ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА-Виктор Востоков-3ч.

БЛАГОДАРЯ ТИ, ОГЪНЕ! ОМ РАМ!
СЛЪНЧЕВА МЕДИТАЦИЯ
Всички ние сме деца на Слънцето! Без Слънцето животът на Земята е невъзможен.
Слънцето е извор на животворни енергии. Но днес, поради екологичните бедствия, варварското отношение на човека към Майката-Природа, вследствие на морално-философския упадък, тържествуват трите злини: атеизъм, бездуховност и неграмотност, в хората се е вселил бесът, дяволът.

В своите учения аз проповядвам пантеизма. Ние живеем и умираме в триединството
КОСМОС-ПРИРОДА-ЧОВЕК. Човекът е микрокосмос, Природата — макрокосмос.
И така, медитация към Слънцето.
Слънчевата медитация се изпълнява при изгрев или залез. В Непал, например, медитират
цели селища от мало до голямо: старци, деца, жени. Всички излизат на неголямо плато, сядат с
кръстосани нозе, седят безмълвно, заедно, като едно цяло. Колективната медитация се провежда
на залез слънце — 30-40 минути.
Прекрасно е, когато хора, обединени в една аура, се занимават с духовна практика. За
съжаление у нас такива занимания не се правят!
Времето за индивидуална слънчева медитация е около 5 часа сутринта, когато изгрява
слънцето.
Изходно положение: намирате високо място, най-добре в планините (Кавказ, Саян, Алтай),
"космическа лупа" — чисто и безлюдно място. Заемете позата Дза-дзен или Падмасана (поза
Лотос) с лице към Слънцето. Ръцете са отпуснати върху бедрата с дланите нагоре. Получавате
енергията Ци през точката Лао-гун, в центъра на дланта. Произнесете за себе си на ментално
ниво своята мантра или молитва за поклонение към бога на Слънцето. У всеки човек има
реинкарнация — памет към поколенията. Възможно е от дълбините на вековете да чуете "зова"
на предците си.
И така, заели сте поза Дза-дзен и мислено казвате молитвата: "0, Велик, и Всемогъщ бог на
Слънцето! Аз се покланям и прекланям пред твоето могъщество...™ си извор на живота върху
Земята. Аз се къпя в твоите целебни и животворящи лъчи. 0, Велик и Всемогъщ бог на Слънцето!
Аз съм прашинка и частица от теб. Дай ми един целебен лъч! (За болести не говорете!) Цялото
ми тяло от темето (Сахасрара-чакра) до опашната кост (Му-ладхара-чакра) се изпълва със
златиста светлина, целебна светлина, която пречиства и изцелява тялото ми!"
Възстановяват се нервната система, зрителният пурпур на очната ретина, заздравяват рани
и язви.
Очите Са полузатворени, както казват будистите, "спуснали сте завесите", гледате
Слънцето през полуспуснати клепачи, съзерцавате Слънцето в цялото му великолепие! Да живее
Слънцето!
ОТВАРЯНЕ НА ТРЕТОТО ОКО (КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ТОЧКАТА
ИН-ТАН)
Медитацията Трето око се състои от два етапа, които се изпълняват по три пъти, т. е. 6
десетминутни етапа (60 минути).
Изходно положение: поза Дза-дзен.
1. Седнете съвсем спокойно. Съсредоточете погледа си върху синя светлина.
2. Затворете очи; плавно и бавно се поклащайте встрани.
3. С мисления взор си представете грахово зърно в точката Ин-тан. Тя се намира малко по-
високо от средата на междувеждието.
Най-добре е да се използува светлина, която постепенно променя яркостта си от слабо към
силно и отново към слабо. Това трябва да се извърши по три пъти на всеки етап. Идеалният
вариант е 300-ватова лампа с ре-остат, но става и с обикновена синя лампа, дори със свещ.
МЕДИТАЦИЯ МОЛИТВА
Молитвата трябва да бъде енергиен феномен, тоест проява на енергията. Вие просто
ставате безмълвни. Разкривате себе си.
Вдигате ръце с дланите нагоре, главата ви също е вдигната към небето и усещате как
енергията преминава надолу по ръцете ви (през точките Лао-гун).
При това чувствувате лека вибрация.
Заприличайте на треперещ от вятъра лист.
Не се съпротивлявайте, нека тялото ви да вибрира под въздействието на енергията. След
2-3 минути или когато се почувствувате изпълнени с енергия, наведете се и целунете земята. Вие
ставате посредник, който позволява на божествената енергия да се съедини със земята.
Земя и Небе; горе и долу.
Ин и Ян, мъжко и женско.
ОТПУСКАНЕ В ШАВАСАНА
През 30-те години на XX век немският учен Йохан Шулц обръща сериозно внимание на
препоръките на първите йогисти и въз основа на теорията им за отпускането създава собствено
учение — т. нар. автогенна тренировка, която през 60-те и 70-те години получава по-нататъшно
развитие във всички страни по света. Появяват се множество модификации.
В Русия са защитени десетина докторски дисертации, свързани с автогенната тренировка
("автогенна" в превод от латински означава "самораждаща се").
Въпреки това при задълбочено изследване на теорията и на практическите системи на
древните йоги се стига до извода, че, ако се изключат някои недостатъци, отпускането в мъртва
поза — Шавасана, дава по-добри резултати от системата на Шулц.
Шавасана — йогийската поза за отпускане, се състои от 5 фази.
Към разучаването на всяка следваща фаза се пристъпва след постигането на
съвършенство в предишната. Упражнението трябва да се изпълнява, особено в период на
разучаване, при максимално изолиране от слухови, светлинни и други дразнители и източници.
Най-подходящото време е ранното утро. За по-бързото изработване на рефлекси в периода на
изучаването е желателно упражнението да се изпълнява два пъти дневно — сутрин и вечер, но
не повече от 15 минути. А когато вече е усвоено — не повече от 8-11 минути.
ПЪРВАТА ФАЗА е подготвителна.
Легнете на пода, като предварително постелете сгънато на две вълнено или меко памучно
одеяло. Ръцете лежат покрай тялото с дланите нагоре, пръстите са полусвити, стъпалата сочат в
различни посоки, главата е леко извърната встрани (понеже не може да лежи право без
напрягане на шийните мускули). Устата е полуот-ворена, езикът — опрян в горната челюст както
при произнасяне на буквата "т". Очите са затворени.
Полусвитото положение на пръстите позволява бързо да се отпуснат мускулите на ръцете.
Положението на стъпалата, насочени встрани, облекчава отпускането на мускулите на краката.
Извърнатата леко встрани глава помага да се отпуснат мускулите на шията и раменете.
Полуотворената уста и описаното положение на езика създават маската на релаксацията.
Затворените очи спомагат за по-бързо съсредоточаване.
След като заемете правилна поза за отпускане, опитайте се да не мислите за нищо.
Нормализирайте дишането, направете го равномерно, спокойно, плитко, ритмично.
Това е предварителният стадий, който не изисква специална подготовка и обикновено се
изпълнява за не повече от 2-3 минути.
ВТОРА ФАЗА. Целта на тази фаза е постигането на максимално мускулно отпускане.
Трудно е да се оцени обективно степента на отпускането. Въпреки това има методи, които
реално помагат да се почувствува доколко то е постигнато. За целта може да се използува един
древен похват, който днес се прилага масово.
Необходимо е следното. Напълнете ваната до половината с вода (37°С) и се потопете
изцяло. После извадете тапата. Когато водата изтече, в тялото ви ще се появи усещане за силна
тежест, Именно това усещане трябва да се появи у вас по време на втората фаза. Този прийом
може да се повтори няколко пъти.
И така, преминавате към втората фаза. За начало — в изходното положение се
съсредоточете върху определени точки от тялото. Започнете от върховете на пръстите на
краката, после мисълта се плъзга нагоре, върху прасците, бедрата, половите органи, пъпа,
брадичката, устните, върха на носа, точката между веждите, средата на челото и накрая се
потопява в мозъка. После всичко се повтаря в обратна посока.
Важно е съсредоточаването върху отделните точки да бъде синхронизирано с дихателните
екскурси (движения). На изхода мисълта се движи отдолу нагоре, на входа — отгоре надолу.
Това е желателно, но синхронът между дишането и движението на мисълта не се постига
веднага, защото продължителността на вдишването обикновено е по-кратка от времето на
мисления "пробег" по всички точки.
При първите тренировки не обръщайте внимание на това, после ще свикнете.
Движението на мисълта трябва да се съпровожда със следните словесни формули за
отпускане:
1. Моите ръце, крака и цялото ми тяло се отпускат (повтаря се 7-9 пъти).
2. Моите крака, ръце и цялото ми тяло натежават (повтаря се 7-9 пъти).
3. Моите крака, ръце и цялото ми тяло стават съвсем тежки и топли (повтаря се 11 пъти).
4. Аз съм съвършено спокоен (казва се 1 път).
Тук ще отбележа, че не бива да се създава тежест и топлина в областта на челото и
слепоочията. Те трябва да се отпускат, но и да остават студени.
Отпускането на краката и ръцете при многократно повторение на формулите се постига
сравнително бързо. Мускулите на тялото и корема се отпускат по време на дихателната пауза и
на удълженото вдишване. Специално внимание трябва да се обърне на отпускането на
мускулите на шията и главата, в това число на очите, устните и езика.
По време на опитите за синхрон между движението на мисълта и дишането трябва да се
постигне усещането, че покрай тялото се "плъзга" самото движение на мисълта.
Независимо от успехите ви, на практика едва ли ще отпуснете изцяло мускулите си. И все
пак трябва да постигнете чувството, сякаш тялото ви се "размазва" под тежестта си върху пода.
Това усещане е характерното състояние за втората фаза.
Пълно отпускане се получава самопроизволно при следващите етапи. За разучаването на
тази фаза не бива да се отделят повече от 15 минути, а когато я овладеете в съвършенство, за
отпускането ще е достатъчно еднократно изричане на формулите; изпълнението ще се съкрати
до 60-80 секунди. Остатъкът от време, естествено, ще се изразходва за другите фази. Практиката
показва, че за усвояването на втората фаза обикновено са необходими 6-8 седмици. Но ако сте
упорити, можете да съкратите срока до 4 седмици.
ТРЕТА ФАЗА. Независимо че сте постигнали съвършенство в мускулното отпускане,
вашата нервна система продължава да е напрегната. Целта на третата фаза е да се направи
инервацията на мускулите невъзприем-чива както към аферентни дразнители (т.е. към сигналите,
постъпващи от вегетативната нервна система в главния мозък), така и към еферентни (към
сигналите, постъпващи от главния мозък във вегетативната нервна система), а също и да се
пресекат тези сигнали; сиреч, да се изключат мускулите от главния мозък.
Йогите са намерили удивително прост начин за тази цел. В стадий на отпускане е
необходимо силно да се концентрира погледът към върха на носа, да се задържат очите в това
скосено положение през целия период на вдишването и при краткото задържане на дишането —
при издишване очите заемат нормално положение. Това действие трябва да се повтори 9-13
пъти, докато не се появи чувството, че тялото ви пада в пропаст.
По време на скосяването на очите в първите дни може да се появи леко главоболие, което
веднага преминава. В такъв случай би трябвало да се съкрати времето на тренировката, но е
необходимо да се стремите да го увеличавате.
За усвояване на третата фаза обикновено са достатъчни не повече от 2 седмици.
Когато постигнете съвършенство, изпълнението й ще ви отнема по-малко от 1 минута.
ЧЕТВЪРТА ФАЗА. Психическа релаксация.
Това е най-трудната част от упражнението, въпреки че методически е много проста. След
завършване на третата фаза ние се намираме в състояние на мускулно и психическо отпускане,
но мозъкът ни продължава активно да функционира. Целта на четвъртата фаза е привеждането
на съзнанието в състояние на самохипноза. Това още не е окончателната цел на упражнението,
но е решаващо условие за успеха му.
В това състояние можете да използувате за терапевтични цели предварително разработени
формули за самовнушение.
С помощта на самовнушението се постигнат много добри терапевтични резултати,
изкореняват се лоши навици и се придобиват липсващи ви качества. Още Бех-терев казва:
"Самовнушението за разлика от убеждението влиза в полето на съзнанието не откъм парадния
вход, а през прозореца, преодолявайки стражата — критиката. Затова всяко самовнушение,
положително или отрицателно, е всесилно."
При съставянето на формулите е необходимо да се спазват редица правила. Те трябва да
бъдат утвърждаващи, без да съдържат заповедта "Не". Например, понеже е възможно силата на
думите "страхувам се" или "дразня се" във формулите "Не се страхувам" и "Не се дразня" да
надделее над частичката "не", тези формули могат да окажат въздействие, противоположно на
очакваното. Затова вместо формулата "Аз не се сърдя" трябва да се използува формулата "Аз се
усмихвам", а вместо "Аз не пуша" — "Аз отказвам пушенето".
Ако прекалено категоричното утвърдително звучене на формулите предизвиква вътрешен
протест, нека да бъдат смекчени. Например "Днес аз започвам да отказвам пушенето".
Съставянето на формулите може да бъде съгласувано с лекуващия лекар.
И така, пристъпваме към четвъртата фаза.
Вие се намирате в състояние на мускулно и нервно отпускане. Желателно е ярко и образно
да си представите синьо небе. Обикновено това не се удава веднага. Затова може да се
използува следният метод. Представете си бяла бреза със зелена корона. Погледът ви мислено
се плъзга по ствола отдолу нагоре, стига до зелената корона, чийто фон е небето. Достатъчно е
само леко да преместите погледа си встрани от короната, за да видите небето.
Сега трудната задача се състои в това представата ви за яркосиньо небе да се задържи
колкото е възможно по-дълго пред очите. Отначало това задържане ще бъде за 2-З.секунди.
Трябва упорито, ден след ден, буквално със секунди да увеличавате това време. В тези мигове
мозъкът напрегнато се съсредоточава, практически всички осезателни органи се изключват,
протича мускулно и нервно разслабване.
Характерни са липсата на усещане за физическо тяло, състоянието на безтегловност.
Тялото като че ли плува във въздуха. Дишането почти спира, пулсът силно отслабва. Външно,
човек наподобява труп. Изключват се всички отдели на кората на главния мозък, работят само
охранителните пунктове.
В това положение съзнанието ни прилича на страже-ви пункт, който хипнотизаторът
създава в съзнанието на хипнотизирания и чрез който управлява психическата му дейност.
Трябва да уточним, че това състояние е качествено по-високо от състоянието на пълна
хипноза. И формулите на самовнушението действуват много по-добре от формулите на
внушението на хипнотизатора. Сложността е само в това, че след като се премине последова-
телно през всички стадии на отпускането, трябва упорито да се търси висшата съсредоточеност.
Йогите неслучайно са избрали синия цвят. Съвременните психолози са установили, че
синият цвят отпуска психиката, а червеният я дразни. Известни са историческите примери за т.
нар. "сини периоди" в творчеството на изтъкнати художници. Така например след нервен и
психически срив при Пикасо настъпвал "синият период", когато почти всичките му картини имат
синя рамка, въпреки че художникът почти не я забелязвал.
Усвояването на този етап е трудно да се регламентира във времето; отнема приблизително
10-16 седмици. Четвъртият стадий е основен, към него трябва се стремим, но едва след
постигане на съвършенство в предишните.
ПЕТА ФАЗА. След като се постигне четвъртият стадий — висшата форма на отпускане и
висшата степен на съсредоточаване, от само себе си вие ще започнете да преминавате в петата
фаза.
Това явление е следствие от съсредоточаването върху представата за синьо небе.
Съсредоточаването трябва да бъде дълготрайно, не по-малко от 3 минути. Изведнъж в мозъка
проблясва, като хиляди слънца, яркосиньо небе; при това, колкото и да е странно, мозъкът точно
фиксира мястото, където протича това явление, в кой негов участък. Веднага след това вече
изкуствено, при незначително съсредоточаване, го предизвикайте вторично, а по-нататък ще
можете да го извършвате по свое усмотрение и желание.
В тези мигове ще изпитате чувство за откъснатост, за пълно отсъствие на физическото
тяло, светът сякаш не съществува, има само съзнание и битие. Независимо от това мозъкът се
намира под контрола на съзнанието.
По време на изпълнението на тази фаза всички отдели в кората на главния мозък са със
замрели функции и упражняващият се може да погледне в своето подсъзнание. От гледна точка
на физиологията не съществува друг начин, по който да се проникне в подсъзнанието и то да
бъде управлявано. В нормално състояние човек възприема работата на подсъзнанието като
"интуиция" и не може да го управлява. Състоянието на съзнанието в петата фаза на Шавасан
може да се нарече свръхсъзна-ние — с всички произтичащи от това възможности.
Според учението на Патанджала това състояние е 7-ма степен на Йога — Дхиана
(съзерцание и медитация). Тази степен е близка до 8-та, най-висша степен — Самадхи (висша
степен на съзнанието). Ако достатъчно дълго се намирате в 5-та фаза на Шавасана, можете да
преминете към висшата степен на йога.
Ако си поставите за цел разучаването на последната фаза, ще постигнете успех за 12-18
месеца. Терапевтичните възможности на 5-та фаза трудно могат да бъдат .обхванати. Особено
успешно се поддават на лечение болестите, свързани с нарушения в главния мозък. Това е
трудно, но постижимо.
Независимо от времето за изпълнение на Шавасана необходимо е правилно да се
завършат упражненията — да се излезе от състоянието на отпуснатост, защото неправилното
излизане може да унищожи напълно целия положителен ефект от релаксацията. Съществуват
два основни метода за излизане от Шавасана — успокояващ и мобилизиращ.
1. УСПОКОЯВАЩ МЕТОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ШАВАСАНА
Ако излизането се изпълнява в 3-та или в по-високите фази, то мускулите ви са изключени
от главния мозък. Първото, което трябва да направите, е да възстановите активността на
връзката между мускулите и мозъка, да включите осезателните органи. Трябва да почувствувате
всяка част от тялото си, да усетите повърхността, на която лежите, да си представите мястото, в
което се намирате, да си върнете чувството за време. С една дума, да възстановите връзките с
тялото и с околния свят.
След това трябва да се настроите за възвръщане към активен живот, в който ще влезете
отпочинали, спокойни и щастливи и сладко да се протегнете. При протяга-нето трябва да
разтягате всички мускули и сухожилия, да изпъвате и свивате гръбначния стълб. Между другото,
протягането по принцип е извънредно полезно упражнение и трябва да се изпълнява винаги,
когато ви се прииска. От тази процедура трябва да получавате удоволствие. Опитайте няколко
пъти да се прозинете, като тонизирате дихателната система.
Отпуснете ръка в изходно положение, а послел вдигнете вертикално нагоре, като
едновременно се прозинете и дълбоко вдишате. Сега свободно пуснете ръце в изходно
положение (покрай тялото). От само себе си ще издишате и известно време няма да имате
желание за дишане. Когато тази естествена пауза завърши, въздъхнете, като едновременно
свиете крака в коляното — отначало левия, после десния. Легнете на десния хълбок, десния
лакът издайте напред на нивото на раменете, лявата длан отпуснете на пода редом с десния
лакът. После застанете на колене (колянно-лакътна поза), без да повдигате глава от пода. Не
напрягайте коремните мускули.
В това положение направете няколко свободни вдишвания и издишвания. При едно от
вдишванията седнете на пети, мързеливо се изправете, преминавайки по този начин в позиция
Дза-дзен (в йога тя се нарича Ва-джарасана). Отворете очи и се протегнете. Ако излизането е
започнало от 4-та или 5-та фаза на Шавасана, положете ръце върху бедрата с дланите надолу и
спокойно останете в това положение 30-60 секунди. След което се изправете и се заемете с
ежедневието.
2. МОБИЛИЗИРАЩ МЕТОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ШАВАСАНА
Също както в началото на успокояващия метод възстановете връзките на главния мозък с
тялото и околния свят.
Като задържате отново придобитите усещания за своето тяло и за окръжаващия ви свят,
представете си два приближаващи се буреносни облака. Тези големи черни облаци са все по-
близо и по-близо и с приближаването им нараства и електрическото напрежение между тях. Вие
усещате това нарастващо напрежение с всички свои сетива. Изведнъж то достига предел! Гръм!
Ослепителна мълния! Тази мълния сте вие! Рязко седнете и веднага се изправете на крака. В
момента на сядането, като надигате тяло, рязко издишайте. Колкото по-силно и ярко си
представите мълнията и колкото по-бързо се изправите, толкова по-силно ще бъде
мобилизиращото въздействие. Но не бива да се злоупотребяваме този метод.
Желателно е упражненията да се изпълняват веднъж дневно, сутрин. По възможност — при
изгрев слънце, понеже различните магнитни явления не влияят така силно върху мозъка, което
позволява по-добра концентрация на съзнанието. Ето защо, преди да се пристъпи към
упражнението, е необходимо тялото да се ориентира в пространството. Главата трябва да е на
север, краката — на юг. Ако околните условия не позволяват да се заеме идеално положение, в
краен случай може да се легне с главата на изток, а с краката — на запад.
Изискванията за правилна ориентация на тялото в пространството са свързани с
необходимостта от съгласуване на електромагнитните полета. Посоките на движение на
електромагнитните полета на земната кора и на човека трябва да съвпадат.
По време на заниманията с Шавасана внимавайте да не заспите, защото сънят е
качествено по-ниско състояние на релаксация. Йогите твърдят, че 8-10 минути в четвъртата фаза
на Шавасана се равняват на 3 часа сън, оттук и изводът: не съществуват начини за възстановя-
ване на физическия и психическия потенциал, които да са равни по ефективност на тази поза. Но
за да се достигне този ефект, са необходими тренировки в продължение на 12-18 месеца.
СМЯХ И СМЕХОТЕРАПИЯ
И още един вид отпускане.
Това е смехът.
Човек е надарен с уникалната способност да се смее. Един индийски учен в продължение
на 21 години изучавал смеха и стигнал до извода, че е много полезен. Смехът отпуска
мускулатурата, се
храната смила по-добре, възстановява се положителният потенциал на нервната система.
Изчислено е, че човек се нуждае от смях поне 17 минути в денонощието. Това не само запазва
здравето, но и удължава живота. В някои страни смехът се използува за лечение.
ПРИРОДАТА — КАТАРЗИС НА ДУШАТА И ТЯЛОТО
"Обичай природата, защото тя е твоя майка." Космически закон.
Всички ние сме част от природата. Затова може да се каже, че всеки човек е толкова болен,
колкото се е откъснал от своята прародителка.
Дълго време съм живял сред природата и много добре знам каква мощна лечебна сила
притежава тя. Грижовно-трепетното отношение към живата и неживата природа и сближаването
с нея са способни да върнат здравето и радостта от живота. Без да разбираме това, ние я
отблъскваме от себе си ежечасно и ежеминутно.
Опитайте се да се промените! Започнете с елементарното — дрехите и предметите за
домашна употреба. Постарайте се да ви обкръжават повече предмети, изготвени от естествени
материали. Помнете, че дрехите имат магическа и терапевтична сила. Най-добре е да бъдат от
памук и лен.
Многото пластмаси в жилищата, както и изкуственото осветление не подобряват здравето
ни. Нещо повече, смесеното изкуствено-естествено осветление въздействува крайно
отрицателно върху очите. Постарайте са да приключите с работата и домашните си задължения
преди здрачаване.
Много полезно за здравето е спането не в мека постеля, а върху твърда равна повърхност,
покрита с кожа.
С помощта на биолокационна рамка (прегъната игла за плетене) определете в жилището
или в офиса си биопатогенните зони. Това е твърде важно, защото магнитните полета на Земята
влияят на жизнените и психическите процеси и могат да предизвикат състояния на депресия или
еуфория. Полето на Земята е свързано с нейната ноосфера и постоянно се променя в зависи-
мост от годишните сезони, слънчевите изригвания, фазите на Луната и т.н. Човекът е
микрокосмос, затова всички явления, които протичат в космоса, влияят и върху него.
Не сядайте прекалено близо до източници на високочестотно излъчване: телевизори,
компютри и други подобни прибори.
Постарайте се да излизате колкото се може повече извън града, сред природата, най-добре
— сред чисти, девствени гори.
Ходете боси, така поемате в себе си земната енергия и отдавате на Земята космическата
енергия, защото сте проводник между тях.
Повече време прекарвайте под короните на дърветата. От техните клони се стича
жизнената енергия — Прана. Отпуснете се и поемете толкова, колкото ви е необходима.
Помнете, че някои дървета отдават, а други отнемат енергия. Към първите спадат дъбът, борът,
кедърът, а към вторите — трепетликата; някои дървета, като брезата, са неутрални.
Не гледайте на дърветата само като на енергиен източник, научете се да общувате с тях.
Сигурен съм, че всички растения имат своеобразен аналог на нервната система — те също
възприемат и чувствуват околния свят.
Преди всичко трябва да откриете своето дърво. Как да сторите това? По следния календар:
Как да разберете подходяща ли е за вас в този момент енергията на дървото или не?
Натъркайте ръката си с фолио, например от шоколад, и се приближете към дървото. Ако
фолиото "тръгне" към него — дървото е ваше, ако прилепне плътно към вас — по-добре не
стойте под него.
Проверката може да се направи и с биолокационна рамка.
"ХАРАКТЕРЪТ" НА НЯКОИ ДЪРВЕТА И ТЕХНИТЕ ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
БОР. Енергийната му активност е безсистемна. Спи от 4 до 5 часа. Енергията му е
разхвърляна, импулсив-на. Тя помага да се повиши тонусът. Силен антидепре-сант, увеличава
имунитета.
ВЪРБА. Най-активна е от 18 до 21 часа. Контактът с нея успокоява, отпуска, помага за
премахване на главоболието, създава онова настроение, което ви е нужно при изпълнение на
сложна задача.
ТОПОЛА. Приятно ви е до нея. Енергията й е равна, умерена, чиста, помага за
мобилизиране на организма, за психологическата му корекция. Тя е активна между 15 и 18 часа.
ДЪБ. Има мощна енергетика. Но с него може да се работи само в добро психоемоционално
състояние, понеже дъбът стабилизира именно настроението, което ви е обхванало в момента на
установяването на контакт с него. Активното време на дъба е от 21 до 3 часа. Дървото спи между
15 и 17 часа.
ЛИПА. Активното й време е между 2 и 6 часа сутринта, почивката й — между 6 и 8 часа.
Енергията й е силна, мека. Предизвиква усещане за топлина и покой. Помага при потиснатост и
депресия.
ЕЛХА. Това дърво е дестабилизатор. При дълъг контакт може да предизвика главоболие,
нервни сривове, нарушения на функциите на сърдечно-съдовата система. Дървото е постоянно
активно, спи само от 13 до 14 часа. В контакт с него влизайте само когато искате да се избавите
от някакво застойно състояние.
ТРЕПЕТЛИКА. Това е дърво-вампир, пиявица. При дълъг контакт е възможно главоболие,
сънливост, затруднено дишане, гадене, понякога дори и загуба на съзнание. Трепетликата
помага за снемане на възбудата и излишната енергия. Активна е само от 14 до 18 часа.
КЕСТЕН. Активното му време е от 1 до 5 часа. Спи от 7 до 8 часа. Той също е психически
дестабилизатор,но има и положителни свойства. Разкрепостява психиката, събужда фантазията
и интуицията. Енергията на кестена е силна и импулсивна, но при продължителен контакт могат
да възникнат халюцинации. Общуването с него премахва негативният заряд в гео-патогенните
зони. За увеличаване на енергията в организма някои учени препоръчват постоянно даносите в
себе си плодове от кестен и с тях периодичнода се масажират дланите.Ако сте определили вярно
своето дърво, би трябвало да изпитате симпатия и да се изпълните с доброжелателност към
него. Приближете се към стъблото, почувствувайте биополето му, прегърнете го .Затворете очи.
Почувствувайте корените на своя избраник и движението на соковете от земята към ствола.
Особено ясно се усеща движението на соковете през пролетта. Отъждествете се с дървото и
изпитайте върху себе си неговата възходяща и низходяща енергия.
По този начин ще се освободите от неврози, дребни обиди, грижи и преживявания, ще се
изпълните с вътрешен покой и чистота. При общуването с дървото мъжът трябва да докосва
ДАТА НА РАЖДАНЕ ДЪРВО
2-11 януари; 5-14 юли
ела (бял
бор)
12-24 януари; 6-25 юли бряст
25 януари - 3 февруари; 25 юли - 4 август кипарис
19-28-29 февруари; 24 август - 2 септември бор
1-10 март; 3-12 септември
плачеща
върба
11-20 март; 13-23 септември липа
21 март (пролетно равноденствие) дъб
23 септември (есенно равноденствие) маслина
22-31 март; 24 септември - 3 октомври леска
1-10 април; 4-13 октомври офика
11-20 април; 14-23 октомври клен
1-14 май; 3-11 ноември жасмин
15-24 май; 12-21 ноември кестен
25 май-3 юни; 22 ноември - 1 декември ясен
4-13 юни; 2-11 декември габър
14-23 юни; 12-21 декември смокиня
24 юни (лятно противостоене) бреза
21-22 декември (зимно противостоене) бук
25 юни - 4 юли; 22 декември - 1 януари ябълка
ствола с гръб, с гръбначния стълб или, казано с терминологията на източната медицина, с
меридианата Ду-май; жената — с корем, с меридианата на зачатието Жен-май. След като си
тръгнете, благодарете на дървото, погалете го, проявете към него нежност, както към дете.
Не причинявайте вреда на никое живо същество в природата нито с дума, нито с мисъл
(защото мисълта е бумеранг), нито с действие. Обичайте всички живи същества, растенията,
предметите. Наблюдавайте ги и им се възхищавайте! Ако не умеете радостно да гледате това,
което ви окръжава, и да приемате без огорчения всякакви житейски обстоятелства, ще
заприличате на слепец, който не вижда чудесата на света.
Приемете думите "Обичай природата, защото тя е твоя майка!" не като втръснал лозунг, а
като израз на вашия начин на живот — на щастливия ви живот.
ОМ РАМ!
ФИЗИЧЕСКО ПРЕЧИСТВАНЕ
"ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАНЕ — КЪМ ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА"
За заглавие на тази част от книгата е взета фраза от Чжуд-ши. Още в древността
тибетските лечители са стигнали до извода, че много функционални разстройства са свързани с
нарушаване на дейността на отделителната система. Броят на чувствените рецептори в червата
е малък и възникващите сигнали за патология не се улавят от централната нервна система.
Затова много чревни заболявания се превръщат в хронични, а от тях се развиват болести като
диабет, бронхиална астма, ос-теохондроза и други.
Има основания да се твърди, че на 20-30-годишна възраст в червата се развива
дисбактериоза.
Защо се случва това? Причините са доста: небалансираното хранене, което не отчита
принципите на мак-робиотиката; бързото поглъщане на големи количества храна и приемането й
без никаква нужда, когато няма чувство на глад; навиците за системно пиене на чай и кафе,
пушенето, отрицателното състояние на психиката, нервното напрежение, страхът, грижите.
Вредата от стимулаторите нагледно се демонстрира при опити с животни: когато в храната
им се прибави кафе, те вдигат кръвното налягане, развиват дисфункции на червата и се появяват
хемороиди.
Липсата на елементарна култура на хранене води до излишни страдания. Така при
нарушаването на микрофлората на червата се развиват гастрити, колити и енте-роколити, които
често завършват с язва и даже с рак на стомаха. Има хора, които се отвращават от млякото.
Причината е, че в червата им липсват онези бактерии, които преработват белтъчините.
При заболявания на стомашно-чревния тракт трябва преди всичко да се нормализира
чревната флора и за това могат да помогнат млечно-киселите продукти, защото те оказват
лечебно въздействие върху червата. Киселото мляко не само пречиства отделителната система,
но и унищожава вредните микроорганизми, спори и анаеробни бактерии. Специалистът в
областта на храненето професор И. И. Мечников препоръчва да се използува кисело мляко за
неутрализиране на процеса на гниене в дебелото черво.
На кисело-млечна основа аз създадох коктейла "Здраве" — прекрасно профилактично
средство срещу болестите на стомашно-чревния тракт.
За приготвянето му е необходим 1 литър екологично чисто мляко, което се загрява до 40°С;
после в него се изсипва съдържанието на 1 ампула колибактерин, 1 флакон лактобактерин и 1
флакон бифидумбактерин. В продължение на 1 денонощие престоява на топло място. Пие се по
1 чаша два пъти дневно 1 час преди ядене. Когато останат 100 мл от коктейла, се прибавя прясно
мляко до обема от 1 литър и отново престоява 1 денонощие, след което се пие. И така нататък.
Освен пресните зеленчуци и плодове този коктейл трябва да присъства в храната на всеки
човек. Особено полезно е да се съчетава с ябълков сок. Коктейлът на здравето има широка
област на приложение: диабет, хипертония, бронхиална астма, хроничен гастрит, колит и
ентероколит, остеохондроза, диатеза (особено у децата), дисбактериоза, кожни заболявания
(екземи, псо-риазис). Коктейлът "Здраве" помага за добрия цвят на лицето и възвръща
младостта.
По правило повечето хора отделят значително внимание на хигиената на тялото, тоест на
външната хигиена, и съвсем забравят за вътрешната хигиена, за пречистването на организма.
Размерът на правото черво изисква редовното му освобождаване на всеки 6 часа, но
понякога изпражненията се задържат в продължение на 2 и повече денонощия, а това не е
безобидно. Ако отпадъците не се отстраняват навреме от организма, те се натрупват и започват
да се разлагат, което води до отравяне на целия организъм и преди всичко на кръвта и лимфата.
Възниква непроходимост на червата. Доста хора с години носят в себе си по 5-6 кг фекални
"камъни. На първо място това са страдащите от затлъстяване и от нарушение на функциите на
стомашно-чревния тракт.
Последица от запека са такива заболявания като апендисит, хронично възпаление на
сливиците, ангина, разширени вени, артрит, ревматизъм, хипертония, заболявания на черния
дроб, на пикочния мехур и др.
Запекът води също до заболявания на простатата, хемороиди, спомага за образуването на
злокачествени тумори.
Доста често за изхвърляне на отпадъците се налага да се използуват очистителни.
Съвременната медицина познава около 4000 такива средства. Но всички те съдържат
силнодействуващи отровни вещества, които при попадането им в кръвта тровят организма и
унищожават полезната микрофлора. Главната беда е, че организмът бързо свиква към всяко
очистително средство и затова то въздействува само за кратко време. Така постепенно възниква
потребността от все по-силни средства. Най-добре е изобщо да не се прибягва към тях, а
ежедневно преди сън да се прави клизма. За тази цел 2 чаени лъжички ленено семе се заливат с
чаша вряла вода, сместа се бърка постоянно 15 минути, а сетне се прецежда през марля. Може
да се приготви и следното раз-хлабващо средство: смелете и смесете по 30 г стафиди, комунига
(Мelilotus) и сушени сливи, прибавете 50 г захарен сироп или .петмез и 50 г стрити семена от лен,
както и малко коктейл "Здраве". Разделете сместа на няколко части и пийте преди сън. В
съчетание с коктейла "Здраве" тази очистителна диета спомага за нормализирането на чревната
флора, което означава, че подобрява здравето и удължава живота.
Върху дейността на стомашно-чревния тракт крайно отрицателно влияе цялата химическа
фармакология. Безконтролното вземане на антибиотици, на сулфани-ламиди, на барий, който се
задържа в червата дълги години, в повечето случаи води до тежки заболявания и дори до
инвалидност. Затова се старайте да се лекувате с естествени биологични лекарства и диети,
които спомагат за нормализирането на чревната флора. Разбира се, такива диети не са панацея
срещу всички беди. Във всеки конкретен случай е необходима консултация с лекар-специалист,
но диетите са нужни на всеки човек като въздуха и водата. Между другото, за водата: редовно
обновявайте междуклетъчната тъкан, за което всяка сутрин изпивайте чаша чист стопен сняг,
взет от планински извор (или минерална вода, за предпочитане от високопланински снежен
извор).
И така, обърнете сериозно внимание на състоянието на стомашно-чревния тракт. Смело
може да се твърди, че здравите черва означават здрав, дълъг и щастлив живот. Само в червата
се усвояват жизненоважни витамини, което е основна причина за подмладяването на организма.
Старостта представлява натрупване на отпадъци, които се събират в резултат на вредни навици
и липса на Дхоута — регулярно пречистване. Всеки културен човек трябва да знае как да
пречиства организма си.
Предложените по-долу методи за пречистване са проверени от времето. Те са толкова
прости, че всеки може да ги изпробва върху себе си. Само трябва да се помни, че е необходимо
всички методи да се прилагат комплексно, изхождайки от представата за човешкия организъм
като цялостна система.
В древните книги почистването на зъбите, устната кухина, езика, ушите и носните кухини се
определят като едва ли не най-важната грижа на човека.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ
Устната кухина е един от източниците на инфекции и самоотравяне, отворен за всякакви
бактерии, които се срещат най-често в основата на корените на зъбите или пък в болен зъб.
Устните инфекции причиняват тежки вътрешни заболявания — артрит, ендокардит,
хипертония, функционални разстройства на очите, ушите, носа. Те са в състояние да предизвикат
сериозни нарушения в дейността на бъбреците, сърцето, стомаха и червата.
Народната медицина е запазила прости методи на грижи за зъбите, които позволяват да се
прекрати разрушаването им и значително да се намали инфектирането.
Така например редица народи използуват като четка за зъби меки растителни материали,
имащи дезинфек-тиращи свойства. Това могат да бъдат млади клонки от круша, липа, портокал,
стъбла от целина, моркови, фи-лизи от френско грозде, калина, офика, лимонник, кедър и др., от
които се правят специални четчици. Те трябва да бъдат около 15-16 см дълги и 5-6 мм в диа-
метър. Отрязаните и изсъхнали четчици предварително се накисват във вода. Единият край се
сдъвква, за да се получи подобие на четка. След дву— или трикратна употреба такава четчица се
изхвърля. За добро почистване на зъбите обикновено се използува фабрично произведен прах,
но по-добре е в него да се прибави 10% стипца на прах или пък да се приготви прах със следния
състав — 10% стипца и 90% джинджифил (Zingiberofficinale).
Ако прибавите и още една процедура — изяждане сутрин на гладно и вечер преди лягане
на една скилид-ка чесън, то нито един вид микроорганизми не би могъл да издържи на тази
мощна прочистваща атака.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИКА
Езикът трябва да бъде почистен също така добре, както зъбите и устата. Остатъците от
полуразрушения горен слой на епитела се струпват като правило в корена на езика, но може да
се разпространят и напред към върха му, като го покрият. В народната медицина и в практиката
на йогите съществуват няколко начина за почистване. Най-сложно е вкарването на пръстите в
гърлото на максимална дълбочина. Съберете показалеца, средния 'и безименния пръсти заедно,
вкарайте ги в гърлото и добре изтрийте корена на езика (може да се чисти и с чаена лъжичка).
Едновременно трябва да се почисти от слуз и храчки околната устна кухина, като за целта устата
неколкократно се изплаква с Чиста вода. След 1 -2 минути почистване натрийте езика с растител-
но масло. Процедурата трябва да се извършва сутрин и вечер, а след всяко хранене устата да се
изплаква с чиста вода.
При поставянето на диагноза един от показателите за здравето е състоянието на езика. Той
е по-ефикасен от показателите на другите външни органи, когато се оценява състоянието на
храносмилателния тракт.
ПОЧИСТВАНЕ НА УШИТЕ
Състоянието на ухото се отразява върху общото здраве. Ушната хигиена не е сложна.
Природата е предвидила периодично почистване на този орган чрез придвижването на ушната
кал. Поради повишаване на налягането на ушната кал върху тъпанната мембрана е възможна
появата на световъртеж. Капките за уши раз-мекват ушната кал, могат да увеличат масата й и да
засилят налягането без никаква полза. За да се придвижи по-лесно ушната кал, въртете в
различни посоки раковината на ухото, подръпнете я надолу и напред. В комплекса за сутрешна
гимнастика включете следното упражнение за ушите:
1. Потъркайте възвишението над ухото нагоре-надолу.
2.Прегънете ушната раковина отзад напред.
3.Повъртете издатината пред слуховия канал по посока на часовниковата стрелка.
4.Подръпнете меката част надолу.
Внимание изисква слуховият канал, както и средното ухо. Ежедневното почистване на
канала се състои в на-мокрянето на слуховия отвор и измиването на външните части на ухото с
обикновена вода. С памук, намотан около кибритена клечка, почистете ушната кал, мъртвите
клетки и праха, натрупани през деня. Почистването на средното ухо се извършва чрез промиване
на слуховия канал през носоглътката по метода Нети (виж по-долу).
ПОЧИСТВАНЕ НА НОСА
Носът е един от най-важните човешки органи. Той функционира до последната минута на
земния ни живот, затова неговият тоалет изисква грижи и ежедневно внимание.
Много заболявания като възпаление на сливиците, дифтерит, детски паралич, дребна
шарка, скарлатина, ревматизъм могат да бъдат предотвратени при добра грижа за носа.
Естествено, трябва да се спазва и общата хигиена.
Промиването на носа е от изключително важно значение.
Обикновено всеки вдишан прах залепва върху слу-зестата повърхност на носовите канали и
бива изтласкван към външния отвор от малките косъмчета, които са в постоянно движение. Всеки
микроб, попаднал в носа, бива изхвърлен. Освен това носната слуз, която притежава
антисептични свойства, убива много бактерии. Ала носът не е в състояние да се справи с цялото
количество прах, което вдишваме, издишваме, поглъщаме с храни и токсични напитки,
обременявайки биологическия си организъм. Носната кърпа не може да премахне изцяло праха и
слузта, особено ако постоянно се спи на една и съща страна и отпадъците се натрупват в другата
ноздра. Тогава при поемането на въздух през носовите отвори се нарушава естественият ход на
дишането, променят се съставът и циркулацията на кръвта, което влече след себе си
функционални разстройства на кръвообращението, храносмилането, на нервната и от-
делителната система и т.н. Запушването на едната ноздра състарява организма
преждевременно чрез постоянното дразнене с въздух и раздуването на кръвоносните съдове, В
резултат се понижава жизненият тонус.
Промиването на носа позволява да се почистят въздушните синуси, да се укрепи мозъкът,
да се поддържа тонусът на зрителните нерви и по този начин да се подобри отделянето.
По-долу се привежда техниката за промиване на носа по метода Нети.
Разтворете чаена лъжичка сол (може и морска) в половин чаша вода. Налейте водата в
дланта си и я вдишайте през едната си ноздра (другата ноздра може да се запуши с пръст).
Вдишаната по този начин вода ще изтече през същата или през другата, може и през двете, а
най-удобно е през устата. Процедурата се извършва по 2-3 пъти с всяка ноздра.
В случай на простуда, ринит, синузит или други носни заболявания промиването на носа
трябва да се извършва 2-3 пъти. Добре е при това да се използува нас-тойка от билки с
антисептични и ароматични свойства — джоджен (Menta), жълт кантарион (Нурericum), риган
(Опдапит), лайка (Маtricaria). В практиката на тибетската медицина и на йогите са известни
случаи на промиване на носа със собствената урина.
Може да възникнат възражения срещу промиването на носа, тъй като лигавицата е
чувствителна към водните разтвори. Разбира се, на първо време, когато още няма закалка или
пък лигавицата е наранена, обработката на мембраните с вода може да е съпроводена с
неприятни усещания. Но многовековната практика убедително доказва, че закаляването на
носните кухини е също толкова важно за избягване на простудата, както и закаляването на
тялото.
ХИГИЕНА НА ОЧИТЕ
Според науката 70% от информацията човек получава посредством зрението. Половината
от енергията на организма се изразходва за мислене и за различни физиологични функции:
храносмилане, дишане, отделяне, движение.
Другата половина изцяло се изразходва от зрението.
Истинското око е разположено в централната нервна система, затова състоянието на очите
зависи на първо място от храненето, мускулния тонус и нервната пълно-ценност. Начинът на
живот, който спомага за запазване и укрепване на здравето, се отразява благоприятно и на
очите. За добро зрение трябва да се спазва не само хигиената на очите, но и общата физическа
и умствена хигиена.
Макар грижата за очите да започва преди всичко с възстановяване на общото здраве,
съществуват методи за очна хигиена и за тренировка на очите с цел запазване остротата на
зрението.
Древната медицина придава голямо значение на съзерцанието на Слънцето и Луната за
профилактика на очните заболявания и за усъвършенствуване на зрението. Слънчевите лъчи
ускоряват циркулацията на кръвта, неутрализират инфекциите и убиват микробите.
Слънцето се наблюдава при изгрев и залез. Очите ви трябва да бъдат широко отворени, но
без напрежение. Гледайте Слънцето, колкото можете, докато очите ви не започнат да сълзят.
Който има болки в очите, трябва да гледа не самото Слънце, а в неговата посока. Продъл-
жителността на първите сеанси е не повече от 1-2 минути, по-нататък до 10 минути.
В процеса на гледане едни мускулни групи се претоварват, а други остават отпуснати.
Неправилното фокусиране на очите, което нарушава нормалната акомода-ция, води до различни
заболявания. Те може да се избягнат чрез редовното изпълнение на специални упражнения,
чиято цел е правилното координиране и развитие на мускулите, фокусиращи очите. Ето упраж-
ненията:
1.Централна фиксация. Фокусирайте погледа си върху малък предмет (пламък на свещ,
малка черна точка на стената), който се намира на не по-малко от 48 см от вас. Очите са
отворени както обикновено. Не мигайте. Гледайте предмета, докато очите не започнат да сълзят.
Не се напрягайте.Съзерцание на носа. Отпуснете се. Дръжте главата си изправена. Фиксирайте
погледа си върху основата на носа. Продължителността на един сеанс е 1-2 минути, сетне
затворете очи и си починете. Повторете 2-3 пъти.
2. Съзерцание на веждите. В течение на 1-2 минути фиксирайте очите си между веждите.
Починете си със затворени очи. Повторете няколко пъти.
3. Съзерцание на дясното рамо. Дръжте тялото си изправено, шията и главата — стегнати.
Фиксирайте погледа си върху края на рамото. След 1-2 минути затворете очи и си починете.
5. Съзерцание на лявото рамо. Методиката е сходна с тази от предишното упражнение.
След като усвоите всяко упражнение поотделно, преминете към изпълнението им в
комплекс..
След упражненията потопете лицето си в студена чиста вода и отворете очи за 3-4 секунди.
Студената вода чудесно стимулира зрителните органи. Никога не изпускайте възможността за
контакт на очите с чистата вода на ручея, извора, планинската река, водопада. Ако при излет
извън града попаднете на спокойно течаща река с блестяща огледална повърхност, която
отразява естествената слънчева светлина, непременно седнете да си починете край нея и се
полюбувайте на спокойната водна повърхност. С това ще включите обратната връзка за
въздействие на природата върху нервната система чрез очите.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Профилактично е необходимо процедурата да се извършва веднъж годишно, а при болните
от заболявания на черния дроб — два пъти.
ПЪРВИ ДЕН. Подготовка на черния дроб за пречистване. Сутринта да се направи клизма.
През целия ден яжте само пресни ябълки.
ВТОРИ ДЕН. Сутринта да се направи клизма. До 19 часа (биологическият час на черния
дроб) да се пие сок от пресни ябълки. В 19 часа да се направи пречистване на черния дроб: ляга
се, като под десния хълбок се поставя грейка. През 15 минути се пие сок от лимон (3 супени
лъжици) и зехтин (3 супени лъжици). Лимоновият сок и зехтинът се приемат отделно, без да се
смесват!
След 12-44 часа (възможно е и след 5 часа) започва изхвърлянето на отпадъците. Излизат
сивочерни твърди изпражнения с високо съдържание на холестерин. След дефекацията
стомахът се промива с 1,5 л вода.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
Тази процедура се извършва в сезона на дините.
В продължение на една седмица яжте само дини и черен хляб. На фона на тази диета през
ден, в биологическия час на бъбреците (2-3 часа през нощта), когато камъните излизат най-
лесно, трябва да се взима гореща вана (следете водата да не изстива) и продължавайте да
ядете дини в тази необичайна обстановка.
В това време бъбречните легенчета се разширяват и камъните излизат през пикочните
канали. Ако излизането им е затруднено, да се вземат 2 таблетки Но-шпа.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЛИМФАТА И КРЪВТА
Процедурата отнема три дни. Направете коктейл от два литра вода, замръзнала в
хладилника и после стопена, 900 г портокалов сок и 200 г лимон.
Разтворете 1 супена лъжица натриев сулфат (глаубе-рова сол) в 100 г вода. Изпийте
разтвора сутрин на гладно. После на всеки половин час се пият по 100 г от соковата смес.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА СТАВИТЕ
Процедурата се извършва 4 пъти годишно.
5 г дафинов лист се заливат с 300 мл вряла вода, разтворът престоява в термос 3 часа. Пие
се на всеки час на малки глътки.
Приготвя се разтвор за пречистване на червата: в 2 л преварена вода се прибавя сокът от
половин лимон. Използува се иригатор. Като се опрете с лакти и колене на пода, вкарайте в
правото черво намазания с масло накрайник.
Пречистването се извършва преди сън: първата седмица — ежедневно; втората седмица —
през ден; третата седмица — през два дни; четвъртата седмица — през три дни; петата седмица
— еднократно. Сутрин яжте зеленчуци и плодове.
АКО ВИ БОЛЯТ СТАВИТЕ
Ставите може да се лекуват с вани от лечебни растения и масла.
1-ви ЦИКЪЛ — витаминизация през кожата:
500-600 г сурови или 200-300 г сухи листа и дребни клонки от черно френско грозде (Ribes)
се заливат с 3-4 литра вода и се варят на бавен огън 1,5-2 часа в емайлиран съд. Прецежда се
във вана и се долива гореща вода (39°С). Прекъсва се за 2-3 седмици, след което се провежда
втори цикъл.
2-ри ЦИКЪЛ — 1 супена лъжица сода бикарбонат, 1 супена лъжица сух синап (Sinapis), 1
супена лъжица морска сол, 1 супена лъжица течен хвойнов екстракт.
Ваната се напълва с гореща вода, всички съставки се смесват. Температура на водата —
39°С. Времетраене на процедурата — 12-15 минути. Продължителност на цикъла — 30 вани през
ден. След процедурата си измерете кръвното налягане. В случай, че е повишено, съкратете я до
8-10 минути.
Ако болният има инфекциозен полиартрит с температура, то преди сън трябва да взема по
1 таблетка аспирин, а още по-добре 20-30 г лимонов сок.
След 2-рия цикъл се прави пауза от 1 месец. После се продължава с цикъла на
витаминозните вани, след което се почива месец и половина. След почивката може да се
продължи с ваните от 3-тия цикъл.
3-ти ЦИКЪЛ — в края на септември — началото на октомври се приготвят корени от папрат
(с мустачки). Могат да се изсушат за зимата чрез естествено сушене.
Стриват се 2-3 корена от папрат, заливат се с 3 литра вода и на бавен огън (или във водна
баня) се варят 2-3 часа. Прецежда се и се сипва във ваната. Долива се с гореща вода до
температура 39°С. Продължителността на процедурата е 15 минути, критерий за времетраенето
е самочувствието и удоволствието на този, който я изпълнява. Прави се 6 пъти през ден.
Прекъсва се за 1 месец, после цикълът се повтаря.
БОРБА С ДИСБАКТЕРИОЗАТА
След храни, съдържащи въглехидрати, в стомашно-чревния тракт започва отделяне на
газове и гниене, което води до неприятни усещания и болки.
За неутрализирането на тези състояния помага следната процедура: 1 час преди закуска и
2 часа след вечеря се изяжда п скилидка чесън.
ТИБЕТСКА ПРЕЧИСТВАЩА СМЕС
За отстраняването на отровите и токсините от организма най-ефикасна е тибетската
пречистваща смес. Тя е известна на тибетските лами от най-древни времена. В тибетските
манастири сместа се дава по правило на най-младите ученици, за да преодолеят първоначалния
си стрес (за не повече от 20 дни) и активно да се включат в живота на манастира и в заниманията
с тежък физически труд. Сместа е полезна практически за всички. Тя възстановява нервната
система, изхвърля от организма солите, отпадъците, излишния холестерин, предотвратява
образуването на камъни в бъбреците, в пикочния и жлъчния мехур, отстранява вече
образуваните камъни. Особено полезна е при заболявания на сърдеч-но-съдовата система, при
нарушена обмяна на веществата, диабет, остеохондроза.
Оригиналната тибетска пречистваща смес включва повече от 30 билки. Районите, в които те
селамират, са доста ограничени и в по-голямата част от Русия те не се срещат. Затова тук
предлагам малко по-различен състав на сместа, който по лечебни свойства не отстъпва на
оригиналния.
СЪСТАВ НА СМЕСТА: лайка (Маtricaria) - 100 г, жълт кантарион (Нурericum)— 100 г,
безсмъртниче (Хеranthemum) — 100 г, брезови пъпки — 100 г, листа от горска ягода (Ргадапа) —
100 г.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 2 супени лъжици от сместа се заливат с 400 г вряща вода и
полученият разтвор престоява в термос една нощ. Сетне се прецежда.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
—при затлъстяване и влошаване на паметта се добавят 1 чаена лъжичка цветен мед или
20 г сушени кайсии. Пие се сутрин вместо закуска по 200 г.
—при сърдечно-съдови заболявания, хипертония, нефрит, холецистит и други хронични
заболявания — 2 пъти дневно по 100 гр. 20 минути преди ядене.
Противопоказания няма.
основи
НА МАКРОБИОТИКАТА
Здравето и дълголетието зависят до голяма степен от баланса в храненето. Принципите,
които от незапомнени времена лежат в основата на източната наука за здравето, са: рационално
хранене, дозиран глад и гимнастиката Тай-цзи-цюан.
В човешкия организъм се съдържат от 3 до 5 кг различни минерални елементи, главно
калций и фосфор. Потребността от един или друг минерален елемент зависи от ред фактори, в
частност от телосложението. Така например, астенично сложеният човек изисква много по-малко
калций. Характерът на професионалната дейност също оказва влияние. Хората, занимаващи се с
умствен труд, се нуждаят приоритетно от фосфор: тези, които много четат или напрягат очите си
— от селен. Фосфорът и сярата са необходими на онези, чиято дейност е свързана с вземането
на решения, например политиците. Преподавателите и лекторите изпитват нужда от фосфор и
йод, танцьорите — от силиций и ванадий. Хомеопатични дози йод са необходими на хората, под-
ложени на нервен стрес. Некомфортното състояние и заболяванията показват липса в организма
на определени минерални елементи. Например, лющенето на кожата върху ушните раковини
сигнализира за недостиг на фосфор и на елементи, необходими за формирането на нервни
клетки. При сухота в устата по всяка вероятност не достига йод, затова пиенето на вода не
помага, докато запасът от йод не бъде попълнен. При получаване на нужното количество йод в
състава на органичните съединения намалява до минимум вероятността от аборти,
злокачествени тумори, очни заболявания. Разширените вени са резултат от недостиг на силиций,
калций и фосфор. Други причини за това заболяване са неправилната стойка и застоялият начин
на живот.
Важна роля в укрепването на организма играе манганът, който в големи количества се
съдържа в майчиното мляко. Не случайно наричат мангана елемент на майчината любов. При
животните лишените от този микроелемент самки, отказват да кърмят рожбите си. Жените, ко-
ито не кърмят бебетата си, им готвят тъжно бъдеще. По правило такива деца израстват хилави и
изтощени, мъжете често са импотентни.
Приеманите от човека минерали трябва да присъстват в състава на органичните съединения,
например в плодовете и зеленчуците.
СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ
ПРОДУКТИ
ВАНАДИЙ — в малки количества във всички животински продукти.
ЖЕЛЯЗО — в черния дроб, месото, яйцата, бобовите култури, хляба, булгура, спанака,
цвеклото, нара.
Забележка: при малокръвие желязото от продуктите не се усвоява. Необходимо е да се
вземат лекарствени препарати, които го съдържат.
ЙОД — във водата, въздуха, водораслото ламинария, млякото, бобовите култури,
йодираната готварска сол.
КАЛЦИЙ — в млякото, картофите, бобовите култури, фасула, месото.
СИЛИЦИЙ — във водораслото ламинария и в други водорасли, в морските гъбите, житните
култури, остри-цата, палмата, хвоща, бъбреците и панкреаса на животните.
НАТРИЙ — в готварската сол; във всички растения.
СЕЛЕН — в бобовите култури, акацията, морските растения, мекотелите и рачетата, гъбите.
СЯРА — в морските и сухоземни растения, изварата, витамин А, хрущялите и костите.
Храната, съставена по законите на макробиотиката, съдържа всички необходими
микролементи.

 

Последна промяна ( Неделя, 14 Август 2011 20:05 )