Вие сте тук:

Начало Други Статии
Други статии
МОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ -Себастьян Кнейп-3 та част

нужно есть, жажде — когда нужно пить. Человеческое тело, эти живые часы с лучшим ходом и боем, шли бы и били бы превосходно, если бы; глупый человек не засорял колес грязью, песком и всякой нечистью и таким образом не нарушал и не останавливал их правильного хода.

продължава> Последна промяна ( Събота, 16 Април 2011 10:23 )
 
МОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ -Себастьян Кнейп-2ра част

Остающийся в холодной ванне не больше одной минуты поступает гораздо благоразумнее того, кто сидит в ней 5 минут.
Каждому, все равно — болен он или здоров — я советую оставаться в ванне не больше 3 минут. Это правило, подтвержденное многочисленными фактами, вполне объясняет, почему я придерживаюсь особого взгляда на суровые методы применения воды в лечебницах и на неразумное иногда купанье летом.

продължава> Последна промяна ( Петък, 08 Февруари 2013 18:32 )
 
МОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ -Себастьян Кнейп-1ва част

Водолечение - лечение водой, полезное применение воды

Вода - источник жизни на земле, основа целительных сил природы. Если бы на планете не было воды - на ней не было бы растительности и живых организмов.

продължава> Последна промяна ( Неделя, 23 Февруари 2014 12:32 )
 
Бальнеотерапия

Бальнеотерапия
I Бальнеотерапи́я (лат. balneum ванна, купание + греч. therapeia лечение)
использование природных и искусственно приготовленных минеральных вод для профилактики и лечения различных заболеваний и с целью медицинской реабилитации. Включает наружное применение минеральных вод, главным образом в виде ванн, применение минеральных вод для внутриполостных процедур (желудочные, кишечные, влагалищные и другие орошения и промывания) и питьевое лечение минеральными водами.

продължава>
 
Жълт кантарион (звъника) — Hypericum perforatum L.

Жълт кантарион/ЗВЕРОБОЙ/Hypericum perforatum L.

Описание.
Многогодишно тревисто растение, високо 30—100 см, с изправено, голо, cилно разклонено в горната си част стъбло, с две надлъжни ребра (прил. 7). Листата са срещуположни, без дръжки, приседнали, овално елипсовидни до овално ланцетни, целокрайни, дълги 1—3 см. Гледани срещу светлината, те са пунктирани (перфорирани) поради наличието на вместилища с етерично масло. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в съцветие — метлица. Чашката се състои от 5 продьлговато заострени, свободни, целокрайни листчета. Венчето има 5 яркожълти листчета, два пъти по-дълги от тези на чашката. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е яйцевидна тригнездна кутийка. Цъфти от май до септември.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 20 Март 2012 13:21 )
 
Влиянието на Слънчевата Енергия

Слънцето съставлява извор от жива енергия за цялата слънчева система. По отношение на Земята енергията на Слънцето е положителна. Тя се развива в положително и в отрицателно електричество и в положителен и в отрицателен магнетизъм. Земната енергия по отношение на Слънцето е отрицателна (Земята има и двата вида енергии, но предимно е отрицателна; и Слънцето има и двата вида енергии, но предимно е положително).

продължава> Последна промяна ( Петък, 25 Март 2011 23:18 )
 
Малка книга за здравето - 2-РА ЧАСТ

хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето й върху другата трябва да стават без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Като правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате.

продължава>
 
Малка книга за здравето - 1-ВА ЧАСТ

1. Човешкото тяло
Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя е създала сегашния човешки организъм. Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувствата), третото - на ума, и четвъртото - на разумния, на причинния свят. Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се развият и останалите четири.

продължава>
 
Синя жлъчка (цикория) — Cichoriimi intybus L

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Описание.
Многогодишно тревисто растение с месест вретеновиден корен.Стъблата са ръбести, изправени, 30 —120 см високи. При основните листа са събрани в розетка и са неправилно вълновидно пересто изрязани на триъгълни дялове, а стъбловите са ланцетни, полустъблообхващащи. Цветните кошнички са единични или по няколко заедно, с къси дръжки или почти приседнали в пазвите на сгъбловиге листа. Обвивката на цветните кошнички е от два кръга листчета. Всички цветове са езичести, светлосини, рядко бели или розови. Плодът е с 5 неясни ребра и коронка от 1—2 реда къси люспици. Всички части на растението са с млечен сок. Цъфти от юни до октомври.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 04 Юни 2012 10:00 )
 
Баид — яйца

КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» -Съветите на АВИЦЕНА

Гениальный труд Абу Али ибн Сина (Авиценна) "Канон врачебной науки" (канон будущих властелинов) величайший по значению и содержанию памятник культуры, написанный в 1012-1024 годах.
Этот колоссальный свод медицинских знаний не потерял своей актуальности и в настоящее время.

СУЩНОСТЬ.
[Яйца] известны

продължава> Последна промяна ( Петък, 14 Декември 2012 10:34 )
 


Страница 30 от 42