Вие сте тук:

Начало Други Статии
Други статии
БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-4ч.

Челебитка - Nigella Sativa L.

Сем.  Лютикови - Ranunculaceae

Описание.

Едногодишно културно растение с 30-50 см високо стъбло (прил. 21).  Листата са последователни, 2 до 3 пъти пересто наделени, с линейни или тясно ланцетни крайни дялове.  Цветовете са единични, връхни, с 5 белезникави, а към върха синкавозелени околоцветни листчета.  Тичинките са многобройни.  Плодът е кутийка, образувана от 5 сраснали почти по цялата си дължина плодолисти.  Семената са многобройни, триръбести, набръчкани, черни.
Цъфти от май до юли.

Разпространение.

Отглежда се нарядко из градините в Североизточна България, а също в Старозагорски и Хасковски окръг.

продължава> Последна промяна ( Сряда, 21 Януари 2015 18:52 )
 
БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-3ч.

Невен — Calendula officinalis L.

Сем. Сложноцветни — Asteraceae (Compositae)
Описание.
Едногодишно светлозелено тревисто растение. Стъблото е 30—50 см високо, изправено, от основата разклонено, покрито с къси, твърди власинки, в горната част жлезисто влакнесто.Листата са последователни, долните-продълговати, обратно яйцевидни, с дръжки, горните — продълговати или ланцетни,приседнали.

продължава> Последна промяна ( Събота, 02 Февруари 2013 17:22 )
 
БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-2ч.

Важни алкалоиди от тази група са цитизинът, съдържащ се в листата на жълтата акация и в някои видове жълтуга; спартеинът, изолиран от различни видове бобови растения, а също от представители на сем. Лютикови, сем. Лободови и др.

продължава> Последна промяна ( Събота, 02 Февруари 2013 16:02 )
 
БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-1ч.

проф. ДУШКА СТАНЕВА, к.м.н., доц.ДИАНА ПАНОВА, к.ф.н., н.с.I ст. д-р ЛИЛЯНА РАЙНОВА, ИВАН АСЕНОВ, к.ф.н.

МЕДИЦИНА И ФИЗКУЛТУРА
СОФИЯ, 1982

ПРЕДГОВОР
Лечебните растения или билките заемат важно място при профилактиката и лечението на редица заболявания. Особено често те се използуват в домашни условия самостоятелно или като лекарствени чаеве.

Благодарение на съдържащите се в тях биологично активни химични съединения от лечебните растения се приготвят ефективни лекарствени средства. Във връзка с това се провеждат интензивни проучвания върху химичния състав на растенията. За една година (1975) от висшите растения в света са изолирани около 5000 вещества, а от низшите (лишеи, гъби и др.) около 2400, като 325 от тези химични съединения, получени в чист вид, могат да се използуват за приготвяне на лекарства.

Авторите за настоящата книга работят в продължение на дълги години в областта на лечебните растения като преподаватели във Фармацевтичния факултет на Медицинската академия. При написването на книгата те са взели равностойно участие, като описанието на растенията, тяхното разпространение и химичният състав са разработени от доц. Д. Панова и гл. ас. И. Асенов, а данните относно действието, приложението и начина на употреба— от проф. д-р Д. Станева и и. с. I ст. д-р Л. Райнова.

Ще бъдем признателни на читателите, ако отправят към нас свои бележки и препоръки.

От авторите

продължава> Последна промяна ( Вторник, 25 Февруари 2014 20:13 )
 
Бальнеотерапия-Вани

I Бальнеотерапи́я (лат. balneum ванна, купание + греч. therapeia лечение)
использование природных и искусственно приготовленных минеральных вод для профилактики и лечения различных заболеваний и с целью медицинской реабилитации. Включает наружное применение минеральных вод, главным образом в виде ванн, применение минеральных вод для внутриполостных процедур (желудочные, кишечные, влагалищные и другие орошения и промывания) и питьевое лечение минеральными водами.

продължава> Последна промяна ( Събота, 24 Декември 2011 01:09 )
 
Орех— Juglans regia L.

ГЕЦКИЙ ОРЕХ

Описание.

Дърво, високо до 30 м, с широка, силно разклонена корона. Листата са едри, 20—60 см дълги, със 7—9 продълговати до яйцевидни или елипсовидни, целокрайни листчета,5—15 см дълги и 2,5—8 см широки, в основата слабо сърцевидни; към върха заострени.
Цветовете са еднополови. Мъжките цветове са събрани в многоцветни, 8—12 см дълги реси.
Плодът е сферичен или яйцевиден, с месеста зелена външна обвивка и твърда дървениста,набръчкана вътрешна обвивка, разделен е непълно на 2—4 гнезда, в които е разположено семето. Цъфти април—май.
продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 03 Май 2012 11:31 )
 
Жълта комунига — Melilotus officinalis (L.) Pallas


Жълта комунига
Описание.
Двегодишно тревисто растение (прил. 109) с разклонено, високо до 1,5 м стъбло.
Листата са сложни, тройни, последователни. Средното листче е с по-дълга дръжка.
Листчетата са продълговато елипсовидни, по ръба остро напи-лени. Цветовете са жълти, по-дълги от 3 мм, с характерното за пеперудоцветни устройство, събрани в изправени гроздовидни съцветия. Плодът е дребен, заострен към върха боб. Цъфти от юни до септември.

 

продължава> Последна промяна ( Сряда, 22 Юни 2011 23:23 )
 
Коприва — Urtica dioica L.

КРАПИВА

Описание.
Многогодишно тревисто растение , високо до 150 см, с дълго, пълзящо коренище. Стъблото е четириръбесто, изправено, вдървенено в основата. Листата са срещуположни, продълговато сърцевидни, към върха заострени, с напилен ръб.

Цялото растение е покрито с парливи власинки. Цветовете са еднополови, дребни, жълтозелени,групирани в увиснали съцветия — сложни реси. Растението е двудомно. Плодът е едносеменно орехче. Цъфти от май до септември. Да не се смесва с гръцката коприва (Urtica urens L.), чието стъбло е ниско, а листата са с дълбоко нарязан ръб и са по-дребни от тези на обикновената коприва. Имат малки прилистници.
продължава> Последна промяна ( Петък, 19 Април 2013 18:55 )
 
Лещата - дребна и древна

ЧЕЧЕВИЦА

Храна за бедни - това е определението, което кулинарните сноби от минали епохи, са прикачили на един от най-популярните представители на семейство Бобови. И макар лещата да отговаря на това описание заради ниската си цена и повсеместното си присъствие, тя се изявява от твърде отдавна и в твърде много роли, за да допусне образа й да бъде помрачен от подобни злостни нападки. Скромно, без излишни претенции тя се е настанила в челните позиции на световното меню и няма никакви изгледи скоро да отпадне от тях.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 03 Май 2012 11:02 )
 
Въпроси за Простото-Хуанди, Жълтия император-1-ва част

Глава Първа

ИСТИНАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА
Император Хуанди
Чувал съм, че в древни времена хората са доживявали до дълбока старост. Днес дори петдесетгодишен човек изглежда вече като развалина. С какво е свързано това - с промяната на условията за живот или вината е в самите хора?

 

продължава> Последна промяна ( Вторник, 24 Ноември 2009 09:09 )
 


Страница 28 от 42