¬ие сте тук:

Ќачало –Ф—А—Г–≥–Є –°—В–∞—В–Є–Є Ћекци€ на д-р ”олък: "”ћ–≈Ћ»“≈ ƒќ “ќ–» Ќ≈ ЋЏ∆ј“"

ƒ-р ”олък сега е много попул€рен в јмерика. ѕрез 1991г. е предложен за Ќобелова награда. “ова, което ще прочетете в тази стати€ може напълно да обърне ¬ашата представа за съвременната медицина и по този начин радикално да измени ¬ашата съдба и съдбата на ¬ашите близки.

ѕрез 1973г. в €нуарски€ брой на "Ќешинъл ƒжиографик", беше поместена специална
ѕрез 1957 год. ние разбрахме, че причината за аневризъма е дефицита на мед в организма. “огава ние работихме на проект,
Ќ€кой от ¬ас чувал ли е за човек на име —тюарт Ѕъркър? јвтор на 5 нашумели книги за здравето, диетата,
ƒефицита на калций е причина за приблизително 147 различни забол€вани€
» последно - болки в кръста. 85% от американците страдат от болки в кръста,
¬сички дълголетници живе€т във високопланински села


ћного ми е при€тно да се срещна днес с ¬ас. јз израснах във ферма, в западната част на графството —ент-Ћуис. ѕрез 50те години ние започнахме да развъждаме крави за месо. јко сте запознати с развъждането на домашни животни, то сигурно знаете, че единствени€т начин да се спечел€т пари в селското стопанство - това е да отгледате свой собствен фураж. ¬ мелницата за нас смилаха царевица, боб и сено, добав€йки и множество витамини и минерали. “ака ние приготв€хме храна за животните. —лед 6 месеца вече можехме да предложим тези крави на пазара. Ќие ги подбирахме и остав€хме най-добрите за себе си. » кое е интересното, правейки това за кравите, ние самите не приемахме никакви витамини и минерали, а б€хме млади и искахме да доживеем сто години без никакви болести и неразположени€. “ова много ме вълнуваше и аз попитах баща си: "“атко, кажи ми защо не правиш за нас същото, което правиш и за тези крави?" “огава баща ми, ми подари мъдра мисъл: "ѕомълчи, момче, ти си длъжен да цениш това, че ежедневно €деш пресни продукти от фермата. Ќад€вам се, че разбираш това?" јз разбира се не продължих да досаждам, защото не исках да се лиша от об€д или вечер€. —лед това постъпих в селскостопанско училище и получавайки научна степен, станах специалист по животновъдство, полски култури и почвознание. —лед това заминах за две години в јфрика. “ам ми се отдаде да осъществ€ сво€та детска мечта - да работ€ с ћаур ѕаркинс. ћного от ¬ас го помн€т от книгите му. “ова е велик човек. —лед две години получих телеграма с покана да работ€ в зоопарка в —ент-Ћуис. Ќационални€т институт на здравето отдели за зоопарка издръжка в размер от 78 млн. $, а на т€х им беше нужен ветеринар, който да прави аутопсии на животните умрели от естествена смърт в зоопарка. јз се съгласих, пристигнах, но разбира се ми се наложи да прав€ аутопсии на животни умрели не само в този зоопарк, а и в зоопарка в Ѕрукуолдс, „икаго, Ќю …орк и т.н. ¬ моите задължени€ влизаха не само аутопсиите на животните починали от естествена смърт, но и да откривам и наблюдавам тези, които са свръхчувствителни към замърсената околна среда, защото в началото на 60-те години, никой нищо не знаеше за екологичните проблеми и катастрофи. » така, изследвайки причините за смъртта на хора и животни, аз проведох 17 500 аутопсии, и ето до какво заключение стигнах: "¬с€ко животно и човек, умрели от естествена смърт - умират от непълноценно хранене, т.е. дефицит на хранителни вещества."

–езултатите от химическите и биохимическите анализи, показва с документална точност, че естествената смърт настъпва от неправилно хранене. “ова така ме порази, че аз се върнах към истори€та с кравите.

Ќаписах 75 статии и трудове, 8 учебника заедно с други автори и самосто€телно - 1 книга. “€ се продаваше за 140$ на студенти - медици. ѕечатаха ме в 1 700 вестника и списани€, участвах в телевизионни предавани€ и къде ли не.

Ќо тогава, през 60-те години, моите трудове относно храненето малко вълнуваха н€кого.  акво ми оставаше да направ€? Ќаложи се да се върна към ученето и да стана лекар, а това ми позволи да използвам тези знани€ за храненето, които получих във ветеринарното училище. Ќе е чудно, но това проработи. ѕрекарах 15 години в “оркмунд, щата ќрегон, занимавайки се с обикновена лекарска практика. ј сега искам да сподел€ своите знани€ и изводи, получени за тези 10-12 години. » ако вие отнесете от тук едва 10% от това, което ще чуете, вие ще се предпазите от много непри€тности, страдани€, ще спестите много пари и ще удължите с много години сво€ живот.

¬ие н€ма да постигнете това, т.е. да получите тези допълнителни години живот, да достигнете сво€ генетичен потенциал просто така, без н€какви усили€ от ваша страна.

—ега искам да ви кажа главното.

√енетични€ потенциал на продължителност на живота е 120-140 години!

¬ наше време можем да преброим едва 5 народности, чиито представители дожив€ват до 120-140 години - на »зток, в “ибет и в «ападен  итай. “ези хора са описани още през 1964г. от ƒжеймс ’илтън, който е написал книгата "«агубен хоризонт." Ќай-стари€т човек, съгласно описаните там данни, въпреки, че допускам, че има н€какво преувеличаване, бил доктор Ћи от  итай, роден в “ибет.  огато бил на 150 години, получил от императорското китайско правителство особен сертификат, който потвърждавал, че той действително е на 150 години, а се е родил през 1677г.  огато навършил 200 години, той получил втора грамота. ƒокумент свидетелства, че той е умр€л на 256 години. ѕрез 1933г. когато умр€л, за него е писано в "Ќю …орк “аймс", "Ћондон “аймс", където всичко е достатъчно добре потвърдено с документи. ћоже би е бил на 200 години, а не на 256. ¬ източен ѕакистан е жив€ла група хора, които са наричани "богази". “ези хора са известни, като дълголетни. “е са живели по 120-140 години. ¬ бивши€ —ъветски —ъюз, грузинците употреб€ващи киселомлечни продукти, живе€т до 120 години. јрменци, абхазци, азербайджанци, дожив€ват прекрасно запазени до 120-140 години.

ѕрез 1973г. в €нуарски€ брой на "Ќешинъл ƒжиографик", беше поместена специална стати€ за хора, които са доживели 100 и повече години. “ези материали са придружени с прекрасни илюстрации, с които се слави това списание. «апомнил съм три от многото фотографии. Ќа едната има жена на 136 години. “€ седи в кресло, пуши кубинска пура, пие водка и взема участие във вечеринка. “€ прекрасно се весели, без да е прикована на легло в старчески дом, без да е нужно да отдел€ по 2 000$ от сметката си. “€ се наслаждаваше на живота за своите 136 години. Ќа другата фотографи€ б€ха снимани две съпружески двойки, празнуващи своите 100 и 115 годишнини от своите сватби. Ќа третата фотографи€ беше мъж, сърбащ чай в планините на јрмени€, слушащ малък транзистор. —поред записаното в негови€ акт за раждане - рождената му дата, кръщелното, записите дадени от неговите деца, той е на 167 години. ѕо това време той беше най-стари€т човек на планетата.

¬ западното полукълбо индианците "волкобанди" и знаменитите жители на ≈квадор, живеещи в јндите в югоизточно ѕеру се слав€т със своето дълголетие, а също така и известни племена в “итикака и ћачу ѕикчу. ѕредставителите на най-старото племе край “итикака живе€т 120 години. јмериканката ћаргарет ѕич от щата ¬ирджини€ е в книгата на рекордите на √инес, като най-старата американка, ко€то умр€ла на 115 години от недостатъчно хранене. ѕо-точно т€ умр€ла от усложнени€ след падане.  ой от вас ще каже от какво е починала? ѕравилно, от ошип€ване. ∆ената умр€ла от дефицит на калций в организма. “€ не е имала сърдчно-съдова недостатъчност, рак, диабет. “€ починала три седмици след падането, тъй като в организма й не достигал калций. ƒъщер€ й казала нещо много интересно, че преди смъртта си, ћаргарет ѕич е имала желание за сладко. “ова забол€ване е известно под името "ѕайк". ўе говорим за него по-късно. ќбикновено, ако много се увличате по шоколад или сладки, това означава, че във ваши€ организъм не достига хром и ванадий.

¬ една от страните на трети€ св€т - Ќигери€, вождът на племето Ѕаус, умр€л на 126 години. Ќа погребението, една от жените му се похвалила, че когато мъжът й умр€л всички зъби били негови, а това е признак, че и другите му органи са изпълн€вали функциите си както тр€бва.

≈дин мъж от —ири€ умр€л на 133 години през 1993г. “ой вл€зъл в книгата на √инес, не защото бил на 133 години, много дожив€ват до тази възраст, и не защото на 80 годишна възраст се оженил за четвърти път, а защото е станал баща на 9 деца. јко пресметнете, че за вс€ко дете тр€бват 9 месеца плюс година за кърмене и година между вс€ко дете, ще получите, че този герой - производител е станал баща и след 100 годишна възраст. ≈то защо е вл€зъл в книгата на рекордите на √инес.

“ака че не се отчайвайте, и за вас има надежда!

—ега малко наука.

ѕрез ноември 1993г. в јризона бил проведен интересен експеримент. “ри двойки прекарали в изолаци€ три години, като се хранили със здравословна храна, ко€то сами отглеждали, дишали пречистен въздух и пиели незамърсена вода.  огато излезли ги изследвали лекари-геронтолози от  алифорнийски€ университет в Ћос јнжелис. ¬сички данни от анализите на кръвта и другите жизнено важни показатели на организма, били заложени в компютъра на университета в Ћос јнжелис. ѕрогнозата на компютъра била следната: ако продължават да живе€т на такъв режим, то те могат да доживе€т до 165 години. » това доказва за пореден път, че е напълно възможно да се доживее до 120-140 години.

—редната продължителност на живота на американците е 75,5 години, а продължителността на живот на магистъра или на лекар€ - 58 години. “ака че, ако искате да си извоювате от живота 20 статистически години, не постъпвайте в медицинско училище.

»ма две основни неща, които сте длъжни да направите, ако искате да попаднете в числото на дълголетните.

јко действително искате да доживеете до 100-140 години, запомнете най-важното.

ѕърво - тр€бва да изб€гвате опасностите, да не стъпвате на мини, т.е. да изб€гвате безмиселените и безпричинни опасности. –азбира се , ако играете руска рулетка, пушите, пиете, б€гате по средата на скоростната лента в час пик, вие едва ли ще доживеете до 120 години. ¬сичко това звучи забавно, но не можете да си представите, че хил€ди хора умират за това, че прав€т подобни глупости. »скам да си помислите за това. — други думи, ако имате възможност да предотвратите болест, особено неизлечима, вие сте длъжни задължително да се възползвате.

¬торо - вие сте длъжни да правите само това, което ви носи полза.

Ќеобходими са ви 90 хранителни добавки: 60 минерала, 16 витамина, 12 основни аминокиселини и протеиносъдържащи белтъци и 3 основни мастни киселини. ¬сичко 90 добавки към ежедневната диета, иначе ще развиете забол€вани€, свързани с техни€ дефицит.

—ега за това пишат във вестниците, говор€т по радиото и телевизи€та. «а това се знае, тъй като се интересуват от здраве, дълголетие и хранителни добавки. Ћекарите посто€нно говор€т с нас за това, но не защото към това ги принуждава медицинската професи€. Ќе мислете, че медиците мол€т вестникарите да пишат за това, не. “ова произлиза от факта, че тази информаци€ помага за по-доброто разпространение на вестниците.

ћо€та любима стати€ се по€ви в списание "“аймс" от 06.април 1992г., ако не сте € чели, насто€телно ви препоръчвам да си € намерите от вс€ка училищна или публична библиотека. Ќаправете н€колко фотокопи€ и ги залепете на вратата, на хладилника, в бан€та.

“ова е всеобхватна стати€, ко€то се говори, че витамините са в състо€ние да побед€т рака, сърдечно-съдовите забол€вани€ и разрушителното действие на стареенето. Ќа 6-те поучителни страници на тази стати€ има всичко на всичко една отрицателна мисъл, казана от доктор, на който автора на стати€та задава въпрос: " акво мислите за витамините и минералите, като хранителни добавки към нашето хранене?" » ето какво отговар€ този доктор:"ѕоглъщането на витамини не носи полза."- см€та ¬иктор ’убин, професор по медицина в Ќю …оркското медицинско училище ћаутсинай. "¬сички витамини като допълнение, само прав€т нашата урина по-скъпа." јко преведем тези думи на достъпен език, то се получава, че ние уринираме долари, когато приемаме витамини и минерали, т.е. напразно харчим долари за витамини и минерали. »менно това е искал да каже. » след като това е публикувано, значи има нещо в това. Ќо ето какво ми се иска да кажа в тази връзка: след като проведох 17 500 аутопсии - на 14 501 животни от цели€ св€т и на 3 000 души, и понеже винаги съм искал да бъда здрав, имам деца, внуци и още правнуци, аз см€там, че:

Ќе инвестирайки в самите себе си минерали и витамини, ¬ие инвестирате в благосъсто€нието на докторите от медицината.

јз твърдо в€рвам в това, че именно ние помагаме за забогат€ването на лекарите. «а периода между 1776г. и ¬тората световна война, —јў са похарчили около 8 млрд.$ за здравеопазване и научни изследвани€ в областта на здравеопазването. —ега за това се харчат 1.2 трил.$ годишно и това все още не е достатъчно. ј на всеки му се иска медицината да бъде безплатна.

јз ще ви кажа, че ако използваме за селското стопанство, и по-точно за животновъдството медицинската система от човешки тип, то котлетите, които €дем, ще поскъпнат на 275$ за 0.5кг. ј ако се възползвате от селскостопанската система за здравеопазване, ко€то ние прилагаме в животновъдството, осигур€ването на петчленно семейство ще струва 10$ на месец. “ака че можете да избирате.

јз съм убеден, че помагайки на лекарите да забогате€т с помощта на застраховките и държавните субсидии, то те също са ни длъжни с нещо. ј те са длъжни поне да ни изпращат информационни писма с резултати от най-новите медицински изследвани€.  ой от сед€щите тук е получавал подобна информаци€ от сво€ лекар? Ќикой? »нтересно, нали? Ќо аз имам гол€мо количество информаци€, ко€то можете да получите. »скам да € сподел€ с вас.

ѕърво - €зва на стомаха.  ой от вас е чувал, че причината за €зва на стомаха е стреса. ¬ече 50 години ние ветеринарите знаем, че €звата при свинете се получава от бактерии. Ќе можем да си позволим скъпа операци€ на стомаха на свин€та, а и да можехме, то вашата свинска пържола ще ви излезе 275$ за 0,5кг.

Ќие разбрахме, че съществува минерал, който се нарича бизмар, с чи€то помощ ние можем да предотвратим и излекуваме €зва на стомаха при свинете, без никаква хирургична намеса. “ака и направихме и лечението ни излезе примерно 5$ на свин€. Ћечение с помощта на бизмар, други минерали и тетрациклин. Ќационалните институти едва през февруари 1994г. дадоха из€вление, че €звата на стомаха е предизвикана от бактерии, а не от стрес и може да бъде излекувана. Ќо нали медицинските изследователи обикновено говор€т: "показва обнадеждаващи резултати, които могат да се окажат благотворни."

—ега националните институти използват именно думата"излекуване"- без намеци. “е казват: "излекувана по метода, съчетаващ минерали, бизмар и тетрациклин". “ези, които не зна€т какво е това бизмар, тр€бва само да вл€зат в обикновен хранителен магазин или в аптеката и да куп€т за 2$ бутилка със съдържание в розов цв€т. “о се нарича пептобизъм.

» така, приемайки гореспоменати€ минерал, може да се излекува €зва. » отново тр€бва да направите избор: да се излекувате за 5$ или да позволите да ви разрежат. »зборът е ваш. ѕо-нататък, каква е втората причина за смъртността на американците?

ƒа - това ужасно забол€ване - рак.

ѕрез септември 1933г. в национални€ институт по онкологи€ към Ѕостънското медицинско училище, след наблюдение на раково болни, беше направено из€вление, че е открита противоракова диета. »зводите б€ха направени, въз основа на изследвани€ проведени в  итай. «а т€х беше избрана китайската провинци€ ’инай, тъй като там беше регистрирано най-високото ниво на ракови забол€вани€.

¬ течение на 5 години, на изследвани€ се подложиха 29 000 души. ƒаваха им се витамини и минерали, надвишаващи два пъти нормите препоръчвани на американците, т.е. ако препоръчваната дневна доза ¬ит. — е 60мг., то болните получаваха 120мг.

јлън ѕол, човек, който е удостоен с две Ќобелови награди казваше, че ако искате да предотвратите раковите забол€вани€ с помощта на витамин —, тр€бва да приемате по 10 000мг. от него за ден€. » ето резултата: лекарите, които в захлас спориха с него, вече се намират на он€ св€т (вечна им памет), а јлън ѕол е жив и здрав. “ой е на 94 години, работи по 14 часа на ден, 7 дена в седмицата, живее в ранчо в  алифорни€ и преподава в  алифорнийски€ университет в —ан ‘ранциско.

¬ие сами тр€бва да направите сво€ избор: да послушате съветите на умрелите лекари или да се придържате към мнението на доктор ѕол.

» така, напълно нормално е да се приема ¬ит.— - двойна доза, ¬ит.ј - двойна доза. Ќищо лошо н€ма да се случи. Ќе по-малко важно е да се приема цинк, рибофлавин, молибден и т.н. Ќо една група вещества са особено полезни. ¬ не€ влизат три компонента: ¬ит.≈, бета каротин и селен. “ези три компонента се приемат в двойни дози за ден€. јко при това ¬ие извлечете само 50% полза, вече е добре. ѕри пациентите получаващи ¬ит.≈, бетакаротин и селен, в течение на 5 год, смъртността при всички случаи е намал€ла на 9%, т.е. 10 от всеки 100 болни обречени да умрат са оживели. ј при раково болните, обречени на смърт, които са приемали тези 3 компонента, от 100, 13 са оживели.

¬ провинци€ ’инай преобладаваше рак на стомаха и хранопровода. ќт тези болни, които участваха в експеримента, оцел€ха 21%, т.е. 21 човека от 100.

» в този случай ваши€т лекуващ лекар тр€бваше да ¬и изпрати тази информаци€. јко той не е искал да поеме сво€та отговорност, то тр€бваше да ви информира, за да направите сами сво€ избор. ≈то защо, такова отношение към пациентите ми се струва смешно, а от друга страна, това е още едно потвърждение за т€хното равнодушие.

ѕо-нататък: артрит.

ќт септември 1993 год., в медицинското училище в ’арвард и в Ѕостънската болница, се проведе лечение с кокоши протеини на болни с подути стави, в резултат на артрита. Ѕ€ха избрани болни, чието състо€ние не се подобр€ваше от медикаментозно лечение. Ќа тези болни постав€ха инжекции с аспирин, мезотриксид, преднизолон, кортизон и различни методи на физиотерапи€. ≈динственото което оставаше, беше хирургична намеса за зам€на на ставите. “огава аз казах:"—лушайте, тези хора, са страдали толкова много, че ако се съглас€т да пострадат още 90 дни, всичко 3 месеца, аз ще проведа малък експеримент." —ъгласиха се 29 доброволци. “ези 29 човека, при които б€ха изчерпани всички възможности на медицината, а подобрение така и не беше настъпило, се подложиха на следното лечение; вс€ка сутрин им даваха чаена лъжичка с връх, с раздробени кокоши хрущ€ли, разредени с портокалов сок. ¬сички пациенти се намираха под наблюдение на медицинското училище в ’арвард. » след 10 дни всички болезнени възпалени€ и усещани€ изчезнаха; след 30 дни те вече можеха да си позвол€т н€кой неща, а след 3 месеца функциите на ставите напълно се възстановиха.

ј сега ще ви разсме€. —мешната част е свързана с доктора, който провеждаше тези изследвани€ в ’арвард. “ой об€ви кокоши€ хрущ€л за лекарство, защото, ако това помага да се излекува болест, значи може да се нарече лекарство и да се дава с рецепта. » с невъоръжено око се вижда, как мозъкът му започна трескаво да см€та:"Е300$ капсулата, всичко 25 пациента и т.н. Е"

≈ ако това не ви харесва може да отидете в аптеката и да си купите ноксиджелон. ∆ените много добре познават това средство. “о се приема за укрепване на ноктите и косата. ¬ него основен компонент е говежди€ хрущ€л, който на свой ред се €в€ва добро укрепващо средство за ¬ашите хрущ€ли и кости. Ќоксиджелон е приготвен от говежди хрущ€ли и сухожили€, и ако приемате по 0,5 ч.л. от него с портокалов сок, в съотношение 1 унци€ на 100 фута тегло, с колоидни минерали, то следващи€ път когато дойда тук, ще се качите на сцената и ще започнете да ме целувате и прегръщате, ако си спомните за артрита.

 ой от вас н€кога е чувал за болестта на јлцхаймер (загуба на паметта)? —ега за не€ зна€т всички, но когато аз б€х малко момче, болестта на јлцхаймер просто не съществуваше. —ега това е един от най-разпространените недъзи, пораз€ващ един на всеки двама души достигнали до 70 годишна възраст. ƒостатъчно плашещи данни. ј как да се определи и излекува болестта на јлцхаймер в ранен стадий при животните? ѕредставете си какви загуби биха понесли фермерите, ако свинемайката не помни защо е отишла при хранилката. «атова с този проблем в животновъдството, започнахме да се занимаваме преди 50 год. ѕравехме това с помощта на големи дози ¬ит.≈. ¬ие тр€бваше да получите писмо от ваши€ лекар през юли 1992 год., защото сериозното научно-изследователско училище към  алифорнийски€ университет в —ан ƒиего, през 1992 год. публикува из€вление, че вит.≈ забав€ загубата на паметта при болестта на јлцхаймер. » тук те са изостанали от ветеринарната медицина с 50 год.

»менно за това, може би за ¬ас е по-добре да ходите на ветеринар. —ега ми кажете, кой от вас е изпитвал непри€тностите свързани с камъни в бъбреците. ƒа, ето виждам н€колко ръце. ƒобре.  ажете, от какво най-вече ви препоръча да се пазите в храненето си, доктора? ќт калци€. » никакви млечни продукти, никакви продукти съдържащи калций. «ащото съществуваше увереност, че "калци€ в бъбреците, се по€в€ва от калци€ съдържащ се в продуктите, които ¬ие употреб€вате за храна." ¬същност, калци€ в бъбреците се по€в€ва от ¬ашите собствени кости.  огато имате дефицит на калций, тогава се образуват камъни в бъбреците. ќт хил€да години, ние знаем, че за да се предотврати образуването на камъни в бъбреците при домашните животни, тр€бва да им се дава повече калций, магнезий и бор. Ќо биковете, овните, млекодайните животни имат такава анатоми€, че когато се разболе€т от тази болест, те просто умират.  огато при нас се по€в€т камъни в бъбреците, от болка ни се иска да умрем. Ќие знаем как да предотвратим това забол€ване. ¬ие тр€бваше да получите писмо от ¬аши€т доктор още през 1993г., и в него е тр€бвало да се каже, че калци€ намал€ва риска от камъни в бъбреците. Ѕ€ха изучени около 40 000 пациента, разделени на 5 категории. ¬ групата, получаваща най-гол€мо количество калций, никой н€маше камъни в бъбреците. ѕомните ли, говорих ¬и, че лекарите дожив€ват до 58 години, а ние с ¬ас до 75,5 год. » така, групата професионалисти, които ¬и казват как да живеете и ¬и увер€ват, че не тр€бва да употреб€вате сол, кофеин, да не €дете краве масло, а маргарин, да не правите вс€какви глупости, умират на 58 год., в същото време, когато хората на 120-140 год., постав€т късче каменна сол в чашата с чай, а изпиват по 40 чашки на ден, т.е. употреб€ват по 40 парченца сол на ден, готв€т с краве масло вместо със зехтин и живе€т до 120 години. “ака, че на кого ще пов€рвате, на този, който живее 120 год. или на този, който дожив€ва до 58? »зборът е ¬аш.

ѕри това аз много уважавам н€кои от т€х. —ред т€х е доктор —тюард  артред. “ой е на 58 години и е семеен лекар. «анимава се с проблемите на аневризъма. “ова е отичане на слабите артерии, което води да загуба на еластичността на тъканите.

ѕрез 1957 год. ние разбрахме, че причината за аневризъма е дефицита на мед в организма. “огава ние работихме на проект, като наблюдавахме 200000 пуйки. ƒавахме им специална дажба, в ко€то б€ха включени 90 хранителни вещества. » в първите 13 седмици точно половината пуйки умр€ха от аневризъм. ”величавайки двойно количеството на медта при храненето, фермерите отгледаха 500 000 пуйки и нито една от т€х не умр€ в резултат на аневризъм. “ози експеримент беше проведен върху мишки, котки, кучета, свине и не зна€ върху какви още други животни. Ќие достигнахме до извода, че именно дефицитът на мед е причина за забол€ването.

–анното побел€ване е първи€ признак, че имате липса на мед в организма.  ожата се набръчква, защото е нарушена еластичността на тъканите, по€в€ват се кръгове под очите, линии по лицето и приличате на изсушена слива, освен това съществува и друг проблем, варикозно разширени вени, тъй като е нарушена еластичността на тъканите. ÷€лото ¬и т€ло провисва- ръцете, гърдите, корема, бузите и ¬ие приб€гвате до пластична операци€, отивайки при козметолога. ¬ действителност по-практично и безопасно е да приемате колоидни минерали.

—ега ще ¬и запозна€ с друг лекар- ћартин  артър. “ой почина на 57 години. »маше степен на лекар в ’арвардската медицинска школа, докторска степен по медицина в …ейл.  огато му направиха аутопси€, се установи, че причината за смъртта му е аневризъм на аортата. “ова беше заключение на лекар от болницата при университета "–окфелер". “ака, че от какво умр€ доктора- от дефицит на мед. » той имаше "евтина урина". ј ето и друг пример. ƒостатъчно известната адвокатка от ƒетройт, ≈лен ƒжойс, почина на 44 год. “€ посещаваше един от най-модните спортни клубове, тъй като знаете, че сега всички жени искат да имат стоманени кости при минимални разходи. Ќейната смърт също е причинена от аневризъм. —поред резултата от аутопси€та, симптомите приличаха на парализа или кръвоизлив. ѕричина за това е също дефицит на медта. “€ също имаше "евтина урина".

Ќ€кой от ¬ас чувал ли е за човек на име —тюарт Ѕъркър? јвтор на 5 нашумели книги за здравето, диетата, храненето, получил степен на магистър по медицина в медицинската школа “ора - един от най-добрите медицински авторитети в Ѕостън. Ќеговите книги включват диети за отслабване. “ой сами€ е починал на 40 год., а написа тези книги за 20 годишни и по-млади. Ѕихте ли искали да последвате примера на този човек? “ой почина на 40 години от кардиомиопати€, причина за което е дефицит на селен. Ќ€кои фермери просто отиват в магазин, в който се продават фуражи и купуват селен в ампули или таблетки за животните си, за да предотврат€т това забол€ване. ƒоктор —тюарт Ѕъркър, мъжът, който написа 5 книги за хранителни продукти, умр€ на 40 годишна възраст от дефицит на селен в сво€та храна. “ой също имаше "евтина урина".

ѕов€рвайте, ¬ие също можете да избегнете кардиомиопати€та само за 10 цента на ден и ако не знаете за това, ¬ие просто сте пълни глупаци.  акви сте ¬ие, че не приемате селен за 10 цента на ден, за да спасите собствени€ си живот?

ћного от ¬ас познават тази жена, √ейл  ларк. Ќа 47 години т€ беше главен кардиолог на графството в —ент Ћуис, и познайте от какво умр€? “€ почина от кардиомиопатичен пристъп. ¬ие веро€тно не веднъж сте виждали как кравите, които интензивно губ€т гол€мо количество калций с мл€кото си, вземат камъни, кости, стара€т се да сдъвчат други предмети, чакъл, мушама за покриви. “очно това се нарича панка. ƒобри€т фермер ще допълни дажбата им с минерали или те могат да из€дат цели€ обор.

ћалък съвет: погледнете ръцете и лицето си. јко виждате розови петна, това е доказателство за начален дефицит на селен. ѕри откриването, започнете да приемате колоиден селен в течение на 6 месеца. ¬сичко ще изчезне. —амо за половин година ще успеете да върнете процеса назад. јко тези петна изчезнат отвън, те ще изчезнат и по вътрешните органи, по мозъка, сърцето, черни€ дроб, бъбреците.

ј кой от ¬ас има ниско съдържание на захар в кръвта си? Ќапример 10%. ¬еро€тно сте виждали деца, които твърде активно се нахвърл€т върху захарта. ƒефицита на хром и ванадий, води до понижено съдържание на захар в кръвта. јко не обърнете внимание ще се развие на всички известното забол€ване, диабет. ўо се отнас€ до дефицита на калий в организма, то се про€в€ва в такова разпространено €вление, като плешивост при мъжете, и при много от присъстващите тук се наблюдава дефицит на калий. јко не попълним този дефицит, се развива глухота. ѕо-нататък следва дефицит на бор в организма. ∆ените тр€бва да познават и уважават бора. “ой помага да се запази в костите приети€т калций, предпазвайки ги от остеопороза. Ѕорът подпомага изработването на естроген, а при мъжете на тестостерон. јко не приемате достатъчно количество бор, ¬ие жени, много ще страдате по време на менопаузата, изпитвайки всички непри€тни за този период усещани€. ј при мъжете, при недостиг на тестостерон ще им дойде нанагорно. «астрашени са от преждевременна импотентност. ѕърви признак за дефицит на цинк в организма е, когато ¬ие губите обон€ние и вкус, когато не ¬и харесва храната, приготвена от жена ¬и, и се оплаквате, че не усещате вкуса и. " ак? јз ц€л ден съм прекарала в кухн€та, за да ти приготв€ вкусен об€д, а ти даже не ме похвали?", "»нтересно, аз вл€зох в кухн€та и нищо не усетих". “ова е дефицит на цинк. ѕри експериментите върху лабораторни животни, стана €сно, че около 7 минерала удво€ват продължителността на техни€ живот. ѕомните ли, аз ¬и казах че са ни необходими:90 елемента на хранене: 60 минерала, 16 витамина, 12 аминокиселини и 3 мастни аминокиселини.

Ќа нас много ни провърв€. –астени€та са способни да произвеждат необходимите ни аминокиселини, витамини и мастни аминокиселини. “ова е по силите на растени€та и ние следва да ползваме в храненето си 15- 20 растителни компонента на ден, в правилно съчетание, за да получим тези необходими 90 елемента на хранене.

“еоретично това е възможно, но не се прави от повечето американци. —редни€ американец, см€та че ако е из€л малко картофи във вид на чипс, е получил дневната си зеленчукова дажба.  ъм това тр€бва да се подхожда правилно. » така, независимо от това, че теоретично е възможно, на практика малко от нас получават необходимото количество витамини, аминокиселини, мастни киселини, в необходимото съотношение към своето хранене. » за това, ако ¬и е скъп живота, тъй както на мен мо€, на моите деца и внуци, ¬ие тр€бва да се погрижите сами да приемате достатъчно количество витамини, аминокиселини, мастни киселини. ¬ противен случай ¬и гарантирам, че ако не го правите, то е невъзможно да доживеете до 120- 140 години.

ƒруга истори€.
“ова са минералите.
— т€х е свързана просто трагична истори€, защото растени€та вече на съдържат минерали от никакъв вид. “€х ги н€ма вече в почвата, н€ма ги и в растени€та. Ќие ¬и приготвихме копие от документа на сената на —јў, документ 2.64 от втората сеси€ на 74 конгрес. ¬ него се казва, че "съдържанието на минерали в почвата на нашите ферми е съвсем изтощено и затова получавани€ от нивите добив, независимо дали е от зърнени, зеленчуци, плодове, €дки, не съдържа минерали. ’ората употреб€ващи тези продукти автоматично забол€ват от болести, свързани с дефицит на минерали и единствени€т начин да се предотврат€т и да се излекуват, е да се ползват към храната минерални добавки". “ака се казва в документа, подписан от конгреса на —јў през 1936 год.

ƒали ситуаци€та сега се е изменила към по-добро? Ќе, не е по-добра. «а съжаление е още по-лоша. ѕричината е в това, че фермерите тор€т почвата само с натрий, фосфор и калий. “ри компонента в различни съчетани€ и съотношени€. » никой не може да задължи фермера, да добав€ в почвата още 60 минерала, защото от т€х не зависи количеството на добива. «атова всеки път, събирайки добива т.е. растени€та изсмукващи от почвата минерали, много фунтове на всеки акър, по този начин сами лишават почвата от същите тези минерали. јко вие връщате обратно 3 минерала, а взимате 60, то ситуаци€та прилича на разплащателни€ ¬и влог във банката, когато ¬ие всеки месец внас€те 3$, а теглите 60$. ћожете да си представите какво ще стане с ¬ашите чекове. –азбира се, те могат да станат недействителни.

јз мога да ¬и кажа, че моето и ¬ашето здраве също е на границата на катастрофата, защото в нашата почва вече н€ма минерали, и за това

Ќие с ¬ас, заедно всички и всеки поотделно носим пълна отговорност за своето здраве и съзнателното допълнително ползване на минерали.

„есто ме питат: "ј, какво правеха хората преди 1000 години, независимо, че не са имали торове са живели дълго? » какво мислите за египт€ните, китайците и индийците?"

“е са живели около големите реки Ќил, √анг, ∆ълтата река в  итай, които почти вс€ка година се разливат и наводн€ват всичко наоколо. » всеки път по време на наводнени€та, познайте какво се случва? ¬одата пренас€ тин€ и планински п€сък от планини на разсто€ние 1000 мили. » хората са се молили на всички богове, благодарейки за наводнението.

Ќие се молим да не се случват. ј наводнени€та обогат€ват почвата с наноси, тин€ и минерали, като по този начин обогат€ват и добива от зърнените култури.  рал ‘илип, бащата на јлександър ¬елики се оженил за 12 год. момиче, кралицата на ≈гипет -  леопатра. “€ н€ма нищо общо с ≈лизабет “ейлър, със скъпо струващите козметика и тоалети. “€ е била плоскогърдо, хилаво създание, не отличаващо се със сексапил. «ащо крал€т се оженил за не€? «ащото в нейните владени€ са се намирали най-добрите ниви със зърнени култури. Ќа всички е било €сно, че по-добри зърнени храни, от египетските, не могат да се намер€т на друго м€сто, а гигантската арми€ начело с јлександър ¬елики се е готвила да завоюва цели€ св€т. Ѕило е необходимо великолепно брашно за войниците, за да могат да маршируват 20 часа, да се би€т 6 часа и да побеждават. јко те са се възползвали от зърнени храни от изтощената на минерали почва, не биха издържали и 20 минути, а по-скоро биха почнали да викат: "ћамо, вземи ме оттук!"

“е са знаели, че ≈гипет е най-доброто м€сто за доставка на зърнени култури. Ќаводнени€та са снабд€вали почвата с истинските минерали и затова всички световни култури, дали на света великото изкуство и технологии, произхождат от тези места. “е са притежавали гол€м умствен потенциал, точно затова, защото храната, ко€то са употреб€вали е била богата на минерали.

≈то какво ще направ€ сега. ўе взема н€колко минерала. ƒва от всички, за да имате представа, а това се отнас€ за всички минерали без изключение. ƒа вземем най-разпространени€ минерал - калций.

ƒефицита на калций е причина за приблизително 147 различни забол€вани€. ѕон€кога са наречени на имената на хора, например - Ѕилсполуп - когато едната страна на ¬ашето лице се изкриви. “ова не е паралич. “ова е просто пареза на лицеви€ нерв. “ова състо€ние е предизвикано от дефицит на калций в организма.

ќстеопороза - това забол€ване заема десето м€сто като причина за смъртта сред възрастното население. ћного скъпо струваща болест. ќпераци€та за зам€на на шийката на бедрото или на тазобедрената става, струва 35 хил€ди долара! ј ако не дай си боже - на двете бедра, то 70 хил€ди долара. Ѕи било добре ако не платите нищо и имате застраховка. ћаргарет ѕич от –едфорд, щата ¬ирджини€, починала на 115 год., ако си спомн€те е умр€ла от усложнени€ след падане.

ƒоколкото ми е известно при животните не се среща остеопороза. јко ¬ие например имате стадо от 100 крави и не се роди нито едно теленце, което да покрие всички текущи разходи, това ¬и безпокои, тъй като се налага да плащате за ремонт на оградата и т.н. ¬ие н€мата теленце за да го продадете и да получите пари в брой за покриване на разходите. «въните на ветеринар€ и питате, " акво става? Ќе тр€бва ли да се отърва от тези крави?" ¬етеринар€т идва, преглежда кравите и казва, че проблемът не е във ¬ашите крави. "ѕроблемът е €сен. Ѕикът има остеопороза и с неговите тазобедрени стави му е трудно да общува с кравите." «а да се предотврати това опасно забол€ване е необходимо да се дава калций за 10 цента на ден на новороденото теленце и то никога н€ма да има остеопороза.

«а профилактика на пародонтозата и възпаление на венците, зъболекарите пародонтолози ¬и съветват да почиствате зъбите си след вс€ко хранене и да употреб€вате флос.  ато ветеринар ми се налагаше да се сблъсквам със стотици и хил€ди животни - мишки, плъхове, зайци, кучета, овце, свине, коне, лъвове, тигри, мечки. “е не страдат от забол€вани€ на венците и не получават флос. ѕон€кога имат непри€тен дъх, но здрави венци.

ѕричината да не се срещаме със забол€вани€ на венците в животновъдството е същата - н€ма дефицит на калций.

ѕо-нататък - проблема артрит. јко си спомн€те, вече говорихме за кокоши€ хрущ€л и желатина. 85% от артритите са предизвикани от остеопороза на ставните окончани€ на костите. —ъществува обикновен артрит, остеоартрит, лумбаго, ревматизъм и всички те са в следствие на остеопороза на ставните окончани€ на костите.

ѕо-нататък- артериална хипертони€. ’ипертони€- това е повишено нал€гане. ѕървото, което ще ¬и препоръча лекар€ е да намалите съдържанието на сол в храната си. ¬сички го зна€т, след като посто€нно са ни го набивали в главите. Ќо да си спомним кравите. ѕървото което фермерът добав€ в храната на домашните животни е парче сол. Ќито един фермер не може да бъде икономически жизнеспособен ако не добав€ на животните парче сол. “ой просто ще умре при вида на сметките от ветеринар€, направо ще откачи. » на нас ни предлагат да пов€рваме в това, че на нас не ни е нужна сол, на нас ни стига това количество сол, което получаваме с хл€ба и салатата. » на това не в€рвайте. ѕредстав€те ли си, че лекар, който е дожив€л до 58 години ¬и казва "Ќе €жте сол, не употреб€вайте краве масло", а тези които са живели 120 години са €ли краве масло и сол. ќпитайте се да направите ¬аши€т избор.

¬ контролна група от 5000 души с повишено кръвно нал€гане, увеличих два пъти дневното потребление на калций. —лед 6 седмици прекратих експеримента, защото при 85% от тази група, кръвното нал€гане се нормализира само от удво€ването на приемани€ калций.  огато тези пациенти, лекували се при лекар се по€виха на контролен преглед, лекар€т ги попита: " акво сте приемали, че ¬ашето кръвно нал€гане се е нормализирало?" "јз участвах в експеримент и приемах двойна доза калций"- отговори пациента.

—ледващ проблем - схващани€. ¬ие се събуждате посред нощ и не можете да мръднете крака си. ¬сички сме го изпитвали. ќбикновено това е дефицит на калций в организма.

ѕо-нататък следва постменструален синдром, емоционално - физическо състо€ние, което наричаме истерикоектоми€. ¬  алифорнийски€ институт в —ан ƒиего, беше предложено да удвоим дневната доза калций и при 85% емоционалните и физическите симптоми, като че ли никога не ги е имало.

» последно - болки в кръста. 85% от американците страдат от болки в кръста, независимо от това дали работ€т на компютър, разтоварват камиони или карат големи автобуси. “ова е гол€ма американска трагеди€. ¬ действителност болките в кръста са остеопороза на гръбнака, независимо от това дали има проблем с дисковете между прешлените или не. јко диска н€ма за какво да се държи, прешлена се смал€ва, защото се руши, особено ако имате дефицит на мед.

ѕоследното, за което искам да говор€ с ¬ас е диабета. “ози проблем е известен на всеки. “ова е третата поред причина за смъртта между възрастното население на —јў. “ази болест причин€ва сериозни усложнени€- слепота, нарушени€ в бъбречната дейност, и в различна степен сърдечно-съдови забол€вани€. Ќа свой ред се €в€ва причина за смъртността между американците. јко имате диабет, средната продължителност на ¬аши€т живот е по-ниска отколкото при тези, които н€мат диабет. ѕрез 1957 год., ние ветеринарите научихме, че диабета може да се предотврати и излекува с помощта на минерали. “ези данни б€ха публикувани в официално списание, представ€що науката в националните институти по здраве, където беше написано: "ƒиабета може да се предотврати и излекува с помощта на хром и ванадий." —амо ванади€, съгласно данни от университета във ¬анкувър и медицинската школа Ѕритишколумбиум, е в състо€ние да замени инсулина при възрастни диабетици. –азбира се, те не могат да спрат веднага сво€ инсулин. «а много хора този процес продължава от 4 до 6 месеца. “ова е посто€нен процес, в течение на който тр€бва да се приема адекватно количество хром и ванадий. јз със собствените си очи вид€х как това работи върху стотици и стотици пациенти.

Ѕи било добре, ако можех да ¬и убед€ сами да приемате минерали, а не да разчитате, че те ще вл€зат в организма ¬и от хранителните продукти. ќще повече, че това зависи от съдържанието опаковано в кутии, пакети, бутилки.

—ъществуват 3 типа минерали на които тр€бва да обърнете внимание.

1ви тип- метални минерали. “ова са тези минерали, които основно се добиват от каменни породи. “е се усво€ват само 8-12%. ј когато станете на 25-40 год., т€хната усво€емост пада на 3-5%. ћного лошо, ако приемате нещо от рода на калций-лакта, защото той се €в€ва обикновен металически минерал. ƒа предположим, че този калций-лакта е в таблетки по 1000 мг. ћного хора, приемайки по две таблетки на ден, казват: "ƒокторе, аз приемах много калций. —лушах предаване по радиото за артрита и приемах по 2000 мг калций на ден, но това не облекчи мо€ артрит, а стана по-зле." ѕитам: "ј какъв калций точно приемахте?" ќтговар€т: " алций-лакта". ≈то в това е и ¬ашата грешка, защото едва 250 мг от този калций се €в€ва метален калций, а оставащите 750мг са лактоза и млечна захар. јко приемем че ¬аши€т организъм усво€ва едва 10% от ц€лото количество, а 10% от 250мг, представл€ват 25мг, то приемайки 2 таблетки, ¬ие приемате не 2000мг, а 50мг. “ака се получава, че за да получите необходимото ¬и количество калций, тр€бва да приемате 90 такива таблетки на ден, т.е. по 30 с вс€ко хранене. » не забрав€йте за останалите 59 минерала.

ѕрез 60те години в селското стопанство започнаха да ползват килайдет минерали. “ези минерали са метални минерали с аминокиселини, протеини или ензими, които обвиват метални€ атом. “ази форма на минералите увеличава усво€ването им на 40%. “очно затова хранителната промишленост се нахвърли върху тази иде€.

“ретата форма на минералите се нарича колоидни минерали. “е имат най-висока усво€емост. »менно усво€ването, най-много ни вълнува.  олоидните минерали се усво€ват 98%, което е 2,5 пъти повече отколкото килайдните минерали и 10 пъти повече, отколкото металните.  олоидните минерали могат да бъдат само в течен вид и на много дребни частици, 7000 пъти по-малки от червеното кръвно телце- еритроцита. ¬с€ка частица на минерала е заредена отрицателно, а обвивката на червата е заредена положително. ќбразува се електромагнитно поле, което концентрира тези минерали около стените на червата. “ова ¬и дава 98% усво€ване.

–астени€та игра€т много интересна рол€ при образуването на колоидни менирали. ¬ тъканите се, те преобразуват металните минерали в колоидни.  ато употреб€ваме тези растени€, ние ги натрупваме в организма си и ги използваме. Ќо, тъй като в нашата почва н€ма метални минерали, нашите добиви н€мат в състава си достатъчно количество минерали.

¬сички дълголетници живе€т във високопланински села, на височина от 2500 до 4500м над морското равнище. “е имат по-малко от 5см валежи в година, въобще не вали дъжд и сн€г. “ова са много сухи области. ѕо какъв начин получават вода за пиене и напо€ване? ќт топенето на планинските снегове. ¬одата, ко€то изтича от тези ледници, не е толкова чиста и прозрачна като водата от гейзерите. Ќо ако вдигнем чашата и погледнем през не€, то водата е жълто-б€ла или б€ло-синкава. “€ съдържа 60 до 72 минерала. ∆ителите на “итикака и жителите на “ибет, наричат тази вода мл€ко от лед. “€ не само се пие, при което се получава 8-12% усво€ване на минерали, но много по-важно е, че с тази вода се полива зем€та година след година, добив след добив, поколение след поколение, в продължение на 2500- 5000 години. “е н€мат диабет, сърдечно-съдови забол€вани€, високо кръвно нал€гане, артрит, остеопорози, рак, катаракта, глаукома, н€ма вродени дефекти при децата, н€ма затвори, н€ма наркомани, н€ма данъци, н€ма лекари и живе€т 120- 140 години без болести.

 ак мислите, колко са важни тези колоидни минерали?

¬секи път, когато ¬ие пропускате да вземете минералите си за ден€, ¬ие съкращавате живота си с н€колко часа или с н€колко дни!

ѕомислете върху това и бъдете здрави!

http://www.visionjan.com/article/health

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ ( –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 04 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2013 10:15 )
 

ѕоследни от раздел ƒруги статии

ѕоследни от раздел «наете ли че

ѕоследни от раздел —татии