Вие сте тук:

Repaglinide и gem.ibrozil

Нежелани лекарствени реакции

NovoNorm (repaglinide), стимулиращ секрецията на инсулин, е разрешен за употреба през 1998г. за лечение на пациенти с диабет тип 2, при които диетата и физическата активност, както и приложението на метформин /Metformin, Meglucon, Glucophage,Metfogamma,Metfodiab,Neoformin,Siofor,Sophamet,Glibomet,Glucovance/като монотерапия не осигуряват задоволителен контрол на кръвната захар.

Притежателят на разрешението за употреба на NovoNorm, Novo Nordisk, уведоми ИАЛ за предстоящата актуализация на лекарствената информация във връзка с постъпилите нови данни за Нежелани лекарствени реакции при лекарствени взаимодействия с gemfibrozil - липидопонижаващ агент, прилаган за лечение на дислипидемии*.

Според проучване, публикувано в списание Diabetologia през февруари 2003г., едновременната употреба на тези лекарства може значително да засили и удължи хипогликемизиращия ефект на repaglinide. При притежателя на разрешението за употреба също са получени отделни съобщения за сериозни Нежелани лекарствени реакции-хипогликемични епизоди при пациенти лекувани едновременно с repaglinide и gemfibrozil.

Резултатите от проучването при здрави доброволци показват, че причина за това взаимодействие е променената фармакокинетика на repaglinide при едновременното му приложение с gemfibrozil. Плазмените концентрации на repaglinide се увеличават около 8 пъти, а времето за полуелиминиране се удължава от 1,3 часа на 3,7 часа. Тези промени се дължат на инхибиращия ефект на gemfibrozil върху CYP2C8, основният ензим участващ в метаболизма на repaglinide.

Позовавайки се на тази информация за Нежелани лекарствени реакции,кратката характеристика и листовката за пациента на NovoNorm ще включват противопоказание за едновременно приложение на продукта с gemfibrozil.
Ref.: Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, Neuvonen PJ. Effects of gemfibrozil, itraconazole, and their combination on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide: potentially hazardous interaction between gemfibrozil and repaglinide.
Diabetologia, 2003; 46 (3): 347-351

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Събота, 29 Юни 2013 23:07 )