията, извлечена от течностите. Оттук те се насочват към белите дробове в горната част на тялото и към пикочния мехур - в долната част. Накратко, извлечените от напитките енергетични субстанции се разпространяват по цялото тяло.
В този случай, ако пулсът Тай Ян доминира (над останалите пулсове), за болния е характерен задух, охлаждане на крайниците и усещане за повдигане на енергията към горната част на тялото. Всичко това са признаци за недостиг на инска енергия и излишък на янска енергия. Тези болни трябва да се лекуват чрез въздействие върху точките юй в долните крайници.
Ако преобладава пулсът Ян Мин -.това е признак за излишък на янска енергия. В този случай трябва да се разсее Ян и да се стимулира Ин, т.е. да се бодат точките юй на краката.
При доминиращ пулс Шао Ян над останалите пулсове, ние се сблъскваме с "разлято" биене на пулса на нивото "основа на китката"; в този случай също трябва да се бодат точките юй на краката.
При наличие на "мятащ" се пулс трябва точно да се изясни, за какво става дума - за пулс Шао Тай Ин (Тай Ин на ръката и на белите дробове) или за Дзу Тай Ин (Тай Ин на краката или на далака) Отсъствието на енергия в другите меридиани е признак за нарушение на енергиите на стомаха - това говори за нарушаване на енергията на трите ински меридиана. В този случай трябва да се въздейства в точките юй на долните крайници, стимулирайки янските и разсейвайки инските.
Събирането на янска енергия в горната част на тялото и събирането на инска енергия в бъбреците са нарушения, които ясно се проявяват в "подскачанията" на пулса. В тези случаи трябва да се въздейства върху точките на (основните) меридиани и на вторичните съдове, разсейвайки Ян и стимулирайки Ин.
Император Хуанди:
Какво бихте казали относно пулсовете Тай Ян, Шао Ян и Ян Мин?
Цибо:
Пулсът Тай Ян е повърхностен; пулсът Шао Ян е плъзгащ се и не се отличава с пълнота (обилност), пулсът Ян Мин е разлят и повърхностен. "Мятащия се" (бурен) пулс Тай Ин предизвиква усещане както при поставянето на ръката върху кожата на ударен барабан - с други думи, този пулс вибрира, но едновременно с това създава впечатление, че нещо му пречи да вибрира нормално, т.е. сякаш се бори с нещо, сякаш нещо му се съпротивлява.
При натрупване на енергиите в бъбреците пулсът ще бъде много дълбок и въобще няма да е повърхностен.

Глава Двадесет и Втора
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИИТЕ НА ОРГАНИТЕ (РЕЗЕРВОАРИТЕ НА ЕНЕРГИЯ) И СЕЗОНИТЕ НА ГОДИШНИЯ ЦИКЪЛ
Император Хуанди:
Говори се, че при изследване на болния трябва да се отчита неговото физическо състояние, сезоните на годината и петте царства. Не може ли да се даде детайлно обяснение на всичко това?
Цибо:
Петте царства са - Метал, Дърво, Вода, Огън и Земя. Когато разбирате добре тези понятия, можете да дадете относителна прогноза за живота или смъртта на болния и за относителната излечимост или неизлечимост на неговото заболяване; (благодарение на това) може да се оцени силата на енергията на неговите пет органа и дори да се предвидят моментните подобрения или влошавания в хода на болестта.
Черният дроб съответства на пролетния сезон и на Дървото. За неговото лечение трябва да се бодат точките по меридианите на черния дроб и жлъчния мехур. Симптомите за нарушения (дейността) на черния дроб са контракциите и спазмите на мускулите; за облекчение (на състоянието му) трябва да се предписват медикаменти със сладък вкус.
Сърцето съответства на лятото или на Огъня. За неговото лечение трябва да се бодат точките по меридианите на сърцето и тънкото черво. Признаци за нарушение на сърдечната дейност са умората и астеничния синдром; за "покачване" на разсеяната енергия на сърцето, трябва да се предписват медикаменти с парещ (лют) вкус.
Далакът съответства на края на лятото (сиромашко лято) и на Земята. За лечението на далака трябва да се бодат точките по меридианите на далака и стомаха. Тъй като далакът страда от излишък на влажност, за неговото загряване трябва да се взимат медикаменти със солен вкус.
Белите дробове съответстват на есента и на Метала. За тяхното лечение трябва да се бодат точките по меридианите на белите дробове и дебелото черво. При поражение на белите дробове у болния възникват усещания, сякаш енергията е изпълнила горната част на тялото му; за премахването на това усещане трябва да се приемат фармацевтични препарати с кисел вкус.
Бъбреците съответстват на зимата и Водата и за тяхното лечение трябва да се бодат точките по меридианите на бъбреците и пикочния мехур. Бъбреците страдат при излишък на сухост и за тяхното овлажняване трябва да се взимат медикаменти с горчив вкус.
Когато заболее черният дроб, болния или ще се излекува през лятото, или (ако това не е станало) неговото състояние ще се влоши през есента. Но ако не умре през есента, той ще издържи до зимата. При поражения на черния дроб болният се чувства най-добре в началото на деня, след обяд настъпва влошаване на състоянието му, но в полунощ болката отново утихва. За неговото стимулиране се предписват медикаменти със сладък вкус, а за неговото "разсейване" - с кисел.
При поражения на сърцето ако болният не е излекуван в края на лятото, неговото състояние ще се влоши през зимата. Но ако не умре през зимата, той ще издържи до пролетта. Болният от сърце се чувства най-добре по обяд. Неговото състояние се влошава в полунощ, но болката утихва през деня. За стимулиране се предписват медикаменти с лют вкус, а за разсейване - с горчив вкус.
При заболяване на далака болният трябва да се излекува през есента; ако това не стане, неговото състояние ще се влоши през пролетта. Ако той не умре през пролетта, ще издържи до лятото. При заболяване на далака болният се чувства най-добре по залез; по изгрев състоянието му се влошава, но след обяд болестта отстъпва. За стимулиране трябва да се предписват медикаменти със солен вкус, а за разсейване - със сладък.
При заболяване на белите дробове болният трябва да оздравее през зимата. Ако това не стане, през лятото неговото състояние ще се влоши. Ако не умре през лятото, той ще издържи до края на лятото. Подобни болни (с поражения в белите дробове) се чувстват най-добре по обяд; в края на деня състоянието им се влошава, но в полунощ болестта отстъпва. За стимулиране се предписват медикаменти с кисел вкус, а за разсейване - с лют.
При заболяване на бъбреците ако болният не оздравее през пролетта, през лятото неговото състояние ще се влоши; но ако остане жив през лятото, ще издържи до есента. Болният от бъбреци се чувства най-добре в полунощ. По обяд болката утихва, докато в останалата част от деня се чувства по-зле. За стимулиране се предписват горчиви медикаменти, а за разсейване - солени.
При "нападение" на извратената енергия върху някои от органите, тя придобива най-голяма сила през този сезон, в който този орган се намира в най-голяма дисхармония с органа, "съответстващ на дадения сезон". Оздравяването настъпва в момент (период) на съответствие между сезона и органа. Влошаването на болестта настъпва в момента, когато поразеният орган не е способен да надделее над "доминиращия" (преобладаващ по отношение на "господстващия",) сезон. Болестта продължава през сезона, в който "царства" органът, "съхармоничен" с поразения орган.
Във всеки случай, в желанието да се предвиди момента на смъртта на болния, трябва, с оглед на изказаните по-горе съображения, да се изучи много добре неговия пулс.
Симптомите за заболяване на черния дроб са болки отстрани на тялото и в долните части на корема и повишена раздразнителност. При наличието на "пуст" или черен дроб, се наблюдава намаляване на остротата на зрението и слуха и тъга - в този случай трябва да се бодат точките по меридианите на жлъчния мехур и черния дроб. При наличието на "смутена" енергия се отбелязват болки в главата, глухота, подпухване на бузите; в този случай трябва да се разсеят точките (на меридиана) на черния дроб, тъй като черният дроб винаги има повече кръв, отколкото енергия, а жлъчният мехур - повече енергия, отколкото кръв.
Симптомите за болно сърце са следните — болка в гърдите, пълнота в областта на ребрата, болки встрани на тялото и в гърба, болки в раменете, лопатките, и от вътрешната страна на ръцете. При наличие на пустота ще се наблюдава издуване на гърдите и корема; могат да се отбележат и болки в поясната област, ирадииращи към страничните части на тялото. В тези случаи трябва да се бодат точките по меридианите на тънкото черво и сърцето.
Заболяването на далака се характеризира със следните симптоми - чувство на тежест в тялото, атония на мускулите, затруднено ходене (свързано с общото отслабване на организма), болки в стъпалата на краката. При наличие на пустота се наблюдава издуване на корема, съпроводено с къркорене, диария и затруднения в храносмилането. В този случай трябва да се бодат точките по меридианите на стомаха и далака, давайки предпочитание на тези, които лесно се разкървавяват.
Симптомите за заболяване на белите дробове са следните - кашлица, затруднено дишане и усещане, че енергията затопля горната част на тялото, болки в раменете и гърба, обилно потене и болки в краката, разпространяващи се от ханша към стъпалата. При наличието на пустота се забелязват - затруднено дишане (при вдишване), понижаване на остротата на слуха и постоянна сухота в гърлото. Трябва да се бодат точките по меридианите на белите дробове и дебелото черво.
Симптомите за заболяванията на бъбреците са следните - издуване на корема, подпухване на краката, кашлица със задух, чувство за тежест в тялото, нощно изпотяване, страх от течение. При наличие на пустота към това се добавят - болки в гърдите, болки в корема и въобще в долната му част, чувство за изстиване на ръцете и краката. Като правило болният е постоянно тъжен. Необходимо е да се бодат точките по меридианите на бъбреците и пикочния мехур и особено тези, които могат да кървят.

Глава Двадесет и трета
ПЕТТЕ ЕНЕРГИИ
Симптомите за нарушения в циркулацията на енергията за отделните органи са следните:
За сърцето - въздишки; за белите дробове - кашлица; за черния дроб - несвързаност на речта (и мисленето); за далака - често преглъщане; за бъбреците - прозяване и кихане; за корема - прилошаване и издигане на енергията в горната част на тялото; за тънкото и дебелото черво - диарии; за тройния нагревател - нарушаване на равновесието между органичните течности; за пикочния мехур - анурия и напикаване; за жлъчния мехур -пристъпи на гняв.
Сърцето не обича топлината, дробовете - студа, черният дроб не обича фън (зловредния вятър), далакът не обича влажността и бъбреците не обичат сухотата.
Петте органа (Джан) преобразуват енергийните субстанции в различни течности - сърцето изработва потта, белите дробове - слузта, черният дроб - сълзите, далакът - слюнката и бъбреците - отделянето (на урина).
Лютивите, остри видове храни, подходящи за белите дробове, са способни да разсейват енергията, но при различните нарушения на циркулацията на енергията не трябва да се поема храна от "лютиви" продукти.
Солените видове храни (подходящи за бъбреците,) могат да разсейват кръвта, но не се препоръчва да се поглъщат твърде много солени храни при различни болести, предизвикани от лоша кръв.
Горчивите видове храни са способни да предизвикват повръщане, затова при наличието на гадене не се препоръчва да се консумират твърде много горчиви храни.
Сладките храни (подходящи за далака) са способни да разсейват съединителната тъкан, затова при наличието на нарушения на съединителните тъкани не се препоръчва приемането на твърде много сладки храни.
Киселата храна (подходяща за черния дроб) спомага за разсейването на енергията в мускулите и затова при наличието на заболяване в мускулите не трябва да се приемат твърде големи количества кисела храна.
При проникване на извратената енергия в (системата) Ян, за болните е характерно умопомрачение (побъркване); при проникване на извратената енергия в (системата) Ян, тя предизвиква атония и болки. Ако вместо да са в хармония една с друга, инската и янската енергия се борят помежду си, болните проявяват признаци на възбуда или дори на безумие. При проникване на инската енергия в янската болният не може повече да разговаря, при проникване на янската енергия в инската, болният е необикновено спокоен. Ако янската енергия напусне инската, тогава болният отново проявява възбуда. В този случай, ако у болният през пролетта се наблюдава "есенен" пулс, през лятото - "зимен", в края на лятото (сиромашкото лято) - "пролетен", през есента - "летен", а през зимата - пулса на "сиромашкото" лято, това са все симптоми, че Ин напуска Ян - ситуацията е сериозна.

Глава Двадесет и четвърта
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КРЪВТА И ЕНЕРГИЯТА, МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БОЛНИЯ И НЕГОВАТА ПСИХИКА
Тай Ян винаги има повече кръв, отколкото енергия.
Шао Ян обикновено има повече енергия, отколкото кръв.
Ян Мин обикновено има много кръв и енергия.
Шао Ин обикновено има повече енергия, отколкото кръв.
Дзюе Ин обикновено има повече кръв, отколкото енергия.
Тай Ин обикновено има повече енергия, отколкото кръв.

Относно съответствията на ински и янски меридиани.
За краката (стъпалата):
Дзу Тай Ян (пикочен мехур) с Дзу Шао Ин (бъбреци),
Дзу Шао Ян (жлъчен мехур) с Дзюе Ин (черен дроб),
Дзу Ян Мин (черен дроб) с Дзу Тай Ин (далак).

За ръцете (китките) :
Шоу Тай Ян (тънко черво) с Шоу Шао Ин (сърце),
Шоу Шао Ян (тройния нагревател) с Шоу Дзюе Ин (перикарда)
Шоу Ян Мин (дебело черво) с Шоу Тай Ин (Бели дробове)
При лечение на болния трябва да се знаят тези съответствия между янските и инските меридиани на стъпалата и китките на ръцете. Преди всичко трябва да се предизвика крьвотечение (в точките) за да се изгони болката и след това трябва да се определи дали даденият меридиан се намира в състояние на пълнота или пустота. В случай на пустота трябва да се стимулира, а в случай на пълнота - да се разсее.
Наличието на психически страдания в отсъствие на физически е признак за поражение на меридианите - в този случай трябва да се използват игли и мокса (обгаряне).
Отсъствието и на физически, и на психически страдания говори за поражения в съединителната тъкан - в този случай се използва потупване с камък.
Наличието на физическо страдание в отсъствието на психическо показва поражение в мускулите, чието лечение се осъществява чрез налагане с топли компреси (лапи).
Едновременното присъствие на физически и психически страдания показва необходимостта от лечение с фармакологични препарати.
При "затварянето" на меридианите (т.е., когато енергията повече не циркулира по тях, във връзка с което за болния е характерна атония в отделните участъци на тялото) трябва да се използва масаж и се предписват фармакологични препарати или медикаменти.
Необходимо е да се боде:
Ян Мин, за да се разсее енергията и кръвта,
Тай Ян, за да се разсее лошата енергия на кръвта,
Шао Ян, за да се разсее енергията на лошата кръв,
Тай Ин, за да се разсее енергията на лошата кръв,
Шао Ин, за да се разсее енергията на лошата кръв,
Дзюе Ин, за да се разсее лошата енергия на кръвта.

Глава Двадесет и пета
ПЕТ ПРЕАПИСАНИЯ ПРИ ПРАКТИКУВАНЕТО НА ИГЛОТЕРАПИЯТА
Император Хуанди:
При наличие на някакво заболяване у човека, понякога е трудно да се определи причината за него. Но колкото повече се забави лечението, толкова повече болестта се усложнява. Винаги ли може да се излекува човек с иглотерапия?
Цибо:
Не, има случаи, когато човек не може да бъде излекуван с методите на иглотерапията. Например, когато болният вече не може да говори - белите дробове са твърде дълбоко наранени. Непрекъснатото гадене поразява твърде тежко стомаха. При наличието на подобни симптоми, лекарят вече не може да направи нищо за болния.
Ако искате да използвате за лечение метода на иглотерапията, необходимо е добре да запомните следните пет предписания:
1. Трябва да лекувате "съществото" на болния.,
2. Трябва да лекувате неговото физическо тяло.
3. Трябва да владеете изкуството за предписване на фармацевтични препарати, включително токсичните.
4. Трябва добре да знаете (необходимите) размери (дължини) на иглите и камъните за потупване и начините за използването им в отделните случаи.
5. Трябва да имате добри познания относно енергията, кръвта, "органите и вътрешностите" (Джан и Фу).
Обикновените лекари могат само да стимулират при пустота и да разсейват, в случай на пълнота, но това е “занаятчийска работа".
Император Хуанди:
Какво означава "да лекуваш съществото" на болния?
Цибо:
За да се лекува "съществото", трябва да се познава законът на Небето и Земята, да умееш да регулираш енергията в съответствие с четирите сезона, различните поражения на органите и да умееш да изследваш пулса преди да се пристъпи към бодене. Преди да се изгони извратената енергия от съединителната тъкан и мускулите, трябва първо да се изгони от "вътрешността". Съществуват пет вида пълнота, която трябва веднага да се разсее и пет вида пустота, при наличието на която е забранена иглотерапията. Също така трябва да се умее да се боде само в полезното време и преди болестта да се засили. Също така трябва да се концентрира цялото внимание върху развитието на заболяването. При стимулиране трябва да се изчака, докато енергията достигне иглата и едва тогава да се извади. При разсейване трябва да се изчака нагряването на иглата, преди да се изтегли. Освен това, необходимо е умението да се реши еднозначно как трябва да се боде - дълбоко или повърхностно.

Глава Двадесет и шеста
ИЗКУСТВОТО АКУПУНКТУРА
Император Хуанди:
Какви са основните закони в изкуството на акупунктурата?
Цибо:
Трябва да се спазват законите на небето и земята. При иглотерапията трябва да се имат предвид слънцето, луната, звездите, четирите сезона и всички енергии в природата. Боденето е необходимо тогава, когато енергията на природата е в равновесие. В топло и ясно време кръвта на човек тече бързо - енергията е повърхностна (намира се на повърхността). В студено и облачно време кръвта тече по-бавно - енергията е по-дълбоко.
При нарастваща луна се засилва интензивността (движението на енергиите и кръвта). При пълна луна енергията и кръвта достигат максимална активност, а при старееща луна - интензивността (движението) на кръвта и енергиите спада. Необходимо е непрекъснато да се балансират кръвта и енергията с еволюцията на енергиите в природата. Не трябва да се боде в твърде студено време, не трябва да се "разсейва" по новолуние, да се стимулира при пълнолуние и да се боде при старееща луна.
Великият майстор умее да наблюдава всички тези явления в природата; той може да вижда невидимото. Извратената енергия не може да се види в момента, когато атакува тялото на човека, но великият майстор умее да провежда лечението преди тя да се преобразува в болест, благодарение на изследването на пулса. "Тесният специалист" може да лекува само "проявената" болест -той не е способен да открие нарушенията (в организма,) чрез изследването на пулса и наблюдението на симптомите.
Император Хуанди:
Кога енергията трябва да се стимулира и кога да се разсейва?
Цибо:
Трябва да се разсейва тогава, когато енергията започне да достига пълнота, т. е. в периода на изпълването на лунния сърп, когато слънцето започва да сгрява земята. Необходимо е иглата да се въвежда и завърта с началото на вдишването и бавно да се изважда с началото на издишването. За стимулиране трябва просто да се достигне повърхностната енергия на кожата, иглата да се вкарва в началото на издишването и да се изважда в началото на вдишването, като при това се боде в точката ик.

Глава Двадесет и седма
ЗА ИЗВРАТЕНИТЕ (РАЗВАЛЕНИТЕ) ЕНЕРГИИ
Император Хуанди:
Разяснихте ми какво представляват пустотата и пълнотата на енергията - при наличието на пълнота или пустота в едната половина на тялото, енергийните точки хармонират с другата страна; при наличието на пълнота или пустота "горе", те се уеднаквяват и долу. При наличието на пустота се стимулират, а при наличието на пълнота се разсейват. Стимулира се в точките ин и се разсейва в точките юй. Но всичко това се отнася за случаите на "смущение" (т. е. нарушение на нормалния поток) на енергията и не се отнася за случаите на лечение (на последствията) на проникналата отвън развалена енергия. Бих искал да знам, как изглеждат болните, когато развалената енергия "атакува" техните меридиани?
Цибо:
Мъдреците сравняват човека с мирозданието (букв. "природата") - на земната повърхност има водни потоци, човекът има меридиани и артерии. В хубаво време реките се характеризират със спокойно течение, в студено време те замръзват; в топло време водата в тях се нагрява, а в дъждовно време бушува. Същото е и при човека -развалената енергия атакува меридианите и артериите в хладно време и те замръзват, в хубаво време (енергийните точки) се отличават със спокойни течения, в горещо - се нагряват, а в бурно - се вълнуват. При нападение на фън, бури и урагани върху меридианите и артериите лъчевият пулс силно се активира, става последователно ту обширен (обилен) ту малък, подобно на духащ вятър. Обилният (обширният) пулс говори за това, че организмът е атакуван от фън. Малкият (слабият) пулс говори за това, че фън се е успокоил. Фън е способен непредсказуемо да напада Ин и Ян, но когато лекарят узнае за неговото нападение като изследва пулса, той трябва максимално бързо да прегради пътят му. За целта трябва да го разсее, вкарвайки иглата в началото на вдишването, като после я оставя дълго време в тялото на болния. Разсейването е необходимо, за да не може извратената енергия да се разпространи из цялото тяло. По време на вдишването, иглата трябва да се върти, но това не трябва да се прави преди в нея да дойде енергия; след това, при издишване, тя леко се изтегля. В края на издишването тя се изважда окончателно; по този начин извратената енергия се прогонва - това се нарича разсейване.
Император Хуанди:
Какво трябва да се прави при стимулиране?
Цибо:
В началото трябва да се напипа (палпира,) търсената точка, след това точката, която трябва да се боде се масажира в посока по течението на енергията, след това тя се натиска, сякаш искаме да я разсеем, и след това се масажира в посока, обратна на потока на енергията. Кожата трябва да се потупа, за да се възбуди; може също да се търка и почесва, за да мине енергията през нея. Когато накрая се прави убождането, трябва да присъства енергията в тялото. Иглата се забожда в края на издишването и се оставя там дотогава, докато не дойде енергията; иглата се изважда с началото на вдишването и след това дупката, направена от иглата, се "запушва". С други думи, (вратата на) точката се затваря, натискайки я с палец на мястото на убождането. Това се нарича стимулиране.
Император Хуанди:
Как може да се забележи извратената енергия?
Цибо:
Напускайки вторичните съдове и преминавайки през мускулите, тя отива в меридианите; на този етап извратената енергия още не се е адаптирала - тя се движи накъдето иска, още не е фиксирана. Затова трябва да се използва този момент и да се прегради пътят й, защото не трябва да се разсейва тогава, когато набере пълна сила. В този момент енергията на тялото ще бъде отслабена и ще е в състояние на най-малко съпротивление, предизвикано от действието на тази извратена енергия. От друга страна, ако разсейването се направи в момент, когато извратената енергия си е отишла, това също може да навреди на организма. Трябва да се боде в момента, когато извратената енергия започне да атакува тялото; не трябва да се боде в този момент, когато тя набере максимална активност, нито в момента, когато си отива.
Император Хуанди:
Какво трябва да се прави в момента, когато извратената енергия започне да атакува тялото на човека - да се стимулира или да се разсейва?
Цибо:
Първоначално трябва да се разсейва. При разсейването трябва бързо да се извади иглата, защото тази извратена енергия може да бъде сравнена с отново пристигнал гост, нямащ фиксирано, постоянно място на обитаване. В този момент можем да я управляваме както поискаме. Убождаме по такъв начин, че да възникне кръвотечение в точката и тогава болният може да бъде излекуван моментално."
Император Хуанди:
Какво трябва да правим в случаите, когато извратената енергия (фън) и енергията на тялото се сблъскат една с друга, а не може да се регистрира активиране на пулса?
Цибо:
Необходимо е да се изследват пулсовите характеристики и да се хармонизира енергията в меридианите. Владеенето на пулсовата диагностика предполага умение да се различава дали извратената енергия е проникнала в този или онзи меридиан или не е (и къде се намира), отляво или отдясно, отгоре или отдолу.
Лъчевият пулс в "палеца" съответства на небесата -горната част на тялото, "бариерата" съответства на земята или средната част на тялото, "основата на китката" съответства на човека - долната част на тялото. За да се хармонизира енергията в меридианите, достатъчно е да се хармонизира меридиана на стомаха - в този случай се успокояват и всички останали и болният получава облекчение.

Глава Двадесет и осма
ЗА ПЪЛНОТА ТА И ПУСТОТАТА
Император Хуанди:
Какво означава пълнота и пустота?
Цибо:
Извратената енергия е силна енергия, пораждаща пълнотата. Затова извратената енергия е еквивалент на пълнотата. При нападение на извратената енергия тялото отслабва, става пусто. По такъв начин (обезсилената) енергия на тялото е еквивалентно понятие за пустота.
Император Хуанди:
Какво трябва да се прави в случаите, когато меридианите и вторичните съдове (Дзин и Ло) са в пълнота?
Цибо:
В подобни случаи лъчевият пулс в района на палеца става неспокоен и възбуден, а в района на основата на китката бавен. На болния трябва да се прилага иглотерапия. Ако в този момент пулсът е "плъзгащ" се, това е нормално. Това е признак, че кръвта и енергията са силни; ако пулсът е неравномерен - това е признак, че енергията и кръвта са слаби.
Император Хуанди:
Какво трябва да се прави в случаите, когато във вторичните съдове се забелязва недостиг на енергия, а в меридианите - излишък?
Цибo:
Наличието на подобни симптоми у болния през пролетта и есента не свидетелстват за сериозно заболявания; обратно, през есента и зимата са признак за наличието на тежко заболяване. Наличието на такива симптоми заедно с температура (треска), повърхностен и неравномерен пулс, показват смърт. Ако пулсът е обширен rазлят, "съпротивляващ се", неотстъпчив, "свит" (при това лъчевия пулс в района на палеца ще бъде неравномерен), и при това тялото на болния подпухва, включително ръцете и краката - това е смърт; в отсъствие на подпухвания в ръцете и краката положението не е сериозно. Ако при младежи, поразени от янски заболявания, се открива "свързан" (висящ) и малък пулс, заедно с охлаждане на ръцете и краката - това е смърт; но ако частите на тялото имат нормална температура - няма опасност за живота им.
Ако при младежи, поразени от янски заболявания, предизвикани от въздействието на извратена енергия, се забелязва задух и дишане с горната част на гърдите, свързано с повдигане на раменете нагоре при вдишване (което винаги говори за сериозно заболяване) и с разлят и пълен, но не много ускорен пулс, тези болни ще оживеят; наличието на "мятащ" се (променлив,) и "свит" пулс показва смърт.
Големината на температурата заедно със силни кръвотечения и изтощаващи диарии също показват смърт.
При наличие на психични заболявания (умопобъркване, свързано с хипертония), когато пулсът е обширен и плъзгащ се, заболяването ще отмине само в течение на голям или по-малък период от време; при наличие на мятащ се и неотстъпчив пулс - болестта е неизлечима.
Император Хуанди:
Какво трябва да се прави, когато в меридиана има недостиг от енергия, а във вторичните съдове тя е в изобилие?
Цибо:
В този случай инският пулс е в района на палеца, а янският - в основата на китката, което е нормално за есента и зимата, но съвършено ненормално за пролетта и лятото и свидетелства за сериозността на ситуацията. В първия случай се бодат инските меридиани и се използва мокса (обгаряне) в янските меридиани. Във втория случай се бодат янските меридиани и се обгарят инските меридиани.
Ако енергията на лъчевия пулс в района на палеца и основата на китката е еднакво отслабнала, това се нарича "двойна слабост", тъй като на пулса на палеца съответства енергията, а на пулса на основата па китката -кръвта. Ако въпреки това пулсът е плъзгащ се (хуа), това не е особено опасно, защото е признак, че енергията на стомаха е (достатъчно) активна; неравномерността на пулса говори за тежкото положение на болния.
Император Хуанди:
А какво можете да кажете за положението на болния, в което се забелязва много пълен (обилен) пулс поради извратена енергия, заедно с ледено студени крайници и "горяща в огън" глава?
Цибо:
"В този случай пулсът е янски в района на палеца, и ински в района на основата на китката, което е нормално за пролетта и лятото, но е ненормално за есента и зимата. В този случай трябва да се бодат точките на засегнатия меридиан.
Що се отнася до наследствените заболявания, те могат да бъдат отстранени при наличието на обширен и пълен пулс; дори и в случай, когато са сравнително нови, но ако при подобни стари заболявания пулсът е малък, "свързан" и "неотстъпчив", тези болести не могат да се излекуват. "
Император Хуанди:
Какви са правилата на иглотерапията, свързани с годишните сезони?
Цибо:
През есента енергията е повърхностна и трябва да се бодат точките дзин-изток от меридианите и точките на вторичните съдове. През лятото се бодат точките юй на тялото. През есента се бодат точките на шестте вътрешности, т. е. точките хе, които са - за корема (36 Е) - дзусанли, за дебелото черво - шандзюйсюй (37 Е), за тънкото черво - сядзюйдсюй (39 Е), за тройния нагревател - вейян (39 V), пикочен мехур - вейджун (40 V), жлъчен мехур - янлинцюан (34 VB).
През зимата, освен при студен и топъл абсцес, е по-добре да се прилагат фармацевтични препарати, а не акупунктура, тъй като в тези случаи трябва да се лекува бързо, без да се губи нито секунда. В началния стадий на формирането на абсцеса, т. е. тогава, когато той започва да се отразява на пулса, трябва да се бодат точките на меридиана Шоу Тай Ин (Белите дробове) в посока на подмишничните падини. Трябва да се боде три пъти по ред, така че убодената точка да изглежда като пришка. Освен това трябва да се убоде два пъти точката, разположена встрани от радиалната артерия на лявата китка. Точката се казва жънин, тъй като в този момент заедно със смутената енергия и на белите дробове им е нужна енергия. При наличие на абсцес в самата подмишнична ямка трябва да се бодат точките на меридиана Дзу Шао Ян (Жлъчен мехур) пет пъти поред, а при липса на облекчение - точките дзянши (5 МС) и три пъти подред - точките чидзъ (5 Р). Ако абсцесът възникне внезапно и е съпроводен от болки в тялото, трябва да се бодат точките юй в меридианите.
При внезапно издуване на корема, което показва пълнота в корема, трябва да се бодат мо-пункт (Вестител), разположени в точките джиджън (71 G), пет пъти подред, и точката юй на бъбреците (шъншу, 23 V), използвайки остра и кръгла игла.
В случаите на холера също трябва да се боде точката юй на бъбреците (шъншу, 23 V) пет пъти подред и всеки път по-дълбоко, сякаш преследваме (бягащата точка), стараейки се да я хванем, а също - точките вейшу (21Y) три пъти подред и всеки път по-дълбоко, като не изваждаме иглата, за да я стимулираме.
В случай на епилепсия трябва да се разсее пет пъти меридиана на белите дробове, меридиана на пикочния мехур - пет пъти, меридиана на сърцето - един път, меридиана на стомаха - един път и три пъти точката гуан-мин (37 VВ), разположена на пет цуна по-високо над глезените.

Глава Двадесет и девета
ЗА МЕРИДИАНИТЕ ТАЙ ИН И ЯН МИН
Император Хуанди:
Меридианът Тай Ин е свързан с меридиана Ян Ми. Защо при поражение на някой от тях симптомите са различни?
Цибо:
Тай Ин съответства на Ин, а Ян Мин съответства на Ян. Всеки един от тези меридиани може да бъде както в състояние на пълнота, така и в състояние на пустота. (Но) енергията на "извратения" вятър може да нанесе поражение само върху един от двата и по тази причина срещаме различни симптоми. Меридианът Ян Мин съответства на Ян и небесната енергия, той управлява външната сфера на тялото. Меридианът Тай Ин съответства на Ин, на земната енергия и управлява вътрешната част на тялото. При поражение на янския меридиан извратената енергия достига до "шестте вътрешни органа" (фу), а при поражение на инския меридиан - до петте органа (Джан). В случая, когато извратената енергия нападне шестте вътрешности, характерна за болния е повишената температура, безпокойството (не може спокойно да лежи в леглото си), възможно е и наличието на затруднено дишане. В случай, че извратената енергия порази петте органа, характерни симптоми при болния са пълнота и диарии. В качеството на извратена енергия, която поразява Ян, обикновено влиза фън (вятърът), а в качеството си на извратена енергия, атакуваща Ин, обикновено влажността. Ин започва (да изтича) от ходилата, качва се към главата, а оттук минава в ръцете, като завършва в пръстите. Ян започва от пръстите на ръцете, минава през главата и се спуска към ходилата. Затова в случай на атака на фън, оплакванията винаги започват от горната част на тялото, а при атака на влажността оплакванията започват от долната му част.
Император Хуанди:
Защо при поражение на далака ръцете и краката на болния сякаш се парализират (обездвижват)?
Цибо:
Причината за това е в енергията на стомаха, разпределяща енергията за четирите крайници или далакът, управляващ стомаха. При поражение на далака от извратена енергия стомахът вече не успява да разпространи енергията си към ръцете и краката - затова те изглаждат като парализирани.
Енергията на далака и на стомаха не са подчинени на четирите годишни сезона. Те се намират в непрекъсната активност през цялата година.
Далакът и стомахът са в тясно сътрудничество един с друг. Далакът съответства на трите Ин, тъй като управлява енергията и на още два други ински меридиана (на Бъбреците и Черния дроб). Стомахът е майка на петте органа и шестте вътрешности и управлява енергията на трите янски меридиана.

Глава Тридесета
ЗА ЯН МИН
При поражение на Ян Мин, болният се страхува от температура (трудно понася температура), не познава заобикалящите го; понякога има задух, изпитва желание да си свали дрехите, да избяга, да влезе някъде (да се изкачи нагоре), започва да пее като луд. Може също да започне да оскърбява родителите или родствениците си. Всички тези симптоми са признак за излишък на Ян.

Глава Тридесет и първа
ЗА ТРЕСКАТА
Треската обикновено е следствие от простуда. Първо бива поразен меридианът Тай Ян (Тънкото, черво и Пикочния мехур). Меридианът Тай Ян е свързан с точката фънфу (16 VG), обединяваща меридианите на Пикочния мехур, прекрасния съд Ян Вей и "управляващия" съд Ду Май. Последният е наречен така, защото управлява Ян на цялото тяло. Енергията на меридиана Тай Ян започва (да се заражда) в точката цинмин (IV). Тази точка управлява цялата янска енергия. Ако простудата поразява само Ян, дори при наличието на висока температура болният се намира вън от опасност за живота. Но ако студът атакува едновременно и Ян и Ин, болният неминуемо изпада в смъртно опасна ситуация.
Когато студът атакува само Ян, през първия ден биват поразени меридианите Тай Ян (на Пикочния мехур и Тънките черва). Характерни за болния са болки в главата и шията, областта на кръста и гръбначния стълб са схванати и в тях възниква чувство за "разбитост". На втория ден започва засягане на меридианите Ян Мин (Дебело черво и Стомах). Тъй като тези меридиани минават близо до очите и носа, у болният се развива температура (треска), съпроводена с болки в очите и пресъхване на лигавицата на носа; болният е възбуден и сънят му е неспокоен.
На третия ден биват поразени меридианите Шао Ян (Тройният нагревател и Жлъчния мехур). (И тъй като) тези меридиани минават встрани на тялото, близо до ушите, за болния са характерни болки в ушите, страничните части на тялото, гърдите и влошаване на слуха.
На този етап от заболяването са налице поражения във всички янски меридиани, но вътрешните органи все още не са засегнати. Болният може да се излекува, ако се изпоти хубаво. В противен случай на четвъртия ден от разболяването болестта атакува инските меридиани, започвайки с Тай Ин (Бели дробове, Далак). И тъй като тези меридиани минават през корема и оттам се насочват към горната част на гръдния кош, характерни симптоми са издуване на корема и сухост в горните дихателни пътища.
На петия ден болестта преминава в меридианите Шао Ин (на сърцето и бъбреците). Тъй като тези меридиани преминават през гърдите към езика, чрез вторичния канал на меридиана на Бъбреците, свързан с точката лянцюан (23 VG), характерно за болния е пресъхване на устата и езика и чувство за силна жажда.
На шестия ден болестта преминава в меридиана Дзюе Ин (Перикарда и Черния дроб). Тъй като по своя път тези меридиани минават през половите органи, за болния са характерни оплаквания в тези части на тялото, а торбичката на тестисите може да се свие.
В този етап от заболяването има поражение на трите Ян меридиана, на трите Ин меридиана, на шестте "вътрешности" и на "петте органа". Не функционират нито кръвта, нито енергията и това сочи смърт.
Но ако, както споменахме по-горе, янските и инските меридиани не са поразени едновременно, а един след друг, и ако на болния е определено правилно лечение, тогава могат да се наблюдават следните симптоми:
На седмия ден меридианите Тай Ян се успокояват, болките в главата и шията на болния намаляват.
На осмия ден се успокояват меридианите Ян Мин, температурата спада.
На деветия ден се успокояват меридианите Шао Ян, болният започва да чува по-добре.
На десетия ден се успокояват меридианите Тай Ин. У болния се появява апетит.
На единадесетия ден меридианът Шао Ин се успокоява - болният вече не изпитва силна жажда.
На дванадесетия ден меридианът Дзюе Ин се успокоява - торбичката на тестисите се отпуска и скоро болният ще бъде напълно здрав
За да се постигне оздравяване, болният трябва да се изпоти през първите три дни, а на четвъртия ден да се направи така, че да се разслаби.
Император Хуанди:
Какви са симптомите при едновременно поражение на меридианите Ин и Ян?
Цибо:
При едновременно поражение на меридианите Тай Ян и Шао Ин за болния първия ден са характерни болки в главата, сухота в устата и пълнота в цялото тяло.
При едновременно поражение на меридианите Ян Мин и Тай Ин за болния през втория ден са характерни пълнота в областта на корема, загуба на апетит и треска.
При едновременно поражение на меридианите Шао Ян и Дзюе Ин, за болния през третия ден е характерно нарушение на слуха и свиване на торбичката на тестисите. Болният не е способен да яде, тъй като е в кома. Той ще умре на шестия ден.
Император Хуанди:
Защо той може да преживее следващите три дни?
Цибо отговаря:
Меридианите Ян Мин се отнасят към тези, които съдържат най-много кръв и енергия, и затова, дори намирайки се в кома, болният може да издържи още три дни.

Глава Тридесет и втора
ЗА ИЗКУСТВОТО НА АКУПУНКТУРАТА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЛИЗВИКАНИ ОТ ИЗВРАТЕНА ЯНСКА ЕНЕРГИЯ (ТЕМПЕРАТУРА)
При поражение на черния дроб от //// урината придобива тъмно-жълт цвят, съпроводен с болки в корема и повишена температура.
Когато извратеният Ян влезе в борба с Ян (на човешкия организъм,), болният изпада в треска и става неспокоен; характерни са болки встрани по тялото, крайниците му са неспокойни и той не може да спи спокойно. При много тежки заболявания (степени на поражения) болният обилно се поти и изпитва усещане за подем на енергията към горната част на тялото - заплашен е от смъртна опасност. При подобни заболявания на черния дроб трябва да се боде меридиана Дзу Цюе Ин (на Черния дроб) и меридиана Дзу Щао Ян (на Жлъчния мехур). Тъй като между изброените симптоми са и болки в главата, това свидетелства, че болестта се е разпространила в меридиана на Жлъчния мехур, който преминава през главата.
Когато сърцето е поразено от Ян, болният става тъжен; треската се появява едва няколко дни по-късно. Борбата на извратения Ян с Ян на организма се характеризира със силни болки (букв. "жестоки") в сърцето, различни видове неразположения, повръщане, болки в главата. Лицето на болния става силно червено. Първоначално липсва изпотяване, но с влошаване на заболяването се развива обилно потене и усещане за издигане на енергията в горната част на тялото - това е признак за смъртна опасност. При подобни заболявания трябва да се бодат точките по меридианите Шоу Шао Ин (на Сърцето) и Шоу Тай Ян (на Тънкото черво).
При поражения (от извратената) Ян на далака, у болния се появяват преди всичко тежест в главата, болки в бузите, неприятни усещания в сърцето, зеленикав цвят на лицето, гадене и температура. След това, при влизане на извратената Ян в борба с Ян на организма, се появяват болки в бъбреците, пречещи на болния да се навежда и да се изправя и пълнота в корема, придружена с диарии. Също така са характерни болки в брадичката. При влошаване на заболяването се развива обилно потене и развитие на усещане за издигане на енергията в горната част на тялото - всичко това създава опасност за живота на болния. При подобни заболявания трябва да се бодат меридианите Дзу Тай Ин (Далак), Дзу Ян Ми (Стомах).
При поражение (на извратеният Ян) на белите дробове, у болния се появява усещане за хлад и зиморничавост, той започва да се страхува от вятъра и студа. Езикът му пожълтява и температурата му се покачва. След като извратения Ян влезе в борба с Ин на организма, започва кашлица, задух, болки (или в гърдите, или в гърба), непоносими болки в главата. Болният ту се тресе от студ, ту се изпотява. При влошаване на хода на заболяването се развива обилно потене и възниква усещане за издигане на енергията в горната част на тялото - животът на болния е в опасност. При подобни заболявания трябва да се бодат меридианите Шоу Тай Ин (на Белите дробове) и Шоу Ян Мин (на Дебелото черво). При това трябва да се бодат точките за кръвотечение, но обемът на изтичащата кръв не трябва да превишава кафена чашка -при спазване на тези условия болният ще бъде излекуван незабавно.
Ако извратеният Ян нарани бъбреците, болният изпитва преди всичко болки в бъбреците и долните крайници на тялото, а също - усещане на неудобство и силна жажда, съпроводени с покачване на температурата. След това, със започване на борбата между извратения Ян и Ян на тялото, той усеща болка в шията, която губи своята подвижност (схваща се), краката на болния изстиват, а стъпалата му сякаш горят. Болният не може да разговаря. При влошаване на хода на заболяването възниква обилно потене и усещане за издигане на енергията в горната част на тялото. Възниква реална опасност за живота на болния. При подобни заболявания трябва да се бодат меридианите Дзу Шао Ин (на Бъбреците) н Дзу Таи Ян (на Пикочния мехур) .
Когато извратеният Ян порази черния дроб, наблюдава се почервеняване на лявата буза, (а когато порази) сърцето, червен цвят придобива цялото лице; когато порази далака, наблюдава се почервеняване на носа. (Носът е разположен в центъра на лицето и в този смисъл съответства, заедно с далака (Земята) на центъра). Когато извратеният Ян порази белите дробове, наблюдава се почервеняване на дясната буза. Когато са поразени бъбреците, почервенява брадата. По този начин, забелязвайки по лицето всички тези аномални почервенявания (хиперемия) трябва да се лекува съответния меридиан, следвайки предписанието, според което болният трябва да бъде лекуван дотогава, докато болестта (напълно) се прояви.
При наличие на поражения от извратен Ян, когато в началния стадий на заболяването за болния са характерни болки в гърдите и тялото, и ако неговите крака и ръце се движат безпорядъчно, необходимо е да се разсейва меридиана Шу Шао Ян (на Жлъчния мехур) и да се стимулира меридиана Дзу Шао Ин (на Далака). Ако ходът на болестта се усложни, необходимо е да се бодат следните точки:
За разсейване на Ян в гърдите: дагу (дадзюй, 27 Е), жунфу (1 Р), дзюепен (12 Е) и фънмън (12 V).
За разсейване на Ян в стомаха: цичун (30 Е), дзусан-ли (36 Е), шандзюисюй (37 Е), сядзюйсюй (39 Е).
За разсейване на Ян в крайниците: инмън (2 Р), дзянюй (15GI), хенгу (11 R) вепджун (40 V).
За разсейване на Ян в органите (Джан):
Фейшу (13V), синшу (15V), ганшу (18 V), пишу (20V), шъншу (23 V)
В случаите, когато янските заболявания започват с:
1. болки в ръцете - необходимо е да се бодат точките на меридиана Шоу Ян Мин (на Дебелото черво) и Шоу Тай Ин (на Белите дробове). Появяване на изпотяване предсказва оздравяването на болния.
2. болки в главата - необходимо е да се бодат точките фънчи (20 VB) и фънфу (16 VС). Появяване на изпотяване предсказва оздравяването на болния.
3. болки в стъпалата и глезените - необходимо е да се бодат точките на меридиана Дзу Ян Мин (стомаха). Появяването на изпотяване показва оздравяване на болния.
4. усещане за тежест в цялото тяло, болки в костите, понижение на остротата на зрението и желания за затваряне на очите - необходимо е да се бодат точките на меридиана Дзу Шао Ин (на Бъбреците) и на първо място точките, разположени във вдлъбнатините на ставите.
5. чувство на световъртеж, пълнота в гърдите и в страничните части на тялото - необходимо е да се бодат точките на меридианите Дзу Дзюе Ин (на Черния дроб) и Дзу Шао Ян (на Жлъчния мехур).
При наличие на симптоми за поражения, нанесени от извратеният Ян трябва да се бодат точките-стопани на енергията:
а) под третия прешлен за разсейване на Ян в гърдите,
б) под четвъртия прешлен - за разсейване на Ян в диафрагмата,
в) под петия прешлен - за разсейване на Ян в черния дроб,
г) под шестия прешлен - за разсейване на Ян в далака,
д) под седмия прешлен - за разсейване на Ян в бъбреците.
Като резюме: в присъствие на симптомите от поражения на извратения Ян трябва (преди всичко) да се боде във време, в което да се предизвика лечебно за болния изпотяване. Не трябва да се чака момента когато „извратения Ян” встъпва в борба с Ян на организма иначе ще се срещнем с многочислени усложнения.

Глава Тридесет и трета
ЗА ИЗКУСТВОТО НА ИГЛОТЕРАПИЯТА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ИЗВРАТЕНИЯТ ЯН (КРИТИКА)
Император Хуанди:
При поразяване на болния от "коремна треска" (т.е. от коремен тиф,) - от болест, предизвикана от въздействието на извратена енергия, която е проникнала в организма в предишния сезон и се е "спотаила", става така, че независимо от изпотяването температурата продължава да се покачва. Пулсът остава бърз и мятащ се; изпотяването не подобрява състоянието на болния, той продължава да има треска и същевременно да няма апетит. Какво представлява тази болест?
Цибо:
Тази болест се нарича "среща (сблъсък) на Ин с Ян" и тя е смъртоносна. Когато извратената енергия е влязла в борба с енергията на тялото и (лекарят) е успял да предизвика изпотяване, енергията на тялото надделява над извратената енергия; повторното възникване на треска, обаче, показва, че извратената енергия е надделяла над енергията на тялото. От друга страна, отсъствието на апетит у болния е признак, че неговата жизнена същност е изтощена. Освен това, след изпотяване пулсът обикновено трябва да се успокои. Запазването на предишния му (патологичен) характер говори за поражение на енергията на тялото. Ако треската се засили до такава степен, че болният губи съзнание, всичките три по-горепосочени симптоми са сигурни предвестници на смъртта.
Император Хуанди:
Какво означава следният случай - независимо, че трескавият болен успешно се е изпотил, у него продължава да се запазва усещане за пълнота и неразположение?
Цибо:
Меридианът Тай Ян (на Пикочния мехур и Тънкото черво) управлява енергиите в тялото - затова най-напред се засяга меридиана Тай Ян, и едва след това - меридиана Шао Ин (Сърце и Бъбреци). По тази причина, при достигане на извратената енергия до меридиана Шао Ин, за болния е характерно усещане за пълнота и всички описани по-горе неразположения. В подобен случай трябва да се бодат меридианите Тай Ян и Шао Ин. Освен това на болния трябва да се дават топли питиета (горещи напитки), за да се изпоти.
Ако освен посочените симптоми за болния са характерни и ригидност на шията, нарушения в остротата на зрението, гнойни секреции от носа и треперене, това заболяване трябва да се нарече "туберкулозен" фън, който атакува белите дробове. При поражения (разстройство на функциите), на белите дробове, това е признак за сигурна смърт.
Император Хуанди:
Понякога фън атакува бъбреците на болния, за когото са характерни отоци по глезените и лицето, неподвижност (ограничена подвижност) на езика, подобна на паралич. Трябва ли да се приложи иглотерапия към такива болни?
Цибо:
В такива случаи иглотерапия не се препоръчва, иначе след пет дни (след иглотерапията) болният ще почувства недостиг на енергия, ще има периодични трески с усещане за топлина, местеща се от гърдите и гърба към главата. Болният се поти, устата му пресъхва, появява се, мъчителна жажда, урината става тъмножълта, очите му се изцъклят. При жените тази болест предизвиква спиране (прекратяване) на менструацията. Болният не може да лежи по гръб. Болестта, предизвикана от "нападението" на фън, допринася за нарушаване на водния обмен (букв. "вода"). Това ще бъде разяснено по-нататък, в главата, посветена на отоците.

Глава Тридесет и четвърта
ЗА НОРМАЛНОТО И АНОРМАЛНОТО
Император Хуанди:
Понякога при съвсем нормална температура се усеща топлина, янско чувство за пълнота, съпроводено с неразположение. В други случаи, пак при нормална температура, се усеща студ, съпроводен с треперене. Коя е причината за всичко това?
Цибо:
При слаба инска и твърде силна янска енергия се усеща топлина, пълнота и неразположение. Обратно, когато янската енергия е слаба, а в същото време инската енергия е твърде силна (т. е. при лоша циркулация на енергията, съпровождана с отсъствие на чувствителност, атония и т. п.) се усеща зиморничавост и треперене.
Император Хуанди:
Понякога в крайниците се усеща топлина, която, смесена с фън или с извратената енергия на студа, става буквално изгаряща. От какво се поражда това?
Цибо:
Причината е, инската енергия е твърде слаба, а янската - твърде силна. Като се има, че ръцете и краката съответстват на Ян, в този случай ако Ян се смеси с Ян от външната среда, получават се два Ян - затова при подобни случаи болният усеща това парене в плътта си.
Император Хуанди:
Понякога при човек се наблюдава треперене и всички опити да бъде затоплен остават неуспешни, въпреки че е близо до огъня или се завива топло. Всичко е напразно, въпреки че явно човекът не трепери от премръзване. Как бихте обяснили това?
Цибо:
Причина за това е твърде силната енергия на бъбреците, тъй като бъбреците съответстват на водата. При твърде големия прилив на вода янският огън отслабва, но отслабването на Ян предизвиква разстройство на бъбреците. Тъй като бъбреците управляват костния мозък, при тяхното разстройване болният усеща студ чак до самите кости. Треперенето на болния не е от студ, а от това, че бъбреците са ински органи, съответстващи на водата и не могат наведнъж да надделеят над двата янски органа, каквито са черния дроб и сърцето. При подобни поражения обаче, у болният могат да се проявят деформации по костната тъкан.
Император Хуанди:
При смущения (в нормалния поток) на енергията някои болни не могат да спят спокойно. За тях е характерна силна възбуда и дишането им е съпроводено със свистене. Други болни, които обикновено спят спокойно, се уморяват и от най-малкото движение. Има и такива, които не могат да спят спокойно, а същевременно напълно губят силите си, дори и да не се движат. Каква е причината за всичко това?
Цибо:
При тези, които не спят спокойно и имат напрегнато и свистящо дишане, е налице нарушение (на потока) на енергията в меридиана Ян Мин (Дебело черво - Стомах). Нормално, енергията на трите янски меридиана върви надолу по тялото. При тези болни тя се изкачва в горната част на тялото и затова при тях се чува свистящото дишане. Ян Мин е стомахът, явяващ се майка на "шестте вътрешности" (фу). Ако енергията на Стомаха се издигне в горната част на тялото, болният не може да спи спокойно. Този, който спи спокойно, но в същото време е съвършено изтощен, има нарушения в (потока на) енергията в меридианите на Белите дробове. Тази енергия се характеризира с аномалия на циркулацията и се застоява във вторичните съдове. Тъй като нарушението на циркулацията (на тази енергия) във вторичните съдове не е сериозно отклонение, тези болни могат да спят. Тези, които не могат да спят и са съвършено обезсилени, дори и в легнало състояние, страдат от разстройство на течностите (водния обмен), но както е известно, водата се управлява от бъбреците. По такъв начин, застоят на течностите показва разстройство на енергията на бъбреците.

Глава Тридесет и пета
ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ТРЕСКИ
Император Хуанди:
Известно е, че периодичните трески са предизвикани от фън, но въпросът е - защо пристъпите на тази болест се проявяват през неравни промеждутъци от време.
Цибо:
В началото на пристъпа, когато фън атакува кожата, болният усеща разтърсване, изпитва чувство на хлад и болки в областта на бъбреците и гръбначния стълб. След изчезване на чувство за хлад започва да усеща топлина в цялото тяло, болки в главата, силна жажда и желание за консумиране на ледени напитки. Подобни симптоми показват, че Ин и Ян се борят помежду си, като надделява ту едната, ту другата. Надделявайки над Ян, Ин става силна и преобладаваща, а Ян - слаба. Когато Ян Мин е слаб, болният изпада в треска. Когато Тай Ян е слаб, се усеща болезненост в областта на главата, шията и бъбреците. При отслабване на трите Ян, Ин изцяло побеждава - болният страда от зиморничавост и трепери, тъй като студът е запълнил вътрешните части на тялото му. Обратно, ако Ян победи, болният усеща топлина във външните части на тялото си. При слабост на Ин той изпитва едновременно и топлина в тялото си, затова е жаден и иска да пие студени напитки.
Това заболяване е причинено от нападения на янската енергия през лятото. Тази енергия се натрупва в съединителната тъкан от външната страна на Ян Мин. През есента организмът е атакуван от нови порции "извратени" енергии. Те нападат първо защитната енергия на тялото (вещи), която през деня циркулира по янските меридиани, а през нощта - по инските. Но по всяко време янските енергии могат да привлекат защитна енергия към повърхността на тялото, а инските енергии - към вътрешните части на тялото, което превръща треската в периодична (дава и променлив характер) Отвън (по отношение на меридианите) циркулират два вида енергия:
а. първата, циркулираща по повърхността на кожата, е енергия на първата линия (на защита) това е – инци;
б. втората защитна енергия циркулира в тялото, тя е енергия на втората линия на защита (вейци).
Император Хуанди:
Защо пристъпите на треска се връщат с интервал от един ден?
Цибо:
Така е, защото извратената енергия е проникнала достатъчно дълбоко и се намира в инските меридиани. Инската енергия би искала да се свърже с янската, тя се бори за да излезе навън - затова пристъпите се възобновяват през ден.
Император Хуанди:
А защо всеки следващ пристъп започва с един час по-късно? Например, ако в даден ден е в десет часа, на следващия ден се появява в единадесет часа?
Цибо:
В началото извратената енергия се намира в точката фънфу (16 VG) и по него (управляващия съд Ду Май) тя се спуска в долната част на тялото. Обаче защитната енергия преминава през този меридиан за 24 часа, така че на нея й трябват 24 часа, за да протече отново през точката фънфу.
За същото време извратената енергия се спуска по гръбначния стълб надолу, затова пристъпът започва по-късно. Тъй като всеки път, когато се осъществи връзка между извратената енергия и енергията на защитата, порите на кожата се отварят, извратената енергия прониква в тялото и пристъпът се развихря. Затова всеки следващ ден кризата идва все по-късно и по-късно. На двадесет и първия ден връзката (между енергиите) се осъществява в областта на опашната кост, а на двадесет и втория ден извратената енергия се изкачва по "прекрасния съд" Джун Май - разривът се усилва все повече и повече. Денонощната периодичност на пристъпите означава, че извратената енергия е достигнала до петте органа. Тази извратена енергия е съсредоточена доста дълбоко - тя циркулира много бавно и не е способна да следва защитната енергия, движеща се много бързо. Тя е локализирана в дълбочината на точките и областите мо (т. е. в междинните пространства на съединителната тъкан, където са обвивките, мастната тъкан и др., или в междинните тъкани,) .
Император Хуанди:
Току що казахте, че периодичните трески се предизвикват от фън и пристъпите идват при сблъсъка между извратената енергия и защитната енергия, която се намира в точката фънфу. Въпросът обаче е - възможно ли е пристъпите на периодична треска да нямат нищо общо с подобен сблъсък?
Цибо:
В случаите на периодична треска, когато извратената енергия атакува първо точката фънфу, моментът на настъпване на пристъпа може да се предскаже. Но ако фън нападне някоя друга точка (място) болният има пристъп в момента на преминаване на защитната енергия през тази точка. И ако фън атакува шията, това ще стане тогава, когато защитната енергия минава през това място. Накратко казано, винаги имаме пристъп, когато извратената енергия се срещне със защитната Ако атаката на фън не е свързана с някаква определена точка, ние не можем да предскажем времето, кога той ще атакува един или друг меридиан, една или друга част на тялото.
Император Хуанди:
Когато Ви слушам, се създава впечатление, че извратената енергия фън и енергията на периодичните трески са идентични. Обаче фън обикновено винаги е фиксиран в едно определено място, а извратената енергия на периодичната треска не е фиксирана. Как ще обясните това?
Цибо:
(В действителност) фън винаги е фиксиран на едно и също място, докато извратената енергия на периодичната треска следва пътя на вторичните съдове (и основните меридиани) и потъвайки в тях (в дълбините на тялото), което обуславя защо пристъпът настъпва само в момента на идването на защитната енергия.
Император Хуанди:
Как бихте обяснили следния факт - понякога болният трепери (тресе го) още преди проявяването на самата треска?
Цибо:
След поражение от лятна горещина се наблюдава обилно потене. Порите на кожата се разтварят и се създава възможност за проникването на извратена енергия, която "обхваща" кожата. Болният е поразен от фън и се наблюдава "подготовка" (за развитието) на периодична треска. Лятната жега атакува Ин, есенният фън съответства на Ян. С други думи, в началото напада Ин, след това Ян и затова болният го втриса преди проявяването на самата треска. Такива периодични трески имат ински характер.
Император Хуанди:
Но в други случаи болният първо изпитва треска, а едва след това се появява треперенето. Защо става така?
Цибо:
В началото болният е бил поразен от фън, а едва след това от Ин. Затова треската се появява преди втрисането. Това е янската природа на периодичните трески.
В случаите, когато при периодична треска има повишена температура без наличието на втрисане, това показва изтощаване на Ин. В организма са останали само янски енергии. В този случай болният изпитва недостиг на енергия. За него са характерни различни видове оплаквания - крайниците му направо горят, повдига му се. Затова периодичната треска се нарича дегенерираща.
Император Хуанди:
Както е казано в Нейдзин, в случаите на пълнота трябва да се разсейва, а в случаите на празнота - да се стимулира. Такъв тип треска е признак на пълнота, а треперенето (разтърсването) - признак на пустота. При подобно разтрисане, болният не може да се сгрее с нищо, а треската не може да се прогони дори с лед. В такива случаи дори големият специалист не се намесва и обикновено предписва изчакване и успокоение на симптомите и едва след това иглотерапия.
Защо?
Цибо:
Съгласно Нейдзин никога не трябва да се използва иглотерапия, когато болният има висока температура, когато пулсът му е силно нарушен и се поти обилно. Обяснението е в това, че в този момент (в енергиите на организма) преобладава извратена енергия, докато защитната енергия е отслабнала, което прави иглотерапията неблагоприятна. Когато се разрази периодичната треска, това е свидетелство за това, че инската енергия е надвила янската или в този момент Ин е твърде силна, а Ян - твърде слаба. Тъй като повърхностната енергия на тялото е много слаба, болният го втриса. Минавайки през максималната си интензивност, инската енергия постепенно намалява, а янската енергия се увеличава и скоро започва да преобладава. Именно в този момент болният вдига температура и изпитва силна жажда. Тези два момента (в течението на болестта) са неблагоприятни за иглотерапия. (Накратко казано) хармонизирането на инската и янската енергия трябва да се осъществи след (букв. "извън",) пристъпа (на треска,) тъй като в момента на пристъпа енергиите са разстроени ("'възбудени").
Император Хуанди:
Кога и по какъв начин трябва да се използва иглотерапия при периодичната треска?
Цибо:.
Самият факт на развитие на периодичната треска говори за наличието на циркулация на извратената енергия. Тя винаги тръгва от точките юан и ин. Когато се открие, че точките Ян са поразени, може да се очакват съответни поражения и в точките Ин. Затова трябва отрано да се укрепят разделящите ги бариери, за да не може извратената енергия да следва своя път. Ако инската енергия няма възможност да излезе, за да се обедини с янската, това може да се разбере чрез изследване на пулса и другите симптоми. Също така трябва да се разсейват всички точки, локализирани по капилярите, принуждавайки ги да кървят.
Император Хуанди:
Какви са особеностите в пулса на болния?
Цибо:
Извратената енергия на периодичната треска има свои максимуми и минимуми. Когато тя се намира в янския меридиан, пулсът на болния ще бъде неспокоен или възбуден (цу). Когато е в инския меридиан, забелязва се треперене и пулсът на болния се успокоява. Когато извратената енергия достигне своя максимум, и инският и янският пулс ще бъдат еднакво слаби, тъй като защитната енергия се отдалечава. Когато тя отново дойде на мястото на срещата й с извратената енергия, у болния настъпва пристъп.
Император Хуанди:
Защо тогава пристъпите на периодичната треска са разделени в дву-тридневен интервал и защо някои болни изпитва жажда, а други не?
Цибо:
Понякога извратената енергия се локализира в междинната тъкан и тъй като не се среща със защитната енергия, отделните пристъпи могат да бъдат отделени един от друг с интервал от няколко дни. Болният изпитва жажда при особено тежки заболявания, в противен случай тя отсъства.
Император Хуанди:
Както казахте, при поразяване от лятната горещина, периодичните трески се появяват през есента. Известни са обаче и периодични трески, които не са причинени от летните горещини. Това означава, че можем да се сблъскаме с периодична треска в който и да е друг сезон. Защо?
Цибо:
Действително, не всички периодични трески са предизвикани от топлината на лятото. Извратената енергия може да атакува човека по всяко време. В този случай, обаче, симптомите ще са различни. Поразените през есента от периодична треска могат да усещат втрисане; през зимата могат да страдат от зиморничавост, през пролетта - да се боят от вятъра или да страдат от прекомерно изпотяване през лятото.
Император Хуанди:
В кой участък от тялото се локализира извратената енергия на периодична треска, предизвикана от Ин и Ян?
Цибо:
При периодичната треска от янски тип, когато болният е бил поразен през зимата от "извратените" енергия на студа и фън, тази енергия се локализира в костите. През пролетта янската енергия в тялото започва да се изкачва и затова извратената енергия не може да излезе. През лятото извратената енергия "гризе" костния мозък и болният отслабва. След това, с отваряне на порите на кожата, извратената енергия напуска тялото заедно с потта. Известно е, че костите се управляват от бъбреците. Следователно, в този момент, когато болният се поти, извратената енергия излиза от бъбреците, (при това) Ин е слаба, а Ян - силна и болният има температура. Когато Ян отново отслабне, извратената енергия отново прониква в бъбреците - (при това) във връзка с отслабването на Ян, у болния се наблюдава треперене. Затова в случаите, когато температурата предшества треперенето, това се нарича периодична треска от янски тип.
Император Хуанди:
Какво ще кажете за "изродената" периодична треска?
Цибо:
В подобни случаи боледуват белите дробове. (Всички) енергии се събират в белите дробове и не циркулират по повърхностните слоеве на тялото.
При разширяване на порите извратената енергия прониква в организма и се смесва с енергиите, събрани в белите дробове, които не се движат в (областите на) Ин. Затова болният постоянно е с температура и за него не е характерно треперенето. Застоявайки, янската енергия възпламенява и стопява съединителната тъкан на тялото. Затова тази разновидност на периодичната треска се нарича "изродена" (дегенерираща).

Глава Тридесет и шеста
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКУПУНКТУРАТА ПРИ ПЕРИОДИЧНИТЕ ТРЕСКИ

Когато извратената енергия на периодичната треска "нападне" меридиана Дзу Тай Ян (Пикочен мехур), за болния са характерни болки в областта на бъбреците, чувство на тежест в главата, втрисане в областта на гърба, което предшества (появяването на) температурата. Ако независимо от потенето и спадането на температурата, болният все още не оздравява, необходимо е да се бодат и да се предизвика кръвотечение (с помощта на триъгълна) игла в точката вейджун (40 V).
При нападение на извратената енергия върху меридиана Дзу Шао Ян (Жлъчен мехур), у болния се развива чувство за умора, и въпреки слабото втрисане и температура, той се стреми към уединение (букв. "не обича да гледа обкръжаващите го") Предварително се предизвиква обилно потене, а след това се боде точката дзулинци (41 YВ). В тази точка се боде на дълбочина 3/10, като иглата се оставя в точката в течение на три цикъла на дишане - това е точката юан от меридиана на Жлъчния мехур.
Ако тази енергия атакува меридиана Дзу Ян Мин (Стомаха), след дълъг период на втрисане температурата на болния започва да се покачва. След едно добро изпотяване, болният отново има желание да гледа света.
Именно в този момент трябва да се боде точката чунян (42Е) на дълбочина 3/10 (задържайки иглата на мястото) в течение на 10 цикъла дишане. Това е точката юан за този меридиан.
Когато извратената енергия атакува меридиана Дзу Тай Ин (Далака), болният става тъжен. Той често въздиша, губи апетит, характерни са също така продължителни периоди на втрисане и покачване на температурата. Когато започне да се поти, у болния се развива и тенденция за гадене, което означава, че силата на извратената енергия отслабва и трябва незабавно да се използва иглотерапия. (Съгласно книгата "Елементи на китайската медицина" трябва да се боде точката гунсун (4 RР).
Ако тя атакува меридиана Дзу Шао Ин (Бъбреците), болният повръща обилно и има продължителни пристъпи на втрисане и температура. Ако продължителността на периодите, в които има висока температура е по-голям от периода на втрисане, и ако болният не понася отворени врати и прозорци, болестта е трудно излечима. (Съгласно книгата "Елементи на китайската медицина" трябва да се боде точката даджун (4 R).
Ако извратената енергия атакува меридиана Дзу Дзюе Ин (Черния дроб), болният усеща болки в областта на бъбреците и коремът му е издут. Също така характерен признак е затрудненото и учестено уриниране, болният изглежда тревожен и озадачен. Усеща недостиг на сили (липсва му енергия) и има неприятни усещания в коремната област. Необходимо е да се боде точката тайчун (ЗF) на дълбочина 3/10 в период от един дихателен цикъл.
Когато енергията нападне меридиана Шоу Тай Ин (на Белите дробове), болният усеща хлад в областта на сърцето. След това температурата му се покачва. В този период болният е тревожен и страда от халюцинации. Трябва да се боде точката лецюе (7 Р) на дълбочина 3/10 в течение на три дихателни цикъла и точката хегу (4 GI) на дълбочина 3/10 в продължение на шест дихателни цикъла.
При атака на извратената енергия на меридиана Шоу Шао Ин (Сърцето) болният има неприятни усещания в областта на сърцето и моли за хладни (ледени) питиета. За него са характерни дълги пристъпи на втрисане и не много продължителни пристъпи на повишена температура. Необходимо е да се боде точката шънмън (7 С) на дълбочина 3/10 в продължение на седем дихателни цикъла.
При нападение на извратената енергия на меридиана Дзу Дзюе Ин (Черния дроб) болният придобива зеленикав цвят (на лицето) въздиша и прилича на умиращ. Трябва да се боде точката джунфън (4 F ) на дълбочина 4/10 в продължение на седем дихателни цикъла.
Ако извратената енергия атакува меридиана Дзу Тай Ин (Далака) за болния са характерни втрисане и болки в областта на корема. С повишаване на температурата у болния възниква къркорене в корема, а след това започва потене. В този момент трябва да се боде точката шанцю (5 RP) на дълбочина 3/10 в течение на седем дихателни цикъла.
При нападение на меридиана Дзу Шао Ин (Бъбреци), за болния са характерни болки в областта на бъбреците и гръбначния стълб, запек и затруднения с очите (понижение остротата на зрението и "бягащ поглед"). Ръцете и краката му изстиват. Необходимо е да се бодат точките венджун (40 Y) и тайси (ЗR) на дълбочина 3/10 в течение на 7 дихателни цикъла, а също и точката даджун (4 R) на дълбочина 2/10 в течение на 7 дихателни цикъла.
Ако извратената енергия атакува меридиана Дзу Ян Мин (Стомаха), независимо че болният е гладен, той не може да се храни. Необходимо е да се бодат точките от меридиана на далака и стомаха, причинявайки кръвотечение. Ако температурата не спада, необходимо е да се боде точката чунян (42 Е), разположена на артерията и иглата трябва да се върти, за да застави извратената енергия да излезе. След като точката започне да кърви, температурата веднага изчезва и се появява втрисане.
Ако болестта започва с втрисане трябва да се бодат точките от меридианите Шоу Ян Мин (Дебело черво), Шоу Тай Ин (Бели дробове), Дзу Ян Мин (Корем) и Дзу Тай Ин (Далак). (Дебелото черво и Белите дробове отговарят за небесните енергии, а Стомахът и Далакът за земните. Едновременното убождане на точките на тези меридиани позволява обединяването и уравновесяването на небесните и земните енергии).
Ако пулсът е много пълен и силен, трябва да се бодат точките юй на гърба, използвайки игли среден размер, а също така да се бодат точките, разположени в съседство с точките юй, т.е. точките поху (42 V), шънтан (44 V), хунмън (47 V), ишъ (49 V), джънши (52 V). Тези точки трябва да кървят, имайки предвид положението на болния.
При наличие на малък, но пълен и напрегнат пулс, трябва да се използва мокса (обгаряне) в точката тайси (З R) и да се боде точката юен от меридиана на Пикочния мехур (дзингу, 64 V).
При наличието на пълен, разлят и напрегнат пулс трябва да се бодат точките юй по гърба, а също така лежащите в близост точки поху (42 V, т.е. тази, която душата поставя в белите дробове), шънтан (44 V, която Провидението поставя в сърцето) хуанмън (47 V, която Душата поставя в черния дроб) ишъ (49 V, която Волята поставя в далака), джиши (52 V, която Желанието поставя в бъбреците). Всяка точка се боде еднократно от едната страна, при което степента на кървене се определя от телосложението на болния (изхождайки от телосложението му).
При бавен и разлят пулс (признак на пустота) е препоръчително използването на фармацевтични препарати и не се препоръчва иглоубождане.
При лечение на болни от периодична треска трябва да се изчака определено време след пристъпа, равно средно на време за едно хранене, т.е. след около час. Не трябва да се боде нито прекалено рано, нито прекалено късно.
В случаите, когато периодичната треска не се отразява на характера на пулса, трябва да се бодат и да се заставят да кървят точките юан, разположени на ръцете.
След предизвикване на кървене в тези точки, болният има най-голям шанс да бъде излекуван окончателно. При това трябва да се види, дали по кожата на болния не са се появили малки, червени петънца с големината на грахово зърно. Ако ги има, трябва да се бодат.
По принцип, за излекуване на болния са достатъчни три убождания. Ако това не стане, трябва да се боде, като се застави да кърви точката лянюан (23 VG) която е разположена в горния край на шиловидния хрущял. Ако болният пак не оздравее, трябва да се боде с кървене точката вейджун (40 V), а след това, при отсъствие на подобрение, отново да се бодат петте точки юй на гърба и петте близколежащи точки.
При лекуване на болни, поразени от периодична треска, болният трябва да се разпита, къде точно са оплакванията му и незабавно да се боде в посоченото място. Ако основната област, където болният изпитва страдание, е неговата глава, трябва да се бодат точките шансин (23 VG) байхуей (20 VG) сюанлу (5 VG) цуанджу (2 V) Ако основно място на страданието е гърбът (букв. "те започват в гърба") бодат се точките фънчин (20 VВ) фънфу (16 VС) и "болезнените" точки. Ако болестта започва с болки в областта на кръста и гръбначния стълб, трябва да се предизвика кървене в точките вейджун (40 V). Ако първите прояви са болки в ръцете, трябва да се бодат точките шанян (G 11) и шаочун (9 С). Ако първите прояви на болка са в стъпалото или глезена, трябва да се боде с пускане на кръв, точката лидуй (45 Е).
При периодичните трески, предизвикани от въздействието на фън, болният се поти в момента на пристъпа и изпитва страх от вятър; в този случай трябва да се бодат петте точки юй на гърба. Ако голямопищялната кост е болезнена на пипане - това е признак, че фън е проникнал чак до костния мозък. В този случай трябва да се боде сюанджун (39 YВ) в която трябва да се предизвика кървене. Болният веднага ще оздравее.
Ако за болния са характерни болки, които са разсеяни по цялото тяло, трябва да се бодат точките на меридиана Дзу Тай Ин (на Далака).
Като общо правило може да бъде определено следното - не трябва да се предизвиква кървене в точките на трите меридиана Ин, а само в (точките на) янските меридиани, при което сеансите по иглотерапия трябва да се провеждат на всеки два дни. В този случай, ако за страдащия от периодична треска болен е характерно отсъствие на жажда и повторяемост на пристъпите през два дни, трябва да се бодат точките на меридиана Дзу Тай Ян (Пикочен мехур). Ако при повторяемост на пристъпите на всеки два дни за него е характерна жажда, трябва да се бодат точките на меридиана Дзу Шао Ян (Жлъчен мехур). При разболяване от периодична треска с янски симптоми (когато температурата предшества втрисането) трябва да се бодат 59 янски точки, понеже извратеният фън пребивава в Ин и не може да бъде разсеян (защото болният не се е изпотил/

Глава Тридесет и седма
РАЗСТРОЙСТВА (В ДВИЖЕНИЕТО) НА ЕНЕРГИЯТА
Император Хуанди:
Бихте ли ми разказали за нарушенията (в движението) на студа и топлината, на Ин и Ян в петте органа и шестте вътрешности?
Цибо:
Когато извратената Ин преминава от бъбреците в черния дроб, за болния са характерни спазми и тялото му подпухва, което понякога се съпровожда с абсцеси (циреи).
Когато извратената Ин преминава от черния дроб в сърцето, при болния се забелязва треска и болезнени усещания в гърдите.
Когато извратената Ин преминава от сърцето в далака, у болния се забелязва липса на енергия, тялото му подпухва, което понякога се съпровожда с абсцеси.
Когато извратената Ин преминава от далака в белите дробове, те се подлагат на израждане, при уриниране болния отделя двойно по-голямо количество течност от изпитата от него; това говори за неизлечимост на заболяването.
Когато извратената Ин преминава от белите дробове в бъбреците, в червата на болния се натрупва течност, като коремът остава мек, но при ходене болният усеща как течността се прелива (букв. "се движи") в корема му.
Когато извратената Ян преминава от бъбреците в черния дроб, болният става тревожен (загрижен) и му тече кръв от носа.
Когато извратената Ян преминава от черния дроб в сърцето - това означава смърт.
Когато извратената Ян преминава от сърцето в далака, при болния се наблюдава силна диария, което е признак за сигурна смърт.
Когато извратената Ян преминава от далака в белите дробове, у болния се наблюдават симптоми на (букв. "болестта",) израждане (дегенерация).
Когато извратената Ян преминава от белите дробове в бъбреците, наблюдава се паралич и поражение на костната тъкан.
Когато извратената Ян преминава от "управителя на сърцето" към пикочния мехур, при болния се наблюдава хематурия и анурия.
Когато извратената Ян преминава от пикочния мехур към тънкото черво, характерни за болния са поражения (повреди,) на устата и езика.
Когато извратената Ян преминава от тънкото в дебелото черво, характерни за болния са хемороиди и копростаза.
Когато извратената Ян преминава от дебелото черво в стомаха, независимо че поема голямо количество храна, болният остава много слаб.
Когато извратената Ян преминава от стомаха в жлъчния мехур, за болния са характерни същите симптоми като в предишната точка.
Когато извратената Ян преминава от жлъчния мехур в мозъка, при болния първоначално се наблюдава обилно отделяне на мътен секрет от носа, който се сменя с кръвотечение от носа. В последния стадий на процеса болният не може да отвори очи.
Всички тези симптоми се обуславят от разстройство или нарушение (на движението) на енергията.

Глава Тридесет и осма
КАШЛИЦАТА
Император Хуанди:
Защо при поражения на белите дробове хората започват да кашлят?
Цибо:
Кашлицата може да се провокира не само от поражение на белите дробове. Тя може да възникне при поражение на който и да е от Петте органа и Шестте вътрешности. Кожата е "преден отряд" на белите дробове. По тази причина извратената ("зловредната") енергия поразява най-напред нея, а едва след това прониква в белите дробове. Да предизвикат кашлица могат също и хранителни продукти, "противопоставящи" се на белите дробове.
Поразяването на някой от петте органа е в съответствие (с господството на) годишните сезони. През пролетта винаги пръв бива поразен черният дроб; през лятото - сърцето; през есента - белите дробове, а през зимата - бъбреците.
Разбира се, през есента могат да бъдат поразени и други органи, но въпреки това, при всички случаи ще бъдат засегнати и белите дробове, защото енергията на човека е винаги в съответствие с енергиите на небето и земята. (Обикновената) простуда (преохлаждане) е едно доброкачествено (с благоприятен изход) заболяване, при което се появява кашлица. При усложнено протичане на това заболяване може да се появят болки и диарии.
Император Хуанди:
Какви са симптомите на това заболяване в зависимост от поразените органи?
Цибо:
В случай на кашлица, предизвикана от заболяване на белите дробове, дишането на болния е съпроводено от шумове (хрипове) При усложняване на заболяването болният започва да кашля, отделяйки същевременно кръв (започва кръвохрачене).
При кашлица, предизвикана от поражение на сърцето, у болния се забелязват неприятни усещания в областта на сърцето; характерно е също усещане за препятствие в гърлото. При усложнения гърлото се подува.
При кашлица, предизвикана от заболяване на черния дроб, болният усеща болки в ребрата (встрани на тялото). При прогресиращо заболяване болният не може да се обръща в леглото и има усещане за уплътняване в страничните части на тялото.
В случай на кашлица, предизвикана от заболяване (поражение) на далака, болният усеща болки от дясната си страна, ирадиираща към гърба и раменете. При усложнение на заболяването всяко едно движение води до пристъпи на кашлица.
При кашлица, предизвикана от заболяване на бъбреците, болният усеща болки в раменете и гърба (в момента на кашляне). В усложнени случаи кашлицата е съпроводена с отделяне на обилна секреция.
Хроничният характер на една кашлица показва, че тя преминава в шестте вътрешности.
Когато кашлица, предизвикана от заболяване на далака, преминава в стомаха, по време на кашлянето болният също така повръща, което понякога е съпроводено с изхвърляне на глисти.
Когато породената от поражения в черния дроб кашлица премине в жлъчния мехур, при кашлица болният повръща жлъч.
Когато предизвикана (първоначално,) от поражение на белите дробове кашлица премине в дебелото черво, при кашлица у болния се регистрира спонтанна дефекация.
Когато кашлицата, предизвикана от поражения на сърцето, премине в тънките черва, у болния (в процеса на кашляне) възниква чувство на отпадналост и загуба на енергия.
Когато кашлицата, предизвикана от поражение на бъбреците, премине в пикочния мехур, по време на кашлица болният уринира спонтанно.
Когато хроничната кашлица премине в "тройния нагревател", у болния се появява усещане за пълнота в стомаха, той отказва да приема храна и напитки. За такива болни са характерни и следните симптоми - обилно отделяне, подпухнало лице и чувство за издигане на енергията в горната част на тялото.
За лечението на подобни заболявания трябва да се бодат точките юй на гърба, съответстващи на поразените органи. При поражение на вътрешностите от хронични заболявания трябва да се бодат точките хъ (това ще бъдат - точката (дзусанли (36 Е) за стомаха, шандзюйсюй (37 Е по съвременната номенклатура) за дебелото черво, гушу дзялян (39 Е, т.е. сядзюйсюй) за тънкото черво, вети (39 V) за "тройния нагревател", вейджун (40 V) за пикочния мехур и янлинцюан (34 V) за жлъчния мехур. При подпухване на лицето, но без наличието на истински отоци, трябва да се бодат точките дзин-река на меридианите и белите дробове, и стомаха. (Точките дзин-река по същество са точки на прехода на енергията и не трябва да се бъркат с точките хъ, юп, юан, ин и дзин-изток.

Глава Тридесет и девета
БОЛКА ТА
Император Хуанди:
Защо болката възниква внезапно?
Цибо:
Кръвта и енергията непрекъснато циркулират в свое безкрайно циклично движение. Прониквайки в меридианите извратената инска енергия спира циркулацията на енергията. Локализирайки се извън меридианите, тя препятства кръвообращението (циркулацията на кръвта). Спирането (забавянето) циркулацията на енергията, предизвикано от проникването на извратената инска енергия, поражда чувство за болка. (Затова в Нейдзин е казано: "Болката не възниква, докато енергията циркулира нормално.")
Император Хуанди:
Понякога (възникнала) болката внезапно се прекратява, понякога трае доста дълго. Понякога болката се усилва при пулпация, понякога отслабва при натиск, а при някои видове болестни усещания натискът не оказва никакво влияние. В някои случаи ("букв. "някои видове болка") болката поражда затруднено дишане, което е много чувствително към натиск. Някои разновидности на болката ирадиират от областта на сърцето към гърба или от страничните части на тялото към долната част на корема, или от стомаха към прасците. Понякога болката се влачи с години, понякога от нея губят съзнание, понякога има пристъпен характер, провокирайки повръщане или диарии. Как бихте обяснили всичко това?
Цибо:
Когато извратената инска енергия - студът - се намира от външната страна на меридианите, болният го втриса, наблюдават се конвулсии, пулсът му е напрегнат, сякаш самата артерия е стисната. Всички тези контракции се образуват вътре в самата плът и точно те предизвикват болката. Когато енергията Тай Ян реагира, болката намалява, но при повторна атака на извратената инска енергия болката ще продължи.
Когато извратената енергия проникне в меридианите и в кръвта (букв. "в кръвообращението") тя се смесва с енергиите на тялото и в този случай, при палпиране, интензивността на болката нараства. Ако извратената инска енергия не изчезне (не бъде изведена/ енергията на тялото се изкачва нагоре и в този случай меридианите се изпълват. Енергията и кръвта ще бъдат "смутени" (разстроени). Ако извратената енергия се намира от външната страна на червата и стомаха, т.е. в междинната тъкан, кръвта ще се застоява (прелива,) и препълнените капиляри също ще предизвикват болка. При палпиране на такова заболяване този застой ще се премахне и болният ще получи облекчение.
Ако извратената енергия е проникнала в "чудния" меридиан Джун Май (един от най-дълбоко разположените) палпирането не води нито към подобряване, нито към влошаване на състоянието. Тъй като този меридиан започва в точката гуанюан (4 VС) преминава през корема и гърдите като следва меридиана на бъбреците, неговото поражение прекъсва циркулацията на съответната (букв."неговата собствена") енергия. Затова за болния е характерно затруднено дишане.
Ако извратената инска енергия проникне в меридиана на точките юй (или точките) по меридиана на Пикочния мехур, пулсът ще бъде неравномерен (което говори за лошо кръвообращение). По този начин тя предизвиква болка. Тъй като този меридиан има съгласуваща точка Юй в сърцето, това обяснява защо болният усеща болки в гърба, ирадииращи към сърцето.
Ако извратената инска енергия проникне в меридиана Дзюе Ин (т.е. Перикарда и Черпня дроб), обхващащ половите органи и сърцето, болният ще има неравномерен (и едновременно напрегнат) пулс, а също така ще изпитва болки, разпространяващи се от страничните части на тялото към долните части на корема.
Ако извратената инска енергия проникне в меридиана на Тънкото черво, болният ще усеща болки в клетъчните тъкани и в този случай циркулиращата в капилярите кръв не може да минава в артериите, което предизвиква хронични болки.
Когато извратената инска енергия проникне в петте органа, човешката инска енергия се изтощава и не може да прониква в органите. Това обяснява защо тези случаи на болка предизвикват загуба на съзнание.
Ако инската енергия успее отново да обедини своя поток с потока на янската енергия, болният ще дойде в съзнание.
При проникване на извратената инска енергия в Дебелото черво и Стомаха, телесната енергия реагира съответно чрез повръщане и болка.
Резултат от проникването на извратената инска енергия в тънкото черво са болките и диариите.
Всички тези симптоми са предизвикани от извратена инска енергия.
Ако извратена янска енергия проникне в Тънкото черво, за болния са характерни чревни болки, които могат да предизвикат дегенеративни болести (явления на израждане). В този случай болният ще изпитва силна жажда и ще има запек.
Император Хуанди:
Какъв цвят на кожата имат тези болни?
Цибо:
Червеножълтеникав оттенък е признак за янска топлина, а бледата кожа е признак за ински хлад. Червено-зеленикавият оттенък е признак за наличието на болки.
Император Хуанди:
Какъв е пулсът им?
Цибо:
При поражения на органите всички техни съответстващи пулсове ще бъдат в пълнота, "задълбоченост" на пулс показва отслабването на енергията на болния.
Император Хуанди:
Вече зная, че всички болести са предизвикани от нарушение (разстройване) в циркулацията на енергията, но искам да знам дали човешките емоции оказват влияние на енергията?
Цибо:
Гневът предизвиква изкачване на енергията в горната част на тялото. В по-сериозни случаи това може да доведе до повръщане с кръв или разстройство.
Радостта носи покой, инската енергия циркулира без усилие. Затова енергията (като цяло) не е "смутена".
Грижата (тъгата) води до свиване на сърцето и разширяване на белите дробове. Енергията на "горното огнище" (престава да циркулира) и инци не може да циркулира и полека-лека се разсейва.
Страхът води до "затваряне" на "горното огнище", тъй като енергията на "горното огнище" не може повече да преминава, и във връзка със спирането на общата енергия на организма, коремът на болния се издува.
Физическото претоварване води до излишно разсейване на енергията. Интелектуалното натоварване (прекомерна умствена дейност) блокира циркулацията на енергията.

Глава Четиридесета
КОРЕМЪТ
Император Хуанди:
Понякога се срещаме със заболявания на корема, когато болният може да яде сутрин, но не може нищо да хапне вечер. Що за болест е това?
Цибо:
Това е същият случай, за който се казва, че "коремът се е издул като балон". Тази болест е предизвикана от недостатъчно функциониране на далака - причината за нея е неумереността (невъздържаността).
Император Хуанди:
При някои болни е характерно надебеляване в страничните части на тялото, което се съпровожда със загуба на апетит, отвращение към храна и симптоми като отделяне от носа на светъл секрет, кръвохрачене и бледност на крайниците. Характерни за тях са също припадъците и наличието на кръв в урината и фекалиите. Какво означава това?
Цибо:
При тези болни има дефицит на кръв. При тях се наблюдават много опасни кръвотечения. Енергията на черния дроб и тънкото черво са изтощени. Ако става въпрос за жени, тяхната менструация сигурно е оскъдна.
Император Хуанди:
Как се нарича заболяването, характеризиращо се с твърде голяма пълнота в долната част на корема?
Цибо:
Няма никакво съмнение, че в този случай има абсцес в долната част на корема, извън стомаха и червата. Застаряла болест от подобен род е много трудно да се излекува, особено когато подобна пълнота има над пъпа. Ако тя се намира под пъпа, все още може да бъде излекувана.
Император Хуанди:
Понякога тялото е издуто първо в областта на бедрата, прасците и глезените, което се съпровожда с болки в района на пъпа. Що за болест е това?
Цибо:
Това е случай, когато фън е атакувал областта на пъпа (букв. "нападнал"). Фън е заболяване, предизвикано от "зловредна" (извратена) Ян. Затова тя винаги атакува Ян в човека и предизвиква издуване на тялото. В този случай болният не трябва да се боде, тъй като при използване на акупунктура болестта може да се превърне в асцит или анурия.
Император Хуанди:
За някои болни е характерно болезнено издуване (подпухване) на шията, съпроводено с пълнота в гърдите и стомаха. Що за болест е това?
Цибо:
Това е признак за нарушение на енергията. В този случай не трябва да се използват нито мокса, нито лечение чрез потупване с камъни. В действителност подпухването в областта на шията показва, че янската енергия се е натрупала в горната част на тялото. При използването на мокса янската енергия на човека ще изпитва още по-силен стремеж на издигане към горната част на тялото, което може да предизвика афазия. Мокса трябва да се използва само в случаите, когато инската енергия се е спуснала в долната част на тялото.
Император Хуанди:
Защо в случай на поражение от янска топлина болният изпитва същевременно болки?
Цибо:
Въпреки че е засегната (поразена) от янската топлина, янската енергия реагира на това въздействие - в този момент болният изпитва болки в главата. Когато той (тя) преминава в Ин, коремът започва да се издува. Това е признак, че извратената енергия е достигнала до Ин.

Глава Четиридесет и първа
БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА БЪБРЕЦИТЕ
При поражение на меридиана Дзу Тай Ян (на Пикочния мехур), почти сигурно има болки в областта на бъбреците, ирадииращи чак до тила. Болният има усещане за тежък товар върху гърба си. В този случай трябва да се бодат точките вейджун (40 V). Необходимо е точката да кърви, но само не и през пролетта.
Ако бъде поразен меридианът Дзу Шао Ян (на Жлъчния мехур), това може да предизвика болки в областта на бъбреците, но те са сходни с болки от убождане с игла. В този случай болният не може да се наведе напред, нито да се изправи назад, не може да завърти врата си на нито една страна, тъй като меридианът на жлъчния мехур минава през шията, раменете и страничните части на тялото. В този случай трябва да се боде и предизвика кръвотечение в точката янлинцюан (34 YВ) в края на изпъкналата кост, но само не и през лятото.
При поражение на меридиана Дзу Ян Мин (на Стомаха) са възможни също болки в областта на кръста, пречещи на извиването на тялото на пациента. Опитите за обръщане наляво или надясно на пациента предизвикват халюцинации и стенания. В този случай трябва да се боде точката санли (36 Е), а също така точките, разположени по-горе и по-долу от нея, предизвиквайки кръвотечение, но това не се прави през есента.
Поражението на меридиана Дзу Шао Ин (Бъбрещи) може да предизвика болки в областта на бъбреците, а едновременно с това болният усеща болки и вътре в гръбначния стълб. Трябва да се боде и предизвика кръвотечение в точката тайси (З R), но това да не е през пролетта. Ако се предизвика кръвотечение в тази точка през пролетта, болките се появяват отново.
При поражение на меридиана Дзу Цюе Ин (Черен дроб), възникващите в областта на бъбреците болки създават усещане, че гърбът е обтегнат като лък. В този случай трябва да се бодат точките, разположени близо до глезените, близо до мястото, където преминава артерията, а също така и точката над стъпалото, където се усеща биенето на пулса.
При поражение на повърхностните съдове (капилярите) могат да се отбележат болки в областта на кръста, които ирадиират към раменете. Понякога, едновременно с това, се отбелязва незадържане на урината и проблеми със зрението (помътняване на зрението) В този случай трябва да се бодат точките вейджун (40 Y), принуждавайки ги да кървят, а също и капилярите, разположени около тези точки дотогава, докато съдържащата се в тях нечиста кръв стане отново червена.
При поражение на чудния съд Ян Цяо болестните усещания са като удари с чук, като понякога тази област подпухва. В този случай трябва да се бодат точките фуян (59 V) пушън (V 61)) и шънмай (V 62).
При поражение на меридиана Ян Вей областта на бъбреците неочаквано (много бързо) подпухва. Тогава трябва да се бодат точките дзинмън (63 V) т.е. "точката-източник" на меридиана Ян Вей и точката яндзяо (YВ 35).
Поражението на чудния съд Джун Май се изразява с болки в областта на бъбреците, пречещи на болния да се навежда напред и назад, като при навеждане назад човек губи равновесие. Обикновено тези нарушения се проявяват при вдигането на прекалено големи тежести. Тогава трябва да се боде точката фуси (38 V), принуждавайки я да кърви.
Към болки в областта на бъбреците може да доведе и поражение в областта на "съда на зачатието" (предно-срединния) или Жън Май. Характерна за болния е склонността му към потене, а след изпотяване му се иска да пие отново течности. След хранене започва да се суети (букв. "иска му се да потича, да се пораздвижи"). В този случай трябва да се бодат точките, разположени по "канала на управление" (задносрединния), разположен (букв. "във вътрешността") на меридиана Ян Цяо, за да се принудят да кървят точките (намиращи се) в пълнота.
При поражение на меридиана Ин Вей, болният лесно се гневи, стене и изпитва страх (безпокойство). В този случай се боде точката джубин (9 R), явяваща се "свързваща" точка на меридиана Ин Вей с меридианите на бъбреците. При поражение на меридиана Ин Дзяо болката ирадиира от областта на бъбреците чак към шията и зрението на болния е замъглено. При тежки поражения тялото на болния се извива назад, езикът му се втвърдява (схваща се) и той губи способността си да приказва. В този случай трябва да се боде точката дзяосин (8 R).
Накрая, при поражение на "съда на управление" (задносрединния меридиан) се появява треска (с температура). При тежки случаи болният се "вдървява" (букв. "чувства се твърд като дърво"). Характерно е, че не задържа уринирането си. Трябва да се бодат точките, разположени по външната повърхност в района на коленете между голямопищялната кост и мускулите, а също така и точките даджуй (11 Y), шандзюйсюй (37 Е по съвременната номенклатура) и сядзюйсюй (39 Е по съвременната номенклатура).
При болки в областта на бъбреците, свързани също (съпроводени) с чувство за вледеняване в горната част на тялото, трябва да се бодат точките на меридианите Дзу Тай Ян (Пикочен мехур) и Дзу Ян Мин (Стомах).
Обратно, при температура в горната част на тялото трябва да се бодат точките на меридиана Дзу Дзюе Ин (Черен дроб).
Ако в резултат от болки в областта на бъбреците болният няма възможност да се навежда напред или назад, трябва да се бодат точките по меридиана Дзу Шао Ян (Жлъчен мехур). Ако се съпровождат от чувство за температура вътре в тялото, трябва да се бодат точките по меридиана Дзу Шао Ин (Бъбреци) в точката джубин (9 R), принуждавайки я да кърви.
При наличието на болки в бъбреците, съпроводени със силно охлаждане в горната част на тялото и неподвижност на шията, трябва да се бодат меридианите Дзу Ян Мин (Стомах) в точката санли (36 Е). При същите симптоми, но придружени с температура в горната част на тялото, трябва да се боде меридианът Дзу Тай Ин в точката дидзи (8 RP).
При чувство за температура вътре в тялото, съпроводено от затруднено дишане, трябва да се бодат точки по меридиана Дзу Шао Ин (Бъбреци); юнцюан (IR) и даджун (4R). Тази точка се намира на задната голямо-пищялна артерия. И двете точки са Дзнн (за преминаване на енергия). Ако едновременно с това е налице и запек боде се и юнцюан (IR).
При наличие на пълнота в долната част на корема трябва да се боде тайчун (3F). При чувство за разглобеност на гръбначния стълб трябва да се бодат точките по меридиана Дзу Тай Ян (Пикочен мехур). При усещане за "счупване" (разглобяване), трябва да се бодат точките дзингу (64 V), кунлун (60 V) и шугу (65 V). При невъзможност болният да се изправя, се бодат точките шън-май (62 V) и пушън (61 V). Ако болката ирадиира вътре в гръбначния стълб, необходимо е да се бодат точките по меридиана Дзу Шао Ин (Бъбреци).
При болки в областта на бъбреците, ирадииращи към долната и страничните части на тялото, съпровождани с невъзможност за навеждане назад, трябва да се боде точката уантяо (30 YB) т.е. "свързващата" точка между меридианите Дзу Тай Ин (Далак), Дзу Дзюе Ин (Черен дроб) и Дзу Шао Ян (Жлъчен мехур), разположена на върха на изпъкналата кост.
Болният получава незабавно облекчение, но трябва да се боде в точката, разположена откъм "неболната" страна (тази страна, в която няма усещане за болката).

Глава Четиридесет и Втора
ФЪН (ЗЛОВРЕДНИЯТ ВЯТЪР)
Император Хуанди:
Ако човек бъде нападнат от фън, последният може да стане ински или янски, да предизвика проказа или хемиплегия (парализа на едната половина на тялото, в случая - на остро разстройство на мозъчното кръвообращение - бел.прев.) - той е способен също да достигне до органите или вътрешностите. Как бихте обяснили всичко това?
Цибо:
В този случай фън се разполага в съединителната тъкан; той нито може да влезе в органите и вътрешностите, нито може да излезе. Ако след влизането му в организма порите на кожата се отворят, възниква чувство за студ, ако се затворят - възниква чувство за топлина (треска). Ако фън проникне в стомаха, следвайки хода на меридиана Ян Мин, той достига вътрешното ъгълче на очите (в точката цинмин, 1Y) и ако няма възможност да се разсее, при дебелите хора този фън предизвиква жълтеница или излишък на Ян в тялото, при слабите хора се разсейва, предизвиквайки чувство за студ в тялото и сълзливост.
Когато фън проникне до меридиана Тай Ян, той се настанява в точката юй или се разполага в съединителната тъкан, в междинната (интерстициалната) тъкан или влиза в борба със защитната енергия на тялото, която постоянно циркулира в меридиана Тай Ян, което предизвиква обриви или атония на отделните части на тялото, поради това, че защитната енергия вече не може (както обикновено) да циркулира по обичайния си път.
Ако фьн порази инци на тялото, последната става нечиста, вследствие на това се отпуска преградата на носа, променя се цветът на кожата и се умъртвява епидермиса - това всъщност е проказата - когато фън победи инци.
През пролетта фън атакува черния дроб, през лятото - сърцето, в края на лятото (по време на сиромашкото лято) - далака, през есента - белите дробове, а през зимата - бъбреците. Той може да атакува и точката фънфу (16 VG) и да прониква в мозъка, той може да атакува и вътрешните органи в коремната кухина... Накратко, фън е причината поне за сто болести. Всичките не могат да се изброят, тъй като разновидностите им са твърде много.
Император Хуанди:
Въпреки това, аз бих искал да знам симптомите на всички тези разновидности на фън.
Цибо:
Когато фън порази белите дробове, характерно за болния е обилното потене, той се страхува от вятър, има блед цвят на кожата, кашля, има недостиг на енергия. През деня се чувства по-добре, но вечер състоянието му се влошава. Характерно е, че участъкът на кожата под веждите е с много блед цвят.
При поражение на сърцето от фън, болният също много се поти и се бои от вятъра, устните и езикът му пресъхват, лесно се гневи (дразни). При по-тежки случаи не може вече да говори бързо, а езикът му става интензивно червен.
Когато фън атакува черния дроб, за болния отново е характерно обилно потене и боязън от вятъра, същевременно обаче той стене, оплаква се и плаче, гърлото му пресъхва, не желае повече да вижда жени, цветът на кожата под очите му става зеленикав.
При нападение на фън върху далака болният обилно се поти и се страхува от вятъра, отслабва много и че не може да помръдне нито ръцете, нито краката си, губи апетит, а носът му пожълтява.
Когато фън нападне стомаха, характерно за болния е обилно потене, боязън от вятър, подпухване на лицето, болки в гръбначния стълб, не може да стои изправен, кожата му почернява.
При нападение на фън върху стомаха болният има обилно потене в областта на шията, страхува се от вятър и губи способността си да преглъща (храна), създава се впечатление, че диафрагмата му е блокирана; характерна за него е пълнота (подуване) на корема и понякога - диарии. Въпреки че коремът му нараства, самият той отслабва.
Когато фън атакува мозъка болният има обилно потене в областта на лицето, бои се от вятъра и в деня, предшестващ кризата, се чувства много зле, докато в момента на кризата състоянието му се подобрява.

Глава Четиридесет и трета
БИ - ЗАГУБАТА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И АТОНИЯ
Император Хуанди:
Какви са симптомите на Би (загуба на чувствителност и атония)?
Цибо:
В случай, когато човек бива нападнат едновременно от фън, студ и влажност - т. е. наведнъж от тези три "зловредни" енергии - у него се развива атония и загуба на чувствителност. Когато преобладава фън, атонията има периодичен характер; когато преобладава "извратеният" студ, атонията се съпровожда с болестни усещания, а когато преобладава влажността, най-много страда далакът.
Ако "нападението" е през зимата, пораженията са основно в костите, през пролетта - в мускулите, при "лятна офанзива" страда кръвообращението, при нападение в края на лятото - далакът, а при нападение през есента се нарушава циркулацията на енергията,
Император Хуанди:
Защо извратените енергии могат толкова дълго да се задържат в органите и вътрешностите на човек?
Цибо:
Защото органите са много тясно свързани с вътрешностите. Ако първоначално има поражения върху костите (букв. "ако в началото"), при повторно нападение на "извратените" енергии биват поразени бъбреците. От мускулите те преминават в черния дроб, от системата за кръвообращение - в сърцето, от съединителната тъкан - в далака, а от епидермиса - в белите дробове. При проникване на извратените енергии плътно до органите, у болния се развива задух, повръщане и пълнота в белите дробове (ако тази енергия е проникнала в белите дробове).
У болния възниква усещането, сякаш тази енергия атакува горната част на тялото му, усеща пълнота под "сърцето", гърлото му пресъхва, а ако енергиите са проникнали в сърцето, му призлява.
Ако са проникнали в черния дроб, болният изпитва жажда, пие много, плашлив е и често уринира.
При проникването им в бъбреците болният не може да ходи, и развива "пълнота в областта на корема".
При проникването на зловредните енергии в далака болният усеща умора, развива се астеничен синдром в ръцете и краката, кашля и повръща.
Ако тези енергии проникнат до червата, болният има диария, затруднено дишане или запек.
Ако са стигнали до пикочния мехур, болният усеща болки във вътрешността на тялото си, не може да уринира (анурия) и от носа му се отделят светли секрети.
Инци, енергията на петте органа, трябва непрекъснато да бъде в покой. "Смущаването" на тази енергия създава опасност тя да бъде изтощена - в този случай се създава възможност извратените енергии да проникнат до петте органа. При продължително запазване на (състоянието) Би, описаните по-горе загуби на чувствителност и атония, извратените енергии проникват все по-дълбоко и по-дълбоко в органите. Ако те са представени главно от фън, с пълно основание можем да се надяваме, че болният ще оздравее (тъй като по своята същност фън е подвижен). Ако енергиите вече са проникнали в органите, заболяването може да се причисли към сериозните. При проникването им в костите или мускулите, болният изпитва продължително време болки. Ако "извратените" енергии са проникнали само в кожата или съединителната тъкан, заболяването може да се счита за доброкачествено.
Император Хуанди:
Как се лекуват тези болести с методите на акупунктурата?
Цибо:
Петте органа се лекуват на нивото на съответстващите точки юй, а "шестте вътрешности" - в точките хъ. Освен това има различни точки, разположени в съединителната тъкан, в големите и малките "долини" (т. е. в гу и ги) или в падините, разположени върху мускулите или в ставните "ямки" - трябва да се посочат конкретно, в зависимост от симптомите.
Император Хуанди
А какво бихте казали за енергиите Ин и Вей (Инци и Вейци) - дали и те са атакувани от "извратените" енергии?
Цибо:
По своята същност енергията Ин представлява хранене (самата дума Ин означава "хранене"). Може да се каже, че въвежда ред в петте органа и шестте вътрешности. И тъй като се намира в меридианите и артериите, тя циркулира през целия организъм. Що се отнася до енергията Вей - това е буйна енергия (получена) от храненето, това е защитната, войнстваща енергия. Тъй като тя е много активна и се плъзга много бързо, не прониква вътре в меридианите. С други думи, тя циркулира в епидермиса, в съединителната и междуклетъчната тъкан, в различни видове обвивки, разположени в гърдите и корема. И най-малкото "смущаване" (нарушение) на тази енергия води до заболяване. Ако тя се намира в нормално състояние, човек никога няма да заболее. Тя никога не се смесва с извратените енергии като фън, студът и влажността, и никога не бива поразена от тях.
Император Хуанди
Как ще обясните, че тази Би (загубата на чувствителност и атония) веднъж може да се съпровожда с болки, а друг път не, т. е. характеризира се или с ински или с янски симптоми, обусловени или от сухота или от излишък на влажност?
Цибо:
Наличието на болка означава, че извратената инска енергия е по-силна. Развитието на нечувствителност в отсъствието на болка е свидетелство за това, че извратената енергия е проникнала по-дълбоко и че телесната енергия не циркулира в кожата.
Чувството за студ говори за (състояние) Ин, т.е.че янската енергия е отслабнала и че по-силната инска енергия преобладава. Наличието на температура (треска) говори за това, че инската енергия е отслабнала, докато янската енергия доминира. Излишъкът от влажност предизвиква обилно потене, което също е симптом за отслабена янска и преобладаваща инска енергия. Ако тези извратени енергии достигнат костите, у болния възниква чувство на тежест в тялото; ако достигнат (системата на) кръвообращението, възниква усещане за "замръзналост" (сгъстяване) на кръвта. Когато извратените енергии достигнат мускулите, способността за мобилност на ставите се губи, ако достигнат съединителната тъкан, се развива загуба на чувствителността; ако достигнат кожата, се развива усещане за студ. Във всички тези пет случая отсъстват болезнени усещания.

Глава Четиридесет и четвърта
ПАРАЛИЧЪТ
Император Хуанди
Защо при някои заболявания на петте органа може (също) да се появи паралич?
Цибо:
Белите дробове са свързани с кожата. Сърцето е свързано с кръвта. Черният дроб е свързан с мускулите и ципите. Далакът е свързан със съединителната (междинната) тъкан. Бъбреците са свързани с костите и костния мозък (включително и на гърба). По тази причина при поражение на белите дробове кожата губи своята съпротивляемост. Поражението на сърцето води до събиране на кръв в горната част на тялото, което поражда нарушения в долните части на тялото. При поражение на черния дроб заболява и жлъчният мехур, при което болният има горчив вкус в устата, мускулите му се обезводняват и се свиват (напрягат). При поражение на далака стомахът изсъхва, обезводнява се, като болният изпитва жажда, а плътта му губи чувствителността си. Поражението на бъбреците засяга едновременно гърба и гръбначния стълб, което води до деформация в костите.
Император Хуанди
Как може да се определи дали е поразен един или друг орган?
Цибо:
Ако Ян порази белите дробове, кожата на болния придобива белезникав (бял) цвят. При поражение на сърцето тя става червена. Поражението на черния дроб води до зеленикав оттенък на кожата, поражението на далака - на жълт, а поражението на бъбреците - на черникав (тъмен) оттенък.
Император Хуанди:
Защо при лекуването на тези болни се бодат само точките в меридиана Ян Мин?
Цибо
Ян Мин, т. е. коремът е морето или океанът на петте органа и шестте вътрешности и именно той храни мускулите и оросява целия организъм. Чудният съд Джун Май е океанът на артериите и меридианите и неговата енергия се пролива в ги и гу (малките и големите "долини", разположени между мускулните издатини). Двата меридиана Ян Мин и Джун Май се обединяват на нивото на половите органи. В тази област се обединяват и меридианите Шао Ин, Тай Ин, съдът на зачатието (Жън Май) и съдът на управлението (Ду Май). После те се издигат към корема и отново се обединяват в точката цичун (30 Е). Меридианът на стомаха е най-важният меридиан. Но всички тези енергии се намират под управлението на чудния съд. Дай Май ("опасващия съд.") и косвено, под управлението на "съда на управлението" (Ду Май). Затова при отслабване на (изтощаване на) меридиана на стомаха, меридианът Дай Май повече не функционира, което, от своя страна, предизвиква паралич в двата крака. Целта на лечението е да се стимулират всички точки ин, (споменатите) меридиани и точки юй, а също така трябва съобразно сезоните, да се хармонизира (регулира) енергията на петте органа.
Забележка: През първия и втория месец на годината енергията е съсредоточена в черния дроб; през третия и четвъртия месец - в далака; през петия и шестия - в главата; през седмия и осмия - тя е в белите дробове; през деветия и десетия - в сърцето, а през единадесетия и дванадесетия - в бъбреците. През пролетта трябва да се бодат точките юй, през лятото трябва да се бодат точките юй на вторичните съдове, през есента трябва да се бодат точките (разположени) по съединителната тъкан. През зимата се бодат точките юй на органите, разположени на гърба по меридиана на пикочния мехур.
Най-важните точки за бодене при паралич са тези, разположени по меридиана на стомаха.

Глава Четиридесет и пета
НАРУШЕНАТА (СМУТЕНАТА) ЕНЕРГИЯ
Император Хуанди
Защо нарушенията на енергиите могат да бъдат както ински, така и янски и могат да предизвикват както припадъци, така и кома, макар че в дадения случай не става дума за апоплексия ...

„Ние сме трима: ти, аз и болестта. Чиято страна вземеш, тя ще победи.“-Авицена


8-Триграми

 

Последна промяна ( Петък, 18 Декември 2009 18:23 )