Вие сте тук:

Tea Polyphenol capsules

Продукт с търговско наименование Tea Polyphenol capsules с парт. № 20081202, разпространяван за продажба по интернет, съдържа лекарственото вещество Sibutramine, което участва в състава на някои лекарствени продукти, подлежащи на разрешаване за употреба по ЗЛПХМ*  и отпускането им се извършва по лекарско предписание.

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Понеделник, 31 Май 2010 22:19 )