Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нежелани лекарствени реакции

Ваксините

Повсеместно налагано е мнението, че ваксинирането на малките деца срещу инфекциозни заболявания е нещо добро и полезно за самите тях, а и за цялото общество. Но така ли е в действителност? И ефикасни и безвредни ли са ваксинациите?

Да вземем пример с полиомиелитната ваксина, защото с нея най-много се злоупотребява и е една от най-опасните за човешкия организъм.
Патогенният жив вирус може да надвие естествения имунитет и да прояви своята разрушаваща природа
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.

Навършена възраст,
Начин на приложение
Имунизация Ваксина
През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит
тип В (I прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix
От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл
Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина
Един месец
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит В
(II прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Euvax)
Два месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против полио-
миелит (I прием)
Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)
От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние
Два месеца
подкожно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (I прием)
Ваксина ДифТетКок
Три месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против полио-
миелит (II прием)
Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)
От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние
Три месеца
подкожно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (II прием)
Ваксина ДифТетКок
Четири месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против полио-
миелит (III прием)
Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)
От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние
Четири месеца
подкожно, 0,5 мл
Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (III прием)
Ваксина ДифТетКок
Шест месеца
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит
тип В (III прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Euvax)
Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл
Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират
БЦЖ ваксина
Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)
Осемнадесет месеца
(1 година и 6 месеца)
мускулно, 0,5 мл
Първа реимунизация против
полиомиелит (IV прием)
Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)
От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние
До 24-ия месец
(не по-рано от една
година след III прием
подкожно, 0,5 мл
Първа реимунизация против
дифтерия, тетанус и коклюш
Ваксина ДифТетКок
Шест години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит.Важи само за децата родени след 01.04.2002г.На родените преди тази дата се поставя ваксината Imovax (срещу полиомиелит) и Дифтет (срещу дифтерия и тетанус) Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит - Тетраксим/TETRAXIM/
Седем години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)
Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина
Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТетаДиф ваксина

Последното изменение е от 2010г. и може да го свалите от ТУК

ПРОМЕНИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР - БР. 54 НА ДВ ОТ 01.07.2014Г

Още...

Най-големият проблем на конвенционалната медицинска

наука са опасните лоши микроби, набедени като причина за всички страшни страдания на хората. В съвременния свят ние сме свидетели как тези микроскопични микроорганизми разклащат основите на профилактиката и надвиват огромните усилия на модерната наука. Причината за това все още се основава на парадокса, че убиването им не лекува човека. По времето на д-р Едуард Дженер (английски лекар, 1796г., считан за основоположник на “ваксината” като начин на мислене и практика) се появява теорията за инокулирането им (вкарването на болестотворните микроорганизми в здрави хора), с цел ограничаването на епидемиите от едра шарка. Оттогава са въведени огромен брой имунизации, с цел предпазването на човечеството от ужасни заболявания, рутинно и без разграничаване на наличието или липса на необходимост от това (т.е. независимо от липсата на епидемии). Медицинската наука се уповава на много старото схващане – “Предпазването е по-добро от лечението”.

Световните финансови организации, подхранващи икономически производството и учените, са доволни, а изследователите получават своите лаври за разработването на разнообразни ваксини. Достигането до истината за истинското лекуване е почти забравена и погребана под купищата бумаги и рутина на съвременните лекари, а се превърна в неосъществима мечта на нещастните страдащи.

“Кралят не греши” – в нашия случай “Науката не греши” - звучи доста анархично, но наистина ли е така?


Естественият имунитет има различни форми на защита – нарастване броя на белите кръвни клетки (левкоцити, изработване на антитела, антитоксини, които противодействат на токсините и отровите, продуцирани от специфичните микроорганизми. Всяко човешко същество е осигурено с тази защита още при зачатието си в майчината утроба. Всеки организъм притежава силно адаптивна, съответна на изискващия се отговор защита, така че да осигури невъзприемчивост на дадения индивид спрямо инвазия на микроорганизми или заболяване в определен период от време.

Въпросът, който изниква веднага е "Какво е възприемчивост?"

Това е качество или състояние да възприемаш, да си предразположен към нещо, да си чувствителен към нещо (като например някой болестотворен микроорганизъм, наследствено заболяване или лекарство). Следователно при всяка болест или инфекция съществува възприемчивост. Това е само името на състоянието, което лежи в основана на всички възможни заболявания, както и на възможността за излекуване. “Ваксинирайте всички възприемчиви в даден регион, където се появяват избухвания на епидемии” – J. Bollet – т.е. ваксинирайте всички, които са предразположени и е много вероятно да се разболеят от дадена (епидемична) болест.

Да вземем пример с полиомиелитната ваксина, защото с нея най-много се злоупотребява и е една от най-опасните за човешкия организъм. При тази ваксинация трябва да зададем въпроса за индивидуалната възприемчивост, т.е. дали конкретното дете, което ще се подложи на ваксинация срещу полиомиелит е много вероятно да се разболее ако има контакт с неговия причинител; всяко дете на Земята ли е възприемчиво спрямо полиомиелит?; дали реваксинациите с полиомиелитна ваксина се необходими за всички деца по света, независимо от кръвния тип, наследствени имунитет или невъзприемчивостта си?. Следва да се зададе въпросът за идиосинкразията - това е свръхчувствителност, което означава необичаен (свръх силен, неочакван) индивидуален отговор към определени лекарства, протеини и т.н., както при инжектирането им, така и при поглъщането, вдишването или контактът с тях. Колко опасна може да бъде имунната реакция прямо полиомиелитната ваксина при деца с идиосинкразия (свръхчувствителни)? Но такава информация не се публикува или разгласява, защото рязко ще спаднат продажбите на гореспоменатата ваксина! Как наличието или отсъствието на възприемчивост и идиосинкразия, а също и на естествен имунен отговор има един и същ ефект при всяко дете в този свят, при все че те имат различна заобикаляща среда и начин на живот?

Кой е потвърдил, като абсолютен авторитет, че не са необходими никакви тестове преди приложението на оралната полиомиелитна ваксина? Кой е казал, че никакви нежелани, странични или постваксинални реакции не следват след приложението на ваксината и имунният отговор при всички деца по света е еднакъв?

А трябва сериозно да се замислим, защото полиомиелитната ваксина представлява жив вирус на едно много опасно заболяване, който се въвежда в организма, с цел създаване на изкуствено подобно заболяване, посредством естествения имунен отговор, създаващ антитела, които да се противопоставят на реалния контакт с тази вирусна инфекция. Инокулирането означава да въведеш имунологично активен материал (антитяло или антиген), най-често с цел лечение или предпазване от заболяване.

За да разберем имунната система, трябва да знаем какво представлява тя: това е система в организма, която го защитава от чуждовидови вещества, клетки и тъкани, чрез реализиране на имунен отговор; тя се състои от тимус, слезка, лимфни възли, струпвания на лимфоидна тъкан (например в стомашно-чревния тракт, костния мозък), лимфоцити В и Т (клетките, които са носители на имунната памет и са със съществена функция при образуването на антителата) и имуноглобулини (те представляват всички видове познати антитела). Имунната система е създадена в съгласие със законите на жизнения организъм.

Тя притежава интелигентен начин на функциониране и не може да бъде преодоляна лесно от нежелани атмосферни/природни фактори или инфекциозни микроорганизми, освен ако не е безпричинно увредена от лекарства (антибиотици; отровни храни; имуноактивни медикаменти – гама-глобулин, интерферон и други) или от нехигиеничен и безотговорен начин на живот.

При обичайни нормални ситуации и при напълно здравословни условия внезапното изкуствено приложение на живата полиомиелитна ваксина може да бъде шок за организма. Естествената имунна система понякога се поддава на въздействието на антигени/вируси и не успява да достигне очакваните резултати при произвеждането на антитела. Патогенният жив вирус може да надвие естествения имунитет и да прояви своята разрушаваща природа. Способността за защитна имунна реакция на организма може да бъде отслабена, а имунната система застрашена. Редица сериозни проблеми могат да бъдат следствие на увредения, отслабен или видоизменен имунен отговор. Отделните индивиди могат да реагират по различен начин (понякога много бурно), като развият например имунна недостатъчност, имунна хемолиза (разпадане), имунно подтискане, имунопролиферация (нерегулиращо се разрастване на имунни клетки). Например левкемията е остро или хронично заболяване с неясна причина, характеризиращо се с прекомерно повишаване броя на левкоцитите и голям брой на моноцитите (при моноцитозната левкемия).

Поредицата от рутинни ваксинации срещу полиомиелит без провеждането на никакви предварителни тестове, в съчетание с приложението на различни, погрешно предписани и силни антибиотици може да наруши естествения имунитет на децата и да провокира различни заболявания с неясна етиология, които са трудни за диагностициране, независимо от различните скъпоструващи апаратури и лабораторни тестове.

Безразборното прилагане на ваксина, без предварително проучване дали съответното дете е свръхчувствително на нея или не е възприемчиво към съответната болест можем да сравним с преливането на кръв на нуждаещ се пациент без никакви тестове, отнасящи се до кръвната група и Резус-фактора.

При различните ваксинации, включително срещу полиомиелит, приложеният атенюиран (с намалена жизненост) или жив вирус без никакви тестове на приемащия е реален враг на организма, най-малко поне по време на приложението му.

Сред последствията могат да се срещнат заболявания като васкулити (възпаления на кръвоносните съдове), гломерулонефрити (заболявания на бъбречната тъкан с възпалително или автоимунно естество), системен Лупус еритематозис (автоимунно заболяване), хемолитична анемия (анемия, в резултат на краткия живот на кръвните клетки и бързото им разпадане), имунобластна лимфаденопатия и т.н. и т.н. – все състояние които би трябвало да привлекат вниманието на медицинската общност.

http://homeopathia.hit.bg/vaksini.htm

Още...

- д-р Атанас Гълъбов - "Световната конспирация срещу здравето" , 2001г. - извадки (20%) 5 М. = медицината, Ф. = фармацевтичната индустрия, В. = ваксиниране, И. = имунизация, F. = флуор, флуориди, флуоридизация

ВАКСИНИ (В.) И ИМУНИЗАЦИИ (И.)

Ефикасността им е мит. Епидемиите следват цикли, които не се влияят от имунизирането (И.).


75% от заболелите от дребна шарка през 1989г. са били ваксинирани. Освен това дребната шарка е обикновена болест и не изисква В. За много други болести този % е около 50 (50% от ваксинираните все пак са се разболяли).

В. не предпазват, а повишават риска и дори самите те могат да предизвикат епидемии.

Заболеваемостта рязко скача след В. Вредата е явна, но статистиките се манипулират. Променят се и дефинициите за "разболял се" и за "епидемия", предефинират се/кръщават се някои елементи от болестта като други болести. Усложнения и смъртни случаи след В. се класифицират в друга категория. Резултатът от аутопсиите се фалшифицира, истината се потулва.

В. не създава траен имунитет, какъвто е резултатът от естествено прекараното заболяване. В. лъже тялото да създаде антитела, но това е само един от аспектите на комплексния имунен отговор и не е сигурен крайният резултат.

Имунитет, изграден след изкарана болест, е сложно явление, включващо много органи и системи и не може да се наподоби само чрез изкуствено стимулиране образуването на антитела.

След В. понякога имунитетът може да нарасне, но цялостният имунен отговор може да се влоши значително и организмът да стане податлив на много повече инфекции.

След И. децата започват често да боледуват, появяват се хронични заболявания.

В. не имунизират достатъчно ефективно, а сенсибилизират - организмът става по-чувствителен (по-приемлив) към конкретната болест, както и към други болести. Имунната система разпознава своето от чуждото. Но В. се вкарва директно в кръвта и така тялото няма възможност да реагира и да се защити по нормалния и ефективен за него начин, а вирусите имат пряк достъп до вътрешните органи, клетки и тъкани. Това обърква имунната система. Тя вече не може да разпознава кое е "свое" и кое - "чуждо".
Остават 2 възможности:

♦ Организмът да занижи защитните си сили (да толерира чуждото като свое) и да стане по-податлив на инфекции, или

♦ Тялото да атакува собствените си клетки и тъкани, което води до автоимунни заболявания. След В. настъпват (често невидими) хронични имунологични и неврологични проблеми, така че втората и третата доза В. отключват заболяването.

След началото на В. зачестяват рязко следните болести: алергия, автоимунни и хронични заболявания, атрофия на тимусната жлеза, която е важен елемент от имунната система.


Извод:
Трябва да повишаваме имунната защита на организма чрез природни методи, а не чрез вкарване на патогенен щам в здрав човек, който може да е напълно невъзприемчив към тази болест.

Хигиена, хранене и стрес са имуномодулатори. Повечето болести са резултат от замърсена физическа, политическа, икономическа, обществена, семейна, индивидуална психологическа среда. Проблемът изобщо не е чисто медицински.

Имунната система на детето се формира и чрез кърмата на майката - за всички болести, които майката е преболедувала или е наследила имунизация. Ето защо кърмените деца боледуват по-рядко и по-леко. Детето постепенно реагира на бактерии по кожата, дихателния път, червата, на вируси, паразити, и така имунната му система укрепва. Ако детето се гледа "в клетка" имунната му система остава слаба. Потискането на отговора на имунната система на типични детски болести не позволява нормалното развитие на защитните механизми на децата, и после те имат по-тежки, хронични проблеми. Например противо-температурните лекарства удължават боледуването и възникват усложнения. Най-бързо се оправят децата когато болестта е оставена на своето естествено развитие.

Във всеки човек има различни патогенни микроорганизми, но болест възниква едва след психически стрес - организмът отслабва и болестотворните бактерии преодоляват защитата му и се развиват свободно.

Ако имунната система не се упражнява чрез срещата си с различни антигени, тя постепенно отслабва. Детските болести са полезни - защитната система на организма се развива правилно, докато И. нарушават този процес.

Болестите пречистват организма и той си оправя и други проблеми, освен конкретното заболяване. Колкото повече потискаме работата на имунната система чрез лекарства и В., толкова по-сериозни са следващите му заболявания.

В. може да доведе до развитие на "бавни" вируси и съответно - до хронични заболявания. Ненужното прилагане на антибиотици и кортикостероиди допълнително утежнява положението.

Най-добре е детето да преодолява болестите си със собствените си сили.. Така то става устойчиво за цял живот. Естествено-придобитият имунитет е много по-съвършен.

Детските болести са абсолютно необходими за развитието на имунната система.

В. разболяват, а не защитават. Те са глупост, базирана върху страха от болести. На туй отгоре лекарите не дават или и те нямат информация как наистина да се предпазим от тези заболявания. В. е измама и икономическа конспирация.

И. рушат генетично придобитата имунна компетентност на човешката раса и самата биологична цялостност на човечеството.

Например епидемиите от чума се дължат на силен спад на психическото състояние на хората - обзема ги отчаяние и те се предават, като по този начин губят (деактивират) своите защитни сили. Който не се е отчаял се е излекувал.

Единствената безопасна В. е тази, която никога не е слагана. Детските В. носят повече вреда, отколкото полза. В. водят до енцефалит (възпаление на главния мозък). Вие решавате дали да В. децата си.

Само 10% от хората докладват за страничните ефекти от В. През 1986г. се създава "Програма за компенсиране на щетите от В." (VICP), която вече е изплатила > 1млрд.$ за увреждане и смърт от В., и има заведени още хиляди съдебни дела. Но на обществеността се внушава, че ползите от В. превишават рисковете.

Хората се В. главно под натиск и поради умело насаждане на страх от определени болести - създава се впечатление за неотложност на ситуацията. Поддържа се прилагането на дадена В. дори когато многократно е била дискретирана, и се заглушава всячески гласът на образованите и разумни инакомислещи.

Създаден е митът за "страшните" детски болести, които всъщност са съвсем невинни и полезни за развитието на имунната система.

Чрез В. в оформящия се детски организъм се вкарват токсични коктейли. Смъртността от И. на децата в САЩ е 10 пъти по-голяма от смъртността от самите заболявания. В старите учебници детските болести са описани като доброкачествени, а в новите - като опасни и изискващи В.

Бълват се все нови В. (просто бизнес) и никой не изследва страничните ефекти, статистиката и алтернативните методи. Така джобът на М. се пълни за сметка на здравето на хората и на влошаващия се генофонд на човечеството.

Често самата В. отключва заболяването. На някои В. пише, че са заразни до 1 месец след инжектирането. Децата на ваксинирани майки боледуват по-често от болестите, за които майката е В. Явно е че при ваксинирана майка, на детето не се предава никаква защита.
Ежегодните противогрипни В. са най-големият фарс. Естественото прекарване на грип води до изработване на трайна имунна защита срещи този и подобни на него вируси.


Ваксината против рубеола спомага за артрит и болки в ставите. В. против заушка (паротит) при деца протича доброкачествено, но при младежи и възрастни може да доведе до възпаление на тестиси/яйчници и дори до смърт.

Комбинираната В. морбили-заушка-рубеола ? глухота и др.

Една от най-токсчните и опасни В. е дифтерия-тетанус-коклюш (магарешка кашлица) ? мозъчни увреждания + детска смъртност. "Не бих дал това дори на своето куче" - американски лекар. Една от 750 И. води до трайни увреждания.

Хепатит-В - от него боледуват наркомани, хомосексуалисти, така че И. на бебетата през първите 24 часа от живота им, както и на 1-я и на 6-тия месец са напълно излишни.

Тази В. се отглежда в яйчниците на китайски хамстери ? може да увреди плода, зрението, ставите, паметта и репродуктивните възможности. Може да демиелинизира (разлага миелиновата обвивка на невроните), разстройва умственото развитие на детето, аутизъм, забавено развитие, диабет, астма, зрение, слух, проблеми в поведението, неврологични увреждания, хронични заболявания.

Тази В. е насилие спрямо развиващата се имунна система на новороденото. И резултатът е - децата заболяват все по-често, 3 пъти по-често.

Е, ще защитаваме ли конвенционалната имунизационна философия или ще отстояваме смело здравето и благополучието на децата ни?

В. против едра шарка (вариола) води след време до възникване на епидемии с много висока смъртност. Тази В. има мутагенен ефект върху човешките хромозоми ? податливост на туберкулоза (поради силно отслабена имунна система).

Когато даден вирус циркулира с години всред дадена популация - се развива колективен имунитет и заболяването притича все по-леко. Освен това вирусите лесно мутират, а и се разпространяват и в животни, докато В. не дават траен ефект ? В. са безсмислени. Епидемиолозите трябва да целят не В., а подобряване качеството на живота.

Още преди 1 век хомеопатията предлага превантивни средства при различни инфекциозни заболявания, и тези средства нямат странични ефекти. Задължителното В. е медицински геноцид. Да приемаш в тялото си ваксини, направени от болна тъкан и болна кръв е насилие над Божествения закон и в много по-голяма степен е причина за възникване на болест, отколкото за лечение. Чрез В. замърсявате невинната плът на вашите деца и компрометирате здравето им, след което ги пращате в училище, за да продължи там разрушаването на тялото, ума и духа.

Днес почти всички заболявания (на тялото и ума) са резултат от Ф.(фармацевтиката).

Много "свободни" страни са подложени на М. диктатура и хората в тях са все повече болни. Страна направила В. задължително не е свободна, това е страна от зомби правещи това, за което ги принуждават чрез заплахи корпорациите, които чрез тях трупат печалби.

Всички В. трябва да бъдат прекратени и всички жертви да бъдат компенсирани. Вместо да лекува, ортодоксалната М. сътворява все повече и все по-ужасни болести.

Няма нито 1 доказателство, че В. някога са предотвратили някое заболяване.

Деспотичната задължителност на В., въвеждана от правителствата ръка за ръка с М., е историческа трагедия.

Всяка В. съдържа вредни за здравето вещества, които са най-малкото алергени за човешкия организъм.

Вирусите прехвърлят генетична информация (РНК или ДНК) от болния в здравия организъм и части от генома на човека могат да се изменят. Съществуват "скачащи гени" - ретротранспозони = подвижни генетични частици, които съществуват в различните видове животни. Те лесно се рекомбинират с ДНК-фрагменти от вируси във хора и животни, и образуват нови хибридни ДНК-молекули. ?

Вирусите са генетични послания, които могат да препрограмират човешките клетки.

Ваксините са си чисто биоинженерство, практикувано при ваксинирането. Ваксините предизвикват генна мутация или могат да остават задълго латентни и при стрес или заболяване да предизвикват автоимунен процес. Няма нищо здравословно в тези адски коктейли.

Ваксините могат да са заразени и с животински вируси, след като ги отглеждат в животни. ?

По-късно се развиват допълнителни болести. Комбинираните В. дават възможност на различните вируси в тях да се рекомбинират и да дават нов щам. Вирусите от В. могат да се рекомбинират и с различни други вируси в човека. Така възникват нови патогенни организми. Някои вируси от В. мутират във вирулентни (отровни, болестотворни) форми. Вирус от В. може да персистира (да продължи да живее) с години, преди да се прояви.

"Луда крава" = болест на Кройцфелд-Якоб - бавно се разрушава нервната система. Всяко американско дете още до започване на училище вече е получило 33 дози от 10 вида В.

И в България ситуацията не е много по-различна.

Някои В. водят до диабет чрез разрушаване на клетките на Лангерансовите острови в панкреаса и чрез автоимунен процес.

Диабетът (в САЩ) е втората причина за слепота, седмата - за смърт, и основна причина за бъбречна недостатъчност.

Хората от различните раси и култури реагират различно на В. Например 50% от аборигените в Австралия умират след В. поради недостиг на витамин С.

Следователно за да се спрат епидемиите трябва да се подобрят условията на живот, а не хората да се В.


Дислексия = лоша способност за четене = аутизъм = неврологично увреждане. Първите случаи възникват след въвеждане на масовите И. в САЩ. В момента в Йоркшир, Англия 1 на 60 деца развива аутизъм.

И. води до развитие на социопатни личности. Това е така, защото И. водят до увреждане на мозъка (разрушава се миелиновата обвивка на невроните). Така възникват енцефалит и поведенчески проблеми.

Според това какви части от мозъка се засягат клиничната картина е доста разнообразна = сума от психически и физически отклонения, които могат да се проявят след години. Умствените способности (особено математическите) на учениците в САЩ спадат, и се правят все по-лесни изпитни тестове за да не се закрият училищата. Възниква "синдром на дефицит на внимание с хиперактивност" = разсеяни, нетърпеливи, липса на морален самоконтрол, несръчност.

Лекарите приписват антидепресанти, транквилизатори и т.н. ? и от това учениците стават още по-зле. % на левичарите е нараснал значително.

Злоупотребата с медикаменти води до употреба на цигари и наркотици.

Развитието на миелиновата обвивка на невроните продължава до 15-годишна възраст и В. пречат на този процес. Миелин = липидни вещества (холестерол, фосфолипиди, цереброзиди). Миелинът се образува от Швановите клетки, които обвиват невроните. (Мелинът е изолацията и защитата на "електрическия кабел" - неврона.)

Полиомелит = разрушена миелинова обвивка в различни участъци на нервната система. 90% от малолетните престъпници в САЩ имат дислексия. Неспособността за успешно взаимодействие с обществото поражда агресия = социопати.

От 1970г. до сега броят на затворниците в САЩ се е удвоил. Значително е нараснал броят на убити, непознати (за убиеца) хора. Повечето от хората в затворите имат мозъчни увреждания.

Трите социални проблема на САЩ са: - колапс на образователната система; - наркотици и медикаменти; - насилие, и се дължат на постенцефалитен синдром след серия И.

Родители, осиновили деца често влизат в затвора след като, увредени от В., децата им вършат престъпления. Понастоящем се разработват около 250 нови ваксини като 100 от тях са вече в клинични изпитания.

В САЩ има компютърна система за следене на В. и при отказ - следват репресии (откази за записване в учебни заведения, откази на застраховки и т.н.). Само 1 фирма за 1 година от продадени ваксини печели 1 млрд$. Пускат се слухове за грипни епидемии с цел промоция на нови В.

Вирусите безобидно виреят в птиците, но в свинете те мутират.

Най-смъртоносните щамове са лабораторен продукт: през 1918г. - испанският грип = секретен биологичен експеримент; през 1957 - азиатският грип; през 1968 - хонгконгският грип.

От 2000 г. в България са задължителни следните И. : туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, заушка, рубеола, вирусен хепатит-В. (Туберкулозата е болест на лошите условия на живот: глад, лоша хигиена, алкохол, наркотици, диабетици).

В. = средство за тайно, насилствено намаляване на населението на Земята.

От няколко десетилетия е лансирана В. против забременяване под егидата на СЗО (Световната здравна организация). Приложена е масово в Никарагуа, Филипините, Африка. Тази В. представлява В. против тетанус + човешкия хормон ХГТ (хорионгонадотропин) от хипоталамуса. Този хормон осигурява нормалната бременност, освобождава други хормони и така подготвя лигавицата на матката за имплантиране на оплодена яйцеклетка. Чрез комбинацията му с В. за тетанус организмът се заблуждава и изготвя антитела не само срещу тетануса, а и срещу хормона си.

? Възниква въпросът СЗО здравна организация ли е всъщност. СЗО е в съюз с: ООН + Световната банка + Съвет по населението + Фондация "Рокфелер" + Всеиндийски институт по М. науки + голям брой университети + организации, спонсорирани с обществени средства + Национален (на САЩ) институт по здравето на децата и човешкото развитие + Международен център за научно-изследователска работа и развитие + Фондация "Форд" + Северно-европейските държави. СЗО започва "специалната си програма" за демографски контрол през 1972 г. и до края на 1993 г. е усвоила 300 млн.$ за научно-изследователска работа. От тях 1 млн.$ са потребени за разработването на контрацептивни В.

Контрацептивните В. използват имунната система на човека за да предизвикат образуването на антитела срещу определени хормони и вещества, участващи в процеса на възпроизвеждането.

За да излъжат организма прикрепват хормона към чужда субстанция. (До сега са разработени поне 6 такива ваксини.) Но цялата ендокринна система нарушава функците си. ? Дават се синтетични стероидни хормони за туширане на страничните ефекти.

При жените изкуствено се провокира менопауза. Повечето В. са за жени, защото менструалният цикъл е по-лесен за повлияване. За да се удължи действието на В. с ХГТ, бета-ХГТ гени са прехвърлени на вирус от едра шарка, който се репродуцира в организма. Резултати от контрацептивните В.: автоимунни заболявания (2/3 от болните са жени); кръстосана реактивност = изработените от организма антитела засягат и други хормони с подобна на ХГТ структура; непредсказуеми странични ефекти. Съществуват възможности В. да се назначава без знанието (съгласието) на жената. А ако жената все пак забременее - много голям е рискът за увреден плод.

Робърт МакНамара, бивш президент на Световната банка, бивш държавен секретар на САЩ, дал заповедите за бомбардировките над Виетнам, казва: "Трябва да се вземат драконовски мерки за демографска редукция, срещу волята на населението. Намаляването на раждаемостта се оказва невъзможно или недостатъчно. Значи трябва да се повиши смъртността. Как? Чрез естествени методи: глад, болести, ...". ?

Става ясно че В. са превърнати в биологично оръжие за целенасочен геноцид. През 1960 г. ЦРУ разпръсва огромно количество вируси в река Конго. И това го прави шефът на националния институт по рака.

Пускат се слухове за епидемии (псевдоепидемии) и после се експериментира със всякакви ваксини върху голям брой общности. През 1994 г. - натиск за В. в Квебек, Канада с цел изтребване на големия брой индианци, отстояващи своята независимост и култура.

През 2000 г. - новата В. срещу пневмококова пневмония включва в същност 7 различни ваксини и се инжектира на тъмнокожите и туземните индианци в САЩ = целенасочен расов геноцид. И финансирането на този гигантски бизнес - най смъртоносното оръжие (В.), става с нашите пари и с нашия живот. Ние носим отговорност, приемайки и одобрявайки И. и у нас и в чужбина.

През последните 50 години, чрез обмислено и съзнателно вкарване на биологични токсини в човешкото тяло, човечеството се тласка към инволюция (болести, намаляване на умствените способности, престъпност) - така то става контролируемо, най-вече чрез поддържане на конфликти. ?

Резултатите са огромни печалби + геноцид, деградация на обществото, спиране на планетарната еволюция.

- д-р Атанас Гълъбов - "Световната конспирация срещу здравето" , 2001г. - извадки (20%) 6 М. = медицината, Ф. = фармацевтичната индустрия, В. = ваксиниране, И. = имунизация, F. = флуор, флуориди, флуоридизация

Още...

Ваксините, които убиват

В днешно време живеем в среда с хиляди токсични вещества, тератогени, радиация. Но няма да говоря за маргарините, които се правят от нефтени продукти, нито за пластмасовите шишета, изпускащи химикали, нито за киселинните дъждове, за тежките метали, които се натрупват в месото от риба. Няма да говоря за нищо от това.

Днес ще разкажа за ваксините - препарати, изготвени с цел създаване в организма на защитна функция (имунитет) срещу определен патоген - вирус или бактерия. Първата ваксина е създадена през 1798 г. от английският лекар Едуард Дженър и е била против едра шарка.

Ваксините представляват препарат от дезактивирани вируси или бактерии, който се инжектира, или по-рядко - приема през устата, като по този начин се очаква организмът да изгради защита срещу съответния патоген.

В зависимост от обработката на патогена, има четири вида ваксини

♦ С мъртви микроорганизми (вируси или бактерии)
♦ С живи микроорганизми, от които са изолирани болестотворните свойства
♦ С изолиран белтък или част от микроорганизма, достатъчни за изграждането на имунитет.
♦ С анатоксини, съответстващи на токсините, отделяни от определения патоген.


Какво, обаче, не е наред с ваксините?


Да започнем от там, че ваксините всъщност не създават имунитет. Ваксините създават антитела срещу съответния патоген, което не означава, че човек е защитен от заразяване. Най-малък пример за това са, че повечето болести, след като човек се зарази с тях, предизвикват образуването на антитела, но човек не се излекува сам от тях. Единствените два по-сериозни вируса, за които се сещам, че могат в определени случаи да бъдат преборени от човешкия имунитет след определен период от време, са HPV -човешки папилома вирус и HCV - хепатит C. Най-интересното е, че срещу HPV има частична ваксина, а срещу HCV все още няма разработена ваксина.
В продължение трябва да добавим, че макар да не се споменава категорично по учебниците и докладите, ваксинацията може да доведе до заразяване със съответния микроорганизъм. Това звучи логично и като си представим колко милиона микроорганизми има в една ваксина и колко са успели да оживеят след съответната обработка.

В допълнение - ваксинацията се опитва да вкара индуциран имунитет в човешкото тяло, който прескача стандартните пътища за развиване на имунитет от страна на човека. Това означава, че майката няма да предаде своя имунитет на своето дете. По този начин се съсипва цялата имунна система на поколения наред!
Освен това - микроорганизмите, които се използват във ваксините, се култивират в яйца, патици, зайци, шимпанзета, кучета. След това те се извличат и се прилагат към основата.

По този начин с ваксината се вкарва в кръвта чуждо ДНК, което е шок за организма и може да доведе до непредвидими последици, включително и изменяне на човешкия геном! А начинът на приготвянето на ваксините спомага за създаването на нови вируси и пренасянето на вируси от други видове, към човека.

По този път се смята, че се е получил HIV, вирусът на СПИН [1] - чрез ваксина за Полио. Самото Полио също се счита, че е вирус, получен в резултат на ваксинирането.

След казаното по-горе, фактът, че във ваксините се слагат отровни вещества като формалдехид, вероятно е незначителен. И също това, че някои ваксини могат да причинят леки форми на енцефалит, които да останат незабелязани и в последствие да доведат до поведенчески проблеми, също не е толкова интересно [2].

Най-важното е, че както много други неща, производството на ваксини е индустрия.

Също както тютюнопушенето навремето е обявено за безопасно в САЩ, след това Аспертамът (НутраСуийт, който хората много обичат в невероятната Кока-Кола Лайт), Ацесулфам К и още милиони отрови, които в САЩ с мъничко пари можеш веднага да направиш полезни за хората. След което да си спечелиш държавни поръчки и да предлагаш, и да ваксинираш неподозиращите хора с вредни субстанции. А след като една толкова развита страна въведе нещо подобно, другите веднага взимат пример.

http://noir.blog.bg/

Още...

Безопасни ли са ваксинациите?

На обществото като цяло не се дава информация за многобройните странични ефекти от ваксинациите, които могат да бъдат твърде сериозни и понякога фатални. Самите медици са поставени в информационно затъмнение за реалния размер на тази опасност и дискутирането на краткотрайните и дълготрайните увреждания, настъпили в резултат на различни ваксини съзнателно се избягва от официалните медицински институции.

Необходимо е внимателно да изслушваме родителите, когато ни казват, че проблемите на детето им са започнали след някаква имунизация, а не да отричаме тази възможност, както правят много колеги. Задача на лекуващия е да търси причината за заболяването без предразсъдъци. Родителите са тези, които на първо място са отговорни за здравето на децата си. Те не трябва да се доверяват сляпо на медицинските институции и да не се страхуват да задават "неудобни" въпроси.
В края на XIX в. известният английски лекар хомеопат Комптън-Бърнет пише за ваксиноза, имайки предвид хроничното заболяване, което се предизвиквало от прилаганата тогава масово ваксина против едра шарка. Той дори издава книга по този въпрос, в която представя многобройни случаи от своята практика, при които установил, че оплакванията са започнали след "неуспешна ваксинация".

От времето на д-р Бърнет до сега лекари по целия свят многократно са проследявали развитието на различни "болести" до направени преди това имунизации. Сериозните странични ефекти, проявяващи се след поставянето на различни ваксини, общо взето, не могат да се лекуват от алопатичната медицина, но с помощта на хомеопатията те са били често успешно преодолявани през последните 100 години.

"Единствената безопасна ваксина е тази, която никога не е слагана" - това заявява д-р Джеймз Шенън от Националния здравен институт на САЩ (NIH).

Според вирусолога Алан Морис "има достатъчно данни, които показват, че детските имунизации причиняват повече вреда, отколкото полза".

А ето какво пише още в юлския брой на JAMA, 1926 г.: "В райони, където не се правят организирани ваксинации на населението, парализата е рядко явление. Невъзможно е да се отрече връзката между ваксинациите и енцефалита , който ги следва."
"Решението дали да ваксинирате децата си, е ваше и само ваше " ("Ръководство за родители за имунизациите при децата", стр. 5, издание на PHS/CDC, 1977 г.)
Според Информационната система за докладване на страничните ефекти от ваксинации (VAERS) към FDA годишно се получават между 11 000 и 12 000 официални съобщения, от които около 1% за смъртни случаи и около 15% за сериозни проблеми, налагащи хоспитализация или завършващи с трайна инвалидност!

Отново ще цитирам д-р Кр. Севърин: "Само за две години - 1991 и 1992, в САЩ са регистрирани 31 666 случая на странични реакции след ваксинации, включително 706 със смъртен изход.

Почти 5% от нежеланите ефекти са класифицирани като сериозни.

В същото време FDA признава, че само около 10% от лекарите докладват за страничните ефекти от ваксинации!" При проучване в Ню Йорк се установило, че само 1 лекар на 40 съобщава за смърт или увреждане, настъпили в резултат на имунизация!
През 1986 г. се създава, забележете, Програма за компенсиране на щетите от ваксинации (VICP), която до настоящия момент е изплатила повече от 1 млрд. USD за различни увреждания или смърт, настъпили след ваксинации, като има заведени още хиляди дела. Въпреки всички горепосочени факти на обществото непрекъснато се повтаря, че "ползите от ваксинациите превишават по значение рисковете".

Според д-р Дж. Келър хората се ваксинират главно под натиск и под въздействие на умело насаждания страх от определени болести.

Клинптън Милър заявява в изказване пред Долна камара на Конгреса на САЩ, че при масовите имунизационни програми се наблюдават следните тенденции: да се преувеличават ползите от ваксинациите, като същевременно се омаловажават или напълно се пренебрегват рисковете, свързани с тях, да се създава впечатление за неотложност на ситуацията когато такава в действителност не съществува; да се стимулира ваксинационен ентусиазъм сред обществеността; да се разширяват дори пълномощията на полицията и други институции за да налагат по недемократичен начин ваксинационните идеи; да се поддържа прилагането на дадена ваксина дори когато вече е била многократно дискредитирана, и да се заглушава по всякакъв начин гласът на образованите и разумни инакомислещи.
Медицинската индустрия е създала мита за "страшните" детски болести и съответно е предложила "решението" за тяхното унищожаване - ваксините. На родителите с години се насажда страхът, да не би детето им да се разболее от една в действителност невинна болест, която би била полезна за развитието на имунната му система и би му дала доживотен имунитет, и са накарани да приемат за нормално и дори полезно внасянето на токсични коктейли в оформящия се детски организъм!

Със сигурност те не знаят, че през последните десетилетия в САЩ смъртността в резултат на имунизации срещу детските болести превишава почти десетократно смъртността от самите заболявания!


Ето един от начините да се манипулира съзнанието на лекарите според д-р Вира Шнайбнер: В по-старите версии на медицинските учебници детските болести са описани като доброкачествени и тези, които ги прекарат, остават с траен имунитет за цял живот. В новите издания, публикувани след въвеждането на съответните ваксини като МПР (морбили-паротит-рубеола) например, заболяванията са описани вече като носещи значителен риск, но затова пък тяхното ликвидиране се извършва посредством масовите имунизации! Разбира се, когато хората не познават целия богат арсенал от манипулативни методи и прийоми, които се използват, за да ги накарат да извършват действия дори против убежденията си не могат да им се противопоставят.
Като цяло фирмите използват различни механизми, за да потискат негативната информация, която би трябвало всички да знаят. Те не са задължени да извършват проучвания за дълготрайните странични ефекти от ваксинациите, нито пък да правят сравнителни изследвания с алтернативни методи, като например хомеопатия, за ефективността на профилактиката и лечението. Те нямат никаква изгода от това да се вдига шум около тези въпроси, защото знаят какъв ще е крайният резултат и той въобще няма да бъде в тяхна полза. Техният интерес е да произвеждат нови и нови ваксини и да ни убеждават, че това е "войнственият сигурен начин" да се предпазим от заболявания. Да, това е сигурен начин, но да си напълнят джобовете за сметка на здравето и на влошаващия се генофонд на цялото човечество.
Ето мнението на д-р Кр. Севърин: "Докато на родителите не се даде шанс сами да решават дали да се слагат ваксини на децата им, то значи, че на тях им се отрича правото на съгласие без да са информирани достатъчно по въпроса. Защо ваксинациите да са по-различни от други медицински процедури, които изискват съгласието на пациента, след като е бил информиран за ползите и рисковете от тях?"
Наскоро моя близка приятелка ми каза, че не желае бебето й да бъде ваксинирано. Тя споделила със своя педиатър опасенията си от възможни усложнения след имунизацията, като например появяване на гърч или други реакции. "Няма нищо страшно" - бил отговорът - "ще му дадем диазепам преди ваксинирането или пък, след това, ако такова нещо се получи."(!) При подобен начин на разсъждение от страна на медицинската професия не бихме могли да очакваме положителни промени в здравеопазването.
Д-р Р. Менделсон пише: "Ние вече видяхме какво бедствие е медицината, която лекува, но т. нар. превантивна медицина е също толкова опасна... Най-голямата заплаха идва от опасните и безуспешни опити да предпазим децата от детските болести чрез масови имунизации. Имунизирането не е единственият фактор, който определя дали даден човек ще се разболее от дадено заболяване. Много други фактори като хранене, условия.на живот и хигиена имат важно значение... Понякога самата ваксинация може да отключи заболяването...
Бурното увлечение на модерната медицина не е никъде толкова явно видимо, както при фарса с ежегодните противогрипни ваксини. Не мога да не мисля за тях, без да се сетя за една сватба, на която бях поканен. Странно, но родителите на младоженците не присъстваха и изобщо нямаше хора над 60-те. Когато попитах къде са възрастните хора, ми казаха всички те са били ваксинирани срещу грип преди няколко дена сега били по къщите си, възстановявайки се от страничните ефекти на ваксината!"
Представа за реалните опасности, които крият противогрипните ваксини, може да се получи от т.нар. Голямо фиаско със свинския грип от 1976 г.

След щателно правителствено и медийно проучване последва разкритието на 565 случая на парализа по типа Гилен-Баре в резултат на ваксинациите и около 30 "необясними" смъртни случая на възрастни хора няколко часа след слагането на инжекцията.


Не е известно дали противогрипната ваксина не предизвиква по време на бременността увреждане на плода, тъй като няма никакви изследвания във връзка с това. Добре е да се знае че след естествено преболедуване от грип не само че се придобива траен имунитет срещу съответния щам, но освен това организмът е в по-висока готовност да неутрализира инфекция с грипен вирус, подобен на този, с който човекът вече се е срещнал.
По-долу ще разгледам накратко някои заболявания, ваксините срещу тях и техните странични ефекти.

Полиомиелит. При голяма част от хората заболяването протича в съвсем лека форма със симптоматика подобна на тази при обикновена настинка или грип, може да не бъде разпознато и не оставя никакви трайни последици. А по време на епидемии здравите носители на вируса многократно превишават болните, особено тези с паралитични симптоми! Може би дори повече от 90% от изложените на вируса хора по време на епидемии остават безсимптомни!

Това показва, че преди всичко най-важна е силата на имунната система и предразположението!


Алопатичната медицина не разполага с ефикасно лечение на паралитичната форма на полиомиелит. Но той е бил много успешно лекуван с хомеопатия. Ето какво пише д-р Бонд за своя клиничен опит със заболяването: "Винаги съм използвал за латирус като профилактично средство при стотици семейства по време на много сериозни епидемии и никога не видях дори един от тези случаи да се усложни. Възстановяването на вече разболелите се, както и на тези в начален стадий на заболяването беше 100 %."
До XIX в. в света не е имало големи епидемии от полиомиелит. Те се проявяват главно от началото на XX в. докъм 50-те години в страните от третия свят, където хигиенните условия обикновено са лоши, честотата на полиовирусните инфекции е много висока. При голяма част от децата се установяват антитела в резултат на прекарано заболяване или поради безсимптомно инфектиране с вируса. Паралитичните случаи обаче са малко и освен това няма епидемии. Те могат да се проявят, когато голяма част от населението не е била излагана на вируса сравнително продължително време и/или се появи нов по-вирулентен щам. Изготвянето на самата ваксина може да предизвика създаването му затова в развиващите се страни епидемиите възникват именно след имунизационни кампании.
През 1955 г. д-р Джонас Салк, американски лекар и микробиолог, създава ваксина от убити полиовируси, която се поставя инжекционно. На 5 април, 1955 г. Американската фондация по детски паралич обявява, че ваксината е "безопасна, силна и ефикасна" и скоро ще изкорени полиомиелита завинаги, след което започва масова имунизационна кампания. Само 2 седмици след това изявление деца, които са ваксинирани току-що, започват да развиват симптоми на полиомиелит. До 23 юни Службата за обществено здраве на САЩ съобщава, че има потвърдени случаи на полиомиелит, като 6 от тях са завършили със смърт, и още 149 случая сред контактни на имунизираните с ваксината на Салк деца!
През 1959 г. д-р Алберт Сабин, също американски лекар и микробиолог, създава живата полиомиелитна ваксина, която се поема през устата. От 1962 г. започва да се прилага изключително ваксината на Сабин, тъй като тя предизвиква образуването на по-голямо количество антитела и според официално наложеното мнение се смята, че дава по-дълготраен имунитет.
Тук искам да предложа на вниманието ви един интересен факт: През 1948 г. по време на най-големите епидемии от полиомиелит д-р Бенджамин Сендлър, експерт по хранене към "Отийн ветеране хоспитъл" установил, че съществува известна зависимост между приема на захар и нишестени продукти и заболеваемостта. Той събрал данни и установил, че областите, в които консумацията на захарни и тестени изделия е най-висока, имат и най-много случаи на полиомиелит. Според него тези храни дехидратират клетките и предизвикват изтегляне на калция от костната, нервната и мускулната тъкан. Това води до значителен калциев дефицит, който допринася за развитието на тежка картина на болестта. Според епидемиологичните проучвания най-многобройни и сериозни случаи е имало през летните месеци. Д-р Сендлър забелязал, че тогава децата консумират много сладолед, газирани и други подсладени напитки. През 1949 г., преди да започне "сезонът на полиомиелита", той предупредил жителите на Северна Каролина чрез вестниците и радиото да намалят колкото се може повече приемът на захар-съдържащи храни. Ефектът: 90% редуциране на консумацията се последвало от почти същото процентно намаление на заболелите - 2498 случая за 1948 срещу 229 за 1949 г.!

Впечатлени от огромните загуби, мощният Млечен тръст на Рокфелер, продаващ замразени продукти на жителите на областта, заедно с търговците на кока-кола предприели широка кампания, като заявили, че проучванията на д-р Сендлър са само мит и статистическите данни не са нищо повече от "щастлива случайност" и съвпадение. На следващата година потреблението на захарни изделия било същото както през 1948 и заболеваемостта отново се покачила. Очевидно повечето хора не желаят да използват ума си за мислене. Докато това продължава, човечеството като цяло ще си остава лесна плячка на финансовите акули, безскрупулните политици, сектите и прочие.

Дифтерия.Понастоящем това заболяване е изключителна рядкост. В САЩ за периода 1900-1930 г. преди въвеждане на ваксината броят на боледуващите е спаднал значително, а смъртните случаи са намалели с 90%.
Германия започва задължителна имунизационна кампания през 1939 г. За съвсем кратко време след това броят на заболелите скочил на невероятните 150 000, а смъртността се увеличила с 600%! Френското правителство след този злополучен експеримент в нейната съседка отказало да имунизира населението, но било принудено след окупацията на Франция от Германия по време на Втората световна война. До 1943 г. заболелите станали почти 47 000! В същото време в Норвегия, където не приели да се ваксинират, имало само 50 случая.
През 1975 г. FDA официално признава, че ваксината не е така ефикасна, както се е очаквало, и че болестта може да възникне и в имунизирани индивиди. Около 50% от хората, които се разболяват от дифтерия, са били ваксинирани според протокола. При една епидемия в САЩ например през 1969 а. 25% от заболелите и 33% от смъртните случаи също са били при напълно ваксинирани. Последните 15-20 години в САЩ се установяват не повече от 5 случая годишно.

Морбили (дребна шарка).Това е детска болест, която не се лекува с алопатия, а се оставя да премине естествения си ход. Има много рядко фатални усложнения - средно 1 случай на субакутен склерозиращ паненцефалит на 100 000.
През 1963 г. д-р Джон Ендърс с екип създали поредния "медицински шедьовър" - ваксина против това незначително заболяване. Скоро след това започнали и масови имунизации. Действително в продължение на около 20 г. след въвеждането на ваксината заболеваемостта като цяло намаляла до 2% от предишните стойности. Но от 1900 до 1955 г. (т.е. няколко години преди излизането на пазара на ваксината) смъртността от морбили е била спаднала с над 97% - до 0,3 на 100 000! Факт е, че и през 70-те години тя е същата, както и преди въвеждането на имунизацията.
При много епидемии до 95%, дори 100% от заболелите са били имунизирани! Въпреки това вредната практика на ваксиниране срещу морбили продължава. Според публикация в "Ню Инглънд джърнъл ъф медисин" през 1985 г. избухва епидемия в две средни училища, където 99% от всички разболели се са били ваксинирани. А същевременно при серологичните тестове 95% от тях са показали имунитет срещу морбили (наличие на специфични антитела в серума). Понастоящем според данни за САЩ при епидемиите от дребна шарка се разболяват между 58 и 90% от напълно ваксинирани деца! А на някои ваксини дори пише, че имунизираните може да са заразни до 1 месец след инокулацията!
Страничните ефекти на ваксината срещу морбили включват енцефалит, атаксия (некоординирани движения на крайниците), хемипарези, парализа от типа Гилен-Баре, припадащ асептичен менингит, забавяне на развитието, хиперактивност, ретинопатия, слепота, проблеми с обучението, гърчове дори смърт.
След започване на масовите имунизационни кампании случаите на дребна шарка сред възрастните са се увеличили значително.
При увеличения брой и атипични протичания се забелязва по-силен обрив, мускулна слабост, периферни отоци и остри коремни болки понякога със силно изразено повръщане.
Все повече зачестяват и случаите на морбили при бебета под 1-годишна възраст, а при тях също са възмогни повече усложнения. Причината за това е, че ваксинираните и съответно непреболедували естествено болестта майки не могат да предадат защита срещу нея на своите деца! Още един довод, за да се спре безумната практика на тази имунизация.
Рубеола. Много леко протичащо заболяване при децата, което дори може да не бъде разпознато. За него няма специфично алопатично лечение и също като дребната шарка и заушката се оставя да премине естествения си ход. Преболедувалите придобиват траен имунитет. Но проблемът е, че ако жената е бременна и се зарази в първия триместър, бебето може да се роди с различни увреждания. Това може да стане най-лесно у имунизирани като малки момичета, жени и при непреболедували, при които липсва изграден естествен имунитет. Д-р Стефан Шонбаум и колеги в публикация през 1975 г. в JAMA според свое изследване правят извода, че бременните жени се заразяват с рубеолния вирус изключително от други възрастни хора, а не от деца.
Според проучвания поне 25% от "имунизираните" не показват имунитет 5 години след ваксинирането. По време на различните епидемии от рубеола в САЩ през последните 15 г. 89% от заболелите са били имунизирани.
Странични реакции след слагането на ваксината, която е жива, включват болки по ставите и артрит (12 до 20% при жени), диабет (вж. по-долу), полиневрит (болки, изтръпване и дори парализа на периферните нерви). Според доклад още от 1970г. се установява, че при 26% от децата, на които е била направена ваксина срещу рубеола в национална експериментална програма , са се появили артритни болки по ставите. Вирусът може да остане в организма с години след имунизацията и да създава по-този начин различни проблеми и възможности за развитие на автоимунни заболявания.
Друг проблем, който се забелязва след въвеждането на масовите имунизации, е, че болестта също както морбили и паротит е започнала да се проявява по-често при възрастни хора. Например за периода 1966-1968 г. 23% от случаите на рубеола са били у над 15 г. Двадесет години по-късно този процент е вече 48. Заушка (паротит). Обикновено това също е доброкачествено протичащо заболяване при деца, за което няма специфично алопатично лечение. Но при младежи и девойки, непреболедували като малки и вече преминали пубертета, в около 20 до 30% от случаите се развива възпаление на тестисите или съответно на яйчниците, което понякога, по-специално при лицата от мъжки пол, може да доведе до стерилитет. Смъртните случаи са изключително редки, и то главно при възрастни. Както и при дребната шарка и рубеолата ваксинирането не води до траен имунитет!
Жива ваксина срещу заушка за масово приложение е въведена през 1977 г. За един период от няколко години според д-р Шоштедлер заболеваемостта спада драстично, около 20 пъти, но само няколко години след това независимо от имунизациите тя отново започва да се покачва, като остава на едно ниво 7-8 пъти по-ниско отпреди въвеждането на ваксината.

Това обаче е за сметка на зачестилите случаи на паротит у възрастни хора и съответно на усложнения от страна на тестисите и яйчниците. Докато за периода 1967-1971 г. заболелите над 15 г. са били 8.3%, то за 1987 г. те са 38,3%.

Страничните ефекти от ваксината включват: обриви, гърчове, диабет, в редки случаи - енцефалит, както и атипични форми на болестта.
Според Американския лекарски справочник сред страничните ефекти, предизвикани от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) са: висока температура и гърчове, обриви, възпаление на тестисите, глухота, енцефалит, синдром на Гилен-Баре, епилепсия, както и атипично протичаща морбили.

Ваксината против магарешка кашлица (пертусис/коклюш) и особено комбинираната ДТК (дифтерия-тетанус-коклюш) е смятана за една от най-опасните.


Самото заболяване е доста неприятно, но рядко води до сериозни усложнения и смъртни случаи. За САЩ за период от 11 г. те са средно само по 7-8 годишно. Боледуват по-често децата от предучилищна възраст. Всъщност магарешката кашлица е най-опасна за бебетата под 6 месеца. Не съществува специфично алопатично лечение.
В Англия смъртността от коклюш рязко намаляла, когато процентът на ваксинираните спаднал от 80 на 30 през средата на 70-те. Тази ваксина е отговорна за голяма част от случаите на СВДС и за необратими мозъчни увреждания.
В едно предаване на телевизионния канал Ен Би Си, озаглавено "ДТК: Ваксинационна рулетка", се цитира известният американски детски невролог д-р Гордън Миличап, директор на "Чилдрънс мемориал хоспитъл" в Чикаго, който казал на един свой пациент, че "не би дал това (ваксината - бел. авт.) дори на своето куче".
Тази ваксина, както и другите, не дават никаква гаранция, че няма да се разболееш, и придобитият чрез нея имунитет е нетраен. Податливостта към заболяване от коклюш 12 години след имунизацията е до 95%! Например при една епидемия в Канзас от 1300 заболели 90% са били напълно имунизирани.

Ваксината е толкова токсична, че се използва при опити с животни за предизвикване на анафилактичен шок, като води до развитието на автоимуннен енцефаломиелит (алергичен енцефалит)!


В САЩ никога не са провеждани опити с ваксина срещу коклюш, за да се установи дали изобщо тя е ефикасна и безопасна.
Най-често се прилага комбинирана ваксина ДТК, което още повече засилва вероятността от странични ефекти и усложнения. Дори една от фирмите-производителки на ваксината "Конот лабораториз", през 1986 г. поставя в самите опаковки следните обяснения: "...системни реакции като треска се случват доста често. Наблюдавани са дихателни затруднения, температура до 40,5 по Целзий или по-висока, постоянен неуспокоим плач, продължаващ три часа или повече, необичайни пронизителни писъци, колапс или гърчове. Съобщава се понякога и за по-сериозни неврологични усложнения като продължителни конвулсии или енцефалопатия, в някои случаи фатална, анафилактични реакции. Наблюдаван е също и синдром на внезапна детска смърт след поставяне на инжекцията." Други странични ефекти са болка и подуване в мястото на инжекцията, прожектилно повръщане, разстройство, много силна сънливост, колапс, шок и т.н.
Според д-р Дж. Стрейн, президент на Американската академия по педиатрия, една на всеки 3000 имунизации за магарешка кашлица води до трайно увреждане на някое дете. Като се вземе под внимание фактът, че се предвижда четирикратна имунизация (в САЩ), то този риск нараства до 1 към 750! През 1981 г. в Япония въвеждат т. нар. ацелуларна (безклетъчна) ваксина срещу коклюш, смятана за по-малко опасна. Но след нея също са наблюдавани смъртни случаи и усложнения. През 1987 г. 66 японски жертви на ваксината получават огромни обезщетения от държавата за уврежданията, които са получили.
Понастоящем, доколкото ми е известно, имунизация срещу пертусис не се прави във Великобритания и Швейцария.

Тетанус.
Смъртността при нелекуваните заболели е значително висока - над 50%, като това отново е проблем на държавите от третия свят и тропическия пояс. Главните причини са ниската здравна култура, непочистването на раните, невъзможността за адекватно лечение. В тези страни е относително висок и процентът на тетанус у новородените. Бацилът, който допринася за развитието на болестта, се открива в почвата и в стомашно-чревния тракт на селскостопанските животни. Може да се намери и в червата на хора, без да предизвиква заболяване. Тъй като той е анаеробен организъм (т. е. за развитието си има нужда от среда, лишена на кислород) доброто обработване и почистване на раните е много важно за профилактиката. След преболедуване не се развива траен имунитет.
За активна имунизация и реимунизация се използва тетаничен анатоксин. Предполага се, че имунизацията с него има трайност повече от десетилетие, затова се препоръчва ре-имунизиране веднъж на 10 години. При заболяване много добър лечебен ефект дава приложението на хиперимунен човешки имуноглобулин, от който не са забелязани странични реакции. При липсата му може да се приложи конски противотетаничен серум, който обаче крие много сериозни рискове от анафилактична реакция и затова се слага след предварителна десенсибилизация.
Усложненията в резултат на ваксината, които са от 3 до 13% според някои автори, включват най-често: висока температура, рецидивиращ абсцес на мястото на инжектирането и рядко обща слабост, анафилактичен шок, загуба на съзнание, коремни и ставни болки, дегенеративни промени от страна на нервната система и демиелинизираща невропатия. Не са провеждани официално изследвания за установяване на евентуални дълготрайни отрицателни ефекти. Публикация в "Ню Инглънд джърнъл ъф медисин" показва, че след поставяне на ваксината за тетанус настъпва спад в броя на Т-лимфоцитите под нормалните стойности, като това е най-силно изразено 2 седмици след инжекцията. Дори краткотрайно намаляване на количеството на тези клетки не е желателно, тъй като показва имунен дефицит.
Сред лекарите също има скептични гласове относно защитните свойства на тази имунизация. По време на Втората световна война са документирани 12 случая на тетанус, като 4 от тях са били у имунизирани войници.
От 1976 г. насам в САЩ се описват годишно не повече от 100 случая, една изключително ниска заболеваемост. Най-голям е броят на заболелите от тетанус възрастни хора. Смята се, че това е в резултат на нередовно реимунизиране. Смъртните случаи са изключително редки при млади хора и деца, при възрастни смъртността е около 30%. Преди въвеждането на масовата имунизация срещу тетанус годишно в САЩ е имало около 500 случая на заболяването при население, наброяващо повече от 160 млн. жители (за съответния период). Тъй като дете под 2 години има много малка вероятност да развие заболяването, би било логично да не се прави имунизация преди тази възраст. Това би намалило и рисковете от странични ефекти.
Според опита от хомеопатичната практика е възможна успешна профилактика при наранявания. В хомеопатичната литература има описани много случаи и на излекуван тетанус при възрастни, новородени, деца и животни.
Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib). Това е бактериална инфекция и няма нищо общо с грипния вирус. Може да се прояви с катар на горните дихателни пътища, синузит, отит, понякога пневмония, менингит.
Hib-ваксината е въведена през 1985 г. в САЩ и бързо препоръчана за всички деца на 2 г., дори и на по-големи - до 5 години. Но заболяването се среща най-често под тази възраст, а ваксината е напълно неефикасна за бебета до 18 месеца и съвсем несигурна за деца на възраст между 18 и 24 месеца.
Епидемиологът Майкъл Остерхолм заявява, че Нib-ваксината увеличава риска от заболяване. Според неговите наблюдения поне 41% от имунизираните се разболяват след слагането й.
Проучване, направено в Минесота, показва, че при ваксинирани деца вероятността да се разболеят е пет пъти по-голяма! Самите лекари са предупреждавани от СDС, че заболяване може да се развие непосредствено след имунизирането, особено в първите 7 дена. При едно изследване било установено, че от 55 деца, които се разболели след ваксинирането, 39 са развили менингит!
Установено е, че хемофилус инфлуенце е с нисък контагиозен индекс (слабо заразно). Например от 772 деца, които са били в контакт с болно дете, само едно се разболяло! Въпреки тази абсурдна ситуация през 1988 г. в САЩ се въвежда конюгирана Нib-ваксина, която се слага задължително на децата над 18-месечна възраст в 44 щата. Тя е по-скъпа, изисква поставяне на 4 дози и също предлага много съмнителен временен имунитет.
При Нib-ваксината също са докладвани различни странични ефекти: конвулсии със или без повишена температура анафилактични реакции, обриви, отоци и един смъртен случай.
Ваксината срещу менингит също причинява много сериозни нежелани ефекти, като някои от тях са гърчове, анафилактични реакции и дори смърт. Едно контролирано проучване показва че 41% от случаите на менингит са при ваксинирани деца.


Ваксина срещу хепатит В.
Задължителна за България и се поставя още до 24-ия час след раждането. Втората инжекция е на 1-вия месец, а третата - на 6-ия. От януари 2001 г. се въведена задължителна имунизация срещу хепатит В за децата до 18 г., родени преди 1992 г.
Първото нещо, което трябва да знаете във връзка с хепатит В, е, че това заболяване е характерно за наркомани (използват общи спринцовки за интравенозно инжектиране на дрога), за хора, водещи разпуснат сексуален живот с честа смяна на партньорите, хомо- или хетеросексуални, и при такива, при които често се прави хемотрансфузия (преливане на кръв), като на риск е изложен и медицинският персонал, обслужващ тези групи. Но аз искам да ви попитам: вие към коя от тях бихте причислили своето новородено бебе?
Според "Гайд ту клиникъл привентив сървисиз" между 60 и 80% от наркоманите имат серологични данни за хепатит Б инфекция, но тя не е проявена.
Според д-р Робърт Менделсон поне две трети от лекарите, подлежащи на тази имунизация, отказват да се ваксинират. (Появяването на СПИН в САЩ се свързва от някои учени именно с ваксината срещу хепатит В.)
Само за периода от 1 ноември 1990 г. до 31юли 1992 г. в САЩ има официално докладвани 4227 случая на странични реакции след слагането на ваксината. От тях 383 са определени като сериозни, а 57 като животозастрашаващи. На 241 души се е наложило да бъдат хоспитализирани, 108 са получили трайни увреждания, а 17 са починали. В 45 случая е последвало опадване на косата. И въпреки това СDС, АМА, СЗО и други "здравни" и "медицински" организации поддържат включването на ваксината хепатит В като задължителна в детския имунизационен календар.
Понастоящем в 42 щата в САЩ я изискват, за да приемат детето в училище, а много предприятия и институти да вземат възрастни хора на работа, ако не са си я направили.
За целия период от 1990 до 2000 г. са съобщени на VAERS повече от 16 000 хоспитализации, увреждания и смъртни случаи след поставянето на ваксина срещу хепатит В!
Самото заболяване няма алопатично лечение (освен симптоматично въздействие) и се оставя на естествения си ход, като спазването на определена диета е най-важният фактор за оздравяването. Според известния учебник на Харисън "Принципи на вътрешната медицина" 95% от прекаралите го се възстановяват напълно, а имунитетът е пожизнен. При много хора се установява т. нар. австралийски антиген, разположен по повърхността на вируса, "предизвикващ" заболяването, но те никога не помнят да са проявявали симптоми на хепатит. Случаите на хепатит в детска възраст представляват само от 1 до 3% от общия брой заболели. В развитите държави честотата на заболяването е ниска, но не е така в страните от третия свят, като това отново е свързано с хигиената и начина на живот.
През 1991 г. в САЩ е имало 18 003 случая на хепатит В за население от 248 млн. души. През 1996 г. - 10 637, като от тях само 279 са при деца под 14 г. Но според NVIC, за да оправдае ваксинационната си политика и кампании, СDС представя силно завишени и манипулативни данни на хронично болните и новозаразените, без изобщо да цитира източниците, от които ги е получил. Подобна тактика се използва и от някои фармацевтични фирми в диплянките, приложени към ваксината. Отново целта е да се всява страх, за да се накарат хората да се ваксинират!
През 1986 г. FDA дава лиценз на "Мерк енд Ко." за производство на първата рекомбинантна (генно манипулирана) ваксина срещу хепатит В, която да замени старата, получавана от кръв от хронични носители на вируса. С вкарването в човешкия организъм на тази ваксина, която се култивира в яйчници на китайски хамстери, има възможност за внасяне на чужд генетичен материал. На самите указания към ваксината от 1996 г. насам пише, че "не се знае дали (ваксината) причинява увреждане на плода, когато е сложена на бременна жена и дали може да засегне репродуктивните възможности", както и "не се знае дали ваксината се излъчва в млякото на кърмачките". Както всички други ваксини, така и тази стимулира създаването само на временен и несигурен имунитет. Освен това тя никога не е била изследвана за безопасност в дългосрочен план, защото FDA не го изисква.
От установените досега странични ефекти става ясно, че ваксината срещу хепатит В може да предизвика демиелинизиращи процеси в нервната система и свързани с това заболявания, Гилен-Баре синдром, смърт, включително и СВДС. През 1996 г. д-р Бъртън Вайсбрън, специалист по инфекциозни болести и клетъчна биология, който е един от основателите на Американското дружество по инфекциозни болести, пише в "Уискънсин медикъл джърнъл", че "има все повече съобщения в медицинската литература за демиелинизиращи заболявания, настъпващи след като индивидът е получил ваксина срещу хепатит В". Той предупреждава, че създадената с помощта на генното инженерство ваксина съдържа такава последователност от полипептиди, каквато се среща в човешката нервна тъкан, например миелина, и чрез механизъм, наречен молекулярна мимикрия, тези полипептиди могат да действат като автоантигени, стимулиращи развитието на автоимунен демиелинизиращ процес, какъвто е например мултиплената склероза.
Канадският лекар Байрън Хайд, международно признат авторитет по миалгичен енцефаломиелит, известен още като синдром на хроничната умора, заявява през 1997 г. на една конференция, свързана с предизвиканите от ваксинациите хронични заболявания, че е събрал данни от повече от 200 случая на сериозни имунологични и неврологични заболявания, възникнали след имунизация за хепатит В. Според него: "...част от проблема е, че самите фармацевтични компании и правителствата казват: "Ето, вземете това хапче, то е безопасно, то е чудесно нещо, не носи рискове и проблеми", а лекарите... действително са повярвали в тази опасна философия..."
Ето част от свидетелските показания на Барбара Лоу Фишер, президент на NVIC, пред Съвета за обществено здраве в Спрингфийлд на 28 март 1998 г.: "Едно 6-годишно момиче на име Кетрин сега лежи в леглото си в Скууки, Илиноис, и не може да повдигне главата си от възглавницата или да отиде до тоалетната. Само допреди 13 седмици Кетрин с неизчерпаема енергия се пързаляше с кънки на лед и мечтаеше да отиде на олимпиада. Майка й не искаше да й се слага ваксина срещу хепатит В, но нейният педиатър й казал, че това е политически въпрос като СПИН и скоро Американската академия по педиатрия ще направи тази имунизация задължителна. На Кетрин й сложили инжекцията и сега тя може би повече никога няма да може да кара зимни кънки. Къде е нейното право на информирано съгласие? И къде ще бъдат лекарите от щатското здравно министерство, СDС и ААР, когато майка й я носи нагоре по стълбите към банята? И ще плати ли щатът Илиноис сумите, свързани с лечението й, когато й изтече застраховката, и ако Министерството на правосъдието постанови да не й се изплаща компенсация?"
Проф. Вони Дънбар, учен с 25-годишен стаж в областта на ваксините, представя на същото слушане в Спрингфийлд случаите на асистентката, работила с него, и на своя брат, получили увреждания в резултат на ваксинация срещу хепатит В. "Преди три години брат ми, който е геолог, агроном и има четири научни звания, дойде да работи при мен в "Бейлър Колидж ъф медисин" върху един общ проект в областта на молекулярното генно инженерство... Беше му поставено изискване да си направи имунизация срещу хепатит В. От 24-ия час до четвъртия ден след поставянето на ваксината той имаше температура и се чувстваше силно отпаднал. От две до четири седмици след имунизацията се проявиха цял куп симптоми и 15 лекари заявиха, че това са странични ефекти от тази ваксина. От името на щата Тексас дори му беше изплатена компенсация от 300 000 USD, колкото бяха медицинските разходи, свързани с лечението му.
Почти по същото време при мен в лабораторията дойде да работи за през лятото една 21-годишна студентка по медицина. Тя също трябваше да си направи ваксина срещу хепатит В. След първата инжекция вдигна температура и се почувства отпаднала. Три седмици след втората инжекция тя загуби зрението на едното си око, което се възвърна частично след 6 месеца. Тя не искаше да си слага третата доза и затова проведе разговор с нейния лекар, но той й казал, че тази ваксина е най-безопасната (?!) и няма никакъв проблем. След третата инжекция се наложи да бъде приета в болница за два месеца поради сериозните усложнения, които настъпиха и изгуби напълно зрението на окото си."
Д-р Дънбар заявил на слушането, че през последните З години, докато е събирал данни, свързани с ваксината срещу хепатит В, към него са се обръщали стотици лекари и пациенти от целия свят, които са му съобщавали за различни странични ефекти и сериозни автоимунни и неврологични усложнения в резултат на имунизацията в напълно здрави преди това деца и възрастни: много силни обриви, треска, болки в ставите, хронична умора, загуба на зрение, отслабване на паметта, мултиплена склероза и други неврологични проблеми, симптоми, подобни на тези, които се срещат при колагенози и др.
През 1998 г. френски адвокати са завели съдебно дело срещу френското правителство от името на 15 000 граждани на страната с обвинението, че "е омаловажило рисковете, свързани с ваксината, и преувеличило ползите за обикновения човек". Междувременно един френски лекар е събрал данни за над 600 души със сериозни имунологични и неврологични увреждания, настъпили след поставянето на ваксина срещу хепатит В, като много симптоми напомнят на тези при мултиплена склероза.
Ето какво казва през май 1999 г. Барбара Лоу Фишер на слушане пред подкомитета по правителствени реформи за правосъдието, лекарствената политика и човешките ресурси с тема "Ваксината срещу хепатит В": "В NVIC са получени досега стотици съобщения за увреждания и смърт след поставяне на ваксина срещу хепатит В... Имаме съобщения за чернодробен рак, развиващ се при малки деца след имунизация срещу хепатит В. Има семейства, в които двама и дори трима члена са получили трайни увреждания след ваксинирането. Трагичното е, че при новородените и бебетата под 2-месечна възраст страничната реакция може да завърши със смърт.. Семействата, чиито деца са увредени от ваксини, се опитват да се справят с мисълта, че са направили правилния избор. Те са направили това, което са им казвали официалните здравни власти и лекарите. Повечето от тези деца са били много умни и напълно здрави до момента на поставянето на ваксината... В някои случаи родителите са били принудени да сложат (на
детето) поредната доза, независимо че вече е имало сериозна реакция от предишната... Ние имаме съобщения от толкова много хора, които са били принуждавани и заплашвани да продължат с имунизирането докрай, независимо че са получавали треска, кожни обриви по цялото тяло, силни ставни болки, неврологични симптоми и признаци, подсказващи за развитието на автоимунен процес."
Хипотезата за демиелинизацията на централната нервна система след поставянето на тази ваксина се подкрепя и от статията на четирима учени, озаглавена "Загуба на зрение и еозинофилия след приложение на рекомбинантна ваксина срещу хепатит В", публикувана в италианското издание на "Лансет" от април 1994 г. Изследвани са 30 пациенти, при които са настъпили гърчове, висока температура или разстройство непосредствено след имунизацията. Установено е било наличието на определени антигени, показващи възможната автоимунна база за възникване на процеса на демиелинизация.
Ето някои цитати от писмото на Пати Уайт, писано от името на група медицински сестри от Мисури до слушане на специална подкомисия на американския конгрес на 18 май 1999 г. по въпроса за ваксината срещу хепатит В: "Ние непрекъснато виждаме все повече и повече засегнати деца в училищата и сме много загрижени, защото огромната част от тези увреждания може би се дължат на въздействието на ваксината срещу хепатит В върху нервната и имунната система на новороденото... За последните три или четири години забелязахме значително увеличение на броя на децата, които влизат в училище с разстройства на развитието, неспособност за учене, намален обем на вниманието и/или сериозни хронични заболявания като диабет, астма или припадъци. Всяка следваща година положението е по-лошо, отколкото предходната. Има само една обща нишка, която свързва тези деца с подобни проблеми: те са получили новата опитна ваксина срещу хепатит като новородени в началото на 90-те... СDС и FDA нямат никаква представа за това какви биха могли да бъдат дълготрайните ефекти на тази ваксина върху развиващата се нервна и имунна система на новороденото. Те само отричат връзката между уврежданията и сложената само няколко часа след раждането ваксина срещу хепатит В. СDС признава, че няма никакви изследвания по въпроса и заявява, че дори не се знае колко време ще действа ваксината.
През 1950 г. (преди започването на масовите имунизации) САЩ е била на трето място в света по най-ниска детска смъртност. Днес е на 24-о.
Основните класове са пълни с деца, при които има симптоми на неврологични и/или имунологични увреждания: епилепсия, гърчове, различни видове парализа, аутизъм, забавено развитие, ювенилен диабет, астма, проблеми със зрението, загуба на слуха и най-различни поведенчески проблеми... Нашите районни училищни здравни статистики погазват, че поне 20% от децата ни имат значителни неврологични увреждания и/или хронични заболявания... Ние вярваме, че ваксината срещу хепатит В е насилие над развиващата се имунна и нервна система на новороденото. Предполага се, че ваксините трябва да ни направят по-здрави, но аз в 25-годишната си практика на медицинска сестра никога досега не съм виждала толкова много болни деца. Нещо много, много лошо става със синовете и дъщерите ни. Статистическите данни поkазват за 4 години увеличение с 300% на децата, които ежедневно идват за здравни консултации при нас...

http://poveritelno.dir.bg/

Още...

БИЛЛ ГЕЙТС О "ВАКЦИНЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс, имеющий имидж благостного филантропа, используя свои миллиарды через свой (освобожденный от налогообложения) "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", занимается решением проблем заболеваний и нехватки продовольствия в Африке, а также борется с нищетой. На недавней конференции в Калифорнии Гейтс приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом своей благотворительности — снижением численности населения, или другими словами — евгеники.
Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!". Наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на четвертой с половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: "Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов ". (1) (выделено У.Э.).
На простом английском языке один из самых влиятельных людей в мире четко сказал, что он ожидает вакцины, которые будут использоваться для сокращения прироста населения. Когда Билл Гейтс говорит о вакцинах, он знает, о чем говорит. В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $ 10 млрд (около € 7,5 млрд) на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах. (2)
Основным акцентом в его многомиллиардном Фонде является вакцинация, особенно в Африке и других развивающихся стран. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" является членом-основателем Альянса ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) в партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин. Цель ГАВИ — вакцинация каждого новорожденного ребенка в развивающемся мире.
Сегодня это выглядит как благородная благотворительная работа. Проблема в том, что индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытии опасных последствий (отсутствия безопасности из-за непроверенных или даже доказано вредных для здоровья) вакцин для ничего не подозревающего населения Третьего мира, когда они не могут избавиться от западных вакцин. (3) Некоторые организации полагают, что истинная цель вакцинации в том, чтобы ослабить людей и сделать их еще более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти. (4)

СБРОС ТОКСИНОВ НА ТРЕТИЙ МИР
По итогам последнего ненужного провозглашения глобальной пандемии свиного гриппа H1N, у промышленных стран на руках остались на сотни миллионов доз непроверенной вакцины. Они решили избавиться от оставшихся обременительных лекарств путем передачи их в распоряжение ВОЗ, которая в свою очередь собралась их бесплатно раздавать бедным странам. Франция отдала 91 миллиона из 94 миллионов доз, которые правительства Саркози закупило у фармацевтических гигантов; Великобритания отдала 55 миллионов своих 60 миллионов доз. Та же история у Германии и Норвегии. (5)
Доктор Томас Джефферсон, эпидемиолог из Cochrane Research Center в Риме, отметил: "Почему вообще они раздают вакцины в развивающихся странах? Пандемия была отменена в большинстве частей мира. Наибольшую угрозу в бедных странах сейчас представляют сердечные и сердечно-сосудистые заболевания, а вирус фигурирует в нижней части списка. В чем медицинская причина для пожертвований 180 миллионов доз?"(6) Кроме того, грипп является незначительной проблемой в странах с обильным солнцем, и выяснилось, всеобщая “новая большая чума H1N1" была самым умеренным гриппом из письменной истории.

Фармацевтические производители вакцин молчат об огромном ущербе для здоровья детей вакцинации, включая аутизм и многочисленные нервно-мышечные деформации, причиной которых являются токсичные адъюванты и консерванты, используемые в большинстве вакцин.
Многие вакцины, особенно комбинированные, которые удешевлены для продажи в странах Третьего мира, содержат так называемый Тимеросал (Thiomersol в ЕС), соединение (sodium ethylmercurithiosalicylate), содержащее около 50% ртути, используемой в качестве консерванта.
В июле 1999 года американский Национальный информационный центр по вакцинам заявил в пресс-релизе, что "кумулятивный эффект попадания ртути может вызвать повреждение мозга". В том же месяце Американская Академии педиатрии и Центр по контролю и профилактике заболеваний предупредили общественность о возможных последствиях для здоровья, связанных с тимеросал-содержащими вакцинами. Они настоятельно рекомендовали удалить тимеросал из вакцин, как можно, скорее. В соответствии с Директивой о модернизации FDA от 1997 года, Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств также определило, что дети, которые несколько раз получили тимеросал-содержащие вакцины, могут получать ртуть сверх рекомендованных федеральных норм. (7)

НОВЫЕ ФОРМЫ ЕВГЕНИКИ?
Интерес Гейтса в снижении численности населения среди чернокожих и других меньшинств не является, к сожалению, чем-то новым. Как я показываю с документами в моей книге "Семена разрушения" (8), Фонд Рокфеллера с 1920 года финансировал исследования по евгенике в Германии в институтах Кайзера-Вильгельма в Берлине и Мюнхене, в том числе и во времена Третьего рейха. Они давали высокую оценку принудительной стерилизации населения в гитлеровской Германии и нацистским идеям о "расовой чистоте". Именно Джон Рокфеллер III, пожизненный сторонник евгеники, использовал деньги своего освобожденного от налогообложения Фонда средств, чтобы инициировать неомальтузианское движение за сокращение населения через свой частный Совет по народонаселению в Нью-Йорке, начиная с 1950 года.
Идея использования вакцины для тайного сокращения рождаемости в странах Третьего мира, также не нова. Хороший приятель Билла Гейтса — Дэвид Рокфеллер и его Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ и другими были еще в 1972 году вовлечены в крупный проект усовершенствования другой "новой вакцины".
Результатом этого проекта стало массовое использование человека в качестве морских свинок в начале 1990-х. ВОЗ курировала массовые кампании вакцинации против столбняка в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. У Comite Pro Vida де Мехико, римско-католической организации возникли подозрения о мотивах программы ВОЗ, она решила проверить многочисленные ампулы с вакцины и обнаружила в их содержимом хорионический гонадотропин человека или ХГЧ. Это был весьма загадочный компонент вакцины, предназначенной для защиты людей от заболевания, возникающего в результате заражения раны ржавыми гвоздями или других контактов с некоторыми бактериями в почве. Сам столбняк, действительно, также довольно редко встречается. Кроме того, весьма интересно, что ХГЧ является естественным гормоном, необходимым для поддержания беременности. Однако, сочетание возбудителя столбняка с ХГЧ стимулировало формирование антител к последнему, делая женщину неспособной выходить положенный срок беременности, другими словами, это было скрытой формой аборта. Похожие сообщения о вакцинах с добавкой гормона ХГЧ поступали из Филиппин и Никарагуа. (9)
"Генетическая революция" Гейтса в Африке
"Фонд Билла и Мелинды Гейтс" совместно с создателем биотехнологий ГМО Фондом Рокфеллера Дэвида Рокфеллера также финансирует проект под названием „Альянс за зеленую революцию в Африке“ (AGRA), который возглавляет бывший глава ООН Кофи Аннан. Принимая бразды правления в качестве главы AGRA в июне 2007 года Аннан выразил "признательность Фонду Рокфеллера, "Фонду Билла и Мелинды Гейтс" и всем остальным, которые поддерживают нашу африканскую кампанию." В Совете директоров AGRA преобладают люди из обоих упомянутых Аннаном Фондов. (10)
„Монсанто", "Дюпон", "Доу", "Сингента" и другие крупные гиганты агробизнеса ГМО, по слухам, также находятся в самом сердце AGRA, используя его как скрытый канал для распространения своих запатентованных семян ГМО во многих странах Африки под обманчивой этикеткой „био-технологии“, эвфемизм для генной инженерии запатентованных семян. Человек от Фонда Гейтса, ответственный за работу с AGRA — д-р Роберт Хорш (Robert Horsch), ветеран „Монсанто“, проработавший в теме ГМО 25 лет, входивший ранее в команду, которая разрабатывала в компании „Монсанто“ Roundup Ready технологии ГМО. Его работа, по сообщениям, состоит в том, чтобы использовать деньги Гейтса для проталкивания ГМО в Африку. (11)
На сегодняшний день ЮАР является единственной африканской страной, на законодательном уровне разрешившей высадки сельскохозяйственных культур ГМО. В 2003 году Буркина-Фасо разрешила провести ГМО испытания. В 2005 году на родине Кофи Аннана в Гане было составлено законодательство о биологической безопасности, и ключевые должностные лица выразили намерение продолжить исследования ГМО культур. AGRA сейчас используется для создания сетей "агро-дилеров" по всей Африке (причем на первом этапе ничего не говорится о ГМО семенах и гербицидах) с тем, чтобы впоследствии иметь инфраструктуру для массового внедрения ГМО. (12)

ГМО, ГЛИФОСАТ И СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Потребление генетически модифицированных культур никогда не было доказательно признано безопасным для человека или животного. Кроме того, они по сути своей генетически „неустойчивы“, поскольку являютя неестественным продуктом введения чужеродных бактерий, например Bacillus Thuringiensis (Bt) или другого материала, в ДНК заданного семенного материала, чтобы изменить его свойства. Пожалуй, не менее опасными являются „сопутствующие" химические гербициды, продаваемые как обязательная часть ГМО контракта, такие, как Roundup „Монсанто“ — наиболее широко используемый в мире подобный гербицид. Он содержит очень токсичные глифосатные соединения. Последние были протестированы независимыми исследователями, которые доказали наличие токсичной концентрации в приложениях ГМО, превышающей безопасный уровень для человека или животных. Исследования показали, что даже небольшое количество соединений глифосата будет наносить вред пуповинным, эмбриональным и плацентарным клеткам человека у беременной женщины, использующей в качестве питьевой воды подземные воды вблизи полей, засеянных ГМО. (13)
Один давний проект правительства США состоял в том, чтобы усовершенствовать генетически модифицированный сорт кукурузы — основной продукт в Мексике и многих других латиноамериканских странах. Эта кукуруза была протестирована в исследованиях, финансируемых Министерством сельского хозяйства США и небольшой калифорнийской биотехнологической компанией под названием "Эпицит". Объявляя о своих успехах на пресс-конференции в 2001 году, президент "Эпицит" Митч Хайн, указывая на свои поля ГМО кукурузы, заявил: "У нас есть теплица с кукурузой, которая производит антитела против спермы". (14)
Хайн объяснил, что они взяли антитела у женщин с редким состоянием, известным как иммунное бесплодие, изолировали гены, которые регулируют производство этих антител бесплодия, и с помощью методов генной инженерии, вставили их в геном обычных семян кукурузы для производства кукурузных растений. Таким образом, в действительности они подготовили скрытую контрацепцию, встроенную в кукурузу, предназначенную в пищу человеку. "По сути, антитела, притягиваются к поверхностным рецепторам сперматозоида", — говорил Хайн. — "Они прикрепляются и делают каждый сперматозоид таким тяжелым, что он не может двигаться вперед. Он просто трясется так, будто пляшет ламбаду". (15) Хейн утверждал, что это было возможным решением проблемы "перенаселенности" мира. Моральный и этический аспект кормления этой кукурузой людей в бедных странах Третьего мира без их ведома как-то выпал из его замечаний.
Спермициды, запрятанные в ГМО кукурузе, поставляемой населению голодающих стран Третьего мира благодаря щедрости Фонда Гейтса, Фонда Рокфеллера и AGRA Кофи Аннана, или вакцины, содержащие нераскрытые агенты стерилизации, — лишь два документально подтвержденных случая использования вакцин или ГМО семян для "сокращение населения".

И "ХОРОШИЙ КЛУБ"
Речь Гейтса на TED2010 по поводу нулевого уровня выбросов и сокращения населения согласуется с сообщением, которое появилась на нью-йоркской Irish.Central.com в мае 2009. Согласно сообщения, 5 мая 2009 года в доме президента Университета Рокфеллера сэра Пола Нурса (Paul Nurse) состоялось тайная встреча некоторых из самых богатых людей Америки. Там присутствовал инвестиционный гуру Уоррен Баффет, который в 2006 году решил объединить свой $30 миллиардный Фонд Баффета с Фондом Гейтсов, чтобы создать крупнейший в мире частный фонд с $ 60 миллиардами, освобожденными от налогов. Банкир Дэвид Рокфеллер был хозяином встречи.
Эксклюзивные приглашения были подписаны Гейтсом, Рокфеллером и Баффетом. Они решили назвать себя "Хороший клуб" (“Good Club”). Также присутствовал медиа-царь Тед Тернер, миллиардер, основатель CNN, который еще в 1996 году заявил в интервью для журнала о природе Audubon, что 95-типроцентное сокращение численности населения планеты до 225 — 300 миллионов было бы "идеальным". В 2008 году в интервью для Temple University в Филадельфии, Тернер сделал коррекцию и говорил о сокращении до 2 млрд, более чем на 70% от численности населения сегодня. Еще менее элегантнее, чем Гейтс, Тернер заявил, что "у нас слишком много людей. Вот почему мы имеем глобальное потепление. Нам нужно меньше людей, использующих меньше имущества (stuff) (sic) ".(16)
Среди прочих приглашенных на это первое заседание "Хорошего клуба" были: Эли Брод (Eli Broad), сделавший свои миллиарды на недвижимости, миллиардер и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, миллиардер с Уолл-Стрит и бывший глава Совета по международным отношениям Питер. Дж. Петерсон (Peter G. Peterson).
Кроме того, Джулиан Робертсон-младший, сделавший свои миллиарды в хедж-фонде, который работал с Соросом, атакуя валюты Таиланда, Индонезии, Южной Кореи и азиатских экономических тигров, что ускорило азиатский кризис 1997-98 гг. Также присутствовали на первой сессии "Хорошего клуба" Патти Стоунсайфер, бывший исполнительный директор Фонда Гейтсов, и Джон Моргридж от Cisco Systems. Эта группа представляет собой комбинированную стоимость более чем $ 125 миллиардов. (18)
Согласно сообщениям (видимо, это была утечка одного из участников) встреча была проведена в ответ на глобальный экономический спад и многочисленные медицинские и экологические кризисы, преследующие мир.
Но центральной темой и целью тайной встречи "Хорошего клуба" плутократов стал приоритетный вопрос, который поставил Билл Гейтс, а именно, каким образом более эффективно содействовать их программе контроля над рождаемостью и глобального сокращения населения. В ходе переговоров, как сообщается, возник консенсус, что они вернутся "к стратегии, в которой рост населения будет решаться как потенциально катастрофическая экологическая, социальная и промышленная угроза". (18)

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕВГЕНИКИ
Гейтс и Баффет являются основными источниками финансирования глобальных программ сокращения населения, как и Тернер, чей ооновский Фонд был создан для каналирования $ 1 млрд из своего безналогового фондового опциона в AOL-Time-Warner в различные программы сокращения рождаемости в развивающихся странах. (19) Эти программы в Африке и в других местах замаскированы под благотворительность и предоставление медицинских услуг бедным африканцам. На самом деле они связаны с принудительной стерилизацией населения через вакцинацию и другие лекарственные средства, которые делают женщин детородного возраста бесплодными. Фонд Гейтса, куда Баффет сдал на хранение большую часть своего богатства два года назад, также поддерживает внедрение ГМО семян в Африку под прикрытием возглавляемой Кофи Аннаном "Второй зеленой революции" в Африке. Внедрение запатентованных ГМО семян в Африке до сих пор встречается с огромными сопротивлением местного населения.
Медицинские эксперты отмечают, что даже если намерения Гейтса и на самом деле были в улучшении здоровья и благополучия черных африканцев, то те же сотни миллионов долларов, которые он инвестировал в непроверенные и небезопасные вакцины, могли бы быть использованы в обеспечении минимальных санитарных мер: систем водоснабжения и канализации. Вакцинация детей, которые затем идут пить загрязненную фекалиями речную воду вряд ли способствует здоровью во всех отношениях. Само собой, очистка воды и канализационные системы в Африке могли бы революционизировать здравоохранение на континенте.
Комментарии Гейтса на конференции TED2010 об обладании новыми вакцинами для сокращения населения во всем мире явно не были случайной оговоркой. Те, кто сомневается, могут посмотреть презентацию, которую Гейтс сделал на ежегодной конференции TED2009 год назад. Там он почти слово в слово повторил тезис о сокращении населения, чтобы затормозить мировое потепление. Для сильных и влиятельных членов "Хорошего клуба" люди представляют собой лишь форму загрязнения окружающей среды, подобно выбросам углекислого газа.
Примечания
(1) Bill Gates, “Innovating to Zero!, speech to the TED2010 annual conference, Long Beach, California, February 18, 2010.
(2) Telegraph.co.uk, Bill Gates makes $10 billion vaccine pledge, London Telegraph, January 29, 2010, accessed in www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/
(3) Louise Voller, Kristian Villesen, WHO Donates Millions of Doses of Surplus Medical Supplies to Developing countries, Danish Information, 22 December 2009, accessed in
(4) One is the Population Research Institute in Washington, http://pop.org/
(5) Louise Voller et al, op. cit.
(6) Ibid.
(7) Noted in Vaccinations and Autism
(8) Ф. Уильям Энгдаль "Семена разрушения: тайная подоплека генетических манипуляций" // СПб, 2008.
(9) James A. Miller, Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?, HLI Reports, Human Life International, Gaithersburg, Maryland; June-July 1995.
(10) Cited in F. William Engdahl, "Doomsday Seed Vault" in the Arctic: Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t, Global Research, December 4, 2007. На русском языке Хранилище Судного Дня на острове Свалбард
(11) Mariam Mayet, Africa’s Green Revolution rolls out the Gene Revolution, African Centre for Biosafety, ACB Briefing Paper No. 6/2009, Melville, South Africa, April 2009.
(12) Ibid.
(13) Nora Benachour and Gilles-Eric Seralini, Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical Embryonic, and Placental Cells, Chemical Research in Toxicology Journal, American Chemical Society, 2009, 22 (1), pp 97–105.
(14) Robin McKie, GMO Corn Set to Stop Man Spreading His Seed, London, The Observer, 9 September 2001.
(15) Ibid.
(16) Ted Turner, cited along with youTube video of Turner in Aaron Dykes, Ted Turner: World Needs a Voluntary One-Child Policy for the Next Hundred Years, Jones Report.com, April 29, 2008.
(17) John Harlow, Billionaire club in bid to curb overpopulation, London, The Sunday Times May 24, 2009.
(18) Ibid.
(19) United Nations Foundation, Women and Population Program.

Источник: Уильям Энгдаль

http://www.warandpeace.ru

BILL GATES TALKS ABOUT ‘VACCINES TO REDUCE POPULATION’


Microsoft founder and one of the world’s wealthiest men, Bill Gates, projects an image of a benign philanthropist using his billions via his (tax exempt) Bill & Melinda Gates Foundation, to tackle diseases, solve food shortages in Africa and alleviate poverty. In a recent conference in California, Gates reveals a less public agenda of his philanthropy—population reduction, otherwise known as eugenics.

Gates made his remarks to the invitation-only Long Beach, California TED2010 Conference, in a speech titled, “Innovating to Zero!.” Along with the scientifically absurd proposition of reducing manmade CO2 emissions worldwide to zero by 2050, approximately four and a half minutes into the talk, Gates declares, "First we got population. The world today has 6.8 billion people. Thats headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent."i (author’s emphasis).

In plain English, one of the most powerful men in the world states clearly that he expects vaccines to be used to reduce population growth. When Bill Gates speaks about vaccines, he speaks with authority. In January 2010 at the elite Davos World Economic Forum, Gates announced his foundation would give $10 billion (circa €7.5 billion) over the next decade to develop and deliver new vaccines to children in the developing world. ii

The primary focus of his multi-billion dollar Gates Foundation is vaccinations, especially in Africa and other underdeveloped countries. Bill and Melinda Gates Foundation is a founding member of the GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccinations and Immunization) in partnership with the World Bank, WHO and the vaccine industry. The goal of GAVI is to vaccinate every newborn child in the developing world.

Now that sounds like noble philanthropic work. The problem is that the vaccine industry has been repeatedly caught dumping dangerous—meaning unsafe because untested or proven harmful—vaccines onto unwitting Third World populations when they cannot get rid of the vaccines in the West. iii Some organizations have suggested that the true aim of the vaccinations is to make people sicker and even more susceptible to disease and premature death.iv


DUMPING TOXINS ON THE THIRD WORLD

In the aftermath of the most recent unnecessary Pandemic declaration of a global H1N1 swine flu emergency, industrial countries were left sitting on hundreds of millions of doses of untested vaccines. They decided to get rid of the embarrassing leftover drugs by handing them over to the WHO which in turn plans to dump them for free on select poor countries. France has given 91 million of the 94 million doses the Sarkozy government bought from the pharma giants; Britain gave 55 million of its 60 million doses. The story for Germany and Norway is similar.v

As Dr. Thomas Jefferson, an epidemiologist with the Cochrane Research Center in Rome noted, “Why do they give the vaccines to the developing countries at all? The pandemic has been called off in most parts of the world. The greatest threat in poor countries right now is heart and circulatory diseases while the virus figures at the bottom of the list. What is the medical reason for donating 180 million doses?” viAs well, flu is a minor problem in countries with abundant sunshine, and it turned out that the feared H1N1 Pandemic “new great plague” was the mildest flu on record.

The pharmaceutical vaccine makers do not speak about the enormous health damage from infant vaccination including autism and numerous neuro-muscular deformities that have been traced back to the toxic adjuvants and preservatives used in most vaccines. Many vaccines, especially multi-dose vaccines that are made more cheaply for sale to the Third World, contain something called Thimerosal (Thiomersol in the EU), a compound (sodium ethylmercurithiosalicylate), containing some 50% mercury, used as a preservative.

In July 1999 the US’ National Vaccine Information Center declared in a press release that, "The cumulative effects of ingesting mercury can cause brain damage." The same month, the American Academy of Pediatrics (AAP) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) alerted the public about the possible health effects associated with thimerosal-containing vaccines. They strongly recommended that thimerosal be removed from vaccines as soon as possible. Under the directive of the FDA Modernization Act of 1997, the Food and Drug Administration also determined that infants who received several thimerosal-containing vaccines may be receiving mercury exposure over and above the recommended federal guidelines.vii


A NEW FORM OF EUGENICS?

Gates’ interest in inducing population reduction among black and other minority populations is not new unfortunately. As I document in my book, Seeds of Destruction,viii since the 1920’s the Rockefeller Foundation had funded the eugenics research in Germany through the Kaiser-Wilhelm Institutes in Berlin and Munich, including well into the Third Reich. They praised the forced sterilization of people by Hirtler Germany, and the Nazi ideas on race “purity.” It was John D. Rockefeller III, a life-long advocate of eugenics, who used his “tax free” foundation money to initiate the population reduction neo-Malthusian movement through his private Population Council in New York beginning in the 1950’s.

The idea of using vaccines to covertly reduce births in the Third World is also not new. Bill Gates’ good friend, David Rockefeller and his Rockefeller Foundation were involved as early as 1972 in a major project together with WHO and others to perfect another “new vaccine.”

The results of the WHO-Rockefeller project were put into mass application on human guinea pigs in the early 1990s. The WHO oversaw massive vaccination campaigns against tetanus in Nicaragua, Mexico and the Philippines. Comite Pro Vida de Mexico, a Roman Catholic lay organization, became suspicious of the motives behind the WHO program and decided to test numerous vials of the vaccine and found them to contain human Chorionic Gonadotrophin, or hCG. That was a curious component for a vaccine designed to protect people against lock-jaw arising from infection with rusty nail wounds or other contact with certain bacteria found in soil. The tetanus disease was indeed, also rather rare. It was also curious because hCG was a natural hormone needed to maintain a pregnancy. However, when combined with a tetanus toxoid carrier, it stimulated formation of antibodies against hCG, rendering a woman incapable of maintaining a pregnancy, a form of concealed abortion. Similar reports of vaccines laced with hCG hormones came from the Philippines and Nicaragua.ix

GATES’ ‘GENE REVOLUTION IN AFRICA’

The Bill and Melinda Gates Foundation, along with David Rockefeller’s Rockefeller Foundation, the creators of the GMO biotechnology, are also financing a project called The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) headed by former UN chief, Kofi Annan. Accepting the role as AGRA head in June 2007 Annan expressed his “gratitude to the Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation, and all others who support our African campaign.” The AGRA board is dominated by people from both the Gates’ and Rockefeller foundations. x

Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta and other major GMO agribusiness giants are reported at the heart of AGRA, using it as a back-door to spread their patented GMO seeds across Africa under the deceptive label, ‘bio-technology,’ a euphemism for genetically engineered patented seeds. The person from the Gates Foundation responsible for its work with AGRA is Dr. Robert Horsch, a 25-year Monsanto GMO veteran who was on the team that developed Monsanto’s RoundUp Ready GMO technologies. His job is reportedly to use Gates’ money to introduce GMO into Africa.xi

To date South Africa is the only African country permitting legal planting of GMO crops. In 2003 Burkina Faso authorized GMO trials. In 2005 Kofi Annan’s Ghana drafted bio-safety legislation and key officials expressed their intentions to pursue research into GMO crops. AGRA is being used to create networks of “agro-dealers” across Africa, at first with no mention of GMO seeds or herbicides, in order to have the infrastructure in place to massively introduce GMO.xii


GMO, GLYPHOSATE AND POPULATION REDUCTION

GMO crops have never been proven safe for human or animal consumption. Moreover, they are inherently genetically ‘unstable’ as they are an unnatural product of introducing a foreign bacteria such as Bacillus Thuringiensis (Bt) or other material into the DNA of a given seed to change its traits. Perhaps equally dangerous are the ‘paired’ chemical herbicides sold as a mandatory part of a GMO contract, such as Monsanto’s Roundup, the most widely used such herbicide in the world. It contains highly toxic glyphosate compounds that have been independently tested and proven to exist in toxic concentrations in GMO applications far above that safe for humans or animals. Tests show that tiny amounts of glyphosate compounds would do damage to a human umbilical, embryonic and placental cells in a pregnant woman drinking the ground water near a GMO field.xiii

One long-standing project of the US Government has been to perfect a genetically-modified variety of corn, the diet staple in Mexico and many other Latin American countries. The corn has been field tested in tests financed by the US Department of Agriculture along with a small California bio-tech company named Epicyte. Announcing his success at a 2001 press conference, the president of Epicyte, Mitch Hein, pointing to his GMO corn plants, announced, “We have a hothouse filled with corn plants that make anti-sperm antibodies.” xiv

Hein explained that they had taken antibodies from women with a rare condition known as immune infertility, isolated the genes that regulated the manufacture of those infertility antibodies, and, using genetic engineering techniques, had inserted the genes into ordinary corn seeds used to produce corn plants. In this manner, in reality they produced a concealed contraceptive embedded in corn meant for human consumption. “Essentially, the antibodies are attracted to surface receptors on the sperm,” said Hein. “They latch on and make each sperm so heavy it cannot move forward. It just shakes about as if it was doing the lambada.” xv Hein claimed it was a possible solution to world “over-population.” The moral and ethical issues of feeding it to humans in Third World poor countries without their knowing it countries he left out of his remarks.

Spermicides hidden in GMO corn provided to starving Third World populations through the generosity of the Gates’ foundation, Rockefeller Foundation and Kofi Annan’s AGRA or vaccines that contain undisclosed sterilization agents are just two documented cases of using vaccines or GMO seeds to “reduce population.”


AND THE ‘GOOD CLUB’

Gates’ TED2010 speech on zero emissions and population reduction is consistent with a report that appeared in New York City’s ethnic media, Irish.Central.com in May 2009. According to the report, a secret meeting took place on May 5, 2009 at the home of Sir Paul Nurse, President of Rockefeller University, among some of the wealthiest people in America. Investment guru Warren Buffett who in 2006 decided to pool his $30 billion Buffett Foundation into the Gates foundation to create the world’s largest private foundation with some $60 billions of tax-free dollars was present. Banker David Rockefeller was the host.

The exclusive letter of invitation was signed by Gates, Rockefeller and Buffett. They decided to call themselves the “Good Club.” Also present was media czar Ted Turner, billionaire founder of CNN who stated in a 1996 interview for the Audubon nature magazine, where he said that a 95% reduction of world population to between 225-300 million would be “ideal.” In a 2008 interview at Philadelphia’s Temple University, Turner fine-tuned the number to 2 billion, a cut of more than 70% from today’s population. Even less elegantly than Gates, Turner stated, “we have too many people. That’s why we have global warming. We need less people using less stuff (sic).”xvi

Others attending this first meeting of the Good Club reportedly were: Eli Broad real estate billionaire, New York’s billionaire Mayor Michael Bloomberg and Wall Street billionaire and Council on Foreign Relations former head, Peter G. Peterson.

In addition, Julian H. Robertson, Jr., hedge-fund billionaire who worked with Soros attacking the currencies of Thailand, Indonesia, South Korea and the Asian Tigen economies, precipitating the 1997-98 Asia Crisis. Also present at the first session of the Good Club was Patty Stonesifer, former chief executive of the Gates foundation, and John Morgridge of Cisco Systems. The group represented a combined fortune of more than $125 billion. xvii

According to reports apparently leaked by one of the attendees, the meeting was held in response to the global economic downturn and the numerous health and environmental crises that are plaguing the globe.

But the central theme and purpose of the secret Good Club meeting of the plutocrats was the priority concern posed by Bill Gates, namely, how to advance more effectively their agenda of birth control and global population reduction. In the talks a consensus reportedly emerged that they would “back a strategy in which population growth would be tackled as a potentially disastrous environmental, social and industrial threat.” xviii


GLOBAL EUGENICS AGENDA

Gates and Buffett are major funders of global population reduction programs, as is Turner, whose UN Foundation was created to funnel $1 billion of his tax-free stock option earnings in AOL-Time-Warner into various birth reduction programs in the developing world.xix The programs in Africa and elsewhere are masked as philanthropy and providing health services for poor Africans. In reality they involve involuntary population sterilization via vaccination and other medicines that make women of child-bearing age infertile. The Gates Foundation, where Buffett deposited the bulk of his wealth two years ago, is also backing introduction of GMO seeds into Africa under the cloak of the Kofi Annan-led ‘Second Green Revolution’ in Africa. The introduction of GMO patented seeds in Africa to date has met with enormous indigenous resistance.

Health experts point out that were the intent of Gates really to improve the health and well-being of black Africans, the same hundreds of millions of dollars the Gates Foundation has invested in untested and unsafe vaccines could be used in providing minimal sanitary water and sewage systems. Vaccinating a child who then goes to drink feces-polluted river water is hardly healthy in any respect. But of course cleaning up the water and sewage systems of Africa would revolutionize the health conditions of the Continent.

Gates’ TED2010 comments about having new vaccines to reduce global population were obviously no off-the-cuff remark. For those who doubt, the presentation Gates made at the TED2009 annual gathering said almost exactly the same thing about reducing population to cut global warming. For the mighty and powerful of the Good Club, human beings seem to be a form of pollution equal to CO2.


NOTES

i Bill Gates, “Innovating to Zero!, speech to the TED2010 annual conference, Long Beach, California, February 18, 2010, accessed in http://www.ted.com/talks/bill_gates.html

ii Telegraph.co.uk, Bill Gates makes $10 billion vaccine pledge, London Telegraph, January 29, 2010, accessed in t: www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/dav..

iii Louise Voller, Kristian Villesen, WHO Donates Millions of Doses of Surplus Medical Supplies to Developing countries, Danish Information, 22 December 2009, accessed in http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2419%3Awhos-swine-flu-jab-donations-to-developing-countries-demarks-information-reports&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105?=e

iv One is the Population Research Institute in Washington, http://pop.org

v Louise Voller et al, op. cit

vi Ibid

vii Noted in Vaccinations and Autism, accessed in http://www.mercurypoisoningnews.com/vacautism.html

viii F. William Engdahl, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, Global Research (www.globalresearch.ca), Montreal, 2007, pp. 79-84.

ix James A. Miller, Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?, HLI Reports, Human Life International, Gaithersburg, Maryland; June-July 1995.

x Cited in F. William Engdahl, "Doomsday Seed Vault" in the Arctic: Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t, Global Research, December 4, 2007, accessed in http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529

xi Mariam Mayet, Africa’s Green Revolution rolls out the Gene Revolution, African Centre for Biosafety, ACB Briefing Paper No. 6/2009, Melville, South Africa, April 2009.

xii Ibid.

xiii Nora Benachour and Gilles-Eric Seralini, Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical Embryonic, and Placental Cells, Chemical Research in Toxicology Journal, American Chemical Society, 2009, 22 (1), pp 97–105.

xiv Robin McKie, GMO Corn Set to Stop Man Spreading His Seed, London, The Observer, 9 September 2001.

xv Ibid. McKie writes, “The pregnancy prevention plants are the handiwork of the San Diego biotechnology company Epicyte, where researchers have discovered a rare class of human antibodies that attack sperm…the company has created tiny horticultural factories that make contraceptives…Essentially, the antibodies are attracted to surface receptors on the sperm,” said Hein. “They latch on and make each sperm so heavy it cannot move forward. It just shakes about as if it was doing the lambada.”

xvi Ted Turner, cited along with youTube video of Turner in Aaron Dykes, Ted Turner: World Needs a Voluntary One-Child Policy for the Next Hundred Years, Jones Report.com, April 29, 2008. Accessed in http://www.jonesreport.com/04_08/28turner_911.html

xvii John Harlow, Billionaire club in bid to curb overpopulation, London, The Sunday Times May 24, 2009. Accessed online in http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas6350303.ece.

xviii Ibid.

xix United Nations Foundation, Women and Population Program, accessed in http://www.unfoundation.org/about-unf/experts/Последна промяна ( Четвъртък, 16 Юни 2016 19:02 )