Вие сте тук:

Начало Статии ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА-Виктор Востоков-2ч.

ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА-Виктор Востоков-2ч.

Освен уроките, съществува още и вампиризъм (съзнателен и несъзнателен). Някои хора не могат да акумулират енергия от пространството и се захранват за сметка на други — така наречените егоцентрици. Несъзнателните вампири могат да се избавят от това само чрез преустройство на съзнанието си.

Съзнателните вампири не се и стремят към освобождаване. Те отнемат енергия или през очите, или чрез дълъг разговор, или в пряк контакт. Например екстрасенсите могат да

видят как от чакрата в областта на слънчевия възел на вампира се протягат дълги енергийни
пипала, които се прилепват към най-отслабената чакра на жертвата. Такова включване е
възможно на всякакво разстояние. Само екстрасенс, чието поле е 3 и повече метра, може да
избави човека от прилепен към него вампир.
Колкото по-високо е духовното ниво на индивида, толкова по-силен и по-голям е слоят от
полева защита около него и по-малко могат да му навредят лоши хора. Злото, изпратено от тях,
като бумеранг се връща към онзи, който го изпраща.
Към втората, външната причина за полевите заболявания се отнася изменението на
енергията в околното пространство, което води до падане на нивото на био-защита при хората и
до изостряне на всички хронични заболявания. Тя е свързана с промените на Слънцето.
Нарушенията в ритъма на Слънцето, предизвикани от космическите ритми с интервал около 11
години, довеждат до големи беди на Земята. Космосът е единна енергийна система, в която
протича непрекъсната обмяна на енергия. След като Слънцето отдаде своята енергия на Земята
и на всичко живо върху нея, то търси попълване на загубата. И масовата гибел на хора, при която
се освобождава огромно количество енергия в годините на нарушен слънчев ритъм, е сякаш
връщане на дълга към Слънцето.
И накрая, третият външен фактор, който влияе върху здравословното състояние, са
биопатогенните зони. Това са ивици с ширина 1-3 метра с отрицателен енергиен потенциал,
които покриват Земята като гъста мрежа. Природата на възникването им още не е изяснена док-
рай, но последиците от престоя на хора и животни в тях вече са добре известни.
Ако леглото на човек се намира в пределите на такава зона, възможно е да получи
заболяване на кръвта или мозъчен тумор. Ето защо е задължително да се провери с помощта на
рамка разположението на цялото жилище и особено на леглата и да ее извърши промяна, за да
бъдат избавени от тежки заболявания живеещите в този дом.
С помощта на топологичната диагностика може да се открие рак в съвсем начален стадий
— признакът е малка "ямка" в равното енергийно поле на човека. Това е предраково състояние,
но локализирането му е съвсем ясно. Като се има предвид, че ранното откриване на раковите
заболявания днес е основен проблем на онкологията, лесно е да се оцени значението на
топологичната диагностика за решаването на този проблем.
След провеждане на топологична диагностика, в резултат на която са установени
деформации в енергийното поле, а следователно и нарушения в организма, се пристъпва към
биополево лечение. Чрез него според древните медици трябва да се нормализира движението на
Ци по енергийните канали на тялото и като следствие — да се възстанови конфигурацията на
полето.
Методите за биополево лечение могат да се разделят на три групи.
Първата група, това са начини, свързани с общата корекция на енергийното поле.
Операторът плъзга ръце покрай контура на пациента, все едно преразпределя енергията, като
"заглажда" неравностите в полето.
Втората група, това са начините за "напомпване" на енергия. (На китайски — Бу означава
прибавяне на Ци). Редица патологични състояния, както вече казахме, са свързани с недостиг на
Ци в някой енергиен канал, орган или част от тялото. В частност към тези състояния спадат
различните астенични синдроми (състояния на нервно изтощение), а също и заболяванията,
съпроводени с нарушаване на кръвообращението, понижаване на киселинността, намаляване на
мускулния тонус и т.н. Според източните лекари в този вариант на безконтак-тен масаж
операторът, образно казано, "прехвърля" в пациента чрез себе си енергия от космоса.
Бу-въздействието се състои от 2 етапа: отначало операторът приема Ци от Вселената, а
после я предава на пациента, като я насочва в зоните с недостиг на енергия. При изпълнението
на манипулациите от тази група особено важно е да се постигне обратна връзка; пациентът
трябва да почувстува топлина, която излиза от ръцете на оператора, а операторът — да усети
топлинно излъчване от пациента.
Третата група са така наречените методи от типа на "изтеглянето" (Се-методите). Се на
китайски означава "отнемане". Към тази група спадат манипулациите, насочени към
понижаването на патологично повишената енергия в определени участъци от тялото. Се-
похватите се прилагат при заболявания, придружени от симптоми на "излишък на Ци": повишено
артериално налягане, прекомерна нервна възбудимост и т.н.
Изпълнението на Се-прийомите също включва 2 етапа: самото "изтегляне" и след него
"изтръскването", т.е. отхвърлянето на "патологичната" енергия от ръката на оператора.
Отхвърлянето винаги се извършва встрани от масажиста и болния; понякога "изтръскване" се из-
ползува и при изпълнение на методите от първата група.
Сега да обърнем внимание на енергията на гръбнака, понеже с нея са свързани много
заболявания: осте-охондроза, мигрена, бронхит, астма и дори левкемия. Твърде важно е да се
отстраняват своевременно енергийните "запушвания" в него и той да бъде подхранван с енергия.
Така биха могли да се избегнат много заболявания, а ако вече са налице, да бъдат излекувани.
При липса на увреждания в гръбнака, енергията от зоната Кундалини-чакра, разположена в
областта на опашната кост, се издига по гръбначния стълб нагоре. По-нататък на нивото на
шийните прешлени този поток се разделя на две и се спуска по хълбоците надолу, за да се издиг-
не отново нагоре от опашната кост.
Енергийният кръговрат е твърде важен и при нарушаването му (поради възникването на
"тапи") се появяват проблеми със здравето. Ако "тапата" се намира на нивото на шийните
прешлени, човек развива мигрена. Енергийният поток се устремява надолу до "запушването" и на
това място започва да раздува обвивката на полето. Ако "тапата" се намира по-надолу, тя
стимулира остри респираторни (дихателни) заболявания и ангини, а още по-надолу — бронхити.
Освен това големият енергиен поток отгоре през мозъка може да предизвика всевъзможни
мозъчни нарушения, включително епилепсия, а също така астма и други алергични заболявания.
Левкемията също е свързана с гръбнака. При болните от левкемия се наблюдава енергийна
"ямка" в района на опашната кост, т.е, извършва се блокиране на чак-рата Кундалини, където
според индуистите се намира неприкосновеният запас от жизнена енергия. Понеже, както
изглежда, левкемията е полово заболяване, тя не се лекува медикаментозно.
За лечението й, както и при други болести, е задължително коригирането не само на
биополето, но и на духовния свят на болния. Всеки може да се излекува сам!
ОМ РАМ!
МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ
"Величието на Космоса не оставя място за размисъл, а поразява и възнася."
Из "Жива етика" на Н. Рьорих
Човекът е част от Вселената и съществува в триедин-ство: КОСМОС, ПРИРОДА, ЧОВЕК.
Надежда
Природа
Всички явления в Природата и Космоса влияят върху здравето и щастието на човека. Но
ако хората са свикнали и разбират въздействието на Природата, то влиянието на Космоса се
отчита от малцина. С изучаването на положението на Човека във Вселената се е занимавала
Лайя-йога — твърде стара наука, вероятно отглас от древна цивилизация. Днес специалистите в
тази област са малко, а литература практически няма.
СЛЪНЦЕТО
Без слънцето няма живот на земята. Йогите определят живота като съчетаване на прана-
флуидите (прана — жизнена енергия, която се стича от клоните на дърветата) със слънчевата
енергия, но то невинаги е равномерно. По време на така наречените "бури" активността на
слънцето се повишава (периодите на повишаване и понижаване имат цикъл от около 11 години).
Медиците са забелязали, че при увеличаване на слънчевата активност нараства броят на
сърдечните заболявания. Криминалистите потвърждават увеличаването на психичните
заболявания и самоубийствата. Нараства броят на жертвите при автомобилни катастрофи.
Увеличават се раковите заболявания.
ЛУНАТА
Тя обуслява приливите и отливите, които са свързани с нейните фази( фазите са 4, като
всяка е от по 7-8 дни).
Много народи живеят по лунния календар и имат лунна година. Възрастните хора знаят, че
ако при пълнолуние светлината на луната падне върху спящо дете (когато е по-малко от 1
година) макар и само веднъж, то, след като порасне, ще бъде нервно. Ако лунното осветяване е
многократно, може да стане и лунатик.
Планетите Марс, Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий също оказват влияние върху хората,
но по-слабо от Слънцето и Луната. Всяка от тях излъчва електромагнитни вълни, които са
различни по качество, дължина и честота. Още в древни времена йогите точно са определяли и
изчислявали дължината и честотата на вълната и дори спектралния й цвят със схващането, че
всяка планета излъчва определен цвят. Всички планети влияят върху човека — в това има
повече наука, отколкото мистика.
Хороскопите и астрологията също не са изцяло лъже-наука, макар да са компрометирани от
лаици и мошеници, които се занимават с тях.
Астрологията като наука съществува още в древния Изток — Египет, Вавилон, Индия. За
най-добри и задълбочени астролози в света са считани индусите. На второ място след тях са
англичаните, които може би са получили астрологичните си знания по време на дългото си
господство в Индия. В Англия има астрологични общества и списания, които публикуват
хороскопи за деня, седмицата, месеца, годината.
Лайя-йога е изградена върху научна основа и няма нищо общо с хороскопите.
При раждането си човек губи. връзката с майката, получава автономно дишане и хранене.
Започва облъчването му от електромагнитните вълни на планетите. В момента на раждането
една от планетите е най-близо до Земята.
Това е забелязано още в древността и въз основа на движението на планетите са
създадени знаците на Зодиака, тоест годината се разделя на 12 цикъла с определени названия.
Те не съответствуват на месеците, макар всеки знак да продължава един месец. По правило
цикълът започва на 20-то число и завършва на 26-то.
Годината на Зодиака започва на 21 март. В Индия това е първият ден на годината, въпреки
че за удобство там официално признават Грегорианския календар.
Названията на знаците на Зодиака са дадени по външната прилика на разположение на
небесните светила в съответния месец.
Представителите на Лайя-йога са разработили календар, който отчита влиянието на 7
планети: Слънцето, Луната, Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Венера (с откриването на Уран и
Нептун някои астролози отчитат и тяхното влияние при съставянето на хороскопите, но повечето
смятат влиянието им за слабо поради голямото разстояние от Земята).
Във всеки определен момент една от планетите е най-близо до Земята — в този момент
това е господствуващата планета.
Планетите се делят на три категории: добри, лоши, неутрални. Господствуващата планета
влияе върху човека, който е роден под нейния знак, обуславя облъчването му с електромагнитни
вълни и определя добрите и лошите му постъпки.
Така например лошата планета издига маса препятствия пред добрите постъпки на човека,
без да му желае нищо лошо. А околните възприемат самия него като лош или изобщо не го
разбират. Роденият под лоша планета, независимо от всичките си старания, или не постига
нищо, или постигнатото му струва големи усилия.
В същото време роденият под добра планета постига целите си леко и без усилие.
ДОБРИ ПЛАНЕТИ - Слънце, Юпитер, Венера.
ЛОШИ ПЛАНЕТИ - Марс, Сатурн.
НЕУТРАЛНИ ПЛАНЕТИ - Луна, Меркурий.
Йогите привеждат интересен и убедителен пример за връзката на всеки човек с Космоса и
влиянието на Космоса върху човешките съдби.
Да си представим: суша и океан. В сушата се вклиня-ва залив. Водата в океана има
определена чистота и височина. Докато заливът е чист, вълните се повтарят и в залива, но в
умален мащаб, сякаш са копирани. Достатъчно е обаче водата да се замърси с тиня или речни
наноси и океанските вълни вече няма да се повтарят в залива.
В този пример йогите сравняват човека със залива. Докато човекът е чист (здрав), той
запазва връзката със своята планета, изпитва същия ритъм и същите биотокове, както и
планетата. Достатъчно е да се замърсиш, да заболееш и връзката се губи. Биотоковете на човека
престават да бъдат в унисон с ритъма на неговата планета.
Извод: човек трябва да се пречисти и да се научи как биотоковете му да функционират
подобно на планетите, под чийто знак е роден. Ние не можем да се променим, можем само да се
приспособим. Всеки човек притежава свой ритъм, който се изразява в ритъма на сърцето и в
дишането, има своя господствуваща планета, свой цвят, ден от седмицата, месец, скъпоценен
камък, предразположеност към определени заболявания ("слаби" места). След като знаем
уязвимите си места, трябва да се предпазваме от тях.
ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНА И ЗВЕЗДИ
Тази тема е извънредно важна. Всички, които изучават медицинска астрология, трябва да
се запознаят с нея, тъй като основните причини за лошото здраве са неправилното хранене и
нередовният живот. Затова тук ще разглеждаме последователно всеки знак, както и
препоръчителните диети в съответствие с астрологи-ческите правила. Тези правила се прилагат,
когато знакът е възходящ или в него се намират Слънцето или Луната.
ОВЕН — мисловен знак, който управлява главата. Най-добрата храна за мозъка са житните
култури, храна от пшеница, съвсем малко месо; риба в достатъчни количества. Тонизаторите са
излишни и всички подобни напитки трябва да се изключат. Последното приемане на храна трябва
да бъде поне 2 часа преди сън.
ТЕЛЕЦ — този знак предполага добър апетит, но не бива да се употребява пикантна храна,
която води до затлъстяване. Храни от нишесте и брашно също не се препоръчват. Алкохол може
да се употребява умерено, с изключение на бира. Сокът от лимон е полезен за гърлото.
БЛИЗНАЦИ — още един мисловен знак, на който е необходима всякаква мозъчна храна,
спомагаща за строежа на нервните клетки и за увеличаването на хемоглобина. Храна от
животински произход може да се употребява веднъж дневно в умерено количество. Желателно е
да се консумират плодове и мляко, преди лягане да се избягват тежки храни.
РАК — хората под знака на Рака трябва да бъдат особено внимателни и упорити в диетата
си. Следва да се избягва храна, която предизвиква газове или парене в стомаха. Алкохолът и
бирата са нежелателни. Много е полезна чаша студена вода на гладно преди сън. Не се
препоръчва храна от животински произход, най-добрата диета са рибите, житните растения,
млякото. Най-вредни са сладкарските изделия.
ЛЪВ — витален знак. Най-добра диета е тази, която подмладява кръвта и увеличава броя
на червените кръвни телца. Необходимо е да избягва пикантна и възбуждаща храна и твърдо да
се придържа към редовни, хармонични навици. Препоръчва се вегетарианска диета.
ДЕВА — диетата е особено важна, храненето трябва да е редовно, а самата храна — добре
приготвена. Необходимо е да се консумират плодове, мляко и всичко, което регулира работата на
червата, но в умерено количество. Продукти, които дразнят червата, да се избягват и да се яде
само проста, добре приготвена храна.
ВЕЗНИ — хората от този знак имат нужда от лека диета: риба, дивеч, мляко. Всяка храна,
която съдържа захар, нишесте и бирен малц, трябва да бъде избягвана. Добри за консумация са
житните продукти и яйцата, а употребата на алкохол — да се изключи. Студената вода е
великолепно питие сутрин след и вечер преди сън.
СКОРПИОН — този знак трябва да избягва пикантната, възбуждаща и мазна храна. Най-
добрата диета е онази, която спомага за засилването на кръвта: мляко, житни култури, но в
никакъв случай животински продукти и алкохол. Нищо не разстройва така възпроизво-дствените
функции, както храните с животински произход и алкохолът, и колкото са по-малко, толкова по-
доб-ре.
СТРЕЛЕЦ — този знак се нуждае от диета, която укрепва нервната и кръвоносната система.
Допустимо е известно количество храна от животински произход, но алкохол не се препоръчва.
Леките закуски в следобедните часове са по-добри от обилното хранене. Много полезна е
разходката след вечеря, но последното ядене трябва да бъде дълго преди сън.
КОЗИРОГ — поради студената природа на този знак се препоръчва месната диета, а също
и храна, която въздействува на кръвта и увеличава броя на червените кръвни телца. Може да се
пие бира в умерени количества, необходими са различни храни и напитки, които стимулират
естествените функции на тялото.
ВОДОЛЕЙ — този знак се нуждае от диета, която поддържа мозъка и нервите, а също и от
храна, помагаща за циркулирането на кръвта. Храна от животински произход може да се
употребява веднъж дневно; за общото здраве са полезни риба, мляко и житни растения.
РИБИ — нуждаят се от крайна предпазливост и умереност, понеже много видове храни им
вредят.
Следва да избягват алкохола, да бъдат умерени в храната и пиенето. Необходимо е да
консумират риба, мляко, храна от пшеница и всякакви храни, които укрепват кръвта.
ПЛАНЕТИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА
В предишната глава разбрахме как да запазим здравето си с помощта на естествен,
хигиенен начин на живот и правилна диета. Сега ще разгледаме някои профилактични мерки за
защита от заболяванията, предизвиквани от планетите в един или друг зодиакален знак.
ОВЕН — гореща и огнена природа. Хармонията на организма се нарушава от излишната
разгорещеност и безпокойство.
Ако в този знак се намира Меркурий, необходимо е да се избягва прекаленото четене и
учене, да не се допуска умствена работа нощем. В случай че Венера е в този знак, нека се
изключи всякаква козметика за лицето и косата.
Хората под знака на Марс в Овен трябва да сдържат прекалено импулсивните, резки
движения, да се пазят от удари по главата и лицето и да избягват месната храна.
Хората под знака на Юпитер в Овен трябва да обръщат специално внимание на кръвта си,
препоръчват се упражнения на свеж въздух. Ако в този знак се намира Сатурн, да се предпазват
от простуда и преохлаждане, които могат да доведат до глухота. Ако Уран е в Овен — да пазят
очите си и да избягват преумората и нервното напрежение. Ако Нептун е в Овен — да се пазят от
илюзии и представи, които противоречат на здравия разум.
ТЕЛЕЦ — студен и сух знак, затова му е необходима допълнителна енергия отвън. Ако в
него се намира Меркурий, избягвайте неблагоразумното използуване на гласа, прекалено
високите разговори и пеене.
Венера — старателно пазете шията си, особено във влажно и студено време.
Марс — не пренапрягайте гласните струни.
Юпитер — вреден е разпуснатият начин на живот.
Сатурн — шията и главата трябва да бъдат добре защитени от студ.
Уран — не се пренапрягайте, пазете се от пренато-варване на гласните струни.
Нептун — пазете се от неприятности с очите.
БЛИЗНАЦИ — това е горещ, влажен и мисловен знак, който въздействува на нервната
система.
Ако в него се намира Меркурий, необходими са упражнения за дихателните органи и
предпазливост при говорене и пеене.
Венера — кръвта трябва да е в добро състояние, а обличането — съобразно с
климатичните условия.
Марс — гръдният кош да се пази от студ и незабавно да се изхвърлят всякакви токсини от
системата.
Юпитер — вредно въздействие оказва небрежността в храненето и обличането.
Сатурн — препоръчват се дълги упражнения, нужно е обличане според времето.
Нептун — да се избягва екстравагантността и небрежността в обличането.
РАК — студен и влажен знак, който въздействува върху храносмилателните органи.
Ако в него е Меркурий, трябва да се избягват вълненията и да се култивира въображение в
рамките на разумното.
Ако е Венера — спазвайте точна диета.
Марс — пазете се от зарази и инфекции, а жените да бъдат предпазливи при раждане.
Юпитер — кръвта да се пази чиста и да се избягва невъздържаността.
Сатурн — крайна предпазливост в диетата, защита от студ и настинки.
Уран — опасност при къпане.
Нептун — необходим е баланс срещу болезнената впечатлителност и нечистото въображен
ЛЪВ — горещ и огнен знак. Възбудата на системата води да загуба на равновесие.
Когато Меркурий се намира в този знак, следва да се избягват пренапреженията и
преумората
Венера — най-голяма вреда носи небрежността в диетата.
Марс — пазете се от привързаност и взрив на страстите.
Юпитер — да се избягват разпуснатостта и неумере-ността в диетата, да се страни от
охолния живот и т.н.
Сатурн — вреда носят физическото претоварване и внезапните шокове. За подобряване на
циркулацията понякога са полезни силните вина.
Уран — всякакви шокове вредят на организма.
Нептун — за сърдечната дейност са вредни сънотворните и наркотиците.
ДЕВА — студен и сух знак, въздействува върху храносмилателните органи и ума.
Когато Меркурий е в този знак, следва да се избягват умствените претоварвания и да се
култивират редовните навици.
Ако е Венера — да се избягва преяждането и лекомислието в навиците.
Марс — опасност от инфекциозни и заразни заболявания и от неправилно хранене.
Юпитер — да се избягва излишният лукс и преяждането.
Сатурн — в това положение поражда меланхолия, депресия и безпокойство.
Уран — да се избягва къпането веднага след приемането на храна, както и бързането по
време на хранене.
Нептун — опасност от неправилна диета, от лекарства и прекалено силни напитки.
ВЕЗНИ — топъл и влажен знак, който показва евентуални нарушения в организма,
предизвикващи дисхар-мония и понижен тонус.
Когато Меркурий се намира в този знак, има опасност от преумора при интензивно
обучение.
Ако е Венера — излишна склонност към сладкиши, захар и бонбони.
Марс — пазете се от инфекциозни и заразни заболявания.
Юпитер — избягвайте излишния лукс.
Сатурн показва вродена слабост, опасност от просту-да и преохлаждане на кръстната
област.
Уран — не допускайте мускулно пренапрежение.
Нептун в този знак сочи опасност от заболявания, вследствие на неразумни постъпки,
свързани със секс и наркомания.
СКОРПИОН — студен воден знак, предизвиква много болести на възпроизводствената и
отделителната система.
Когато Меркурий е в този знак, трябва да избягваме вълненията и тревогите. Да не
допускаме лекомислия и да не забравяме природните изисквания.
Венера в този знак сочи излишества както в яденето, така и в половия живот,
неблагоразумие и морална разпуснатост.
Марс предупреждава за опасност от инфекции и зарази, както и за заболявания на
половите органи вследствие от аморално поведение.
Юпитер в този знак предизвиква заболявания поради прекален разкош, тлъста храна,
неразумни постъпки и затваряне на очите пред собствените слабости.
Сатурн предупреждава за простуди и пренебрежение към изискванията на природата.
Уран — за пренапрежение на отделителната система.
Нептун подбужда към онанизъм, морална разпуснатост и сексуална безразборност.
СТРЕЛЕЦ — горещ и сух знак, слаба воля.
Меркурий в този знак предупреждава за преумора и умствено пренапрежение.
Венера сочи неблагоразумни занимания със спорт (отнася се за жените).
Марс сигнализира за непредпазливост и невнима-телност в спорта.
Юпитер означава, че е необходимо всичко с кръвта да е наред.
Сатурн сочи опасност от простуда и преохлаждане на таза и бедрата, риск от преумора и
пренапрежение.
Уран насочва вниманието към нещастни случаи в спорта.
Нептун предупреждава за намаляване силата на волята.
КОЗИРОГ — студен и сух знак, предизвикваш, депресия и склонност към понижен тонус.
Меркурий в този знак предупреждава за най-различни безпокойства и предразположение
към меланхолия.
Венера сочи неправилно използуване на козметични средства за кожата и косата.
Марс изисква предпазливост, за да се избягнат падания.
С Юпитер в този знак кръвта трябва да бъде поддържана в добро състояние.
Сатурн — специално внимание да се отделя на правилното обличане за избягване на
простуди и преохлаж-дане.
Уран в Козирог сочи възможност за нещастни случаи с краката.
Нептун показва токсичност на кръвта и невнимание при използуването на козметика.
ВОДОЛЕЙ — топъл и влажен въздушен знак, предизвиква нарушения в нервната система и
кръвта.
Ако Меркурий се намира в този знак, необходимо е да се запази спокойствие на ума и да се
избягват нереалистичните представи.
Венера предупреждава за обща слабост на кръвоносната система.
Марс във Водолей означава, че кръвта трябва да се пази чиста и да се предпазва от
инфекции и зарази.
Юпитер сочи нередности в кръвта поради разпуснатост.
Сатурн показва риск от простуда и преохлаждане на системата, пренапрежение на очите и
преумора.
Уран означава, че трябва да се пазим от нещастни случаи, да контролираме ума и нервната
си система.
Нептун във Водолей ни насочва към чистотата на въображението, за да се опазим от
всякакви фантастични и хаотични идеи.
РИБИ — студен воден знак, предизвиква много заболявания поради разсеяност и
непредпазливост.
Когато Меркурий се намира в този знак, трябва да държим краката си сухи, а ума —
свободен от безпокойство и преумора.
С Венера в този знак трябва да се предпазваме от немарливост в диетата.
С Марс — да се научим на мярка и да се пазим от привикване към алкохола.
Юпитер — кръвта изисква особено внимание.
Сатурн — трябва да спазваме всички мерки против простуда, защото мокрите крака могат
да предизвикат сериозни заболявания.
Уран — сочи риск от къпане и прекомерна употреба на течности при хранене.
Нептун означава лъжливи асоциации, пиянство и халюцинации.
БИЛКИ И ПЛАНЕТИ
Каквито и неприятности и недъзи да предизвиква дадена планета, има билки, които лекуват
със своята симпатия или антипатия.
Билките, намиращи се под управлението на Марс, притежават също така свойството да
лекуват болести, намиращи се под влиянието на Сатурн. Билките, управлявани от Слънцето,
лекуват недъзите, предизвикани от Марс, защото Слънцето се възбужда в Овен, дома на Марс.
Така и билките на Венера лекуват болестите на Юпитер, защото Венера е възбудена в Риби,
знака на Юпитер. Билките на Юпитер лекуват болестите на Луната, защото Юпитер е възбуден в
Рак, дома на Луната. Практически този принцип може да се използува по следния начин: ако
заболяването е предизвикано от Марс, Сатурн или друга планета, силна по разположение и с
лошо влияние, то за лечението е добре да се използуват билки, управлявани от планета, която е
възбудена в знака на предизвикалата заболяването. Ако поразената планета е силна, то по-
добре е да не й се противоречи.
Билката, лекуваща болестта, трябва да се управлява от планета, противоположна на онази,
която е предизвикала заболяването. Така например, болести на Венера могат да се лекуват с
билки на Марс, болести на Сатурн — с билки на Слънцето, болести на Юпитер — с билки на
Меркурий.
Кулпепър пише: "Преди всичко определете коя планета е предизвикала заболяването,
второ: коя част на тялото е поразена от болестта и дали се отнася към тъканта, кръвта или
костите, трето: коя планета управлява поразената част от тялото.
После можете да противопоставите на болестта растения на планетата, противоположна на
тази, която е предизвикала заболяването. Например срещу болестите на Меркурий — билките на
Юпитер, и обратно. На болестите на светилата — билките на Сатурн и обратно. На болестите на
Венера — билките на Марс и обратно."
Съществува и начин за "симпатическо" лечение на болестите. При него всяка планета
лекува своите собствени болести: Слънцето и Луната със своите билки лекуват очите; Сатурн —
понижението на тонуса; Юпитер — черния дроб; Марс — жлъчния мехур; Венера — всички свои
болести.
Очевидно е, че прилагането на лечебните растения е просто и се управлява от
астрологични принципи. Изучаващият може да го усвои без трудности.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СЛЪНЦЕТО
Грозде, лайка, росянка, седефче, божур, ориз, орех, синап, пищялка, бадем, хвойна, невен,
блатняк, имел, розмарин, жълт кантарион, детелина, змийско мляко, минзухар, ясен.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЛУНАТА
Див анасон, бяла лилия, бяла роза, бял мак, птиче грозде (Lignustrum vulgare), вечнозелени
растения, водна лилия, водна гърбица, поветица, гъби, дини, жълт шибой, перуника, върба,
самодивско цвете, конски зъб, зеле, клен, капчест салеп, салата, морски водорасли, краставица,
слива, палма, папрат, тученица, синчец, розмарин, прахан, кръмна ряпа, тиква, ряска, водна ле-
ща, конски босилек.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЕРКУРИЙ
Азалия, дилянка, бял оман, див морков, звездица, чубрица, див джоджен, лавандула, степна
лилия, женско биле, майоран, мандрагора, мирта, млечка, моркови, мъжка папрат, леска,
магданоз, кимион, трилистни треви, тръстика, копър, резене, черница.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ВЕНЕРА
Кайсия, ружа, ангинария, нарцис, бобови, бъз, грозде, вишна, карамфил, коприва, нар, див
здравец, офи-ка, блатняк, детелина, коило, спореж, цариградско грозде, лилия, репей, паричка,
бадем, напръстник, папрат, мента, пшеница, праз, бял смил, фасул, теменужка, елша, ябълки,
ясен.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МАРС
Алое, съсънка, босилек, кисел трън, глог, тинтява, си-нап, жълтуга, орлови нокти, миши
трън, джинджифил, исоп, кактус, капарис (Саpparis spinosa), кориандър, бабици, коприва, лен,
лук, лютиче, брош, хвойна, пипер, живовляк, пелин, пирей, зановец, репичка, гърбица, чемшир,
тютюн, хмел, хрян, магарешки бодил, чесън, шипка.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЮПИТЕР
Кайсия, анасон, аспарагус, балсамин, бреза, ранилист, карамфилово дърво, омайниче, див
карамфил, синя жлъчка, дъб, татул, горска и градинска ягода, невен, кестен, червен хематит,
лимон, липа, паричка, медуни-ца, мира, индийско орехче, джоджен, пореч, глухарче, чернодробен
мъх, праз, ревен, камшик, захарна тръстика, бяло цвекло, кокеш, бор, смокиня, скорбутно, каку-
ла, черница, ябълка, ясен.
РАСТЕНИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ САТУРН
Дюля, самакитка (Асоnium napellus), градинска теменуга, блян, обикновено пипериче,
бучиниш, бук, метличина, върбинка, развързанче, смърч, ралица, кипарис, коноп, крестовник-
спореж обикновен (Senecio vulgaris), лен, лишеи, мандрагора, мъх, мушмула, бодлива зеленика,
кучешко грозде, пащърнак, овчарска торбичка, бръшлян, ръж, седефче, цвекло, бор, пача трева,
тама-риск, тръни, тис, тръстика, чемерика, спанак, ясен.
ВЛИЯНИЕ НА ЛУНАТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
Древните астролози винаги са казвали: "Не е безопасно да се вмъкваме в част от тялото,
управлявана от знак, през който преминава Луната". От това могат да се направят следните
изводи.
Не бива да се извършват операции на главата, на очите и да се вади зъб, когато Луната е в
Овен.
Не трябва да се правят операции на гърлото, кръво-пускания, вадене на сливиците и др.,
когато Луната е в Телец.
Не бива да се извършват операции на крайниците, ампутации и др., когато Луната е в
Стрелец или в Близнаци.
Не се оперира стомахът, когато Луната е в Рак.
Не се оперира гърбът, когато Луната е в Лъв.
Луната в Дева — не се оперират органите в коремната кухина.
Луната във Везни — не се оперират бъбреците.
Не трябва да се предприемат операции, свързани с хемороиди, апендисит,
пикочоотделителната и половата системи, когато Луната е в Скорпион.
Бедрата и седалището не бива да се оперират, ако Луната е в Стрелец.
Коленете и кожата не се оперират," когато Луната е в Козирог.
Разширени вени, очи и глезени не се оперират при Луна във Водолей.
Операции на стъпалата не се правят при Луна в Риби.
Лекарства не бива да се дават, когато Луната е във фиксиран знак, а когато е в Овен, Телец
или Козирог, те могат да предизвикат у пациента гадене и повдигане до повръщане. За приемане
на очистителни избирайте време, когато Луната и стопанинът на акцедента са по-ниско от
хоризонта. Лекарства за повръщане е по-доб-ре да се приемат, когато Луната и стопанинът на
акцедента са по-високо от хоризонта.
Както кръвопускането, така и приемането на очистителни трябва да се извършват, когато
Луната е във воден знак, особено в Риби и Рак. Преминаването на Луната през Скорпион не бива
да се използува, понеже този знак управлява отделителната система. Всякакви лекарства могат
да се приемат, когато Луната е в Риби или Рак, благодарение на влажните качества на тези
знаци.
Очите не бива да се пипат, ако Луната е в земен знак или в съединение, квадратура или
опозиция със Слънцето. Изчакайте Луната да заеме добро положение, като засили светлината си
и се освободи от пораженията на Слънцето и неблагоприятните планети.
Петият дом и неговият стопанин показват дали определено лекарство е уместно или
неуместно.
Знак, в който е разположен индикаторът на заболяването, сочи орган или част от тялото,
подложени на това заболяване.
Когато разсъждава за заболяванията, астрологът Ли-ли твърди следното: "Трябва да се
снеме фигурата (картата на небето) точно в момента, когато човекът се е почувствувал зле или е
повален от болестта; или, ако не може да се получи тази фигура, определете момента, когато
човекът за пръв път се е обърнал към лекар за това си заболяване, и съставете картата на този
момент." Причината и характерът на заболяването определят положението на индикаторите и
характера на знаците на акцедента и върха на шестия дом.
Ако заболяването не е хронично, в самочувствието на пациента ще настъпят радикални
промени приблизително по времето, когато Луната ще бъде на разстояние 45°С, 90°С, 135°С или
180°С от мястото, където се е намирала в момента на заболяването. За да се узнае изходът от
кризата, вижте разположението или аспектаци-ята на Луната в това време. Ако тя е в добър
аспект с благоприятна планета, това означава облекчаване и подобрение на състоянието; ако е в
неблагоприятни аспекти с лоши планети — стопани на шести и осми дом, състоянието на
пациента ще се влоши и от лекарствата не ще има голяма полза. Винаги съм забелязвал, че ако
Луната по време на криза е в съединение, квадратура и опозиция с планетата, поразила
акцедента, или пък ако образува такъв аспект към стопанина на шестия дом, пациентът страда
много, болестта протича тежко и лекарствата по това време допринасят твърде малко полза.
Когато пък идва в секстил или трин към стопанина на акцедента на деветия, десетия или
единадесетия дом, наблюдавал съм период на подобряване и облекчение. Що се отнася до все
по-популярните в последните години методи на лечение — психотерапия и хипноза, най-доброто
време за първия е, когато Луната е в Рак или Риби, а за втория — когато Луната е във въздушни-
те знаци: Близнаци, Везни и особено във Водолей.
ПРОГНОЗИРАНЕ ХОДА НА БОЛЕСТТА
Протичането и развитието на всяко заболяване винаги може да се прогнозира. За тази цел
трябва да се разгледа картата на небето в началото на болестта или, още по-добре, когато за
пръв път болният остава в леглото. Това в астрологическата терминология се нарича
декумбитура (буквално "лягащ").
Ако при заболяване Луната въздействува върху планета, която влияе противоположно на
дадено заболяване, особено пък върху благоприятна планета, протичането на болестта ще се
измени към подобрение. Когато Луната при декумбитура се намира под лъчите на Слънцето или
Сатурн, на Слънцето или Уран, тогава ще последва смърт, даже болният да е млад, при това
благотворното влияние на Юпитер или Венера слабо помага.
Ако по време на болестта двете светила се намират в неблагоприятно положение или пък в
опозиция едно спрямо друго, болният не може да бъде спасен.
Ако при декумбитура напрегнатата Луна въздействува заедно със Слънцето или с
благоприятни планети, то оздравяването е сигурно, но ако въздействува заедно с
неблагоприятни планети или е в лош аспект със Слънцето, може да се очаква смърт.
Марс в акцедент дава бързо и бурно протичане на болестта и ако светилата и техните
диспозитори са поразени, ще последва смърт.
Най-сериозното влияние, което трябва да се разгледа в случай на болест — това е
движението на Луната, защото то сочи сериозността и дълготрайността на всяко заболяване
според характера на критичните дни, съпровождащи отделния пристъп.
Периодът на завъртане на Луната около орбитата й е около 28 дни. За това време тя се
връща в първоначалното си положение.
Сега е добре известно, че нито едно остро заболяване не може да продължи повече от този
интервал, по време на който болестта трябва да завърши със смърт, оздравяване или да
премине в хронична форма. При острите заболявания опасността винаги настъпва на 7, 14, 21
ден и това са критичните дни, защото Луната образува неблагоприятни аспекти с мястото, което
е заемала в момента на декумбитура. Някои болести влизат в критичната точка след 7 дни, други
— след 9, 14, 18 и т.н.
По време на лунния период от 28 дни има не по-малко от 8 критични дни, точното
настъпване на които се колебае в определени граници в зависимост от скоростта на движение на
Луната.
1-ва криза — около 4-тия ден, когато Луната е в по-луквадрат спрямо началното положение.
2-ра криза — на 7-мия ден при квадратура на Луната.
3-та криза — на 10-тия ден при сесквиквадратура на Луната.
4-та криза — на 14-тия ден при опозиция.
5-та криза — на 18-тия ден при сесквиквадратура на Луната.
6-та криза — на 21-вия ден при квадратура на Луната.
7-ма криза — на 24-тия ден при полуквадратура на Луната.
8-ма криза — на 28-мия ден при събирането на Луната.
АСТРОЛОГИЯ И ЦВЕТОВЕ. ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Изследванията на учените показват, че лъчите на Слънцето, преминавайки през различно
оцветени стъкла, допринасят огромна полза за лечението на кожни и други заболявания. Този
факт изглежда учудващ само за непосветените, за астролога той е следствие от естествен закон.
Лъчите на Слънцето, разположени в спектъра, дават 7 цвята, които съответствуват на 7-те
планети. ЧЕРВЕНО — цветът на Марс. ЖЪЛТО — цветът на Меркурий. СИНЬО — цветът на
Венера. ЗЕЛЕНО — цветът на Сатурн, ПУРПУРНО - цветът на Юпитер. ОРАНЖЕВО - цветът на
Слънцето. ВИОЛЕТОВО - цветът на Луната.
ЧЕРВЕНИЯТ цвят рядко се използува в лечителство-то. Той трябва да се прилага с
изключителна предпазливост в случай на психично заболяване (ако болният е преследван от
натрапчиви мисли), при отоци, немощ, когато болният има нужда от затопляне или успокояване.
Червеният цвят е полезен при всички възпалителни процеси, дребна шарка, лупус (кожна
туберкулоза), възпаления на кожата. За изтегляне на болката се въздействува върху ходилата с
червено.
РОЗОВИЯТ цвят понякога се използува за въздействие върху сърцето, за да се провокира у
пациента чувство на любов и да се противостои на меланхолията,
ОРАНЖЕВОТО, ЖЪЛТОТО И ЗЛАТНОТО са слънчеви цветове и тяхната функция е да
стимулират. Те помагат за растежа, дават живот и в определена степен пречистват. Оранжевият
цвят е по-силен от златния и жълтия и твърде често се прилага като тонизиращо средство, за да
повдигне настроението на болния. За целта обикновено въздействуват на далака. Жълтото и
златното помагат за подобряване на менталното състояние и се използуват за лечение на очни
болести.
ЗЕЛЕНОТО се прилага за пречистване на ефирното тяло и на кръвоносния поток (за целта
се прилепва към гърлото), а също и за отслабване на възпаления и успокояване. Използува се
при нервни разстройства, повишена възбудимост, безсъние, треска и очни болести.
СИНЬОТО успокоява. Хората на умствения труд ще открият, че им е по-лесно да работят в
стая със синя лампа или сини щори на прозорците. Прекрасно средство е при психози и дори
най-безумните маниаци биват победени от успокояващото му влияние, ако стаята е осветена в
синьо. Този цвят е полезен за слаби очи.
ВИОЛЕТОВОТО И ЛИЛАВОТО се използуват при сърдечни болести, ниско кръвно
налягане, функционални разстройства и пр. Виолетовите лъчи са по-силни от лилавите и трябва
да се прилагат много предпазливо.
В цветотерапията има общи правила. Задължително е обаче да се разглежда конкретния
болен, а не болестта и затова едно и също заболяване при различни пациенти може да бъде
лекувано с различни комбинации от цветове. Това трябва винаги да се помни!
Многовековната практика откроява някои цветови комбинации, които позволяват да се
облекчат страданията при най-разпространените болести.
При грип и циреи успешно се използуват оранжевото в областта на далака и зеленото в
областта на гърлото.
При нервни разстройства се препоръчва въздействие със златно върху главата, а със синьо
— върху гърлото и слънчевия възел.
При ревматичен полиартрит се прилага сапфирно-синьо върху слънчевия възел и бъбрека,
златно и оранжево — върху далака и нежно-зелено — също върху бъбрека.
Гастритни недъзи се облекчават при използуване на сапфирно-синьо в областта на челото
(надвеждната дъга), гърлото и слънчевия възел.
При лечение на ракови заболявания трябва да се въздействува с нежно-зелено — върху
гърлото, с виолетово — върху сърцето, със синьо — върху мястото на болката, понякога
насочват ярък цвят (на пламък) върху тумора.
При диабет се използуват златно и синьо в областта на слънчевия възел и зелено — в
областта на панкреаса.
При лечение на туберкулоза се препоръчва въздействие със златно и бяло — върху
гърлото, синьо-зелени-каво — върху белите дробове и златно — върху далака.
При всички видове паралич се въздействува със златно — върху челото (в областта над
веждите), в основата на черепа и по цялата дължина на гръбначния стълб.
ОМ РАМ!
ДУХОВНО И ПСИХИЧЕСКО ПРЕЧИСТВАНЕ
"Пази храма си чист!" Тибет
В тибетските манастири са отделяли голямо внимание на духовното, физическото и
психическото пречистване на организма. В древните свитъци подробно е изложена "Тибетската
наука за пречистване и подмладяване на организма". Ламите в Тибет прекарват твърде много
време в медитация и постоянно се занимават с духовна практика. Медитацията е особено
състояние на ума и тялото, която се изпълнява в поза Дзо-дзен или в поза Лотос. Чрез
изключване от действителността и от емоциите се постига висше състояние на съзнанието —
просветление. Човек може да бъде здрав и щастлив, ако е духовно и физически чист. Затова при
лечението предписвам преди всичко духовно и физическо пречистване.
Ето препоръките ми към всички болни:
1. Не причинявайте зло на никого!
2. Духовно и физическо пречистване.
3.Добролюбие(повече давайте, отколкотода вземате!).
Тези правила са залог за успех на всеки човек. За да бъдете здрави и млади, трябва да
спазвате законите на Космоса, които са само 108. Ето някои от тях:
1. Не вреди нито с дума, нито с мисъл, нито с дело на никое живо същество!
2. Ако не те молят за нещо — не го прави. Помолят ли те — направи го!
3. Ако не можеш да сториш нещо — не го обещавай!
4. Отнасяй се към хората както към себе си!
5. Не съди!
6. Изпълнявай добрите желания!
7. Изпълнявай дълга си пред обществото!
8 Уважавай обичаите и законите на страната,вкоято живееш!
9. Пази тайните и традициите
10. Не мисли зло, защото мислите са бумеранг!
11. Търси щастието си в щастието на другите!
12. Стреми се към духовното и възвишеното, из
бягвай дребното и второстепенното!
13. Чети свещените книги (Библията, молитви)!
14. Обичайте се!
15. Прощавай всичко на всички и не бъди злопаметен!
16. Не се напрягай. Напрежението е смърт, а отпускането — живот!
17. Никога не се обиждай. Обидата е кармична грешка!
18. Ако ревнуваш, включваш програмата за самоунищожението си!
19. Завистта причинява твърде много болести.
20. Не говори прекалено! Бъбривецът е находка за шпионина!
21. Никога не се отчайвай. Отчаянието поражда заболявания на белите дробове!
22. Радвай се на живота. Той е прекрасен и удивителен!
Християнските закони също са закони на Космоса.
ДУХОВНА ПРАКТИКА НА ТИБЕТСКИТЕ МОНАСИ
ИЗКУСТВОТО НА ОТПУСКАНЕТО
"Чрез релаксацията откриваме съвършено нов образ на битието. Когато мислите се
успокояват, расте вътрешната хармония. Възниква чувство на облекчение и вътрешна
увереност. Щом разберем как да се свържем с енергията на дишането, тогава процесът на
дишане се превръща в безкраен източник на животворна енергия."
Тибетски манастир
Когато се обръщат към болния, източните медици свято спазват едно от основните
положения на древната медицина — всяко лечение да започва от нервната система, с
възстановяване на равновесието Ин-Ян в организма. В човека циркулират три основни
биоенергии: наследствена (генетична), получена от бащата или от майката; захранваща, тоест
получена от храната; защитна.
С отричането на биоенергията западната медицина търпи поражение след поражение, в
резултат на което страдат болните, които й поверяват живота си.
Източният лекар започва лечението с възстановяването на разстроената биоенергия, с
преустройство на мисленето, с формирането на устойчиви понятия и доброта, тоест на
добронамерено отношение към хората и околната среда.
Първото условие за възстановяване на здравето е умението да се отпускаш, да почиваш,
да запазваш спокойствие.
Източна мъдрост гласи: "Отпускането е живот, напрежението — смърт". В тибетските
манастири учениците биват обучавани преди всичко да се отпускат (да релак-сират) и в умението
да падат.
При действителното отпускане се проявява феноменът на празната глава. Вие не мислите
за нищо. Мислите идват, а вие ги наблюдавате. При това наблюдението трябва да бъде пасивно,
а не активно.
Бъдете пасивни, като че ли седите на брега на река и гледате как тя тече. Нищо не се
случва. Вие просто седите на брега, гледате водата, а тя тече...
Психическо отпускане може да ви донесе една разходка в гората или парка. Станете по-
рано, когато в гората има малко хора, трябва да разполагате поне с един час. Намерете закътано
място, за да не попречи никой на разходката ви. Вървете спокойно, без да бързате,
концентрирайте вниманието си върху дишането. То трябва да бъде ритмично и равномерно.
Представете си, че не се разхождате сам, а с човек, когото харесвате. Вървите и мълчите.
Разбирате взаимно мислите и чувствата си. Вие почивате...
Един час ходене премахва неврозите, умората, раздразнението, изпълва ви с енергия и
вътрешна радост.
На съвремения човек му е много трудно да бъде в състояние на вътрешен покой,
равновесие, хармония с космоса и природата. "Станете безпристрастни" — учи Буда. Защото, ако
си обладан от страсти (както низки, така и високи), не можеш да се отпуснеш.
Ако нямате навика да се отпускате и не владеете необходимите упражнения, може да се
възползувате от специален фиторелаксант — успокоителна отпускаща смес, която премахва
нервните стресове и нормализира съня. Сместа е съставена на принципа Ин-Ян, тоест на
принципа на топлите и студените свойства на билките. Растенията се допълват взаимно,
създават единно цяло и според биоенергията си образуват единен контур.
СМЕС 1: имел (Viscum), слез (Маlva), маточина (Меlissa officinalis), КОНСКИ босилек (Salvia),
дилянка (\/аleriana) (по 10 г от всяка билка).
СМЕС 2: имел, слез, маточина, калуна (Саlluna vulgaris),
кора от евкомия (Еucommia) (по 20 г от всяка билка).
СМЕС 3: лавандулов цвят (24 г), маточина (18 г), корен сладник (Glycyrrhiza) (56 г), шишарки
от хмел (14 г), обезводнен екстракт от корен на дилянка (3 г).
Има още един начин за отпускане — топла вана с лавандулово масло (10 капки масло на
една вана).
За да се запази хармонията и душевното равновесие, трябва да се изработи навик за
влизане в спокойно състояние. Несъмнено ще ни помогнат упражненията по медитация.
Например медитацията с минерали (между другото на Изток смятат, че всеки човек има три
скъпоценни камъка: един, който му носи щастие, втори — лекуващ, и трети — астрален или
предпазващ го от лоши хора. Постарайте се да намерите своите камъни, а когато ги намерите, не
ги отделяйте от себе си).
Вземете някакъв камък (най-добре прозрачен) и го погледнете разсеяно. След известно
време ще ви се стори, че камъкът се е покрил със сребриста мъгла, възможно е да видите около
него и цветен ореол. Мислено поемете енергията на камъка в съответната чакра (енергиен
център). После я "накарайте" да се разлее по тялото ви. Ще почувствувате, че всеки орган, всяка
ваша клетка се изпълват с енергия.
Медитивни упражнения могат да се правят и с картини. Най-благоприятно време за тези
занимания е утрото. Умът ви е спокоен, самочувствието — добро. Постарайте се при общуването
с картините никой да не ви пречи. Предварително си определете времето за медитация.
Първоначално такива занимания не бива да превишават 2-3 минути, а след това биха могли да
продължат и по 1 час.
Когато създава произведението, майсторът изключва себе си от действителността и потъва
в състояние на медитация. Обикновено той изразява вътрешния си свят, но има и немалко
художници, които се включват в сферата на съзнанието и на космическите знания и въз-
произвеждат отвъдния свят и другите светове. Всяка творба на живописеца е концентрация на
неговите чувства, емоции, радости, скърби, открития и божествени откровения.
Като гледате картината и се откъсвате от околния свят, вие влизате в образа или в
природата на цветовете, които виждате пред себе си. Не се опитвайте да намерите смисъл в
произведението, това е безполезно, пък и не е необходимо. При голям опит в общуването с
картини може да определите точката, от която художникът е тръгнал при рисуването и
проектирането на мислите, чувствата и откровенията върху платното. След като намерите тази
точка, ще започнете да се придвижвате след четката на художника и в известна степен ще
изпитате емоционална наслада, навлизайки в чувствената медитация.
В същото време трябва да контролирате състоянието и емоциите си, а за целта е
необходимо да умеете да управлявате организма си.
За чувствена медитация трябва да изберете картина, в която преобладават емоциите. Не
медитирайте с платна, върху които са изобразени батални сцени. Това влияе пагубно на
съзнанието и нарушава психологическия контур на човека.
За такива занимания най-добре е да се подбере пейзаж, който в дадения момент
максимално съответствува на душевното ви състояние.
Преди медитирането с картина може да проведете няколко занимания по медитация с
минерали. Това ще облекчи работата ви с картината. Изберете минерали с природен рисунък и
се постарайте да "влезете" в преливането на цветовете им, в сплитането на жилките. Каква
информация е записана върху камъка? Какво е представлявал той преди? Какви чувства е
изпитвал? Желателно е при такава медитация до вас да бъде и учителят ви, понеже ще ви е
трудно самостоятелно да си представите "ретроспективата" на камъка, като "върнете" времето
назад.
Чувствената медитация е най-елементарната и достъпната в процеса на общуване с
дадена картина. А следващият вид медитация с картина вероятно ще е по-подходяща за
музикално надарени хора. Към нея се пристъпва след минимум едномесечни занимания по
чувствена медитация.
Щом влезете в състояние на медитация и включите музикалната си памет, вие заставяте да
звучи (разбира се, само във вашето съзнание) някаква музика, желателно е класическа —
Моцарт, Бах.
Най-добре лекува душата и задълбочава състоянието на медитация орга-новата музика на
Бах. Музиката идва отдалеч и постепенно се приближава към вас. Тя изпълва долната, средната,
а накрая и горната част на платното. Вие се сливате с музиката и картината, ставате едно цяло.
В процеса на заниманията ще усъвършенствувате методиката, ще се научите да
чувствувате и намирате за всяка картина определен музикален съпровод.
Най-сложен, изискващ специална подготовка и определени способности, е третият вид
медитация с картина.
Гледайки платното, вие трябва да се изключите от околната среда, от собствените си
чувства и проблеми. Мислено повтаряйте мантрата: "Мир. Добро. Покой". Вие се успокоявате и
влизате в състояние на ментална релаксация. Погледът ви е насочен към главния образ в
картината. Опитайте да си представите художника, създал това платно, неговите чувства, мисли,
творческото състояние на съзнанието му. След като почувствувате всичко това, излезте от
състоянието на медитация. На чист въздух направете пречистващо дишане, изхвърлете
изразходваната енергия.
Начинът за извършване на пречистващо дишане е следният: ходилата са разположени на
ширината на раменете, вниманието е концентрирано във върха на носа. При издишване
приберете корема, за да може въздухът да излезе, като се започва от долната част на белите
дробове; приберете гръдния кош, отпуснете надолу раменете и главата. Това е така нареченото
йогистко издишване.
После вдишайте, като издуете корема, повдигате рамене и глава и разширете гръдния кош.
Изпуснете въздуха с енергични накъсани издишвания през плътно допрените разтегнати устни.
Занимавайте се с медитативни упражнения! Всяка медитация е изцеляваща, пречиства
душата и лекува недъзите. Тя е духовно и физическо здраве. По време на медитиране времето
спира, вие не стареете.
Ако сте решили да тръгнете по пътя на оздравяването, то преди всичко ви е необходимо да
се освободите от гнева, раздразнението и недоволството. В условията на съвременната
действителност това свръхсложно,но, повтарям, оздравителният процес изисква голям
труд.
Искам да ви напомня някои нравствени правила, върху които трябва да се градят
отношенията между хората. Разбира се, вие се срещате с тези правила не за пръв път. Навярно
неведнъж сте размишлявали над тях и сте се опитвали да започнете да живеете по новому.
Опитайте пак и се постарайте да организирате всеки ден от живота си в съответствие с тези
правила.
Помнете, че съществува магия на думите (енергията на всяка произнесена дума се запазва
в продължение на 2 години). С помощта на специални словесни формули (молитви) могат да се
лекуват болести. Например будистката "ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ" или християнската "ГОСПОДИ
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ ГРЕШНА-ГО!." Всяка ваша дума трябва да изразява радост,
обич и уважение към околните.
Ако сте огорчени от нещо, усамотете се и изразете своето недоволство към самия себе си.
Днес твърде рядко се срещат приятни и доволни от живота си хора, защото по-голямата
част от тях са болни. Те наивно смятат, че живеят сами за себе си, като "нещо вътре в себе си".
Тук е голямата им грешка. За да живеете добре, трябва повече да давате, отколкото да взимате.
Колкото повече дадете, толкова повече ще получите. Помогнете на онези, които не разбират
това. Те са като заблудени в гъста гора.
Ако се страхувате да загубите и ви е жал за вашата собственост или за парите, когато
давате на другите, значи самите вие сте болни и нещастни. А колко истински приятели имате?
Нали приятелят е ваш брат и съмишленик? Ако имате малцина такива приятели, значи сте много
затворен човек. Ако пък не можете да превърнете роднините си в свои приятели, то нещата са
съвсем сериозни — вие сте тежко болни.
Стремете се към духовното и възвишеното, избягвайте дребното и второстепенното.
Ходете по-често на църква, пречиствайте се духовно. Пазете тайните и традициите! Уважавайте
обичаите и законите на страната, в която живеете, както и хората, с които се срещате!
Не жалете време и сили за безвъзмездна помощ на всички хора, особено на болните и
страдащите. Това, което ще им дарите, е жертва, израз на безкрайна благодарност и на
разбирането, че така се освобождавате от дълговете си. Да се принася жертва, означава да се
отдава по-голямата и по-добрата част от това, което имаш.
Ако сте радостни и спокойни при всички обстоятелства и непрестанно давате на другите
толкова, колкото можете, вие ще бъдете много щастливи! А когато с помощта на медитативните
занимания възстановите здравето си и започнете да творите добро, като помагате на хората,
щастието ви ще нарасне безкрайно!
В допълнение ще приведа още няколко вида медитация, както и отпускане (релаксация) в
Шавасана (поза на мъртвеца), а също и с помощта на смеха.
МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОГЪН
Огънят е живо същество. Съществува магия на огъня. Затова към него трябва да се
отнасяме като към божество. Огънят е спасявал човечеството от гибел и смърт, защитавал го е
от врагове, хищници и студ. Ние имаме чисто потребителско отношение към огъня — приготвяне
на храна, топене на руда, обработка на метали, отопляване на жилището и пр. Забравили сме как
са се прекланяли пред огъня нашите предци-езичници. А нали те са били най-силните бойци на
континента? Прадедите ни са се покланяли на духовете на природата, на слънцето, на духовете
на реките и горите, на духовете на огъня и т.н. Това са били красиви и силни духом хора, които не
са били победени дори от въоръжените до зъби елини. Имало е даже секти на
"огнепоклонниците", които се покланяли на духа на огъня Агни. До ден-дне-шен в Баку има храм
на "огнепоклонниците".
Е. Рьорих написа книга в 13 тома "Агни-йога". В "Аг-ни-йога" се казва: "Обширният огън
бушува особено силно, когато явленията на човешкото несъвършенство придобият прекалено
големи размери. ОГЪНЯТ, който насища всички космически жизнени прояви, се стреми към
оформянето на нови тела."
Ето защо трябва да уважаваме огъня и да се отнасяме предпазливо към него. Това може да
ни бъде припомнено от нашите доблестни пожарникари. Не бива да се пъха вилица или нож в
огъня, да бъде руган, като с това се оправдава собственото ни безгрижие и глупост. Бъдете
вежливи и внимателни с огъня!
Пред огъня трябва да се молим и медитираме. Той ще ви помогне да премахнем стреса, ще
пречисти душата ни.
Целебната му сила са използували шаманите в Сибир. Моят учител — Върховният шаман
на Тува — казваше: "Не бива да се страхуваме от огъня, трябва да го обичаме, защото той
притежава лечебна сила." Съветската власт напразно преследваше шаманите, въпреки че тя
можеше да използува тайните им знания за доброто на хората.
И така, медитацията Агни.
Изберете сухо, безветрено, чисто място. Най-добре "място на силата" (това са своеобразни
космически "лупи", на такива места всички хора се чувствуват добре и оздравяват). Напалете
огън от дебели дърва. Седнете на разстояние 1-1,5 м, на предварително подложено кече.
Заемете източна поза — с кръстосани нозе. Огънят трябва да бъде гледан през
полупритворени клепачи, както казват будистите — "да се пуснат завесите". Медитацията
продължава 2-3 часа.
Протегнете ръце с дланите напред към огъня и изречете следната молитва: "0, Дух на
Огъня, прекланям се пред твоето могъщество! Ти защитаваш хората от хищници и студ. Ти си
създаден от космическия разум. Ти си изпратен на Земята от Бога на Огъня за спасение на
земляните. Ти си силен и могъщ! Аз ти благодаря за помощта и за пречистването на човешката
душа! Ти изцеляваш болестите и изгаряш враговете. Ти си силен и могъщ! Благодаря ти, Огъне!"
Повторете молитвата от 7 до 108 пъти.
Изобщо, полезно е да се седи до огъня и да се гледа пламъка с полузатворени очи. Огънят
пречиства душата, възстановява зрителния пурпур на ретината, успокоява нервната система,
премахва стреса — човек става по-добър и по-чист.

 

Последна промяна ( Четвъртък, 11 Август 2011 21:46 )